Raspored Časova Kragujevac

Kurs engleskog jezika - A2 - GRUPA: 9

TRAJANJE KURSA: 3 meseca

POČETAK KURSA: 24.09.2019

ZAVRŠETAK KURSA: 24.12.2019

TERMINI: Utorak: 19:45 - 21:15h, Petak: 19:45 - 21:15h,

PROFESOR: Milan Uzunović

BROJ SLOBODNIH MESTA: 0

Kurs nemačkog jezika - A1 - GRUPA: 8

TRAJANJE KURSA: 3 meseca

POČETAK KURSA: 23.09.2019

ZAVRŠETAK KURSA: 23.12.2019

TERMINI: Ponedeljak: 17:00 - 18:30h, Sreda: 17:00 - 18:30h, Petak: 17:00 - 18:30h,

PROFESOR: Maša Avramović

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

Kurs engleskog jezika - A1 - GRUPA: 7

TRAJANJE KURSA: 4 meseca

POČETAK KURSA: 18.09.2019

ZAVRŠETAK KURSA: 15.01.2020

TERMINI: Sreda: 18:00 - 19:30h, Petak: 18:00 - 19:30h,

PROFESOR: Ana Novaković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

Kurs nemačkog jezika - A2 - GRUPA: 6

TRAJANJE KURSA: 4 meseca

POČETAK KURSA: 17.09.2019

ZAVRŠETAK KURSA: 14.01.2020

TERMINI: Utorak: 18:30 - 20:00h, Četvrtak: 18:30 - 20:00h,

PROFESOR: Neda Josifović

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

Kurs nemačkog jezika - B1 - GRUPA: 5

TRAJANJE KURSA: 3 meseca

POČETAK KURSA: 16.09.2019

ZAVRŠETAK KURSA: 16.12.2019

TERMINI: Ponedeljak: 20:00 - 21:30h, Utorak: 20:00 - 21:30h, Četvrtak: 20:00 - 21:30h,

PROFESOR: Maša Avramović

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

Kurs engleskog jezika - B2 - GRUPA: 4

TRAJANJE KURSA: 3 meseca

POČETAK KURSA: 10.09.2019

ZAVRŠETAK KURSA: 10.12.2019

TERMINI: Utorak: 18:00 - 19:30h, Četvrtak: 18:00 - 19:30h,

PROFESOR: Ana Novaković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 0

Kurs nemačkog jezika - A1 - GRUPA: 3

TRAJANJE KURSA: 4 meseca

POČETAK KURSA: 09.09.2019

ZAVRŠETAK KURSA: 10.01.2020

TERMINI: Ponedeljak: 18:30 - 20:00h, Sreda: 18:30 - 20:00h,

PROFESOR: Neda Josifović

BROJ SLOBODNIH MESTA: 0

Kurs nemačkog jezika - A1 - GRUPA: 2

TRAJANJE KURSA: 3 meseca

POČETAK KURSA: 09.09.2019

ZAVRŠETAK KURSA: 09.12.2019

TERMINI: Ponedeljak: 17:00 - 18:30h, Sreda: 17:00 - 18:30h,

PROFESOR: Neda Josifović

BROJ SLOBODNIH MESTA: 0

Kurs nemačkog jezika - A2 - GRUPA: 1

TRAJANJE KURSA: 3 meseca

POČETAK KURSA: 06.09.2019

ZAVRŠETAK KURSA: 06.12.2019

TERMINI: Ponedeljak: 15:30 - 17:00h, Sreda: 15:30 - 17:00h, Petak: 15:30 - 17:00h,

PROFESOR: Maša Avramović

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

Engleski jezik - A2 - GRUPA: 20

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 01.11.2018

ZAVRŠETAK KURSA: 01.04.2019

TERMINI: Sreda: 17:30-19:00h, Četvrtak: 17:30-19:00h,

PROFESOR: Marija Mićunović

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

Nemački jezik - A1 - GRUPA: 19

TRAJANJE KURSA: 3 meseca

POČETAK KURSA: 24.10.2018

ZAVRŠETAK KURSA: 24.01.2019

TERMINI: Ponedeljak: 17:00-18:30h, Sreda: 17:00-18:30h, Petak: 17:00-18:30h,

PROFESOR: Milena Janošević

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

Nemački jezik - A1 - GRUPA: 18

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 23.10.2018

ZAVRŠETAK KURSA: 23.03.2019

TERMINI: Utorak: 19:00-20:30h, Četvrtak: 17:30-19:00h,

PROFESOR: Neda Josifović

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

Francuski jezik - B1 - GRUPA: 17

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 23.10.2018

ZAVRŠETAK KURSA: 23.03.2019

TERMINI: Utorak: 20:30-22:00h, Četvrtak: 20:30-22:00h,

PROFESOR: Iva Vujadinović

BROJ SLOBODNIH MESTA: 4

Italijanski jezik - A1 - GRUPA: 16

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 23.10.2018

ZAVRŠETAK KURSA: 23.03.2019

TERMINI: Utorak: 20:00-21:30h, Četvrtak: 20:00-21:30h,

PROFESOR: Marija Mićunović

BROJ SLOBODNIH MESTA: 4

Engleski jezik - B1 - GRUPA: 15

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 10.10.2018

ZAVRŠETAK KURSA: 10.03.2019

TERMINI: Sreda: 17:30-19:00h, Petak: 16:00-17:30h,

PROFESOR: Ivana Ćosić Paunović

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

Engleski jezik - B2 - GRUPA: 14

TRAJANJE KURSA: 3 meseca

POČETAK KURSA: 09.10.2018

ZAVRŠETAK KURSA: 09.01.2019

TERMINI: Utorak: 18:00-19:30h, Četvrtak: 18:00-19:30h, Petak: 17:30-19:00h,

PROFESOR: Ivana Ćosić Paunović

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

Nemački jezik - A1 - GRUPA: 13

TRAJANJE KURSA: 3 meseca

POČETAK KURSA: 08.10.2018

ZAVRŠETAK KURSA: 08.01.2019

TERMINI: Ponedeljak: 16:00-17:30h, Sreda: 16:00-17:30h, Petak: 16:00-17:30h,

PROFESOR: Maša Avramović

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

Nemački jezik - A1 - GRUPA: 12

TRAJANJE KURSA: 3 meseca

POČETAK KURSA: 08.10.2018

ZAVRŠETAK KURSA: 08.01.2019

TERMINI: Ponedeljak: 20:30-22:00h, Sreda: 17:30-19:00h, Petak: 17:30-19:00h,

PROFESOR: Maša Avramović

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

Nemački jezik - A2 - GRUPA: 11

TRAJANJE KURSA: 3 meseca

POČETAK KURSA: 05.10.2018

ZAVRŠETAK KURSA: 05.10.2018

TERMINI: Ponedeljak: 20:00-21:30h, Sreda: 20:00-21:30h, Petak: 20:00-21:30h,

PROFESOR: Milena Janošević

BROJ SLOBODNIH MESTA: 4

Nemački jezik - B1 - GRUPA: 10

TRAJANJE KURSA: 3 meseca

POČETAK KURSA: 05.10.2018

ZAVRŠETAK KURSA: 05.01.2019

TERMINI: Ponedeljak: 18:30-20:00h, Sreda: 18:30-20:00h, Petak: 18:30-20:00h,

PROFESOR: Milena Janošević

BROJ SLOBODNIH MESTA: 3

Nemački jezik - B1 - GRUPA: 9

TRAJANJE KURSA: 3 meseca

POČETAK KURSA: 01.10.2018

ZAVRŠETAK KURSA: 01.01.2019

TERMINI: Ponedeljak: 19:00-20:30h, Sreda: 19:00-20:30h, Petak: 19:00-20:30h,

PROFESOR: Maša Avramović

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

Engleski jezik - A2 - GRUPA: 8

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 24.09.2018

ZAVRŠETAK KURSA: 24.02.2019

TERMINI: Sreda: 19:00-20:30h, Petak: 19:00-20:30h,

PROFESOR: Marija Mićunović

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

Engleski jezik - A2 - GRUPA: 7

TRAJANJE KURSA: 3 meseca

POČETAK KURSA: 24.09.2018

ZAVRŠETAK KURSA: 24.12.2018

TERMINI: Ponedeljak: 20:30-22:00h, Sreda: 20:30-22:00h, Četvrtak: 19:00-20:30h,

PROFESOR: Milica Jovanović

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

Engleski jezik - A1 - GRUPA: 6

TRAJANJE KURSA: 3 meseca

POČETAK KURSA: 24.09.2018

ZAVRŠETAK KURSA: 24.12.2018

TERMINI: Ponedeljak: 17:30-19:00h, Sreda: 17:30-19:00h, Četvrtak: 17:30-19:00h,

PROFESOR: Milica Jovanović

BROJ SLOBODNIH MESTA: 3

Nemački jezik - A1 - GRUPA: 5

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 17.09.2018

ZAVRŠETAK KURSA: 17.02.2018

TERMINI: Ponedeljak: 19:00-20:30h, Sreda: 19:00-20:30h,

PROFESOR: Neda Josifović

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

Nemački jezik - A2 - GRUPA: 4

TRAJANJE KURSA: 3 meseca

POČETAK KURSA: 17.09.2018

ZAVRŠETAK KURSA: 17.12.2018

TERMINI: Ponedeljak: 18:00-19:30h, Sreda: 17:30-19:00h, Petak: 19:00-20:30h,

PROFESOR: Danijela Dimitrijević

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

Francuski jezik - A1 - GRUPA: 3

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 18.09.2018

ZAVRŠETAK KURSA: 18.02.2018

TERMINI: Utorak: 19:00-20:30h, Četvrtak: 19:00-20:30h,

PROFESOR: Mirjana Nešović

BROJ SLOBODNIH MESTA: 3

Nemački jezik - A1 - GRUPA: 2

TRAJANJE KURSA: 3 meseca

POČETAK KURSA: 10.09.2018

ZAVRŠETAK KURSA: 10.12.2018

TERMINI: Ponedeljak: 20:30-22:00h, Sreda: 20:30-22:00h, Petak: 20:30-22:00h,

PROFESOR: Danijela Dimitrijević

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

Nemački jezik - A1 - GRUPA: 1

TRAJANJE KURSA: 3 meseca

POČETAK KURSA: 10.09.2018

ZAVRŠETAK KURSA: 10.12.2018

TERMINI: Ponedeljak: 17:30-19:00h, Sreda: 17:30-19:00h, Petak: 17:30-19:00h,

PROFESOR: Neda Josifović

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

KURS NEMAČKOG JEZIKA - B1 - GRUPA: 127

TRAJANJE KURSA: 3 meseca

POČETAK KURSA: 06.02.2018

ZAVRŠETAK KURSA: 06.05.2018

TERMINI: Utorak: 19:00 - 20:30h, Sreda: 19:00 - 20:30h, Četvrtak: 19:00 - 20:30h,

PROFESOR: Nevena Ribarić

BROJ SLOBODNIH MESTA: 3

KURS ENGLESKOG JEZIKA - A2 - GRUPA: 127

TRAJANJE KURSA: 3 meseca

POČETAK KURSA: 05.02.2018

ZAVRŠETAK KURSA: 05.05.2018

TERMINI: Ponedeljak: 20:30 - 22:00h, Sreda: 20:30 - 22:00h, Četvrtak: 17:30 - 19:00h,

PROFESOR: Milica Jovanović

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

KURS ŠPANSKOG JEZIKA - A1 - GRUPA: 126

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 30.01.2018

ZAVRŠETAK KURSA: 30.06.2018

TERMINI: Utorak: 19:00 - 20:30h, Četvrtak: 19:00 - 20:30h,

PROFESOR: Neda Vidanović

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

KURS NEMAČKOG JEZIKA - A1 - GRUPA: 125

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 29.01.2018

ZAVRŠETAK KURSA: 29.06.2018

TERMINI: Ponedeljak: 19:00 - 20:30h, Sreda: 17:30 - 19:00h,

PROFESOR: Milena Janošević

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

KURS NEMAČKOG JEZIKA - A2 - GRUPA: 124

TRAJANJE KURSA: 3 meseca

POČETAK KURSA: 23.01.2018

ZAVRŠETAK KURSA: 23.04.2018

TERMINI: Ponedeljak: 19:00 - 20:30h, Utorak: 20:30 - 22:00h, Petak: 19:00 - 20:30h,

PROFESOR: Danijela Dimitrijević

BROJ SLOBODNIH MESTA: 0

KURS NEMAČKOG JEZIKA - A1 - GRUPA: 123

TRAJANJE KURSA: 3 meseca

POČETAK KURSA: 23.01.2018

ZAVRŠETAK KURSA: 23.04.2018

TERMINI: Utorak: 16:00 - 17:30h, Četvrtak: 17:00 - 18:30h, Petak: 17:00 - 18:30h,

PROFESOR: Milena Kujundžić

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

KURS ENGLESKOG JEZIKA - A1 - GRUPA: 122

TRAJANJE KURSA: 3 meseca

POČETAK KURSA: 22.01.2018

ZAVRŠETAK KURSA: 22.04.2018

TERMINI: Ponedeljak: 19:00 - 20:30h, Sreda: 19:00 - 20:30h, Petak: 19:00 - 20:30h,

PROFESOR: Marija Mićunović

BROJ SLOBODNIH MESTA: 3

KURS ENGLESKOG JEZIKA - A1 - GRUPA: 121

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 15.01.2018

ZAVRŠETAK KURSA: 15.06.2018

TERMINI: Utorak: 18:00 - 19:30h, Četvrtak: 18:00 - 19:30h,

PROFESOR: Ana Novaković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

KURS NEMAČKOG JEZIKA - A1 - GRUPA: 120

TRAJANJE KURSA: 3 meseca

POČETAK KURSA: 29.11.2017

ZAVRŠETAK KURSA: 29.02.2018

TERMINI: Ponedeljak: 17:00 - 18:30h, Utorak: 19:00 - 20:30h, Četvrtak: 20:00 - 22:00h,

PROFESOR: Milena Kujundžić

BROJ SLOBODNIH MESTA: 0

KURS ENGLESKOG JEZIKA - B1 - GRUPA: 119

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 21.11.2017

ZAVRŠETAK KURSA: 21.04.2018

TERMINI: Utorak: 19:00 - 20:30h, Četvrtak: 19:00 - 20:30h,

PROFESOR: Danijela Dimitrijević

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

KURS NEMAČKOG JEZIKA - B1 - GRUPA: 118

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 14.11.2017

ZAVRŠETAK KURSA: 14.04.2018

TERMINI: Utorak: 20:30 - 22:00h, Petak: 20:30 - 22:00h,

PROFESOR: Maša Avramović

BROJ SLOBODNIH MESTA: 4

KURS ENGLESKOG JEZIKA - B2 - GRUPA: 117

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 14.11.2017

ZAVRŠETAK KURSA: 14.04.2018

TERMINI: Utorak: 19:00 - 20:30h, Četvrtak: 19:00 - 20:30h,

PROFESOR: Ivana Ćosić

BROJ SLOBODNIH MESTA: 3

KURS ENGLESKOG JEZIKA - A2 - GRUPA: 116

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 08.11.2017

ZAVRŠETAK KURSA: 08.04.2018

TERMINI: Ponedeljak: 17:30 - 19:00h, Sreda: 19:00 - 20:30h,

PROFESOR: Danijela Dimitrijević

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

KURS ENGLESKOG JEZIKA - A1 - GRUPA: 115

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 07.11.2017

ZAVRŠETAK KURSA: 07.04.2018

TERMINI: Utorak: 19:00 - 20:30h, Četvrtak: 19:00 - 20:30h,

PROFESOR: Marija Mićunović

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

KURS NEMAČKOG JEZIKA - A1 - GRUPA: 114

TRAJANJE KURSA: 3 meseca

POČETAK KURSA: 06.11.2017

ZAVRŠETAK KURSA: 06.02.2018

TERMINI: Ponedeljak: 20:30 - 22:00h, Sreda: 16:00 - 17:30h, Petak: 19:00 - 20:30h,

PROFESOR: Milena Janošević

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

KURS ENGLESKOG JEZIKA - A1 - GRUPA: 113

TRAJANJE KURSA: 3 meseca

POČETAK KURSA: 03.11.2017

ZAVRŠETAK KURSA: 03.02.2018

TERMINI: Ponedeljak: 17:30 - 19:00h, Sreda: 17:30 - 19:00h, Petak: 18:00 - 19:30h,

PROFESOR: Ana Novaković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

KURS ENGLESKOG JEZIKA - B1 - GRUPA: 112

TRAJANJE KURSA: 3 meseca

POČETAK KURSA: 30.10.2017

ZAVRŠETAK KURSA: 30.01.2018

TERMINI: Ponedeljak: 19:00 - 20:30h, Utorak: 19:00 - 20:30h, Četvrtak: 19:00 - 20:30h,

PROFESOR: Milica Jovanović

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

KURS NEMAČKOG JEZIKA - A1 - GRUPA: 111

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 26.10.2017

ZAVRŠETAK KURSA: 26.03.2017

TERMINI: Sreda: 16:00 - 17:30h, Četvrtak: 20:30 - 22:00h,

PROFESOR: Danijela Dimitrijević

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

KURS ŠPANSKOG JEZIKA - A1 - GRUPA: 110

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 24.10.2017

ZAVRŠETAK KURSA: 24.03.2018

TERMINI: Utorak: 20:30 - 22:00h, Četvrtak: 20:30 - 22:00h,

PROFESOR: Neda Vidanović

BROJ SLOBODNIH MESTA: 3

KURS FRANCUSKOG JEZIKA - A2 - GRUPA: 109

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 24.10.2017

ZAVRŠETAK KURSA: 24.03.2018

TERMINI: Utorak: 19:00 - 20:30h, Četvrtak: 17:30 - 19:00h,

PROFESOR: Mirjana Nešović

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

KURS NEMAČKOG JEZIKA - A1 - GRUPA: 108

TRAJANJE KURSA: 3 meseca

POČETAK KURSA: 16.10.2017

ZAVRŠETAK KURSA: 16.01.2018

TERMINI: Ponedeljak: 17:30 - 19:00h, Utorak: 17:30 - 19h, Petak: 18:30 - 20:00h,

PROFESOR: Milena Kujundžić

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

KURS NEMAČKOG JEZIKA - A2 - GRUPA: 107

TRAJANJE KURSA: 3 meseca

POČETAK KURSA: 04.10.2017

ZAVRŠETAK KURSA: 04.01.2018

TERMINI: Ponedeljak: 19:00 - 20:30h, Sreda: 17:30 - 19:00h, Četvrtak: 19:00 - 20:30h,

PROFESOR: Milena Janošević

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

KURS ENGLESKOG JEZIKA - A2 - GRUPA: 106

TRAJANJE KURSA: 3 meseca

POČETAK KURSA: 09.10.2017

ZAVRŠETAK KURSA: 09.03.2018

TERMINI: Ponedeljak: 20:00 - 21:30h, Sreda: 20:00 - 21:30h, Petak: 16:30 - 18:00h,

PROFESOR: Ana Novaković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

KURS NEMAČKOG JEZIKA - B1 - GRUPA: 105

TRAJANJE KURSA: 3 meseca

POČETAK KURSA: 02.10.2017

ZAVRŠETAK KURSA: 02.01.2018

TERMINI: Ponedeljak: 16:00 - 17 .30h, Utorak: 17:30 - 19h, Četvrtak: 17:30 - 19:00h,

PROFESOR: Maša Avramović

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

KURS NEMAČKOG JEZIKA - A1 - GRUPA: 104

TRAJANJE KURSA: 3 meseca

POČETAK KURSA: 02.10.2017

ZAVRŠETAK KURSA: 02.01.2018

TERMINI: Ponedeljak: 19:00 - 20:30h, Utorak: 20:30 - 22:00h, Petak: 19:00 - 20:30h,

PROFESOR: Danijela Dimitrijević

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

KURS ENGLESKOG JEZIKA - B1 - GRUPA: 103

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 28.09.2017

ZAVRŠETAK KURSA: 28.02.2018

TERMINI: Utorak: 19:30 - 21:00h, Četvrtak: 19:30 - 21:00h,

PROFESOR: Ana Novaković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 0

KURS ENGLESKOG JEZIKA - B2 - GRUPA: 102

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 26.09.2017

ZAVRŠETAK KURSA: 26.02.2018

TERMINI: Utorak: 20:00 - 21:30h, Četvrtak: 17:30 - 19:00h,

PROFESOR: Ivana Ćosić

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

KURS ENGLESKOG JEZIKA - A2 - GRUPA: 101

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 26.09.2017

ZAVRŠETAK KURSA: 26.02.2018

TERMINI: Utorak: 20:30 - 22:00h, Četvrtak: 20:30 - 22:00h,

PROFESOR: Milica Jovanović

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

KURS ENGLESKOG JEZIKA - A1 - GRUPA: 100

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 25.09.2017

ZAVRŠETAK KURSA: 25.02.2018

TERMINI: Ponedeljak: 20:00 - 21:30h, Sreda: 20:00 - 21:30h,

PROFESOR: Ivana Ćosić

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

KURS NEMAČKOG JEZIKA - A1 - GRUPA: 99

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 19.09.2017

ZAVRŠETAK KURSA: 19.02.2018

TERMINI: Utorak: 20:30 - 22:00h, Četvrtak: 20:30 - 22:00h,

PROFESOR: Milena Janošević

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

KURS NEMAČKOG JEZIKA - A1 - GRUPA: 98

TRAJANJE KURSA: 3 meseca

POČETAK KURSA: 18.09.2017

ZAVRŠETAK KURSA: 18.12.2017

TERMINI: Ponedeljak: 20:30 - 22:00h, Sreda: 20:30 - 22:00h, Petak: 20:30 - 22:00h,

PROFESOR: Danijela Dimitrijević

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

KURS ENGLESKOG JEZIKA - A1 - GRUPA: 97

TRAJANJE KURSA: 3 meseca

POČETAK KURSA: 18.09.2017

ZAVRŠETAK KURSA: 18.12.2017

TERMINI: Ponedeljak: 20:30 - 22:00h, Sreda: 20:30 - 22:00h,

PROFESOR: Milica Jovanović

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

KURS FRANCUSKOG JEZIKA - A1 - GRUPA: 96

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 14.09.2017

ZAVRŠETAK KURSA: 14.02.2018

TERMINI: Utorak: 20:30 - 22:00h, Četvrtak: 19:00 - 20:30h,

PROFESOR: Mirjana Nešović

BROJ SLOBODNIH MESTA: 0

KURS NEMAČKOG JEZIKA - A2 - GRUPA: 95

TRAJANJE KURSA: 3 meseca

POČETAK KURSA: 13.09.2017

ZAVRŠETAK KURSA: 13.12.2017

TERMINI: Ponedeljak: 17:30 - 19:00h, Sreda: 17:30 - 19:00h, Petak: 17:30 - 19:00h,

PROFESOR: Maša Avramović

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

KURS ITALIJANSKI JEZIK - A1 - GRUPA: 94

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 12.09.2017

ZAVRŠETAK KURSA: 12.02.2018

TERMINI: Utorak: 20:30 - 22:00h, Četvrtak: 20:30 - 22:00h,

PROFESOR: Jelena Novčić

BROJ SLOBODNIH MESTA: 0

KURS NEMAČKOG JEZIKA - A2 - GRUPA: 93

TRAJANJE KURSA: 3 meseca

POČETAK KURSA: 11.09.2017

ZAVRŠETAK KURSA: 11.12.2017

TERMINI: Ponedeljak: 20:30 - 22:00h, Sreda: 20:30 - 22:00h, Četvrtak: 20:30 - 22:00h,

PROFESOR: Maša Avramović

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

KURS NEMAČKOG JEZIKA - A1 - GRUPA: 92

TRAJANJE KURSA: 3 meseca

POČETAK KURSA: 04.09.2017

ZAVRŠETAK KURSA: 04.12.2017

TERMINI: Ponedeljak: 19:00 - 20:30h, Sreda: 19:00 - 20:30h, Petak: 19:00 - 20:30h,

PROFESOR: Maša Avramović

BROJ SLOBODNIH MESTA: 0

ŠVEDSKOG JEZIKA - A1/A2 - GRUPA: 91

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 02.09.2017

ZAVRŠETAK KURSA: 02.02.2018

TERMINI: Subota: 09:00 - 12:00h,

PROFESOR: Nadežda Nikolić

BROJ SLOBODNIH MESTA: 3

KURS NEMAČKOG JEZIKA - B1 - GRUPA: 90

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 28.08.2017

ZAVRŠETAK KURSA: 28.01.2018

TERMINI: Ponedeljak: 17:30 - 19:00h, Četvrtak: 17:30 - 19:00h,

PROFESOR: Milena Janošević

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

KURS NEMAČKOG JEZIKA - A1 - GRUPA: 89

TRAJANJE KURSA: 3 meseca

POČETAK KURSA: 14.08.2017

ZAVRŠETAK KURSA: 14.11.2017

TERMINI: Ponedeljak: 17:30 - 19:00h, Sreda: 17:30 - 19:00h, Petak: 17:30 - 19:00h,

PROFESOR: Danijela Dimitrijević

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

KURS NEMAČKOG JEZIKA - A2 - GRUPA: 88

TRAJANJE KURSA: 3 meseca

POČETAK KURSA: 08.08.2017

ZAVRŠETAK KURSA: 08.11.2017

TERMINI: Utorak: 19:00 - 20:30h, Sreda: 19:00 - 20:30h, Četvrtak: 19:00 - 20:30h,

PROFESOR: Danijela Dimitrijević

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

KURS ENGLESKOG JEZIKA - A1 - GRUPA: 87

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 14.03.2017

ZAVRŠETAK KURSA: 14.08.2017

TERMINI: Utorak: 17:30 - 19h, Četvrtak: 16:00 - 17:30h,

PROFESOR: Milica Jovanović

BROJ SLOBODNIH MESTA: 3

NAPOMENA: Svi zainteresovani kandidati se mogu priključiti grupi. Informacije i prijave: 069/10-80-584 i 034/205-567. Očekujemo Vas!.

KURS ENGLESKOG JEZIKA - A2 - GRUPA: 86

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 13.03.2017

ZAVRŠETAK KURSA: 13.08.2017

TERMINI: Ponedeljak: 16:00 - 17 .30h, Sreda: 17:30 - 19:00h,

PROFESOR: Ana Novaković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

NAPOMENA: Svi zainteresovani kandidati se mogu priključiti grupi. Informacije i prijave: 069/10-80-584 i 034/205-567. Očekujemo Vas!.

KURS ENGLESKOG JEZIKA (STARI PROGRAM) - B2 - GRUPA: 85

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 07.03.2017

ZAVRŠETAK KURSA: 07.08.2017

TERMINI: Četvrtak: 20:00 - 22:00h, Petak: 19:00 - 20:30h,

PROFESOR: Ivana Ćosić

BROJ SLOBODNIH MESTA: 4

NAPOMENA: Svi zainteresovani kandidati se mogu priključiti grupi. Informacije i prijave: 069/10-80-584 i 034/205-567. Očekujemo Vas!.

KURS ENGLESKOG JEZIKA - B2 - GRUPA: 84

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 13.03.2017

ZAVRŠETAK KURSA: 13.08.2017

TERMINI: Ponedeljak: 19:00 - 20:30h, Sreda: 19:00 - 20:30h,

PROFESOR: Ana Novaković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 3

NAPOMENA: Svi zainteresovani kandidati se mogu priključiti grupi. Informacije i prijave: 069/10-80-584 i 034/205-567. Očekujemo Vas!.

KURS NEMAČKOG JEZIKA - A2 - GRUPA: 83

TRAJANJE KURSA: 3 meseca

POČETAK KURSA: 06.03.2017

ZAVRŠETAK KURSA: 06.06.2017

TERMINI: Ponedeljak: 20:30 - 22:00h, Sreda: 20:30 - 22:00h, Petak: 20:30 - 22:00h,

PROFESOR: Branko Damnjanović

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

NAPOMENA: Svi zainteresovani kandidati se mogu priključiti grupi. Informacije i prijave: 069/10-80-584 i 034/205-567. Očekujemo Vas!.

KURS ŠPANSKOG JEZIKA - A1 - GRUPA: 82

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 28.02.2017

ZAVRŠETAK KURSA: 28.07.2017

TERMINI: Utorak: 19:00 - 20:30h, Petak: 19:00 - 20:30h,

PROFESOR: Neda Vidanović

BROJ SLOBODNIH MESTA: 4

NAPOMENA: Svi zainteresovani kandidati se mogu priključiti grupi. Informacije i prijave: 069/10-80-584 i 034/205-567. Očekujemo Vas!.

KURS NEMAČKOG JEZIKA - A2 - GRUPA: 81

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 20.02.2017

ZAVRŠETAK KURSA: 20.07.2017

TERMINI: Ponedeljak: 19:00 - 20:30h, Sreda: 17:30 - 19:00h,

PROFESOR: Danijela Dimitrijević

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

NAPOMENA: Svi zainteresovani kandidati se mogu priključiti grupi. Informacije i prijave: 069/10-80-584 i 034/205-567. Očekujemo Vas!.

KURS ŠVEDSKOG JEZIKA - A1/A2 - GRUPA: 80

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 11.02.2017

ZAVRŠETAK KURSA: 11.07.2017

TERMINI: Subota: 08:00 - 11:00h,

PROFESOR: Nadežda Nikolić

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

NAPOMENA: Svi zainteresovani kandidati se mogu priključiti grupi. Informacije i prijave: 069/10-80-584 i 034/205-567. Očekujemo Vas!.

KURS ENGLESKOG JEZIKA - A2 - GRUPA: 79

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 14.02.2017

ZAVRŠETAK KURSA: 14.07.2017

TERMINI: Utorak: 17:30 - 19:00h, Četvrtak: 17:30 - 19:00h,

PROFESOR: Ivana Ćosić

BROJ SLOBODNIH MESTA: 3

NAPOMENA: Svi zainteresovani kandidati se mogu priključiti grupi. Informacije i prijave: 069/10-80-584 i 034/205-567. Očekujemo Vas!.

KURS ENGLESKOG JEZIKA - B1 - GRUPA: 78

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 14.02.2017

ZAVRŠETAK KURSA: 14.07.2017

TERMINI: Utorak: 20:30 - 22:00h, Četvrtak: 19:00 - 20:30h,

PROFESOR: Ivana Ćosić

BROJ SLOBODNIH MESTA: 3

NAPOMENA: Svi zainteresovani kandidati se mogu priključiti grupi. Informacije i prijave: 069/10-80-584 i 034/205-567. Očekujemo Vas!.

KURS ENGLESKOG JEZIKA - C1 (stari program) - GRUPA: 77

TRAJANJE KURSA: 3 meseca

POČETAK KURSA: 13.02.2017

ZAVRŠETAK KURSA: 13.05.2017

TERMINI: Ponedeljak: 17:30 - 19:00h, Utorak: 19:00 - 20:30h, Petak: 17:30 - 19:00h,

PROFESOR: Ivana Ćosić

BROJ SLOBODNIH MESTA: 4

NAPOMENA: Svi zainteresovani kandidati se mogu priključiti grupi. Informacije i prijave: 069/10-80-584 i 034/205-567. Očekujemo Vas!.

KURS ENGLESKOG JEZIKA - B1 (stari program) - GRUPA: 76

TRAJANJE KURSA: 4 meseca

POČETAK KURSA: 13.02.2017

ZAVRŠETAK KURSA: 13.06.2017

TERMINI: Ponedeljak: 19:00 - 20:30h, Sreda: 19:00 - 20:30h,

PROFESOR: Ivana Ćosić

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

NAPOMENA: Svi zainteresovani kandidati se mogu priključiti grupi. Informacije i prijave: 069/10-80-584 i 034/205-567. Očekujemo Vas!.

KURS NEMAČKOG JEZIKA - A1 - GRUPA: 75

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 13.02.2017

ZAVRŠETAK KURSA: 13.07.2017

TERMINI: Ponedeljak: 19:00 - 20:30h, Petak: 19:00 - 20:30h,

PROFESOR: Branko Damnjanović

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

NAPOMENA: Svi zainteresovani kandidati se mogu priključiti grupi. Informacije i prijave: 069/10-80-584 i 034/205-567. Očekujemo Vas!.

KURS FRANCUSKOG JEZIKA - A2 - GRUPA: 5 meseci

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 07.02.2017

ZAVRŠETAK KURSA: 07.07.2017

TERMINI: Ponedeljak: 17:30 - 19:00h, Utorak: 19:00 - 20:30h,

PROFESOR: Mira Nešović

BROJ SLOBODNIH MESTA: 4

NAPOMENA: Svi zainteresovani kandidati se mogu priključiti grupi. Informacije i prijave: 069/10-80-584 i 034/205-567. Očekujemo Vas!.

KURS NEMAČKOG JEZIKA - A1 - GRUPA: 74

TRAJANJE KURSA: 3 meseca

POČETAK KURSA: 07.02.2017

ZAVRŠETAK KURSA: 07.05.2017

TERMINI: Utorak: 19:00 - 20:30h, Četvrtak: 20:30 - 22:00h, Petak: 19:00 - 20:30h,

PROFESOR: Nevena Lazarević

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

NAPOMENA: Svi zainteresovani kandidati se mogu priključiti grupi. Informacije i prijave: 069/10-80-584 i 034/205-567. Očekujemo Vas!.

KURS NEMAČKOG JEZIKA - A1 - GRUPA: 73

TRAJANJE KURSA: 3 meseca

POČETAK KURSA: 06.02.2017

ZAVRŠETAK KURSA: 06.05.2017

TERMINI: Ponedeljak: 16:00- 17:30h, Utorak: 17:30 - 19:00h, Sreda: 16:00- 17:30h,

PROFESOR: Nevena Paunović

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

NAPOMENA: Svi zainteresovani kandidati se mogu priključiti grupi. Informacije i prijave: 069/10-80-584 i 034/205-567. Očekujemo Vas!.

KURS NEMAČKOG JEZIKA - B1 - GRUPA: 72

TRAJANJE KURSA: 3 meseca

POČETAK KURSA: 06.02.2017

ZAVRŠETAK KURSA: 06.05.2017

TERMINI: Ponedeljak: 20:30 - 22:00, Sreda: 20:30 - 22:00, Petak: 20:30 - 22:00,

PROFESOR: Nevena Lazarević

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

NAPOMENA: Svi zainteresovani kandidati se mogu priključiti grupi. Informacije i prijave: 069/10-80-584 i 034/205-567. Očekujemo Vas!.

KURS NEMAČKOG JEZIKA - B2 - GRUPA: 71

TRAJANJE KURSA: 3 meseca

POČETAK KURSA: 03.02.2017

ZAVRŠETAK KURSA: 03.05.2017

TERMINI: Ponedeljak: 17:30 - 19:00h, Sreda: 17:30 - 19:00h, Petak: 17:30 - 19:00h,

PROFESOR: Branko Damnjanović

BROJ SLOBODNIH MESTA: 3

NAPOMENA: Svi zainteresovani kandidati se mogu priključiti grupi. Informacije i prijave: 069/10-80-584 i 034/205-567. Očekujemo Vas!.

KURS ENGLESKOG JEZIKA - A1 - GRUPA: 70

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 25.01.2017

ZAVRŠETAK KURSA: 25.06.2017

TERMINI: Ponedeljak: 20:30 - 22:00, Sreda: 20:30 - 22:00,

PROFESOR: Ana Novaković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

NAPOMENA: Svi zainteresovani kandidati se mogu priključiti grupi. Informacije i prijave: 069/10-80-584 i 034/205-567. Očekujemo Vas!.

KURS NEMAČKOG JEZIKA (UBRZANI) - A1 - GRUPA: 69

TRAJANJE KURSA: 3 meseca

POČETAK KURSA: 14.12.2016

ZAVRŠETAK KURSA: 14.03.2017

TERMINI: Utorak: 20.30 - 22.00h, Sreda: 16.00 - 17.30h, Četvrtak: 20.30 - 22.00h,

PROFESOR: Branko Damnjanović

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

NAPOMENA: Svi zainteresovani kandidati se mogu priključiti grupi. Informacije i prijave: 069/10-80-584 i 034/205-567. Očekujemo Vas! .

KURS ENGLESKOG JEZIKA - A2 - GRUPA: 68

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 07.12.2016

ZAVRŠETAK KURSA: 07.05.2017

TERMINI: Sreda: 16.00 - 17.30h, Petak: 19.00 - 20.30h,

PROFESOR: Ana Novaković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

NAPOMENA: Svi zainteresovani kandidati se mogu priključiti grupi. Informacije i prijave: 069/10-80-584 i 034/205-567. Očekujemo Vas! Nastava se održava u ul. Nikole Pašiča br.33..

KURS NEMAČKOG JEZIKA - A1 - GRUPA: 67

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 05.12.2016

ZAVRŠETAK KURSA: 05.05.2017

TERMINI: Ponedeljak: 16.00 - 17.30h, Četvrtak: 16.00 - 17.30h,

PROFESOR: Danijela Dimitrijević

BROJ SLOBODNIH MESTA: 3

NAPOMENA: Svi zainteresovani kandidati se mogu priključiti grupi. Informacije i prijave: 069/10-80-584 i 034/205-567. Očekujemo Vas! Ponedeljkom nastava se održava u ul. Nikole Pašiča br.33, a četvrtkom u Dr Zorana Đinđića 24..

KURS ENGLESKOG JEZIKA - B1 - GRUPA: 66

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 15.11.2016

ZAVRŠETAK KURSA: 15.04.2017

TERMINI: Utorak: 16.00 - 17.30h, Četvrtak: 17.30 - 19.00h,

PROFESOR: Milica Jovanović

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

NAPOMENA: Svi zainteresovani kandidati se mogu priključiti grupi. Informacije i prijave: 069/10-80-584 i 034/205-567. Očekujemo Vas! Nastava se održava u ul. Nikole Pašiča br.33..

KURS NEMAČKOG JEZIKA (UBRZANI) - B1 - GRUPA: 65

TRAJANJE KURSA: 3 meseca

POČETAK KURSA: 23.11.2016

ZAVRŠETAK KURSA: 23.02.2017

TERMINI: Ponedeljak: 20.30-22.00h, Sreda: 20.30-22.00h, Petak: 20.30-22.00h,

PROFESOR: Branko Damnjanović

BROJ SLOBODNIH MESTA: 4

NAPOMENA: Svi zainteresovani kandidati se mogu priključiti grupi. Informacije i prijave: 069/10-80-584 i 034/205-567. Očekujemo Vas.

KURS NEMAČKOG JEZIKA (UBRZANI) - A1 - GRUPA: 64

TRAJANJE KURSA: 3 meseca

POČETAK KURSA: 01.11.2016

ZAVRŠETAK KURSA: 01.02.2017

TERMINI: Utorak: 17:30 - 19:00h, Četvrtak: 20.30 - 22.00h, Petak: 19.00 - 20.30h,

PROFESOR: Nevena Paunović

BROJ SLOBODNIH MESTA: 4

NAPOMENA: Svi zainteresovani kandidati se mogu priključiti grupi. Informacije i prijave: 069/10-80-584 i 034/205-567. Očekujemo Vas! Utorkom i petkom nastava se održava u Nikole Pašića 33, a četvrtkom u Dr Zorana Đinđića 24..

KURS NEMAČKOG JEZIKA (UBRZANI) - A1 - GRUPA: 63

TRAJANJE KURSA: 3 meseca

POČETAK KURSA: 01.11.2016

ZAVRŠETAK KURSA: 01.02.2017

TERMINI: Utorak: 16.00 - 17.30h, Četvrtak: 16.00 - 17.30h, Petak: 16.00 - 17.30h,

PROFESOR: Nevena Paunović

BROJ SLOBODNIH MESTA: 3

NAPOMENA: Svi zainteresovani kandidati se mogu priključiti grupi. Informacije i prijave: 069/10-80-584 i 034/205-567. Očekujemo Vas! Nastava se održava u Nikole Pašića 33..

KURS ITALIJANSKOG JEZIKA - A2 - GRUPA: 62

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 26.10.2016

ZAVRŠETAK KURSA: 26.03.2017

TERMINI: Ponedeljak: 19:00 - 20:30h, Sreda: 19:00 - 20:30h,

PROFESOR: Marija Mićunović

BROJ SLOBODNIH MESTA: 3

NAPOMENA: Svi zainteresovani kandidati se mogu priključiti grupi. Informacije i prijave: 069/10-80-584 i 034/205-567. Očekujemo Vas!.

KURS ITALIJANSKOG JEZIKA - A1 - GRUPA: 61

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 24.10.2016

ZAVRŠETAK KURSA: 24.03.2017

TERMINI: Ponedeljak: 20:30 - 22:00h, Sreda: 20:30 - 22:00h,

PROFESOR: Marija Mićunović

BROJ SLOBODNIH MESTA: 4

NAPOMENA: Svi zainteresovani kandidati se mogu priključiti grupi. Informacije i prijave: 069/10-80-584 i 034/205-567. Očekujemo Vas!.

KURS NEMAČKOG JEZIKA - A2 - GRUPA: 60

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 21.10.2016

ZAVRŠETAK KURSA: 21.03.2017

TERMINI: Petak: 20:30 - 22:00h, Subota: 16:00 - 17:30h,

PROFESOR: Tijana Savić

BROJ SLOBODNIH MESTA: 3

NAPOMENA: Svi zainteresovani kandidati se mogu priključiti grupi. Informacije i prijave: 069/10-80-584 i 034/205-567. Očekujemo Vas! Nastava se održava u ul. Nikole Pašiča br.33.

KURS ENGLESKOG JEZIKA - B1 - GRUPA: 59

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 25.10.2016

ZAVRŠETAK KURSA: 25.03.2017

TERMINI: Utorak: 19:00 - 20:30h, Sreda: 19:00 - 20:30h,

PROFESOR: Milica Jovanović

BROJ SLOBODNIH MESTA: 4

NAPOMENA: Svi zainteresovani kandidati se mogu priključiti grupi. Informacije i prijave: 069/10-80-584 i 034/205-567. Očekujemo Vas! Nastava se održava u ul. Nikole Pašiča br.33.

KURS ENGLESKOG JEZIKA - B1 - GRUPA: 58

TRAJANJE KURSA: 4 meseca

POČETAK KURSA: 18.10.2016

ZAVRŠETAK KURSA: 18.02.2017

TERMINI: Utorak: 17:30 - 19:00h, Četvrtak: 17:30 - 19:00h,

PROFESOR: Ana Novaković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

NAPOMENA: Svi zainteresovani kandidati se mogu priključiti grupi. Informacije i prijave: 069/10-80-584 i 034/205-567. Očekujemo Vas! Nastava se održava u ul. Nikole Pašiča br.33..

KURS ENGLESKOG JEZIKA - A1 - GRUPA: 57

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 18.10.2016

ZAVRŠETAK KURSA: 18.03.2017

TERMINI: Utorak: 20:30 - 22:00h, Četvrtak: 20:30 - 22:00h,

PROFESOR: Milica Jovanović

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

NAPOMENA: Svi zainteresovani kandidati se mogu priključiti grupi. Informacije i prijave: 069/10-80-584 i 034/205-567. Očekujemo Vas! Nastava se održava u ul. Nikole Pašiča br.33..

KURS ENGLESKOG JEZIKA - A2 - GRUPA: 56

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 17.10.2016

ZAVRŠETAK KURSA: 17.03.2016

TERMINI: Ponedeljak: 19:00 - 20:30h, Četvrtak: 19:00 - 20:30h,

PROFESOR: Milica Jovanović

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

NAPOMENA: Svi zainteresovani kandidati se mogu priključiti grupi. Informacije i prijave: 069/10-80-584 i 034/205-567. Očekujemo Vas! Nastava se održava u ul. Nikole Pašiča br.33..

KURS NEMAČKOG JEZIKA - A1 - GRUPA: 55

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 11.10.2016

ZAVRŠETAK KURSA: 11.03.2017

TERMINI: Utorak: 20:30 - 22:00h, Četvrtak: 20:30 - 22:00h,

PROFESOR: Tijana Savić

BROJ SLOBODNIH MESTA: 5

NAPOMENA: Svi zainteresovani kandidati se mogu priključiti grupi. Informacije i prijave: 069/10-80-584 i 034/205-567. Očekujemo Vas! Nastava se održava u ul. Nikole Pašiča br.33..

KURS NEMAČKOG JEZIKA - A1 - GRUPA: 54

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 10.10.2016

ZAVRŠETAK KURSA: 10.03.2017

TERMINI: Ponedeljak: 20.30 - 22.00h, Sreda: 20.30 - 22.00h,

PROFESOR: Tijana Savić

BROJ SLOBODNIH MESTA: 0

NAPOMENA: Svi zainteresovani kandidati se mogu priključiti grupi. Informacije i prijave: 069/10-80-584 i 034/205-567. Očekujemo Vas! Nastava se održava u ul. Nikole Pašiča br.33..

KURS ENGLESKOG JEZIKA - C1 - GRUPA: 53

TRAJANJE KURSA: 3,5 meseci

POČETAK KURSA: 11.10.2016

ZAVRŠETAK KURSA: 20.01.2017

TERMINI: Utorak: 20:30 - 22:00h, Četvrtak: 20:30 - 22:00h, Petak: 19.00 - 20.30h,

PROFESOR: Ivana Ćosić

BROJ SLOBODNIH MESTA: 3

NAPOMENA: Svi zainteresovani kandidati se mogu priključiti grupi. Informacije i prijave: 069/10-80-584 i 034/205-567. Očekujemo Vas!.

KURS ENGLESKOG JEZIKA - B1 - GRUPA: 52

TRAJANJE KURSA: 4 meseca

POČETAK KURSA: 04.10.2016

ZAVRŠETAK KURSA: 04.02.2017

TERMINI: Utorak: 17:30 - 19:00h, Petak: 17:30 - 19:00h,

PROFESOR: Ivana Ćosić

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

NAPOMENA: Svi zainteresovani kandidati se mogu priključiti grupi. Informacije i prijave: 069/10-80-584 i 034/205-567. Očekujemo Vas!.

KURS NORVEŠKOG JEZIKA - A1+A2 - GRUPA: 51

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 01.10.2016

ZAVRŠETAK KURSA: 01.03.2017

TERMINI: Subota: 14:00 - 17:00h,

PROFESOR: Nadežda Nikolić

BROJ SLOBODNIH MESTA: 4

NAPOMENA: Svi zainteresovani kandidati se mogu priključiti grupi. Informacije i prijave: 069/10-80-584 i 034/205-567. Očekujemo Vas!.

KURS NEMAČKOG JEZIKA - A1 - GRUPA: 50

TRAJANJE KURSA: 3 meseca

POČETAK KURSA: 04.10.2016

ZAVRŠETAK KURSA: 04.01.2017

TERMINI: Utorak: 19:00 - 20:30h, Četvrtak: 17:30 - 19:00h, Petak: 17:30 - 19:00h,

PROFESOR: Danijela Dimitrijević

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

NAPOMENA: Svi zainteresovani kandidati se mogu priključiti grupi. Informacije i prijave: 069/10-80-584 i 034/205-567. Očekujemo Vas!.

Kurs nemačkog jezika - B2 - GRUPA: 49

TRAJANJE KURSA: 3 meseca

POČETAK KURSA: 24.09.2016

ZAVRŠETAK KURSA: 24.12.2016

TERMINI: Sreda: 20:30 - 22:00h, Četvrtak: 16:00 - 17:30h, Subota: 10:00 - 11:30h,

PROFESOR: Nevena Lazarević

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

NAPOMENA: Svi zainteresovani kandidati se mogu priključiti grupi. Informacije i prijave: 069/10-80-584 i 034/205-567. Očekujemo Vas!.

KURS NEMAČKOG JEZIKA - A2 - GRUPA: 48

TRAJANJE KURSA: 3 meseca

POČETAK KURSA: 26.09.2016

ZAVRŠETAK KURSA: 26.12.2016

TERMINI: Ponedeljak: 20:30 - 22:00h, Sreda: 19:00 - 20:30h, Petak: 19:00 - 20:30h,

PROFESOR: Nevena Lazarević

BROJ SLOBODNIH MESTA: 4

NAPOMENA: Svi zainteresovani kandidati se mogu priključiti grupi. Informacije i prijave: 069/10-80-584 i 034/205-567. Očekujemo Vas!.

KURS NEMAČKOG JEZIKA - B1 - GRUPA: 47

TRAJANJE KURSA: 3 meseca

POČETAK KURSA: 28.09.2016

ZAVRŠETAK KURSA: 28.12.2016

TERMINI: Ponedeljak: 17:30 - 19:00h, Sreda: 17:30 - 19:00h, Petak: 17:30 - 19:00h,

PROFESOR: Branko Damnjanović

BROJ SLOBODNIH MESTA: 3

NAPOMENA: Svi zainteresovani kandidati se mogu priključiti grupi. Informacije i prijave: 069/10-80-584 i 034/205-567. Očekujemo Vas!.

KURS ŠVEDSKOG JEZIKA - A1/A2 - GRUPA: 46

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 25.09.2016

ZAVRŠETAK KURSA: 25.02.2017

TERMINI: Subota: 11:00 - 14:00h,

PROFESOR: Nadežda Nikolić

BROJ SLOBODNIH MESTA: 5

NAPOMENA: Svi zainteresovani kandidati se mogu priključiti grupi. Informacije i prijave: 069/10-80-584 i 034/205-567. Očekujemo Vas!.

KURS NEMAČKOG JEZIKA - A1 - GRUPA: 45

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 20.09.2016

ZAVRŠETAK KURSA: 20.02.2017

TERMINI: Utorak: 17:30 - 19:00h, Četvrtak: 17:30 - 19:00h,

PROFESOR: Branko Damljanović

BROJ SLOBODNIH MESTA: 5

NAPOMENA: Svi zainteresovani kandidati se mogu priključiti grupi. Prijave i informacije: 069/10-80-584 i 034/205-567. Očekujemo Vas!.

KURS ENGLESKOG JEZIKA - A1 - GRUPA: 44

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 13.09.2016

ZAVRŠETAK KURSA: 13.02.2017

TERMINI: Utorak: 16.00 - 17.30h, Četvrtak: 16.00 - 17.30h,

PROFESOR: Ana Stanković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

NAPOMENA: Svi zainteresovani kandidati se mogu priključiti grupi. Informacije i prijave: 069/10-80-584 i 034/205-567. Očekujemo Vas!.

KURS ENGLESKOG JEZIKA - B1 - GRUPA: 43

TRAJANJE KURSA: 4 meseca

POČETAK KURSA: 13.09.2016

ZAVRŠETAK KURSA: 13.01.2017

TERMINI: Utorak: 20.30 - 22.00h, Četvrtak: 20.30 - 22.00h,

PROFESOR: Ana Stanković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 3

NAPOMENA: Svi zainteresovani kandidati se mogu priključiti grupi. Informacije i prijave: 069/10-80-584 i 034/205-567. Očekujemo Vas!.

KURS NEMAČKOG JEZIKA (UBRZANI) - A1 - GRUPA: 42

TRAJANJE KURSA: 3 meseca

POČETAK KURSA: 13.09.2016

ZAVRŠETAK KURSA: 13.12.2016

TERMINI: Utorak: 19.00 - 20.30h, Četvrtak: 19.00 - 20.30h, Subota: 12.00 - 13.30h,

PROFESOR: Branko Damnjanović

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

NAPOMENA: Svi zainteresovani kandidati se mogu priključiti grupi. Informacije i prijave: 069/10-80-584 i 034/205-567. Očekujemo Vas!.

KURS NEMAČKOG JEZIKA (UBRZANI) - A1 - GRUPA: 41

TRAJANJE KURSA: 3 meseca

POČETAK KURSA: 12.09.2016

ZAVRŠETAK KURSA: 12.12.2016

TERMINI: Ponedeljak: 16.00 - 17.30h, Sreda: 16.00 - 17.30h, Petak: 16.00 - 17.30h,

PROFESOR: Branko Damnjanović

BROJ SLOBODNIH MESTA: 3

NAPOMENA: Svi zainteresovani kandidati se mogu priključiti grupi. Informacije i prijave: 069/10-80-584 i 034/205-567. Očekujemo Vas!.

KURS ENGLESKOG JEZIKA - B2 - GRUPA: 40

TRAJANJE KURSA: 4 meseca

POČETAK KURSA: 05.09.2016

ZAVRŠETAK KURSA: 05.01.2017

TERMINI: Ponedeljak: 20.30-22.00h, Sreda: 20.30-22.00h,

PROFESOR: Ivana Ćosić

BROJ SLOBODNIH MESTA: 4

NAPOMENA: Svi zainteresovani kandidati se mogu priključiti grupi. Informacije i prijave: 069/10-80-584 i 034/205-567. Očekujemo Vas!.

KURS ENGLESKOG JEZIKA - A2 - GRUPA: 39

TRAJANJE KURSA: 4 meseca

POČETAK KURSA: 05.09.2016

ZAVRŠETAK KURSA: 05.01.2017

TERMINI: Ponedeljak: 20.30 - 22.00h, Sreda: 20.30 - 22.00h,

PROFESOR: Ivana Ćosić

BROJ SLOBODNIH MESTA: 3

NAPOMENA: Svi zainteresovani kandidati se mogu priključiti grupi. Informacije i prijave: 069/10-80-584 i 034/205-567. Očekujemo Vas!.

KURS NEMAČKOG JEZIKA - B1 - GRUPA: 38

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 05.09.2016

ZAVRŠETAK KURSA: 05.02.2017

TERMINI: Ponedeljak: 19.00 - 20.30h, Petak: 19.00 - 20.30h,

PROFESOR: Branko Damnjanović

BROJ SLOBODNIH MESTA: 4

NAPOMENA: Svi zainteresovani kandidati se mogu priključiti grupi. Informacije i prijave: 069/10-80-584 i 034/205-567. Očekujemo Vas!.

KURS NEMAČKOG JEZIKA (UBRZANI) - A2 - GRUPA: 37

TRAJANJE KURSA: 3 meseca

POČETAK KURSA: 06.09.2016

ZAVRŠETAK KURSA: 06.12.2016

TERMINI: Utorak: 20.30 - 22.00h, Četvrtak: 20.30 - 22.00h, Subota: 14.00 - 15.30h,

PROFESOR: Branko Damnjanović

BROJ SLOBODNIH MESTA: 5

NAPOMENA: Svi zainteresovani kandidati se mogu priključiti grupi. Informacije i prijave: 069/10-80-584 i 034/205-567. Očekujemo Vas!.

KURS NEMAČKOG JEZIKA (UBRZANI) - A1 - GRUPA: 36

TRAJANJE KURSA: 3 meseca

POČETAK KURSA: 22.08.2016

ZAVRŠETAK KURSA: 22.11.2016

TERMINI: Ponedeljak: 20.30-22.00h, Sreda: 20.30-22.00h, Petak: 20.30-22.00h,

PROFESOR: Branko Damnjanović

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

NAPOMENA: Svi zainteresovani kandidati se mogu priključiti grupi. Informacije i prijave: 069/10-80-584 i 034/205-567. Očekujemo Vas!.

ENGLESKI JEZIK - B1 - GRUPA: 35

TRAJANJE KURSA: 4 meseca

POČETAK KURSA: 26.04.2016.

ZAVRŠETAK KURSA: 26.08.2016.

TERMINI: Utorak: 20.30 - 22.00h, Četvrtak: 20.30 - 22.00h,

PROFESOR: Milica Jovanović

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

ENGLESKI JEZIK - A2 - GRUPA: 34

TRAJANJE KURSA: 3 meseca

POČETAK KURSA: 19.04.2016.

ZAVRŠETAK KURSA: 19.07.2016.

TERMINI: Ponedeljak: 16.00 - 17.30h, Utorak: 19.00 - 20.30h, Četvrtak: 20.30 - 22.00h,

PROFESOR: Milica Jovanović

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

NEMAČKI JEZIK - A1 - GRUPA: 33

TRAJANJE KURSA: 3 meseca

POČETAK KURSA: 15.04.2016.

ZAVRŠETAK KURSA: 15.07.2016.

TERMINI: Ponedeljak: 19.00 - 20.30h, Sreda: 19.00 - 20.30h, Petak: 19.00 - 20.30h,

PROFESOR: Katarina Tucaković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 0

KNJIGOVODSTVENI KURS - GRUPA: 32

TRAJANJE KURSA: 2 meseca

POČETAK KURSA: 21.04.2016.

ZAVRŠETAK KURSA: 21.06.2016.

TERMINI: Utorak: 9h - 10.30h, Četvrtak: 9h - 10.30h,

PROFESOR: Irena Stefanović

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

ENGLESKI JEZIK - B2 - GRUPA: 31

TRAJANJE KURSA: 3 meseca

POČETAK KURSA: 14.04.2016.

ZAVRŠETAK KURSA: 14.07.2016.

TERMINI: Utorak: 20.30 - 22.00h, Sreda: 20.30-22.00h, Četvrtak: 20.30 - 22.00h,

PROFESOR: Ivana Ćosić

BROJ SLOBODNIH MESTA: 0

ENGLESKI JEZIK - A1 - GRUPA: 30

TRAJANJE KURSA: 4 meseca

POČETAK KURSA: 04.04.2016.

ZAVRŠETAK KURSA: 04.08.2016.

TERMINI: Ponedeljak: 20.30-22.00h, Sreda: 17.30 - 19.00h,

PROFESOR: Milica Jovanović

BROJ SLOBODNIH MESTA: 3

ENGLESKI JEZIK - B2 - GRUPA: 29

TRAJANJE KURSA: 4 meseca

POČETAK KURSA: 14.03.2016.

ZAVRŠETAK KURSA: 14.07.2016

TERMINI: Ponedeljak: 20.30-22.00h, Petak: 20.30-22.00h,

PROFESOR: Milica Jovanović

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

NAPOMENA: Nastava se održava u prostorijama Akademije Oxford u ul. Nikole Pašića 33, Kragujevac.

NEMAČKI JEZIK - A1 - GRUPA: 28

TRAJANJE KURSA: 3 meseca

POČETAK KURSA: 14.03.2016.

ZAVRŠETAK KURSA: 14.06.2016

TERMINI: Ponedeljak: 20.30-22.00h, Sreda: 20.30-22.00h, Četvrtak: 17.30 - 19.00h,

PROFESOR: Katarina Miletić

BROJ SLOBODNIH MESTA: 0

NAPOMENA: Nastava se održava u prostorijama Akademije Oxford u ul. Nikole Pašića 33, Kragujevac.

NORVEŠKI JEZIK - B1 - GRUPA: 27

TRAJANJE KURSA: 4 meseca

POČETAK KURSA: 12.03.2016.

ZAVRŠETAK KURSA: 12.07.2016.

TERMINI: Subota: 11.00 - 14.00h,

PROFESOR: Nadežda Nikolić

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

ŠVEDSKI JEZIK - A2 - GRUPA: 26

TRAJANJE KURSA: 4 meseca

POČETAK KURSA: 12.03.2016.

ZAVRŠETAK KURSA: 12.07.2016.

TERMINI: Subota: 08.00 - 11.00h,

PROFESOR: Nadežda Nikolić

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

NORVEŠKI JEZIK - A1/A2 - GRUPA: 25

TRAJANJE KURSA: 4 meseca

POČETAK KURSA: 05.03.2016.

ZAVRŠETAK KURSA: 05.07.2016.

TERMINI: Subota: 17.00 - 20.00h,

PROFESOR: Nadežda Nikolić

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

NEMAČKI JEZIK - A1 - GRUPA: 24

TRAJANJE KURSA: 3 meseca

POČETAK KURSA: 09.03.2016.

ZAVRŠETAK KURSA: 09.06.2016.

TERMINI: Ponedeljak: 16.00 - 17.30h, Sreda: 17.30 - 19.00h, Petak: 16.00 - 17.30h,

PROFESOR: Branko Damnjanović

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

NEMAČKI JEZIK - A2 - GRUPA: 23

TRAJANJE KURSA: 3 meseca

POČETAK KURSA: 08.03.2016.

ZAVRŠETAK KURSA: 08.06.2016.

TERMINI: Utorak: 19.00 - 20.30h, Četvrtak: 17.30 - 19.00h, Petak: 19.00 - 20.30h,

PROFESOR: Neda Rakić

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

NEMAČKI JEZIK - A2 - GRUPA: 22

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 03.03.2016.

ZAVRŠETAK KURSA: 03.08.2016.

TERMINI: Ponedeljak: 19.00 - 20.30h, Četvrtak: 19.00 - 20.30h,

PROFESOR: Branko Damnjanović

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

ENGLESKI JEZIK - A2 - GRUPA: 21

TRAJANJE KURSA: 4 meseca

POČETAK KURSA: 03.03.2016.

ZAVRŠETAK KURSA: 03.07.2016.

TERMINI: Ponedeljak: 17.30 - 19.00h, Četvrtak: 19.00 - 20.30h,

PROFESOR: Ana Stanković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 0

ENGLESKI JEZIK - A2 - GRUPA: 20

TRAJANJE KURSA: 4 meseca

POČETAK KURSA: 03.03.2016.

ZAVRŠETAK KURSA: 03.07.2016.

TERMINI: Utorak: 20.30 - 22.00h, Četvrtak: 20.30 - 22.00h,

PROFESOR: Ana Stanković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 0

ENGLESKI JEZIK - A1 - GRUPA: 19/16

TRAJANJE KURSA: 4 meseca

POČETAK KURSA: 26.02.2016.

ZAVRŠETAK KURSA: 26.06.2016.

TERMINI: Sreda: 17.30-19h, Petak: 17.30-19h,

PROFESOR: Ivana Ćosić

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

NEMAČKI JEZIK - A2 - GRUPA: 18/16

TRAJANJE KURSA: 3 meseca

POČETAK KURSA: 24.02.2016.

ZAVRŠETAK KURSA: 24.05.2016.

TERMINI: Ponedeljak: 20.30-22.00h, Sreda: 20.30-22.00h, Petak: 20.30-22.00h,

PROFESOR: Katarina Tucaković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

NEMAČKI JEZIK - A1 - GRUPA: 17/16

TRAJANJE KURSA: 3 meseca

POČETAK KURSA: 15.02.2016.

ZAVRŠETAK KURSA: 15.05.2016.

TERMINI: Ponedeljak: 17.30h - 19h, Sreda: 17.30h - 19h, Petak: 17.30h - 19h,

PROFESOR: Neda Rakić

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

NEMAČKI JEZIK - B1 - GRUPA: 16/16

TRAJANJE KURSA: 3 meseca

POČETAK KURSA: 10.02.2016.

ZAVRŠETAK KURSA: 10.05.2016.

TERMINI: Utorak: 13.30-15h, Četvrtak: 13.30-15h,

PROFESOR: Branko Damnjanović

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

NEMAČKI JEZIK - A1 - GRUPA: 15/16

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 09.02.2016.

ZAVRŠETAK KURSA: 09.07.2016.

TERMINI: Utorak: 17.30h - 19h, Četvrtak: 17.30h - 19h,

PROFESOR: Branko Damnjanović

BROJ SLOBODNIH MESTA: 0

ENGLESKI JEZIK - B1 - GRUPA: 14/16

TRAJANJE KURSA: 4 meseca

POČETAK KURSA: 09.02.2016.

ZAVRŠETAK KURSA: 09.06.2016.

TERMINI: Utorak: 16h - 17.30h, Četvrtak: 16h-17.30h,

PROFESOR: Ivana Ćosić

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

ENGLESKI JEZIK - B1 - GRUPA: 13/16

TRAJANJE KURSA: 4 meseca

POČETAK KURSA: 08.02.2016.

ZAVRŠETAK KURSA: 08.06.2016.

TERMINI: Ponedeljak: 19h-20.30h, Sreda: 19h - 20.30h,

PROFESOR: Ivana Ćosić

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

NEMAČKI JEZIK - B1+ - GRUPA: 12/16

TRAJANJE KURSA: 2 meseca

POČETAK KURSA: 05.02.2016.

ZAVRŠETAK KURSA: 05.04.2016.

TERMINI: Ponedeljak: 16h-17.30h, Sreda: 16h-17.30h, Petak: 16h-17.30h,

PROFESOR: Neda Rakić

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

ENGLESKI JEZIK - A2 - GRUPA: 11/16

TRAJANJE KURSA: 4 meseca

POČETAK KURSA: 04.02.2016.

ZAVRŠETAK KURSA: 04.06.2016.

TERMINI: Utorak: 17.30h - 19h, Četvrtak: 17.30h - 19h,

PROFESOR: Ana Stanković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

ENGLESKI JEZIK - A2 - GRUPA: 10/16

TRAJANJE KURSA: 4 meseca

POČETAK KURSA: 04.02.2016.

ZAVRŠETAK KURSA: 04.06.2016.

TERMINI: Ponedeljak: 16h-17.30h, Četvrtak: 16h-17.30h,

PROFESOR: Ana Stanković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

FRANCUSKI JEZIK - B1 - GRUPA: 9/16

TRAJANJE KURSA: 4 meseca

POČETAK KURSA: 02.02.2016.

ZAVRŠETAK KURSA: 02.06.2016.

TERMINI: Utorak: 20.30h - 22h, Četvrtak: 20.30h - 22h,

PROFESOR: Mirjana

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

KNJIGOVODSTVENI KURS - GRUPA: 8/16

TRAJANJE KURSA: 2 meseca

POČETAK KURSA: 20.01.2016.

ZAVRŠETAK KURSA: 20.03.2016.

TERMINI: Utorak: 10.30h, Četvrtak: 10.30h,

PROFESOR: Irena Stefanović

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

NEMAČKI JEZIK - A1 - GRUPA: 7/16

TRAJANJE KURSA: 3 meseca

POČETAK KURSA: 01.02.2016.

ZAVRŠETAK KURSA: 01.05.2016.

TERMINI: Ponedeljak: 20.30h - 22h, Sreda: 20.30h - 22h, Petak: 20.30h - 22h,

PROFESOR: Branislav Damnjanović

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

Švedski jezik - A1 - GRUPA: 6/16

TRAJANJE KURSA: 4 meseca

POČETAK KURSA: 23.01.2016.

ZAVRŠETAK KURSA: 23.05.2016.

TERMINI: Subota: 14h - 17h,

PROFESOR: Nedežda Nikolić

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

ENGLESKI JEZIK - B2 - GRUPA: 5/16

TRAJANJE KURSA: 4 meseca

POČETAK KURSA: 26.01.2016.

ZAVRŠETAK KURSA: 26.05.2016.

TERMINI: Utorak: 17.30h - 19h, Četvrtak: 17.30h - 19h,

PROFESOR: Ivana Ćosić

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

ITALIJANSKI JEZIK - A1 - GRUPA: 4/16

TRAJANJE KURSA: 4 meseca

POČETAK KURSA: 21.01.2016.

ZAVRŠETAK KURSA: 21.05.2016.

TERMINI: Utorak: 17.30h - 19h, Četvrtak: 17.30h - 19h,

PROFESOR: Marija Mićunović

BROJ SLOBODNIH MESTA: 3

ENGLESKI JEZIK - A1 - GRUPA: 3/16

TRAJANJE KURSA: 4 meseca

POČETAK KURSA: 19.01.2016.

ZAVRŠETAK KURSA: 19.05.2016.

TERMINI: Utorak: 19h - 20.30h, Petak: 19h - 20.30h,

PROFESOR: Ivana Ćosić

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

NEMAČKI JEZIK - A2 - GRUPA: 2/16

TRAJANJE KURSA: 3 meseca

POČETAK KURSA: 18.01.2016.

ZAVRŠETAK KURSA: 18.04.2016.

TERMINI: Ponedeljak: 19h-20.30h, Sreda: 19h - 20.30h, Četvrtak: 19h - 20.30h,

PROFESOR: Neda Rakić

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

NEMAČKI JEZIK - A1 - GRUPA: 1/16

TRAJANJE KURSA: 3 meseca

POČETAK KURSA: 18.01.2016.

ZAVRŠETAK KURSA: 18.04.2016.

TERMINI: Ponedeljak: 17.30h - 19h, Sreda: 19h - 20.30h, Petak: 17.30h - 19h,

PROFESOR: Branko

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

FRANCUSKI JEZIK - A1 - GRUPA: 38

TRAJANJE KURSA: 4 meseca

POČETAK KURSA: 30.11.2015.

ZAVRŠETAK KURSA: 30.03.2016.

TERMINI: Ponedeljak: 20.30h - 22h, Sreda: 16h-17.30h,

PROFESOR: Snežana Milošević

BROJ SLOBODNIH MESTA: 3

ENGLESKI JEZIK - B1 - GRUPA: 37

TRAJANJE KURSA: 4 meseca

POČETAK KURSA: 01.12.2015

ZAVRŠETAK KURSA: 01.04.2015.

TERMINI: Utorak: 20.30h - 22h, Četvrtak: 20.30h - 22h,

PROFESOR: Ivana Ćosić

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

NAPOMENA: Nastava se održava u prostorijama Akademije Oxford u Kragujevcu u ulici Nikole Pašića 33 (prekoputa Doma samoupravljača).

ENGLESKI JEZIK - A1 - GRUPA: 36

TRAJANJE KURSA: 4 meseca

POČETAK KURSA: 25.11.2015.

ZAVRŠETAK KURSA: 25.03.2016.

TERMINI: Sreda: 19h - 20.30h, Petak: 19h - 20.30h,

PROFESOR: Milica Jovanović

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

ENGLESKI JEZIK - A2 - GRUPA: 35

TRAJANJE KURSA: 4 meseca

POČETAK KURSA: 24.11.2015.

ZAVRŠETAK KURSA: 24.03.2016.

TERMINI: Utorak: 20.30h - 22h, Četvrtak: 20.30h - 22h,

PROFESOR: Milica Jovanović

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

NEMAČKI JEZIK - B1 - GRUPA: 34

TRAJANJE KURSA: 3 meseca

POČETAK KURSA: 24.11.2015.

ZAVRŠETAK KURSA: 24.02.2016.

TERMINI: Utorak: 17h-18.30h, Četvrtak: 17h-18.30h, Petak: 14h-15.30h,

PROFESOR: Neda Rakić

BROJ SLOBODNIH MESTA: 3

NEMAČKI JEZIK - A1 - GRUPA: 33

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 19.11.2015.

ZAVRŠETAK KURSA: 19.04.2016.

TERMINI: Ponedeljak: 19h-20.30h, Četvrtak: 19h - 20.30h,

PROFESOR: Katarina Tucaković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

NEMAČKI JEZIK - A1 - GRUPA: 32

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 16.11.2015.

ZAVRŠETAK KURSA: 16.04.2015.

TERMINI: Ponedeljak: 20.30h - 22h, Sreda: 20.30h - 22h,

PROFESOR: Katarina Tucaković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

NEMAČKI JEZIK - A1 - GRUPA: 31

TRAJANJE KURSA: 3 meseca

POČETAK KURSA: 04.11.2015.

ZAVRŠETAK KURSA: 04.02.2016.

TERMINI: Ponedeljak: 16h-17.30h, Sreda: 16h-17.30h, Petak: 16h-17.30h,

PROFESOR: Mirjana Marinković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

NEMAČKI JEZIK - A1 - GRUPA: 30

TRAJANJE KURSA: 3 meseca

POČETAK KURSA: 03.11.2015.

ZAVRŠETAK KURSA: 03.02.2016.

TERMINI: Utorak: 16h - 17.30h, Sreda: 19h - 20.30h, Petak: 20.30h - 22h,

PROFESOR: Mirjana Marinković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

Norveški jezik - A1/A2 - GRUPA: 29

TRAJANJE KURSA: 4 meseca

POČETAK KURSA: 17.10.2015.

ZAVRŠETAK KURSA: 17.02.2016.

TERMINI: Subota: 11h - 14h,

PROFESOR: Nadežda Nikolić

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

Švedski jezik - A1 - GRUPA: 28

TRAJANJE KURSA: 4 meseca

POČETAK KURSA: 10.10.2015.

ZAVRŠETAK KURSA: 10.02.2016.

TERMINI: Subota: 8h - 11h,

PROFESOR: Nadežda Nikolić

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

ENGLESKI JEZIK - B2 - GRUPA: 27

TRAJANJE KURSA: 4 meseca

POČETAK KURSA: 21.10.2015.

ZAVRŠETAK KURSA: 21.02.2016.

TERMINI: Ponedeljak: 20.30h - 22h, Sreda: 20.30h - 22h,

PROFESOR: Milica Jovanović

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

ENGLESKI JEZIK - A1 - GRUPA: 26

TRAJANJE KURSA: 4 meseca

POČETAK KURSA: 13.10.2015.

ZAVRŠETAK KURSA: 13.02.2016.

TERMINI: Utorak: 20.30h - 22h, Četvrtak: 20.30h - 22h,

PROFESOR: Ana Stanković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

ENGLESKI JEZIK - A1 - GRUPA: 25

TRAJANJE KURSA: 4 meseca

POČETAK KURSA: 12.10.2015.

ZAVRŠETAK KURSA: 12.02.2016.

TERMINI: Ponedeljak: 17.30h - 19h, Sreda: 16h-17.30h,

PROFESOR: Ana Stanković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

NEMAČKI JEZIK - A1 - GRUPA: 24

TRAJANJE KURSA: 3 meseca

POČETAK KURSA: 08.10.2015.

ZAVRŠETAK KURSA: 08.01.2016.

TERMINI: Utorak: 19h - 20.30h, Sreda: 17.30h - 19h, Četvrtak: 19h - 20.30h,

PROFESOR: Neda Rakić

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

FRANCUSKI JEZIK - A2 - GRUPA: 23

TRAJANJE KURSA: 4 meseca

POČETAK KURSA: 30.09.2015.

ZAVRŠETAK KURSA: 30.01.2016.

TERMINI: Ponedeljak: 17.30h - 19h, Sreda: 17.30h - 19h,

PROFESOR: Snežana Milošević

BROJ SLOBODNIH MESTA: 3

ITALIJANSKI JEZIK - A2 - GRUPA: 22

TRAJANJE KURSA: 4 meseca

POČETAK KURSA: 06.10.2015.

ZAVRŠETAK KURSA: 06.02.2016.

TERMINI: Utorak: 20.30h - 22h, Četvrtak: 20.30h - 22h,

PROFESOR: Marija Mićunović

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

KNJIGOVODSTVENI KURS - GRUPA: 21

TRAJANJE KURSA: 3 meseca

POČETAK KURSA: 29.09.2015.

ZAVRŠETAK KURSA: 29.12.2015.

TERMINI: Utorak: 08.30h - 10h, Četvrtak: 08.30h - 10h,

PROFESOR: Irena Stefanović

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

NEMAČKI JEZIK - A1 - GRUPA: 20

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 06.10.2015.

ZAVRŠETAK KURSA: 06.03.2016.

TERMINI: Utorak: 20.30h - 22h, Sreda: 20.30h - 22h,

PROFESOR: Sofija Mijović

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

NEMAČKI JEZIK - A1 - GRUPA: 19

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 05.10.2015.

ZAVRŠETAK KURSA: 05.03.2016.

TERMINI: Utorak: 20.30h - 22h, Sreda: 20.30h - 22h,

PROFESOR: Sofija Mijović

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

NEMAČKI JEZIK - A2 - GRUPA: 18

TRAJANJE KURSA: 3 meseca

POČETAK KURSA: 28.09.2015.

ZAVRŠETAK KURSA: 28.12.2015.

TERMINI: Ponedeljak: 20.30h - 22h, Sreda: 20.30h - 22h, Petak: 20.30h - 22h,

PROFESOR: Marija Marinković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 3

ITALIJANSKI JEZIK - A1 - GRUPA: 17

TRAJANJE KURSA: 4 meseca

POČETAK KURSA: 06.10.2015.

ZAVRŠETAK KURSA: 06.02.2016.

TERMINI: Utorak: 19h - 20.30h, Četvrtak: 19h - 20.30h,

PROFESOR: Marija Mićunović

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

ENGLESKI ZA DECU - VII, VIII razred - GRUPA: 16

TRAJANJE KURSA: 9 meseci

POČETAK KURSA: 21.09.2015.

ZAVRŠETAK KURSA: 30.06.2016.

TERMINI: Ponedeljak: 10h - 10.45h; 13.45h - 14.30h, Sreda: 10h - 10.45h; 13.45h - 14.30h,

PROFESOR: Ivana Ćosić

BROJ SLOBODNIH MESTA: 3

NAPOMENA: Deca biraju u kom će od ponuđenih termina slušati nastavu u zavisnosti od smene u osnovnoj školi.

ENGLESKI ZA DECU - V, VI razerd - GRUPA: 15

TRAJANJE KURSA: 9 meseci

POČETAK KURSA: 21.09.2015.

ZAVRŠETAK KURSA: 30.06.2016.

TERMINI: Ponedeljak: 10.45h - 11.30h; 14.30h - 15.15h, Sreda: 10.45h - 11.30h; 14.30h - 15.15h,

PROFESOR: Ivana Ćosić

BROJ SLOBODNIH MESTA: 3

NAPOMENA: Deca biraju u kom će od ponuđenih termina slušati nastavu u zavisnosti od smene u osnovnoj školi.

ENGLESKI ZA DECU - III, IV razred - GRUPA: 14

TRAJANJE KURSA: 9 meseci

POČETAK KURSA: 21.09.2015.

ZAVRŠETAK KURSA: 30.06.2016.

TERMINI: Ponedeljak: 11.30h - 12.15h; 15.15h - 16h, Sreda: 11.30h - 12.15h; 15.15h - 16h,

PROFESOR: Ivana Ćosić

BROJ SLOBODNIH MESTA: 3

NAPOMENA: Deca biraju u kom će od ponuđenih termina slušati nastavu u zavisnosti od smene u osnovnoj školi.

ENGLESKI ZA DECU - I, II razred - GRUPA: 13

TRAJANJE KURSA: 9 meseci

POČETAK KURSA: 21.09.2015.

ZAVRŠETAK KURSA: 30.06.2016.

TERMINI: Ponedeljak: 12.15h - 13h; 16h - 16.45h, Sreda: 12.15h - 13h; 16h - 16.45h,

PROFESOR: Ivana Ćosić

BROJ SLOBODNIH MESTA: 3

NAPOMENA: Deca biraju u kom će od ponuđenih termina slušati nastavu u zavisnosti od smene u osnovnoj školi..

ENGLESKI ZA DECU - 3, 4, 5 i 6 godina - GRUPA: 12

TRAJANJE KURSA: 9 meseci

POČETAK KURSA: 21.09.2015

ZAVRŠETAK KURSA: 30.06.2016.

TERMINI: Ponedeljak: 16.45h - 17.30h, Sreda: 16.45h - 17.30h,

PROFESOR: Ivana Ćosić

BROJ SLOBODNIH MESTA: 3

ENGLESKI JEZIK - A2 - GRUPA: 11

TRAJANJE KURSA: 4 meseca

POČETAK KURSA: 15.09.2015.

ZAVRŠETAK KURSA: 15.01.2015.

TERMINI: Ponedeljak: 19h - 17.30h, Utorak: 17.30h - 19h,

PROFESOR: Ivana Ćosić

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

NEMAČKI JEZIK - A1 - GRUPA: 10

TRAJANJE KURSA: 3 meseca

POČETAK KURSA: 15.09.2015.

ZAVRŠETAK KURSA: 15.12.2015.

TERMINI: Utorak: 17.30h - 19h, Četvrtak: 17.30h - 19h, Petak: 17.30h - 19h,

PROFESOR: Mira Marinković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

ENGLESKI JEZIK - A1 - GRUPA: 9

TRAJANJE KURSA: 4 meseca

POČETAK KURSA: 17.09.2015.

ZAVRŠETAK KURSA: 17.01.2015.

TERMINI: Utorak: 17.30h - 19h, Četvrtak: 17.30h - 19h,

PROFESOR: Ana Stanković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

ENGLESKI JEZIK - B1 - GRUPA: 8

TRAJANJE KURSA: 4 meseca

POČETAK KURSA: 09.10.2015.

ZAVRŠETAK KURSA: 09.02.2015.

TERMINI: Ponedeljak: 19h-20.30h, Petak: 19h - 20.30h,

PROFESOR: Milica Jovanović

BROJ SLOBODNIH MESTA: 3

ENGLESKI JEZIK - B1 - GRUPA: 7

TRAJANJE KURSA: 4 meseca

POČETAK KURSA: 23.09.2015.

ZAVRŠETAK KURSA: 23.01.2015.

TERMINI: Sreda: 17.30h - 19h, Četvrtak: 19h - 20.30h,

PROFESOR: Ivana Ćosić

BROJ SLOBODNIH MESTA: 3

NEMAČKI JEZIK - B1 - GRUPA: 6

TRAJANJE KURSA: 3 meseca

POČETAK KURSA: 14.09.2015.

ZAVRŠETAK KURSA: 14.12.2015.

TERMINI: Ponedeljak: 16h-17.30h, Sreda: 16h-17.30h, Petak: 16h-17.30h,

PROFESOR: Neda Rakić

BROJ SLOBODNIH MESTA: 4

NEMAČKI JEZIK - B2 - GRUPA: 5

TRAJANJE KURSA: 3 meseca

POČETAK KURSA: 14.09.2015.

ZAVRŠETAK KURSA: 14.12.2015.

TERMINI: Ponedeljak: 19h-20.30h, Sreda: 19h - 20.30h, Petak: 17.30h - 19h,

PROFESOR: Neda Rakić

BROJ SLOBODNIH MESTA: 4

ENGLESKI JEZIK - A2 - GRUPA: 4

TRAJANJE KURSA: 4 meseca

POČETAK KURSA: 15.09.2015.

ZAVRŠETAK KURSA: 15.01.2015.

TERMINI: Utorak: 19h - 20.30h, Sreda: 19h - 20.30h,

PROFESOR: Ivana Ćosić

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

NEMAČKI JEZIK - A1 - GRUPA: 3

TRAJANJE KURSA: 3 meseca

POČETAK KURSA: 15.09.2015.

ZAVRŠETAK KURSA: 15.12.2015.

TERMINI: Utorak: 20.30h - 22h, Četvrtak: 20.30h - 22h, Petak: 19h - 20.30h,

PROFESOR: Mirjana Marinković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

NEMAČKI JEZIK - B1 - GRUPA: 2

TRAJANJE KURSA: 3 meseca

POČETAK KURSA: 07.09.2015.

ZAVRŠETAK KURSA: 07.12.2015.

TERMINI: Ponedeljak: 17.30h - 19h, Sreda: 17.30h - 19h, Petak: 17.30h - 19h,

PROFESOR: Marija Marinković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

NEMAČKI JEZIK - A1 - GRUPA: 1

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 07.09.2015.

ZAVRŠETAK KURSA: 07.02.2016.

TERMINI: Ponedeljak: 17.30h - 19h, Petak: 19h - 20.30h,

PROFESOR: Neda Rakić

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

ISPITNI CENTRI
  • Cambridge English - Ispitni centar
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje