Kurs i obuka za modnog fotografa

Vrlo je važno da svako koga interesuje modna fotografija i generalno, ko želi da pohađa ovaj kurs pre toga stekne minimum osnovna znanja koja se odnose na umetnost fotografisanja. A ukoliko to nije imao prilike da učini, trebalo bi da zna i da naša institucija organizuje i specijalizovani kurs i obuku za fotografa, a koja je odlična priprema.

Vrhunski modni fotografi su zaduženi da sprovedu pomenuti kurs, a tom prilikom se pristupilo na prvom mestu upoznavanju prisutnih sa osnovnim pravilima koja se vezuje za studijsko, odnosno modno fotografisanje.

Iako je primarno kurs i obuka za modnog fotografa zamišljena tako da svakom polazniku pruži mogućnost sticanja teorijskih znanja, svakako će oni imati prilike da učestvuju i u praktičnom delu nastave, a tom prilikom će moći da teorijska znanja koja su pre toga usvojili na najbolji način primene i tako steknu neophodnu sigurnost za bavljenje ovim poslom.


Za prijavu je određeno da bude izvršena bilo kog dana tokom kalendarske godine, a svi koji to žele imaju pravo da se opredele da li će to da učine lično u prostorijama jednog od predstavništava naše institucije ili će se odlučiti za prijavljivanje preko mejla, odnosno iskoristi će mogućnost da prijavu izvrše putem telefona. Nevezano za to koji od ponuđenih načina odaberu, svakako se svi prijavljeni obavezuju da lično dođu kada bude bio organizovan upis i da prilože dokumentaciju koja se zahteva.

Način sprovođenja nastave je isto tako vrlo jasno definisan, a pod tim se misli da svi prijavljeni na prvom mestu imaju obavezu da se opredele da li će da prate nastavu preko interneta ili u prostorijama jednog od predstavništava pomenute institucije. A kada to učine, treba da odluče i da li im više odgovara nastava prema čijim pravilima se sprovodi grupni kurs i obuka za modnog fotografa ili žele da je prate kroz individualnu obuku, dok se mogu odlučiti i za takozvanu poluindividualnu nastavu, kada je predviđeno da istovremeno dvoje polaznika prate predavanja.

Kako je predviđeno da se sve tri navedene vrste ovog kursa organizuju prema pravilima koja su u potpunosti precizno definisana, tako svi prijavljeni treba da budu upoznati sa tim podacima. Ukoliko nekome odgovaram da nastavu pohađa sa više osoba, a pritom mu takođe ne smeta da u to učini u tačno određenim terminima, te može da prihvati dinamiku koju će organizator da odredi, za njega je grupni kurs najbolja varijanta. Ta vrsta nastave se može organizovati pošto grupa od najmanjeg broja polaznika bude napravljena, a što znači da je potrebno prijavljivanje četiri osobe minimu, posle čega će biti kreirana grupa i odlučeno prvo kada će početi ta vrsta kursa, a potom i u kojim terminima, kao i po kojoj dinamici će biti organizovana. Onda će i svako pojedinačno o svemu tome da bude obavešten na propisan način.U slučaju da bilo kom polazakniku ovakav način organizacije ne odgovara, mi mu nudimo da odabere individualnu ili poluindividualnu obuku, a zapravo oba ta tipa kursa se sprovode po istom principu. Jedino broj prisutnih polaznika se razlikuje, to jest njih dvoje je predviđeno da pohađaju poluindividualnu nastavu, a samo jedna osoba treba da prati individualni kurs. Konačnu odluku o datumu početka one vrste obuke koju izabere, ali i o terminima u kojima će da budu održana predavanja, odnosno o dinamici će doneti pojedinačni polaznik i njegovo profesor, jer to zavisi isključivo od dogovora koji će on da ima sa ovlašćenim licem naše poslovnice, odnosno sa svojim profesorom.

A isto tako, Obrazovni centar Akademije Oxford može u svakom trenutku da izađe u susret bilo kojoj kompaniji koju interesuje korporativni kurs i obuka za modnog fotografa, to jest onda kada postoji želja ili potreba da određeni broj lica koja su u njoj zaposlena nauče koji način funkcioniše modna fotografija. Uzevši u obzir da je u pitanju specifična vrsta nastave, to znači da je i način organizacije vrlo fleksibilan, jer je menadžmentu zainteresovane organizacije dopušteno da izabere prvo gde će se ta vrsta kursa organizovati, to jest da li u prostorijama konkretne kompanije, u našoj poslovnici ili preko interneta, pa zatim i da odluči u dogovoru sa našim predstavnikom prema kojoj dinamici i u kojim terminima će se korporativni kurs sprovesti.

Kurs i obuka za modnog fotografa - program nastave

Na prvom mestu je obuka i kurs za modnog fotografa osmišljena tako da osobama koje su imale priliku da steknu osnovna znanja iz oblasti fotografije omogući da se upoznaju sa modnom fotografijom i time sebi omoguće da poboljšaju veštine i znanja koja već poseduju u toj oblasti. Oni će na taj način moći i da u velikoj meri utiču na poboljšanje svoje radne biografije ovim sertifikatom, ali će isto tako i moći posao kojim se bave da prošire na sektor mode.

Navodi se kao poželjno da polaznici poseduju sopstveni fotoaparat namenjen za profesionalno fotografisanje, ali to nije i osnovni uslov za praćenje nastave.

A da bi oni bili u mogućnosti da steknu potrebna znanja koja se odnose na modnu fotografiju, neophodno je da ih profesori upoznaju sa osnovnim karakteristikama te vrste fotografije, a koja se u svakom slučaju razlikuje u odnosu na klasičnu. Takođe će da im predstave i različite tipove uređaja koji se u toj oblasti koriste, a prvenstveno se misli na to da će se upoznati sa osnovnim tipovima fotoaparata koje je najbolje koristiti tom prilikom, te sa razlučitim vrstama sočiva. Takođe će da nauče i kada je potrebno koristiti blic, ali i koji se sve filteri moraju primeniti da bi konkretna fotografija bila što uspešnije izrađena. Biće reči, pored ostalog i o fokusu, kao i o važnosti pripreme konkretnog prostora u kome bi trebalo da bude organizovano snimanje.

Osim toga će kurs i obuka za modnog fotografa polaznicima da pruži priliku da nauče i na koji način se vrši priprema modela za fotografisanje. Iako to nije primarno u opisu njihovog posla, modni fotografi moraju posedovati osnovna znanja koja se odnose na šminkanje modela, odnosno na odabir odgovarajuće frizure, ali je najvažnije da znaju po kom principu se vrši izbor modela koji će biti u određenom slučaju fotografisan.

Isto tako će prisutnima biti omogućeno da nauče i kako se konkretna fotografija obrađuje u različitim programima koji su za tu namenu i primarno kreirani, ali i kako se koriste različite tehnike i alati čija se primena odnosi na njihovo poboljšanje. Biće im na primerima objašnjeno i kako funkcioniše takozvana fotomanipulacija, koja se svrstava u specifičnu tehniku i svoju primenu nalazi kada je potrebno da se primene različiti specijalni efekti.

Profeosri će sve polaznike svakako ukratko uputiti i u način na koji se izrađuju fotografije, mada se pretpostavlja da je svako ko je pohađao prethodno specijalizovanu obuku i kurs za fotografa to već imao prilike da nauči.

Naglašavamo da će se praktični segment koji uključuje obuka i kurs za modnog fotografa organizovati na različitim lokacijama, kao i da će polaznici imati prilike da tom prilikom pokažu i da mogu samostalno da primene sva znanja koja su savladali tokom teorijskog dela ovog kursa.

Kada i gde se kurs i obuka za modnog fotografa organizuje?

O terminima u kojima se grupna obuka i kurs za modnog fotografa održava, kao i o preciznoj dinamici, odluku može samo da donese institucija koja zvanično organizuje nastavu, a datum početka u tom slučaju zavisi od toga koliko zainteresovanih polaznika je izvršilo prijavu. Naime, neophodno je prvo da se četvoro njih prijavi na jedan od opisanih načina, te će vrlo posle toga svi zainteresovani da budu obavešteni zvanično o pomenutim detaljima organizacije.

A kada je u pitanju određivanje svih pomenutih segmenata u okviru individualne i poluindividualne nastave, tu je dogovor o tome prepušten zvanično ovlašćenom licu Obrazovnog centra Akademije Oxford i pojedinačnom polazniku. Da ne bi bilo zabune, moramo naglasiti da se sve tri vrste nastave koje su pomenute organizuju i na način koji se smatra klasičnim, a kada ste izabrani kurs i obuka za modnog fotografa sprovodi u našoj poslovnici, kao i putem interneta. Uslov za praćenje nastave online jeste da zainteresovani polaznik poseduje računar i da predavanjima, u tom slučaju pristupa kroz korišćenje specijalnog softvera.

Naravno, svako pojedinačno će imati mogućnost da se opredeli na kom mestu će da pohađa nastavu, ali je nakon toga njegova dužnost da navede da li će da predavanja prati samostalno ili u grupi, odnosno ili u paru.

Važno je da istaknemo informaciju da se po potrebi može organizovati i korporativna obuka i kurs za modnog fotografa, a kada je način sprovođenja te vrste nastave maksimalno prepušten potrebama i zahtevima klijenata.

Kako se organizuje obuka i kurs za modnog fotografa?

Uzevši u obzir da Obrazovni centar Akademije Oxford može polaznicima da ponudi dva tipa obuke (online i klasičan), odnosno grupnu, individualnu i polu individualnu nastavu, to iziskuje da oni prvo izvrše izbor, a kako bi mogli da dobiju tačne podatke i o terminima i o dinamici održavanja, te isto tako i o tačnom datumu početka.

Takođe se može organizovati i korporativni kurs i obuka za modnog fotografa, a ako je to uslov klijenata, ali se tada u potpunosti poštuju zahtevi zainteresovane firme, što znači da taj tip kursa može da bude organizovan baš na onaj način koji bude definisao sam klijent. Mi nudimo mogućnost i da se predavanja organizuju u okviru konkretne kompanije, ali i u našoj poslovnici, kao i putem interneta, a sve to apsolutno zavisi od potreba zainteresovanog klijenta, to jest određene firme. Nadležna lica te organizacije bi svakako trebalo da pomenute zahteve iznesu ovlašćenoj osobi organizatora, a kako bi oni mogli da budu ispunjeni.

Da se vratimo na nastavu koju sprovodimo za sve zainteresovane pojedinačne polaznike i da napomenemo da se individualni i poluindividualni kurs i obuka za modnog fotografa sprovode na potpuno isti način, stim da je navedeno prisustvo različitog broja osoba tom prilikom. Pa tako, individualnom kursu treba da prisustvuje samo jedan polaznik, a kod poluindividualne nastave mora da bude prisutno njih dvoje. Što se tiče principa organizacije, on je vrlo slobodan pošto svaki polaznik u potpunosti ima pravo da definiše vreme početka izabranog tipa nastave sa svojim profesorom, te sa njim treba da se usaglasi i oko dinamike, odnosno tačnog termina održavanja.

Posebno je specifičan način na koji se grupna obuka i kurs za modnog fotografa mora organizovati, pošto je ujedno i iznet zahtev koji mora da bude ostvaren da bi ta vrsta nastave mogla da počne. Ali pre toga smo u obavezi da istaknemo da je tačno određen broj osoba koje mogu da prisustvuju nastavi u grupi i da to podrazumeva od njih četvoro do najviše osmoro, pa je samo zato i određeno da mora najmanje četiri osobe da se prijavi, kako bi prvo mogla da bude napravljena grupa, te posle i da bi mogla da počne ta vrsta kursa. Svakako će u kratkom roku posle toga svi koji su izvršili prijavu do tog trenutka da dobiju tačne podatke o datumu početka i o terminima održavanja ovog tipa nastave, kao i o dinamici, a što sve imaju obavezu da prihvate, jer nije podložno izmenama.

Koliko traje kurs i obuka za modnog fotografa?

U skladu sa smernicama koje navodi nastavni program po kome se obuka i kurs za modnog fotografa organizuje, određeno je da nastava traje ukupno 144 časa.

A kako kod grupnog kursa o terminima održavanja i o dinamici brine isključivo institucija organizatora, to se mahom podrazumeva da ta vrsta nastave traje oko 10 sedmica, ali je i određeno da prijavljeni svakako dobiju sve potrebne informacije koje se na to odnose, onog trenutka kada se bude prijavilo najmanje osoba potrebnih za formiranje grupe (njih četvoro).

Što se tiče trajanja ostala dva vida nastave koja imamo u ponudi, moramo da istaknemo da zbog načina njihova organizovanja svakako nismo u mogućnosti da tačno navedemo koliko će da traje individualni ili poluindividualni kurs i obuka za modnog fotografa, jer se o tome moraju dogovoriti polaznik i profesor, odnosno ovlašćeno lice konkretnog predstavništva organizatora. A oni mogu da se opredele da se nastava organizuje intenzivnijom ili manje intenzivnom dinamikom, tako da će i trajanje od toga da zavisi.

Isto tako je ni trajanje korporativnog kursa ne zavisi od naše institucije, jer je tu dopušteno da se klijent izjasni o terminima organizovanja nastave, kao i o dinamici, te mestu na kome želi da korporativna obuka i kurs za modnog fotografa bude sprovedena.

Spisak gradova za modnog fotografa

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje