Kurs i obuka za sudskog tumača i prevodioca za češki jezik

Suprotno uobičajenom mišljenju, osobe koje su zainteresovane da steknu zvanje sudski prevodilac za češki jezik ne moraju obavezno da poseduju diplomu Filološkog fakulteta na tom smeru. Zapravo je najvažnije da imaju kako izuzetno visok nivo znanja radnog jezika, tako i da odlično poznaju maternji.

Obavezan je svako ko želi da se prijavi na zvaničan konkurs Ministarstva pravde Republike Srbije, a sa ciljem da navedeno zvanje stekne, da poseduje dokaz koji je validan i vezan je za zahtevani nivo poznavanja jezika.

A za takve osobe i jeste kreirana specijalizovana obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za češki jezik, nakon čijeg završetka kandidati stiču potvrdu o pohađanju edukacije, koju svakako imaju pravo da prilože kada bude raspisan konkurs.


Kurs i obuka za sudskog tumača i prevodioca za češki jezik

Moramo napomenuti da se konkurs ne raspisuje naročito često, već da to nadležna lica u pomenutom ministarstvu čine kada se javi potreba u određenom gradu za kvalifikovanim stručnjacima specijalizovanim za obradu sadržaja na ovom jeziku. Podrazumeva se da će kandidati morati da odgovore i na ostale zahteve, koji su zakonom propisani, ali i da polažu predviđene ispite. Ukoliko budu adekvatno odgovorili na sve to, te uspešno prođu ovaj konkurs, biće im izdato Rešenje o postavljenju za sudskog tumača za pomenuti jezik i moraće u nadležnoj instituciji da polažu zakletvu.

Dužnost je svakoga ko stekne zvanje sudski prevodilac za češki jezik da svoje usluge, kad god za tim postoji potreba, pruži sudu, odnosno ostalim nadležnim institucijama u zemlji. A svakako ima dozvolu i da overu dokumenata vrši na zahtev fizičkih ili pravnih lica, s tim da postoji tačno određena tarifa po kojoj se usluge ovih stručnjaka naplaćuju i koju bi trebalo u praksi da poštuju.

Bitno je da svako ko adekvatno odgovara na pomenute zahteve zna da se stručni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za češki jezik organizuje u svakoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford, u kojoj za to postoje uslovi.

TESTOVI


Bilo kog dana se zainteresovani mogu prijaviti za pohađanje edukacije i to u radno vreme poslovnice, ličnim dolaskom ili telefonskim putem, s tim da im je dozvoljeno i da informacije o sebi (ime, prezime i datum rođenja), kao i osnovne kontakt podatke, pošalju elektronskim putem, a na zvaničnu mejl adresu navedene institucije.

Ovlašćeno lice konkretnog predstavništva će prijavljene, na za to propisan način kontaktirati i obavestiti ih o dokumentaciji, koju će morati da pripreme za upis. Svakako je iznet i zahtev za ličnim prisustvom prijavljenih upisu.

Što se tiče samog principa sprovođenja nastave, napominjemo da je u ponudi tradicionalna i online obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za češki jezik, a da se svaka od njih može pohađati kako individualno, tako i u grupi. Dakle, odluka je svakog pojedinačnog kandidata i gde će pohađati predavanja i na koji način.Važno je naglasiti da je posedovanje kompjutera osnovni uslov za praćenje časova online, a neophodno je i da zainteresovani pravilno instaliraju na njega tačno određeni program, o čemu će svakako na vreme da budu informisani. Sva potrebna pomoć u tehničkom smislu će im, na zatev biti pružena od strane stručnjaka ove institucije, koji su zato zaduženi.

Podrazumeva se da će polaznici koji se opredele za tradicionalnu, to jest klasičnu nastavu, predavanja pohađati u sklopu izabranog predstavništva organizatora.

Princip koji se primenjuje prilikom sprovođenja grupne nastave je posebno strog, zato što apsolutno svaki prijavljeni mora da se pridržava pravila o terminima održavanja časova, kao i o dinamici, ali i o datumu početka, a o čemu u tom slučaju brine institucija organizatora. Kako je predviđeno da od četvoro do najviše osmoro polaznika prati ovu vrstu edukacije, to je vrlo važno da se minimalan broj njih najpre prijavi u određenoj poslovnici, pa da zvanično bude napravljena jedna grupa. Nakon što organizator odredi sve pomenuto, svi prijavljeni će biti propisno obavešteni, a izmene se kod ove vrste edukacije ne dozvoljavaju.

Kome god iz nekog razloga ne odgovara takav vid pohađanja nastave, može da se opredeli za njeno samostalno praćenje, budući da je individualni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za češki jezik vrlo fleksibilna. Naime, prijavljeni definišu kog datuma će početi časovi, te kakvom dinamikom će se odvijati i u kojim će to biti terminima, a zajedno sa koordinatorom za nastavu u izabranoj poslovnici i sa profesorom.

Obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za češki jezik - nastavni program

U skladu sa nastavnim programom, koji se poštuje prilikom sprovođenja navedene edukacije, predviđeno je da stručni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za češki jezik počne od predstavljanja prisutnima svih onih dužnosti, koje će morati da obavljaju u praksi. A u tom delu će profesori da im objasne i kako, uopšteno funkcioniše postupak sticanja licence, te će im govoriti i o samom konkursu, kao i o polaganju specijalizovanih ispita. Svakako će prisutni saznati i koja dokumentacija se od njih zahteva prilikom konkurisanja za sticanje licence, te šta se događa nakon što zvanično budu dobili Rešenje o postavljenju za sudskog tumača za pomenuti jezik.

Važno je napomenuti i to da se fokus nastave stavlja na upoznavanje prisutnih sa terminima koji se koriste u oblasti prava, kao i sa njihovim pravilnim prevođenjem sa srpskog jezika na češki, odnosno u suprotnom smeru, ali i u opciji koja uključuje direktan prevod sa češkog jezika na neki drugi strani i obrnuto. Kroz vežbe, koje su takođe zastupljene, svakom polazniku ove edukacije se omogućuje da unapredi znanja iz konkretne oblasti, te da nauči samostalno da vrši prevod različitih dokumenata u bilo kojoj od navedenih kombinacija.

Iako je specijalizovana obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za češki jezik usmerena prvenstveno na upoznavanje zainteresovanih sa pravilima vezano za prevod dokumenata i različitih vrsta dokumentacija u pisanom obliku, prisutnima će biti objašnjeno i šta se podrazumeva pod pojmom konsekutivni prevod, a koje su osobenosti onoga koji je poznat kao šapatni.

Vrlo detaljno će profesori govoriti i o samom procesu overavanja dokumenata, tako da se očekuje da svaki polaznik konkretne edukacije stekne sasvim dovoljan nivo znanja, koja će mu omogućiti da se kvalifikuje za zvanje sudski prevodilac za češki jezik i da ga apsolutno profesionalno obavlja.

Šta sve mora da se nalazi u takozvanom Dnevniku stranaka i poslova će svaki kandidat naučiti, a takođe će kroz primere predavači pojasniti na koji način bi pravilno trebalo da bude vođena evidencija pruženih usluga. Svakako će biti govora i o tome po kom principu bi trebalo da naplaćuje svoje usluge u praksi.

Sa pojmom Apostille, odnosno overom takozvanim Haškim pečatom će se isto tako upoznati polaznici, a predviđeno je da se stručni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za češki jezik usmeri i na temu koja je vezana za postupak dostavljanja dokumentacije ili različitih dokumenata na obradu ovom stručnjaku. Tačnije, u tom segmentu će profesori govoriti o obavezi da klijent kome su potrebni prevodi dokumenata sa češkog jezika na srpski ili u bilo kojoj drugoj kombinaciji, dostavi originalna dokumenta na uvid. Takođe će imati priliku da saznaju i šta je potrebno da učine, u slučaju da postoje greške u prevedenim dokumentima, a koja je klijent dostavio samo na overu.

Neophodno je naglasiti da će svaki polaznik koji završi ovu obuku postati vlasnik potvrde o pohađanju, te da je upravo to i jedan od dokumenata koji bi trebalo da preda prilikom konkurisanja za zvanično sticanje zvanja sudski prevodilac za češki jezik.

Ukoliko postoji potreba da nivo znanja navedenog jezika polaznik unapredi, na raspolaganju mu je i obuka i kurs češkog jezika, a koji se organizuje u brojnim poslovnicama ove institucije u celoj zemlji i to u skladu sa onim pravilima, koja navodi Zajednički evropski referentni okvir za jezike. Pretpostavlja se da ćemu praćenje te edukacije gotovo sigurno značajno pomoći da stekne sigurnost i da bude izabran na konkursu.

U kojim terminima i na kojoj lokaciji se održava kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za češki jezik?

Osnovni uslov da bi prijavljeni mogao da dobije informaciju o tome kada i gde se organizuje stručna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za češki jezik jeste da navede ovlašćenom predstavniku izabrane poslovnice organizatora da li želi predavanja da prati u grupi ili individualno, pošto se ta dva tipa edukacije organizuju na potpuno drugačiji način.

Kandidati koji izaberu da sasvim samostalno pristupe predavanjima će u tom slučaju imati dozvolu da sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu određene poslovnice i sa onim predavačem, koji je nadležan za sprovođenje edukacije, definišu kog datuma će početi individualna obuka, a zatim je potrebno da se usaglase i oko dinamike sprovođenja časova, te da preciziraju i termine.

Kako se radi o potpuno drugačijem principu, to svako kome odgovara grupni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za češki jezik ima obavezu da prihvati sve one uslove, koje definiše ovlašćeno lice određene poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford. Jednostavnije govoreći, najpre mora pričekati da se najmanje 4 kandidata zvanično prijave, to jest da se grupa oformi. Posle toga organizator definiše datum početka, odnosno dinamiku i termine održavanja časova, pa obaveštava sve prijavljene. Naročito je važno istaći da se promene nijednog segmenta kod ovog tipa nastave, po zahtevu prijavljenih ne mogu dozvoliti.

Kako je organizovana obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za češki jezik?

U principu je definisano da svaki prijavljeni ima dužnost da se opredeli koju vrstu edukacije od ponuđenih će pratiti, jer je dostupan kako online kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za češki jezik, tako i tradisionalan princip sprovođenja predavanja. Takođe je obaveza svakog kandidata i da se opredeli između grupne i individualne nastave.

Za lica kojima odgovara da časove pohađaju preko interneta je naveden zahtev da obezbede računar i to sa tačno definisanim performansama, a da bi nesmetano pratili izabrani vid edukacije, moraće određeni program i da na taj uređaj instaliraju. Budući da Obrazovni centar Akademije Oxford nudi i tehničku podršku, to će svaki pojedinac koji bude imao poteškoće tokom instalacije, tim stručnjacima moći da se obrati.

Kada je u pitanju klasična edukacija, svako ko se za nju opredeli treba da u zakazanim terminima bude prisutan u poslovnici ove institucije, u kojoj je izvršio prijavu i upisao se.

Razlika između individualne i grupne nastave nije samo u broju prisutni, već se razlikuju i prava svakog polaznika.

Ovlašćeni predstavnik institucije organizatora donosi odluku kog datuma će početi grupna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za češki jezik, ali ima pravo to da uradi isključivo posle zvanične prijave najmanje četvoro ljudi, budući da prvo mora biti napravljena grupa od minimalnog broja članova, a toj vrsti nastave sme prisustvovati najviše 8 polaznika. Dakle, samo organizator ima dozvolu da odredi i datum početka grupne nastave, ali i termine u kojima će se časovi održati, odnosno dinamiku, s tim da se zahtevi prijavljenih za određenim izmenama ne uzimaju u obzir u ovom slučaju.

Posebno je slobodan način koji se primenjuje prilikom sprovođenja individualne edukacije, budući da se polazniku dopušta da sa profesorom, odnosno sa zvaničnim predstavnikom određene poslovnice organizatora, precizira detalje vezano za sprovođenje nastave.

Specijalizovani kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za češki jezik - trajanje

Samim tim što postoje dve mogućnosti za praćenje ove edukacije, definisano je drugačije trajanje, pa će prijavljeni informacije o tome dobiti neposredno pre zvaničnog početka nastave.

Sa fondom od ukupne 80 školskih časova, individualna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za češki jezik bi trebalo da traje četiri meseca. Iako je institucija organizatora predvidela da se taj tip nastave sprovodi dinamikom, koja podrazumeva 40 dvočasa, to jest 40 puta po 90 minuta predavanja, činjenica da je kandidatu omogućeno da se sa predavačem dogovori o svemu što je vezano za organizaciju (datum početka, termini i dinamika održavanja časova) pruža priliku da ukupan nastavni fond bude raspoređen i na drugačiji način.

Kod nastave u grupi je prisutan onaj princip, koji podrazumeva da organizator definiše ne samo termine održavanja i dinamiku, odnosno trajanje, nego i datum početka, što čini kada se kreira grupa od minimalnog broja članova. Tako je određeno da grupni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za češki jezik, traje ukupno 8 meseci. U okviru ove edukacije je 192 školska časa, a dinamika je na dnevnom nivou po tri časa (135 minuta nastave) i to dva puta u toku jedne sedmice.

Koliko košta stručna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za češki jezik?

Prisutna je razlika u ceni između individualne i grupne nastave, budući da je i drugačiji nastavni fond i princip organizacije.

Zato je navedeno da individualni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za češki jezik ukupno košta 100 evra, a taj iznos će biti obračunat u dinarskoj protivvrednosti i to na dan kada bude bila izvršena uplata. Dostupna je i opcija plaćanja na rate, tako da je potrebno izdvojiti po 325 evra svakoga od ukupno 4 meseca trajanja edukacije.

U slučaju da nekoga interesuje nastava u grupi, mora znati da njena cena iznosi 800 evra, takođe u dinarima. A organizator omogućuje da se i grupna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za češki jezik plati u čak osam rata, tako da će kandidat svakog meseca u dogovoreno vreme izdvajati po 100 evra, a taj iznos će biti obračunat prema zvaničnom kursu za tu valutu na dan uplate.


Kursevi za sudskog tumača i prevodioca za češki jezik u ostalim gradovima Srbije:


Kursevi za sudskog tumača i prevodioca za češki jezik | Akademija Oxford
POSLOVI
Poslovi sudski tumač i prevodilac za češki jezik
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje