Kurs i obuka za Adobe InDesign - Početni

Svi oni kandidati koji su upoznati sa korišćenjem operativnog sistema Windows, a imaju želju da se upoznaju sa posebnim programom koji je prvenstveno namenjen za dizajn različitih publikacija, poput recimo magazina, kataloga, knjiga i sličnih, mogu da pohađaju obuku i kurs za Adobe InDesign na početnom nivou, uzevši u obzir da se ovde od njih ne zahteva nikakvo predznanje u radu sa navedenim programom. Pored ostalog, Adobe InDesign program se primenjuje i za izradu različitih reklamnih publikacija.

Akademija Oxford ovo obuku organizuje u toku cele godine u svojim mnogobrojnim poslovnicama širom srbije.

Predavači koji su zaduženi za vođenje kursa su visoko kvalifikovani IT stručnjaci koji imaju iskustva u oblasti grafičkog dizajna, odnosno pripreme, tako da će svoje radno iskustvo i da prenesu svim polaznicima ove obuke.Zainteresovani kandidati mogu da donesu odluku da li žele da pohađaju obuku i kurs za Adobe InDesign - početni u grupi ili da navedu da im više odgovara nastava koja je poznata pod nazivom “jedan na jedan”, odnosno individualna. A oni kandidati koji budu odlučili da pohađaju obuku u grupi moraju da znaju ne samo da je reč o manjem broju polaznika (od troje do osmoro), nego i da se od njih očekuje da ispoštuju termine koji su u ovom slučaju tačno određeni, kao i njihovu dinamiku, ali i trajanje obuke. Za individualnu nastavu je specifično da je tačno definisano samo njeno trajanje, a da polaznik ima mogućnost da se sa svojim predavačem dogovori kako oko termina kada treba da se održavaju časovi, tako i oko toga kojom dinamikom će se oni sprovoditi.

Mogućnost za prijavljivanje imaju svi kandidati koji ispunjavaju navedene uslove. Osim što mogu lično da se prijave u svakoj poslovnici Akademije Oxford, nudi im se mogućnost i da to učine putem broja telefona konkretne poslovnice ili da na onaj mejl koji je naveden na sajtu ove institucije, pošalju sve informacije koje su važne za prijavu i to u toku cele kalendarske godine.

Šta obuhvata kurs i obuka za Adobe InDesign - početni?

Nevezano za to da li se kandidati odluče da obuku i kurs za Adobe InDesign - početni pohađaju u grupi ili u formi individualne nastave, predavači će ih prvo upoznati sa detaljima vezanim za sam postupak pripreme za štampu, odnosno sa osnovama programa Adobe InDesign. Takođe će im biti ukratko prezentovane i informacije koje se odnose na korišćenje mnogih drugih programa, a koji su namenjeni pripremi za štampu sa prelomom, kao što je na primer program Quark, odnosno Ventura Publisher.

Zatim se predavači fokusiraju na program koji je predmet ove obuke i upoznaju sve polaznike sa osnovama njegovog korišćenja, a potom im prezentuju i različite formate fajlova u Adobe InDesign - u i način rada sa njima. Svi polaznici će zatim naučiti koji sve meniji postoje u ovom programu, ali i šta se sve nalazi na statusnoj liniji, te kako se vrši otvaranje novog dokumenta, odnosno izmena već postojećeg, kao i na koji način funkcioniše navigacija u konkretnom dokumentu.

Posle toga, predavači će ih upoznati i sa postupkom čuvanja konkretnog dokumenta, ali i sa korišćenjem paleta alatki i kontrola (Tools i Control palete). Naučiće ih i na koji način se radi sa mernim jedinicama i kako ih mogu izmeniti.

TESTOVI


Obuka i kurs za Adobe InDesign - početni dalje podrazumeva upoznavanje polaznika sa radom u menijima i sa paletama, tako da će oni najpre naučiti da koriste lenjir, pomoćne linije i različite alate, a poput onih za crtanje i selekciju, te će savladati opciju zumiranja. Fokus sledećeg dela ove obuke je usmeren na savladavanje znanja neophodnih za rad sa nekoliko različitih objekata, gde polaznici uče na koji način se vrši njihovo poravnanje ili grupisanje, ali i sve ostale detalje koji su potrebni vrlo često u praksi.

Dobro je poznato da u različitim vrstama reklamnih materijala ili drugih koji se izrađuju u programu Adobe InDesign adekvatan odabir boja igra vrlo bitnu ulogu, pa je to i osnovni razlog zbog čega se veći deo pomenute obuke usmerava upravo na savladavanje rada sa bojama, a u smislu da će se polaznici upoznati sa različitim vrstama paleta i naučiće kako se vrši takozvano razlaganje boja.

A posle toga sledi rad sa tekstom, gde kandidati uče ne samo na koji način se crtaju okviri i kako se vrši transformacija teksta, već i kako funkcionišu sve palete namenjene za rad sa tekstom koje su dostupne u programu Adobe InDesign. Takođe će da nauče i na koji način se vrši formatiranje teksta, ali i kako prilagoditi stil teksta konkretnom dokumentu, a uz sve to će naučiti i na koji način da uz pomoć različitih stilova izvrše prelom teksta u skladu sa potrebama, a prvenstveno da bi se izbegli problemi prilikom uvoza tekstualnih sadržaja. Predavači će sve polaznike u toku ovog kursa upoznati i sa onim greškama koje se najčešće javljaju prilikom pripremanja konkretnog teksta za prelom, a savladaće i osnove tipografije.

Nakon svega toga, kandidati će da nauče i kako funkcioniše takozvani modul za slog u programu Adobe InDesign, a upoznaće se i sa mnogobrojnim greškama koje se vrlo često javljaju u slogu i svim ostalim detaljima koji su bitni za formiranje takozvanog novinskog ili knjižnog sloga.

Podrazumeva se da nastavni program koji predviđa obuka i kurs za Adobe InDesign - početni sadrži i deo koji je vezan za učenje rada sa slikama, u okviru koga se polaznici upoznaju sa različitim formatima slika, te uče šta je vektor, a šta bitmap, odnosno savladavaju sva znanja koja su potrebna da se izvrši uvoz slika iz programa Photoshop, te kako se vrši obrađivanje slika u programu Adobe InDesign.

Da bi kandidat koji sa uspehom završi ovu obuku bio u mogućnosti da stečena znanja primeni na najbolji način u praksi, on mora da se upozna i sa finim prelomom, odnosno da nauči kako se vrši slaganje teksta i slika, te kako treba primeniti različite efekte u konkretnom sadržaju. Poseban segment u ovom delu kursa je usmeren na rad sa tabelama u programu koji je predmet ove obuke, a gde će zainteresovani polaznici da nauče kako se vrši uvoz konkretne tabele i to iz programa Word, odnosno Excel. Takođe će da se upoznaju i sa primenom fusnota, a naučiće i kako se vrši numerisanje strana, odnosno kako treba raditi sa onim dokumentima koji imaju više strana, te kako se formiraju zaglavlja i podnožja.

Završni deo kursa je usmeren na sve one efekte koji su namenjeni završnim radovima u oblasti dizajna, a polaznici će pored ostalog u ovom segmentu kursa da nauče i na koji način može da se izvrši integracija dokumenta koji je urađen u programu Adobe InDesign sa programima Photoshop i Illustrator. Na koji način se konkretan dokument izrađen u ovom programu priprema za štampu će naučiti polaznici na samom kraju ove obuke, a prethodno će ih profesori upoznati i sa različitim vrstama štampe, odnosno sa postupkom filmovanja i separacije boja, te će naučiti i kako funkcioniše montaža stranica na tabak.

Kako se odvija nastava tokom kursa za Adobe InDesign - početni?

Osim u skladu sa pravilima koja podrazumeva individualna obuka i kurs za Adobe InDesign - početni, Akademija Oxford organizuje za sve zainteresovane kandidate i grupni tip nastave.

Što se tiče individualnog kursa, tu je tačno definisano samo njegovo trajanje, dok svaki polaznik pojedinačno ima pravo da se sa svojim profesorom dogovori o terminima kada želi da pohađa časove, kao i kojom dinamikom će se oni odvijati. Podrazumeva se da se ovaj dogovor sprovodi prema smernicama koordinatora za nastavu u određenoj poslovnici Akademije Oxford.

Rad u grupama koje čine najmanje tri, a najviše osmoro polaznika je osmišljen tako da bi se kvalitet grupne nastave maksimalno očuvao. Polaznici bi u ovom slučaju trebalo da prihvate jasno određene termine kada se nastava u grupi održava, te njihovu takođe definisanu dinamiku, ali i trajanje ove vrste obuke, budući da je i ono precizno određeno.

Kome je kurs i obuka za Adobe InDesign - početni namenjena?

Na prvom mestu bismo mogli reći da je pohađanje pomenute obuke namenjeno svakome ko želi da nauči da koristi program Adobe InDesign na početnom nivou, a ko poseduje već znanja koja su vezana za rad u okviru Windows operativnog sistema.

Jednostavnije rečeno, obuka i kurs za Adobe InDesign - početni je namenjen svakome ko želi da se upozna sa osnovama grafičkog dizajna, a kako bi mogao da se bavi izradom različitih materijala, poput memoranduma neke firme, odnosno reklamnih plakata i flajera, ali i logotipa i ostalih sličnih sadržaja.

Trajanje kursa za Adobe InDesign - početni

Već smo napomenuli da je trajanje pomenutog kursa tačno određeno i maksimalno usklađeno sa nastavnim planom i programom, a po kome se obuka i kurs za Adobe InDesign - početni i odvija.

Svi oni kandidati koji se u trenutku prijave budu odlučili za individualnu obuku bi trebalo da pohađaju ukupno 21 školski čas nastave (45 minuta). Kod ovog tipa obuke je samo trajanje jasno određeno, dok se termini i dinamika direktno dogovaraju između predavača i polaznika.

Ukupno trajanje grupne obuke je 30 školskih časova, a osim termina u ovom slučaju je i njihova dinamika tačno određena i podrazumeva da polaznik treba da pohađa predavanja 10 dana i to da svakog dana ima po tri školska časa, to jest svakoga od tih dana po 135 minuta nastave.

Koja je cena obuke za Adobe InDesign - početni?

U odnosu na to da li će kandidat odlučiti da pohađa grupnu ili individualnu obuku i kurs za Adobe InDesign - početni zavisi i koliko ona košta.

Pogledajte cene u našem cenovniku.

Vreme i mesto održavanja nastave

Da bi grupna obuka i kurs za Adobe InDesign - početni mogla da bude održana u bilo kojoj poslovnici Akademije Oxford neophodno je da bude i ispunjen osnovni uslov za njeno održavanje, a što podrazumeva prijavljivanje minimalno 3 polaznika. Posle toga se svi ostali prijavljeni obaveštavaju o tačnom datumu kada će ova vrsta kursa početi, odnosno o terminima koje svakako moraju da poštuju.

Jedino ako baš svi polaznici u jednoj grupi zahtevaju da se promeni utvrđen termin, a za to su se stekli uslovi u određenoj poslovnici, koordinator za nastavu će odobriti promenu termina, ali to ne spada u ustaljenu praksu.

Kod individualne nastave je mesto i vreme održavanja definisano i usklađeno sa dogovorom između predavača i svakog pojedinačnog polaznika. Ovaj tip obuke može da počne brzo pošto se oni oko svega dogovore.

Dodatne napomene:

  • oni kandidati koje zanima kurs i obuka za Adobe InDesign - početni, a ispunjavaju pomenute uslove mogu lično da se prijave cele godine u svakoj od poslovnica Akademije Oxford ili da bilo koju poslovnicu kontaktiraju telefonskim putem, kao i da na zvaničan mejl ove institucije pošalju podatke za prijavu
  • u onoj poslovnici u kojoj će kandidat i da pohađa nastavu u okviru ove obuke će da izvrši i sva plaćanja, a u skladu sa trenutno važećim cenovnikom
  • ukoliko određena kompanija želi da ovu vrstu kursa pohađaju njeni zaposleni, može da očekuje usklađivanje nastavnog plana sa njihovim potrebama u najvećoj mogućoj meri

Spisak gradova za kurs i obuku za Adobe InDesign

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje