Kurs i obuka za - Portugalski kao strani jezik

Svi kandidati koji poseduju određena znanja portugalskog jezika, a žele da poseduju i zvanično priznat sertifikat, odnosno diplomu o stepenu znanja ovog jezika, mogu da polažu jedan od sledećih ispita : CIPLE, DEPLE, DIPLE, DAPLE i DUPLE. Jedini uslov koji je obavezan, jeste da kandidatima portugalski jezik nije maternji.

U zavisnosti od stepena znanja zavisiće i koji ispit kandidati polažu. Svi ispiti se organizuju dva puta godišnje, a neophodno je da kandidati blagovremeno izvrše prijavu za polaganje u ovlašćenoj instituciji. Termin za prijavu je u većini slučajeva 30 do 45 dana pre zakazanog termina polaganja ispita.

Pripremna nastava nije obavezna, ali se mahom preporučuje za polaganje viših nivoa ispita, ukoliko kandidat ne poseduje dovoljna znanja, a ima potrebu za sticanjem sertifikata o višim nivoima poznavanja portugalskog kao stranog jezika.

Koji sve nivoi ispita postoje

Ukupno je 5 ispita provere znanja portugalskog kao stranog jezika, a za svaki se stiče određeni međunarodno priznat sertifikat.

Prvi nivo je CIPLE (Certificado Inicial de Portugues Lingua Estrangeira), odnosno Osnovni sertifikat o znanju portugalskog kao stranog jezika. DEPLE (Diploma Elementar de Portugues Lingua Estrangeira) je sledeći nivo, a kandidat po uspešno položenom ispitu stiče Osnovnu diplomu o poznavanju portugalskog kao stranog jezika. Zatim sledi DIPLE (Diploma Intermedio de Portugues Lingua Estrangeira), kojom se stiče Diploma o srednjem nivou poznavanja portugalskog kao stranog jezika. DAPLE (Diploma Avancado de Portugues Lingua Estrangeira) je sledeći nivo, a po uspešno položenom ispitu kandidat stiče Diplomu o naprednom poznavanju portugalskog kao stranog jezika i najviši nivo je DUPLE (Diploma Universitario de Portugues Lingua Estrangeira), nakon čijeg uspešnog polaganja kandidat stiče Univerzitetsku diplomu o poznavanju portugalskog kao stranog jezika.Kako izgledaju ispiti

U zavisnosti od toga za koji ispit se kandidati odluče, zavisiće i način provere.

1. CIPLE (Certificado Inicial de Portugues Lingua Estrangeira)

Ovaj ispit odgovara A 2 nivou po pravilima CEFR - a (The Common European Framework of Reference for Languages), odnosno Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike. Provera u okviru ovog ispita podrazumeva proveru čitanja i pisanja, za koju je namenjeno oko 75 minuta, zatim proveru slušanja za koju je namenjeno oko 30 minuta i proveru konverzacije, koja traje od 10 do 25 minuta.

U okviru prve oblasti se proverava čitanje kratkih tekstova, poput obaveštenja i javnih odredbi. Tekstovi koji se odnose na proveru oblasti slušanja se uglavnom odnose na opštu oblast života i obrazovanje, dok se provera konverazcijskih veština vrši u paru, a u interakciji sa ispitivačem o određenoj temi koja je bliska kandidatima.

Da bi kandidat stekao Osnovni sertifikat o znanju portugalskog kao stranog jezika, neophodno je da uspešno uradi minimum 55% procenata ispita, kada dobija ocenu "prošao". Ukoliko uspešno uradi 70 do 84% testa dobija ocenu "dobro", a ukoliko uspešno uradi 85 do 100% ispita dobija ocenu "vrlo dobro", koja je ujedno i najviša ocena.

2. DEPLE (Diploma Elementar de Portugues Lingua Estrangeira)

Ovaj ispit odgovara nivou B 1 po pravilima CEFR - a (The Common European Framework of Reference for Languages), odnosno Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike, a da bi kandidat stekao Osnovnu diplomu o poznavanju portugalskog kao stranog jezika neophodno je da uspešno uradi minimum 55% ispita.

Proveravaju se sve četiri oblasti, kao kod većine ispita za sticanje sertifikata o ovom nivou poznavanja jezika, a provera oblasti Čitanje traje oko 30 minuta, oblasti Pisanje oko 60 minuta, dok je za proveru oblasti Slušanje namenjeno oko 40 minuta i za proveru oblasti Konverzacije, odnosno Govora oko 20 minuta.

U okviru prve oblasti se provera čitanje i razumevanje pročitanog teksta, a uglavnom su u pitanju članci iz novina, brošura ili reklamni tekstovi. U okviru provere oblasti Pisanje kandidati imaju zadatak da napišu kraći tekst u kome će dati određene informacije ili mišljenje o zadatoj temi. Provera oblasti Slušanje podrazumeva slušanje audio zapisa poput vesti, najave nekog kulturnog događaja i slično, a od kandidata se traži da navede informacije koje su navedene u tom zapisu. Provera veština komunikacije se vrši u paru, u interakciji sa ispitivačem, a tema je uglavnom vezana za neki događaj iz studentskog ili ličnog života.

3. DIPLE (Diploma Intermedio de Portugues Lingua Estrangeira)

Ovaj ispit odgovara nivou B 2 prema pravilima CEFR - a (The Common European Framework of Reference for Languages), odnosno Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike, a kandidat po uspešno položenom DIPLE ispitu stiče Diplomu o srednjem nivou poznavanja portugalskog kao stranog jezika.

Ispit se sastoji od 5 oblasti i to : Čitanje (oko 45 minuta), Pisanje (oko 75 minuta), Gramatika i gramatička pravila (oko 45 minuta), Slušanje (oko 40 minuta) i Konverzacija (oko 20 minuta).

U okviru provere prve oblasti kandidati čitaju dva kraća teksta iz novina i imaju obavezu da odgovre na sva pitanja o njima. U okviru oblasti Pisanje kandidati imaju zadatak da napišu dva kraća teksta i to : lično ili poslovno pismo dužine od 160 do 180 reči, kao i tekst iste dužine, stim što mogu da biraju vrstu teksta i to između narativnog, opisnog i argumentovanog teksta.

Provera oblasti Gramatika i gramatička pravila podrazumeva rešavanje testa u kome su primeri vezani za gramatiku i upotrebu gramatičkih pravila portugalskog jezika. U okviru oblasti Slušanje kandidati slušaju tri vrste audio materijala i to : kratki tekstovi iz svakodnevnih životnih situacija, radijski tekstovi i kratak tekst sa neke konferencije. Potom imaju zadatak da navedu informacije koje su čuli u pomenutim tekstovima, odnosno izraze svoje mišljenje o njima, što spada u domen provere razumevanja odslušanog audio materijala. Provera u okviru poslednje oblasti podrazumeva rad u paru uz interakciju sa ispitivačem, a kandidati se najpre međusobno predstavljaju, te simuliraju rešavanje nekog problema odnosno planiranje određene aktivnosti, te odgovaraju na pitanja ispitivača.

4. DAPLE (Diploma Avancado de Portugues Lingua Estrangeira)

Ovaj nivo spada u napredni nivo poznavanja portugalskog jezika, odnosno ekvivalent je C 1 ispitu prema pravilima CEFR - a (The Common European Framework of Reference for Languages) - Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike , a kandidati po uspešno položenom DAPLE ispitu stiču Diplomu o naprednom poznavanju portugalskog kao stranog jezika.

I u okviru ovog ispita se proveravaju iste oblasti kao i u prethodnom, stim što je satnica drugačija, pa je tako za Čitanje namenjeno oko 60 minuta, Pisanje oko 90 minuta, Gramatiku i gramatička pravila oko 60 minuta, Slušanje oko 40 minuta i Konverzaciju oko 20 minuta.

Oblast Čitanje podrazumeva čitanje dva teksta i proveru njihovog razumevanja do detalja, dok u oblasti provere pisanja kandidati imaju zadatak da napišu nekoliko kraćih tekstova, dužine od 200 do 230 reči na određenu temu. U okviru provere znanja gramatike kandidati rešavaju test, a u sledećem segmentu se proverava razumevanje odslušanog audio materijala, koji podrazumeva slušanje nekoliko kraćih radijskih tekstova, dijaloga i sadržaja konferencije. Provera veštine konverzacije se vrši u parovima, uz interakciju sa ispitivačem.

5. DUPLE (Diploma Universitario de Portugues Lingua Estrangeira)

Najviši nivo poznavanja portugalskog jezika kao stranog odgovara nivou C 2 prema pravilima CEFR - a (The Common European Framework of Reference for Languages), odnosno Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike, a po uspešno savladanom ovom ispitu kandidat stiče Univerzitetsku diplomu o poznavanju portugalskog kao stranog jezika.

DUPLE ispit podrazumeva proveru pet oblasti i to : Čitanje (oko 75 minuta), Pisanje (oko 105 minuta), Gramatika i gramatička pravila (oko 75 minuta), Slušanje (oko 40 minuta) i Konverzacija (oko 20 minuta).

Provera čitanja se odnosi na proveru razumevanja pročitana 2 ili 3 teksta različite tematike, a u okviru provere oblasti Pisanje kandidati imaju zadatak da napišu tekst dužine 240 do 280 reči na različite teme, kao i da napišu jedan ili dva teksta dužine između 250 i 280 reči o rešavanju određenog zadatka. U okviru provere oblasti Gramatika i gramatička pravila kandidati rešavaju test, dok se provera oblasti Slušanje odnosi na proveru razumevanja odslušanog audio materijala (radijski tekst, izvod iz konferencije, tekstovi različite tematike). Provera veština komunikacije se sastoji iz tri dela i radi se u paru. Prvi deo podrazumeva konverzaciju između kandidata i ispitivača o ličnoj identifikaciji i određenim karakteristikama. Drugi deo se odnosi na prezentovanje određene teme i treći podrazumeva interakciju između kandidata i ispitivača o temi koja je prezentovana.


Spisak gradova za kurs i obuku za portugalski kao strani jezik

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje