Raspored Časova Pančevo

Nemački jezik - A1 - GRUPA: 81

TRAJANJE KURSA: 2.5

POČETAK KURSA: 13.09.2023.

ZAVRŠETAK KURSA: 30.11.2023.

TERMINI: Ponedeljak: 19.30-21.00, Sreda: 19.30-21.00, Petak: 19.30-21.00,

PROFESOR: Ljiljana Stanković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 3

Engleski jezik - A1 - GRUPA: 27

TRAJANJE KURSA: 4

POČETAK KURSA: 11.09.2023.

ZAVRŠETAK KURSA: 11.01.2024.

TERMINI: Ponedeljak: 21.00-22.30, Sreda: 21.00-22.30,

PROFESOR: Danijela Paunković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 3

Nemački jezik - A1 - GRUPA: 79

TRAJANJE KURSA: 2.5

POČETAK KURSA: 05.04.2023.

ZAVRŠETAK KURSA: 20.06.2023.

TERMINI: Ponedeljak: 19.30-21.00, Sreda: 19.30-21.00, Petak: 19.30-21.00,

PROFESOR: Ljiljana Stanković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 3

Kurs Engleskog jezika - A2 - GRUPA: 17

TRAJANJE KURSA: 4.5 meseca

POČETAK KURSA: 12.09.2022.

ZAVRŠETAK KURSA: 01.02.2023.

TERMINI: Ponedeljak: 19:30 - 21:00, Sreda: 19:30 - 21:00,

PROFESOR: Danijela Paunković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 3

Kurs Engleskog jezika - A1 - GRUPA: 24

TRAJANJE KURSA: 4.5 meseca

POČETAK KURSA: 12.09.2022.

ZAVRŠETAK KURSA: 01.02.2023.

TERMINI: Ponedeljak: 18:00h-19:30h, Sreda: 18:00h-19:30h,

PROFESOR: Danijela Paunković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 3

Kurs Nemačkog jezika - UA1 - GRUPA: 76

TRAJANJE KURSA: 2,5 meseca

POČETAK KURSA: 12.09.2022.

ZAVRŠETAK KURSA: 31.11.2022.

TERMINI: Ponedeljak: 18:00h-19:30h, Sreda: 18:00h-19:30h, Petak: 18:00h-19:30h,

PROFESOR: Ljiljana Stanković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 3

Kurs Nemačkog jezika - UA2 - GRUPA: 38

TRAJANJE KURSA: 2,5 meseca

POČETAK KURSA: 06.04.2022.

ZAVRŠETAK KURSA: 15.06.2022.

TERMINI: Ponedeljak: 18:00h-19:30h, Sreda: 18:00h-19:30h, Petak: 18:00h-19:30h,

PROFESOR: Ljiljana Stanković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 3

Kurs Nemačkog jezika - UA1 - GRUPA: 74

TRAJANJE KURSA: 2,5 meseca

POČETAK KURSA: 25.03.2022.

ZAVRŠETAK KURSA: 15.06.2022.

TERMINI: Ponedeljak: 19:30 - 21:00, Sreda: 19:30 - 21:00, Petak: 19:30 do 21h,

PROFESOR: Ljiljana Stanković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 3

Kurs Engleskog jezika - B2 - GRUPA: 12

TRAJANJE KURSA: 4.5 meseca

POČETAK KURSA: 28.02.2022.

ZAVRŠETAK KURSA: 15.07.2022.

TERMINI: Ponedeljak: 21:00 - 22:30, Sreda: 21:00 - 22:30,

PROFESOR: Danijela Paunković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 3

Kurs Engleskog jezika - A1 - GRUPA: 23

TRAJANJE KURSA: 4.5 meseca

POČETAK KURSA: 02.02.2022.

ZAVRŠETAK KURSA: 15.06.2022.

TERMINI: Ponedeljak: 18:00h-19:30h, Sreda: 18:00h-19:30h,

PROFESOR: Danijela Paunković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 3

Kurs Nemačkog jezika - UA1 - GRUPA: 73

TRAJANJE KURSA: 2,5 meseca

POČETAK KURSA: 14.01.2022.

ZAVRŠETAK KURSA: 01.04.2022.

TERMINI: Ponedeljak: 18:00h-19:30h, Sreda: 18:00h-19:30h, Petak: 18:00h-19:30h,

PROFESOR: Ljiljana Stanković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

Kurs Nemačkog jezika - UA1 - GRUPA: 72

TRAJANJE KURSA: 2,5 meseca

POČETAK KURSA: 18.11.2021.

ZAVRŠETAK KURSA: 18.02.2022.

TERMINI: Utorak: 19:30 do 21h, Četvrtak: 19:30 do 21h, Petak: 16:00 do 17:30h,

PROFESOR: Ljiljana Stanković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

Kurs Engleskog jezika - B1 - GRUPA: 13

TRAJANJE KURSA: 4.5 meseca

POČETAK KURSA: 13.09.2021.

ZAVRŠETAK KURSA: 31.01.2022.

TERMINI: Ponedeljak: 19:30 - 21:00, Sreda: 19:30 - 21:00,

PROFESOR: Danijela Paunković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 3

Kurs Nemačkog jezika - UA2 - GRUPA: 37

TRAJANJE KURSA: 2,5 meseca

POČETAK KURSA: 13.09.2021.

ZAVRŠETAK KURSA: 30.11.2021.

TERMINI: Ponedeljak: 19:30 - 21:00, Sreda: 19:30 - 21:00, Petak: 19:30 do 21h,

PROFESOR: Ljiljana Stanković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 3

Kurs Engleskog jezika - A1 - GRUPA: 22

TRAJANJE KURSA: 4.5 meseca

POČETAK KURSA: 07.09.2021.

ZAVRŠETAK KURSA: 15.01.2022.

TERMINI: Utorak: 19:30 do 21h, Četvrtak: 19:30 do 21h,

PROFESOR: Danijela Paunković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 3

Kurs Engleskog jezika - B2 - GRUPA: 11

TRAJANJE KURSA: 4.5 meseca

POČETAK KURSA: 07.09.2021.

ZAVRŠETAK KURSA: 15.01.2022.

TERMINI: Utorak: 18:00h-19:30h, Četvrtak: 18:00 do 19:30h,

PROFESOR: Danijela Paunković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 3

Kurs Nemačkog jezika - UA1 - GRUPA: 71

TRAJANJE KURSA: 2,5 meseca

POČETAK KURSA: 06.09.2021.

ZAVRŠETAK KURSA: 15.11.2021.

TERMINI: Ponedeljak: 18:00h-19:30h, Sreda: 18:00h-19:30h, Petak: 18:00h-19:30h,

PROFESOR: Ljiljana Stanković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

Kurs Nemačkog jezika - UA1 - GRUPA: 70

TRAJANJE KURSA: 2,5 meseca

POČETAK KURSA: 19.05.2021.

ZAVRŠETAK KURSA: 30.07.2021.

TERMINI: Ponedeljak: 19:30 - 21:00, Sreda: 19:30 - 21:00, Petak: 19:30 do 21,

PROFESOR: Ljiljana Stanković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

Kurs Nemačkog jezika - UA1 - GRUPA: 69

TRAJANJE KURSA: 2,5 meseca

POČETAK KURSA: 25.03.2021.

ZAVRŠETAK KURSA: 10.06.2021.

TERMINI: Ponedeljak: 19:30 - 21:00, Utorak: 19:30 do 21h, Četvrtak: 19:30 do 21h,

PROFESOR: Anita Bisak

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

Kurs Engleskog jezika - B1 - GRUPA: 12

TRAJANJE KURSA: 4.5 meseca

POČETAK KURSA: 04.03.2021.

ZAVRŠETAK KURSA: 20.06.20212

TERMINI: Ponedeljak: 18:00h-19:30h, Četvrtak: 18:00 do 19:30h,

PROFESOR: Danijela Paunković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

Kurs Engleskog jezika - A2 - GRUPA: 17

TRAJANJE KURSA: 4.5 meseca

POČETAK KURSA: 17.02.2021.

ZAVRŠETAK KURSA: 30.06.2021.

TERMINI: Utorak: 18:00h-19:30h, Sreda: 18:00h-19:30h,

PROFESOR: Danijela Paunković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 3

Kurs Nemačkog jezika - UA2 - GRUPA: 36

TRAJANJE KURSA: 2,5 meseca

POČETAK KURSA: 13.11.2020

ZAVRŠETAK KURSA: 10.02.2021

TERMINI: Ponedeljak: 18:00h-19:30h, Sreda: 18:00h-19:30h, Petak: 18:00h-19:30h,

PROFESOR: Ljiljana Stanković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 3

Kurs Engleskog jezika - B2 mini grupa - GRUPA: 10

TRAJANJE KURSA: 3,5 meseca

POČETAK KURSA: 10.11.2020

ZAVRŠETAK KURSA: 28.02.2021

TERMINI: Utorak: 20:00 - 21:30h, Četvrtak: 20:30 - 22:00,

PROFESOR: Danijela Paunković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

Kurs Engleskog jezika - A2 - GRUPA: 16

TRAJANJE KURSA: 4.5 meseca

POČETAK KURSA: 05.10.2020.

ZAVRŠETAK KURSA: 10.02.2021.

TERMINI: Ponedeljak: 18:00h-19:30h, Sreda: 18:00h-19:30h,

PROFESOR: Danijela Paunković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

Kurs Nemačkog jezika - UA1 - GRUPA: 68

TRAJANJE KURSA: 2,5 meseca

POČETAK KURSA: 01.10.2020.

ZAVRŠETAK KURSA: 15.12.2020.

TERMINI: Utorak: 20:30 - 22:00, Četvrtak: 20:30 - 22:00, Petak: 20:30 - 22:00,

PROFESOR: Jovana Vojka

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

Kurs Nemačkog jezika - UB1 - GRUPA: 20

TRAJANJE KURSA: 2,5 meseca

POČETAK KURSA: 22.09.2020

ZAVRŠETAK KURSA: 22.12.2020

TERMINI: Utorak: 17:30h-19:00h, Četvrtak: 17:30h-19:00h, Petak: 17:30h-19:00h,

PROFESOR: Jovana Vojka

BROJ SLOBODNIH MESTA: 3

Kurs engleskog jezika - A1 - GRUPA: 21

TRAJANJE KURSA: 4,5 meseca

POČETAK KURSA: 21.09.2020

ZAVRŠETAK KURSA: 21.02.2020

TERMINI: Ponedeljak: 21:00h-22:30h, Sreda: 21:00h-22:30h,

PROFESOR: Danijela Paunković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

Kurs Engleskog jezika - A2 - GRUPA: 15

TRAJANJE KURSA: 3,5 meseca

POČETAK KURSA: 18.09.2020

ZAVRŠETAK KURSA: 04.01.2020

TERMINI: Ponedeljak: 19:00 do 20:30h, Sreda: 19:00 do 20:30h,

PROFESOR: Milica Veselinović

BROJ SLOBODNIH MESTA: 3

Kurs Engleskog jezika - A1 - GRUPA: 20

TRAJANJE KURSA: 3,5 meseca

POČETAK KURSA: 18.09.2020

ZAVRŠETAK KURSA: 04.01.2021

TERMINI: Utorak: 20:00 - 21:30h, Petak: 18:00h-19:30h,

PROFESOR: Milica Veselinović

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

Kurs nemačkog jezika - A2 - GRUPA: 35

TRAJANJE KURSA: 2,5 meseci

POČETAK KURSA: 17.09.2020

ZAVRŠETAK KURSA: 17.12.2020

TERMINI: Utorak: 19:00 - 20:30, Četvrtak: 19:00 - 20:30, Petak: 19:00 - 20:30,

PROFESOR: Jovana Vojka

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

Kurs Nemačkog jezika - UA1 - GRUPA: 67

TRAJANJE KURSA: 2,5 meseca

POČETAK KURSA: 09.09.2020.

ZAVRŠETAK KURSA: 30.11.2020.

TERMINI: Ponedeljak: 19:30 - 21:00, Sreda: 19:30 - 21:00, Petak: 19:30 do 21h,

PROFESOR: Ljiljana Stanković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

Kurs Engleskog jezika - B1 - GRUPA: 11

TRAJANJE KURSA: 4.5 meseca

POČETAK KURSA: 07.09.2020.

ZAVRŠETAK KURSA: 15.01.2021.

TERMINI: Ponedeljak: 19:30 - 21:00, Sreda: 19:30 - 21:00,

PROFESOR: Danijela Paunković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

Kurs Nemačkog jezika - UA1 - GRUPA: 66

TRAJANJE KURSA: 2,5 meseca

POČETAK KURSA: 02.06.2020.

ZAVRŠETAK KURSA: 15.08.2020.

TERMINI: Utorak: 19:00 do 20:30h, Četvrtak: 19:00 do 20:30h, Petak: 19:00 do 20:30h,

PROFESOR: Jovana Vojka

BROJ SLOBODNIH MESTA: 4

Kurs Engleskog jezika - A2 - GRUPA: 14

TRAJANJE KURSA: 4.5 meseca

POČETAK KURSA: 01.06.2020.

ZAVRŠETAK KURSA: 15.10.2020.

TERMINI: Ponedeljak: 17:30--19:00, Sreda: 17:30--19:00,

PROFESOR: Milica Veselinović

BROJ SLOBODNIH MESTA: 4

Kurs Engleskog jezika - A1 - GRUPA: 19

TRAJANJE KURSA: 4.5 meseca

POČETAK KURSA: 01.06.2020.

ZAVRŠETAK KURSA: 15.10.2020.

TERMINI: Ponedeljak: 18:00h-19:30h, Sreda: 18:00h-19:30h,

PROFESOR: Danijela Paunković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 4

Kurs Nemačkog jezika - UB1 - GRUPA: 19

TRAJANJE KURSA: 2.5

POČETAK KURSA: 27.04.2020

ZAVRŠETAK KURSA: 15.07.2020

TERMINI: Ponedeljak: 17:30--19:00, Sreda: 17:30--19:00, Petak: 17:30--19:00,

PROFESOR: Ljiljana Stanković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 5

Kurs Nemačkog jezika - UA1 - GRUPA: 65

TRAJANJE KURSA: 3 meseca

POČETAK KURSA: 05.03.2020.

ZAVRŠETAK KURSA: 05.06.2020.

TERMINI: Ponedeljak: 20:30 - 22:00, Utorak: 20:30 - 22:00, Četvrtak: 20:30 - 22:00,

PROFESOR: Anita Bisak

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

Kurs Nemačkog jezika - UA2 - GRUPA: 34

TRAJANJE KURSA: 3 meseca

POČETAK KURSA: 18.02.2020.

ZAVRŠETAK KURSA: 18.05.2020.

TERMINI: Utorak: 19:30 do 21h, Četvrtak: 19:30 do 21h, Petak: 19:30 do 21h,

PROFESOR: Jovana Vojka

BROJ SLOBODNIH MESTA: 3

Kurs engleskog jezika - A2 - GRUPA: 13

TRAJANJE KURSA: 4,5 meseca

POČETAK KURSA: 05.02.2020

ZAVRŠETAK KURSA: 05.07.2020

TERMINI: Ponedeljak: 19:30 - 21:00, Sreda: 19:30 -21:00,

PROFESOR: Danijela Paunković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 3

Kurs engleskog jezika - A1 - GRUPA: 18

TRAJANJE KURSA: 4,5 meseca

POČETAK KURSA: 05.02.2020

ZAVRŠETAK KURSA: 05.07.2020

TERMINI: Ponedeljak: 18:00 - 19:30, Sreda: 18:00 - 19:30,

PROFESOR: Danijela Paunković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 0

Kurs Nemačkog jezika - A1 - GRUPA: 64

TRAJANJE KURSA: 4.5 meseca

POČETAK KURSA: 23.01.2020

ZAVRŠETAK KURSA: 10.06.2020

TERMINI: Utorak: 18:00h-19:30h, Četvrtak: 18:00 do 19:30h,

PROFESOR: Jovana Vojka

BROJ SLOBODNIH MESTA: 5

Kurs Nemačkog jezika - UA1 - GRUPA: 63

TRAJANJE KURSA: 2,5 meseca

POČETAK KURSA: 21.01.2020

ZAVRŠETAK KURSA: 16.03.2020

TERMINI: Ponedeljak: 19:00 do 20:30h, Utorak: 18:00h-19:30h, Četvrtak: 18:00 do 19:30h,

PROFESOR: Anita Bisak

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

Kurs Nemačkog jezika - A2 - GRUPA: 33

TRAJANJE KURSA: 4.5 meseca

POČETAK KURSA: 14.01.2020.

ZAVRŠETAK KURSA: 14.06.2020.

TERMINI: Utorak: 18:00h-19:30h, Četvrtak: 18:00 do 19:30h,

PROFESOR: Ljiljana Stanković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 3

Kurs Nemačkog jezika - UA2 - GRUPA: 32

TRAJANJE KURSA: 2,5 meseca

POČETAK KURSA: 13.01.2020

ZAVRŠETAK KURSA: 09.03.2020

TERMINI: Ponedeljak: 18:00h-19:30h, Sreda: 18:00h-19:30h, Petak: 18:00h-19:30h,

PROFESOR: Ljiljana Stanković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 3

Kurs Nemačkog jezika - UB1 - GRUPA: 18

TRAJANJE KURSA: 2,5 meseca

POČETAK KURSA: 10.01.2020.

ZAVRŠETAK KURSA: 10.04.2020.

TERMINI: Ponedeljak: 18:00h-19:30h, Sreda: 18:00h-19:30h, Petak: 18:00h-19:30h,

PROFESOR: Jovana Vojka

BROJ SLOBODNIH MESTA: 3

Kurs Nemačkog jezika - UA1 - GRUPA: 62

TRAJANJE KURSA: 2,5 meseca

POČETAK KURSA: 11.12.2019.

ZAVRŠETAK KURSA: 11.03.2020.

TERMINI: Ponedeljak: 19:30 - 21:00, Sreda: 19:30 - 21:00, Petak: 19:30 do 21h,

PROFESOR: Ljiljana Stanković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

Kurs Nemačkog jezika - UA1 - GRUPA: 61

TRAJANJE KURSA: 3 meseca

POČETAK KURSA: 19.11.2019.

ZAVRŠETAK KURSA: 19.02.2020.

TERMINI: Utorak: 19:30 do 21h, Četvrtak: 19:30 do 21h, Petak: 19:30 do 21h,

PROFESOR: Jovana Vojka

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

Kurs Engleskog jezika - A1 - GRUPA: 17

TRAJANJE KURSA: 4.5 meseca

POČETAK KURSA: 11.10.2019.

ZAVRŠETAK KURSA: 01.03.2020.

TERMINI: Utorak: 19:45 do 21:15h, Petak: 19:45 do 21:15h,

PROFESOR: Milica Veselinović

BROJ SLOBODNIH MESTA: 5

Kurs Nemačkog jezika - UA1 - GRUPA: 60

TRAJANJE KURSA: 2,5 meseca

POČETAK KURSA: 02.10.2019

ZAVRŠETAK KURSA: 15.12.2019

TERMINI: Ponedeljak: 19:30 - 21:00, Sreda: 19:30 - 21:00, Petak: 18:00h-19:30h,

PROFESOR: Jovana Vojka

BROJ SLOBODNIH MESTA: 3

Kurs Nemačkog jezika - UA2 - GRUPA: 31

TRAJANJE KURSA: 3 meseca

POČETAK KURSA: 23.09.2019.

ZAVRŠETAK KURSA: 23.12.2019.

TERMINI: Ponedeljak: 18:00h-19:30h, Utorak: 18:00h-19:30h, Četvrtak: 18:00 do 19:30h,

PROFESOR: Jovana Vojka

BROJ SLOBODNIH MESTA: 3

Kurs Nemačkog jezika - UB1 - GRUPA: 17

TRAJANJE KURSA: 3 meseca

POČETAK KURSA: 13.09.2019.

ZAVRŠETAK KURSA: 13.12.2019.

TERMINI: Ponedeljak: 19:30 - 21:00, Sreda: 19:30 - 21:00, Petak: 19:30 do 21h,

PROFESOR: Ljiljana Stanković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 3

Kurs Engleskog jezika - B1 - GRUPA: 10

TRAJANJE KURSA: 4.5 meseca

POČETAK KURSA: 09.09.2019.

ZAVRŠETAK KURSA: 15.02.2020.

TERMINI: Ponedeljak: 21:00-22:30, Sreda: 21:00-22:30,

PROFESOR: Danijela Paunković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 6

Kurs Nemačkog jezika - A1 - GRUPA: 59

TRAJANJE KURSA: 4.5 meseca

POČETAK KURSA: 09.09.2019.

ZAVRŠETAK KURSA: 15.02.2020

TERMINI: Ponedeljak: 17:30--19:00, Četvrtak: 18:00 do 19:30h,

PROFESOR: Anita Bisak

BROJ SLOBODNIH MESTA: 5

Kurs Engleskog jezika - UB2 - GRUPA: 9

TRAJANJE KURSA: 3 meseca

POČETAK KURSA: 04.09.2019

ZAVRŠETAK KURSA: 04.12.2019

TERMINI: Ponedeljak: 17:30--19:00, Sreda: 17:30--19:00, Četvrtak: 18:30-20:00,

PROFESOR: Danijela Paunković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 6

Kurs Engleskog jezika - A1 - GRUPA: 16

TRAJANJE KURSA: 4.5 meseca

POČETAK KURSA: 04.09.2019

ZAVRŠETAK KURSA: 20.02.2020

TERMINI: Ponedeljak: 19:30 - 21:00, Sreda: 19:30 - 21:00,

PROFESOR: Danijela Paunković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 5

Kurs Nemačkog jezika - UA1 - GRUPA: 58

TRAJANJE KURSA: 2,5 meseca

POČETAK KURSA: 04.09.2019

ZAVRŠETAK KURSA: 20.12.2019

TERMINI: Ponedeljak: 18:00h-19:30h, Sreda: 18:00h-19:30h, Petak: 18:00h-19:30h,

PROFESOR: Ljiljana Stanković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

Kurs Nemačkog jezika - UA1 - GRUPA: 57

TRAJANJE KURSA: 3 meseca

POČETAK KURSA: 13.08.2019.

ZAVRŠETAK KURSA: 13.11.2019.

TERMINI: Utorak: 19:30 do 21h, Četvrtak: 19:30 do 21h, Petak: 19:30 do 21h,

PROFESOR: Jovana Vojka

BROJ SLOBODNIH MESTA: 3

Kurs nemačkog jezika - A1 - GRUPA: 56

TRAJANJE KURSA: 2 meseca

POČETAK KURSA: 01.07.2019

ZAVRŠETAK KURSA: 31.08.2019

TERMINI: Ponedeljak: 19:00 - 20:30, Utorak: 19:00 - 20:30, Četvrtak: 18:00 - 19:30,

PROFESOR: Anita Bisak

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

Kurs engleskog jezika - B1 - GRUPA: 9

TRAJANJE KURSA: 2 meseca

POČETAK KURSA: 01.07.2019

ZAVRŠETAK KURSA: 31.08.2019

TERMINI: Ponedeljak: 18:00 - 20:15, Sreda: 18:00 - 20:15, Petak: 18:00-20:15,

PROFESOR: Danijela Paunković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 3

Kurs nemačkog jezika letnji - UB1 - GRUPA: 16

TRAJANJE KURSA: 2 meseca

POČETAK KURSA: 01.07.2019

ZAVRŠETAK KURSA: 31.08.2019

TERMINI: Ponedeljak: 19:30 - 21:00, Sreda: 19:30 -21:00,

PROFESOR: Jovana Vojka

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

Kurs nemačkog jezika letnji - UA2 - GRUPA: 30

TRAJANJE KURSA: 2 meseca

POČETAK KURSA: 01.07.2019

ZAVRŠETAK KURSA: 31.08.2019

TERMINI: Ponedeljak: 15:00-17:15, Utorak: 18:45-21:00, Četvrtak: 18:45-21:00,

PROFESOR: Ljiljana Stanković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 3

Kurs nemačkog jezika letnji - UA1 - GRUPA: 55

TRAJANJE KURSA: 2 meseca

POČETAK KURSA: 01.07.2019

ZAVRŠETAK KURSA: 31.08.2019

TERMINI: Utorak: 18:00 - 19:30, Četvrtak: 18:00 - 19:30, Petak: 19:30 -21:00,

PROFESOR: Jovana Vojka

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

Kurs nemačkog jezika - UA1 - GRUPA: 54

TRAJANJE KURSA: 2,5 meseci

POČETAK KURSA: 05.06.2019

ZAVRŠETAK KURSA: 20.08.2019

TERMINI: Ponedeljak: 18:00 - 19:30, Sreda: 18:00 - 19:30, Petak: 18:00-19:30,

PROFESOR: Jovana Vojka

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

Kurs nemačkog jezika - UB1 - GRUPA: 15

TRAJANJE KURSA: 2,7

POČETAK KURSA: 08.05.2019

ZAVRŠETAK KURSA: 25.07.2019

TERMINI: Ponedeljak: 19:30 - 21:00, Sreda: 19:30 -21:00, Petak: 19:30 -21:00,

PROFESOR: Ljiljana Stanković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

Kurs nemačkog jezika - UA2 - GRUPA: 29

TRAJANJE KURSA: 3 meseca

POČETAK KURSA: 08.05.2019.

ZAVRŠETAK KURSA: 08.08.2019.

TERMINI: Ponedeljak: 18:00 - 19:30, Sreda: 18:00 - 19:30, Petak: 18:00-19:30,

PROFESOR: Ljiljana Stanković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 4

Kurs nemačkog jezika - UA1 - GRUPA: 53

TRAJANJE KURSA: 3 meseca

POČETAK KURSA: 15.04.2019.

ZAVRŠETAK KURSA: 15.07.2019.

TERMINI: Ponedeljak: 17:30 do 19:00, Utorak: 17:30 do 19:00, Petak: 19:30 -21:00,

PROFESOR: Anita Bisak

BROJ SLOBODNIH MESTA: 3

Kurs nemačkog jezika - A1 - GRUPA: 52

TRAJANJE KURSA: 4.5

POČETAK KURSA: 21.03.2019.

ZAVRŠETAK KURSA: 21.08.2019.

TERMINI: Ponedeljak: 20:30 - 22:00, Četvrtak: 19:30 - 21:00,

PROFESOR: Anita Bisak

BROJ SLOBODNIH MESTA: 4

Kurs Engleskog jezika - B1 - GRUPA: 8

TRAJANJE KURSA: 4.5 meseca

POČETAK KURSA: 12.03.2019

ZAVRŠETAK KURSA: 01.08.2019

TERMINI: Utorak: 19:30 do 21h, Četvrtak: 19:30 do 21h,

PROFESOR: Danijela Paunković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 3

Kurs Nemačkog jezika - UA1 - GRUPA: 51

TRAJANJE KURSA: 3 meseca

POČETAK KURSA: 04.03.2019

ZAVRŠETAK KURSA: 04.06.2019.

TERMINI: Ponedeljak: 19:00 do 20:30h, Utorak: 19:00 do 20:30h, Četvrtak: 18:00 do 19:30h,

PROFESOR: Anita Bisak

BROJ SLOBODNIH MESTA: 3

Kurs Engleskog jezika - C1 - GRUPA: 3

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 18.02.2019

ZAVRŠETAK KURSA: 18.07.2019

TERMINI: Ponedeljak: 19:30 - 21:00, Sreda: 19:30 - 21:00,

PROFESOR: Danijela Paunković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 3

Kurs Engleskog jezika - A1 - GRUPA: 15

TRAJANJE KURSA: 4.5 meseca

POČETAK KURSA: 18.02.2019

ZAVRŠETAK KURSA: 025.07.2019

TERMINI: Ponedeljak: 18:00h-19:30h, Sreda: 18:00h-19:30h,

PROFESOR: Danijela Paunković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 3

Kurs engleskog jezika - A2 - GRUPA: 12

TRAJANJE KURSA: 4.5

POČETAK KURSA: 12.02.2019.

ZAVRŠETAK KURSA: 30.06.2019.

TERMINI: Utorak: 18:00 - 19:30, Četvrtak: 18:00 - 19:30,

PROFESOR: Danijela Paunković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 4

Kurs nemačkog jezika - UA2 - GRUPA: 28

TRAJANJE KURSA: 3 meseca

POČETAK KURSA: 11.02.2019

ZAVRŠETAK KURSA: 11.05.2019

TERMINI: Ponedeljak: 18:00h-19:30h, Sreda: 18:00h-19:30h, Petak: 18:00h-19:30h,

PROFESOR: Jovana Vojka

BROJ SLOBODNIH MESTA: 3

Kurs nemačkog jezika - UA1 - GRUPA: 50

TRAJANJE KURSA: 3 meseca

POČETAK KURSA: 04.02.2019.

ZAVRŠETAK KURSA: 04.05.2019.

TERMINI: Ponedeljak: 16:30 do 18:00, Sreda: 16:30 do 18:00, Petak: 16:30 do 18:00,

PROFESOR: Jovana Vojka

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

Kurs nemačkog jezika - UA2 - GRUPA: 27

TRAJANJE KURSA: 3 meseca

POČETAK KURSA: 14.01.2019.

ZAVRŠETAK KURSA: 14.04.2019.

TERMINI: Ponedeljak: 19:30 - 21:00, Sreda: 19:30 -21:00, Petak: 19:30 -21:00,

PROFESOR: Ljiljana Stanković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 4

Kurs nemačkog jezika - UA1 - GRUPA: 49

TRAJANJE KURSA: 3 meseca

POČETAK KURSA: 14.01.2019.

ZAVRŠETAK KURSA: 14.04.2019.

TERMINI: Ponedeljak: 18:00 - 19:30, Sreda: 18:00 - 19:30, Petak: 18:00-19:30,

PROFESOR: Ljiljana Stanković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

Kurs nemačkog jezika - UA1 - GRUPA: 48

TRAJANJE KURSA: 3 meseca

POČETAK KURSA: 05.12.208

ZAVRŠETAK KURSA: 05.03.2019

TERMINI: Sreda: 19:30 -21:00, Četvrtak: 19:30 - 21:00, Petak: 18:30-20:00,

PROFESOR: Anita Bisak

BROJ SLOBODNIH MESTA: 5

Kurs nemačkog jezika - UA1 - GRUPA: 47

TRAJANJE KURSA: 3 meseca

POČETAK KURSA: 17.10.2018.

ZAVRŠETAK KURSA: 17.01.2019.

TERMINI: Ponedeljak: 18:00 - 19:30, Sreda: 18:00 - 19:30, Petak: 18:00-19:30,

PROFESOR: Jovana Vojka

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

Kurs engleskog jezika - A2 - GRUPA: 11

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 09.10.2018.

ZAVRŠETAK KURSA: 09.03.2019.

TERMINI: Utorak: 19:30 - 21:00, Četvrtak: 19:30 - 21:00,

PROFESOR: Danijela Paunković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 3

Kurs nemačkog jezika - UB1 - GRUPA: 14

TRAJANJE KURSA: 3 meseca

POČETAK KURSA: 02.10.2018

ZAVRŠETAK KURSA: 02.01.2019.

TERMINI: Utorak: 17:00-18:30, Četvrtak: 17:00-18:30, Petak: 16:00 - 17:30,

PROFESOR: Ljiljana Stanković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 5

Kurs nemačkog jezika - A2 - GRUPA: 26

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 24.09.2018

ZAVRŠETAK KURSA: 24.02.2018.

TERMINI: Ponedeljak: 18:00 - 19:30, Četvrtak: 18:00 - 19:30,

PROFESOR: Anita Bisak

BROJ SLOBODNIH MESTA: 5

Kurs nemačkog jezika - A1 - GRUPA: 46

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 19.09.2018.

ZAVRŠETAK KURSA: 19.02.2019.

TERMINI: Ponedeljak: 19:30 - 21:00, Sreda: 18:00 - 19:30,

PROFESOR: Anita Bisak

BROJ SLOBODNIH MESTA: 4

Kurs nemačkog jezika - UA1 - GRUPA: 45

TRAJANJE KURSA: 3 meseca

POČETAK KURSA: 10.09.2018.

ZAVRŠETAK KURSA: 10.12.2018.

TERMINI: Ponedeljak: 19:30 - 21:00, Sreda: 19:30 -21:00, Petak: 19:30 -21:00,

PROFESOR: Ljiljana Stanković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

Kurs nemačkog jezika - UA1 - GRUPA: 44

TRAJANJE KURSA: 3 meseca

POČETAK KURSA: 10.09.2018.

ZAVRŠETAK KURSA: 10.12.2018.

TERMINI: Ponedeljak: 18:00 - 19:30, Sreda: 18:00 - 19:30, Petak: 18:00-19:30,

PROFESOR: Ljiljana Stanković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

Kurs engleskog jezika - C2 - GRUPA: 1

TRAJANJE KURSA: 6 meseci

POČETAK KURSA: 05.09.2018

ZAVRŠETAK KURSA: 05.03.2019

TERMINI: Ponedeljak: 21:00 - 22:30, Sreda: 21:00 - 22:30,

PROFESOR: Danijela Paunković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 3

Kurs engleskog jezika - C1 - GRUPA: 2

TRAJANJE KURSA: 6 meseci

POČETAK KURSA: 04.09.2018.

ZAVRŠETAK KURSA: 04.03.2019

TERMINI: Utorak: 21:00 - 22:30, Četvrtak: 21:00 - 22:30,

PROFESOR: Danijela Paunković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 3

Kurs engleskog jezika - B2 - GRUPA: 9

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 05.09.2018

ZAVRŠETAK KURSA: 05.02.2019

TERMINI: Ponedeljak: 19:30 - 21:00, Sreda: 19:30 -21:00,

PROFESOR: Danijela Paunković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

Kurs engleskog jezika - B1 - GRUPA: 7

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 05.09.2018

ZAVRŠETAK KURSA: 05.02.2019

TERMINI: Ponedeljak: 18:00 - 19:30, Sreda: 18:00 - 19:30,

PROFESOR: Danijela Paunković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 3

Kurs engleskog jezika - A1 - GRUPA: 14

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 04.09.2018.

ZAVRŠETAK KURSA: 04.02.2019

TERMINI: Utorak: 18:00 - 19:30, Četvrtak: 18:00 - 19:30,

PROFESOR: Danijela Paunković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 4

Kurs nemačkog jezika - UA1 - GRUPA: 43

TRAJANJE KURSA: 2,5 meseci

POČETAK KURSA: 07.08.2018.

ZAVRŠETAK KURSA: 22.10.2018.

TERMINI: Utorak: 19:00 - 21:00, Četvrtak: 19:00 - 21:00, Petak: 16:00 - 18:00,

PROFESOR: Jovana Vojka

BROJ SLOBODNIH MESTA: 4

Kurs nemačkog jezika - UA2 - GRUPA: 25

TRAJANJE KURSA: 2,5 meseca

POČETAK KURSA: 18.07.2018.

ZAVRŠETAK KURSA: 01.10.2018.

TERMINI: Ponedeljak: 18.00 - 20:00, Sreda: 18.00 - 20:00, Petak: 18.00 - 20:00,

PROFESOR: Jovana Vojka

BROJ SLOBODNIH MESTA: 4

Kurs nemačkog jezika - UA1 - GRUPA: 42

TRAJANJE KURSA: 2,5

POČETAK KURSA: 15.06.2018.

ZAVRŠETAK KURSA: 30.08.2018.

TERMINI: Ponedeljak: 17.00 - 19:00, Sreda: 17.00 - 19:00, Petak: 17.00 - 19:00,

PROFESOR: Ljiljana Stanković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 4

Kurs nemačkog jezika - UA2 - GRUPA: 24

TRAJANJE KURSA: 2,5 meseca

POČETAK KURSA: 21.05.2018.

ZAVRŠETAK KURSA: 10.08.2018.

TERMINI: Ponedeljak: 19:00-21:00, Sreda: 19:00-21:00, Petak: 19:00-21:00,

PROFESOR: Ljiljana Stanković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 3

Kurs nemačkog jezika - A2 - GRUPA: 23

TRAJANJE KURSA: 2,5 meseca

POČETAK KURSA: 08.05.2018.

ZAVRŠETAK KURSA: 25.07.2018.

TERMINI: Utorak: 20:30 do 22:30, Četvrtak: 20:30 do 22:30,

PROFESOR: Anita Bisak

BROJ SLOBODNIH MESTA: 4

Kurs engleskog jezika - A1 - GRUPA: 13

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 08.05.2018.

ZAVRŠETAK KURSA: 08.10.2018.

TERMINI: Utorak: 19:30 do 21:00, Četvrtak: 19:30 do 21:00,

PROFESOR: Danijela Paunković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 3

Kurs nemačkog jezika - UA2 - GRUPA: 22

TRAJANJE KURSA: 2,5 meseca

POČETAK KURSA: 24.04.2018.

ZAVRŠETAK KURSA: 10.07.2018.

TERMINI: Utorak: 17:00 - 19:00, Četvrtak: 17:00 - 19:00, Subota: 17:00 - 19:00,

PROFESOR: Jovana Vojka

BROJ SLOBODNIH MESTA: 4

Kurs nemačkog jezika - UB1 - GRUPA: 13

TRAJANJE KURSA: 2,5 meseca

POČETAK KURSA: 17.04.2018.

ZAVRŠETAK KURSA: 30.06.2018.

TERMINI: Utorak: 18:00 do 21:00, Četvrtak: 18:00 do 21:00,

PROFESOR: Ljiljana Stanković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 4

Kurs nemačkog jezika - UA1 - GRUPA: 41

TRAJANJE KURSA: 2,5 meseca

POČETAK KURSA: 16.04.2018.

ZAVRŠETAK KURSA: 30.06.2018.

TERMINI: Ponedeljak: 20:00 do 22:00, Sreda: 20:00 do 22:00, Petak: 20:00 do 22:00,

PROFESOR: Anita Bisak

BROJ SLOBODNIH MESTA: 4

Kurs nemačkog jezika - UA1 - GRUPA: 40

TRAJANJE KURSA: 2,5 meseca

POČETAK KURSA: 10.04.2018.

ZAVRŠETAK KURSA: 30.06.2018.

TERMINI: Utorak: 19:00 do 21:00, Četvrtak: 19:00 do 21:00, Subota: 19:00 - 21:00,

PROFESOR: Jovana Vojka

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

Kurs nemačkog jezika - UA2 - GRUPA: 21

TRAJANJE KURSA: 2,5 meseca

POČETAK KURSA: 02.03.2018.

ZAVRŠETAK KURSA: 15.05.2018.

TERMINI: Ponedeljak: 17:00 do 19:00, Sreda: 17:00 do 19:00, Petak: 17:00 do 19:00,

PROFESOR: Ljiljana Stanković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 5

Kurs nemačkog jezika - UA1 - GRUPA: 39

TRAJANJE KURSA: 2,5 meseca

POČETAK KURSA: 21.02.2018.

ZAVRŠETAK KURSA: 07.05.2018.

TERMINI: Ponedeljak: 19:00-21:00, Sreda: 19:00-21:00, Petak: 19:00-21:00,

PROFESOR: Ljiljana Stanković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

Kurs engleskog jezika - B2 - GRUPA: 8

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 20.02.2018.

ZAVRŠETAK KURSA: 20.07.2018

TERMINI: Utorak: 18:00-19:30, Četvrtak: 18:00-19:30,

PROFESOR: Danijela Paunković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 3

Kurs engleskog jezika - C1 - GRUPA: 1

TRAJANJE KURSA: 6 meseci

POČETAK KURSA: 12.02.2018.

ZAVRŠETAK KURSA: 12.08.2018.

TERMINI: Ponedeljak: 21:00-22:30, Sreda: 21:00-22:30,

PROFESOR: Danijela Paunković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 4

Kurs engleskog jezika - B1 - GRUPA: 6

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 12.02.2018.

ZAVRŠETAK KURSA: 12.07.2018.

TERMINI: Ponedeljak: 19:30-21:00, Sreda: 19:30-21:00,

PROFESOR: Danijela Paunković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 5

Kurs engleskog jezika - A2 - GRUPA: 10

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 12.02.2018.

ZAVRŠETAK KURSA: 12.07.2018.

TERMINI: Ponedeljak: 18:00-19:30, Sreda: 18:00-19:30,

PROFESOR: Danijela Paunković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 5

Kurs engleskog jezika - UA1 - GRUPA: 12

TRAJANJE KURSA: 2,5 meseca

POČETAK KURSA: 02.02.2018.

ZAVRŠETAK KURSA: 27.04.2018.

TERMINI: Utorak: 21:00 do 23:00, Petak: 20:00 do 22:00,

PROFESOR: Danijela Paunković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 4

Kurs nemačkog jezika - UA1 - GRUPA: 38

TRAJANJE KURSA: 2,5 meseca

POČETAK KURSA: 22.01.2018.

ZAVRŠETAK KURSA: 10.04.2018.

TERMINI: Ponedeljak: 20:00 do 22:00, Sreda: 20:00 do 22:00, Petak: 20:00 do 22:00,

PROFESOR: Anita Bisak

BROJ SLOBODNIH MESTA: 5

Kurs nemačkog jezika - UA2 - GRUPA: 20

TRAJANJE KURSA: 2,5 meseca

POČETAK KURSA: 16.01.2018.

ZAVRŠETAK KURSA: 01.04.2018.

TERMINI: Utorak: 19:00 do 21:00, Četvrtak: 19:00 do 21:00, Subota: 19:00 - 21:00,

PROFESOR: Jovana Vojka

BROJ SLOBODNIH MESTA: 4

Kurs nemačkog jezika - UA1 - GRUPA: 37

TRAJANJE KURSA: 2,5 meseca

POČETAK KURSA: 16.01.2018.

ZAVRŠETAK KURSA: 01.04.2018.

TERMINI: Utorak: 17:00 - 19:00, Četvrtak: 17:00 - 19:00,

PROFESOR: Jovana Vojka

BROJ SLOBODNIH MESTA: 3

Kurs nemačkog jezika - A1 - GRUPA: 36

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 15.01.2018.

ZAVRŠETAK KURSA: 15.06.2018.

TERMINI: Ponedeljak: 18:30 do 20:00, Sreda: 18:30 do 20:00,

PROFESOR: Anita Bisak

BROJ SLOBODNIH MESTA: 5

Kurs nemačkog jezika - UB1 - GRUPA: 12

TRAJANJE KURSA: 2,5 meseca

POČETAK KURSA: 11.01.2018.

ZAVRŠETAK KURSA: 30.03.2018.

TERMINI: Utorak: 16:00 - 19:00, Četvrtak: 16:00 - 19:00,

PROFESOR: Ljiljana Stanković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 3

Kurs nemačkog jezika - UA1 - GRUPA: 35

TRAJANJE KURSA: 2,5 meseca

POČETAK KURSA: 29.11.2017.

ZAVRŠETAK KURSA: 20.02.2018.

TERMINI: Utorak: 19:00 do 21:00, Četvrtak: 19:00 do 21:00, Subota: 11:00 - 13:00,

PROFESOR: Ljiljana Stanković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

Kurs nemačkog jezika - UB2 - GRUPA: 2

TRAJANJE KURSA: 2,5 meseca

POČETAK KURSA: 29.11.2017.

ZAVRŠETAK KURSA: 20.02.2017.

TERMINI: Ponedeljak: 19:00-21:00, Sreda: 19:00-22:00,

PROFESOR: Jovana Vojka

BROJ SLOBODNIH MESTA: 5

Kurs nemačkog jezika - UA2 - GRUPA: 19

TRAJANJE KURSA: 2,5 meseca

POČETAK KURSA: 01.12.2017.

ZAVRŠETAK KURSA: 20.02.2017.

TERMINI: Ponedeljak: 19:00-21:00, Sreda: 19:00-21:00, Petak: 19:00-21:00,

PROFESOR: Ljiljana Stanković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 5

Kurs nemačkog jezika - UA1 - GRUPA: 34

TRAJANJE KURSA: 2,5 meseca

POČETAK KURSA: 29.11.2017.

ZAVRŠETAK KURSA: 20.02.2018.

TERMINI: Ponedeljak: 17:00 do 19:00, Sreda: 17:00 do 19:00, Petak: 17:00 do 19:00,

PROFESOR: Ljiljana Stanković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 0

Kurs nemačkog jezika - UA1 - GRUPA: 33

TRAJANJE KURSA: 2,5 meseca

POČETAK KURSA: 12.10.2017.

ZAVRŠETAK KURSA: 31.12.2017.

TERMINI: Utorak: 19:00 do 21:00, Četvrtak: 19:00 do 21:00,

PROFESOR: Jovana Vojka

BROJ SLOBODNIH MESTA: 3

Kurs nemačkog jezika - UA1 - GRUPA: 32

TRAJANJE KURSA: 2,5 meseca

POČETAK KURSA: 09.10.2017.

ZAVRŠETAK KURSA: 30.12.2017.

TERMINI: Ponedeljak: 20:00 do 22:00, Sreda: 20:00 do 22:00, Petak: 20:00 do 22:00,

PROFESOR: Anita Bisak

BROJ SLOBODNIH MESTA: 5

Kurs nemačkog jezika - UB1 - GRUPA: 11

TRAJANJE KURSA: 2,5 meseca

POČETAK KURSA: 30.09.2017.

ZAVRŠETAK KURSA: 15.12.2017.

TERMINI: Utorak: 17:00 - 20:00, Subota: 9:00 - 11:00,

PROFESOR: Ljiljana Stanković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 4

Kurs nemačkog jezika - UA2 - GRUPA: 18

TRAJANJE KURSA: 2,5 meseca

POČETAK KURSA: 11.09.2017.

ZAVRŠETAK KURSA: 30.11.2017.

TERMINI: Ponedeljak: 20:30 do 22:30, Sreda: 20:30 do 22:30, Petak: 20:30 do 22:30,

PROFESOR: Jovana Vojka

BROJ SLOBODNIH MESTA: 5

Kurs nemačkog jezika - UA1 - GRUPA: 31

TRAJANJE KURSA: 2,5 meseca

POČETAK KURSA: 06.09.2017.

ZAVRŠETAK KURSA: 20.11.2017.

TERMINI: Ponedeljak: 19:00-21:00, Sreda: 19:00-21:00, Petak: 19:00-21:00,

PROFESOR: Ljiljana Stanković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 3

Kurs nemačkog jezika - UA2 - GRUPA: 17

TRAJANJE KURSA: 2,5 meseca

POČETAK KURSA: 06.09.2017.

ZAVRŠETAK KURSA: 20.11.2017.

TERMINI: Ponedeljak: 17:00 do 19:00, Sreda: 17:00 do 19:00, Petak: 17:00 do 19:00,

PROFESOR: Ljiljana Stanković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 4

Kurs engleskog jezika - B1 - GRUPA: 5

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 05.09.2017.

ZAVRŠETAK KURSA: 05.02.2018.

TERMINI: Utorak: 18:00-19:30, Četvrtak: 18:00-19:30,

PROFESOR: Danijela Paunković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 4

Kurs engleskog jezika - B2 - GRUPA: 7

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 04.09.2017.

ZAVRŠETAK KURSA: 04.02.2018.

TERMINI: Ponedeljak: 21:00-22:30, Sreda: 21:00-22:30,

PROFESOR: Danijela Paunković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 6

Kurs engleskog jezika - A2 - GRUPA: 9

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 04.09.2017.

ZAVRŠETAK KURSA: 04.02.2018.

TERMINI: Ponedeljak: 19:30-21:00, Sreda: 19:30-21:00,

PROFESOR: Danijela Paunković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 5

Kurs engleskog jezika - A1 - GRUPA: 11

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 04.09.2017.

ZAVRŠETAK KURSA: 04.02.2018.

TERMINI: Ponedeljak: 18:00-19:30, Sreda: 18:00-19:30,

PROFESOR: Danijela Paunković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 6

Kurs nemačkog jezika - UA1 - GRUPA: 30

TRAJANJE KURSA: 2,5

POČETAK KURSA: 18.08.2017.

ZAVRŠETAK KURSA: 05.11.2017.

TERMINI: Ponedeljak: 18:30 do 20:30, Sreda: 18:30 do 20:30, Petak: 18:30 do 20:30,

PROFESOR: Jovana Vojka

BROJ SLOBODNIH MESTA: 5

Kurs nemačkog jezika - UB1 - GRUPA: 10

TRAJANJE KURSA: 2,5

POČETAK KURSA: 18.04.2017.

ZAVRŠETAK KURSA: 05.07.2017.

TERMINI: Utorak: 16:00 - 19:00, Subota: 8:00 - 11:00,

PROFESOR: Ljiljana Stanković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

Kurs nemačkog jezika - UA1 - GRUPA: 29

TRAJANJE KURSA: 2,5

POČETAK KURSA: 14.06.2017.

ZAVRŠETAK KURSA: 30.08.2017.

TERMINI: Ponedeljak: 17:00 do 19:00, Sreda: 17:00 do 19:00, Petak: 17:00 do 19:00,

PROFESOR: Ljiljana Stanković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 4

Kurs nemačkog jezika - UA1 - GRUPA: 28

TRAJANJE KURSA: 2,5

POČETAK KURSA: 18.04.2017.

ZAVRŠETAK KURSA: 05.07.2017.

TERMINI: Utorak: 19:00 do 21:00, Četvrtak: 19:00 do 21:00, Petak: 18:30 do 20:30,

PROFESOR: Jovana Vojka

BROJ SLOBODNIH MESTA: 4

Kurs nemačkog jezika - UB1 - GRUPA: 9

TRAJANJE KURSA: 2,5 meseca

POČETAK KURSA: 05.06.2017.

ZAVRŠETAK KURSA: 20.08.2017.

TERMINI: Ponedeljak: 20:30 - 22:30, Sreda: 20:30 - 22:30, Petak: 20:30 - 22:30,

PROFESOR: Jovana Vojka

BROJ SLOBODNIH MESTA: 4

Kurs engleskog jezika - A2 - GRUPA: 8

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 15.05.2017.

ZAVRŠETAK KURSA: 15.10.2017.

TERMINI: Ponedeljak: 18:00 - 19:30, Petak: 21:00 - 22:30,

PROFESOR: Danijela Paunković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 5

Kurs nemačkog jezika - UA2 - GRUPA: 16

TRAJANJE KURSA: 2,5 meseca

POČETAK KURSA: 12.05.2017.

ZAVRŠETAK KURSA: 30.07.2017.

TERMINI: Ponedeljak: 17:00-19:00, Sreda: 16:00 - 18:00, Petak: 16:00 - 18:00,

PROFESOR: Jovana Vojka

BROJ SLOBODNIH MESTA: 5

Kurs nemačkog jezika - UB1 - GRUPA: 8

TRAJANJE KURSA: 2,5 meseca

POČETAK KURSA: 27.03.2017.

ZAVRŠETAK KURSA: 12.06.2017

TERMINI: Ponedeljak: 18:30 - 20:30, Sreda: 18:30 - 20:30, Petak: 18:30 - 20:30,

PROFESOR: Jovana Vojka

BROJ SLOBODNIH MESTA: 3

Kurs nemačkog jezika - UA1 - GRUPA: 27

TRAJANJE KURSA: 2,5 meseca

POČETAK KURSA: 17.03.2017.

ZAVRŠETAK KURSA: 01.06.2017.

TERMINI: Ponedeljak: 17:00-19:00, Sreda: 17:00-19:00, Petak: 17:00-19:00,

PROFESOR: Ljiljana Stanković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 3

Kurs nemačkog jezika - UA2 - GRUPA: 15

TRAJANJE KURSA: 2,5 meseca

POČETAK KURSA: 20.02.2017.

ZAVRŠETAK KURSA: 10.05.2017.

TERMINI: Ponedeljak: 20:00 - 22:00, Sreda: 20:00 - 22:00, Petak: 20:00 - 22:00,

PROFESOR: Jovana Vojka

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

Kurs engleskog jezika - A1 - GRUPA: 10

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 22.02.2017.

ZAVRŠETAK KURSA: 22.07.2017.

TERMINI: Ponedeljak: 21:00 - 22.30, Sreda: 18:00 - 19:30,

PROFESOR: Danijela Paunković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 3

Kurs engleskog jezika - B2 - GRUPA: 6

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 15.02.2017

ZAVRŠETAK KURSA: 15.07.2017

TERMINI: Ponedeljak: 19:30 - 21:00, Sreda: 19:30 - 21:00,

PROFESOR: Danijela Paunković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 3

Kurs engleskog jezika - A2 - GRUPA: 7

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 14.02.2017

ZAVRŠETAK KURSA: 14.07.2017

TERMINI: Utorak: 18:00 -19:30, Četvrtak: 18:00 - 19:30,

PROFESOR: Danijela Paunković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

Kurs engleskog jezika - B1 - GRUPA: 4

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 09.02.2017

ZAVRŠETAK KURSA: 09.07.2017

TERMINI: Utorak: 19:30 - 21:00, Četvrtak: 19:30 - 21:00,

PROFESOR: Danijela Paunković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 3

Kurs nemačkog jezika - UA1 - GRUPA: 26

TRAJANJE KURSA: 2,5 meseca

POČETAK KURSA: 30.01.2016

ZAVRŠETAK KURSA: 15.04.2017

TERMINI: Ponedeljak: 16:00 - 18:00, Sreda: 16:00 - 18:00, Petak: 16:00 - 18:00,

PROFESOR: Jovana Vojka

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

Kurs nemačkog jezika - UB1 - GRUPA: 7

TRAJANJE KURSA: 2,5 meseca

POČETAK KURSA: 10.01.2017

ZAVRŠETAK KURSA: 25.03.2017

TERMINI: Utorak: 16:00 - 19:00, Subota: 08:00-11:00,

PROFESOR: Ljiljana Stanković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 3

Kurs nemačkog jezika - UA2 - GRUPA: 14

TRAJANJE KURSA: 2,5 meseca

POČETAK KURSA: 09.01.2017

ZAVRŠETAK KURSA: 25.03.2017

TERMINI: Ponedeljak: 08:00 -10:00, Sreda: 08:00-10:00, Petak: 08:00-10:00,

PROFESOR: Ljiljana Stanković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 4

Kurs nemačkog jezika - UA2 - GRUPA: 13

TRAJANJE KURSA: 2,5 meseca

POČETAK KURSA: 09.01.2017

ZAVRŠETAK KURSA: 25.03.2017

TERMINI: Ponedeljak: 19:00-21:00, Sreda: 19:00-21:00, Petak: 19:00-21:00,

PROFESOR: Ljiljana Stanković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 3

Kurs nemačkog jezika - UA1 - GRUPA: 25

TRAJANJE KURSA: 2,5 meseca

POČETAK KURSA: 26.12.2016.

ZAVRŠETAK KURSA: 20.03.2016.

TERMINI: Ponedeljak: 17:00-19:00, Sreda: 17:00-19:00, Petak: 17:00-19:00,

PROFESOR: Ljiljana Stanković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

Kurs nemačkog jezika - UA2 - GRUPA: 12

TRAJANJE KURSA: 2,5 meseca

POČETAK KURSA: 07.12.2016.

ZAVRŠETAK KURSA: 28.02.2017.

TERMINI: Ponedeljak: 18:30 - 20:30, Sreda: 18:30 - 20:30, Petak: 18:30 - 20:30,

PROFESOR: Jovana Vojka

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

Kurs engleskog jezika - A1 - GRUPA: 9

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 21.11.2016

ZAVRŠETAK KURSA: 21.04.2017

TERMINI: Ponedeljak: 18:00 - 19:30, Sreda: 21:00 - 22:30,

PROFESOR: Danijela Paunković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

Kurs nemačkog jezika - UA1 - GRUPA: 24

TRAJANJE KURSA: 2,5 meseca

POČETAK KURSA: 14.11.2016

ZAVRŠETAK KURSA: 01.02.2017

TERMINI: Utorak: 17:30 - 19:30, Četvrtak: 17:30 - 19:30, Subota: 18:30 - 20:30,

PROFESOR: Jovana Vojka

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

Kurs nemačkog jezika - UA1 - GRUPA: 23

TRAJANJE KURSA: 2,5 meseca

POČETAK KURSA: 14.11.2016

ZAVRŠETAK KURSA: 01.02.2017

TERMINI: Ponedeljak: 20:30 - 22:30, Sreda: 20:30 -22:30, Petak: 20:30 - 22:30,

PROFESOR: Jovana Vojka

BROJ SLOBODNIH MESTA: /

Knjigovodstvo - GRUPA: 3

TRAJANJE KURSA: 3 meseca

POČETAK KURSA: 01.10.2016

ZAVRŠETAK KURSA: 01.01.2017

TERMINI: Sreda: 18:00 - 20:30, Petak: 18:00-20:30,

PROFESOR: Mirjana Kodranov

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

Kurs nemačkog jezika - UA1 - GRUPA: 22

TRAJANJE KURSA: 2,5 meseca

POČETAK KURSA: 01.10.2016

ZAVRŠETAK KURSA: 15.12.2016

TERMINI: Ponedeljak: 08:00 -10:00, Sreda: 08:00-10:00, Petak: 08:00-10:00,

PROFESOR: Ljiljana Stanković

BROJ SLOBODNIH MESTA: /

Kurs nemačkog jezika - UA1 - GRUPA: 21

TRAJANJE KURSA: 2

POČETAK KURSA: 01.10.2016

ZAVRŠETAK KURSA: 15.12.2016

TERMINI: Ponedeljak: 19:00-21:00, Sreda: 19:00-21:00, Petak: 19:00-21:00,

PROFESOR: Ljiljana Stanković

BROJ SLOBODNIH MESTA: /

Kurs nemačkog jezika - UA2 - GRUPA: 11

TRAJANJE KURSA: 2,5 meseca

POČETAK KURSA: 01.10.2016

ZAVRŠETAK KURSA: 15.12.2016

TERMINI: Ponedeljak: 17:00-19:00, Sreda: 17:00-19:00, Petak: 17:00-19:00,

PROFESOR: Ljiljana Stanković

BROJ SLOBODNIH MESTA: /

Kurs nemačkog jezika - A2 - GRUPA: 1

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 13.09.2016

ZAVRŠETAK KURSA: 13.02.2017

TERMINI: Utorak: 19:30 - 21:00, Četvrtak: 19:30 - 21:00,

PROFESOR: Jovana Vojka

BROJ SLOBODNIH MESTA: 4

Kurs nemačkog jezika - UA1 - GRUPA: 21

TRAJANJE KURSA: 2,5 meseca

POČETAK KURSA: 09.09.2016

ZAVRŠETAK KURSA: 25.11.2016

TERMINI: Ponedeljak: 18:30 - 20:30, Sreda: 18:30 - 20:30, Petak: 18:30 - 20:30,

PROFESOR: Jovana Vojka

BROJ SLOBODNIH MESTA: /

Kurs engleskog jezika - B2 - GRUPA: 5

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 19.09.2016

ZAVRŠETAK KURSA: 19.02.2017

TERMINI: Ponedeljak: 18:00 - 19:30, Sreda: 18:00 - 19:30,

PROFESOR: Danijela Paunković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 3

Kurs engleskog jezika - B1 - GRUPA: 3

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 12.09.2016

ZAVRŠETAK KURSA: 12.02.2017

TERMINI: Ponedeljak: 19:45 - 21:15, Sreda: 19:45 - 21:15,

PROFESOR: Danijela Paunković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 3

Kurs engleskog jezika - A2 - GRUPA: 6

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 08.09.2016

ZAVRŠETAK KURSA: 08.02.2017

TERMINI: Utorak: 19:30 - 21:00, Četvrtak: 19:30 - 21:00,

PROFESOR: Danijela Paunković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

Kurs engleskog jezika - A1 - GRUPA: 8

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 08.09.2016

ZAVRŠETAK KURSA: 08.02.2017

TERMINI: Utorak: 18:00 -19:30, Četvrtak: 18:00 - 19:30,

PROFESOR: Danijela Paunković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

Kurs nemačkog jezika - UA1 - GRUPA: 20

TRAJANJE KURSA: 2,5 meseca

POČETAK KURSA: 10.08.2016

ZAVRŠETAK KURSA: 25.10.2016

TERMINI: Ponedeljak: 21:30 - 23:30, Sreda: 21:30 - 23:30, Četvrtak: 21:30 - 23:30,

PROFESOR: Jovana Vojka

BROJ SLOBODNIH MESTA: 4

Kurs nemačkog jezika - UA2 - GRUPA: 10

TRAJANJE KURSA: 2,5 meseca

POČETAK KURSA: 30.06.2016

ZAVRŠETAK KURSA: 15.09.2016

TERMINI: Ponedeljak: 17:30 - 19:30, Sreda: 18:30 - 20:30, Četvrtak: 16:30 - 18:30,

PROFESOR: Jovana Vojka

BROJ SLOBODNIH MESTA: 4

Kurs nemačkog jezika - UB1 - GRUPA: 6

TRAJANJE KURSA: 2,5 meseca

POČETAK KURSA: 28.06.2016

ZAVRŠETAK KURSA: 15.09.2016

TERMINI: Utorak: 19:00 - 21:00, Četvrtak: 19:00 - 21:00, Subota: 08:00 - 10:00,

PROFESOR: Ljiljana Stanković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

Kurs nemačkog jezika za medicinare - UA2 - GRUPA: 1

TRAJANJE KURSA: 2,5 meseca

POČETAK KURSA: 27.06.2016

ZAVRŠETAK KURSA: 15.09.2016

TERMINI: Ponedeljak: 21:30 - 23:30, Sreda: 21:30 - 23:30, Četvrtak: 20:30 - 22:30,

PROFESOR: Jovana Vojka

BROJ SLOBODNIH MESTA: 3

Kurs engleskog jezika - B1 - GRUPA: 3

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 22.06.2016

ZAVRŠETAK KURSA: 22.11.2016

TERMINI: Ponedeljak: 18:00 - 19:30, Sreda: 18:00 - 19:30,

PROFESOR: Stefan Đurić

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

Kurs nemačkog jezika - UA2 - GRUPA: 9

TRAJANJE KURSA: 2,5 meseca

POČETAK KURSA: 20.06.2016

ZAVRŠETAK KURSA: 05.09.2016

TERMINI: Ponedeljak: 19:00-21:00, Sreda: 19:00-21:00, Petak: 19:00-21:00,

PROFESOR: Ljiljana Stanković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 3

Kurs nemačkog jezika - UB1 - GRUPA: 5

TRAJANJE KURSA: 2,5 meseca

POČETAK KURSA: 07.06.2016

ZAVRŠETAK KURSA: 15.08.2016

TERMINI: Utorak: 16:30 - 18:30, Sreda: 16:30 - 18:30, Petak: 16:30 - 18:30,

PROFESOR: Jovana Vojka

BROJ SLOBODNIH MESTA: 3

Kurs nemačkog jezika - UA1 - GRUPA: 19

TRAJANJE KURSA: 2,5 meseca

POČETAK KURSA: 09.06.2016

ZAVRŠETAK KURSA: 20.08.2016

TERMINI: Ponedeljak: 17:00-19:00, Sreda: 17:00-19:00, Petak: 17:00-19:00,

PROFESOR: Ljiljana Stanković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

Kurs nemačkog jezika - UA1 - GRUPA: 18

TRAJANJE KURSA: 2,5 meseca

POČETAK KURSA: 09.06.2016

ZAVRŠETAK KURSA: 20.08.2016

TERMINI: Ponedeljak: 8:00 - 10:00, Utorak: 8:00 - 10:00, Četvrtak: 8:00-10:00,

PROFESOR: Ljiljana Stanković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

Kurs engleskog jezika - A2 - GRUPA: 5

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 13.05.2016

ZAVRŠETAK KURSA: 13,10.2016

TERMINI: Utorak: 17:30 - 19:00, Četvrtak: 17:30 - 19:00,

PROFESOR: Stefan Đurić

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

Kurs nemačkog jezika - A1 - GRUPA: 15

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 22.04.2016

ZAVRŠETAK KURSA: 22.09.2016

TERMINI: Utorak: 18:30 - 19:30, Petak: 18:30-20:30,

PROFESOR: Jovana Vojka

BROJ SLOBODNIH MESTA: 3

Kurs nemačkog jezika - UB2 - GRUPA: 2

TRAJANJE KURSA: 2,5 meseca

POČETAK KURSA: 14.04.2016

ZAVRŠETAK KURSA: 30.06.2016

TERMINI: Ponedeljak: 19:30 - 21:30, Sreda: 19:30 - 21:30, Četvrtak: 18:30 - 20:30,

PROFESOR: Jovana Vojka

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

Kurs nemačkog jezika - UA2 - GRUPA: 8

TRAJANJE KURSA: 2,5 meseca

POČETAK KURSA: 30.03.2016

ZAVRŠETAK KURSA: 15.06.2016

TERMINI: Utorak: 19:00 -21:00, Četvrtak: 19:00 - 21:00, Subota: 12:00 -14:00,

PROFESOR: Ljiljana Stanković

BROJ SLOBODNIH MESTA: /

Kurs nemačkog jezika - UA1 - GRUPA: 17

TRAJANJE KURSA: 2,5 meseca

POČETAK KURSA: 21.03.2106

ZAVRŠETAK KURSA: 10.06.2016

TERMINI: Ponedeljak: 17:00 - 19:00, Sreda: 17:00 - 19:00, Petak: 17:00 - 19:00,

PROFESOR: Ljiljana Stanković

BROJ SLOBODNIH MESTA: /

Kurs nemačkog jezika - UA1 - GRUPA: 16

TRAJANJE KURSA: 2,5 meseca

POČETAK KURSA: 21.03.2016.

ZAVRŠETAK KURSA: 10.06.2016

TERMINI: Ponedeljak: 08:00 - 10:00, Utorak: 08:00 - 10:00, Četvrtak: 08:00 - 10:00,

PROFESOR: Ljiljana Stanković

BROJ SLOBODNIH MESTA: /

Kurs nemačkog jezika - UA2 - GRUPA: 7

TRAJANJE KURSA: 2,5 meseca

POČETAK KURSA: 03.03.2016

ZAVRŠETAK KURSA: 20.05.2016

TERMINI: Utorak: 20:30 -22:30, Četvrtak: 20:30-22:30, Petak: 20:30-22:30,

PROFESOR: Jovana Vojka

BROJ SLOBODNIH MESTA: 3

Kurs nemačkog jezika - UA2 - GRUPA: 6

TRAJANJE KURSA: 2,5 meseca

POČETAK KURSA: 03.03.2016

ZAVRŠETAK KURSA: 20.05.2016

TERMINI: Utorak: 10:30 - 12:30, Četvrtak: 10:30 -12:30, Petak: 10:30 -12:30,

PROFESOR: Jovana Vojka

BROJ SLOBODNIH MESTA: 3

Kurs engleskog jezika - A1 - GRUPA: 7

TRAJANJE KURSA: 4 meseca

POČETAK KURSA: 04.03.2016

ZAVRŠETAK KURSA: 04.07.2016

TERMINI: Sreda: 19:00 -20:30, Petak: 19:00 -20:30,

PROFESOR: Ivana Marković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 0

Kurs nemačkog jezika - UA1 - GRUPA: 15

TRAJANJE KURSA: 2,5 meseca

POČETAK KURSA: 24.02.2016

ZAVRŠETAK KURSA: 15.05.2016

TERMINI: Utorak: 16:30 -18:30, Petak: 12:30-14:30, Subota: 11:30-13:30,

PROFESOR: Jovana Vojka

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

Kurs nemačkog jezika - UA1 - GRUPA: 14

TRAJANJE KURSA: 2,5 meseca

POČETAK KURSA: 24.02.2016

ZAVRŠETAK KURSA: 15.05.2016

TERMINI: Ponedeljak: 17:30 - 19:30, Sreda: 17:30 - 19:30, Subota: 13:30 - 15:30,

PROFESOR: Jovana Vojka

BROJ SLOBODNIH MESTA: /

Kurs nemačkog jezika - UA2 - GRUPA: 5

TRAJANJE KURSA: 2,5 meseca

POČETAK KURSA: 14.02.2016

ZAVRŠETAK KURSA: 01.05.2016

TERMINI: Utorak: 18:30 - 20:30, Četvrtak: 18:30 - 20:30, Petak: 18:30 - 20:30,

PROFESOR: Jovana Vojka

BROJ SLOBODNIH MESTA: 0

Kurs engleskog jezika - B2 - GRUPA: 4

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 10.02.2016

ZAVRŠETAK KURSA: 10.07.2016

TERMINI: Ponedeljak: 19.30 - 21:00, Sreda: 19.30 - 21:00,

PROFESOR: Stefan Đurić

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

Kurs engleskog jezika - B2 - GRUPA: 3

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 10.02.2016

ZAVRŠETAK KURSA: 10.07.2016

TERMINI: Ponedeljak: 16:30 - 18:00, Sreda: 16:30 - 18:00,

PROFESOR: Stefan Đurić

BROJ SLOBODNIH MESTA: 3

Kurs nemačkog jezika - UB2 - GRUPA: 1

TRAJANJE KURSA: 2,5 meseca

POČETAK KURSA: 05.02.2016

ZAVRŠETAK KURSA: 20.04.2016

TERMINI: Sreda: 09:00 - 11:00, Petak: 09:00 -11:00, Subota: 10:00-12:00,

PROFESOR: Ljiljana Stanković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 3

Kurs nemačkog jezika - UB1 - GRUPA: 4

TRAJANJE KURSA: 2,5 meseca

POČETAK KURSA: 06.02.2016

ZAVRŠETAK KURSA: 20.04.2016

TERMINI: Utorak: 16:30 -18:30, Četvrtak: 16:30 -18:30, Subota: 08:00 - 10:00,

PROFESOR: Ljiljana Stanković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

Kurs nemačkog jezika - UB1 - GRUPA: 3

TRAJANJE KURSA: 2,5 meseca

POČETAK KURSA: 14.01.2015

ZAVRŠETAK KURSA: 01.04.2016

TERMINI: Ponedeljak: 15:30 - 17:30, Sreda: 15:30 - 17:30, Četvrtak: 16:30 - 18:30,

PROFESOR: Jovana Vojka

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

Kurs engleskog jezika - A2 - GRUPA: 4

TRAJANJE KURSA: 4 meseca

POČETAK KURSA: 21.12.2015

ZAVRŠETAK KURSA: 21.04.2016

TERMINI: Ponedeljak: 18:00 -19:30, Sreda: 18:00 -19:30,

PROFESOR: Stefan Đurić

BROJ SLOBODNIH MESTA: 3

Kurs engleskog jezika - A1 - GRUPA: 6

TRAJANJE KURSA: 4 meseca

POČETAK KURSA: 15.12.2015

ZAVRŠETAK KURSA: 15.04.2016

TERMINI: Utorak: 18:00 - 19:30, Četvrtak: 18:00 - 19:30,

PROFESOR: Stefan Đurić

BROJ SLOBODNIH MESTA: 3

Kurs engleskog jezika - B2 - GRUPA: 3

TRAJANJE KURSA: 4 meseca

POČETAK KURSA: 14.08.2015

ZAVRŠETAK KURSA: 14.12.2015

TERMINI: Utorak: 19:30 - 21:00, Četvrtak: 18:30 - 20:00,

PROFESOR: Stefan Đurić

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

Kurs engleskog jezika - A1 - GRUPA: 5

TRAJANJE KURSA: 4 meseca

POČETAK KURSA: 15.08.2015

ZAVRŠETAK KURSA: 15.12.2015

TERMINI: Ponedeljak: 18:00 - 19:30, Sreda: 18:00 - 19:30,

PROFESOR: Stefan Đurić

BROJ SLOBODNIH MESTA: 3

Kurs nemačkog jezika - A1 - GRUPA: 14

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 06.07.2015

ZAVRŠETAK KURSA: 06.12.2015

TERMINI: Ponedeljak: 17:30 - 19:00, Sreda: 17:30 - 19:00,

PROFESOR: Jovana Vojka

BROJ SLOBODNIH MESTA: 6

Kurs nemačkog jezika - B1-u - GRUPA: 2

TRAJANJE KURSA: 2,5 meseca

POČETAK KURSA: 02.07.2015

ZAVRŠETAK KURSA: 16.09.2015

TERMINI: Utorak: 18:30 - 20:30, Četvrtak: 18:30 - 20:30, Petak: 18:30 - 20:30,

PROFESOR: Jovana Vojka

BROJ SLOBODNIH MESTA: 3

Kurs nemačkog jezika - B1-u - GRUPA: 1

TRAJANJE KURSA: 2,5 meseca

POČETAK KURSA: 27.06.2015

ZAVRŠETAK KURSA: 15.09.2015

TERMINI: Utorak: 17:00 - 19:00, Četvrtak: 17:00- 19:00, Subota: 09:00 - 11:00,

PROFESOR: Ljiljana Stanković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 5

Kurs nemačkog jezika - A1u - GRUPA: 13

TRAJANJE KURSA: 2,5 meseca

POČETAK KURSA: 12.06.2015

ZAVRŠETAK KURSA: 01.09.2015

TERMINI: Ponedeljak: 20:30 - 22:30, Petak: 20:00 - 22:00, Subota: 11:00 - 13:00,

PROFESOR: Jovana Vojka

BROJ SLOBODNIH MESTA: 3

Kurs nemačkog jezika - A2u - GRUPA: 4

TRAJANJE KURSA: 2,5 meseca

POČETAK KURSA: 10.06.20115

ZAVRŠETAK KURSA: 01.09.2015

TERMINI: Ponedeljak: 19:00 - 21:00, Sreda: 19:00 - 21:00, Petak: 19:00 - 21:00,

PROFESOR: Ljiljana Stanković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

KURS NEMAČKOG JEZIKA - A2u - GRUPA: 3

TRAJANJE KURSA: 2,5 meseca

POČETAK KURSA: 11.05.2015

ZAVRŠETAK KURSA: 01.08.2015

TERMINI: Ponedeljak: 17: 00 - 19:00, Sreda: 17:00 - 19:00, Petak: 17:00 - 19:00,

PROFESOR: Ljiljana Stanković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 3

KURS NEMAČKOG JEZIKA - A1u - GRUPA: 12

TRAJANJE KURSA: 2,5 meseca

POČETAK KURSA: 20.04.2015

ZAVRŠETAK KURSA: 25.06.2015

TERMINI: Ponedeljak: 17:00 - 19:00, Utorak: 20:30 - 22:30, Četvrtak: 15:00 - 17:00,

PROFESOR: Jovana Vojka

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

KURS NEMAČKOG JEZIKA - A1u - GRUPA: 11

TRAJANJE KURSA: 2,5 meseca

POČETAK KURSA: 20.04.2015

ZAVRŠETAK KURSA: 25.06.2015

TERMINI: Ponedeljak: 10:00 - 12:00, Utorak: 10:00 - 12:00, Četvrtak: 10:00-12:00,

PROFESOR: Ljiljana Stanković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

KURS ENGLESKOG JEZIKA - A2 - GRUPA: 3

TRAJANJE KURSA: 4 meseca

POČETAK KURSA: 15.04.2015

ZAVRŠETAK KURSA: 15.08.2015

TERMINI: Ponedeljak: 16:30 - 18:00, Sreda: 16:30 - 18:00,

PROFESOR: Stefan Đurić

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

KURS ENGLESKOG JEZIKA - A1 - GRUPA: 4

TRAJANJE KURSA: 4 meseca

POČETAK KURSA: 21.04.2015

ZAVRŠETAK KURSA: 21.08.2015

TERMINI: Utorak: 16:00 - 17:30, Petak: 16:00 - 17:30,

PROFESOR: Stefan Đurić

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

KURS ENGLESKOG JEZIKA - B2 - GRUPA: 2

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 30.03.2015

ZAVRŠETAK KURSA: 30.08.2015

TERMINI: Ponedeljak: 18:00 - 19:30, Sreda: 18:00 - 19:30,

PROFESOR: Stefan Đurić

BROJ SLOBODNIH MESTA: /

KURS ENGLESKOG JEZIKA - C1 - GRUPA: 1

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 24.03.2015

ZAVRŠETAK KURSA: 24.08.2015

TERMINI: Utorak: 18:30 - 20:00, Petak: 17:30 - 19:00,

PROFESOR: Stefan Đurić

BROJ SLOBODNIH MESTA: /

KURS NEMAČKOG JEZIKA - A1 u - GRUPA: 10

TRAJANJE KURSA: 2,5 meseca

POČETAK KURSA: 09.03.2015

ZAVRŠETAK KURSA: 27.03.2015

TERMINI: Ponedeljak: 19:00 - 21:00, Sreda: 19:00 - 21:00, Petak: 19:00 - 21:00,

PROFESOR: Ljiljana Stanković

BROJ SLOBODNIH MESTA: /

KURS NEMAČKOG JEZIKA - A2 - u - GRUPA: 2

TRAJANJE KURSA: 2,5 meseca

POČETAK KURSA: 16.03.2015

ZAVRŠETAK KURSA: 01.06.2015

TERMINI: Ponedeljak: 20:30 - 22:30, Sreda: 20:30 - 22:30, Četvrtak: 20:30 - 22:30,

PROFESOR: Jovana Vojka

BROJ SLOBODNIH MESTA: 1

KURS NEMAČKOG JEZIKA - A2 - GRUPA: 1

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 11.03.2015

ZAVRŠETAK KURSA: 11.08.2015

TERMINI: Ponedeljak: 19:00 - 20:30, Sreda: 19:00 - 20:30,

PROFESOR: Jovana Vojka

BROJ SLOBODNIH MESTA: 4

KURS ENGLESKOG JEZIKA VIII r - GRUPA: 1

TRAJANJE KURSA: 9 meseci

POČETAK KURSA: 01.09.2014

ZAVRŠETAK KURSA: 20.06.2015

TERMINI: Utorak: 20:00 - 21:00, Četvrtak: 20:00 - 21:00,

PROFESOR: Stefan Đurić

BROJ SLOBODNIH MESTA: 5

KURS ENGLESKOG JEZIKA - B1 - GRUPA: 2

TRAJANJE KURSA: 4 MESECA

POČETAK KURSA: 11.03.2015

ZAVRŠETAK KURSA: 11.07.2015

TERMINI: Četvrtak: 18:30 - 20:00, Subota: 15:30 - 17:00,

PROFESOR: Stefan Đurić

BROJ SLOBODNIH MESTA: 4

KURS ENGLESKOG JEZIKA - A2 - GRUPA: 2

TRAJANJE KURSA: 4 MESECA

POČETAK KURSA: 24.02.2015

ZAVRŠETAK KURSA: 24.06.2015

TERMINI: Utorak: 19:00 - 20:30, Četvrtak: 19:00 . 20:30,

PROFESOR: Ivana Marković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

KURS ENGLESKOG JEZIKA - A1 - GRUPA: 4

TRAJANJE KURSA: 4 meseca

POČETAK KURSA: 23.02.2015

ZAVRŠETAK KURSA: 23.06.2015

TERMINI: Ponedeljak: 20:30 - 22:00, Sreda: 20:30 - 22:00,

PROFESOR: Ivana Marković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

KURS NEMAČKOG JEZIKA - A2 - u - GRUPA: 2

TRAJANJE KURSA: 2,5 meseca

POČETAK KURSA: 21.02.2015

ZAVRŠETAK KURSA: 10.05.2015

TERMINI: Utorak: 14:00 - 17:00, Subota: 09:00 - 12:00,

PROFESOR: Ljiljana Stanković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

KURS NEMAČKOG JEZIKA - A1 - GRUPA: 10

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 10.02.2015

ZAVRŠETAK KURSA: 10.07.2015

TERMINI: Utorak: 19:00 - 20:30, Četvrtak: 19:00 . 20:30,

PROFESOR: Jovana Vojka

BROJ SLOBODNIH MESTA: /

KURS NEMAČKOG JEZIKA - A1u - GRUPA: 9

TRAJANJE KURSA: 2,5 meseca

POČETAK KURSA: 09.02.2015

ZAVRŠETAK KURSA: 22.04.2015

TERMINI: Ponedeljak: 09:00 - 11:00, Utorak: 09:00 - 11:00, Četvrtak: 09:00 - 11:00,

PROFESOR: Ljiljana Stanković

BROJ SLOBODNIH MESTA: /

KURS NEMAČKOG JEZIKA - A1 u - GRUPA: 8

TRAJANJE KURSA: 2,5 meseca

POČETAK KURSA: 06.02.2015

ZAVRŠETAK KURSA: 20.04.2015

TERMINI: Ponedeljak: 17-00 - 19:00, Sreda: 17:00 - 19:00, Petak: 17:00 - 19:00,

PROFESOR: Ljiljana Stanković

BROJ SLOBODNIH MESTA: /

KURS NEMAČKOG JEZIKA - A2 - u - GRUPA: 1

TRAJANJE KURSA: 2,5 meseca

POČETAK KURSA: 16.12.2014

ZAVRŠETAK KURSA: 01.03.2015

TERMINI: Utorak: 17:00 - 19:00, Četvrtak: 17:00 - 19:00, Subota: 11:00 - 13:00,

PROFESOR: Jovana Vojka

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

KURS MAĐARSKOG JEZIKA - A1 - GRUPA: 3

TRAJANJE KURSA: 4 MESECA

POČETAK KURSA: 13.01.2015.

ZAVRŠETAK KURSA: 13.05.2015.

TERMINI: Ponedeljak: 16:00 - 17:30, Sreda: 16:00 - 17:30,

PROFESOR: Emilia Kerekeš

BROJ SLOBODNIH MESTA: 5

KURS ENGLESKOG JEZIKA III r - GRUPA: 1

TRAJANJE KURSA: 9 meseci

POČETAK KURSA: 01.09.2014

ZAVRŠETAK KURSA: 20.06.2015

TERMINI: Ponedeljak: 19:40 - 20:25, Sreda: 19:40 - 20:25,

PROFESOR: Stefan Đurić

BROJ SLOBODNIH MESTA: 6

KURS ENGLESKOG JEZIKA VIr - GRUPA: 1

TRAJANJE KURSA: 9 meseci

POČETAK KURSA: 01.09.2014

ZAVRŠETAK KURSA: 20.06.2015

TERMINI: Petak: 19:00 - 19:45, Subota: 13:00 - 13:45,

PROFESOR: Stefan Đurić

BROJ SLOBODNIH MESTA: 6

KURS ENGLESKOG JEZIKA VII r - GRUPA: 1

TRAJANJE KURSA: 9 meseci

POČETAK KURSA: 01.09.2014

ZAVRŠETAK KURSA: 20.06.2015

TERMINI: Petak: 19:00 - 19:45, Subota: 11:30 - 12:15,

PROFESOR: Ivana Marković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 7

KURS ENGLESKOG JEZIKA - V r - GRUPA: 1

TRAJANJE KURSA: 9 meseci

POČETAK KURSA: 01.09.2014

ZAVRŠETAK KURSA: 20.06.2015

TERMINI: Utorak: 20:30 - 21:15, Četvrtak: 20:30 - 21:15,

PROFESOR: Ivana Marković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 7

KURS ENGLESKOG JEZIKA - A1 - GRUPA: 3

TRAJANJE KURSA: 4 MESECA

POČETAK KURSA: 08.12.2014

ZAVRŠETAK KURSA: 08.04.2014

TERMINI: Ponedeljak: 16:30 - 18:00, Sreda: 16:30 - 18:00,

PROFESOR: Stefan Đurić

BROJ SLOBODNIH MESTA: /

KURS ENGLESKOG JEZIKA - A2 - GRUPA: 1

TRAJANJE KURSA: 4 meseca

POČETAK KURSA: 18.10.2014

ZAVRŠETAK KURSA: 18.02.2014

TERMINI: Subota: 16:30 - 18:00, Nedelja: 10:00 - 11:30.

PROFESOR: Ivana Marković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 3

KURS ENGLESKOG JEZIKA - B2 - GRUPA: 1

TRAJANJE KURSA: 4

POČETAK KURSA: 04.11.2014

ZAVRŠETAK KURSA: 04.03.2015

TERMINI: Utorak: 17:00 - 18:30, Četvrtak: 17:00 - 18:30,

PROFESOR: Stefan Đurić

BROJ SLOBODNIH MESTA: 3

KURS ENGLESKOG JEZIKA - B1 - GRUPA: 1

TRAJANJE KURSA: 4 meseca

POČETAK KURSA: 04.11.2014

ZAVRŠETAK KURSA: 04.03.2015

TERMINI: Utorak: 18:40 - 20:10, Četvrtak: 18:40 - 20:10,

PROFESOR: Stefan Đurić

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

KURS NEMAČKOG JEZIKA UBRZANI - A1 - GRUPA: 7

TRAJANJE KURSA: 2,5 meseca

POČETAK KURSA: 17.11.2014

ZAVRŠETAK KURSA: 01.02.2015

TERMINI: Ponedeljak: 17:00 - 19:00, Utorak: 17:00 - 19:00, Četvrtak: 17:00 - 19:00,

PROFESOR: Ljiljana Stanković

BROJ SLOBODNIH MESTA: 3

KURS NEMAČKOG JEZIKA UBRZANI - A1 - GRUPA: 6

TRAJANJE KURSA: 2,5 meseca

POČETAK KURSA: 17.11.2014

ZAVRŠETAK KURSA: 01.02.2015

TERMINI: Ponedeljak: 09:00 - 11:00, Sreda: 09:00-11:00, Petak: 09:00-11:00,

PROFESOR: Ljiljana Stanković

BROJ SLOBODNIH MESTA: /

KURS ENGLESKOG JEZIKA - A1 - GRUPA: 2

TRAJANJE KURSA: 4 meseca

POČETAK KURSA: 06.10.2014

ZAVRŠETAK KURSA: 06.02.2014

TERMINI: Ponedeljak: 20:30 - 22:00, Sreda: 20:30 - 22:00,

PROFESOR: Stefan Đurić

BROJ SLOBODNIH MESTA: 8

KURS NEMAČKOG JEZIKA - A1 - GRUPA: 5

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 06.10.2014

ZAVRŠETAK KURSA: 06.03.2015

TERMINI: Ponedeljak: 20:30 - 22:00, Sreda: 20:30 - 22:00,

PROFESOR: Jovana Vojka

BROJ SLOBODNIH MESTA: 3

KURS MADJARSKOG JEZIKA - A1 - GRUPA: 2

TRAJANJE KURSA: 4 meseca

POČETAK KURSA: 15.09.2014

ZAVRŠETAK KURSA: 10.01.2015

TERMINI: Ponedeljak: 17:30 - 19:00, Sreda: 17:30 - 19:00,

PROFESOR: Emilija Kerekeš

BROJ SLOBODNIH MESTA: 5

KURS ENGLESKOG JEZIKA - A1 - GRUPA: 1

TRAJANJE KURSA: 4 meseca

POČETAK KURSA: 09.09.2014

ZAVRŠETAK KURSA: 08.01.2014

TERMINI: Utorak: 19:00 - 20:30, Četvrtak: 19:00 - 20:30,

PROFESOR: Ivana Marković

BROJ SLOBODNIH MESTA: /

KURS NEMAČKOG JEZIKA - A1 - GRUPA: 4

TRAJANJE KURSA: 5 meseci

POČETAK KURSA: 08.09.2014

ZAVRŠETAK KURSA: 04.02.2015

TERMINI: Ponedeljak: 19:00 - 20:30, Sreda: 19:00 - 20:30,

PROFESOR: Jovana Vojka

BROJ SLOBODNIH MESTA: 3

KURS NEMAČKOG JEZIKA UBRZANI - A1 - GRUPA: 3

TRAJANJE KURSA: 2,5 meseca

POČETAK KURSA: 02.09.2014

ZAVRŠETAK KURSA: 15.11.2014

TERMINI: Utorak: 17:00 - 19:00, Četvrtak: 17:00 - 19:00, Subota: 11:00 - 13:00,

PROFESOR: Jovana Vojka

BROJ SLOBODNIH MESTA: 2

test za pancevo - a1 - GRUPA: 3

TRAJANJE KURSA: 1dan

POČETAK KURSA: 11.09.2014

ZAVRŠETAK KURSA: 12.09.2014

TERMINI: Ponedeljak: 16:00 - 18:30,

PROFESOR: Petar Petrovic

BROJ SLOBODNIH MESTA: 6

NAPOMENA: test.

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje