Online tečaji in spletna šola angleškega jezika za otroke


S ciljem, da se mnogim otrokom, ki želijo obvladati znanje angleškega jezika, to tudi omogoči, Akademija Oxford organizira spletno učenje tega jezika, ki je prilagojeno starosti naših najmlajših tečajnikov.

Spletna šola angleškega za otroke je razdeljena v skupine, tako da tečaji angleškega za otroke potekajo za otroke starosti od 3 do 5 let kot tudi za šolarje in ti tečaji so razdeljeni na tri vzgojno-izobraževalna obdobja (prvo obdobje od 1. do 3. razreda; drugo obdobje od 4. do 6. razreda ter tretje obdobje od 7. do 9. razreda). Razume se, da se naši izkušeni predavatelji trudijo, da predvideni učni načrt in program maksimalno prilagodijo možnostim in starostni tečajnikov, pa se tako na primer najmlajši tečajniki angleški jezik v glavnem učijo skozi različne igre in petje oziroma skozi tisto, kar jim je blizu. Zato vas ne sme presenetiti, če vaš otrok v tem starostnem obdobju zelo hitro začne komunicirati v angleškem jeziku, saj je dobro poznano da otroci starosti od 3 do 5 let najbolje pridobijo znanja tujega jezika, toda pod pogojem, da jim jih prenesete na zanje privlačen način.

Seveda se za tečajnike predšolskega oziroma šolskeg obodbja učenje prav tako v veliki meri prilagaja njihovemu znanju in možnostim, tako da rezultati, ki jih njihovi otroci dosegajo v okviru naše šole pogosto presenetijo njihove starše.


Kaj obsega šola in tečaji angleškega jezika za otroke?

Najmlajši udeleženci tečaja, ki imajo od tri do pet let se v toku učenja angleškega jezika seznanijo z osnovnimi pojmi, ki jih poznajo tudi v maternem jeziku in se jih skozi igro, risanje in petje še bolje naučijo. Izkušeni predavatelji se trudijo, da jih dodatno motivirajo za delo in učenje, pa jim skladu s pravili dodeljujejo zanimive žige različnih oblik oziroma jim dajo diplome, kadar to zaslužijo ter ostale nagrade s ciljem razvijanja ustvarjalnosti in ekipnega duha, kar ima izjemno pozitiven učinek tudi na pridobitev znanja tega jezika.

Tečaji angleškega za otroke te starosti v celoti prilagojeni stopnji njihovega poznavanja pisanja in maternega jezika, tako da se naši profesorji trudijo, da jim na njihov način približajo ta jezik. S tem na prvem mestu mislimo na risanje in igranje in tečajniki se zelo hitro učijo vsega, kar je predvideno z učnim načrtom.

Za učence prvega, drugega, tretjega, četrtega in petega razreda oziroma za tiste starosti od 6 do 10 let so predvideni drugačni načini pridobivanja znanja jezika. Učni program vsebuje v glavnem teme in področja, ki so blizu tečajnikom oziroma tiste, ki bodo v njih vzbudile zanimanje, tako da jih relativno hitro tudi obvladajo. Poleg tega, da se bodo vsi tečajniki naučili, kako se na njihovi ravni znanja pravilno komunicira v tem jeziku, razvijajo tudi ekipni duh, glede na to, da gre za interaktivno učenje in vse to skupaj, se bo zelo pozitivno odrazilo tudi na pridobivanje znanja, za katero se predavatelji trudijo, da jim ga prenesejo. Z udeležbo na tem spletnem usposabljanju se otroci predšolske starosti na najboljši možni način pripravijo tudi z za opravljanje Cambridge YLE izpita za otroke, ki ga prav tako lahko opravijo v okviru Akademije Oxford, glede na to, da je ona pooblaščeni test center.

Otroci starosti od 11 do 14 let oziroma učenci šestega, sedmega, osmega in devetega razreda osnovne šole, glede na to, da so že pridobili osnovna znanja tega jezika in jih samo nadgrajujejo. Spletna šola angleškega za otroke maksimalno prilagaja načrt in program učenja njihovim zanimanjem in skozi vadbo vseh jezikovnih spretnosti (pisanje, branje, poslušanje in konverzacija) tečajniki pridobijo potrebno zaupanje v znanja, ki so jih pridobili. Prav tako ta vrsta usposabljanja predstavlja tudi odlično način priprave tečajnikov, ki jih zanima opravljanje Cambridge YLE izpita za otroke.

Komu so tečaji namenjeni?

Vsi otroci, ki se želijo naučiti angleškega jezika ali izboljšati znanja, ki jih že posedujejo, se lahko odločijo za obiskovanje teh tečajev.

Tečajniki so lahko stari od 3 do 14 let, glede na to, da so tečaju na prvem mestu razdeljeni po njihovem starostnem obdobju. Tako obstajajo tečaji za otroke starosti od 3 do 5 let oziroma za tečajnike, ki obiskujejo osnovno šolo.

Koliko trajajo tečaji?

Od starosti tečajnikov je odvisno tudi trajanje tečajev. Najmlajša skupina, ki jo sestavljajo otroci starosti med 3 in 5 let tečaj obiskovati od septembra do junija naslednjega leta. Dinamika predavanj v tem primeru pomeni 90 minut v toku enega tedna oziroma 2 krat po 45 minut tedensko.

Za osnovnošolce predavanja potekajo v toku celega šolskega leta oziroma od septembra do junija. V tem primeru je dinamika malce drugačna in vključuje predavanja dva krat tedensko v trajanju od po 55 minut.

Kako potekajo tečaji?

Glede na to, da tečaji predvsem potekajo v skupinah, se mora v poslovalnici Akademije Oxford prijaviti zadostno število tečajnikov, ki želijo obiskovati izbrani tečaj. To pomeni, da prijavijo najmanj trije, glede na to, da posebno pozornost namenjamo visoki kakovosti predavanja, tako da gre vedno za manjše skupine tečajnikov in običajno govorimo o največ osem njih.

V primeru, da starši ali skrbniki tečajnikov posebej zahtevajo, lahko za njihove otroke organiziramo tudi druge vrste predavanj oziroma individualna ali poluindividualna. Potrebno je, da to navedejo pri prijavi, da bi se točno dogovorili o vseh podrobnostih.

Kateri učbeniki se uporabljajo za delo?

Tečajniki v okviru najmlajše skupine lahko uporabljajo učbenik in delovni zvezek “Playtime”. Učbenik in delovni zvezek “Hello Jojo” se uporabljajo za usposabljanja otrok prvega razreda, medtem kdo se učenci od drugega do petega razreda osnovne šole učijo iz učbenikov “Kid’s Box”. V odvisnosti od njihove starosti se uporabljajo tudi učbenik in delovni zvezek številka 2, 3, 4 ali 5 za drugi, tretji, četrti ali peti razred osnovne šole.

Kdo zagotavlja literaturo?

Tečajniki oziroma njihovi starši ali skrbniki lahko izberejo ali bodo samostojno priskrbeli navedeno literaturo ali pa jo naročijo preko Akademije Oxford. Vse informacije o ceni učbenikov in delovnih zvezkov lahko dobite na zahtevo.

Dodatne opombe:

  • osebna izkaznica staršev ali skrbnikov velja za obvezno dokumentacijo za vpis tečajnikov, glede na to, da so oni dolžni podpisati pogodbo z organizatorjem tečaja
  • predavanja potekajo v toku šolskega leta oziroma od septembra do junija naslednjega leta
  • prijava je možna neposredno v poslovalnici Akademije Oxford v toku celega koledarskega leta, seveda pa prijavljeni čaka naslednji september, da bi se udeležil predavanj; obstaja tudi možnost prijave na številko telefona poslovalnice
  • plačilo poteka neposredno v poslovalnici organizatorja, v skladu s splošnimi pogoji, ki so v tem trenutku v veljavi
  • starši ali skrbniki tečajnikov enkrat mesečno dobijo obrazec O2 oziroma pisano poročilo o napredovanju svojega otroka

Šola in tečaji angleškega jezika za otroke od 3-5 let

Šola in tečaji angleškega jezika za otroke od 3-5 let

Zdi se, da je v današnjem času vse večja potreba za učenjem tujih jezikov, pa zato tudi ne preseneča, da so tečaji angleškega jezika za otroke od 3 do 5 let, ki jih organizira Aademija Oxford posebej obiskani.

Več o online tečaju angleškega jezika za otroke od 3 do 5 let >>>

Šola in tečaji angleškega jezika za otroke, prvi razred

Šola in tečaji angleškega jezika za otroke, prvi razred

Glede na to, da se danes angleškega jezika otroci učijo že v prvem razredu, je dobro vedeti, da Akademija Oxford organizira specializirane tečaje in šolo angleškega jezika za prvošolce.

Več o online tečaj angleškega jezika za otroke, prvi razred >>>

Šola in tečaji angleškega jezika za otroke, drugi razred

Šola in tečaji angleškega jezika za otroke, drugi razred

Zelo pogosto se večina današnjih osnovnošolcev z učenjem angleškega jezika srečujejo že v toku prvih dveh razredov in glede na to, da je gradivo v šoli precej kompleksno, se pogosto dogaja, da so jim potrebna tudi dodatna pojasnila, ki jih včasih starši ne morejo zagotoviti.

Več o online tečaj angleškega jezika za otroke, drugi razred >>>

Šola in tečaji angleškega jezika za otroke, tretji razred

Šola in tečaji angleškega jezika za otroke, tretji razred

Otroci, ki želijo izboljšati znanja angleškega jezika, ki se pridobivajo v toku rednega šolanja in imajo 8 let oziroma obiskujejo tretji razred osnovne šole, se lahko v okviru Akademije Oxford odločijo za obiskovanje specializirane šole angleškega jezika za otroke tretjega razreda.

Več o online tečaj angleškega jezika za otroke, tretji razred >>>

Šola in tečaji angleškega jezika za otroke, četrti razred

Šola in tečaji angleškega jezika za otroke, četrti razred

Glede na to, da se večina otrok v naši državi v toku rednega šolanja uči tudi angleškega jezika, se pogosto dogaja, da so jim potrebna dodatna pojasnila, saj sta učni načrt in program v šolah precej obsežna.

Več o online tečaj angleškega jezika za otroke, četrti razred >>>

Šola in tečaji angleškega jezika za otroke, peti razred

Šola in tečaji angleškega jezika za otroke, peti razred

Večina otrok v petem razredu osnovne šole se že uči angleškega jezika, tako da so tisti, ki vpisujejo naše tečaje za to starost, pravzaprav otroci, ki želijo izboljšati svoja znanja.

Več o online tečaj angleškega jezika za otroke, peti razred >>>

Šola in tečaji angleškega jezika za otroke, šesti razred

Šola in tečaji angleškega jezika za otroke, šesti razred

Nesporno dejstvo je, da tečaji in šola angleškega jezika za otroke petega razreda omogočajo, ne samo utrjevanje znanja, ampak tudi njegovo razširitev, in to v skladu s svetovnimi standardi.

Več o online tečaj angleškega jezika za otroke, šesti razred >>>

Šola in tečaji angleškega jezika za otroke, sedmi razred

Šola in tečaji angleškega jezika za otroke, sedmi razred

Vsakdo otrok, ki gre v sedmi razred osnovne šole, mora posedovati določeno raven znanja angleškega jezika.

Več o online tečaj angleškega jezika za otroke, sedmi razred >>>

Šola in tečaji angleškega jezika za otroke, osmi razred

Šola in tečaji angleškega jezika za otroke, osmi razred

Profesorji v Akademiji Oxford imajo razumevanja za vse tečajnike, pa jim pogosto tudi omogočajo, da postavljajo različna vprašanja, tako v zvezi z nerazumevanjem šolskega gradiva kot tudi tista v zvezi s temami, ki se obravnavajo v toku tečaja.

Več o online tečaj angleškega jezika za otroke, osmi razred >>>

Šola in tečaji angleškega jezika za otroke, deveti razred

Šola in tečaji angleškega jezika za otroke, deveti razred

Online tečaji in šola angleškega jezika za otroke devetega razreda so oblikovani z veliko pozornosti, da jih ne bi dodatno obremenjevalo njihovo obiskovanje in da bi jim na prvem mestu olajšali obvladovanje šolskih znanj.

Več o online tečaj angleškega jezika za otroke, deveti razred >>>

Učenje tujih jezikov vzporedno z maternim – da ali ne?

Pogosto se učenje tujih jezikov za otroke ne jemlje resno. Nekateri mislijo, da je to odveč, da se otroci obremenjujejo zaradi muh staršev ali modne muhe. Vse to je daleč od resnice!

Naši možgani so oblikovani za učenje in poznavanje več jezikov. Zato tudi ni presenetljivo, da majhni otroci, ki se vzporedno z maternim jezikom učijo tudi tuji jezik, ta jezik lažje osvajajo od odraslih. Razlog za to je delno pogojen genetsko, delno pa je odvisen od življenjskega okolja. Ne glede na to, kateri razlogi so ta ta pojav ključnega pomena, je nesporno to, da otroci, ki se v zgodnjem starostnem obdobju začnejo učiti tujega jezika – skoraj vzporedno z maternim – ne samo znajo več jezikov, ampak imajo tudi precej boljše kognitivne sposobnosti od otrok, ki poznajo samo materni jezik. Poglejmo nekaj primerov.

Otroci, ki se zgodaj začnejo učiti tujega jezika, pridobivajo zavest o zvoku, sintaksi in leksiki svojega in tujega jezika skoraj hkrati. Kadar koli otrok sliši besedo v katerem koli jeziku, jo možgani iščejo in poskušajo povezati zvok s pomenom. Dvojezični otroci se učijo, da ima predmet lahko dve ali tri različna imena na podlagi jezika, ki se govori tudi v odvisnosti od okolja in trudijo se, da pravilno identificirajo beseda v ustreznem jeziku. To "žongliranje" zahteva pozornost in neprestano iskanje miselnih procesov, ki minimizirajo konfuznost. Kot rezultat tega imajo ti otroci težnjo k spretnejšemu opravljanju več nalog, večopravilnost in pri sprejemanju odločitev o stvareh, v katerih razpolagajo z nasprotnimi informacijami.

Dvojezično izobraževanje spreminja obliko in funkcijo posameznih območij možganov, saj učenje jezika spreminja obliko možganov in vpliva na to, katero območje izvaja določeno funkcijo. Obstajata dve ključni območji, odgovorni za področje govora: Območje Brock v levem sprednjem delu, za katerega velja, da je odgovorno za proizvodnjo govora; in območje Wernicke v zadnjem delu možganov, ki velja za odgovornega za obdelavo pomena. Raziskovalci so odkrili, da ljudje, ki so se učili drugega jezika kot otroci, uporabljajo isto območje v območju Brock za oba jezika. Tisti, ki so drugega jezika učili kasneje v življenju, so morali skozi daljši in težji proces, da naredijo posebno območje znotraj tega območja za drugi jezik.

Dvojezični otroci so boljši pri upravljanju sporov in reševanju sporov. To povzroča ena na prvi pogled nepovezana kognitivna sposobnost dvojezičnih ljudi. Dvojezični ljudje na klasični Stroop nalogi (npr. beseda “rdeče” je natisnjena z modro barvo, zahteva pa se, da oseba določa barvo) uporabljajo dodaten čas, da ignorirajo nepomembno besedo in se osredotočijo na relevantne barve. Sposobnost ignoriranje konkurenčne zaznavne informacije in osredotočanja na relevantne vidike se imenuje inhibitorni nadzor. Dvojezični ljudje pogosto bolje opravljajo naloge, ki zahtevajo ta nadzor od enojezičnih ljudi. V sporih katere koli vrste, bolje razlikujejo pomemben od nepomembnih dejavnikov, pa v skladu s tem te spore lažje tudi rešujejo. Prednosti te lastnosti pa se s tem ne končujejo. Nove študij kažejo, da je hitrejše in učinkovitejše reševanje nejasnosti in sporov znotraj sebe med drugim dragoceno tudi pri preprečevanju Alzheimerjeve bolezni in drugih oblik demence.

Dvojezično izobraževanje otroke dela bolj prilagodljive in fleksibilne v spremenljivem okolju. Biti dvojezičen ima lahko adaptivne koristi. Poboljšanja v kognitivnih in senzornih centrih možganov, povzročena z dvojezičnimi izkušnjami, pomagajo pri boljšem informiranju o procesih v delovnem in življenjskem okolju. Otroci se lažje prilagodijo pravilom in hitreje osvajajo nove informacije.

To vodi do tega, da imajo dvojezični otroci boljšo globalno perspektivo v sodobnem svetu. Obstajajo dokazi, da so ljudje, ki so se kot otroci učili tujih jezikov, sposobnejši dojeti, razumeti in vstopiti v interakcijo z ljudmi iz različnih kulturnih in etničnih skupin. In ne samo to. Otroci, ki se drugega jezika učijo v zgodnjem starostnem obdobju, lahko znotraj tega jezika razvijejo sposobnosti kot tudi izvorni govorci.

To so samo nekatere od prednosti učenja tujega jezika v zgodnjem starostnem obdobju. Globalizacija, ki se v veliki meri širi, bo zagotovo prinesla še nekatere koristi dvojezičnega izobraževanja. Začnite pravočasno in že danes pošljite svoje otroke po vrtcu v šolo angleškega jezika za otroke!

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!