Obuka za preduzetništvo - Akademija Oxford

Obuka Preduzetništvo - savladavanje svih segmenata obuke obezbeđuje polaznicima da uspešno vode lični biznis, razvijanje ličnih veština u skladu sa personal development programom, obavezno pohađanje kursa engleskog jezika

Kako mogu na najbolji način da plasiram ideju koju imam za pokretanje svog biznisa? Da li je moja ideja isplativa? Kako da na najbolji mogući način zaradim od posla koji vodim? Ako i vas muče ova i mnoga druga pitanja, nemate razloga za brigu, jer AKADEMIJA OXFORD u svom redovnom programu obuka nudi i kurs Preduzetništvo, koji će vam dati odgovore na ova, ali i mnoga druga pitanja, te vam omogućiti da na najbolji mogući način postanete uspešan preduzetnik. Implementacijom znanja koja stiču svi polaznici ove obuke daje im se mogućnost da uspešno rukovode svim segmentima posla koji vode, odnosno da razviju svoju ideju, te pokrenu odgovarajući biznis.

U osnovi, polaznici se upoznaju sa svim onim veštinama koje su im neophodne za postizanje poslovnog uspeha, a to se prvenstveno odnosi na istraživanje tržišta, pravilnu pripremu Poslovnog plana, te adekvatno plasiranje određene poslovne ideje.

Za adekvatno i uspešno vođenje ličnog biznisa je vrlo važno da Preduzetnik bude upoznat najpre sa kreiranjem određene poslovne ideje, poslovima osnivanja preduzeća, praćenjem njegovog rasta i razvoja, odnosno njegovom transformacijom iz malog u veliko, kada se za to ukaže potreba. Takođe, ukoliko polaznici već imaju sopstveni biznis kojim upravljaju, tokom trajanja ovog kursa se upoznaju sa svim onim znanjima i veštinama koje će im pomoći da njihov posao bude još uspešniji.

Tokom trajanja obuke, polaznici se upoznaju sa sledećim oblastima:

1. Biznis (Business)

Svih 7 predmeta u okviru prve oblasti kursa su obavezni za pohađanje. Polaznici se upoznaju sa sledećim predmetima : Preduzetništvo (Entrepreneurship), Razvoj biznis plana (Business plan development), Započeti biznis (Business start - up), Poslovna dokumentacija (Business documentation), Poslovno pravo (Business law), Međunarodno poslovno pravo (International business law) i Poslovna etika pojedinca i organizacije (Business ethics of individuals and organization).

2. Marketing (Marketing)

Jedini obavezan predmet u ovoj oblasti je Osnove marketinga (Marketing basics). Svi polaznici imaju mogućnost pohađanja sledećih izbornih predmeta : SWOT analiza (SWPT analysis), Marketinška istraživanja i MIS (Marketing research and MIS), Planiranje i segmentacija tržišta (Marketing planning and segmentation), Ponašanje potrošača (Consumer behaviour), Strateški marketing (Strategic marketing), Upravljanje marketingom (Marketing management), Internet marketing (Internet marketing), Marketing planiranje (Marketing planning), Breding (Branding) i Međunarodni marketing (International marketing).

3. Prodaja (Sales)

Upravljanje prodajom (Sales management) je jedini obavezan predmet u okviru ove oblasti kursa Preduzetništvo.

Izborni predmeti su : Lična prodaja (Personal sale), Upravljanje odnosima sa klijentima (Customer relationships management), Tehnike prodaje (Sales techniques), Prodajni proces (Sales process), Upravljanje prigovorima ireklamacijama (Complaint management) i Telefonska prodaja (Telephone sales).

4. Finansije i računovodstvo (Finance and accounting)

Jedini obavezan predmet u okviru oblasti Finansije i računovodstvo je Osnove ekonomije (Basics od economics), a polaznicima su na raspolaganju brojni izborni predmeti u ovoj oblasti i to : Finansijski menadžment (Finance management), Mikroekonomija (Microeconomics), Makroekonomija (Macroeconomics), Međunarodna ekonomija (International economics), Racio brojevi (Racio numbers), Berzansko poslovanje (Stock market), Finansijske institucije (Financial institutions), Međunarodne finansije (International finance), Spoljna trgovina (Foreign trade), Elektronsko bankarstvo (E - banking), Računovodstvo (Accounting), Računovodstvo troškova (Cost accounting), Platni promet (Payments) i Devizno poslovanje i sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma (Foreign exchange).

5. Menadžment i poslovna organizacija (Management and business organization)

Uz veliki broj izbornih predmeta, jedini obavezan u ovoj oblasti je predmet Osnove menadžmenta (Management fundamentals).

Izborni predmeti u okviru ove oblasti kursa Preduzetništvo su : Funkcije menadžmenta (Management functions), Životni ciklus organizacije (Organization life cycle), Planiranje i upravljanje resursima (Resource management and planning), Moć i autoritet (Power and authority), Liderstvo (Leadership), Kvantitativne metode u poslovanju (Quantitative methods for business), Sistemi menadžmenta kvalitetom (Quality management systems), Struktura i dizajn organizacije (Organization structure and design), Upravljanje lancem nabavke (Supply chain management), Krizni menadžment (Crisis management), Upravljanje rizikom (Risk management), Strategijski menadžment (Strategic management), Multinacionalne kompanije (Multinational companies), Upravljanje konfliktima (Conflict management), Planiranje i kontrola troškova (Expenditure planning and control), Operacioni menadžment (Operations management) i Upravljanje očekivanjima i potrebama stejkholdera (Managing the expectations and needs of stakeholders).

6. Menadžment ljudskih resursa (Human resources management)

Uz predmet Osnove menadžmenta ljudskih resursa ( HR management basics), koji je obavezan, svi polaznici obuke, imaju na raspolaganju čitav spektar zanimljivih izbornih predmetima. Reč je o predmetima : Planiranje i selekcija ljudskih resursa (Human resource planning and selection), Pronalaženje ljudskih resursa (Human resource finding), Zasnivanje radnog odnosa, ugovaranje i raskid (Employment, contracting and termination od employment), Uvođenje u posao, obučavanje i obrazovanje (Introduction to business training and education), Praćenje i razvoj ljudskih resursa (Human resource monitoring and development), Motivisanje zaposlenih (Employee motivation), Procena uspešnosti zaposlenih (Employee performance assessment), Sistem nagrađivanja (Compensation systems), Psihologija ličnosti (Personality psychology), Zaštita na radu (Workplace safety), Mobing (Mobbing), Sindikalno i nesindikalno radno okruženje (Unionized and Non - unionized work environment), Zakonska regulativa za ljudske resurse (Human resource regulations) i Analiza posla (Work analysis).

7. Menadžment projekata (Project management)

I u ovoj oblasti je samo jedan predmet obavezan i to Osnove menadžmenta projekata (Project management basics), dok su : Upravljanje investicijama (Investment management), Programski paket za upravljanje projektima (MS project), Metode i tehnike upravljanja projektima (Project management methods and techniques), Upravljanje timovima (Team management) i Finansiranje projekata (Project financing) izborni predmeti.

8. Informacione tehnologije u poslovanju (IT in business)

U okviru ove oblasti kursa Preduzetništvo koji organizuje AKADEMIJA OXFORD postoje tri predmeta ukupno i sva tri su izborna. Reč je o sledećim predmetima : Informacione tehnologije u poslovanju (IT in business), Menadžment informacioni sistemi (Management informating systems) i Elektronsko poslovanje (E - business).

9. Odnosi sa javnošću (Public relations)

Osnove odnosa sa javnošću (Public relations basics) je jedini obavezan predmet u ovoj oblasti obuke, dok su svi ostali izborni i to : Planiranje i organizacija poslovnih događaja i akcija (Planning and organization of business events and actions), Sponzorstvo (Sponsorship), Lobiranje (Lobbying) i Korporativne komunikacije (Corporate communications).

10. IZ korisničke veštine (IT user skills)

Uz 4 obavezna predmeta, postoje i 3 izborna i to : Prezentacije ( ECDL presentations), Obrada slika (ECDL image editing) i Obrada internet stranica (ECDL web editing).

Obavezni predmeti u ovoj oblasti su : Osnove korišćenja računara (ECDL computer essentials), Osnove korišćenja interneta (ECDL online essentials), Obrada teksta (ECDL word processing) i Tabelarne kalkulacije (ECDL spreadsheets).

Svi kandidati, u zavisnosti od izbora predmeta, odnosno plana i programa obuke, imaju mogućnost pohađanja kurseva na uobičajen način, što podrazumeva praćenje predavanja u prostorijama škole, kao i putem posebne platforme za online učenje. Pojedine segmente obuke Preduzetništvo koje organizuje AKADEMIJA OXFORD polaznici mogu pratiti i na engleskom jeziku, a u skladu sa stepenom njihovog poznavanja ovog jezika.

U redovnom programu ovog kursa se nalazi svih 6 nivoa poznavanja engleskog jezika, koji su obavezni za pohađanje. Koji će od navedenih nivoa polaznici pohađati, zavisi jedino od stepena njihovog poznavanja pomenutog jezika.

I na kraju, vrlo važan segment ovog kursa jeste savladavanje PDP - a (Personal Development Program). Da bi polaznik zaista i mogao da vodi svoj biznis, odnosno unapredi već postojeći, pored implementacije prethodno navedenih znanja svakako je vrlo važno da poseduje lične kvalitete i veštine koje će mu omogućiti da postane najbolji među najboljima. Upravo to mu omogućava upoznavanje PDP-a.

Ovaj specijamno osmišljen program je podeljen u tri oblasti i to : Transverzalne veštine, Lične veštine i Efektivost i efikasnost. U sklopu svake od ovih oblasti se polaznici upoznaju sa nizom veština koje im omogućavaju da razviju lične kvalitete, a sa ciljem što uspešnijeg poslovanja. Transverzalne veštine podrazumevaju upoznavanje polaznika kursa sa pojmovima samospoznaja i samopouzdanje, kao i sa veštinama lične, ali i motivacije drugih radi postizanja zadatog cilja. Takođe, svi polaznici se uče kako da razviju interpersonalne veštine, kako da se što bolje adaptiraju u određenoj situaciji i okruženju, te kako da razviju logičko, kreativno i kritičko mišljenje. Poseban segment obuke je usmeren na razvijanje dobrog prosuđivanja i analitičko - istraživačkih veština, te veština savetovanja, koučinga i treninga, kao i na definisanje kako individualnog, tako i zajedničkog cilja i ostvarivanje što bolje atmosfere u okviru tima zaposlenih u određenoj organizaciji. Iako se sledeća oblast odnosi na razvijanje ličnih veština, sasvim je jasno da se njihovom implementacijom u poslovanje u velikoj meri poboljšava i kvalitet poslovanja čitave organizacije, a što se odražava i na finansijskom planu. To su, na prvom mestu : pravila poslovnog bontona, razvijanje kreativnosti, te lični razvoj preduzetnika, pravilna metodologija istraživanja i mnoge druge. Poslednja oblast PDP - a podrazumeva upoznavanje polaznika obuke sa svim onim veštinama koje će im omogućiti da svoju efikasnost podignu na najviši mogući nivo, poput : pravilne organizacije vremena, efektivne poslovne i lične komunikacije, adekvatnog upravljanja informacijama sa ciljem postizanja određenog cilja, efektivnog pregovaranja i donošenja odluka, ali i pravilnog vođenja sastanaka, te efektivnih tehnika pisanja.Po uspešno završenim svim segmentima ovog kursa polaznici dobijaju međunarodno priznat sertifikat, koji im u velikoj meri otvara mnoga vrata u poslovnom svetu.

Kome je kurs namenjen : polaznici mogu biti sve osobe koje žele da započnu sopstveni biznis, kao i osobe koje već vode svoj posao, ali žele da ga unaprede sticanjem novih znanja i veština.

Ukupno vreme trajanja polazne obuke : 150 časova (a u skladu sa programom ).

Materijal za kurs : elektronski i štampani materijal sa primerima je obezbeđen za sve polaznike obuke.

Cena obuke : cenu šaljemo na upit shodno Vašem zahtevu.

Vreme i mesto održavanja kursa:

Dodatne napomene:

  • uplata se vrši putem uplatnice ( za fizička lica ), preko računa ( za pravna lica ), a nakon dostavljenog Predračuna.
  • moguće su dodatne izmene programa, a u skladu sa predznanjem koje pokažu polaznici obuke, te brojem prijavljenih polaznika.

Spisak gradova za kurs i obuku za preduzetništvo

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje