Raspored Časova Beograd

Nemački jezik - B1

TRAJANJE KURSA: 2 meseca

POČETAK KURSA: 02.07.2020

ZAVRŠETAK KURSA: 02.09.2020

TERMINI: Utorak: 17h, Četvrtak: 17h,

PROFESOR: Jasminka

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

Nemački jezik - A1

TRAJANJE KURSA: 2 meseca

POČETAK KURSA: 30.06.2020

ZAVRŠETAK KURSA: 01.09.2020

TERMINI: Utorak: 16h, Četvrtak: 16h,

PROFESOR: Slavica

BROJ SLOBODNIH MESTA: 0

Engleski Jezik - B1

TRAJANJE KURSA: 2 meseca

POČETAK KURSA: 02.07.2020

ZAVRŠETAK KURSA: 02.09.2020

TERMINI: Ponedeljak: 18h, Utorak: 18h, Četvrtak: 18h,

PROFESOR: Sonja

BROJ SLOBODNIH MESTA: 3

Nemački jezik - A1

TRAJANJE KURSA: 3,5 meseca

POČETAK KURSA: 18.06.2020

ZAVRŠETAK KURSA: 30.09.2020

TERMINI: Utorak: 16:00h - 17:30h, Četvrtak: 16:00h - 17:30h,

PROFESOR: Jasminka

BROJ SLOBODNIH MESTA: 3

Letnji Engleski jezik - A1

TRAJANJE KURSA: 2 meseca

POČETAK KURSA: 01.07.2020

ZAVRŠETAK KURSA: 31.08.2020

TERMINI: Ponedeljak: 17h , Sreda: 17h,

PROFESOR: Milica

BROJ SLOBODNIH MESTA: 3

Italijanski jezik - A1

TRAJANJE KURSA: 3,5

POČETAK KURSA: 15.06.2020

ZAVRŠETAK KURSA: 30.09.2020

TERMINI: Ponedeljak: 18:00h - 19:30h, Sreda: 18:00h - 19:30h,

PROFESOR: Marina

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

Francuski jezik - A1 - GRUPA: Dizon

TRAJANJE KURSA: 4,5 meseci

POČETAK KURSA: 29.01.2020

ZAVRŠETAK KURSA: 10.06.2020

TERMINI: Ponedeljak: 18h, Sreda: 18h,

PROFESOR: Anica

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

Nemacki Jezik Ubrzani - A2 - GRUPA: Mores

TRAJANJE KURSA: 2,5 meseca

POČETAK KURSA: 20.01.2020

ZAVRŠETAK KURSA: 03.04.2020

TERMINI: Ponedeljak: 17:30h, Sreda: 17:30h, Petak: 17:30h,

PROFESOR: Jasminka

BROJ SLOBODNIH MESTA: 0

Nemacki Jezik - A2 - GRUPA: Drezden

TRAJANJE KURSA: 4,5 meseci

POČETAK KURSA: 20.01.2020

ZAVRŠETAK KURSA: 18.05.2020

TERMINI: Ponedeljak: 16:00h, Sreda: 16:00h,

PROFESOR: Slavica

BROJ SLOBODNIH MESTA: 0

Nemacki Jezik - A1 - GRUPA: Hagen

TRAJANJE KURSA: 2,5 meseca

POČETAK KURSA: 13.01.2020

ZAVRŠETAK KURSA: 30.03.2020

TERMINI: Ponedeljak: 13:00h, Sreda: 13:00h, Petak: 13:00h,

PROFESOR: Jasminka

BROJ SLOBODNIH MESTA: 0

Nemacki Jezik - A1 - GRUPA: Ubrzani

TRAJANJE KURSA: 4,5 meseci

POČETAK KURSA: 13.01.2020

ZAVRŠETAK KURSA: 27.05.2020

TERMINI: Ponedeljak: 19:30h, Sreda: 19:30h,

PROFESOR: Jasminka

BROJ SLOBODNIH MESTA: 0

Nemacki Jezik - B1 - GRUPA: mikro

TRAJANJE KURSA: 2,5 meseca

POČETAK KURSA: 24.01.2020

ZAVRŠETAK KURSA: 15.03.2020

TERMINI: Ponedeljak: 15:15h, Sreda: 15:15h, Petak: 15:15h,

PROFESOR: Mirjana

BROJ SLOBODNIH MESTA: 0

Nemacki Jezik - A1

TRAJANJE KURSA: 4,5 meseci

POČETAK KURSA: 29.01.2020

ZAVRŠETAK KURSA: 08.05.2019

TERMINI: Ponedeljak: 17:00h, Sreda: 17:00h,

PROFESOR: Mirjana

BROJ SLOBODNIH MESTA: 0

Engleski Jezik - A1

TRAJANJE KURSA: 4,5 meseci

POČETAK KURSA: 29.01.2020

ZAVRŠETAK KURSA: 15.06.2020

TERMINI: Ponedeljak: 16:30h, Sreda: 16:30h,

PROFESOR: Marija

BROJ SLOBODNIH MESTA: 0

Nemački Ubrzani - A2

TRAJANJE KURSA: 2 meseca

POČETAK KURSA: 09.09.2019

ZAVRŠETAK KURSA: 09.12.2019

TERMINI: Ponedeljak: 15:15h - 17:30h, Sreda: 15:15h - 17:30h, Petak: 15:15h - 17:30h,

PROFESOR: Jasminka

BROJ SLOBODNIH MESTA: 0

Engleski Jezik - A1

TRAJANJE KURSA: 4,5 meseci

POČETAK KURSA: 10.09.2019

ZAVRŠETAK KURSA: 25.01.2020

TERMINI: Utorak: 19 h - 20:30 h, Četvrtak: 19 h - 20:30 h,

PROFESOR: Jelena B

BROJ SLOBODNIH MESTA: 0

Italijanski Jezik - A1

TRAJANJE KURSA: 4,5 meseci

POČETAK KURSA: 09.09.2019

ZAVRŠETAK KURSA: 20.01.2020

TERMINI: Ponedeljak: 17:30h - 19:00h, Sreda: 17:30h,

PROFESOR: Marina

BROJ SLOBODNIH MESTA: 0

Nemački Ubrzani - A2

TRAJANJE KURSA: 2 meseca

POČETAK KURSA: 06.09.2019

ZAVRŠETAK KURSA: 06.12.2019

TERMINI: Ponedeljak: 17:30h - 19:45h, Sreda: 17:30h - 19:45h, Petak: 17:30h - 19:45h,

PROFESOR: Jasminka

BROJ SLOBODNIH MESTA: 0

Francuski Jezik - A2

TRAJANJE KURSA: 4,5 meseci

POČETAK KURSA: 02.09.2019

ZAVRŠETAK KURSA: 16:01.2020

TERMINI: Ponedeljak: 19:30 h - 21:00 h, Sreda: 19:30 h - 21:00 h,

PROFESOR: Anica

BROJ SLOBODNIH MESTA: 0

Kids 7

TRAJANJE KURSA: 10 meseci

POČETAK KURSA: 16.09.2019

ZAVRŠETAK KURSA: 16.06.2020

TERMINI: Ponedeljak: 20:30 h - 21:25 h, Sreda: 20:30 h - 21:25 h,

PROFESOR: Sonja

BROJ SLOBODNIH MESTA: 3

Kids 6

TRAJANJE KURSA: 10 meseci

POČETAK KURSA: 16.09.2019

ZAVRŠETAK KURSA: 16.06.2020

TERMINI: Utorak: 20:30h - 21:25h, Četvrtak: 20:30h - 21:25h,

PROFESOR: Sonja

BROJ SLOBODNIH MESTA: 3

Kids 5

TRAJANJE KURSA: 10 meseci

POČETAK KURSA: 16.09.2019

ZAVRŠETAK KURSA: 16.06.2020

TERMINI: Ponedeljak: 19:30 h - 20:25 h, Četvrtak: 19:30 h - 20:25 h,

PROFESOR: Sonja

BROJ SLOBODNIH MESTA: 3

Kids 4

TRAJANJE KURSA: 10 meseci

POČETAK KURSA: 16.09.2019

ZAVRŠETAK KURSA: 16.06.2020

TERMINI: Ponedeljak: 18:30h - 19:25h, Sreda: 18:30h - 19:25h,

PROFESOR: Sonja

BROJ SLOBODNIH MESTA: 3

Kids 3

TRAJANJE KURSA: 10 meseci

POČETAK KURSA: 16.09.2019

ZAVRŠETAK KURSA: 16.06.2020

TERMINI: Ponedeljak: 19:30 h - 20:25 h, Sreda: 19:30 h - 20:25 h,

PROFESOR: Sonja

BROJ SLOBODNIH MESTA: 3

Kids 2

TRAJANJE KURSA: 10 meseci

POČETAK KURSA: 16.09.2019

ZAVRŠETAK KURSA: 16.06.2020

TERMINI: Ponedeljak: 18:30h - 19:25h, Sreda: 18:30h - 19:25h,

PROFESOR: Sanja

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

Kids 1

TRAJANJE KURSA: 10 meseci

POČETAK KURSA: 16.09.2019

ZAVRŠETAK KURSA: 16.06.2020

TERMINI: Ponedeljak: 17:45 - 18:30 h, Sreda: 17:45 - 18:30 h,

PROFESOR: Sanja

BROJ SLOBODNIH MESTA: 4

Letnji Engleski - B1

TRAJANJE KURSA: 2 meseca

POČETAK KURSA: 01.07.2019

ZAVRŠETAK KURSA: 31.08.2019

TERMINI: Ponedeljak: 18:30h - 20:45h, Sreda: 18:30h - 20:45h, Petak: 18:30h - 20:45h,

PROFESOR: Sonja

BROJ SLOBODNIH MESTA: 0

NAPOMENA: Učionica 9.

Letnji Engleski - A2

TRAJANJE KURSA: 1

POČETAK KURSA: 01.07.2019

ZAVRŠETAK KURSA: 31.08.2019

TERMINI: Ponedeljak: 16:15h - 18:30h, Sreda: 16:15h - 18:30h, Petak: 16:15h - 18:30h,

PROFESOR: Sonja

BROJ SLOBODNIH MESTA: 0

NAPOMENA: Učionica 9.

Letnji Nemački - B1

TRAJANJE KURSA: 2 meseca

POČETAK KURSA: 01.07.2019

ZAVRŠETAK KURSA: 31.08.2019

TERMINI: Ponedeljak: 18:30h - 20:45h, Sreda: 18:30h - 20:45h, Petak: 18:30h - 20:45h,

PROFESOR: Jasminka

BROJ SLOBODNIH MESTA: 0

NAPOMENA: Učionica broj 7.

Letnji Nemački - A1

TRAJANJE KURSA: 2 meseca

POČETAK KURSA: 01.07.2019

ZAVRŠETAK KURSA: 31.08.2019

TERMINI: Ponedeljak: 16:15h - 18:30h, Sreda: 16:15h - 18:30h, Petak: 16:15h - 18:30h,

PROFESOR: Jasminka

BROJ SLOBODNIH MESTA: 0

NAPOMENA: Učionica broj 7.

Letnji Nemački - A2

TRAJANJE KURSA: 2

POČETAK KURSA: 03.07.2019

ZAVRŠETAK KURSA: 03.09.2019

TERMINI: Ponedeljak: 15:15h - 17:30h, Sreda: 15:15h - 17:30h, Petak: 15:15h - 17:30h,

PROFESOR: Mirjana

BROJ SLOBODNIH MESTA: 0

NAPOMENA: Učionica broj 1.

Letnji Engleski - A1

TRAJANJE KURSA: 2

POČETAK KURSA: 01.06.2019

ZAVRŠETAK KURSA: 31.08.2019

TERMINI: Ponedeljak: 17:30h - 19:00h, Sreda: 17:30h - 19:00h, Petak: 17:30h - 19:00h,

PROFESOR: Andreina

BROJ SLOBODNIH MESTA: 0

NAPOMENA: Učionica Broj 3.

Italijanski Jezik - A1

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 18.02.2019

ZAVRŠETAK KURSA: 18.05.2019

TERMINI: Ponedeljak: 19:30h, Sreda: 19:30h,

PROFESOR: Marina

BROJ SLOBODNIH MESTA: 0

NAPOMENA: učionica broj 8.

Engleski Jezik - B2 - GRUPA: York

TRAJANJE KURSA: 4,5 meseci

POČETAK KURSA: 21.02

ZAVRŠETAK KURSA: 10.06

TERMINI: Utorak: 19h, Četvrtak: 19h,

PROFESOR: Jelena B

BROJ SLOBODNIH MESTA: 0

NAPOMENA: Učionica broj 1.

Nemački Jezik - A1 - GRUPA: Rostok

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 04.02.2019

ZAVRŠETAK KURSA: 03.07.2019

TERMINI: Ponedeljak: 17 h - 18:30 h, Sreda: 17 h - 18:30 h,

PROFESOR: Jasminka

BROJ SLOBODNIH MESTA: 0

NAPOMENA: Učionica 7.

Engleski Jezik - B1 - GRUPA: Bolton

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 06.02.2019

ZAVRŠETAK KURSA: 08.07.2019

TERMINI: Ponedeljak: 19h - 20:30 h, Sreda: 19h - 20:30h,

PROFESOR: Jelena B

BROJ SLOBODNIH MESTA: 0

NAPOMENA: Učionica 5.

Engleski Jezik - A2 - GRUPA: LEEDS

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 04.02.2019

ZAVRŠETAK KURSA: 08.07.2019

TERMINI: Ponedeljak: 20:30h - 22h, Sreda: 20:30h - 22h,

PROFESOR: Tijana

BROJ SLOBODNIH MESTA: 0

NAPOMENA: Učionica 3.

Francuski jezik - A1 - GRUPA: Francuz

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 05.02.2019

ZAVRŠETAK KURSA: 05.07.2019

TERMINI: Utorak: 19h - 20:30h, Četvrtak: 19h - 20:30h,

PROFESOR: Anica

BROJ SLOBODNIH MESTA: 0

NAPOMENA: učionica 5.

Engleski Jezik - A1 - GRUPA: LUITON

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 04.02.2019

ZAVRŠETAK KURSA: 08.07.2018

TERMINI: Ponedeljak: 19h - 20:30 h, Sreda: 19h - 20:30h,

PROFESOR: Tijana

BROJ SLOBODNIH MESTA: 0

NAPOMENA: Učionica 3.

Nemački Jezik - A1 - GRUPA: 878 / Bom

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 23.01.2019

ZAVRŠETAK KURSA: 24.06.2019

TERMINI: Ponedeljak: 16 h - 17:30 h, Sreda: 16 h - 17:30 h,

PROFESOR: Slavica

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

NAPOMENA: Učionica 8.

Nemački Ubrzani - A1 - GRUPA: 878

TRAJANJE KURSA: 2,5 meseca

POČETAK KURSA: 23.01.2019

ZAVRŠETAK KURSA: 08.04.2019

TERMINI: Ponedeljak: 15:15 h - 18:30 h, Sreda: 15:15 h - 18:30 h, Petak: 15:15 h - 18:30 h,

PROFESOR: Mirijana

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

NAPOMENA: Učionica 1.

Dečiji Kurs Nemačkog - A1

TRAJANJE KURSA: 6 meseci

POČETAK KURSA: 18.11.2018

ZAVRŠETAK KURSA: 18.06.2019

TERMINI: Petak: 19:30h - 21h,

PROFESOR: Gala

BROJ SLOBODNIH MESTA: 4

NAPOMENA: Učionica broj 7.

Nemački Ubrzani - A1 - GRUPA: 850

TRAJANJE KURSA: 2,5 meseca

POČETAK KURSA: 10.01.2019

ZAVRŠETAK KURSA: 26.03.2019

TERMINI: Utorak: 15:15 h - 17:30 h, Četvrtak: 15:15 h- 17:30 h, Petak: 15:15 h-17:30 h,

PROFESOR: Jasminka

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

NAPOMENA: Učionica broj 7.

Nemački Jezik - A1

TRAJANJE KURSA: 2,5 Meseca

POČETAK KURSA: 25.09.2018

ZAVRŠETAK KURSA: 10.12.2018

TERMINI: Utorak: 15:15h, Četvrtak: 15:15h, Petak: 15:15h,

PROFESOR: Jasminka

BROJ SLOBODNIH MESTA: 0

NAPOMENA: Učionica broj 7.

Nemački Jezik - A1

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 20.09.2018

ZAVRŠETAK KURSA: 20.02.2018

TERMINI: Utorak: 19h, Četvrtak: 19h,

PROFESOR: Mirjana

BROJ SLOBODNIH MESTA: 0

NAPOMENA: Učionica broj 3.

Nemački Jezik - A1

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 18.09.2018

ZAVRŠETAK KURSA: 18.02.2019

TERMINI: Ponedeljak: 17:30h, Sreda: 17:30h,

PROFESOR: Mirjana

BROJ SLOBODNIH MESTA: 0

Italijanski Jezik - A1

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 17.09.2018

ZAVRŠETAK KURSA: 17.02.2019

TERMINI: Ponedeljak: 18h, Sreda: 18h,

PROFESOR: Marina

BROJ SLOBODNIH MESTA: 0

NAPOMENA: Učionica broj 3.

Engleski Jezik - B1

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 18.09.2018

ZAVRŠETAK KURSA: 18.02.2019

TERMINI: Utorak: 19h, Četvrtak: 19h,

PROFESOR: Jelena B

BROJ SLOBODNIH MESTA: 0

NAPOMENA: Učionica broj 7.

Italijanski Jezik - A1

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 17.09.2018

ZAVRŠETAK KURSA: 17.02.2018

TERMINI: Ponedeljak: 18h, Sreda: 18h,

PROFESOR: Marina

BROJ SLOBODNIH MESTA: 0

NAPOMENA: Učionica broj 3.

Engleski Jezik - B1

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 18.09.2018

ZAVRŠETAK KURSA: 18.01.2019

TERMINI: Utorak: 19h, Četvrtak: 19h,

PROFESOR: Jelena B

BROJ SLOBODNIH MESTA: 0

NAPOMENA: Učionica broj 1.

Dečiji Kurs Engleskog - OSNOVCI - GRUPA: KIDS 7

TRAJANJE KURSA: 10 meseci

POČETAK KURSA: 18.09.2018

ZAVRŠETAK KURSA: 30.06.2019

TERMINI: Ponedeljak: 20:30h, Sreda: 20:30h,

PROFESOR: Gala

BROJ SLOBODNIH MESTA: 0

NAPOMENA: Učionica Broj 9.

Dečiji Kurs Engleskog - OSNOVCI - GRUPA: KIDS 6

TRAJANJE KURSA: 10 meseci

POČETAK KURSA: 18.09.2018

ZAVRŠETAK KURSA: 30.06.2019

TERMINI: Utorak: 20:30h, Četvrtak: 20:30h,

PROFESOR: Gala

BROJ SLOBODNIH MESTA: 0

NAPOMENA: Učionica Broj 9.

Dečiji Kurs Engleskog - OSNOVCI - GRUPA: KIDS 5

TRAJANJE KURSA: 10 meseci

POČETAK KURSA: 18.09.2018

ZAVRŠETAK KURSA: 30.06.2019

TERMINI: Utorak: 19:30 h, Četvrtak: 19:30h,

PROFESOR: Gala

BROJ SLOBODNIH MESTA: 0

NAPOMENA: Učionica Broj 9.

Dečiji Kurs Engleskog - OSNOVCI - GRUPA: KIDS 4

TRAJANJE KURSA: 10 meseci

POČETAK KURSA: 18.09.2018

ZAVRŠETAK KURSA: 30.06.2019

TERMINI: Utorak: 18:30 h, Četvrtak: 18:30 h,

PROFESOR: Gala

BROJ SLOBODNIH MESTA: 0

NAPOMENA: Učionica Broj 9.

Dečiji Kurs Engleskog - OSNOVCI - GRUPA: KIDS 3

TRAJANJE KURSA: 10 meseci

POČETAK KURSA: 17.09.2018

ZAVRŠETAK KURSA: 30.06.2019

TERMINI: Ponedeljak: 19:30h, Sreda: 19:30 h,

PROFESOR: Gala

BROJ SLOBODNIH MESTA: 0

NAPOMENA: Učionica Broj 9.

Dečiji Kurs Engleskog - OSNOVCI - GRUPA: KIDS 2

TRAJANJE KURSA: 10 meseci

POČETAK KURSA: 17.09.2018

ZAVRŠETAK KURSA: 30.06.2019

TERMINI: Ponedeljak: 18:30h, Sreda: 18:30h,

PROFESOR: Gala

BROJ SLOBODNIH MESTA: 0

NAPOMENA: Učionica Broj 9.

Dečiji Kurs Engleskog - PREDŠKOLCI - GRUPA: KIDS 1

TRAJANJE KURSA: 10 meseci

POČETAK KURSA: 17.09.2018

ZAVRŠETAK KURSA: 30.06.2019

TERMINI: Ponedeljak: 17:30h, Sreda: 17:30h,

PROFESOR: Gala

BROJ SLOBODNIH MESTA: 0

NAPOMENA: UČIONICA BROJ 9.

Engleski Jezik - B1 - GRUPA: Bule

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 18.09.2018

ZAVRŠETAK KURSA: 18.02.2018

TERMINI: Utorak: 19h, Četvrtak: 19h,

PROFESOR: Jelena B

BROJ SLOBODNIH MESTA: 0

NAPOMENA: Učionica Broj 3.

Nemački Jezik Ubrzani - A1 - GRUPA: NUA1/18

TRAJANJE KURSA: 2,5 Meseca

POČETAK KURSA: 25.05.2018

ZAVRŠETAK KURSA: 30.07.2018

TERMINI: Ponedeljak: 15:15h - 17:30h, Sreda: 15:15h - 17:30h, Petak: 15:15h - 17:30h,

PROFESOR: Gala

BROJ SLOBODNIH MESTA: 6

Italijanski Jezik - A1 - GRUPA: ITA 1/2018

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 26.04.2018

ZAVRŠETAK KURSA: 26.09.2018

TERMINI: Utorak: 17:30 h, Četvrtak: 17:30 h,

PROFESOR: Ružica

BROJ SLOBODNIH MESTA: 5

Engleski Jezik - B2 - GRUPA: B2E/2018

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 10.04.2018

ZAVRŠETAK KURSA: 10.09.2018

TERMINI: Utorak: 20:30h, Četvrtak: 20:30h,

PROFESOR: Marija Jovanovic

BROJ SLOBODNIH MESTA: 0

Nemački Jezik - A1 - GRUPA: NA1/18

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 26.03.2018

ZAVRŠETAK KURSA: 26.08.2018

TERMINI: Ponedeljak: 17:30h, Sreda: 17:30h,

PROFESOR: Mirjana

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

Engleski Jezik - A2 - GRUPA: A2E/2018

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 26.03.2018

ZAVRŠETAK KURSA: 26.08.2018

TERMINI: Ponedeljak: 17:30h, Sreda: 17:30h,

PROFESOR: Miloš Lukić

BROJ SLOBODNIH MESTA: 5

Nemački Jezik - A2 - GRUPA: A2NJ/2018

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 29.03.2018

ZAVRŠETAK KURSA: 29.08.2018

TERMINI: Utorak: 20:30h, Četvrtak: 20:30h,

PROFESOR: Jasminka

BROJ SLOBODNIH MESTA: 3

NAPOMENA: Beogradska zgrada broj 18, drugi sprat..

Engleski Jezik - B2 - GRUPA: EB2/2/2018

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 07.03.2018

ZAVRŠETAK KURSA: 07.08.2018

TERMINI: Ponedeljak: 19h, Sreda: 19h,

PROFESOR: Miloš Lukić

BROJ SLOBODNIH MESTA: 0

Engleski Jezik - A1 - GRUPA: EA1/4/2018

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 06.02.2018

ZAVRŠETAK KURSA: 06.07.2018

TERMINI: Utorak: 17:30 h, Četvrtak: 17:30 h,

PROFESOR: Miloš Lukić

BROJ SLOBODNIH MESTA: 0

Engleski Jezik - A1 - GRUPA: EA1/3/2018

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 06.03.2018

ZAVRŠETAK KURSA: 06.08.2018

TERMINI: Utorak: 19h, Četvrtak: 19h,

PROFESOR: Miloš Lukić

BROJ SLOBODNIH MESTA: 0

Engleski Jezik - B1 - GRUPA: EB1/2/18

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 07.03.2018

ZAVRŠETAK KURSA: 07.08.2018

TERMINI: Ponedeljak: 19h, Sreda: 19h,

PROFESOR: Jelena B

BROJ SLOBODNIH MESTA: 0

NAPOMENA: Beogradska, zgrada broj 18 stan dva prizemlje učionica broj 2..

Engleski Jezik - A2 - GRUPA: A2U/2018

TRAJANJE KURSA: 2,5 Meseca

POČETAK KURSA: 26.02.2018

ZAVRŠETAK KURSA: 15.05.2018

TERMINI: Ponedeljak: 16h, Sreda: 16h, Petak: 16h,

PROFESOR: Violeta

BROJ SLOBODNIH MESTA: 3

Engleski Jezik - A1 - GRUPA: A1U/2018

TRAJANJE KURSA: 2,5 Meseca

POČETAK KURSA: 26.02.2018

ZAVRŠETAK KURSA: 15.05.2018

TERMINI: Ponedeljak: 14:30h, Sreda: 14:30h, Petak: 14:30h,

PROFESOR: Violeta

BROJ SLOBODNIH MESTA: 3

Engleski Jezik - B1 - GRUPA: B1E/2018

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 26.02.2018

ZAVRŠETAK KURSA: 26.07.2018

TERMINI: Ponedeljak: 20:30h, Sreda: 20:30h,

PROFESOR: Miloš

BROJ SLOBODNIH MESTA: 0

NAPOMENA: Beogradska, zgrada broj 18 šesti sprat učionica broj 3.. .

Engleski Jezik - C1 - GRUPA: EC1-2/18

TRAJANJE KURSA: 6 meseci

POČETAK KURSA: 27.02.2018

ZAVRŠETAK KURSA: 27.08.2018

TERMINI: Utorak: 20:30h, Četvrtak: 20:30h,

PROFESOR: Miloš

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

NAPOMENA: Beogradska, zgrada broj 18 prizemlje učionica broj 3..

Nemački Jezik - A1 - GRUPA: N23/18

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 06.02.2018

ZAVRŠETAK KURSA: 06.07.2018

TERMINI: Utorak: 18:30h, Četvrtak: 18:30h,

PROFESOR: Slavica

BROJ SLOBODNIH MESTA: 0

NAPOMENA: Beogradska zgrada broj 14, drugi sprat učionica 2.

Nemački Jezik - A1 - GRUPA: N22/18

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 06.02.2018

ZAVRŠETAK KURSA: 06.07.2018

TERMINI: Utorak: 17h, Četvrtak: 17h,

PROFESOR: Slavica

BROJ SLOBODNIH MESTA: 0

NAPOMENA: Beogradska zgrada broj 14, drugi sprat učionica 2..

Engleski Jezik - A2 - GRUPA: EA2/18

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 08.02.2018

ZAVRŠETAK KURSA: 08.07.2018

TERMINI: Utorak: 19h, Četvrtak: 19h,

PROFESOR: Jelena B

BROJ SLOBODNIH MESTA: 0

NAPOMENA: Beogradska zgrada broj 18, stan 2 prizemlje učionica broj 2..

Kurs Nemackog Jezika - B1 - GRUPA: N21/18

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 31.01.2018

ZAVRŠETAK KURSA: 01.07.2018

TERMINI: Ponedeljak: 20:30h - 22h, Sreda: 20:30h - 22h,

PROFESOR: Jasminka

BROJ SLOBODNIH MESTA: 0

NAPOMENA: Beogradska zgrada broj 18 Drugi sprat Učionica broj 3. .

Ubrzani Kurs Nemackog Jezika - A1 - GRUPA: N20/18

TRAJANJE KURSA: 2,5 meseca

POČETAK KURSA: 29.01.2018

ZAVRŠETAK KURSA: 29.03.2018

TERMINI: Ponedeljak: 15:15h - 17:30h, Sreda: 15:15h - 17:30h, Petak: 15:15h - 17:30h,

PROFESOR: Jasminka

BROJ SLOBODNIH MESTA: 0

NAPOMENA: Beogradska zgrada broj 18 Drugi sprat Učionica broj 3.

Engleski jezik - C1 - GRUPA: EC1/18

TRAJANJE KURSA: 6 meseci

POČETAK KURSA: 16.01.2018

ZAVRŠETAK KURSA: 16.07.2018

TERMINI: Utorak: 17:30h, Četvrtak: 17:30h,

PROFESOR: Miloš Mareš

BROJ SLOBODNIH MESTA: 4

NAPOMENA: Beogradska zgrada broj 18 šesti sprat učionica broj 3..

Engleski jezik - A1 - GRUPA: E25/17

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 25.10.2017

ZAVRŠETAK KURSA: 25.02.2017

TERMINI: Ponedeljak: 20:30 h, Sreda: 20:30 h,

PROFESOR: Violeta

BROJ SLOBODNIH MESTA: 0

NAPOMENA: Beogradska, zgrada broj 18 drugi sprat učionica 2..

Engleski jezik - A2 - GRUPA: E22/2017

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 05.10.2017

ZAVRŠETAK KURSA: 05.02.2018

TERMINI: Utorak: 19 h, Četvrtak: 19 h,

PROFESOR: Marija Jovanovic

BROJ SLOBODNIH MESTA: 0

NAPOMENA: Beogradska, zgrada broj 18, šesti sprat učionica 1. .

Engleski jezik - A1 - GRUPA: E21/2017

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 04.10.2017

ZAVRŠETAK KURSA: 04.02.2018

TERMINI: Ponedeljak: 20:30 h, Sreda: 20:30 h,

PROFESOR: Marija Jovanovic

BROJ SLOBODNIH MESTA: 0

NAPOMENA: Beogradska 18, stan dva prizemlje učionica broj 2..

Engleski jezik - B1 - GRUPA: E23/2107

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 10.10.2017

ZAVRŠETAK KURSA: 10.02.2017

TERMINI: Utorak: 20:30 h, Četvrtak: 20:30 h,

PROFESOR: Marija Jovanovic

BROJ SLOBODNIH MESTA: 0

NAPOMENA: Beogradska 18, stan dva prizemlje učionica broj 2.

Nemački Jezik - A1 - GRUPA: N10/2017

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 02.10.2017

ZAVRŠETAK KURSA: 02.01.2017

TERMINI: Sreda: 19 h, Petak: 19 h,

PROFESOR: Bratislav

BROJ SLOBODNIH MESTA: 0

NAPOMENA: Beogradska, zgrada broj 14, drugi sprat učionica 2.

Nemački Jezik - A1 - GRUPA: N7/2017

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 27.09.2017

ZAVRŠETAK KURSA: 27.02.2017

TERMINI: Ponedeljak: 20:30 h, Sreda: 20:30 h,

PROFESOR: Slavica

BROJ SLOBODNIH MESTA: 0

NAPOMENA: Beogradska, zgrada broj 18, šesti sprat učionica 1.

Nemački Jezik - A1 - GRUPA: N6/2017

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 27.09.2017

ZAVRŠETAK KURSA: 27.02.2017

TERMINI: Ponedeljak: 19h, Sreda: 19h,

PROFESOR: Slavica

BROJ SLOBODNIH MESTA: 0

NAPOMENA: Beogradska, zgrada broj 18, šesti sprat učionica 1..

Dečiji Kurs Engleski Jezik - 13 i 14 godina - GRUPA: KIDS 6

TRAJANJE KURSA: 10 meseci

POČETAK KURSA: 06.09.2017

ZAVRŠETAK KURSA: 06.06.2018

TERMINI: Utorak: 20:30 h, Četvrtak: 20:30 h,

PROFESOR: Gala

BROJ SLOBODNIH MESTA: 5

NAPOMENA: Beogradska zgrada 14 sprat 2 učionica 1 . .

Dečiji Kurs Engleski Jezik 11, 12 godina - GRUPA: Kids 5

TRAJANJE KURSA: 10 meseci

POČETAK KURSA: 06.09.2017

ZAVRŠETAK KURSA: 06.06.2018

TERMINI: Četvrtak: 19:30 h, Petak: 19:30 h,

PROFESOR: Gala

BROJ SLOBODNIH MESTA: 3

NAPOMENA: Beogradska zgrada 14 sprat 2 učionica 1 . .

Dečiji Kurs Engleski Jezik 10 godina - GRUPA: Kids 4

TRAJANJE KURSA: 10 meseci

POČETAK KURSA: 06.09.2017

ZAVRŠETAK KURSA: 06.06.2018

TERMINI: Četvrtak: 18:30 h, Petak: 18:30 h,

PROFESOR: Gala

BROJ SLOBODNIH MESTA: 5

NAPOMENA: Beogradska zgrada 14 sprat 2 učionica 1 . .

Dečiji Kurs Engleski Jezik 9 godina - GRUPA: Kids 3

TRAJANJE KURSA: 10 meseci

POČETAK KURSA: 06.09.2017

ZAVRŠETAK KURSA: 06.06.2018

TERMINI: Ponedeljak: 19:30 h - 20:25 h, Sreda: 19:30 h - 20:25 h,

PROFESOR: Gala

BROJ SLOBODNIH MESTA: 5

NAPOMENA: Beogradska zgrada 14 sprat 2 učionica 1 . .

Dečiji Kurs Engleski Jezik - 7, 8 godina - GRUPA: Kids 2

TRAJANJE KURSA: 10 meseci

POČETAK KURSA: 06.09.2017

ZAVRŠETAK KURSA: 06.06.2018

TERMINI: Ponedeljak: 18:30 h - 19:25 h , Sreda: 18:30h - 19:25 h,

PROFESOR: Gala

BROJ SLOBODNIH MESTA: 3

NAPOMENA: Beogradska zgrada 14 sprat 2 učionica 1 . .

Engleski jezik - B2 - GRUPA: E2/2017

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 26.09.2017

ZAVRŠETAK KURSA: 26.01.2018

TERMINI: Utorak: 20:30h, Četvrtak: 20:30h,

PROFESOR: Jelena Bradić

BROJ SLOBODNIH MESTA: 0

NAPOMENA: Beogradska zgrada broj 18 prizemlje, stan 2 učionica broj 2. .

Nemački Jezik - A1 - GRUPA: N5/2017

TRAJANJE KURSA: 2,5 meseca

POČETAK KURSA: 27.09.2017

ZAVRŠETAK KURSA: 05.12.2017

TERMINI: Ponedeljak: 16:45h - 19h, Sreda: 16:45h - 19h, Petak: 16:45h - 19h,

PROFESOR: Mirjana

BROJ SLOBODNIH MESTA: 0

NAPOMENA: Beogradska zgrada broj 18 drugi sprat učionica broj 2. .

Nemački Jezik - A1 - GRUPA: N4/2017

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 12.09.2017

ZAVRŠETAK KURSA: 12.01.2018

TERMINI: Ponedeljak: 19h - 20:30 h, Sreda: 19h - 20:30h,

PROFESOR: Mirjana

BROJ SLOBODNIH MESTA: 0

NAPOMENA: Beogradska zgrada broj 18 drugi sprat učionica broj 3. .

Nemački Jezik - B2 - GRUPA: N3/2017

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 29.09.2017

ZAVRŠETAK KURSA: 29.01.2017

TERMINI: Sreda: 19h, Petak: 19:30,

PROFESOR: Jasminka

BROJ SLOBODNIH MESTA: 0

NAPOMENA: Beogradska zgrada broj 18 drugi sprat učionica broj 3..

Nemački Jezik - A2 - GRUPA: N2/2017

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 06.09.2017

ZAVRŠETAK KURSA: 06.01.2018

TERMINI: Ponedeljak: 20:30h - 22h, Sreda: 20:30h - 22h,

PROFESOR: Jasminka

BROJ SLOBODNIH MESTA: 0

NAPOMENA: Beogradska zgrada broj 18 drugi sprat učionica broj 3. .

Engleski jezik - A2 - GRUPA: E1/2017

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 18.09.2017

ZAVRŠETAK KURSA: 18.01.2017

TERMINI: Ponedeljak: 20:30 - 22h, Sreda: 20:30 - 22h,

PROFESOR: Gala

BROJ SLOBODNIH MESTA: 0

NAPOMENA: Beogradska, zgrada broj 14 drugi sprat učionica broj 1. .

Dečiji Kurs Engleski Jezik - 11 i 12 godina - GRUPA: Kids 4

TRAJANJE KURSA: 10 meseci

POČETAK KURSA: 07.09.2017

ZAVRŠETAK KURSA: 07.06.2018

TERMINI: Ponedeljak: 20:30, Sreda: 20:30,

PROFESOR: Gala

BROJ SLOBODNIH MESTA: 0

NAPOMENA: Beogradska zgrada broj 14 drugi sprat učionica broj 1. .

Dečiji Kurs Engleski Jezik - 13 i 14 godina - GRUPA: Kids 5

TRAJANJE KURSA: 10 meseci

POČETAK KURSA: 07.09.2017

ZAVRŠETAK KURSA: 07.06.2018

TERMINI: Utorak: 20:30 h, Četvrtak: 20:30 h,

PROFESOR: Gala

BROJ SLOBODNIH MESTA: 0

NAPOMENA: Beogradska zgrada broj 14 drugi sprat učionica broj 1.

Dečiji Kurs Engleski Jezik - 9 i 10 godina - GRUPA: Kids 3

TRAJANJE KURSA: 10 meseci

POČETAK KURSA: 06.09.2017

ZAVRŠETAK KURSA: 06.06.2018

TERMINI: Ponedeljak: 19:30 h, Sreda: 19:30 h,

PROFESOR: Gala

BROJ SLOBODNIH MESTA: 0

NAPOMENA: Beogradska zgrada 14 drugi sprat učionica broj 1.

Dečiji Kurs Engleski Jezik - 7 i 8 godina - GRUPA: Kids 2

TRAJANJE KURSA: 10 meseci

POČETAK KURSA: 06.09.2017

ZAVRŠETAK KURSA: 06.06.2018

TERMINI: Ponedeljak: 18:30 h, Sreda: 18:30h ,

PROFESOR: Gala

BROJ SLOBODNIH MESTA: 4

NAPOMENA: Beogradska zgrada 14 drugi sprat učionica broj 1.

Dečiji Kurs Engleski Jezik - 4, 5 i 6 godina - GRUPA: Kids 1

TRAJANJE KURSA: 10 meseci

POČETAK KURSA: 06.09.2017

ZAVRŠETAK KURSA: 06.06.2018

TERMINI: Ponedeljak: 17:30h, Sreda: 17:30h,

PROFESOR: Gala

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

NAPOMENA: Beogradska zgrada 14 sprat 2 učionica 1 .

Ubrzani Kurs Nemackog Jezika - A1 - GRUPA: N47

TRAJANJE KURSA: 2,5 meseca

POČETAK KURSA: 08.09.2017

ZAVRŠETAK KURSA: 23.11.2017

TERMINI: Ponedeljak: 15:15h - 17:30h, Sreda: 15:15h - 17:30h, Petak: 17:30h - 19:45 h,

PROFESOR: Jasminka

BROJ SLOBODNIH MESTA: 0

NAPOMENA: Beogradska 18/2 drugi sprat učionica 2..

Letnju kurs nemački jezik - A1 - GRUPA: N3

TRAJANJE KURSA: 2 meseca

POČETAK KURSA: 07.07.2017

ZAVRŠETAK KURSA: 07.09.2017

TERMINI: Ponedeljak: 16:30h - 18:45h, Sreda: 16:30h - 18:45h, Petak: 16:30h - 18:45h,

PROFESOR: Mirjana

BROJ SLOBODNIH MESTA: 4

NAPOMENA: Letnju kurs nemačkog jezika po ceni od 7500 dinara.. .

Letnju kurs nemački jezik - A1 - GRUPA: N2

TRAJANJE KURSA: 2 meseca

POČETAK KURSA: 05.07.2017

ZAVRŠETAK KURSA: 05.09.2017

TERMINI: Ponedeljak: 15:15h - 17:30h, Sreda: 15:15h - 17:30h, Petak: 15:15h - 17:30h,

PROFESOR: Jasminka

BROJ SLOBODNIH MESTA: 5

NAPOMENA: Letnju kurs nemačkog jezika po ceni od 7500 dinara..

Letnju kurs nemački jezik - B1 - GRUPA: N1

TRAJANJE KURSA: 2 meseca

POČETAK KURSA: 28.06.2017

ZAVRŠETAK KURSA: 03.08.2017

TERMINI: Ponedeljak: 13h - 15:15h, Sreda: 13h - 15:15h, Petak: 13h - 15:15h,

PROFESOR: Jasminka

BROJ SLOBODNIH MESTA: 5

NAPOMENA: Letnju kurs nemačkog jezika po ceni od 7500 dinara.

Francuski Jezik - A1 - GRUPA: FR1

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 11.04.2017

ZAVRŠETAK KURSA: 11.08.2017

TERMINI: Utorak: 19h, Četvrtak: 19h,

PROFESOR: Marijana Pantić

BROJ SLOBODNIH MESTA: 5

Nemački - A1 - GRUPA: grupa 29

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 28.03.2017.

ZAVRŠETAK KURSA: 28.08.2017.

TERMINI: Utorak: 17:30h, Četvrtak: 17:30h ,

PROFESOR: Jelena

BROJ SLOBODNIH MESTA: 3

NAPOMENA: Pridruži se na samom početku i nauči jezik brzo i lako..

Nemački - A1 - GRUPA: grupa 30

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 29.03.2017.

ZAVRŠETAK KURSA: 29.08.2017.

TERMINI: Ponedeljak: 17:30h, Sreda: 17:30h,

PROFESOR: Slavica Matić

BROJ SLOBODNIH MESTA: 3

NAPOMENA: Pridruži se na samom početku i nauči jezik brzo i lako. .

NEMAČKI - A1 - GRUPA: 28-2016

TRAJANJE KURSA: 5 MESECI

POČETAK KURSA: 20.10.2016.

ZAVRŠETAK KURSA: 20.03.2017.

TERMINI: Utorak: 17:30H, Četvrtak: 17:30H,

PROFESOR: JASMINKA

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

NEMAČKI - A1 - GRUPA: 27-2016

TRAJANJE KURSA: 2 MESECA

POČETAK KURSA: 20.10.2016.

ZAVRŠETAK KURSA: 20.12.2016.

TERMINI: Utorak: 15:15H, Četvrtak: 15:15H, Petak: 17:30H,

PROFESOR: JASMINKA

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

NEMAČKI - A1 - GRUPA: 26-2016

TRAJANJE KURSA: 5 MESECI

POČETAK KURSA: 29.09.2016.

ZAVRŠETAK KURSA: 29.02.2017.

TERMINI: Utorak: 17:30H, Četvrtak: 17:30H,

PROFESOR: BRATISLAV

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

NEMAČKI - A1 - GRUPA: 25-2016

TRAJANJE KURSA: 5 MESECI

POČETAK KURSA: 28.09.2016.

ZAVRŠETAK KURSA: 28.02.2017.

TERMINI: Ponedeljak: 19H, Sreda: 19H,

PROFESOR: MIRJANA

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

NEMAČKI - A2 - GRUPA: 24-2016

TRAJANJE KURSA: 2 MESECA

POČETAK KURSA: 16.09.2016.

ZAVRŠETAK KURSA: 16.11.2016.

TERMINI: Utorak: 16H, Četvrtak: 16H, Petak: 19H,

PROFESOR: BRATISLAV

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

NEMAČKI - A2 - GRUPA: 23-2016

TRAJANJE KURSA: 2 MESECA

POČETAK KURSA: 16.09.2016.

ZAVRŠETAK KURSA: 16.02.2017.

TERMINI: Ponedeljak: 13H, Sreda: 13H, Petak: 13H,

PROFESOR: JASMINKA

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

NEMAČKI - B1 - GRUPA: 22-2016

TRAJANJE KURSA: 5 MESECI

POČETAK KURSA: 11.10.2016.

ZAVRŠETAK KURSA: 1111.03.2016.

TERMINI: Utorak: 19H, Četvrtak: 19H,

PROFESOR: MIRJANA

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

NEMAČKI - A2 - GRUPA: 21-2016

TRAJANJE KURSA: 5 MESECI

POČETAK KURSA: 26.09.2016.

ZAVRŠETAK KURSA: 26.11.2016.

TERMINI: Ponedeljak: 17:30H, Sreda: 17:30H,

PROFESOR: SLAVICA

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

NEMAČKI - A1 - GRUPA: 20-2016

TRAJANJE KURSA: 5 MESECI

POČETAK KURSA: 21.09.2016.

ZAVRŠETAK KURSA: 21.02.2017.

TERMINI: Ponedeljak: 20:30H, Sreda: 20:30H,

PROFESOR: MIRJANA

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

NEMAČKI - A1 - GRUPA: 19-2016

TRAJANJE KURSA: 5 MESECI

POČETAK KURSA: 21.09.2016.

ZAVRŠETAK KURSA: 21.02.2017.

TERMINI: Ponedeljak: 19H, Sreda: 19H,

PROFESOR: JASMINKA

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

NEMAČKI - A1 - GRUPA: 18-2016

TRAJANJE KURSA: 5 MESECI

POČETAK KURSA: 21.09.2016.

ZAVRŠETAK KURSA: 21.02.2017.

TERMINI: Ponedeljak: 17:30H, Sreda: 17:30H,

PROFESOR: JASMINKA

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

ENGLESKI - DECA 5GOD - GRUPA: 17-2016

TRAJANJE KURSA: 10 MESECI

POČETAK KURSA: 21.09.2016.

ZAVRŠETAK KURSA: 21.07.2017.

TERMINI: Ponedeljak: 17:30H, Sreda: 17:30H,

PROFESOR: MARIJA

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

ENGLESKI - DECA 13GOD - GRUPA: 16-2016

TRAJANJE KURSA: 10 MESECI

POČETAK KURSA: 24.10.2016.

ZAVRŠETAK KURSA: 24.07.2017.

TERMINI: Ponedeljak: 20:30H, Sreda: 20:30H,

PROFESOR: MARIJA

BROJ SLOBODNIH MESTA: 3

ENGLESKI - DECA 9GOD - GRUPA: 15-216

TRAJANJE KURSA: 10 MESECI

POČETAK KURSA: 21.09.2016.

ZAVRŠETAK KURSA: 21.07.2016.

TERMINI: Ponedeljak: 19:30H, Sreda: 19:30H,

PROFESOR: MARIJA

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

ENGLESKI - DECA 8GOD - GRUPA: 14-2016

TRAJANJE KURSA: 10 MESECI

POČETAK KURSA: 21.09.2016.

ZAVRŠETAK KURSA: 21.07.2017.

TERMINI: Ponedeljak: 18:30H, Sreda: 18:30H,

PROFESOR: MARIJA

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

ENGLESKI - B1 - GRUPA: 13-2016

TRAJANJE KURSA: 5 MESECI

POČETAK KURSA: 13.10.2016.

ZAVRŠETAK KURSA: 13.03.2017.

TERMINI: Utorak: 16H, Četvrtak: 16H,

PROFESOR: MARIJA

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

ENGLESKI - A2 - GRUPA: 12-216

TRAJANJE KURSA: 5 MESECI

POČETAK KURSA: 18.10.2016.

ZAVRŠETAK KURSA: 18.03.2017.

TERMINI: Utorak: 20:30H, Četvrtak: 20:30H,

PROFESOR: VESNA

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

ENGLESKI - A1 - GRUPA: 11-2016

TRAJANJE KURSA: 5 MESECI

POČETAK KURSA: 10.10.2016.

ZAVRŠETAK KURSA: 10.03.2017.

TERMINI: Ponedeljak: 17:30H, Sreda: 17:30H,

PROFESOR: NEVENA

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

ENGLESKI - B2 - GRUPA: 10-2016

TRAJANJE KURSA: 5 MESECI

POČETAK KURSA: 11.10.2016.

ZAVRŠETAK KURSA: 11.03.2016.

TERMINI: Utorak: 17:30H, Četvrtak: 17:30H,

PROFESOR: VESNA

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

ENGLESKI - A2 - GRUPA: 09-2016

TRAJANJE KURSA: 5 MESECI

POČETAK KURSA: 27.09.2016.

ZAVRŠETAK KURSA: 27.02.2017.

TERMINI: Utorak: 20:30H, Četvrtak: 20:30H,

PROFESOR: JELENA

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

ENGLESKI - A2 - GRUPA: 08-2016

TRAJANJE KURSA: 5 MESECI

POČETAK KURSA: 27.09.2016.

ZAVRŠETAK KURSA: 27.02.2017.

TERMINI: Utorak: 19H, Četvrtak: 19H,

PROFESOR: MIRJANA

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

ENGLESKI - A2 - GRUPA: 07-2016

TRAJANJE KURSA: 5 MESECI

POČETAK KURSA: 27.09.2016.

ZAVRŠETAK KURSA: 27.02.2017.

TERMINI: Utorak: 19H, Četvrtak: 19H,

PROFESOR: JELENA

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

ENGLESKI - A1 - GRUPA: 06-2016

TRAJANJE KURSA: 5 MESECI

POČETAK KURSA: 26.09.2016.

ZAVRŠETAK KURSA: 26.02.2016.

TERMINI: Ponedeljak: 17:30H, Sreda: 17:30H,

PROFESOR: MIRJANA

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

ENGLESKI - A1 - GRUPA: 05-2016

TRAJANJE KURSA: 5 MESECI

POČETAK KURSA: 26.09.2016.

ZAVRŠETAK KURSA: 26.02.2016.

TERMINI: Ponedeljak: 16H, Sreda: 16H,

PROFESOR: 1

BROJ SLOBODNIH MESTA: MARIJA

FRANCUSKI - B1 - GRUPA: 04-2016

TRAJANJE KURSA: 5 MESECI

POČETAK KURSA: 27.09.2016.

ZAVRŠETAK KURSA: 27.02.2017.

TERMINI: Ponedeljak: 17:30H, Sreda: 17:30H,

PROFESOR: MARIJANA

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

ITALIJANSKI - A2 - GRUPA: 03-2016

TRAJANJE KURSA: 5 MESECI

POČETAK KURSA: 10.10.2016.

ZAVRŠETAK KURSA: 10.03.2017.

TERMINI: Ponedeljak: 19H, Sreda: 19H,

PROFESOR: RUŽICA

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

ITALIJANSKI - A1 - GRUPA: 02-2016

TRAJANJE KURSA: 5 MESECI

POČETAK KURSA: 10.10.2016.

ZAVRŠETAK KURSA: 10.03.2017

TERMINI: Ponedeljak: 20:30H, Sreda: 20:30H,

PROFESOR: RUŽICA

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

FRANCUSKI - A1 - GRUPA: 01-2016

TRAJANJE KURSA: 5 MESECI

POČETAK KURSA: 10.10.2016.

ZAVRŠETAK KURSA: 10.03.2017.

TERMINI: Ponedeljak: 19H, Sreda: 19H,

PROFESOR: MARIJANA

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

NEMAČKI - A1 - GRUPA: 2016- 19

TRAJANJE KURSA: 2 MESECA

POČETAK KURSA: 23.03.2016.

ZAVRŠETAK KURSA: 23.05.2016‚

TERMINI: Ponedeljak: 13:00H, Sreda: 13:00H, Petak: 13:00H,

PROFESOR: MIRJANA

BROJ SLOBODNIH MESTA: 4

NEMAČKI - A1 - GRUPA: 2016-18

TRAJANJE KURSA: 5 MESECI

POČETAK KURSA: 29.02.2016

ZAVRŠETAK KURSA: 29.07.2016

TERMINI: Ponedeljak: 20:30H, Sreda: 20:30H,

PROFESOR: SLAVICA

BROJ SLOBODNIH MESTA: 3

FRANCUSKI - A1 - GRUPA: 2016-18‚

TRAJANJE KURSA: 4 MESECA

POČETAK KURSA: 23.02.2016

ZAVRŠETAK KURSA: 23.06.2016

TERMINI: Utorak: 17:00 H, Četvrtak: 17:00H,

PROFESOR: JASMINKA

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

NEMAČKI - A1 - GRUPA: 2016-17

TRAJANJE KURSA: 5 MESECI

POČETAK KURSA: 23.02.2016

ZAVRŠETAK KURSA: 23.07.2016.

TERMINI: Utorak: 17:00H, Četvrtak: 17:00H,

PROFESOR: SIMONIDA

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

FRANCUSKI - A1 - GRUPA: 2016-16

TRAJANJE KURSA: 4 MESECA

POČETAK KURSA: 24.02.2016

ZAVRŠETAK KURSA: 24.06.2016

TERMINI: Utorak: 17:00 H, Četvrtak: 17:00H,

PROFESOR: JASMINKA

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

NEMAČKI - A1 - GRUPA: 2016 - 12

TRAJANJE KURSA: 5 MESECI

POČETAK KURSA: 23.02.2016

ZAVRŠETAK KURSA: 23.07.2016.

TERMINI: Utorak: 17:00H, Četvrtak: 17:00H,

PROFESOR: SIMONIDA

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

ŠVEDSKI - A1 - GRUPA: 2016- 11

TRAJANJE KURSA: 4 MESECA

POČETAK KURSA: 20.02.2016.

ZAVRŠETAK KURSA: 20.06.2016.

TERMINI: Subota: 10:00H - 13:00H,

PROFESOR: TAMARA

BROJ SLOBODNIH MESTA: 3

ENGLESKI - A1 - GRUPA: 2016-10

TRAJANJE KURSA: 4 MESECA

POČETAK KURSA: 16.02.2016.

ZAVRŠETAK KURSA: 16.06.2016.

TERMINI: Utorak: 17:00 H, Četvrtak: 17:00H,

PROFESOR: NADA

BROJ SLOBODNIH MESTA: 3

ENGLESKI - B1 - GRUPA: 2016-2

TRAJANJE KURSA: 4 MESECA

POČETAK KURSA: 26.01.2016.

ZAVRŠETAK KURSA: 26.05.2016.

TERMINI: Utorak: 19:00H, Četvrtak: 19:00H,

PROFESOR: MARIJA

BROJ SLOBODNIH MESTA: 3

ENGLESKI - A2 - GRUPA: 2016-1

TRAJANJE KURSA: 4 MESECA

POČETAK KURSA: 25.01.2016.

ZAVRŠETAK KURSA: 25.05.2016.

TERMINI: Ponedeljak: 17:30H, Sreda: 17:30H,

PROFESOR: MARIJA

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

NEMAČKI - A1 - GRUPA: 2016-7

TRAJANJE KURSA: 5 MESECI

POČETAK KURSA: 12.01.2016.

ZAVRŠETAK KURSA: 12.06.2016.

TERMINI: Utorak: 20:30H, Četvrtak: 20:30H,

PROFESOR: MIRJANA

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

NEMAČKI - A2 - GRUPA: 2016-6

TRAJANJE KURSA: 2 MESECA

POČETAK KURSA: 11.01

ZAVRŠETAK KURSA: 11.03

TERMINI: Ponedeljak: 13:00H, Sreda: 13:00H, Petak: 13:00H,

PROFESOR: MIRJANA

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

NEMAČKI - A1 - GRUPA: 2016-5

TRAJANJE KURSA: 5 MESECI

POČETAK KURSA: 25.01.

ZAVRŠETAK KURSA: 25.6

TERMINI: Ponedeljak: 17:30H, Sreda: 17:30H,

PROFESOR: Jasminka Šolaja

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

NEMAČKI - A1 - GRUPA: 2015-47

TRAJANJE KURSA: 5 MESECI

POČETAK KURSA: 24.09.2015.

ZAVRŠETAK KURSA: 24.02.2016.

TERMINI: Utorak: 17:30H, Petak: 17:30H,

PROFESOR: BRANISLAV

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

NEMAČKI - A1 - GRUPA: 2015-46

TRAJANJE KURSA: 5 MESECI

POČETAK KURSA: 05.10.2015.

ZAVRŠETAK KURSA: 05.03.2016.

TERMINI: Utorak: 17:30H, Četvrtak: 17:30H,

PROFESOR: MIRJANA

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

FRANCUSKI - B1 - GRUPA: 2015-45

TRAJANJE KURSA: 4 MESECA

POČETAK KURSA: 02.11.2015.

ZAVRŠETAK KURSA: 02.03.2016.

TERMINI: Ponedeljak: 20:30H, Sreda: 20:30H,

PROFESOR: MARIJANA

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

FRANCUSKI - A2 - GRUPA: 2015-44

TRAJANJE KURSA: 4 MESECA

POČETAK KURSA: 19.10.2015.

ZAVRŠETAK KURSA: 19.02.2016.

TERMINI: Ponedeljak: 19:00H, Četvrtak: 19:00H,

PROFESOR: MARIJANA

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

NEMAČKI - A1 - GRUPA: 2015-43

TRAJANJE KURSA: 5 MESECI

POČETAK KURSA: 23.11.2015.

ZAVRŠETAK KURSA: 23.04.2016.

TERMINI: Ponedeljak: 17:30H, Sreda: 17:30H,

PROFESOR: MIRJANA

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

NEMAČKI - A1 - GRUPA: 2015-42

TRAJANJE KURSA: 5 MESECI

POČETAK KURSA: 22.09.2015.

ZAVRŠETAK KURSA: 22.02.2016.

TERMINI: Utorak: 20:30H, Četvrtak: 20:30H,

PROFESOR: SLAVICA

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

NEMAČKI - A1 - GRUPA: 2015-41

TRAJANJE KURSA: 5 MESECI

POČETAK KURSA: 08.09.2015.

ZAVRŠETAK KURSA: 08.02.2016.

TERMINI: Utorak: 16:30H, Četvrtak: 16:30H,

PROFESOR: SLAVICA

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

ENGLESKI - B1 - GRUPA: 2015-40

TRAJANJE KURSA: 4 MESECA

POČETAK KURSA: 19.10.2015.

ZAVRŠETAK KURSA: 19.02.2016.

TERMINI: Ponedeljak: 20:30H, Četvrtak: 20:30H,

PROFESOR: MARIJA

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

ENGLESKI - A1 - GRUPA: 2015-39

TRAJANJE KURSA: 4 MESECA

POČETAK KURSA: 07.09.2015.

ZAVRŠETAK KURSA: 07.01.2016.

TERMINI: Ponedeljak: 19:00H, Sreda: 19:00H,

PROFESOR: MILENA

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

FRANCUSKI - A1 - GRUPA: 2015-38

TRAJANJE KURSA: 4 MESECA

POČETAK KURSA: 21.09.2015.

ZAVRŠETAK KURSA: 21.01.2016.

TERMINI: Ponedeljak: 17:30H, Sreda: 17:30H,

PROFESOR: MARIJANA

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

NEMAČKI - B1 - GRUPA: 2015-37

TRAJANJE KURSA: 5 MESECI

POČETAK KURSA: 13.10.2015.

ZAVRŠETAK KURSA: 13.03.2016.

TERMINI: Utorak: 19:00H, Petak: 19:00H,

PROFESOR: JASMINKA

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

NEMAČKI - A1 - GRUPA: 2015-36

TRAJANJE KURSA: 5 MESECI

POČETAK KURSA: 08.09.2015.

ZAVRŠETAK KURSA: 08.02.2016.

TERMINI: Utorak: 20:30H, Četvrtak: 20:30H,

PROFESOR: JASMINKA

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

NEMAČKI - A2 - GRUPA: 2015-35

TRAJANJE KURSA: 5 MESECI

POČETAK KURSA: 17.11.2015.

ZAVRŠETAK KURSA: 17.04.2016.

TERMINI: Utorak: 16:45H, Četvrtak: 16:45H, Subota: 16:45H,

PROFESOR: JASMINKA

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

NAPOMENA: UBRZANA NASTAVA SE ODVIJA U DINAMICI OD 3 PUTA NEDELJNO PO TROČAS (3X45MIN). .

NEMAČKI - A2 - GRUPA: 2015-34

TRAJANJE KURSA: 5 MESECI

POČETAK KURSA: 31.08.2015.

ZAVRŠETAK KURSA: 31.01.2015.

TERMINI: Ponedeljak: 20:30H, Sreda: 20:30H,

PROFESOR: JASMINKA

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

NEMAČKI - A1 - GRUPA: 2015-33

TRAJANJE KURSA: 4 MESECA

POČETAK KURSA: 21.09.2015.

ZAVRŠETAK KURSA: 21.01.2016.

TERMINI: Ponedeljak: 19:00H, Sreda: 19:00H,

PROFESOR: JASMINKA

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

NEMAČKI - A2 - GRUPA: 2015-32

TRAJANJE KURSA: 5 MESECI

POČETAK KURSA: 24.08.2015.

ZAVRŠETAK KURSA: 24.01.2016.

TERMINI: Ponedeljak: 17:30H, Sreda: 17:30H,

PROFESOR: JASMINKA

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

NEMAČKI - B2 - GRUPA: 2015-31

TRAJANJE KURSA: 2 MESECA

POČETAK KURSA: 02.11.2015.

ZAVRŠETAK KURSA: 02.01.2016.

TERMINI: Ponedeljak: 15:15H, Sreda: 15:15H, Petak: 15:15H,

PROFESOR: JASMINKA

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

NAPOMENA: UBRZANA GRUPA NEMAČKOG JEZIKA SE ODVIJA U DINAMICI 3 PUTA NEDELJNO PO TROČAS (3X45MIN). .

NEMAČKI - A2 - GRUPA: 2015-30

TRAJANJE KURSA: 5 MESECI

POČETAK KURSA: 30.06.2015.

ZAVRŠETAK KURSA: 30.11.2015.

TERMINI: Utorak: 20:30H, Četvrtak: 20:30H,

PROFESOR: MIRJANA

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

NEMAČKI - A2 - GRUPA: 2015-29

TRAJANJE KURSA: 4 MESECA

POČETAK KURSA: 03.11.2015.

ZAVRŠETAK KURSA: 03.03.2016.

TERMINI: Utorak: 19:00H, Četvrtak: 19:00H,

PROFESOR: MIRJANA

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

ENGLESKI - A1 - GRUPA: 2015-28

TRAJANJE KURSA: 4 MESECA

POČETAK KURSA: 01.09.2015.

ZAVRŠETAK KURSA: 01.01.2016.

TERMINI: Utorak: 17:30H, Četvrtak: 17:30H,

PROFESOR: JELENA

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

NEMAČKI - A1 - GRUPA: 2015-27

TRAJANJE KURSA: 4 MESECA

POČETAK KURSA: 13.10.2015.

ZAVRŠETAK KURSA: 13.02.2016.

TERMINI: Utorak: 16:00H, Petak: 16:00H,

PROFESOR: MIRJANA

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

ENGLESKI - A2 - GRUPA: 2015-26

TRAJANJE KURSA: 4 MESECA

POČETAK KURSA: 21.09.2015.

ZAVRŠETAK KURSA: 21.01.2016

TERMINI: Ponedeljak: 20:30H, Sreda: 20:30H,

PROFESOR: MILENA

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

NEMAČKI - A1 - GRUPA: 2015-25

TRAJANJE KURSA: 4 MESECA

POČETAK KURSA: 04.11.2015.

ZAVRŠETAK KURSA: 04.11.2015.

TERMINI: Ponedeljak: 19:00H, Sreda: 19:00H,

PROFESOR: MIRJANA

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

RUSKI - A1 - GRUPA: 2015-24

TRAJANJE KURSA: 4 MESECA

POČETAK KURSA: 14.09.2015.

ZAVRŠETAK KURSA: 1401.2015.

TERMINI: Ponedeljak: 17:30H, Petak: 17:30H,

PROFESOR: JELENA

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

ITALIJANSKI - A1 - GRUPA: 2015-23

TRAJANJE KURSA: 10 MESECI

POČETAK KURSA: 30.09.2015.

ZAVRŠETAK KURSA: 30.01.2016.

TERMINI: Sreda: 20:30H, Petak: 20:30H,

PROFESOR: MARIJANA

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

ITALIJANSKI - C1 - GRUPA: 2015-22

TRAJANJE KURSA: 4 MESECA

POČETAK KURSA: 07.10.2015.

ZAVRŠETAK KURSA: 07.02.2016.

TERMINI: Sreda: 19:00H, Petak: 19:00H,

PROFESOR: MARIJANA

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

ENGLESKI - A1 - GRUPA: 2015-21

TRAJANJE KURSA: 4 MESECA

POČETAK KURSA: 01.12.2015.

ZAVRŠETAK KURSA: 01.04.2016.

TERMINI: Utorak: 20:30H, Petak: 20:30H,

PROFESOR: VESNA

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

ENGLESKI - A2 - GRUPA: 2015-20

TRAJANJE KURSA: 4 MESECA

POČETAK KURSA: 01.12.2015.

ZAVRŠETAK KURSA: 01.4.2016.

TERMINI: Utorak: 19:00H, Petak: 19:00H,

PROFESOR: VESNA

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

ITALIJANSKI - B1 - GRUPA: 2015-19

TRAJANJE KURSA: 4 MESECA

POČETAK KURSA: 07.10.2015.

ZAVRŠETAK KURSA: 07.02.2016.

TERMINI: Ponedeljak: 20:30H, Petak: 17:30H,

PROFESOR: MARINA

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

NEMAČKI - A1 - GRUPA: 2015-18

TRAJANJE KURSA: 5 MESECI

POČETAK KURSA: 10.11.2015.

ZAVRŠETAK KURSA: 10.04.2016.

TERMINI: Utorak: 20:30H, Petak: 20:30H,

PROFESOR: JASMINKA

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

ENGLESKI - B2 - GRUPA: 2015-17

TRAJANJE KURSA: 4 MESECA

POČETAK KURSA: 17.09.2015.

ZAVRŠETAK KURSA: 17.01.2016.

TERMINI: Utorak: 19:00H, Četvrtak: 19:00H,

PROFESOR: MARIJANA

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

ENGLESKI - A2 - GRUPA: 2015-16

TRAJANJE KURSA: 4 MESECA

POČETAK KURSA: 17.09.2015.

ZAVRŠETAK KURSA: 17.01.2016.

TERMINI: Utorak: 17:30H, Četvrtak: 17:30H,

PROFESOR: MARIJANA

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

ENGLESKI - DEČIJA GRUPA - GRUPA: 2015-15

TRAJANJE KURSA: 10 MESECI

POČETAK KURSA: 01.09.2015.

ZAVRŠETAK KURSA: 31.06.2016.

TERMINI: Utorak: 16:45H, Četvrtak: 16:45,

PROFESOR: MARIJA

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

ENGLESKI - A2 - GRUPA: 2015-14

TRAJANJE KURSA: 4 MESECA

POČETAK KURSA: 05.10.2015.

ZAVRŠETAK KURSA: 05.02.2016.

TERMINI: Ponedeljak: 20:30H, Sreda: 20:30H,

PROFESOR: MARIJANA

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

ENGLESKI - B1 - GRUPA: 2015-13

TRAJANJE KURSA: 4 MESECA

POČETAK KURSA: 21.09.2015

ZAVRŠETAK KURSA: 21.01.2016.

TERMINI: Ponedeljak: 19:00H, Sreda: 19:00H,

PROFESOR: MARIJANA

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

ENGLESKI - A1 - GRUPA: 2015-12

TRAJANJE KURSA: 4 MESECA

POČETAK KURSA: 09.09.2015.

ZAVRŠETAK KURSA: 09.01.2016.

TERMINI: Ponedeljak: 17:30H, Sreda: 17:30H,

PROFESOR: MARIJA

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

ENGLESKI - A1 - GRUPA: 2015-11

TRAJANJE KURSA: 4 MESECA

POČETAK KURSA: 07.10.2015.

ZAVRŠETAK KURSA: 07.02.2016.

TERMINI: Ponedeljak: 16:00H, Sreda: 16:00H,

PROFESOR: MARIJA

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

NEMAČKI - A1 - GRUPA: 2015-10

TRAJANJE KURSA: 2 MESECA

POČETAK KURSA: 12.10.2015.

ZAVRŠETAK KURSA: 12.12.2015.

TERMINI: Ponedeljak: 13:00H, Sreda: 13:00H, Petak: 13:00H,

PROFESOR: MIRJANA

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

NAPOMENA: UBRZANA GRUPA SE ODVIOJA U DINAMICI 3 PUTA NEDELJNO PO 3 ŠKOLSKA ČASA (3x45MIN)..

ENGLESKI - A2 - GRUPA: 2015-9

TRAJANJE KURSA: 4 MESECA

POČETAK KURSA: 08.09.2015.

ZAVRŠETAK KURSA: 08.01.2016.

TERMINI: Utorak: 20:30H, Četvrtak: 20:30H,

PROFESOR: MARIJA

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

ENGLESKI - A2 - GRUPA: 2015-8

TRAJANJE KURSA: 4 MESECA

POČETAK KURSA: 08.09.2015.

ZAVRŠETAK KURSA: 08.01.2016.

TERMINI: Utorak: 19:00H, Četvrtak: 19:00H,

PROFESOR: MARIJA

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

ENGLESKI - B1 - GRUPA: 2015-7

TRAJANJE KURSA: 4 MESECA

POČETAK KURSA: 10.11.2015.

ZAVRŠETAK KURSA: 10.03.2016.

TERMINI: Utorak: 17:30H, Četvrtak: 17:30H,

PROFESOR: MARIJA

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

ENGLESKI - B2 - GRUPA: 2015-6

TRAJANJE KURSA: 4 MESECA

POČETAK KURSA: 06.10.2015.

ZAVRŠETAK KURSA: 06.02.2016.

TERMINI: Utorak: 16:00H, Četvrtak: 16:00H,

PROFESOR: MILENA

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

ENGLESKI - A2 - GRUPA: 2015-5

TRAJANJE KURSA: 4 MESECA

POČETAK KURSA: 21.09.2015.

ZAVRŠETAK KURSA: 21.01.2016.

TERMINI: Ponedeljak: 20:30H, Sreda: 20:30H,

PROFESOR: MILENA

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

ENGLESKI - DEČIJA GRUPA - GRUPA: 2015-4

TRAJANJE KURSA: 10 MESECI

POČETAK KURSA: 01.09.2015.

ZAVRŠETAK KURSA: 31.06.2015.

TERMINI: Ponedeljak: 19:45H, Sreda: 19:45H,

PROFESOR: MARIJA

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

NAPOMENA: DEČIJA GRUPA SE ODVIJA U DINAMICI DVE PUTA NEDLJNO PO 1 ŠKOLSKI ČAS..

ENGLESKI - DEČIJA GRUPA - GRUPA: 2015-3

TRAJANJE KURSA: 10 MESECI

POČETAK KURSA: 01.09.2015.

ZAVRŠETAK KURSA: 01.06.2015.

TERMINI: Ponedeljak: 19:00H, Sreda: 19:00H,

PROFESOR: MARIJA

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

NAPOMENA: DEČIJA GRUPA SE ODVIJA U DINAMICI DVE PUTA NEDLJNO PO 1 ŠKOLSKI ČAS..

ENGLESKI - B1 - GRUPA: 2015-2

TRAJANJE KURSA: 4 MESECA

POČETAK KURSA: 07.09.2015.

ZAVRŠETAK KURSA: 07.01.2016.

TERMINI: Ponedeljak: 17:30H, Sreda: 17:30H,

PROFESOR: MILENA

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

NEMAČKI - A2 - GRUPA: 2015-1

TRAJANJE KURSA: 5 MESECI

POČETAK KURSA: 24.09.2015.

ZAVRŠETAK KURSA: 24.02.2016.

TERMINI: Utorak: 17:30H, Petak: 17:30H,

PROFESOR: BRANISLAV

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

NEMAČKI JEZIK - A1 - GRUPA: 40/2015

TRAJANJE KURSA: 5 MESECI

POČETAK KURSA: 13/01/2015

ZAVRŠETAK KURSA: 13/06/2015

TERMINI: Utorak: 20:30H, Četvrtak: 20:30H,

PROFESOR: JASMINKA

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

NEMAČKI JEZIK - A1 - GRUPA: 39/2015

TRAJANJE KURSA: 5 MESECI

POČETAK KURSA: 27/11/2014

ZAVRŠETAK KURSA: 27/04/2015

TERMINI: Utorak: 19H, Četvrtak: 19H,

PROFESOR: JASMINKA

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

ENGLESKI ZA DECU - 11 GOD - GRUPA: 38/2015

TRAJANJE KURSA: 10 MESECI

POČETAK KURSA: 01/09/2014

ZAVRŠETAK KURSA: 01/07/2015

TERMINI: Utorak: 18:15H, Četvrtak: 18:15H,

PROFESOR: MILAN

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

NEMAČKI JEZIK - A2 - GRUPA: 37/2015

TRAJANJE KURSA: 5 MESECI

POČETAK KURSA: 13/01/2015

ZAVRŠETAK KURSA: 13/06/2015

TERMINI: Utorak: 16H, Četvrtak: 16H,

PROFESOR: MIRJANA

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

NEMAČKI JEZIK - A1 - GRUPA: 36/2015

TRAJANJE KURSA: 10 MESECI

POČETAK KURSA: 19/09/2014

ZAVRŠETAK KURSA: 19/02/2015

TERMINI: Ponedeljak: 20:30H, Sreda: 20:30H,

PROFESOR: MILAN

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

NEMAČKI JEZIK - A1 - GRUPA: 35/2015

TRAJANJE KURSA: 5 MESECI

POČETAK KURSA: 17/11/2014

ZAVRŠETAK KURSA: 17/04/2015

TERMINI: Ponedeljak: 19H, Sreda: 19H,

PROFESOR: JASMINKA

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

ENGLESKI ZA DECU - 4 GOD - GRUPA: 34/2015

TRAJANJE KURSA: 10 MESECI

POČETAK KURSA: 01/09/2014

ZAVRŠETAK KURSA: 01/07/2015

TERMINI: Ponedeljak: 16:45H, Sreda: 16:45H,

PROFESOR: MILAN

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

UBRZANI NEMACKI - A1 - GRUPA: 33/2015

TRAJANJE KURSA: 4 MESECA

POČETAK KURSA: 20/10/2014

ZAVRŠETAK KURSA: 20/02/2015

TERMINI: Ponedeljak: 15:15H, Sreda: 15:15H, Petak: 15:15H,

PROFESOR: JASMINKA

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

ITALIJANSKI JEZIK - A1 - GRUPA: 32/2015

TRAJANJE KURSA: 4 MESECA

POČETAK KURSA: 16/01/2015

ZAVRŠETAK KURSA: 16/05/2015

TERMINI: Sreda: 20:30H, Petak: 20:30H,

PROFESOR: MARINA NINIĆ

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

ITALIJANSKI JEZIK - B2 - GRUPA: 32/2015

TRAJANJE KURSA: 4 MESECA

POČETAK KURSA: 04/02/2015

ZAVRŠETAK KURSA: 04/06

TERMINI: Sreda: 19H, Petak: 19H,

PROFESOR: MARINA NINIĆ

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

ITALIJANSKI JEZIK - A1 - GRUPA: 30/2015

TRAJANJE KURSA: 4 MESECA

POČETAK KURSA: 08/10/2014

ZAVRŠETAK KURSA: 08/02/2015

TERMINI: Sreda: 17:30H, Petak: 17:30H,

PROFESOR: MARINA NINIĆ

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

ENGLESKI JEZIK - A1 - GRUPA: 29/2015

TRAJANJE KURSA: 4 MESECA

POČETAK KURSA: 03/02/2015

ZAVRŠETAK KURSA: 03/06/2015

TERMINI: Utorak: 20:30H, Četvrtak: 20:30H,

PROFESOR: MILENA ZUBAC

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

NEMAČKI JEZIK - A1 - GRUPA: 28/2015

TRAJANJE KURSA: 5 MESECI

POČETAK KURSA: 27/01/2015

ZAVRŠETAK KURSA: 27/06/2015

TERMINI: Utorak: 19H, Četvrtak: 19H,

PROFESOR: MARIJANA

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

ENGLESKI JEZIK - B1 - GRUPA: 27/2015

TRAJANJE KURSA: 4 MESECA

POČETAK KURSA: 27/01/2015

ZAVRŠETAK KURSA: 27/05/2015

TERMINI: Utorak: 17:30H, Četvrtak: 17:30H,

PROFESOR: MARIJA

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

FRANCUSKI JEZIK - A1 - GRUPA: 26/2015

TRAJANJE KURSA: 4 MESECA

POČETAK KURSA: 21/10/2014

ZAVRŠETAK KURSA: 21/02/2015

TERMINI: Utorak: 20:30H, Četvrtak: 20:30H,

PROFESOR: MARIJANA

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

NEMAČKI JEZIK - A1 - GRUPA: 25/2015

TRAJANJE KURSA: 5

POČETAK KURSA: 13/01/2015

ZAVRŠETAK KURSA: 13/06/2015

TERMINI: Utorak: 17:30H, Četvrtak: 17:30H,

PROFESOR: JASMINKA

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

FRANCUSKI JEZIK - A2 - GRUPA: 24/2015

TRAJANJE KURSA: 4 MESECA

POČETAK KURSA: 20/10/2014

ZAVRŠETAK KURSA: 20/02/2015

TERMINI: Ponedeljak: 20:30H, Sreda: 20:30H,

PROFESOR: MARIJANA

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

NEMAČKI JEZIK - A2 - GRUPA: 23/2015

TRAJANJE KURSA: 5 MESECI

POČETAK KURSA: 15/09/2014

ZAVRŠETAK KURSA: 15/02/2015

TERMINI: Ponedeljak: 17:30H, Sreda: 17:30H,

PROFESOR: JASMINKA

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

ENGLESKI JEZIK - A2 - GRUPA: 22/2015

TRAJANJE KURSA: 4 MESECA

POČETAK KURSA: 07/11/2014

ZAVRŠETAK KURSA: 07/03/2015

TERMINI: Ponedeljak: 20:30H, Petak: 20:30H,

PROFESOR: MILAN

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

ENGLESKI JEZIK - A1 - GRUPA: 21/2015

TRAJANJE KURSA: 4 MESECA

POČETAK KURSA: 07/11/2014

ZAVRŠETAK KURSA: 07/03/2015

TERMINI: Ponedeljak: 19H, Petak: 19H,

PROFESOR: MILAN

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

NEMAČKI JEZIK - B1 - GRUPA: 20/2015

TRAJANJE KURSA: 5 MESECI

POČETAK KURSA: 21/10/2014

ZAVRŠETAK KURSA: 21/03/2015

TERMINI: Utorak: 20:30H, Četvrtak: 20:30H,

PROFESOR: MIRJANA

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

NEMAČKI JEZIK - B2 - GRUPA: 19/2015

TRAJANJE KURSA: 5 MESECI

POČETAK KURSA: 25/09/2014

ZAVRŠETAK KURSA: 25/02/2015

TERMINI: Utorak: 19H, Četvrtak: 19H,

PROFESOR: MIRJANA

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

NEMAČKI JEZIK - A2 - GRUPA: 18/2015

TRAJANJE KURSA: 5 MESECI

POČETAK KURSA: 15/01/2015

ZAVRŠETAK KURSA: 15/06/2015

TERMINI: Utorak: 17:30H, Četvrtak: 17:30H,

PROFESOR: MIRJANA

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

NEMAČKI JEZIK - A2 - GRUPA: 17/2015

TRAJANJE KURSA: 5 MESECI

POČETAK KURSA: 13/01/2015

ZAVRŠETAK KURSA: 13/06/2015

TERMINI: Utorak: 16h, Četvrtak: 16H,

PROFESOR: MIRJANA

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

NEMAČKI JEZIK - A1 - GRUPA: 16/2015

TRAJANJE KURSA: 5 MESECI

POČETAK KURSA: 29/09/2014

ZAVRŠETAK KURSA: 29/02/2015

TERMINI: Ponedeljak: 20:30H, Sreda: 20:30H,

PROFESOR: MIRJANA

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

NEMAČKI JEZIK - A1 - GRUPA: 15/2015

TRAJANJE KURSA: 5 MESECI

POČETAK KURSA: 08/09/2014

ZAVRŠETAK KURSA: 08/02/2015

TERMINI: Ponedeljak: 19H, Sreda: 19H,

PROFESOR: MIRJANA

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

NEMAČKI JEZIK - A1 - GRUPA: 14/2015

TRAJANJE KURSA: 5 MESECI

POČETAK KURSA: 17/09/2014

ZAVRŠETAK KURSA: 17/02/2015

TERMINI: Ponedeljak: 17:30H, Sreda: 17:30H,

PROFESOR: MIRJANA

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

NEMAČKI JEZIK - A1 - GRUPA: 13/2015

TRAJANJE KURSA: 5 MESECI

POČETAK KURSA: 20/10/2014

ZAVRŠETAK KURSA: 20/03/2015

TERMINI: Ponedeljak: 16H, Sreda: 16H,

PROFESOR: MIRJANA

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

ENGLESKI JEZIK - B1 - GRUPA: 12/2015

TRAJANJE KURSA: 4 MESECA

POČETAK KURSA: 07/10/2014

ZAVRŠETAK KURSA: 07/02/2015

TERMINI: Utorak: 20:30H, Četvrtak: 20:30H,

PROFESOR: MILAN

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

ENGLESKI JEZIK - A1 - GRUPA: 11/2015

TRAJANJE KURSA: 4 MESECA

POČETAK KURSA: 07/10/2014

ZAVRŠETAK KURSA: 07/02/2015

TERMINI: Utorak: 19H, Četvrtak: 19H,

PROFESOR: MILAN

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

ČESKI JEZIK - A1 - GRUPA: 10/2015

TRAJANJE KURSA: 4 MESECA

POČETAK KURSA: 6/10/2014

ZAVRŠETAK KURSA: 6/02/2015

TERMINI: Ponedeljak: 20:30H, Sreda: 20:30H,

PROFESOR: GORDANA

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

ENGLESKI JEZIK - B2 - GRUPA: 9/2015

TRAJANJE KURSA: 4 MESECA

POČETAK KURSA: 26/01/2015

ZAVRŠETAK KURSA: 26/05/2015

TERMINI: Ponedeljak: 19H, Sreda: 19H,

PROFESOR: MILENA ZUBAC

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

ENGLESKI JEZIK - B1 - GRUPA: 8/2018

TRAJANJE KURSA: 4 MESECA

POČETAK KURSA: 02/02/2015

ZAVRŠETAK KURSA: 02/06/2015

TERMINI: Ponedeljak: 17:30H, Sreda: 17:30H,

PROFESOR: MILENA ZUBAC

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

ENGLESKI JEZIK - A1 - GRUPA: 7/2015

TRAJANJE KURSA: 4 MESECA

POČETAK KURSA: 27/01/2015

ZAVRŠETAK KURSA: 27/05/2015

TERMINI: Utorak: 16H, Četvrtak: 16H,

PROFESOR: MARIJA

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

ENGLESKI JEZIK - A2 - GRUPA: 6/2015

TRAJANJE KURSA: 4 MESECA

POČETAK KURSA: 20/10/2014

ZAVRŠETAK KURSA: 20/02/2015

TERMINI: Utorak: 20:30H, Četvrtak: 20:30H,

PROFESOR: MARIJANA DAČIĆ

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

ENGLESKI JEZIK - C1 - GRUPA: 5/2015

TRAJANJE KURSA: 5 MESECI

POČETAK KURSA: 20/09/2014

ZAVRŠETAK KURSA: 20/02/2015

TERMINI: Utorak: 19H, Četvrtak: 19H,

PROFESOR: MARIJANA DAČIĆ

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

ENGLESKI JEZIK - C1 - GRUPA: 5/2015

TRAJANJE KURSA: 5 MESECI

POČETAK KURSA: 20/09/2014

ZAVRŠETAK KURSA: 20/02/2015

TERMINI: Utorak: 19H, Četvrtak: 19H,

PROFESOR: MARIJANA DAČIĆ

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

ENGLESKI JEZIK - C1 - GRUPA: 4/2015

TRAJANJE KURSA: 4 MESECA

POČETAK KURSA: 20/01/2015

ZAVRŠETAK KURSA: 20/05/2015

TERMINI: Utorak: 17:30H, Četvrtak: 17:30H,

PROFESOR: MARIJANA DAČIĆ

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

ENGLESKI JEZIK - A2 - GRUPA: 3/2015

TRAJANJE KURSA: 4 MESECA

POČETAK KURSA: 19/01/2014

ZAVRŠETAK KURSA: 19/05/2015

TERMINI: Ponedeljak: 20:30H, Sreda: 20:30H,

PROFESOR: MARIJANA DAČIĆ

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

ENGLESKI JEZIK - A1 - GRUPA: 2/2015

TRAJANJE KURSA: 4 MESECA

POČETAK KURSA: 16/10/2014

ZAVRŠETAK KURSA: 16/02/2015

TERMINI: Ponedeljak: 19H, Sreda: 19H,

PROFESOR: MARIJANA DAČIĆ

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

ENGLESKI JEZIK - B1 - GRUPA: 1/2015

TRAJANJE KURSA: 4 MESECA

POČETAK KURSA: 27/10/2015

ZAVRŠETAK KURSA: 27/02/2015

TERMINI: Ponedeljak: 17:30H, Sreda: 17:30H,

PROFESOR: MARIJANA DAČIĆ

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

ISPITNI CENTRI
  • Cambridge English - Ispitni centar
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje