Kurs i obuka za sudskog tumača i prevodioca za engleski jezik

Na teritoriji cele Republike Srbije jedino Ministarstvo pravde ima zvaničnu dozvolu da raspisuje konkurs za sudske tumače i to čini isključivo u slučaju kada postoji realna potreba za tim. Uslovi konkursa su vrlo precizno određeni i između ostalog, podrazumevaju da kandidati uz visok nivo znanja takozvanog radnog jezika, a što je u ovom slučaju engleski, neizostavno moraju posedovati i odlično znanje svog maternjeg, to jest srpskog jezika.

Budući da je potrebno da dostave dokaz o tome, organizuje se specijalizovana obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za engleski jezik i to u predstavništvima Obrazovnog centra Akademije Oxford u svim gradovima, a pod uslovom da budu ostvareni uslovi za sprovođenje nastave.

Važno je da istaknemo i to da se ne zahteva od onih lica, koja žele da steknu zvanje sudski prevodilac za engleski jezik da poseduju diplomu Filološkog fakulteta, na smeru anglistika, već je dovoljno da ispune prethodno navedene zahteve. Podrazumeva se da su detalji o konkurisanju svakako dostupni na zvaničnoj web prezentaciji pomenute državne institucije, tako da zainteresovani upravo tamo i mogu oko svih detalja da se informišu.


Kurs i obuka za sudskog tumača i prevodioca za engleski jezik

Potrebno je napomenuti i to da zvanično ovlašćeni sudski tumač za engleski jezik primarno ima obavezu da odgovori na svaki zahtev suda ili neke druge državne institucije, a koja ima pravo te usluge zahteva. Isto tako se podrazumeva da je njemu dozvoljeno uslugu overe dokumenata različite vrste da vrši po zahtevu bilo kog fizičkog ili pravnog lica. A svi zainteresovani, takođe moraju znati da svako ko zvanično stekne Rešenje o postavljenju za sudskog tumača za konkretni jezik, svoje usluge treba da tarifira u skladu sa pravilima, sa kojima će naravno biti upoznat na vreme.

Pomenuti specijalizovani kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za engleski jezik se sprovodi prema zvaničnom kalendaru ove obrazovne institucije i to tokom cele godine. Najbitnije je da se zainteresovana lica prijave za praćenje ove edukacije, to jest da svoje ime i prezime, odnosno tačan datum rođenja, kao i broj fiksnog ili mobilnog telefona za kontakt, daju zaposlenima u konkretnoj poslovnici, a ukoliko se odluče za lično prijavljivanje. Isto tako im je dozvoljeno da navedene informacije na mejl adresu pomenute institucije pošalju, ali svakako imaju pravo prijavu da izvrše i telefonskim putem.

Njihova je obaveza da ispoštuju pravila o ličnom dolasku zarad upisa, a podrazumeva se da će ih prethodno ovlašćeni predstavnik poslovnice u kojoj su prijavu izvršili, obavestiti i o svim onim dokumentima koja će biti dužni tom prilikom da prilože.

TESTOVI


Inače je predviđeno da svaki prijavljeni bira na kom mestu tačno želi časove da pohađa i u skladu sa kojim principima, uzevši u obzir da je u opticaju kako grupna, tako i individualna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za engleski jezik, odnosno da je zainteresovanima na raspolaganju mogućnost da predavanja pohađaju na tradicionalan način ili online.

Ko god bude odabrao da časove prati u formi grupne nastave će, svakako biti informisan o obavezi kreiranja jedne grupe, jer se baš to i uzima kao glavni uslov za početak te vrste edukacije. Tačnije, između 4 i 8 kandidata ima pravo da prisustvuje nastavi tom prilikom, pa se najmanji broj njih mora prvo prijaviti, a kako bi ovlašćeni predstavnik konkretne poslovnice mogao da formira grupu. Onog trenutka kada navedeni uslov bude bio ispunjen će organizator biti u mogućnosti da odredi kog tačno datuma da će nastava početi, te u kojim terminima će članovi te grupe pohađati predavanja, a svakako će odrediti i dinamiku njihovog sprovođenja. O svemu tome će biti precizno obavešten apsolutno svako ko je izvršio prijavu za praćenje te vrste edukacije, ali će isto tako biti informisan i o činjenici da se promene nijednog njenog segmenta ni u kom slučaju ne dozvoljavaju.

Budući da je u ponudi i tradicionalna i online nastava, podrazumeva se da će svaki prijavljeni samostalno odlučiti gde će tačno da je pohađa.A ako se bude opredelio za prvu opciju, to znači da će imati obavezu da dolazi u odabrano predstavništvo navedene institucije i da tu pohađa predavanja po klasičnom principu.

S obzirom na to da se online kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za engleski jezik sprovodi preko kompjutera, koji svaki zainteresovani mora posedovati, to svakako znači da on ima pravo časovima da pristupa sa bilo koje lokacije, samo pod uslovom da ima dostupnu internet konekciju. A samim tim što se ta vrsta nastave sprovodi preko specijalizovanog softvera, to se podrazumeva da je obaveza svakog kandidata, koji odluči tako predavanja da pohađa i da konkretni program samostalno instalira. Napominjemo da svaka poslovnica institucije organizatora zapošljava i stručna lica, koja su zadužena za pružanje tehničke podrške prijavljenima, pa bi u slučaju potrebe trebalo njima i da se obrate za pomoć.

Čime se bavi obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za engleski jezik?

Na prvom mestu se mora naglasiti da je svrha ove edukacije upoznavanje polaznika sa svim koracima koji se preduzimaju prilikom overe različitih tipova dokumenata, tako da je stručni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za engleski jezik na prvom mestu usmerena na praksu, to jest na vežbanje. Na taj način će kandidati steći visok nivo znanja o celokupnom postupku overe, ali će svakako biti upoznati i sa različitim greškama i propustima, koji se mogu u praksi dogoditi, te će im profesori objasniti i šta je potrebno u tom slučaju da učine, a kako bi maksimalno izbegli mogućnost da pogreše prilikom overe dokumenata.

Takođe će ih informisati i o svim onim dužnostima i obavezama, koje u praksi ima sudski prevodilac za engleski jezik, a posebno će se osvrnuti na činjenicu da se od klijenta kojima je potrebna overa dokumenata zahteva da na uvid dostave originale. Svakako će tom prilikom saznati i zbog čega je važno da to pravilo bude ispoštovano, ali će im biti objašnjeno i šta se čini u slučaju da klijent ima preveden bilo koji dokument ili neku dokumentaciju, a u njoj postoje određene greške, koje moraju da budu ispravljene pre overavanja.

Saznaće, takođe i kako tačno funkcioniše postupak overe takozvanim Haškim ili Apostille pečatom, mada sudski prevodioci za engeski jezik nisu ovlašćeni za njeno sprovođenje, ali je naravno važno da poseduju osnovne podatke.

A predavači će im objasniti i u skladu sa kakvim pravilima se vrši konsekutivni prevod sa engleskog jezika na srpski ili sa srpskog na engleski jezik, te će naučiti i kako tačno funkcioniše šapatno prevođenje sa engleskog jezika na ostale strane ili sa bilo kog stranog jezika na engleski, kao i u onim varijantama koje uključuju i srpski jezik.

Nastavni program po kome se i organizuje stručna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za engleski jezik, uključuje i segment koji se odnosi na administrativne poslove. A u okviru njega će polaznici, pored ostalog naučiti ne samo kako da pravilno vode evidenciju, već i kako se popunjava Dnevnik stranaka i poslova. A svakako će tom prilikom profesori da ih upute i u postupak definisanja visine nadoknade za konkretne usluge, kako bi ih naplaćivali u skladu sa važećom tarifom.

Poseban deo edukacije će se baviti i postupkom prijavljivanja na konkurs, posle čega prijavljeni mogu da steknu zvanje sudski prevodilac za engleski jezik. Tom prilikom će prisutni od profesora saznati i šta je potrebno od dokumenata da prilože prilikom konkurisanja, odnosno kako izgleda provera znanja, te će im ukratko objasniti i po kom principu funkcioniše postupak polaganja zakletve, a nakon što kandidat postane vlasnik Rešenja o postavljenju za sudskog tumača za navedeni jezik.

Važno je napomenuti i to da će svaki polaznik konkretne edukacije imati priliku da nauči kako se koristi terminologija iz oblasti kako sudstva, tako i prava, a kada se vrši prevođenje dokumenata sa srpskog na engleski jezik ili u drugim dostupnim kombinacijama.

Uzevši u obzir da Obrazovni centar Akademije Oxford u svojoj ponudi ima i mnogobrojne edukacije stranih jezika, među kojima je i kurs i obuka engleskog jezika, podrazumeva se da svako ko želi ima mogućnost da se upiše, kako bi na taj način značajno poboljšao znanja, koja je pre toga stekao.

Preostalo je naglasiti i to da će svako ko bude pohađao ovu edukaciju, a nakon njenog završetka, od strane organizatora dobiti zvaničnu potvrdu, koju bi trebalo da priloži kada se bude javljao na konkurs za zvanje sudski tumač za engleski jezik.

Kada i gde se kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za engleski jezik organizuje?

Sve neophodne informacije kako o terminima održavanja ove edukacije, tako i o mestu na kome se sprovodi specijalizovana obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za engleski jezik, zainteresovani dobijaju tek nakon što se opredele između ponuđenih opcija. Stvar je u tome da se nastava može pohađati ili u grupi ili individualno, odnosno da kandidat može pratiti predavanja online, kao i direktno u određenoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford.

Za najviše osmoro polaznika, a najmanje njih četvoro se sprovodi nastava u grupi, pa je i logično zbog čega se grupa prvo mora oformiti, tako da je i početak te vrste edukacije uslovljen njenim zvaničnim kreiranjem, a potrebno je da ona broji minimalno članova. Kada taj uslov bude bio ostvaren, organizator će definisati tačan datum početka, ali i odrediti u kojim terminima će se predavanja organizovati, s tim da je dinamika svakako unapred određena. Podrazumeva se, takođe da će svaki prijavljeni biti u skladu sa propisima o tome obavešten, a ako bude bio iznet zahtev o izmeni ili datuma početka ili termina ili dinamike, kandidati moraju znati da on neće biti ispunjen, jer to nije dozvoljeno važećim pravilnikom.

U slučaju da nekom kandidatu više odgovara individualni pristup, biće mu dopušteno da se sa zvanično ovlašćenim predstavnikom one poslovnice organizatora u kojoj se prijavio, ali i sa predavačem koji će voditi edukaciju, dogovori najpre oko toga kog datuma će individualna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za engleski jezik da počne, a potom i da sa njima definiše kojom dinamikom i u kojim bi terminima trebalo da časovi budu održani.

Kada kažemo klasičan princip nastave, to znači da osobe koje su za nju zainteresovane, časovima prisustvuju u prostorijama one poslovnice u kojoj su pre toga izvršili prijavljivanje i upis.

Iako je kao osnovni uslov za pohađanje edukacije preko interneta navedeno posedovanje računara, činjenica je da se online obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za engleski jezik ne može organizovati sve dok polaznik ne bude instalirao tačno određeni tip programa na svoj kompjuter, pošto će uz njegovo korišćenje i da pohađa predavanja na taj način. A u slučaju da se ne snađe baš najbolje tokom postupka instalacije, biće mu omogućena stručna tehnička podrška.

Prema kojim pravilima se održava obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za engleski jezik?

U skladu sa važećim pravilnikom, Obrazovni centar Akademije Oxford svim zainteresovanim licima nudi mogućnost da ovu specijalizovanu edukaciju pohađaju kako u poslovnicama te institucije, tako i online s tim što se svaka od njih sprovodi i u formi individualne i u formi grupne nastave. Upravo zato i jeste važno da svaki prijavljeni pojedinačno odluči koji vid edukacije od svih ponuđenih bi želeo da prati.

Najbitnije je naglasiti da se online kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za engleski jezik može pratiti sa apsolutno bilo koje lokacije, budući da polaznik predavanjima u tom slučaju pristupa preko sopstvenog kompjutera. Međutim, da bi zaista mogao bez poteškoća da časove pohađao, on svakako mora ispoštovati pravilo i prethodno instalirati tačno određenu vrstu programa, a o čemu će ga, naravno ovlašćeni predstavnik konkretne poslovnice detaljno informisati.

Svi oni kandidati, koji se opredele za drugu opciju, to jest za klasičan pristup bi trebalo predavanja da pohađaju u prostorijama određenog predstavništva organizatora.

Za oba tipa edukacije je navedeno da se mogu pratiti i kroz grupnu i kroz individualnu nastavu, a osnovna razlika između njih je vezana za broj polaznika, budući da od 4 do 8 ljudi prisustvuje grupnoj, a isključivo jedna osoba prati individualnu edukaciju.

Svakako je lako uočljiva razlika i u principu organizacije, pošto u slučaju grupne nastave, kandidati moraju ispoštovati sve što pre toga definiše organizator, ali postoji uslov koji mora biti ostvaren da bi grupna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za engleski jezik počela, a odnosi se na prijavljivanje dovoljnog broja polaznika. U ovom slučaju je to minimum njih četvoro, jer je toliko potrebno da bi grupa bila kreirana. Predstavnik konkretne poslovnice definiše sve uslove posle toga, to jest određuje kog datuma će početi edukacija, te kojim tempom će se odvijati predavanja i u kojim terminima, a polaznik je obavezan sve to da prihvati, jer se izmene po njegovom zahtevu ne smeju izvršiti.

Svakako je mnogo jednostavniji način na koji se organizuje individualna edukacija, jer o apsolutno svim njenim segmentima odlučuju zajedno pojedinačni polaznici i zvanično ovlašćeni predstavnik konkretne poslovnice, odnosno profesor koji će je i voditi.

Koliko će da traje kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za engleski jezik?

Na osnovu izbora svakog kandidata će i biti izneta informacija o trajanju, budući da je program individualne edukacije drugačiji od onoga, koji se sprovodi prilikom organizacije nastave za više polaznika, to jest grupne.

Važećim nastavnim programom je predviđeno da individualna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za engleski jezik obuhvata 80 školskih časova, te da traje 4 meseca. Radi se o prilično slobodnom principu organizacije, tako da bi kandidat zainteresovan za pohađanje o svim detaljima trebalo da se lično dogovori sa predstavnikom poslovnice organizatora, ali i sa profesorom, s tim da je predloženo da na dnevnom nivou ima nastavu u trajanju od po dva školska časa, što je zapravo po 90 minuta u toku jednog dana.

A za grupnu nastavu je određen fond od 192 školska časa, te je važećim programom predviđeno da grupni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za engleski jezik traje 8 meseci. S obzirom na to da ovlašćeno lice predstavništva Obrazovnog centra Akademije Oxford samo u tom slučaju odlučuje, pored ostalog i o dinamici održavanja, što podrazumeva da će kandidati dva puta nedeljno imati nastavu, a da će ona trajati po 135 minuta, to jest po 3 školska časa.

Specijalizovana obuka i kurs sudskog tumača, prevodioca za engleski jezik - cena

Napominjemo da sve cene koje su navedene u evrima podrazumevaju njihov obračun u dinarskoj protivvrednosti, a prema kursu za tu valutu koji je važeći na dan uplate, bez obzira da li se kandidat odluči da ukupnu sumu plaća iz jednog dela ili u ratama.

Predviđeno je da grupni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za engleski jezik košta ukupno 800 evra, a uslovi plaćanja su definisani važećim ugovorom. Takođe je dozvoljeno svakome, kome tako više odgovara da navedenu sumu plati na rate, a kojih će biti ukupno 8, jer toliko i traje pomenuta vrsta obuke. Potrebno je da na mesečnom nivou kandidat u tom slučaju izdvaja po 100 evra, a obračun u dinarskoj protivvrednosti će biti izvršen po aktuelnom kursu na dan kada on uplaćuje novac.

S obzirom na to da je drugačiji nastavni fond, ali i sam način sprovođenja edukacije kojoj odluči da prisustvuje polaznik samostalno, to je aktuelnim cenovnikom definisano da individualna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za engleski jezik košta ukupno 1 300 evra. A navedeni iznos, takođe može biti podeljen na rate, pa budući da sama edukacija traje četiri meseca, to je zainteresovanima dozvoljeno da svakog meseca plaćaju ratu u iznosu od po 325 evra.


Kursevi za sudskog tumača i prevodioca za engleski jezik u ostalim gradovima Srbije:


Kursevi za sudskog tumača i prevodioca za engleski jezik | Akademija Oxford
POSLOVI
Poslovi sudski tumač za engleski jezik
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje