Sudski tumač i prevodilac za engleski jezik

Uzevši u obzir da engleski jezik spada u one koji se smatraju najviše rasprostranjenim, bez obzira da li je reč o izvornim govornicima ili, pak onima koji se njime koriste kao stranim, a kao službeni jezik je priznat u mnogim državama širom sveta, sasvim očekivano je i najveća potreba za prevodima različitih sadržaja sa engleskog jezika na srpski, ali i sa srpskog na engleski.

A kako Prevodilački centar Akademije Oxford uvek ide korak napred, tako svim klijentima nudimo i uslugu koja podrazumeva prevođenje sa engleskog na mnoge svetske jezike, odnosno sa preko 40 svetskih jezika na engleski. U našem timu su i prevodioci i sudski tumači za engleski jezik, ali i stručnjaci koji su usmereni na prevode i overu sadržaja za mnoge svetske jezike, te kod nas možete u relativno kratkom roku dobiti obradu dokumenata i ostalih materijala za: francuski, nemački, japanski, italijanski, portugalski, kineski, španski, švedski, ruski, hrvatski, grčki, slovenački, danski, ukrajinski, ali i holandski, arapski, bugarski, albanski, mađarski, norveški, slovački, češki, poljski i finski, kao i mnoge druge jezike kojima se služe ljudi u svetu. Sa neskrivenim ponosom ističemo i stručnjake za persijski, korejski, estonski, ali i romski, pakistanski i znakovni jezik čije usluge možete da dobijete na izuzetno malo mesta u našoj zemlji, a za pojedine jezike možemo da se pohvalimo da samo mi nudimo uslugu prevoda i overe.

Svako kome je potreban prevod i overa ličnih ili poslovnih dokumenata, odnosno svih vrsta dokumentacije može da bude siguran da će svaki prevodilac i sudski tumač za engleski jezik koji je član našeg tima u potpunosti ispuniti sve zahteve klijenata i u vrlo kratkom roku im omogućiti da dobiju dokument koji je sa pravne tačke gledišta potpuno validan. Stvar je u tome da stavljanjem svog pečata na preveden dokument, sudski tumač zapravo potvrđuje da je on veran originalu što znači da može da se preda bilo kojoj nadležnoj instituciji.

Da bi postupak overe bio sproveden u skladu sa slovom zakona, neophodno je da klijenti dostave i originale na uvid, uzevši u obzir da pre overe mora da se izvrši upoređivanje originala i prevoda, ne bi li se ustanovila njihova istovetnost.

Prevodioci i sudski tumači za engleski jezik obrađuju sva lična, ali i poslovna dokumenta, te sem lične karte, uverenja o državljanstvu, izvoda iz matične knjige rođenih, prevode i: dozvole za boravak, izvode iz knjiga venčanih, potvrde o prebivalištu, radne dozvole, izvode iz matičnih knjiga umrlih, ali i saobraćajne i vozačke dozvole, kao i sva ostala lična dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama, poput različitih vrsta potvrda, saglasnosti, izjava i uverenja (potvrda o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stalnom zaposlenju i ostala).

Kada su u pitanju prevodi poslovnih dokumenata, svaki sudski tumač i prevodilac za engleski jezik će na vaš zahtev, između ostalog obraditi: poslovne izveštaje bilo koje vrste, fakture, bilanse stanja, rešenja o osnivanju pravnog lica, sertifikate, bilanse uspeha, osnivačke akte preduzeća, revizorske izveštaje, statute preduzeća, godišnje izveštaje, ali i sve vrste ugovora, licenci, punomoćja, te tekovine Evropske Unije, kao i različite vrste sudskih rešenja i presuda, odnosno sva pravna akta.

Stalni sudski tumači i prevodioci za Engleski jezik
Na vaš zahtev prevodimo i građevinske projekte i dokumentaciju, ali i tehničku, medicinsku i tendersku dokumentaciju. Pored prevoda laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka i upustava za upotrebu, prevodioci i sudski tumači za engleski jezik će u relativno kratkom roku i po najboljoj ceni prevesti i overiti i: specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, naučne patente i ostala dokumenta vezana za oblast nauke, ali i lekarske nalaze i deklaracije proizvoda bilo koje vrste.

Najvažnije je da se na vreme raspitate o posebnoj vrsti overe, koja je obavezna za pojedine tipove dokumenata, a za koju su nadležni pravosudni organi Republike Srbije. Reč je o takozvanom haškom Apostille pečatu, koji se može tretirati kao “overa iznad overe”, budući da ne isključuje overu od strane ovlašćenog sudskog tumača. Za određene dokumente je potrebno najpre izvršiti overu ovim pečatom, a za to su nadležni sudovi, pa tek onda odneti dokumenta na obradu našim stručnjacima, budući da je nekada neophodno da se izvrši i prevod samog pečata. Ovo posebno napominjemo, jer ćete pravovremenim informisanjem uštedeti svoje vreme, ali i novac.

Bilo koji prevodilac i sudski tumač za engleski jezik nije obavezan da zna za koja dokumenta je obavezan Apostille pečat, a budući da mi težimo da u potpunosti izađemo u susret zahtevima naših klijenata, to ćemo vam dati sve potrebne informacije i uputiti vas na prave adrese na kojima možete izvršiti ovaj vid overe, ukoliko je to potrebno.Prevođenje sa engleskog i na engleski jezik

Osim dokumenata svih vrsta, prevodioci i sudski tumači za engleski jezik koji su članovi tima Akademije Oxford su specijalizovani i za prevođenje svih ostalih materijala sa engleskog i na engleski jezik, bez obzira da li klijenti zahtevaju prevod na naš ili bilo koji drugi strani jezik, ili pak prevođenje sa srpskog ili nekog drugog jezika na engleski.

Shodno vašim zahtevima, prevodimo sve vrste sadržaja koji imaju veze sa informacionim tehnologijama, a osim web prodavnica i online kataloga, sa engleskog i na engleski jezik prevodimo i web sajtove i softvere, to jest bilo koju aplikaciju ili program koji su vam potrebni.

Prevodimo i sva ona dokumenta koja se podnose nadležnim službama, a koja se tiču obrazovanja, kao što su diploma i dodatak diplomi, prepis ocena, uverenje o položenim ispitima, te svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, potvrda o redovnom školovanju, kao i nastavni planovi i programi fakulteta. Nakon što prevodilac i sudski tumač za engleski jezik izvrši obradu ovih dokumenata, možete ih koristiti kao i bilo koji drugi originalan dokument, jer je on u zakonskom smislu važeći.

Takođe, prevodimo i književna dela svih vrsta, ali i udžbenike, te sadržaje ilustrovanih i stručnih časopisa i članke iz novina, kao i sve vrste tekstova, ma kako složeni bili. Osim tekstualnih sadržaja čija tema je vezana za oblast marketinga, turizma i politike, sa engleskog i na engleski jezik prevodimo i sve one tekstove koji obrađuju temu iz oblasti: prava, psihologije, ekonomije, finansija, medicine, bankarstva, ekologije i zaštite životne sredine, menadžmenta, građevinske industrije, filozofije, farmacije, komunikologije, sociologije, ali i svih drugih grana društvenih i prirodnih nauka.

U skladu sa vašim zahtevima, kod nas možete dobiti i prevod reklamnih materijala: plakata, brošura, PR tekstova, flajera, letaka, vizit kartica, kataloga i ostalih materijala iz oblasti marketinga.

Prevodioci i sudski tumači za engleski jezik koji su u našem timu su usmereni i na usluge usmenog prevođenja sa engleskog i na engleski jezik, bez obzira da li su u pitanju prevodi sa engleskog na srpski, odnosno bilo koji od preko 40 stranih jezika za koje smo specijalizovani ili u obrnutom smeru, uzevši u obzir da naši stručnjaci imaju odličnu saradnju, a uz izuzetne profesioanlne kvalifikacije koje svi poseduju imaju i sasvim dovoljno iskustva da sa sigurnošću možemo da kažemo da ćete biti sasvim zadovoljni pruženom uslugom, bez obzira da li se odlučite za konsekutivno, šapatno ili simultano prevođenje. U zavisnosti od vrste prevoda koja je primerena događaju koji organizujete, možemo da vam po vrlo povoljnim uslovima ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

U želji da svim klijentima kojima su potrebni prevodi svih vrsta audio, odnosno video materijala sa engleskog i na engleski jezik pružimo kompletnu uslugu, to vam omogućujemo da uz prevod dobijete i profesionalno titlovanje, to jest sinhronizaciju tako obrađenih sadržaja. Zahvaljujući tome će bilo koja reklamna poruka, serija, emisija, ali i igrani, dokumentarni, te animirani ili crtani film koji nam dostavite na prevod biti, praktično gledano odmah spreman za plasiranje u bioskopu, na radiju ili televiziji, odnosno bilo kom drugom mediju.

Profesionalni korektori i lektori koji takođe čine tim Akademije Oxford na vaš zahtev vrše uslugu redakture bilo kog materijala koji je preveden od strane nekog drugog, a čijim radom niste baš zadovoljni. Kada naši stručnjaci završe obradu ovakve vrste materijala, nesumnjivo ćete biti oduševljeni, jer se oni maksimalno drže svih pravila struke, ali poštuju i zahteve klijenata.

Dokumenta, ali i druge materijale koje želite da naši prevodioci i sudski tumači za engleski jezik obrade u skladu sa vašim zahtevima možete dostaviti na sledeći način: kurirskom službom ili preporučenom pošiljkom preko “Pošte Srbije” na adresu naše najbliže poslovnice, lično ili skenirana, na meil. Samo je važno da ne zaboravite da nam u slučaju potrebe za prevođenjem dokumenata sa engleskog i na engleski jezik dostavite i originalna dokumenta na uvid kako bi mogla da bude izvršena njihova overa, te u tim slučajevima nije moguća dostava na meil. Tačnije, samo ako su vam prevodi i overa potrebni u posebno kratkom roku, da bismo ubrzali čitav proces imate mogućnost da ih najpre pošaljete skenirana, a da originale dostavite naknadno onako kako vam najviše odgovara. U svim ostalim slučajevima, možete ih nesmetano poslati na meil, a i mi vama prevedene materijale možemo na isti način poslati, čime se čitav proces prevođenja maksimalno ubrzava. Inače, prevedene materijale možete preuzeti i lično u našoj najbližoj poslovnici, a možemo ih poslati i putem kurirske službe na adresu koju navedete, stim da se ova usluga plaća prema cenovniku te kurirske službe i to potpuno nezavisno od usluge prevođenja, odnosno overe.

Za sve dodatne informacije o prevođenju sa engleskog i na engleski jezik predstavnici naših poslovnica vam stoje na raspolaganju! A budući da Prevodilački centar Akademije Oxford ima preko 20 poslovnica na teritoriji čitave zemlje, to smo sigurni da ćete lako pronaći onu koja vam je najbliža!

Prevod sa srpskog na engleski jezik

Kada se uzme u obzir da je engleski jezik u većini zemalja prihvaćem kao jezik na kome se mogu predavati različita dokumenta, sasvim je jasno i zbog čega se u samom vrhu po broju zahteva nalazi usluga prevođenja sa srpskog na engleski jezik. Naime, radi se o tome da bilo koji državljanin naše zemlje koji aplicira za vizu mnogih zemalja sveta ili, pak želi da nastavi školovanje na nekom stranom univerzitetu, recimo može da zahtevana dokumenta dostavi prevedene na jezik koji je zvaničan u određenoj zemlji ili, pak na engleski jezik. Naravno, postoje i države koje isključivo zahtevaju da dokumenta budu dostavljena na onom jeziku koji je zvanično priznat u njoj.

Naši prevodioci i sudski tumači, osim što imaju zavidan nivo obrazovanja, imaju i sasvim dovoljno iskustva u prevođenju sadržaja sa srpskog na engleski jezik, što je siguran put da svim našim klijentima pruže maksimalnu profesionalnost i obezbede im prevod u relativno kratkom roku, a po pristupačnim cenama.

Jedna u nizu pogodnosti koje Prevodilački centar Akademije Oxford nudi svojim klijentima, bez obzira u kom delu naše zemlje se nalazili, uzevši u obzir da se, za sada naše poslovnice nalaze na preko 20 lokacija u Srbiji, podrazumeva i takozvani hitan prevod. Najkraće rečeno, ova usluga podrazumeva da klijenti mogu dobiti prevod u vrlo kratkom roku, odnosno u onom roku koji im je potreban. Cena ovakve vrste prevoda se formira na isti način kao i kod regularnog prevoda, s tim što se uračunava i taksa za hitnost.

Prevođenje sa srpskog na engleski
Prevođenje sa engleskog na srpski

Takođe, napominjemo i da je vrlo važno da svaki klijent kome je potreban prevod sa srpskog na engleski jezik ispoštuje proceduru koja se odnosi na dostavu materijala. Pod tim podrazumevamo da je u obavezi da dostavi i originalna dokumenta na uvid, ali samo u slučaju da mu je uz prevod, potrebna i overa tog dokumenta od strane zvaničnog sudskog tumača.

Prevođenje dokumenata sa srpskog na engleski i overa sudskog tumača

Oblast koja je najzastupljenija kada je u pitanju ova ulsuga se odnosi na prevođenje dokumenata sa srpskog na engleski, te overa sudskog tumača.

A kako nam se klijenti obraćaju za prevode najrazličitijih ličnih i poslovnih, ali i drugih vrsta dokumenata, odgovorno tvrdimo da ćete kod nas, uz profesionalno urađen prevod, dobiti i najpristupačnije cene, te optimalno kratke rokove.

Osim prevoda lične karte i pasoša, na raspolaganju su vam i prevodi: izvoda iz matičnih knjiga (rođenih, venčanih i umrlih), potvrde o prebivalištu, uverenja o državljanstvu, ali i svih dokumenata koja se predaju nadležnim instutucijama, a koja spadaju u domen ličnih, kao što su na primer: potvrda o redovnom školovanju i stalnom zaposlenju, te potvrda o slobodnom bračnom stanju, bez koje u mnogim državama ne možete da se oženite ili udate za državljana te zemlje, kao i svih ostalih saglasnosti, izjava, potvrda i uverenja.

Prevodilački centar Akademije Oxford je usmeren i na prevođenje svih vrsta poslovnih dokumenata, tako da osim rešenja o osnivanju privrednog društva, kod nas možete dobiti, u relativno kratkom roku i po vrlo povoljnim uslovima, i prevod godišnjih i revizorskih izveštaja, statuta, osnivačkog akta, te bilansa i mnogih drugih dokumenata koja spadaju u domen poslovnih.

Takođe, prevodimo i sve vrste ugovora, sudske presude i rešenja, kao i sva pravna akta.

Prevodi web sajtova sa srpskog na engleski jezika

Da bi jedan višejezični sajt zaista i doneo boljitak u poslovanju određene kompanije neophodno je da prevod bude urađen profesionalno. A kada kažemo profesionalno, pod tim mislimo da se poveri stručnim prevodiocima koji sarađuju sa IT stručnjacima.

Prevodilački centar Akademije Oxford, odnosno onaj njegov deo koji je usmeren na prevođenje web sajtova sa srpskog na engleski jezik radi upravo na taj način i baš u tome leži njihova uspešnost na ovom polju. Naime, samom saradnjom sa IT stručnjacima oni uspevaju da sadržaj prevedu sa srpskog na engleski u potpunosti prateći sve smernice SEO (Search Engine Optimisation), te time obezbeđuju bolje kotiranje u poljima za pretragu, što se sve odražava na poboljšanje poslovanja kompanije koja je vlasnik tog web sajta.

Uz prevod web sajtova, sa srpskog na engleski prevodimo i web prodavnice, online kataloge i sve tekstove koji imaju veze sa informacionim tehnologijama, svejedno da li su u pitanju popularni ili stručni tekstovi.

Svim zainteresovanim klijentima su na raspolaganju i prevodi sadržaja iz oblasti marketinga, počev od vizit kartica, preko letaka, flajera i plakata, pa do brošura, kataloga i PR tekstova. Naši prevodioci i sudski tumači, prilikom prevođenja svih sadržaja ove vrste posebnu pažnju obraćaju na sva poznata pravila o prevođenju u oblasti marketinga, te zahvaljujući svojoj stručnosti, ali i iskustvu uspevaju da na pravi način prenesu marketinšku poruku i u prevodu.

Prevod naučnih radova sa srpskog jezika na engleski

Sa srpskog na engleski prevodimo i naučne radove i istraživanja, ali i patente, te sve vrste materijala koji su vezani za oblast nauke.

Osim toga, nudimo vam i prevode diplome i dodatka diplome sa srpskog na engleski, kao i svedočanstava završenih razreda osnovne i srednje škole. Specijalizovani smo i za prevođenje svih onih dokumenata iz oblasti obrazovanja koji se predaju nadležnim institucijama, kao što su, recimo: potvrda o redovnom školovanju, prepis ocena, potvrda o položenim ispitima i slična dokumenta.

Prevođenje tehničke dokumentacije sa srpskog na engleski jezik

Ukoliko vam je potreban prevod tehničke dokumentacije sa srpskog na engleski, došli ste na pravo mesto! Prevodioci i sudski tumači koji su članovi našeg tima, takođe prevode i dokumentaciju za tender, kao i medicinsku dokumentaciju, te lekarske nalaze, a na vaš zahtev, sa srpskog na engleski prevodimo i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, deklaracije proizvoda i specifikacije farmaceutskih proizvoda.

Na raspolaganju su vam i prevodi građevinskih projekata, ali i svih stručnih tekstova iz oblasti građevinske industrije.

Prevod serija sa srpskog jezika na engleski

Među uslugama za koje su specijalizovani naši prevodioci i sudski tumači posebno se izdvaja prevod serija sa srpskog na engleski i to zato što svim klijentima, uz prevod nudimo i uslugu sinhronizacije, odnosno titlovanja. Imajte na umu da su u našem timu profesionalni titleri, koji odlično znaju svoj posao, tako da će čitav proces titlovanja uraditi prema pravilima ove struke, a tu je i grupa iskusnih profesionalaca koji su zaduženi za sinhronizaciju.

Uz usluge koje su vezane za prevođenje u pisanoj formi, Prevodilački centar Akademije Oxford je posebno poznat i po tome što u svom timu ima stručnjake specijalizovane za sve vrste usmenog prevođenja, počev od simultanog, preko konsekutivnog, pa do posebne vrste prevoda - takozvanog prevođenja pomoću šapata. Osim toga, nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po najboljim uslovima. Jedina obaveza koju imate, jeste da prilikom kontakta sa koordinatorom jedne od preko 20 naših poslovnica precizno navedete podatke o događaju za koji želite da iznajmite ovu opremu, odnosno za koji želite da angažujete naše stručnjake za usmeno prevođenje, kako bismo mogli da vam iznesemo najbolju moguću ponudu, koja će maksimalno zadovoljiti zahteve događaja.

Prevodi udžbenika sa srpskog na engleski jezik

Među mnogim uslugama koje pružamo svim zainteresovanim klijentima je i prevod udžbenika sa srpskog na engleski. Da stvar bude još bolja, prevodimo i novinske članke, časopise, ali i knjige, odnosno prozu, poeziju, beletristiku i romane.

Na vaš zahtev vršimo i redakturu svih onih tekstova koje ste prethodno poverili drugim prevodiocima, a kojima niste zadovoljni. Nakon što materijal dostavite na propisan način (lično, kurirskom službom, preporučenom poštanskom pošiljkom ili na mejl), naši stručnjaci vrše korekturu i lekturu takvih sadržaja, maksimalno poštujući vaše zahteve, te vam u relativno kratkom roku i po najpovoljnijim cenama dostavljaju obrađen materijal.

Prevođenje tekstova različite tematike sa srpskog na engleski

Bilo da je tema teksta koji želite da prevedete sa srpskog na engleski vezana za oblast turizma ili filozofije, psihologije i ekonomije, uveravamo vas da će naši prevodioci i sudski tumači u potpunosti ispoštovati vaše zahteve i za vas uraditi profesionalan prevod takve vrste materijala.

Uz pomenute oblasti, na raspolaganju su vam i prevodi tekstova iz sledećih oblasti: prava, marketinga, medicine, sociologije, menadžmenta, finansija, marketinga, politike, bankarstva, komunikologije i svih drugih prirodnih, to jest društvenih nauka.

Prevod sa engleskog na srpski jezik

Prevodilački centar Akademije Oxford nudi niz usluga vezanih za engleski jezik, a osim prevođenja materijala i usluge overe sudskog tumača, tu su još i različite vrste kurseva engleskog jezika, priprema za polaganje ispita za sticanje sertifikata o poznavanju engleskog jezika određenog nivoa, a jedan smo od ovlašćenih test centara za sticanje međunarodno priznatog LCCI sertifikata (London Chamber of Commerce and Industry) koji izdaje Londonska privredna komora.

Prevođenje sa engleskog na srpski
Prevođenje sa srpskog na engleski

Kada su u pitanju prevodi sa engleskog na srpski jezik, vrlo je važno da znate da se u našem timu nalaze i prevodioci i sudski tumači, koji će u relativno kratkom roku za vas izraditi prevod i overu prevedenih dokumenata.

Overa sudskih tumača i prevod dokumenata sa engleskog jezika na srpski

Osnovna prednost prevođenja dokumenata sa engleskog na srpski jezik u Prevodilačkom centru Akademije Oxford jeste što se u našem timu, osim visokokvalifikovanih i iskusnih prevodialca nalaze i sudski tumači, koji će na vaš zahtev i overiti prevedena dokumenta, te vam na taj način omogućiti da ga nesmetano koristite, uzevši u obzir da je reč o potpuno validnom dokumentu sa pravne tačke gledišta. A tom treba dodati i podatak da se naši centri nalaze na preko 20 lokacija u našoj zemlji, što znači da gde god živeli, možete dobiti uslugu prevoda sa engleskog na srpski jezik u relativno kratkom roku.

Ono što svakako morate znati jeste da je neophodno da nam dostavite i originalne dokumente, koji su potrebni našim sudskim tumačima samo na uvid, budući da su u obavezi da pre overe uporede preveden materijal sa originalom. Ako vam ne odgovara da materijal donesete lično u bilo koju našu poslovnicu, možete ga poslati preporučeno, preko "Pošte Srbije", odnosno kurirskom službom na adresu odabrane poslovnice. Samo u slučaju da vam je potreban prevod u vrlo kratkom roku, možete nam, eventualno, najpre poslati skenirane dokumente, a naknadno dostaviti i originalne. Naravno, sve to morate učiniti u kratkom roku, ako želite da ispunimo vaš zahtev za hitnim prevodom.

Na vaš zahtev, sa engleskog na srpski jezik prevodimo sve vrste uverenja, izjava, potvrda i saglasnosti, odnosno sva dokumenta koja se predaju nadležnim službama, kao što su na primer: uverenje o državljanstvu, potvrda o nekažnjavanju, potvrda o prebivalištu, potvrda o slobodnom bračnom stanju, ali i saglasnost da vaše maloletno dete pređe granicu zemlje sa drugim roditeljem ili rođakom i sve druge slične dokumente.

Na raspolaganju vam je, naravno i prevod i overa svih ličnih dokumenata, kao i onih koji spadaju u segment poslovnih, a prevodimo i sve vrste ugovora, sudskih presuda, rešenja i ostalih pravnih akata.

Sa engleskog na srpski jezik prevodimo: vozačku dozvolu, pasoš, ličnu kartu, saobraćajnu dozvolu, te sve izvode iz matičnih knjiga, kako rođenih, tako i venčanih i umrlih.

Takođe, vršimo i prevođenje svih dokumenata iz poslovne sfere, počev od rešenja o osnivanju preduzeća, preko statuta i osnivačkog akta, pa do različitih poslovnih izveštaja, bilansa i svih drugih poslovnih dokumenata.

Prevođenje građevinskih projekata sa engleskog na srpski jezik

Prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford, među mnogim uslugama koje obavljaju, takođe prevode i građevinske projekte sa engleskog na srpski jezik, kao i sve tekstove koji su vezani za obast građevinske industrije, bilo da je reč o kompleksnijim ili jednostavnijim tekstovima, te popularnim ili stručnim.

Na raspolaganju su vam i prevodi tehničke dokumentacije, uputstva za upotrebu, ali i deklaracije proizvoda.

Posebno smo usmereni na prevođenje tekstova različite složenosti i dužine iz oblasti medicine i farmacije, kako onih koji su namenjeni prezentaciji stručnim krugovima, tako i onih za upoznavanje šire javnosti sa određenim temama iz ovih oblasti. Na vaš zahtev, sa engleskog na srpski prevodimo i specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarske nalaze, ali i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda.

Prevod udžbenika i knjiga sa engleskog na srpski

Ukoliko su vam potrebni prevodi udžbenika i knjiga sa engleskog na srpski jezik, definitivno ste došli na pravo mesto, jer su prevodioci i stručnjaci zaposleni u našem timu specijalizovani i za ovakvu vrstu prevoda. Osim romana i beletristike, sa lakoćom će prevesti i poeziju i prozu, kao i časopise i novinske članke.

Osim toga, prevodimo i tekstove iz mnogih oblasti, da ne kažemo iz svih. Klijenti nam se najčešće obraćaju za prevod tekstova sa engleskog na srpski jezik iz oblasti prava, politike i ekonomije, mada kod nas možete dobiti prevod tekstova i iz mnogih drugih oblasti, poput recimo: ekologije i zaštite životne sredine, obrazovanja, marketinga, društvenih i prirodnih nauka, filozofije, finansija, sociologije, psihologije, bankarstva, turizma i mnogih drugih. Najkraće rečeno: bilo za koju oblast da je vezan vaš tekst, možete biti sigurni da će ga naši prevodioci i sudski tumači izraditi za vas po najboljim uslovima, u smislu cene i roka izrade.

Prevod seminarskih i diplomskih radova sa engleskog jezika na srpski

Prevod seminarskih i diplomskih radova sa engleskog na srpski jezik je samo još jedna od brojnih usluga koje vam nudimo. Osim po kvalitetu prevoda i kratkim rokovima, Prevodilački centar Akademije Oxford je dobro poznat i po najpristupačnijim cenama.

Uz to, kod nas vas očekuju i prevodi svedočanstava završenih razreda osnovnih i srednjih škola, diploma i dodatka diplomi, kao i svih onih dokumenata koja spadaju u segment obrazovanja, a koja se predaju nadležnim institucijama, kao što su na primer: potvrda o položenim ispitima, prepis ocena, te potvrda o redovnom školovanju i ostalo.

Na vaš zahtev prevodimo i naučna istraživanja i naučne radove, kao i patente i sve vrste tekstova koji obrađuju neku temu iz oblasti nauke.

Prevođenje sajtova sa engleskog jezika na srpski

Internet sajt je vrlo često prvi kontakt sa određenom kompanijom, te je izuzetno važno da bude dobro dizajniran, na prvom mestu, a odmah zatim i da ima opciju promene jezika, kako bi se potencijalni kupci iz drugih zemalja upoznali sa njegovom sadržinom. No, iako je engleski jezik jedan od najzastupljenijih u komunikaciji, te spada u jezik koji u većoj ili manjoj meri poznaje skoro svaki pojedinac, neretko nam se obraćaju klijenti koji žele da za njih izvršimo prevođenje sajtova sa engleskog na srpski jezik. A kako je nama kvalitet rada na prvom mestu, to se u delu našeg tima koji je specijalizovan za ovakvu vrstu prevoda, osim prevodilaca i sudskih tumača nalaze i brojni IT stručnjaci, tako da smo sasvim sigurni da će, čak i najzahtevniji klijent biti zadovoljan prevodom.

Uz web sajtove, prevodimo i online kataloge, web prodavnice, ali i sve vrste materijala iz oblasti marketinga. Pod tim mislimo na prevod vizit kartica sa engleskog na srpski jeik, ali i PR tekstova, letaka, kataloga, brošura, flajera i svih vrsta tekstova koji su vezani za ovu oblast. Posebno napominjemo da naši prevodioci i sudski tumači, osim visokih kvalifikacija imaju i dugogodišnje iskustvo u prevođenju ovakvih sadržaja, te će u potpunosti ispoštovati sve vaše zahteve i na pravi način prevesti marketinšku poruku koju oni sadrže, tako da će imati isti, a možda i bolji efekat.

Prevod, sinhronizacija i titlovanje sadržaja sa engleskog na sprski jezik

Samo prevođenje audio i video sadržaja i nije neka novina u našoj zemlji. Ali, ako vam kažemo da kod nas uz prevođenje možete dobiti i uslugu titlovanja i sinhronizacije prevedenih sadržaja, biće vam jasno zašto se svi odlučuju upravo za Akademiju Oxford. Kada prevodioci i sudski tumači završe prevođenje filmova, serija, emisija, reklamnih poruka i drugih vrsta, kako video, tako i audio materijala, nastavljaju profesionalni titleri, odnosno umetnici specijalizovani za sinhronizaciju. To zapravo znači da kod nas možete da dobijete sve usluge obrade ovakvih materijala, te da ga odmah plasirate, čime ste u velikoj meri uštedeli vreme.

Usluge prevođenja različitih sadržaja u pisanoj formi su, zapravo samo jedan segment usluga koje nudimo svim zainteresovanim klijentima. Osim toga, kod nas možete dobiti i uslugu usmenog prevoda sa engleskog na srpski jezik, koju pružaju visokokvalifikovani i iskusni prevodioci i sudski tumači, prilagođavajući je potrebama određenog događaja. Osim simultanog i konsekutivnog prevoda, nudimo vam i posebnu vrstu prevoda, takozvano prevođenje pomoću šapata. Za događaj koji organizujete vam, takođe, nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje vrhunskog kvaliteta, po najpovoljnijim uslovima.

Uz sve navedeno, naši prevodioci i sudski tumači rade i redakturu tekstova, koje je prevodio bilo koji prevodilac, a čijim prevodom niste zadovoljni. U relativno kratkom roku ćemo izvršiti korekturu i lekturu sadržaja i u skladu sa vašim zahtevima vam dostaviti obrađen materijal.

Prevod sa engleskog na druge jezike


Prevodilac za engleski jezik

Prevodilac za engleski jezik

Ukoliko Vam je isključivo potrebna usluga prevođenja, na našoj Akademiji Vam je dostupan i prevodilac za engleski jezik

Vidi više o prevodiocu za engleski jezik >>>

Kurs engleskog jezika

Škola engleskog jezika

S druge strane, ukoliko želite da naučite engleski jezik, dovoljno je da se prijavite za kurs engleskog jezika koji je dostupan na našoj Akademiji. Kursevi su namenjeni svim uzrastima i može se pohađati grupno, individualno i online.

Vidi više o kursu engleskog jezika >>>


Sudski tumač za engleski jezik - Akademija Oxford
Sudski tumač za engleski jezik
Prevodilac za engleski jezik

Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na engleski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje