Kurs i obuka za CorelDraw

CORELDRAW - Audio verzija
Audio verzija teksta

Program koji spada u red onih koji se smatraju idealnim izborom za sve osobe koje žele da nauče da potpuno samostalno koriste različite alate, prvenstveno namenjene izradi crteža, odnosno grafike i na taj način se osposobe za izradu zanimljivih čestitki za rođendane, vizit karti, brošura i sličnih materijala nosi naziv CorelDraw. A ono po čemu je korišćenje ovog programa posebno jeste što on uopšte nije težak za savladavanje, a zapravo je izuzetno bogat različitim alatima, te se od kandidata koji su zainteresovani da nauče da ga koriste zahteva samo osnovno poznavanje rada na računaru.

Zapravo, da bi se pohađala obuka i kurs za CorelDraw, u okviru Akademije Oxford nije neophodno imati nikakvo predznanje rada u pomenutom programu. Ova obuka se organizuje kao grupna i individualna i to na brojnim lokacijama u našoj zemlji, to jest u svakom gradu u kome se nalaze poslovnice pomenute institucije.

Svi koji su zainteresovani imaju mogućnost da prijavljivanje za pohađanje ove obuke izvrše lično u svakoj od poslovnica i to tokom cele godine. A u slučaju da im ovaj način prijavljivanja iz ma kog razloga ne bude odgovarao, dopušteno im je i da kontakt sa odabranom poslovnicom Akademije Oxford izvrše putem telefona, odnosno da na mejl adresu koja je navedena na zvaničnom web sajtu pošalju sve podatke za prijavu.

Što se tiče profesora, oni najpre imaju zahtevane kvalifikacije, koje su naravno na visokom nivou, a uz to su i istekli višegodišnje iskustvo u radu sa pomenutim programom, čime se svrstavaju u red najboljih predavača, budući da će nastojati da za vreme trajanja ove obuke polaznicima prenesu sva neophodna znanja, što će im i omogućiti da po završetku kursa samostalno da rade u pomenutom programu.Kurs i obuka za CorelDraw se odvija u skladu sa pravilima grupne, odnosno individualne nastave i svi kandidati se odlučuju prilikom prijavljivanja za vrstu kursa koji žele da pohađaju. A oni kandidati koji se budu odlučili za rad u grupama, treba da znaju da Akademija Oxford neprekidno nastoji da održi visok kvalitet nastave, tako da se uvek radi o manjim grupama, gde postoji najviše osmoro polaznika, a najmanje može da ih bude troje. Isto tako, u ovom slučaju su termini kada se nastava održava tačno određeni, ali isto tako i dinamika održavanja nastave, odnosno njeno trajanje. Kada je u pitanju individualna obuka i kurs za CorelDraw, polaznici treba da se direktno sa svojim profesorom, odnosno sa koordinatorom za nastavu u toj poslovnici dogovore oko dinamike održavanja nastave i njenih termina, jer je u ovom slučaju samo trajanje obuke jasno definisano.
Šta obuhvata kurs i obuka za CorelDraw?

Svaki kandidat koji poseduje osnovno poznavanje rada na računaru može da pohađa ovu vrstu obuke, koja na samom početku svim polaznicima predstavlja najpre osnovne karakteristike programa CorelDraw. Tu će se polaznici upoznati najpre sa opcijama kontrole koje nudi ovaj program, odnosno sa različitim menijima. Predavači im potom predstavljaju i različite opcije alata koje su ponuđene, a poseban fokus je stavljen na Zoom i Hand alate. Takođe će da ih upoznaju i sa opcijama koje nudi CorelDraw help, a tom prilikom će da savladaju i različite stručne termine koji se primenjuju.

Kurs i obuka za CorelDraw potom se fokusiraju na samo pokretanje ovog programa, te na otvaranje novog dokumenta. Polaznici će da nauče i na koji način se vrši uvoz grafičkih objekata i tekstualnih sadržaja, a zatim sledi savladavanje onih operacija koje su potrebne kako za snimanje izrađenog dokumenta, tako i za pripremu njegove rezervne kopije.

Profesori će uputiti polaznike ovog kursa i na pravilan način za izvoz konkretnog dokumenta u druge programe. Uzevši u obzir da je obuka i kurs za CorelDraw osmišljena kao kombinacija teorijskog i praktičnog dela, to znači da će svi kandidati već tokom nastave zaista i da nauče kako se izrađuje novi dokument prema navedenim zahtevima.

Posle svega ovoga, predavači će ih upoznati sa načinima crtanja nekih jednostavnijih, a obično osnovnih oblika kao što su kvadrati i pravougaonici, odnosno krugovi i elipse, te će u ovom delu naučiti i na koji način se radi sa tim objektima, a u smislu da će saznati kako se vrši selektovanje i pomeranje konkretnog objekta, a zatim i njegovo prilagođavanje. odnosno brisanje.

Tokom trajanja ove obuke polaznici će da nauče i da rade sa mnogim oblicima koji se smatraju složenim, kao što su na primer spirale, zvezde, mreže ili različiti objekti sa mnogo uglova. A uz to će da nauče i da rade sa takozvanim prevojnim tačkama, a naučiće i kako se izrađuju različite vrste pravih, odnosno krivih linija. U ovom delu će savladati sva znanja vezana za pravilno podešavanje svih onih parametara koji utiču na izgled konkretne linije, te će naučiti i kako se izrađuju specijalne kaligrafske linije, odnosno na koji način treba izvršiti presecanje određenih objekata.

TESTOVI


Polaznici će se upoznati i sa primenom različitih alata za brisanje, a potom sledi upoznavanje sa opcijama podešavanja dokumenata i stranica. A pod tim se podrazumeva da će naučiti na koji način se podešava orjentacija stranice, kao i njena veličina, ali i kako treba podesiti adekvatno pozadinu za konkretni dokument. Posle toga uče i kako se kreće po određenom dokumentu, odnosno na koji način treba dodati određenu stranicu ili je obrisati.

Da bi kurs i obuka za CorelDraw bila potpuna, polaznici će naučiti i da koriste različite vrste alata koji su namenjeni za izvršenje nekih preciznijih radnji, a poput recimo poravnanja unetih objekata, te njihovog drugačijeg raspoređivanja. U ovom delu će naučiti i da koriste određene merne jedinice, ali i lenjire i pomoćne linije.

Budući da boja igra vrlo bitnu ulogu u izradi različitih materijala u ovom programu, njoj je posvećen bitan deo nastavnog plana i programa za obuku i kurs za CorelDraw. Tako će u ovom segmentu svi polaznici, između ostalog da nauče koje sve palete boja postoje i na koji način ih treba koristiti, a zatim i kako se izvode konture, odnosno kako se koriste različiti alati vezano za upotrebu boja.

Zatim sledi upoznavanje sa dodavanjem različitih tekstualnih sadržaja određenom dokumentu, a kandidati će u ovom delu naučiti ne samo kako se uvozi tekst i kako se on obrađuje, već i na koji način se podešavaju različite opcije vezane za rad sa tekstom. Obuka i kurs za CorelDraw podrazumevaju i savladavanje znanja vezanih za različite vrste posebnih efekata koji se primenjuju na tekst, a što se prvenstveno odnosi na njegov položaj, gde polaznici uče kako se vrši rotiranje, odnosno podešavanje teksta da stoji koso. Zatim uče kako se ubacuju 3D efekti ili senka, ali i na koji način se stvara takozvano neon svetlo. Način na koji način funkcioniše promena redosleda već postavljenih objekata će takođe da savladaju, ali će naučiti i na koji način treba izvršiti njihovo grupisanje, odnosno kombinovanje. A polaznici u ovom delu obuke uče i kako treba zaključati određeni objekat da ne bi bio više menjan, te na koji način se mogu izvršiti različite promene na konkretnim objektima.

Dodavanje perspektive je samo jedan od specijalnih efekata koji će da nauče da koriste svi polaznici ovog kursa, a sem toga očekuje se da budu u mogućnosti i da prave senke, kao i da koriste različite vrste interaktivnih alata za mnogobrojne specijalne efekte koje nudi ovaj program.

Tokom pomenute obuke svi polaznici će naučiti i da rade sa različitim simbolima, to jest sa takozvanim bitmapama. Inače, vrlo bitan segment tokom ovog kursa je usmeren na savladavanje svih alata u okviru programa CorelDraw, a koji su namenjeni internetu, tako da će kandidati da nauče kako se vrši konvertovanje izrađenog dokumenta u neku internet stranicu, te na koji način treba dodati linkove ili grafiku toj web stranici, ali i kako se vrši dodavanje pozadine, odnosno imenovanje konkretne web stranice.

Završni deo koji predviđa kurs i obuka za CorelDraw podrazumeva da se polaznici upoznaju sa opcijama štampanja izrađenih dokumenata u ovom programu, tako da će osim osnovnih znanja naučiti i kako se vrši štampanje velikih formata, odnosno kako se podešavaju opcije štampača i slično.

Očekuje se da svaki kandidat koji bude završio obuku i kurs za CorelDraw može da samostalno izrađuje različite vrste sadržaja u ovom programu, a što će se sasvim sigurno izuzetno pozitivno odraziti i na njegovu radnu biografiju. On bi na samom početku trebalo da izrađuje jednostavnije forme, poput na primer vizit kartica i rođendanskih čestitki, pa kako bude sticao više radnog iskustva, on će nakon određenog vremena biti u stanju da potpuno samostalno izradi najkvalitetnije vrste recimo plakata, brošura i sličnih materijala.

Kako se odvija nastava u okviru kursa za CorelDraw?

U slučaju da kandidat prilikom prijave za pohađanje ove obuke navede da želi da pohađa grupnu nastavu, smatra se da njemu odgovaraju tačno definisani termini, koji su zapravo osnovna karakteristika ove vrste obuke. A osim termina, u ovom slučaju je tačno određeno i trajanje, ali i dinamika po kojoj se obuka i kurs za CorelDraw odvija.

Postoji samo jedna situacija kada možda i može da dođe do izmene definisanih termina, ali to nije uvedeno u redovnu praksu. Radi se o tome da kada polaznici koji spadaju u jednu grupu navedu zvaničan zahtev koordinatoru za nastavu u jednoj od poslovnica Akademije Oxford o promeni termina, on može da odluči da se dozvoli izvršenje promene termina u skladu sa zahtevima tih polaznika, ali samo u slučaju da to neće uticati na ostale obuke koje se u toj poslovnici održavaju.

Individualna obuka i kurs za CorelDraw se odvija u skladu sa pravilima, tako da je uvek samo jedan kandidat prisutan i on ima mnogo viši nivo slobode nego kandidati koji pohađaju nastavu u grupi. Zapravo, ovaj kandidat se sa svojim profesorom i dogovara kako oko dinamike održavanja časova, tako i oko tačnih termina, budući da je trajanje individualne nastave takođe tačno određeno nastavnim planom i programom.

Kome je obuka i kurs za CorelDraw namenjen?

Bez obzira da li kandidat koga zanima kurs i obuka za CorelDraw ima prethodno iskustvo sa radom u ovim programu ili ne, on može da pohađa ovu vrstu obuke, ali uz uslov da poseduje osnovnu računarsku pismenost.

Ova vrsta kursa je u osnovi namenjena svakome ko želi da savlada znanja izrade različite grafike, što će im biti od pomoći ili na konkretnom radnom mestu ili prilikom konkurisanja za neku novu radnu poziciju, uzevši u obzir da će sticanjem sertifikata o pohađanju ovog kursa sasvim sigurno imati mnogo kvalitetniju u radnu biografiju.

Koliko traje obuka i kurs za CorelDraw?

U osnovi, trajanje pomenutog kursa se razlikuje kad je u pitanju grupna i individualna nastava.

Ukupno 30 školskih časova podrazumeva nastavni plan i program za rad u grupama. Dinamika po kojoj se kurs i obuka za CorelDraw ovom slučaju odvija je takođe jasno definisana i podrazumeva nastavu pet puta nedeljno i to u trajanju od po 90 minuta, to jest dva školska časa.

Takođe, nastavni plan i program po kome se odvija obuka i kurs za CorelDraw je definisan i za individualnu nastavu. U tom slučaju, ona traje ukupno 21 školski čas, a to zapravo znači 21 put po 45 minuta, stim što se polaznik dogovara sa profesorom o terminima i dinamici.

Koja je cena kursa za CorelDraw?

U skladu sa izborom kandidata da li želi da pohađa nastavu u grupi ili individualnu, isključivo zavisi i koja je cena ove vrste obuke.

Pogledajte cene u našem cenovniku.

Gde i kada se održava obuka i kurs za CorelDraw?

Iako se kurs i obuka za CorelDraw održava u svakoj poslovnici Akademije Oxford u kojoj je prisutno interesovanje, mora se naglasiti da to prvenstveno važi za individualnu nastavu, jer polaznici koji se odluče za tu vrstu kursa imaju znatno viši nivo slobode u odnosu na onaj koje zanima grupna nastava.

Inače, individualna nastava se odvija onog trenutka kada se zainteresovani polaznik sa predavačem dogovori oko svih potrebnih detalja, a tačnije oko termina i dinamike održavanja nastave.

Međutim, kada je reč o radu u grupama, obuka i kurs za CorelDraw kojoj se odvija po ovom principu može da bude organizovana u svakoj poslovnici Akademije Oxford u kojoj se prijavi minimalno troje polaznika koji žele da je pohađaju, a da bi se oformila jedna grupa. Kada se prijavi predviđeni broj polaznika, ostali koji su izvršili prijavu pre toga će biti obavešteni u propisanom roku o tačnom datumu kada počinje ovo vrsta obuke, kao i o terminima, to jest o njihovoj tačnoj dinamici.

Dodatne napomene:

  • svi kandidati koji su zainteresovani da pohađaju obuku i kurs za CorelDraw se mogu tokom cele godine prijaviti direktno u poslovnici Akademije Oxford koja se nalazi u njihovom gradu i to lično, a mogu tu prijavu i da izvrše putem telefona, te da na zvaničan mejl ove institucije pošalju sve informacije za prijavu
  • u onoj poslovnici u kojoj kandidat treba da pohađa nastavu će izvršiti i sva neophodna plaćanja i to po onom cenovniku koji je u tom trenutku važeći
  • bilo koja kompanija koja je zainteresovana da njeni zaposleni pohađaju kurs i obuku za CorelDraw može da očekuje da se nastavni plan donekle prilagodi zahtevima tih polaznika, kada je neophodno

Kurs i Obuka za CorelDraw na teritoriji Srbije

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje