Kurs i obuka poslovne komunikacije na kineskom jeziku

Mada možemo reći da je na prvom mestu kurs i obuka poslovne komunikacije na kineskom jeziku kreirana za poslovne ljude koji žele da usavrše veštine komuniciranja u poslovnom okruženju na kineskom jeziku, neosporna je činjenica i da nastavu može da pohađa apsolutno svako bez obzira da li je trenutno zaposlen ili ne, a ko je zainteresovan da navedene veštine podigne na viši nivo.

Osobe koje interesuje pohađanje ovog kursa moraju biti informisane da se od njih zahteva nivo B1 znanja kineskog jezika i to koji je definisan prema pravilima opšteprihvaćenog standarda za jezike, to jest Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike. A takođe je važno i da svaki pojedinačni polaznik odluči da li ga interesuje online obuka i kurs poslovne komunikacije na kineskom jeziku, a koji će da prati preko interneta ili mu više odgovara da pristupi pohađanju nastave u jednoj od naših poslovnica, budući da su oba tipa nastave u našoj ponudi.

Takođe će biti potrebno i da se polaznik opredeli između praćenja nastave u grupi, odnosno u paru ili samostalno, a kroz individualni tip nastave, kako bi ovlašćeno lice naše poslovnice moglo da ga uputi u detalje koji su vezani za način njihovog organizovanja.


Kada je reč o individualnoj nastavi, napominjemo da se ona na istovetan način organizuje kao i poluindividualni kurs i obuka, te da se jedino razlikuje broj osoba koje su prisutne, jer ih dvoje mora biti u okviru poluindividualne, a samo jedan polaznik prisustvuje individualnoj nastavi. Vrlo je fleksibilan način njihovog organizovanja, uzevši u obzir da svaki pojedinačni polaznik koji se za jednu od njih bude opredelio, dobija mogućnost da se sa koordinatnom za nastavu u konkretnoj poslovnici ili, pak direktno sa predavačem, dogovori oko svih segmenata koji se odnose na način organizovanja. A to uključuje ne samo preciziranje tačnih termina kada će se individualni ili poluindividualni kurs organizovati, već i o datumu kada će početi.

One osobe koje iz nekog razloga budu odabrale da prate ovu obuku u formi grupne nastave, će morati na prvom mestu da sačekaju prijavljivanje dovoljnog broja zainteresovanih polaznika, to jest najmanje njih četvoro, a zatim će isto tako biti prinuđeni da prihvate termine i dinamiku, što za tu vrstu nastave definiše naša institucija.

Podrazumeva se svakako da se, kada to određena kompanija želi, može organizovati i korporativni kurs i obuka poslovne komunikacije na kineskom jeziku za određeni broj lica koja su u okviru nje zaposleni. Tada nadležni u toj kompaniji imaju pravo da zahtevaju prvo da se nastava sprovodi u prostorijama koje ona odredi, iako je u ponudi i online korporativna obuka, ali i ona koja može da bude organizovana u našim poslovnicama, te je takođe otvorena mogućnost da zaposleni nastavu prate individualno, u paru ili u grupi. Predstavnici te firme će detalje koji se odnose na organizovanje korporativnog kursa precizno da odrede sa ovlašćenim licem naše institucije.Ukoliko neko želi da pohađa ovu obuku, a uz to može adekvatno da odgovori i na osnovni zahtev, to jest poseduje određeni nivo poznavanja kineskog jezika, on ima mogućnost da se tokom cele godine prijavi za njeno pohađanje i to na bilo koji od navedenih načina. A osim što prijavi može da pristupi lično i to u svakoj od naših poslovnica, zainteresovani kandidat može i da ostvari kontakt preko mejla, te da u njemu napomene i u kom gradu ga interesuje da izvrši upis, budući da Akademija Oxford predstavništva ima u brojnim gradovima u celoj zemlji, te da nastavu organizuje prema definisanom programu u okviru svih njih. Uz pomenute načine, postoji mogućnost i da se zainteresovani prijave jednostavno preko telefona konkretne poslovnice, a svakako će naknadno dobiti obaveštenje o datumu kada će biti organizovano testiranje provere nivoa znanja ovog jezika.

Šta obuhvata kurs i obuka poslovne komunikacije na kineskom jeziku?

Iako će se predavači na početku obuke osvrnuti i na vrlo važan aspekt koji je vezan za poslovanje, odnosno za poslovnu komunikaciju na kineskom jeziku, a koji se odnosi na ponašanje kandidata prilikom razgovora za posao u nekoj kineskoj kompaniji, to jest u onoj kojom Kinezi upravljaju, činjenica je da će znatno više biti reči o drugim aspektima poslovne komunikacije na tom jeziku. Podrazumeva se da će oni omogućiti prisutnima i da dobiju precizne smernice koje se odnose na CV, to jest na njenovu izradu na ovom jeziku, te one koje se tiču pisanja motivacionog pisma.

Pored toga, kurs i obuka poslovne komunikacije na kineskom jeziku obrađuje i mnoge druge teme koje će biti od koristi svim polaznicima, jer će njihovom primenom u praksi da svoje veštine komunikacije na konkretnom jeziku znatno unaprede.

Tako će profesori, između ostalog da im objasne i kako bi trebalo da se ponašaju u različitim prilikama, a kako bi sa svojim poslovnim partnerima ili, pak nadređenima, kojima je kineski jezik maternji omogućili bitno kvalitetniji poslovni odnos. Uz to će predavači za vreme trajanja uvodnog časa posebnu pažnju da posvete i upoznavanju polaznika ovog kursa sa mnogobrojnim razlikama u kulturi naroda Kine i naše zemlje, te će im isto tako pokazati i na konkretnim primerima koji je poželjan model ponašanja sa takvim osobama, a koji aspolutno treba da izbegavaju.

Prisutni će savladati i umeće vođenja tefenskog razgovora na kineskom jeziku, a u smislu da će učestvovati u specijalno osmišljenoj vežbi simulacije jednog takvog razgovora, kojom prilikom će moći da uoče i greške koje neretko poslovni ljudi čine u takvim situacija, tako da će im profesori objasniti i kako je potrebno postupiti da bi se takve greške na vreme izbegle. U okviru tog dela, kurs i obuka poslovne komunikacije na kineskom jeziku podrazumeva i upoznavanje polaznika sa postupkom predstavljanja preko telefona, odnosno sa zakazivanje pregovora ili poslovnog sastanka, ali će naučiti i kako se pružaju informacije koje su sagovorniku potrebne putem telefona.

Zatim će da nauče i kako se pravilno vrši prepiska mejlom sa poslovnim partnerima iz Kine, ali i kako se odgovara na određene poruke elektronske pošte, te će isto tako biti reči i o pravilima kojih se valja pridržavati prilikom korišćenja ostalih načina pisane poslovne komunikacije, poput na primer pisama ili faksova.

Prisutni polaznici će naučiti i kako se vrši predstavljanje neposredno pre početka poslovnog satanka ili pregovora, odnosno kako se pristupa njihovom zakazivanju, odlaganju ili otkazivanju. A predavači će ih uputiti i u mnogobrojne taktike i metode koje su dokazano uspešne za vođenje kako poslovnih sastanaka, tako i pregovora.

Osim toga će da nauče i kako se izrađuju različiti poslovni izveštaji, te kako se sastavlja izveštaj sa konkretnog sastanka, odnosno na koji način se on prezentuje nadređenima. Obuka i kurs poslovne komunikacije na kineskom jeziku uključuje i one module koji se tiču socijalnog aspekta u ovakvom načinu komuniciranja na navedenom jeziku, budući da će predavači da im prezentuju i najpoželjniji način za ostvarivanje pravilnog kontakta sa govornikom kineskog jezika. U tom delu će da nauče i kako se treba ponašati prilikom dočekivanja poslovnih partnera iz ove zemlje, ali i kako bi valjalo da se ponaša prilikom različitih korporativnih događaja ili, pak poslovnog ručka.

Sa ciljem da polaznike uputi u sve tajne uspešnog komuniciranja na konkretnom jeziku, a u poslovnoj sredini, kurs i obuka poslovne komunikacije na kineskom jeziku prisutnima nudi mogućnost i da vrlo lako savladaju način izrade prezentacija, bilo da se kroz njih prikazuje poslovni imidž konkretne firme ili neka usluga, odnosno proizvod.

Za vreme trajanja pomenutog kursa će svi polaznici, bez obzira koju vrstu nastave da prate, biti u prilici i da uzmu učešće u specijalno osmišljenim vežbama, a čiji je cilj da im omogući jednostavnije savlađivanje gradiva koje je predviđeno zvaničnim nastavnim programom.

Kako se odvija obuka i kurs poslovne komunikacije na kineskom jeziku?

Prilikom upisivanja će svaki pojedinačni polaznik da iznese odluku da li želi da nastavu prati u jednoj od poslovnica Akademije Oxford ili će to da učini putem interneta, budući da je u našoj ponudi i online kurs i obuka poslovne komunikacije na kineskom jeziku.

Oni bi, takođe trebalo da se opredele ili za rad u grupama ili za nastavu u paru, odnosno individualnu nastavu, jer su sve oni u našoj zvaničnoj ponudi, a nakon što budu sve to odlučili, dobiće i jasne smernice o detaljima, pošto da se svi prethodno pomenuti tipovi nastave organizuju prema jasno definisanim pravilima koja se razlikuju. Isto se razlikuje i broj prisutnih polaznika u okviru svake od njih, tako da individualna obuka podrazumeva da je samo jedna osoba prisutna za vreme trajanje nastave, a poluindividualni kurs je namenjen za dva polaznika, dok u grupi bude najčešće između 4 do 8 polaznika.

A razlikuje se i osnovni princip njihovog organizovanja, te grupna obuka i kurs poslovne komunikacije na kineskom jeziku podrazumeva da organizator prethodno određuje dinamiku u tom slučaju, kao i termine, a što su uslovi koje polaznici jednostavno moraju da prihvate, dok je individualna i poluindividualna nastava organizovana tako da svaki pojedinačni polaznik sa osobom koja je nadležna u okviru konkretne poslovnice dogovara sve što se odnosi na način njihovog sprovođenja.

Važno je, svakako napomenuti i to da se prvo čeka prijavljivanje 4 polaznika najmanje, a koji su zainteresovani za pohađanje nastave u grupi, da bi ona uopšte mogla i da bude organizovana. A kada je u pitanju korporativni kurs i obuka poslovne komunikacije na kineskom jeziku, svaka kompanija koju interesuje taj tip nastave ima pravo da se sa licem koje je za to nadležno u okviru institucije organizatora dogovori o svemu što se odnosi na njeno organizovanje, tako da može da bude sprovedena, po potrebi čak i u prostorijama konkretne firme.

Kome je kurs i obuka poslovne komunikacije na kineskom jeziku namenjena?

Na prvom mestu je određeno da ovu obluku treba da pohađaju lica koja su zaposlena i koja hoće da komunikaciju na kineskom jeziku usavrše, a primarno okviru poslovnog okruženja. Ali isto tako je obuka i kurs poslovne komunikacije na kineskom jeziku namenj bilo kome ko poseduje B1 nivo znanja jezika, a ko iz nekog razloga želi da stekne potrebne veštine, koje će mu omogućiti da na kineskom jeziku nesmetano komunicira u poslovnom svetu.

Koliko traje obuka i kurs poslovne komunikacije na kineskom jeziku?

Kada je u pitanju grupni kurs i obuka poslovne komunikacije na kineskom jeziku, a budući da dinamiku i termine u tom slučaju određuje naša institucija, kao organizator, tačno se zna i trajanje, jer su 32 školska časa nastavnog fonda raspoređena unapred. O svim tim detaljima će polaznici biti obavešteni vrlo brzo pošto se jedna grupa u kojoj je prisutno minimum 4 polaznika bude oformila.

Ali, sa druge strane, svaki polaznik koga interesuje kako individualna obuka i kurs poslovne komunikacije na kineskom jeziku, tako isto i polu individualna nastava, treba da zna da taj nastavni fond, on u dogovoru sa predavačem može da pohađa onako kako mu odgovara, budući da je način njihovog sprovođenja potpuno drugačiji od grupne vrste nastave.

Gde i kada se održava kurs i obuka poslovne komunikacije na kineskom jeziku?

Kako u poslovnicama Akademije Oxford, tako se isto organizuje i online obuka i kurs poslovne komunikacije na kineskom jeziku, a uz to ako neka kompanija zahteva da bude organizovana za njene zaposlene, možemo da ponudimo i organizaciju nastave u prostorijama koje ta firma bude odredila.

Što se tiče termina održavanja, oni zavise od odluke svakog pojedinačnog polaznika o vrsti nastave koju će da prati, uzevši u obzir da je u našoj ponudi kako grupni kurs i obuka poslovne komunikacije na kineskom jeziku, tako i individualna, ali i poluindividualna nastava. A termini kod grupne nastave moraju biti definisani od strane organizatora, stim da ona počinje kada se prijavi dovoljan broj polaznika koji žele da je pohađaju, što zapravo podrazumeva da se mora prijaviti najmanje četiri osobe i to nevezano da li je u pitanju ona nastava koju Akademija Oxford u svojim poslovnicama sprovodi ili ona koju polaznici prate preko interneta.

Princip prema kome se poluindividualna i individualna obuka i kurs poslovne komunikacije na kineskom jeziku organizuje je drugačiji, te predviđa da se polaznici tada sa nadležnim predavačem, odnosno sa koordinatorom za nastavu u sklopu konkretne poslovnice organizatora moraju dogovoriti ne samo oko datuma početka, nego i oko tačne dinamike održavanja, te oko termina.

Dodatne napomene:

  • zahteva se da svako ko izvrši prijavu uradi test provere znanja kineskog jezika, jer je neophodno da on bude na nivou B1 po CEFR - u (The Common European Framework for languages) i to je minimalan nivo znanja koji mora da poseduje svako ko želi da pohađa ovaj kurs
  • prijavljivanje se vrši na nekoliko načina i to ili putem telefona ili preko mejla ili direktno u poslovnici
  • u onoj poslovnici u kojoj se kurs i obuka poslovne komunikacije na kineskom jeziku i sprovodi, to jest u kojoj se polaznik upisuje, je svako od njih pojedinačno obavezan da pristupi plaćanju svojih obaveza

Spisak gradova poslovne komunikacije na kineskom jeziku

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje