Sudski tumač i prevodilac za češki jezik

Kako pokazuju dostupni podaci, češki jezik trenutno u svetu govori nešto više od 12 miliona ljudi. Međutim, njih skoro 11 miliona se ovim jezik služi kao maternjim, što znači da ga tek oko milion ljudi u celom svetu uči kao strani jezik, pa je sasvim jasno i da su prevodioci i sudski tumači za češki jezik u svetu vrlo retki. Ali to što su retki u svetu ne znači da vam Prevodilački centar Akademije Oxford neće ponuditi i uslugu koja podrazumeva prevođenje sa češkog i na češki jezik, budući da su u našem timu i stručnjaci koji su posebno usmereni na rad sa ovim zapadnoslovenskim jezikom.

Usluga prevoda različitih vrsta dokumenata, odnosno svih vrsta dokumentacije nije kompletna ukoliko ne uključuje i uslugu overe prevedenih materijala za koju je zaduženo stručno lice, to jest sudski tumač koji je za obavljanje poslova overe dokumenata zvanično ovlašćen od strane nadležnih institucija Republike Srbije. Naravno, obe usluge koje smo pomenuli možete dobiti u okviru svake naše poslovnice u zemlji. A uzevši u obzir da njih ima preko 20, te da su smeštene na lokacijama koje su vrlo lako dostupne u skoro svim većim, ali i u mnogim manjim gradovima u Srbiji, to smo uvereni da će nas svako kome su potrebni prevodi sa i na ovaj jezik vrlo lako pronaći i sa našim predstavnicima se dogovoriti oko svih detalja koji su vezani za uslugu prevodilaca i sudskih tumača za češki jezik.

Ipak, ovo je tek manji segment usluga koje pružamo kada je u pitanju prevođenje sa češkog i na češki jezik. Radi se o tome da zahvaljujući činjenici što svi naši prevodioci i sudski tumači imaju niz interesovanja, te su mahom usavršili rad na dva i više jezika, tako da spadamo u retke prevodilačke centre koji nude uslugu direktnog prevoda sa češkog na određeni strani jezik, odnosno sa nekog stranog jezika na češki. A da stvar bude još bolja, kod nas vas očekuju direktni prevodi, što se vrlo retko sreće u praksi, budući da se u većini slučajeva nudi prevod sa, recimo češkog na engleski, ali koji podrazumeva najpre prevod sa češkog na srpski, pa sa srpskog na engleski, što znači da čitav proces prevođenja na taj način traje prilično dugo.

Osim prevoda sa češkog na srpski, odnosno sa srpskog na češki, nudimo vam i sledeće jezike: grčki, mađarski, finski, pakistanski, engleski, poljski, nemački, kineski, francuski, ukrajinski, portugalski, bugarski, švedski, italijanski, holandski, japanski, estonski, italijanski, korejski, ali i bosanki, slovački, danski, persijski, turski, hrvatski, norveški, te makedonski, znakovni, latinski, romski, hebrejski i mnoge druge svetske jezike, sa kojih možemo prevesti sve materijale na češki, odnosno sa češkog na bilo koji od njih.

Na zahtev klijenata, svaki naš prevodilac i sudski tumač za češki jezik obrađuje dokumenta svih vrsta, odnosno dokumentaciju, poput medicinske, tehničke i tenderske. To znači da vas kod nas očekuju i prevodi i overe prevedenih specifikacija farmaceutskih proizvoda, lekarskih nalaza, uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, te dokumentacije o medicinskim proizvodima, odnosno laboratorijskih ispitivanja tehničkih uzoraka. Takođe, prevodimo i uputstva za rukovanje, ali i deklaracije proizvoda i građevinske projekte, odnosno sve ostale materijale koji se tiču farmacije, medicine i građevinske industrije.

Posebno napominjemo da ćete kod nas dobiti kompletnu obradu svih dokumenata i dokumentacije, što znači da uz uslugu prevoda, dobijate i njegovu overu, što je vrlo značajno, jer na taj način zapravo dobijate preveden dokument koji se moguće koristiti u svakoj situaciji, a potpuno isto kao i svaki drugi original, uzevši u obzir da se ovako obrađen dokument smatra potpuno validnim sa stanovišta prava. Da bi sudski tumač za češki jezik mogao da izvrši overu, prema pravilima zakonom propisane procedure, on mora da uporedi originalan i preveden dokument, a sa ciljem da utvrdi da li su podaci u njima istovetni, što on i čini, pa tek nakon što se uveri da među njima ne postoji apsolutno nikakva razlika on stavlja svoj pečat na prevod, što znači da potvrđuje da su u pitanju istovetna dokumenta. Zato posebno naglašavamo da svaki klijent koji ima potrebu za prevođenjem dokumenata, odnosno svih materijala za koje se zahteva overa sudskog tumača ima i obavezu da dostavi originalna dokumenta na uvid.
Vrlo je važno da napomenemo i to da se za pojedina dokumenta, uz overu od strane sudskog tumača zahteva i specifična vrsta overe, koja je znana kao haški Apostille pečat. Naime, za ovu vrstu overe su zaduženi sudski organi Republike Srbije, te se klijentima svakako savetuje da se najpre kod njih raspitaju da li je za njihov dokument potrebna ova vrsta overe, pa ako jeste po kom principu je treba izvršiti. Ovaj podatak je vrlo važan za svakoga ko ne želi da bez potrebe dolazi kod nas više puta, jer se za određena dokumenta uz samu overu Apostille pečatom, zahteva i njegov prevod, tako da se tada najpre dokument overava u nadležnom sudu, pa ga tek onda preuzimaju ovlašćeni sudski tumači. A kako Prevodilački centar Akademije Oxford teži da zadovolji i najzahtevnije klijente, to ćemo se potruditi da vam damo sve potrebne informacije o ovoj vrsti overe i uputimo vas upravo na one institucije koje su nadležne, budući da nijedan prevodilac i sudski tumač za češki jezik koji je član našeg tima nema obavezu da poseduje ove informacije, jer one spadaju u nadležnost sudskih organa naše zemlje.

Materijale za prevođenje možete da dostavite lično, u našu poslovnicu koja se nalazi u vašem gradu, odnosno u onu koja vam je najbliža. No, ukoliko vam to ne odgovara, jednostavno ih pošaljite, preko “Pošte Srbije” i to preporučeno ili putem kurirske službe. A za sve one sadržaje koji ne spadaju u red zvaničnih dokumenata, te za njih nije potrebno vršiti uslugu overe, imate mogućnost da ih skenirate i pošaljete na meil. Doduše, istu ovu mogućnost vam pružamo i u jednom slučaju i kada su u pitanju prevodi dokumenata. Naime, kada nam se klijenti obrate sa zahtevom da prevedemo određena dokumenta vrlo brzo, da bi naši prevodioci i sudski tumači za češki jezik ispoštovali ovaj zahtev, dozvoljeno je da nam skenirana dokumenta prvo pošalju na meil, a da originale na uvid dostave naknadno i to na bilo koji od načina koje smo prethodno pomenuli. Sasvim je jasno da se u tom slučaju podrazumeva da je neophodno reagovati vrlo brzo, te da je potrebno da nam originale dostavite što pre, kako bismo ispoštovali vaš zahtev za kratkim rokom izrade.

A sa druge strane, mi vama takođe prevedene materijale možemo da dostavimo na meil, ali samo kada su u pitanju prevodi materijala bez overe sudskog tumača. Međutim, kada je za obradu sadržaja zadužen i prevodilac i sudski tumač za češki jezik, dokumenta možete da preuzmete lično, odnosno imate pravo da zahtevate da vam se pošalju na određenu adresu. Tu uslugu vrši kurirska služba i ona nije uračunata u osnovnu cenu, te se naplaćuje od klijenata prema važećoj ceni dostave te službe koja je vrši.

Sudski tumači i prevodioci za češki jezik na vaš zahtev obrađuju i sva dokumenta koja se podnose nadležnim službama iz različitih razloga, kao što su: potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje, uverenje o nekažnjavanju, te potvrda o slobodnom bračnom stanju, kao i sve ostale izjave, uverenja, potvrde i saglasnosti. Takođe, sa češkog i na češki u različitim kombinacijama jezika prevodimo i tekovine Evropske Unije, te različite vrste ugovora, ali i presude za razvod braka, odnosno sve ostale presude i rešenja suda, kao i ostala pravna akta.

Neka od dokumenata koja, takođe na vaš zahtev obrađuju naši prevodioci i sudski tumači za češki jezik su i: potvrda o prebivalištu, izvod iz matične knjige venčanih, lična karta, dozvola za boravak, izvod iz matične knjige rođenih, saobraćajna dozvola, pasoš, izvod iz matične knjige umrlih, uverenje o državljanstvu, radna dozvola, vozačka dozvola, kao i: statut preduzeća, poslovni godišnji izveštaji, fakture, bilansi stanja, odluke, osnivački akt preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica, bilansi uspeha, revizorski izveštaji i mnoga druga dokumenta, bilo da su u pitanju lična ili poslovna.

U zavisnosti od vaših zahteva, svaki prevodilac i sudski tumač za češki jezik će prevesti i overiti i ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, ali su isključivo vezana za oblast obrazovanja, kao što su: svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, uverenje o položenim ispitima, prepis ocena, diploma i dodatak diplome, nastavni planovi i programi fakulteta, te potvrda o redovnom školovanju i mnoga druga.

A uz sve što smo naveli, pomenućemo još i to da naši sudski tumači i prevodioci za češki jezik obrađuju i naučne patente, ali i sva dokumenta iz oblasti nauke.Prevođenje sa češkog i na češki jezik

Mada među najčešće zahteve koje nam klijenti upućuju kada je u pitanju prevođenje sa češkog i na češki jezik svakako spada obrada ličnih, ali i mnogih drugih dokumenata, kod nas možete dobiti obradu apsolutno svih ostalih sadržaja, bez obzira da li je reč o prevodima sa češkog na naš jezik, odnosno sa srpskog na češki ili se zahteva prevođenje sa češkog na bilo koji strani jezik, te sa nekog stranog na češki jezik.

U skladu sa vašim potrebama, odnosno zahtevima, sa češkog i na češki jezik prevodimo sadržaje web prodavnica i online kataloga, ali i softvere, odnosno programe i aplikacije, te web sajtove. Svi naši stručnjaci koji su zaduženi za izvršenje ove usluge su u potpunosti upućeni u pravila SEO (Search Engine Optimisation), koja sa puno pažnje implementiraju u svoj rad, čime prevedenim inetrnet sadržajima daju mnogo viši kvalitet, a sajtovima koji se upravo na takav način prevode omogućavaju da se prilično brzo nađu među prvima u okviru pretraživača, čime se postiže odličan efekat, jer se potencijalnim klijentima pruža prilika da lakše dođu do internet prezentacije određene firme ili pojedinca.

A sa češkog i na češki jezik prevodimo i književna dela svih vrsta, poput proze, beletristike, romana i poezije, ali i udžbenike, te članke iz novina, kao i dečije, stručne i ilustrovane časopise. Takođe, prevodimo i tekstualne sadržaje koji su namenjeni široj populaciji, ali i one koji su posebno namenjeni užim, stručnim krugovima, bez obzira koju temu obrađuju i koliko su kompleksni, jer naši prevodioci i sudski tumači za češki jezik pored visokih profesionalnih kvalifikacija imaju i izuzetno bogato opšte obrazovanje, što im uz dugogodišnje iskustvo omogućuje da se lako snađu sa svim temama. Osim tekstova čija tema je vezana za oblast turizma, ekonomije, finansija, bankarstva i prava, sa češkog i na češki jezik prevodimo i sve one koji obrađuju ma koju temu iz oblasti: politike, marketinga, psihologije, infomacionih tehnologija, farmacije, komunikologije, sociologije, ekologije i zaštite životne sredine, te filozofije, medicine, građevinske industrije, ali i obrazovanja, menadžmenta, nauke i različitih grana svih prirodnih, odnosno društvenih nauka.Posebno smo ponosni na uslugu kompletne obrade svih video, odnosno audio materijala, a koja podrazumeva prevođenje sa češkog i na češki jezik: reklamnih poruka, serija, emisija (zabavnih, informativnih, dečijih, obrazovnih i drugih), te igranih filmova svih žanrova, kao i crtanih, dokumentarnih i animiranih, ali i uslugu titlovanja, te sinhronizacije svih prevedenih sadržaja. Upravo na taj način svakom klijentu nudimo finalizaciju procesa prevođenja audio i video materijala, odnosno sadržaj koji mogu dalje da plasiraju tamo gde žele.

Uz sve pomenute usluge, koje podrazumevaju prevode sa češkog i na češki jezik u pisanom obliku, Prevodilački centar Akademije Oxford u svom timu ima i one stručnjake čija specijalnost je usmerena na pružanje usluga usmenog prevođenja. A budući da su oni specijalizovani i za konsekutivno i za prevođenje uz pomoć šapata, odnosno simultano, to je najvažnije da nam najpre na propisan način dostavite i informacije o tom događaju za koji su vam potrebne ove usluge, kako bismo mogli da na pravim način odgovorimo zahtevima samog događaja. Pored usluge usmenog prevođenja sa češkog i na češki jezik u bilo kojoj jezičkoj kombinaciji, omogućavamo vam i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, koja će sigurno ispuniti vaša očekivanja, uzevši u obzir da je reč o opremi poslednje generacije.

Kao svojevrsnu dodatnu uslugu ističemo i redakturu sadržaja. A ona se smatra dodatnom, jer je lektori i korektori iz našeg tima vrše za sve one materijale koji su prevedeni sa češkog i na češki jezik, ali kojom prilikom nisu ispoštovana pravila prevođenja, te se radi o neadekvatno prevedenim materijalima, kojima niste zadovoljni. Kada se izvrši profesionalna redaktura ovako prevedenih materijala, možete biti sigurni da će čak i oni najzahtevniji klijenti biti u potpunosti zadovoljni.

Prevod sa srpskog na češki jezik

Ako su vam potrebni prevodi određenih sadržaja sa srpskog na češki jezik, možete biti sigurni da ste došli na pravo mesto, jer Prevodilački centar Akademije Oxford u svom timu ima i prevodioce i sudske tumače za oba jezika, tako da će u potpunosti obraditi sva dokumenta, ali i ostale vrste materijala i to po najpovoljnijim uslovima, kako sa stanovišta cene, tako i u pogledu kvaliteta, ali i brzine izrade.

Vaša jedina obaveza je da nam materijale dostavite na propisan način, a u zavisnosti od toga da li su vam potrebni prevodi dokumenata ili drugih vrsta sadržaja, zavisiće i mogući načini dostave. Naime, prevođenje dokumenata sa srpskog na češki jezik iziskuje i dostavu originalnih dokumenata na uvid, ukoliko vam je potrebna i usluga overe sudskih tumača. Posebno naglašavamo da je ova vrsta usluge vrlo važna, jer je pravno važeći dokument samo onaj koji je preveden, pa overen pečatom zvaničnog lica, odnosno sudskog tumača. Zapravo, stavljanjem pečata na dokument koji je preveden sa srpskog jezika na češki se potvrđuje da je prevod veran originalu, te da je u smislu zakona i prava potpuno ispravan, što znači da se može koristiti u bilo kojoj situaciji isto kao i originalan dokument.

A kako se naše poslovnice nalaze na preko 20 lokacija i to u mnogim većim i manjim gradovima širom Srbije, to vam najpre nudimo mogućnost da nam materijale koje želite da prevedemo sa srpskog na češki jezik dostavite lično i to u bilo koju od poslovnica. Takođe, imate mogućnost i da ih pošaljete preko kurirske službe ili “Pošte Srbije”, preporučenom pošiljkom, a u slučaju da nije potrebna overa, možete ih dostaviti i na meil. Međutim ,postoji jedna situacija kada i dokumenta za koja se zahteva overa možete dostaviti najpre na meil, a naknadno dostavljate i originale na uvid i to onako kako vam najviše odgovara. Kada je u pitanju hitan prevod, možete nam dokumenta slati na ovaj način, jer je u tom slučaju poštovanje zadatog vremenskog roka ključni faktor, pa je upravo to i razlog za ovakav način slanja, jer se u tom slučaju ubrzava čitav proces, te se omogućuje klijentima prevod dokumenata u vrlo kratkom roku, što i jeste osnovna svrha hitnog prevoda.

Dostava obrađenih materijala se takođe može izvršiti na meil ili preko kurirske službe na adresu klijenta, a mogu ih i lično preuzeti. Međutim, slanje na adresu se svrstava u dodatne usluge, budući da ova usluga nije uračunata u osnovnu cenu prevoda i overe, te se naplaćuje od klijenta direktno, a prema cenovniku službe koja je zadužena za isporuku.

Prevođenje sa srpskog na češki
Prevođenje sa češkog na srpski

Prevodilački centar Akademije Oxford obrađuje sve lične i poslovne dokumente, ali i dokumentaciju za tendere, tehničku i medicinsku dokumentaciju, te sve vrste dokumenata koja se podnose nadležnim službama, poput izjava, potvrda, saglasnosti i uverenja, odnosno dokumenata iz oblasti obrazovanja koja se takođe u različitim situacijama predaju određenim institucijama, kao što su recimo diplome i dodaci diplomi, svedočanstva, uverenja o položenim ispitima, potvrde o redovnom školovanju, nastavni planovi i programi fakulteta i ostala.

Takođe, sa srpskog na češki jezik prevodimo i sudska rešenja i presude, uputstva za rukovanje, ali i naučne patente i radove, kao i rezultate naučnih istraživanja, te građevinske projekte. Naši prevodioci i sudski tumači obrađuju i seminarske i diplomske radove, ali i tekstualne sadržaje čija tema je vezana za bilo koju oblast, a na vaš zahtev prevodimo i udžbenike, književna dela, poput romana, proze, poezije i beletristike, te članke iz novina i sadržaje ilustrovanih, dečijih i naučnih časopisa.

A sa srpskog na češki jezik prevodimo i filmove, serije, reklamne poruke i emisije različite sadržine, a uz uslugu prevoda vršimo i njihovu sinhronizaciju, to jest titlovanje, a u skladu sa vašim zahtevima. Prevodimo i reklamne materijale svih vrsta, ali i softvere i web sajtove, te online kataloge i sadržaje web prodavnica.

Kod nas možete da izvršite i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, ali i da angažujete stručnjake čija specijalnost je simultano, konsekutivno i prevođenje pomoću šapata sa srpskog na češki jezik.

Prevođenje uverenja o državljanstvu sa srpskog jezika na češki

Uz prevođenje uverenja o državljanstvu sa srpskog na češki jezik, stručnjaci Akademije Oxford vam nude kompletnu obradu ovog, ali i mnogih drugih ličnih, odnosno poslovnih dokumenata. Pod tim mislimo da se oni najpre prevode, pa overavaju pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača, uzevši u obzir da je to zakonom propisana procedura da bi se određeni dokument koji je preveden sa srpskog na češki jezik svrstao u red pravno važećih dokumenata, te da bi klijent mogao da ga koristi u praksi bez ikakvih poteškoća. Samo imajte na umu da je neophodno da nam dostavite i originale na uvid, kako bi sudski tumač mogao da ih uporedi i utvrdi da je prevod veran originalu, jer je to deo standardne, zakonom propisane procedure.

Na vaš zahtev, sa srpskog na češki jezik prevodimo i: pasoš, izvod iz matične knjige venčanih, vozačku dozvolu, ličnu kartu, izvod iz matične knjige rođenih, radnu dozvolu, ali i saobraćajnu dozvolu, te izvod iz matične knjige umrlih, dozvolu za boravak, potvrdu o prebivalištu i mnoga druga lična dokumenta. Naravno, prevodimo i ona dokumenta koja se smatraju poslovnim, kao što su poslovne odluke, fakture, statuti i osnivački akti preduzeća, bilansi stanja i uspeha, sertifikati, licence, rešenja o osnivanju pravnog lica, te revizorski i godišnji izveštaji, ali i sudske presude i rešenja, te tekovine Evropske Unije i mnoga druga pravna akta.

Osim toga, sa srpskog jezika na češki prevodimo i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, potvrdu o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju, potvrdu o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti i sve druge izjave, potvrde, saglasnosti i uverenja, odnosno sva dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama iz različitih razloga.

Uz sve što smo pomenuli, kod nas možete dobiti i prevod diploma i dodataka diplomi, potvrda o redovnom školovanju, prepisa ocena, ali i prevode svedočanstava završenih razreda osnovne i srednje škole, nastavnih planova i programa fakulteta, te uverenja o položenim ispitima i sva ostala dokumenta koja se predaju nadležnim službama, a vezana su za oblast obrazovanja.

Prevodi PR tekstova sa srpskog na češki jezik

Kako je reklamiranje u današnje vreme sve češće usmereno na posebne vrste sadržaja, a prvenstveno na takozvane PR tekstove, to smo u prilici i da svima kojima je to potrebno ponudimo uslugu prevođenja PR tekstova sa srpskog jezika na češki. A kako smo svesni činjenice da se radi o vrlo specifičnoj vrsti sadržaja, možete biti potpuno uvereni da će svaki prevodilac i sudski tumač koji je angažovan na obradi materijala iz oblasti reklamiranja na odgovarajući način preneti i reklamnu poruku koja se u njima nalazi, a koja najčešće nije tako lako uočljiva. Tako će postići osnovni cilj prevođenja ovakve vrste sadržaja, jer će i klijentima kojima je češki jezik maternji pružiti mogućnost da se upoznaju sa sadržajem PR tekstova, odnosno da se upoznaju sa određenim proizvodom ili uslugom koja se tim putem reklamira. Takođe, sa srpskog na češki jezik prevodimo i flajere, plakate, vizit kartice, ali i brošure, letke i kataloge, te sve druge vrste reklamnih sadržaja, ma kako složeni bili.

A prevodimo i softver, to jest bilo koju aplikaciju ili program, kao i web prodavnice i kataloge, ali i web sajtove. Uzevši u obzir da je za kvalitetno prevođenje internet sadržaja sa srpskog na češki jezik neophodno i da oni budu dobro optimizovani za pretraživače, kako bi im se na taj način omogućila što bolja pozicija u polju pretrage, to se prilikom procesa obrade ovakvih materijala naši prevodioci i sudski tumači maksimalno pridržavaju pravila SEO (Search Engine Optimisation), koja pažljivo implementiraju u prevedene sadržaje i na taj način postižu maksimalno pozitivan efekat.

Prevod diplomskih radova sa srpskog jezika na češki

Tek jedna od mnogih usluga koje vršimo se odnosi i na prevođenje diplomskih radova sa srpskog na češki jezik, mada naši stručnjaci obrađuju i naučne i seminarske radove, ali i naučne patente i rezultate naučnih istraživanja, odnosno sva dokumenta koja se odnose na nauku.

Takođe prevodimo i tehničku i medicinsku, te dokumentaciju za tender, odnosno: laboratorijske analize tehničkih uzoraka, lekarske nalaze, uputstva za lekove i karalteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, ali i sva dokumenta o medicinskim proizvodima i ostale sadržaje koji su vezani za farmaciju i medicinu.

Uz sve pomenuto, sa srpskog na češki jezik prevodimo i građevinske projekte, deklaracije proizvoda svih vrsta, ali i uputstva za rukovanje i karakteristike proizvoda, te sve ostale materijale koji se odnose na oblast građevinske industrije.

Usmeno prevođenje sa srpskog na češki jezik

Osim prevoda u pisanom obliku svih materijala sa srpskog jezika na češki, kod nas možete dobiti i uslugu usmenog prevoda u ovoj jezičkoj kombinaciji, a nudimo vam i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Vrlo je važno da napomenemo da je neophodno da nam prvo dostavite sve bitne informacije koje se tiču događaja koji organizujete kako bismo mogli da pripremimo adekvatnu ponudu, jer su u našem timu prevodioci i sudski tumači specijalizovani i za prevođenje pomoću šapata, ali i za konsekutivno i simultano prevođenje sa srpskog jezika na češki. A budući da je svako od njih primenljivo na određenu vrstu događaja, to moramo znati broj učesnika, koncepciju samog događaja, ali i podatke o prostoru u kome će biti održan, kako bi ponuda koju pripremimo na najbolji mogući način zadovoljila zahteve tog događaja.

Takođe, sa srpskog jezika na češki prevodimo i dokumentarne, animirane, igrane i crtane filmove, ali i serije, reklamne poruke, te informativne, dečije, zabavne i edukativne emisije. Pored usluge prevoda, kod nas možete dobiti i finalizaciju obrade svih video i audio materija koje smo pomenuli, ali i mnogih drugih, što znači da vam nudimo i uslugu profesionalne sinhronizacije, te titlovanja, uzevši u obzir da su u timu Prevodilačkog centra Akademije Oxford i oni stručnjaci koji su zaduženi za izvršenje ove usluge, a spadaju među najbolje u svom poslu.

Prevodi književnih dela sa srpskog na češki jezik

Bilo koji prevodilac i sudski tumač Akademije Oxford će na vaš zahtev prevesti i književna dela sa srpskog jezika na češki, a sem beletristike, prevodimo i dela poezije i proze, ali i romane, kao i udžbenike. Takođe, kod nas vas očekuju i prevodi sadržaja ilustrovanih, dečijih, te naučnih časopisa, kao i članaka iz novina.

A ako su vam potrebni prevodi bilo koje vrste tekstualnih sadržaja, rado ćemo izvršiti i ovu uslugu, te vam u relativno kratkom roku dostaviti prevedene materijale na dogovoren način. Nemojte da vas brine ukoliko su u pitanju stručni, kompleksni tekstovi, jer naši prevodioci i sudski tumači imaju sasvim dovoljno i znanja i iskustva da mogu da prevedu i najsloženije tekstualne sadržaje, bez obzira za koju oblast je vezana njihova tema. Kada je u pitanju tematika tekstova, slobodno možemo reći da ćete kod nas dobiti prevod svih sadržaja bez obzira koju temu obrađuju, jer naši stručnjaci uz profesionalne kvalifikacije, koje su na visokom nivou, imaju i izuzetno široko opšte obrazovanje, tako da praktično ne postoji tema koja im je strana. A sa srpskog na češki jezik prevode tekstove čija tema je vezana za oblast bilo koje grane prirodnih ili društvenih nauka, te menadžmenta, ekologije i zaštite životne sredine, ali i politike, ekonomije, komunikologije, prava, finansija, bankarstva, kao i: filozofije, psihologije, sociologije, građevinske industrije, medicine, farmacije, informacionih tehnologija, marketinga, turizma, odnosno obrazovanja, nauke i mnogih drugih.

Prevod sa češkog na srpski jezik

Svako ko ima bilo kakve veze sa Češkom, bez obzira da li studirao na nekom tamošnjem univerzitetu, pa želi da nostrifikuje diplomu u našoj zemlji ili je, pak završio osnovnu, odnosno srednju školu u ovoj zemlji, odnosno bio je zaposlen u nekoj kompaniji na teritoriji Češke će sasvim sigurno u nekom trenutku imati potrebu za prevođenjem određenih dokumenata sa češkog jezika na srpski. Naravno, sve što smo pomenuli je tek manji deo razloga zbog kojih nam se klijenti obraćaju sa zahtevom za prevodima u ovoj kombinaciji jezika i u ovom smeru.

Bez obzira koji je razlog za prevođenjem dokumenata ili materijala, trebalo bi da znate da Prevodilački centar Akademije Oxford okuplja u svom timu stručnjake koji su primarno usmereni na obradu sadržaja u potpunosti u skladu sa pravilima, tako da uz prevođenje materijala dobijate i uslugu njihove overe od strane sudskih tumača koji su i zvanično ovlašćeni od nadležnih organa Republike Srbije za obavljanje ove usluge. Na taj način će svaki klijent kome su potrebni prevodi dokumenata sa češkog na naš jezik dobiti dokument koji je zvanično priznat kao pravno važeći, uzevši u obzir da stavljanjem svog pečata na prevod sudski tumač potvrđuje da je on veran originalu, a što znači da ga klijenti mogu koristiti u svakoj prilici.

Sam proces overe dokumenata je precizno određen zakonom, što znači da ovlašćeno lice najpre poredi prevode i originale, a kada se uveri da je prevod veran originalu, on ga i overava, pa time zapravo potvrđuje da je on istovetan originalu, tako da može da se koristi kao i svaki drugi pravno validan dokument. Zato je vrlo važno da nam klijenti kojima su potrebni prevodi dokumenata i njihova overa dostave na uvid originale, kako bi sudski tumač mogao da ispoštuje proceduru.

Prevođenje sa češkog na srpski
Prevođenje sa srpskog na češki

Kada odlučite da nama poverite prevođenje sadržaja sa češkog na srpski jezik, možete nam ih dostaviti na nekoliko načina, to jest onako kako vama najviše odgovara. To znači da ih možete dostaviti lično u jednu od naših poslovnica, koje su smeštene u skoro svim gradovima u zemlji, a ima ih preko 20, tako da ćete nas sigurno lako pronaći. Takođe, možete ih poslati preko kurirske službe ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naše najbliže poslovnice, a one materijale za koje nije potrebna overa, možete poslati i na meil. Jedina situacija u kojoj možete da pošaljete čak i dokumenta ovim putem, jeste ukoliko su vam prevodi i overa potrebni u znatno kraćem roku od onoga koji vam mi ponudimo. Pa čak i tada imate obavezu da nam dostavite originale na uvid, ali u ovom slučaju to možete učiniti naknadno, na način koji odaberete. Ovaj postupak je uveden da bismo klijentima omogućili da dobiju takozvani hitan prevod, odnosno prevod u kratkom roku, tako da je neophodno u tom slučaju i da nam originale na uvid dostavite što pre.

Prilikom dostave materijala na prevod, trebalo bi i da naglasite kako želite da ih preuzmete po završetku njihove obrade. Osim ličnog preuzimanja u našoj najbližoj poslovnici, sve one materijale za koje se ne zahteva overa možete dobiti skenirane na meil, a u skladu sa vašim zahtevom vam ih možemo poslati i na određenu adresu. Za izvršenje ove usluge je zadužena kurirska služba, tako da se ona i naplaćuje prema njenom važećem cenovniku u trenutku dostave i to direktno od klijenta.

Uz prevod svih vrsta ličnih i poslovnih dokumenata, te tehničke, medicinske i tenderske dokumentacije, sa češkog na srpski jezik prevodimo i sve vrste dokumenata koja se predaju nadležnim institucijama u mnogim situacijama. Tu najpre mislimo na različite vrste uverenja potvrda, saglasnosti i izjava, ali i na diplome i dodatke diplomi, svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, nastavne planove i programe fakulteta, ali i prepise ocena, potvrde o redovnom školovanju i mnoga druga.

Takođe, sa češkog na srpski jezik prevodimo i web sajtove, softvere, online kataloge i prodavnice, ali i časopise svih vrsta, poput stručnih, dečijih i ilustrovanih, te udžbenike, knjige (romane, poeziju, prozu, beletristiku), kao i članke iz novina. Naši prevodioci i sudski tumači prevode i sve vrste tekstualnih sadržaja ma kako njihova tema bila kompleksna i bez obzira na koju se oblast odnosila.

Sa češkog na srpski jezik prevodimo i reklamne materijale svih vrsta, počev od brošura, PR tekstova i kataloga, pa do vizit kartica, plakata, flajera i reklamnih letaka. Prevodimo i građevinske projekte, tekovine Evropske Unije, ali i uputstva za rukovanje, sudske presude i rešenja i mnoga druga pravna akta.

Uz prevođenje filmskih ostvarenja, poput animiranih, crtanih, dokumentarnih i igranih filmova, ali i serija, reklamnih poruka, te zabavnih, informativnih, dečijih i svih drugih vrsta emisija, na zahtev klijenata vršimo i profesionalno titlovanje i sinhronizaciju takvih materijala. A u našem timu su i prevodioci i sudski tumači koji su prvenstveno usmereni na uslugu usmenog prevođenja sa češkog jezika na srpski, tako da uz simultano, možete dobiti i usmeno prevođenje pomoću šapata, te konsekutivno. Pored usluge različitih vrsta usmenog prevoda, možemo da vam ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po najpovoljnijim uslovima.

Prevodi poslovnih i ličnih dokumenata sa češkog jezika na srpski

Prevodilački centar Akademije Oxford svim zainteresovanim klijentima uz uslugu prevoda poslovnih i ličnih dokumenata sa češkog na srpski jezik nudi i uslugu njihove overe, koju vrše ovlašćeni sudski tumači. Na taj način oni dobijaju njihovu kompletnu obradu, odnosno preveden dokument koji mogu da koriste u svakoj situaciji, budući da pečat sudskog tumača na njemu podrazumeva da je veran originalu. Zato je neophodno da nam dostavite i originale na uvid, kako bi zakonska procedura bila potpuno ispoštovana.

Takođe je vrlo važno da znate i da se za pojedina dokumenta uz overu sudskog tumača zahteva i specijalna vrsta overe, takozvanim haškim Apostille pečatom. A za nju su zaduženi sudski organi u Republici Srbiji, tako da su klijenti obavezni da se raspitaju na vreme da li je i za njihov dokument ona potrebna ili ne. Uz to, napominjemo i da nijedan prevodilac i sudski tumač za češki koji je član tima Akademije Oxford nije dužan da poseduje precizne informacije o tome da li je za određeni dokument potrebna overa Apostille pečatom ili ne, jer ne spada u njihovu nadležnost, mada će sasvim sigurno učiniti sve da vam pruže dodatne informacije i upute vas gde možete da dobijete validne informacije. Ovo posebno naglašavamo, jer se neretko događa da se za određena dokumenta zahteva najpre izvršiti ovu overu, jer je neophodno i da haški Apostille pečat bude preveden, pa se tako obrađen dokument overava od strane sudskog tumača.

Na vaš zahtev, sa češkog na srpski jezik prevodimo sva poslovna i lična dokumenta, kao što su: statuti preduzeća, bilansi stanja, rešenja o osnivanju pravnog lica, odluke, osnivački akti preduzeća, bilansi uspeha, fakture, godišnji i revizorski izveštaji, ali i: izvod iz matične knjige rođenih, pasoš, dozvolu za boravak, izvod iz matične knjige umrlih, potvrdu o prebivalištu, radnu dozvolu, vozačku i saobraćajnu dozvolu, ličnu kartu, te izvod iz matične knjige venčanih, uverenje o državljanstvu i sva ostala lična i poslovna dokumenta koja ovom prilikom nismo pomenuli.

Takođe, prevodimo i medicinsku i tehničku, kao i dokumentaciju za tender, odnosno: lekarske nalaze, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, građevinske projekte, uputstva za rukovanje i deklaracije proizvoda bilo koje vrste.

A sa češkog na srpski jezik prevodimo i tekovine Evropske Unije, sertifikate, licence, presude o razvodu braka, kao i sve ostale vrste sudskih presuda, te sudska rešenja, ugovore, punomoćja i ostala pravna akta. U slučaju potrebe, svaki naš prevodilac i sudski tumač za češki jezik će prevesti na srpski i sva dokumenta koja se podnose nadležnim službama, poput: uverenja o neosuđivanosti, potvrde o slobodnom bračnom stanju, saglasnosti za zastupanje, potvrde o stanju računa u banci, uverenja o nekažnjavanju, potvrde o stalnom zaposlenju i sve ostale potvrde, uverenja, saglasnosti i izjave.

Prevod tekstova iz oblasti nauke sa češkog na srpski jezik

Osim tekstualnih sadržaja i dokumenata iz oblasti nauke, naši prevodioci i sudski tumači prevode sa češkog jezika na srpski i naučne patente, ali i rezultate naučnih radova, te rezultate naučnih istraživanja. Na vaš zahtev prevode i seminarske i diplomske radove, kao i sva dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama u brojnim situacijama, a usko su vezani za oblast obrazovanja, kao što su: nastavni planovi i programi fakulteta, diplome i dodaci diplomi, prepisi ocena, uverenja o položenim ispitima, svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole te potvrde o redovnom školovanju i ostala dokumenta iz ove grupe. Ne zaboravite samo da se za većinu ovih dokumenata zahteva i overa od strane sudskog tumača, te da je neophodno da dostavite originale na uvid, ali i da se najpre raspitate u nadležnim sudskim institucijama da li je potrebno da izvršite i overu haškim Apostille pečatom i na koji način.

Takođe, sa češkog na srpski jezik prevodimo i tekstualne sadržaje koji su namenjeni javnosti, ali i one koji su isključivo namenjeni za plasiranje u naučnim krugovima. Što se tiče tema, slobodno možemo da kažemo da će naši prevodioci i sudski tumači prevesti tekstove koji obrađuju bilo koju temu, počev od onih čija tema je vezana za oblast ekonomije, finansija, prava, bankarstva i politike, preko onih koji se tiču ekologije i zaštite životne sredine, menadžmenta, marketinga, farmacije i medicine, pa do onih čija tema je vezana za oblast građevinske industrije, informacionih tehnologija, komunikologije, odnosno bilo koje grane prirodnih i društvenih nauka.

Pored toga, sa češkog jezika na srpski naši sudski tumači i prevodioci obrađuju i knjige, odnosno sva književna dela, poput poezije, proze, beletristike, romana i drugih, a prevodimo i udžbenike, pa čak i novinske članke i sve vrste časopisa (dečije, ilustrovane, stručne i ostale).

Prevođenje serija i filmova sa češkog jezika na srpski

Usluga koja se odnosi na prevođenje serija i filmova, ali i svih drugih vrsta audio i video materijala uključuje i uslugu sinhronizacije i titlovanja, koju takođe možete dobiti u okviru bilo koje od preko 20 poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford.

Nakon što prevodioci i sudski tumači izvrše prevod igranih, animiranih, dokumentarnih i crtanih filmova, te reklamnih poruka, serija, ali i informativnih, dečijih, obrazovanih i zabavnih emisija sa češkog na srpski jezik, posao preuzimaju profesionalni titleri, odnosno grupa umetnika koji su zaduženi za sinhronizaciju prevedenih materijala. Tako da na jednom mestu zapravo dobijate kompletnu obradu audio i video materijala, koje potom možete da plasirate na bilo kom mediju ili u bioskopu, odnosno tamo gde želite.

U skladu sa vašim zahtevima, sa češkog na srpski jezik prevodimo i web sajtove, ali i online kataloge, odnosno web prodavnice, te bilo koji softverski program i aplikaciju. Tokom izrade prevoda ove vrste materijala, posebno se vodi računa o pravilima SEO (Search Engine Optimisation), što je jedan od osnovnih razloga zbog čega se mnogi internet sajtovi koje su naši prevodioci i sudski tumači već preveli sa češkog jezika na srpski i dalje nalaze u samom vrhu pretrage, čime su u velikoj meri vidljiviji i lakše dostupni potencijalnim klijentima.

Prevodi reklamnih materijala sa češkog na srpski jezik

Prevodi koji spadaju u red zahtevnijih se odnose na sve one sadržaje koji su vezani za oblast marketinga, budući da većina njih sadrži određenu reklamnu poruku koja mnogima nije tako lako uočljiva, a koja takođe mora na najbolji mogući način da bude prevedena, kako bi se svaki potencijalni kupac proizvoda, odnosno korisnik usluge koja se reklamira, a kome je srpski maternji jezik na pravi način upoznao sa onim što se kroz te materijal prezentuje.

Međutim, to za naše stručnjake koji su usmereni na prevođenje reklamnih materijala sa češkog na srpski jezik ne predstavlja nikakvu prepreku, uzevši u obzir da oni uz visok nivo stručnih kvalifikacija imaju i sasvim dovoljno iskustva da u relativno kratkom roku mogu da prevedu ne samo vizit kartice, plakate, letke i flajere, već i PR tekstove, te brošure i kataloge.

Usmeno prevođenje sa češkog na srpski jezik je samo još jedna od brojnih usluga za koje su specijalizovani stručnjaci Akademije Oxford. Pored simultanog, koje je i najčešće prisutno u praksi, naši prevodioci i sudski tumači za češki jezik će na vaš zahtev pružiti i usluge prevođenja pomoću šapata, odnosno konsekutivnog. A ukoliko ste sigurni da je za određeni događaj koji vi organizujete potrebna usluga simultanog prevoda u ovoj kombinaciji jezika, to možemo da vam ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po vrlo povoljnim uslovima. Kako posebno vodimo računa da svi naši klijenti budu zadovoljni i pruženom uslugom i kvalitetom opreme koju iznajmljuju, to je potrebno da nam na vreme dostavite i informacije o samom događaju, što podrazumeva broj učesnika, koncepciju, odnosno osnovne smernice o organizaciji, te detalje o prostoru u kome će biti održan, kako bismo na osnovu njih pripremili ponudu koja će na najbolji mogući način odgovoriti svim postavljenim zahtevima.

Svako ko je već nekome predao dokumenta ili druge materijale na prevod sa češkog na srpski jezik, ali je dobio sadržaje koji nisu kvalitetno obrađeni, u okviru bilo koje od preko 20 naših poslovnica može da dobije uslugu redakture takvih sadržaja, za koju su zaduženi profesionalni lektori, odnosno korektori. Na taj način ćete vrlo brzo dobiti materijale koji su obrađeni uz poštovanje visokog stepena kvaliteta rada, koji je jedan od osnovnih imperativa našeg poslovanja.

Prevod sa češkog na druge jezike


Prevodilac za češki jezik

Prevodilac za češki jezik

Ukoliko Vam je isključivo potrebna usluga prevođenja, na našoj Akademiji Vam je dostupan i prevodilac za češki jezik

Vidi više o prevodiocu za češki jezik >>>

Kurs češkog jezika

Škola češkog jezika

S druge strane, ukoliko želite da naučite češki jezik, dovoljno je da se prijavite za kurs češkog jezika koji je dostupan na našoj Akademiji. Kursevi su namenjeni svim uzrastima i može se pohađati grupno, individualno i online.

Vidi više o kursu češkog jezika >>>


Sudski tumač za češki jezik - Akademija Oxford
Sudski tumač za češki jezik
Prevodilac za češki jezik

Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na češki jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje