Obuka i kurs - savladajte osnove računovodstva fer vrednosti

Ovlašćene računovođe, kao i osobe koje su kvalifikovane za revizorske i proceniteljske poslove, su pozvane da pohađaju specijalizovani seminar - savladajte osnove računovodstva fer vrednosti. A u ciljnu grupu su svrstani i kvalifikovani kreditni analitičari, kao i ona lica koja se bave savetovanjem u oblasti investiranja i generalno, svako ko ima interesovanje da sazna po kom principu funkcioniše računovodstvo fer vrednosti.

Organizator je predvideo da nastava bude održana najpre prema uobičajenom principu, a kada se predavanja sprovode širom zemlje, to jest u svakom gradu u kome Obrazovni centar Akademije Oxford ima predstavništvo. Isto tako je omogućeno i pohađanje predavanja online, a u tom slučaju se ona prate uz primenu računara prijavljenog, na koji je prethodno instalirana specijalna vrsta softvera. Kada se budu opredelili da časove pohađaju po tom principu, svi zainteresovani će da dobiju detaljna objašnjenja kako o principu sprovođenja online edukacije, tako i o procesu koji je vezan za instaliranje softvera. A ako tom prilikom budu imali bilo kakvih problema ili nedoumica, pozvani su da u najkraćem roku kontaktiraju najbližu poslovnicu institucije organizatora, a kako bi im adekvatna tehnička podrška bila pružena.

Inače, i online i klasična obuka i kurs - savladajte osnove računovodstva fer vrednosti uključuju mogućnost praćenja nastave u paru, individualno ili u grupi, pa se samim tim svaki prijavljeni odlučuje po kom principu će pohađati časove.


Za nastavu u paru je predviđen isti način organizacije kao i za onu koja uključuje prisustvo samo jedne osobe, a on zapravo podrazumeva da se zvanično ovlašćeni koordinator za nastavu, profesor koji će navedenu vrstu obuke da vodi i svaki prijavljeni pojedinačno, dogovaraju precizno o terminima održavanja određene vrste edukacije, zatim o datumu kada će ona početi i na kraju, svakako definišu kakvom će to biti dinamikom.

Suprotno od toga, grupni kurs se organizuje za najmanje četvoro, a najviše osmoro kandidata, dok je princip sprovođenja tog vida edukacije vrlo specifičan. Naime, u tom slučaju lice koje je u konkretnoj poslovnici organizatora za to i ovlašćeno će odrediti prvo kada će nastava da počne, a nakon toga i kakvom dinamikom će se predavanja odvijati i u kojim terminima. Zahteva se da minimalno 4 osobe bude prijavljeno, kako bi mogla da bude kreirana jedna grupa i da bi koordinator za nastavu mogao precizno da odredi kako će se ta vrsta edukacije odvijati. Ukoliko neko bude izneo zahtev da se izmeni bilo koje pravilo, koje je prethodno navedeno od strane ovlašćenog lica određene poslovnice institucije organizatora, svakako mora da zna i to da njegov zahtev neće biti ispunjen, jer to nije dozvoljeno važećim pravilnikom po kome se navedena vrsta nastave sprovodi.

U zvaničnoj ponudi institucije organizatora se nalazi i korporativni seminar - savladajte osnove računovodstva fer vrednosti, a to je ona vrsta edukacije koju je predviđeno da pohađaju samo radnici neke kompanije. Samo tada može da bude dozvoljeno da nastava bude sprovedena na nekom drugom mestu, a isključivo ukoliko ono može adekvatno da odgovori na precizno definisane zahteve. Pomenuti tip edukacije se sprovodi isključivo u skladu sa dogovorom koji će imati predstavnik određene kompanije i konkretne poslovnice organizatora.Neophodno je da svako ko želi da se upozna sa osnovama računovodstva fer vrednosti izvrši zvaničnu prijavu, to jest da kontaktira izabranu poslovnicu organizatora telefonom ili da u njene prostorije dođe lično. A kako je dostupan i elektronski princip prijavljivanja, to se naglašava da zainteresovani mora poslati mejl organizatoru i u njemu obavezno, izuzev svog prezimena i imena, mora napisati i kog datuma je rođen, te svakako ostaviti kontakt informacije.

Neophodno je da svako ko prethodno izvrši prijavu, lično bude prisutan kada bude bio organizovan upis, a naročito je važno i da svu potrebnu dokumentaciju tada priloži.


Program po kome se stručni seminar - savladajte osnove računovodstva fer vrednosti organizuje

Prvo pitanje na koje će zainteresovanima da pruži odgovor specijalizovana obuka i kurs - savladajte osnove računovodstva fer vrednosti je, očekivano vezano za pojam fer vrednosti i uopšteno, koncepta koji je vezan za računovodstvo fer vrednosti. Detaljno će im biti predstavljen i celokupan koncept, kao i pravila računovodstvenih standarda koja se tom prilikom svakako moraju primenjivati.

Takođe će biti reči i o pojmu periodičnog rezultata, ali i o takozvanom mečing i bilansnom konceptu, a koji se prilikom njegovog računanja pomenutog rezultata i primenjuju. U tom delu će predavači naročitu pažnju da usmere i na prezentovanje dobrih i loših karakteristika oba navedena koncepta, te će tome dodati i praktične primere, a ne bi li polaznicima bilo jednostavnije da shvate kako koji funkcioniše.

Uzevši u obzir da je, primarno računovodstveni standard MSFI 13 usmeren na ovu oblast, to je i sasvim jasno da će svaki polaznik ovog seminara da se precizno upozna sa njegovim najvažnijim odredbama, a kako bi bio osposobljen da ih u praksi naknadno primenjuje i to bez bilo kakvih poteškoća. Ali se ovaj koncept definiše i određenim segmentima mnogih drugih računovodstvenih standarda, pa će svakako i o njima, to jest o njihovim određenim odredbama isto biti reči tokom ovog kursa.

Stručni seminar - savladajte osnove računovodstva fer vrednosti će se baviti i temom koja je vezana za zakonska akta koja su prisutna na teritoriji Republike Srbij, a čija je svrha da se reguliše ovaj tip računovodstva, to jest da se normira fer vrednost.

Naravno da će svaki učesnik ove obuke imati priliku da sazna i koje su sve prednosti primene fer vrednosti, mada će predavači govoriti i o njihovim određenim nedostacima, koji su u praksi primećeni. A isto tako je predviđeno da se polaznici pomenutog seminara upoznaju i sa time kakav i koliko uticaj ovaj tip računovodstva može da ima na poslovanje konkretne kompanije, a sa aspekta održanja kapitala, ali i stabilnosti u finansijskom smislu.

Svakako će biti govora i o definisanju fer vrednosti, ali sa stanovišta tržišta, te će se polaznici upoznati i sa pojmom skrivenih gubitaka, odnosno latentnih rezervi i njihovog preciznog određivanja.

Gde i kada se održava kurs i obuka - savladajte osnove računovodstva fer vrednosti?

O tačnom mestu na kome će biti organizovana specijalizovana obuka i kurs - savladajte osnove računovodstva fer vrednosti će odlučiti svaki prijavljeni, uzevši u obzir da mora najpre da se odluči da li će predavanja pohađati online ili mu više odgovara klasičan princip organizacije.

Zahteva se da svako ko se odluči za online nastavu, ima sopstveni kompjuter, ali će svakako morati namenski softver na njega da instalira, kako bi imao priliku da bez ikakvih smetnji nastavu prati. Svaki problem koji će, možda imati polaznik tokom postupka instalacije će u najkraćem mogućem roku biti otklonjen, jer tim stručnjaka zaduženih za tehničku podršku postoji u svakom predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford.

Jasno je da klasičan tip edukacije podrazumeva da se časovi sprovode u prostorijama jedne od poslovnica pomenute institucije, a tada zainteresovani imaju obavezu da nastavi prisustvuju u jasno definisanim terminima, što sve zavisi od vrste edukacije koju odaberu da pohađaju.

Što se tiče informacija o tome kada se održava stručni kurs i obuka - savladajte osnove računovodstva fer vrednosti, one će biti dostupne prijavljenima, takođe tek nakon što oni samostalno budu doneli odluku da li će časove pohađati prema pravilima individualne ili poluindividualne nastave, to jest da li će predavanja pratiti sa više polaznika istovremeno, a u skladu sa pravilima koja podrazumeva grupna nastava.

Po istom principu se organizuju poluindividualna i individualna edukacija, s tim što dve osobe prati poluindividualnu, a predviđeno je da svaki polaznik pojedinačno pristupa pohađanju individualne nastave. Prilično je slobodan i jednostavan način na koji se i jedna i druga organizuju, budući da se tada pred svakog prijavljenog stavlja zahtev da dinamiku održavanja nastave i termine, ali i tačan datum početka odredi zajedno sa nadležnim profesorom, te svakako uz obavezno prisustvo koordinatora za nastavu u određenoj poslovnici organizatora.

A pored edukacije koja je, primarno namenjena pojedinačnim polaznicima, ova institucija organizuje i onu vrstu nastave koju treba zaposleni određene kompanije da pohađaju. Isto tako je prilično fleksibilan princip po kome se korporativni seminar - savladajte osnove računovodstva fer vrednosti organizuje, uzevši u obzir da vlasnik ili direktor određenog preduzeća, to jest njegov zvanično ovlašćeni predstavnik treba sve detalje vezano za praćenje te vrste nastave, da precizno dogovori sa osobom koja je u jednoj od poslovnica institucije organizatora ovlašćena baš za te poslove. Naglasićemo i to da organizator isključivo za ovu vrstu edukacije dozvoljava mogućnost promene lokacije održavanja, s tim da je svaki klijent obavezan da omogući nesmetano odvijanje nastave, to jest da obezbedi adekvatan prostor tom prilikom.

Na koji način se organizuje obuka i kurs - savladajte osnove računovodstva fer vrednosti?

Kako je predviđeno da se specijalizovani kurs i obuka - savladajte osnove računovodstva fer vrednosti organizuje prema tri principa, to jest putem grupne, individualne ili poluindividualne nastave, a uz to je otvorena mogućnost i da sve one budu pohađane prema klasičnom principu ili online, to svako ko bude izvršio prijavu i tom prilikom naveo gde i kako će časove da pohađa, zapravo i dobija sve informacije koje se odnose na način organizacije.

Valjalo bi da naglasimo i to da Obrazovni centar Akademije Oxford, izuzev nastave koju treba da prate pojedinačni polaznici, takođe ima mogućnost i da održava edukaciju isključivo namenjenu zaposlenima u određenom preduzeću. A klijent koji je za nju zainteresovan će sve segmente vezano za organizaciju svakako odrediti dogovorom sa ovlašćenim predstavnikom organizatora, s tim da samo korporativnim seminar - savladajte osnove računovodstva fer vrednosti može da bude organizovan i na nekom drugom mestu, kao na primer u kompaniji klijenta.

Svaki polaznik koji odluči da predavanja pohađa online neizostavno mora da ima računar, pošto će ga koristiti da bi pratio predavanja. ali da bi to zaista bio u mogućnosti da učini, mora i namenski softver na njega prethodno da instalira, jer tako nalažu aktuelna pravila. S obzirom na to da svaka poslovnica institucije organizatora u timu ima i stručnjake čija je dužnost pružanje tehničke podrške kandidatima, to će svako kome bude bilo potrebno dobiti svu neophodnu pomoć od njih.

Podrazumeva se da kandidati kojima najviše bude odgovaralo da nastavu prate po klasičnom principu, imaju obavezu da joj prisustvuju u okviru prostorija odabranog predstavništva organizatora, a dinamika i termini njenog održavanja će zavisiti isključivo od njegovog odabira vezano za tip edukacije koji želi da prati.

Naglasićemo i to da se grupni kurs i obuka - savladajte osnove računovodstva fer vrednosti može organizovati tek nakon što glavni uslov bude bio ostvaren, to jest pošto se najmanji broj polaznika, odnosno njih četvoro bude prijavilo u konkretnoj poslovnici organizatora. Upravo će koordinator za nastavu imati obavezu da odredi kog datuma tačno će nastava u grupi da počne, a zatim će definisati i dinamiku njenog održavanja, kao i termine, te će detaljno informisati svakoga ko je izvršio prijavu. Ističemo da se najviše 8 polaznika može u jednoj grupi naći, a princip po kome se ta vrsta nastave organizuje ne dozvoljava da bude ostvaren zahtev nijednog prijavljenog, koji želi da se nešto od definisanog izmeni.

Individualnu nastavu bi trebalo da prati samo jedan prolaznik, a dvoje njih prisustvuje poluindividualnoj vrsti edukacije, s tim što je predviđeno da se obe sprovode po potpuno istom principu. Naime, radi se o vrlo fleksibilnom načinu organizacije, tako da svako ko odluči nastavu da pohađa u paru ili individualno, zapravo odlučuje kako će se ona odvijati. A pod tim se misli na činjenicu da se svaki pojedinačni kandidat i njegov profesor, kao i zvanicni koordinator za nastavu određenog predstavništva organizatora, precizno dogovaraju o tome kakvim tempom će se konkretna vrste nastave odvijati, u kojim terminima i naravno, kada će tačno da počne.

Koliko traje stručni kurs i obuka - savladajte osnove računovodstva fer vrednosti?

Trajanje ove edukacije se može isključivo prethodno definisati kada neko odluči da specijalizovani seminar - savladajte osnove računovodstva fer vrednosti pohađa u okviru grupe, a isključivo zato što se sprovodi takav vid organizacije da se prepušta koordinatoru za nastavu određene poslovnice da odredi i dinamiku, odnosno trajanje, kao i datum početka i termine.

Samim tim je definisano i da polaznici koji odluče časove da pohađaju u formi grupne nastave to čine četiri dana ukupno, a 8 školskih časova koji su uvršteni u aktuelni nastavni program se raspoređuje tako da oni imaju obavezu nastavi da prisustvuju na dnevnom nivou u trajanju od po 90 minuta. Ukoliko, eventualno bude došlo do izmene ovako definisane dinamike, podrazumeva se da će prijavljeni na vreme o tome da budu obavešteni.

Kod individualne i nastave u paru se sprovodi potpuno drugačiji vid organizacije, tako da svi zainteresovani polaznici tačne podatke o trajanju nastave koju odaberu da pohađaju, zapravo dobijaju kada se dogovore o tome sa ovlašćenim licem u onom predstavništvu organizatora u kome su izvršili prijavu.

A ukoliko se javi potreba da bude organizovana korporativna obuka i kurs - savladajte osnove računovodstva fer vrednosti, takođe se podrazumeva da će podatke o trajanju svaki klijent imati na raspolaganju kada ih samostalno bude definisao sa ovlašćenim predstavnikom određene poslovnice organizatora.

Spisak gradova za kurs i obuku "Savladajte osnove računovodstva fer vrednosti"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje