Kurs i obuka za sudskog tumača i prevodioca za grčki jezik

Najjednostavnije rečeno, svako ko visokom nivou poznaje prvo svoj maternji jezik, to jest srpski, a onda i grčki ima pravo da se kvalifikuje za zvanje sudski prevodilac za grčki jezik. Naravno sve to nije toliko jednostavno kao što na prvi pogled izgleda, jer Ministarstvo pravde kao jedina relevantna institucija na teritoriji Republike Srbije, u određenom trenutku raspisuje konkurs i to onda kada se javi potreba za ovim licima na teritoriji cele zemlje, pa tom prilikom navedo i precizne zahteve, koje svakako kandidati moraju ispuniti.

Nakon svega navedenog, jasno je da nije uslov posedovanje diplome Filološkog fakulteta na katedri za neohelenistiku, već ovo zvanje ima mogućnost da stekne svako lice koje zadovoljava zadate kriterijume.

U okviru Obrazovnog centra Akademije Oxford se organizuje specijalizovani kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za grčki jezik, koji je i osmišljen da bi zainteresovanim licima značajno bilo olakšano konkurisanje, odnosno sticanje pomenutog zvanja. Naime, nakon što budu završili ovu specijalizovanu obuku, te kada bude bio zvanično raspisan konkurs, oni će potvrdu o pohađanju priložiti kao validan dokaz. Svakako će morati da polažu i ispite koji su predviđeni pravilima konkursa, a kada budu bili zvanično izabrani će od strane ove državne institucije dobiti Rešenje o postavljenju za sudskog tumača. U skladu sa pravilima, moraće da polažu i zakletvu, tokom koje će se zvanično obavezati na čuvanje svih informacija koje im budu bile dostupne tokom bavljenja ovim poslom.


Kurs i obuka za sudskog tumača i prevodioca za grčki jezik

Obaveza je svakoga ko bude uspeo da pobedi na konkursu, te ko stekne zvanje sudski tumač za grčki jezik da se u bilo kom trenutku javi nadležnom sudu, a ukoliko zahteva konkretne usluge. Takođe, ovo stručno lice ima pravo da uslugu overe dokumenata pruža svakom pravnom ili fizičkom licu, koje bude imalo potrebe za tim.

Neophodno je reći i to da se u svakoj poslovnici pomenute institucije, a u kojoj zvanično bude bio ispunjen zahtev, može organizovati stručna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za grčki jezik i to u skladu sa važećim nastavnim programom. Podrazumeva se, svakako da zainteresovani najpre moraju zvanično da se prijave za pohađanje edukacije, a pored ličnog prisustva u trenutku upisa, potrebno je i da određena dokumenta svaki prijavljeni donese, s tim da će svakako pre toga dobiti precizne informacije od zvanično ovlašćenog predstavnika konkretne poslovnice organizatora. Što se tiče samog postupka prijavljivanja, on se može izvršiti svakog radnog dana, to jest u vreme kada je konkretno predstavništvo otvoreno i to ili ličnim dolaskom kandidata ili telefonskim putem. Dostupna je i opcija elektronskog prijavljivanja, a od svakog zainteresovanog se očekuje da ovlašćeno lice informiše o svojim osnovnim podacima (ime, prezime i datum rođenja), te da neizostavno ostavi i broj svog telefona, da bi mogao da bude obaveštavan o svim potrebnim detaljima.

Svi zainteresovani moraju znati da ova institucija u ponudi ima mogućnost za klasično praćenje nastave, kada se od njih očekuje da u tačno određeno vreme dolaze u poslovnicu i tu pohađaju predavanja, s tim da je omogućena i opcija online edukacije.

TESTOVI


Potrebno je da svako ko želi preko interneta predavanja da prati, to učini uz pomoć sopstvenog računara, a svakako mora na njega i da instalira određenu vrstu programa. Informacije o tome će mu blagovremeno biti dostupne, ali i tehnička pomoć u slučaju da se ne snađe tom prilikom.

Svakako će prijavljeni odlučiti gde će da pohađa časove, a zatim će se opredeliti i da li će to činiti samostalno, odnosno putem individualne nastave ili želi da pohađa grupnu edukaciju.

Najčešće se individualni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za grčki jezik preporučuje onim osobama kojima ne odgovaraju unapred definisani termini ili dinamika, odnosno datum početka, jer edukacija koja je namenjena samo jednoj osobi se organizuje upravo onako kako njoj najviše odgovara. Naime, svaki kandidat koga interesuje individualna nastava jasno navodi svom profesoru i koordinatoru za nastavu, kada mu odgovara da časovi počnu, kao i u kojim terminima bi voleo da pohađa predavanja i u skladu sa kakvom dinamikom, a zatim se oni oko svega toga usaglašavaju.Sasvim je drugačiji način na koji se organizuje edukacija namenjena većem broju polaznika, budući da grupna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za grčki jezik podrazumeva strogo definisana pravila, koja tom prilikom određuje organizator. Tačnije, koordinator za nastavu one poslovnice u kojoj bude ostvaren uslov za početak ove vrste edukacije, to jest u kojoj se 4 polaznika prvo prijavi i upiše, će imati obavezu ne samo da odredi termine, već i datum početka, a svakako je dinamika pravilnikom institucije organizatora već određena za grupnu nastavu. Važno je naglasiti da maksimalno 8 ljudi ima pravo da prisustvuje toj vrsti edukacije, budući da se jedino tako može očuvati kvalitet koji je vrlo važan za organizatora. Podrazumeva se da će svako, ko se prijavio za praćenje te vrste obuke biti blagovremeno informisan kog datuma će početi nastava, te će saznati i sve ostale detalje, a mora znati da se ne uzimaju u obzir promene po zahtevu polaznika.

Stručna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za grčki jezik - nastavni plan i program

Na osnovu pravila koja se nalaze u nastavnom programu za ovu edukaciju, definisano je da na njenom početku polaznici budu informisani o procesu koji se odnosi na sticanje zvanja sudski prevodilac za grčki jezik. Zapravo će njima tada predavači objasniti koji su uslovi navedeni za konkurisanje, odnosno u skladu sa kojim pravilima Ministarstvo pravde naše zemlje objavljuje zvanični konkurs za sticanje ovog zvanja. Takođe će ih do detalja uputiti u proces polaganja zakletve, a koji svaki proglašeni sudski tumač za grčki jezik mora da položi, pošto dobije zvanično Rešenje o postavljenju za sudskog tumača.

Zatim će specijalizovani kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za grčki jezik da obradi najvažnije temu, odnosno kandidatima će profesori objasniti koja se pravila primenjuju prilikom overe dokumenata.svakako će biti upoznati i sa svim onim dužnostima koje ovo lice mora da ispuni, te će naučiti da koriste Dnevnik stranaka i poziva, ali će biti upoznati i sa procesom tarifiranja usluga.

Kroz vežbe koje, takođe obuhvata ova edukacija će polaznici imati priliku da vrlo detaljno nauče prema kojim pravilima se mora voditi evidencija poslovanja.

Nakon toga će biti govora o terminologiji, a tokom tog dela će stručna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za grčki jezik da se bavi upravo brojnim pravnim terminima, sa kojima neizostavno sudski prevodilac za grčki jezik mora doći u dodir, kada bude obavljao postupak overe bilo kog dokumenta.

Razume se da će kroz sve korake, počev od dostavljanja dokumenata, preko same overe pa do dostavljanja obrađenih dokumenata klijentu, proći svaki polaznik i to ne samo tokom predavanja, već i praktično, budući da su vežbe neizostavni deo ove edukacije. Prisutnima će biti objašnjeno i zbog čega je posebno važno da se svaki klijent pridržava pravila, vezano za dostavljanje originalnih dokumenata na uvid tokom postupka overe.

Predavači će kratko predstaviti i osnovna pravila, koja se primenjuju kada je potrebno izvršiti konsekutivni prevod sa grčkog jezika na srpski, odnosno sa našeg jezika na grčki, a takođe će prisutni imati prilike da nauče i po kom principu funkcioniše šapatno prevođenje sa grčkog jezika na ostale i sa nekog drugog stranog jezika na grčki. Razlog zbog čega će polaznici imati obavezu da znaju i šta podrazumevaju ove dve vrste usmenog prevoda, jeste što se sudski prevodilac za grčki jezik ponekad angažuje za izvršenje tih usluga, mada Obrazovni centar Akademije Oxford organizuje i specijalizovanu edukaciju, tokom koje se zainteresovanima omogućuje da se detaljno samo sa usmenim prevođenjem upoznaju.

Osim svega do sada navedenog, nastavni plan uključuje i temu koja se odnosi na overu Apostille pečatom. A radi se, zapravo u onom pečatu koji je znan i kao Haški, a koji pomenuti stručnjaci ne stavljaju na dokumenta ukoliko je potrebno, ali svakako treba da poseduju osnovne informacije o tom tipu overe.

Svakako će se specijalizovani kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za grčki jezik dotaći i one teme koja je vezana za različite greške u radu. Naime, kao i svaki drugi stručnjak, tako i ovaj može da načini neki propust, ali je važno da njih ima što manje, pa će profesori baš o tome i govoriti tokom edukacije, te uputiti prisutne u pravila koja se moraju neizostavno poštovati, da uopšte ne bi dolazilo do bilo kakvih grešaka prilikom postupka overe.

Podrazumeva se da će potvrdu o pohađanju ove edukacije dobiti svako nakon njenog završetka, a radi se o dokumentu koji bi trebalo da bude predat prilikom zvaničnog apliciranja na konkurs za pomenuto zanimanje.

Dobro je da svako ko je zainteresovan ima na umu i da se u zvaničnoj ponudi edukacija ove institucije, nalazi i obuka i kurs grčkog jezika, tako da ima mogućnost da još bolje nauči pomenuti jezik, a pre nego što se bude prijavio na konkurs.

Kada i gde se kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za grčki jezik organizuje?

Potrebno je da prvo svaki prijavljeni navede da li želi nastavu da pohađaju individualno ili u grupi, odnosno da li je zainteresovan za online ili tradicionalnu edukaciju, pa će posle toga i da dobije informacije o tome u kojim terminima, odnosno na kom mestu se stručna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za grčki jezik sprovodi.

Princip koji se primenjuje prilikom organizacije one vrste edukacije, koju će pohađati samo jedna osoba je posebno fleksibilan. Zapravo se podrazumeva da će kandidat koji odluči tako da prati nastavu, definisati zajedno sa koordinatorom za nastavu određene poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford i sa onim profesorom, koji će individualnu edukaciju da vodi, termine održavanja časova, zatim datum početka i svakako, dinamiku.

Svaka osoba koja prilikom prijave naznači da želi časove da pohađa sa više polaznika, mora znati da se grupni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za grčki jezik isključivo može organizovati ukoliko u određenom predstavništvu ove institucije prijavu za njeno pohađanje bude izvršilo najmanje 4 kandidata. Razlog zbog čega se to zahteva, jeste tačno definisan broj osoba koje čine jednu grupu, a što je u ovom slučaju od četvoro do najviše njih osmoro. Koordinator za nastavu poslovnice, u kojoj se toliko lica minimum bude prijavilo će imati obavezu da definiše kako tačan datum početka, tako isto i termine u kojima bi trebalo časovi da budu sprovedeni, te naravno da odredi po kakvoj će to da bude dinamici. A informacije o svemu tome će biti prosleđene prijavljenima, pa ukoliko nekome ne bude odgovaralo bilo šta od toga, te možda iznese zahtev za promenom, naglašavamo da grupni vid edukacije ne podrazumeva ispunjenje zahteva polaznika u tom smislu.

Tradicionalan način organizacije nastave je onaj koji podrazumeva da će zainteresovani polanici časove pohađati u predstavništvu institucije organizatora, a u kome se budu prethodno zvanično prijavili.

Da bi kandidat mogao da pohađa predavanja iz svoga doma ili sa bilo koje druge lokacije, potrebno je da poseduje računar i svakako, vezu sa internetom. Online obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za grčki jezik se sprovodi uz korišćenje namenskog softvera, a njega će pojedinačni polaznici na svoj računar instalirati. Naglašavamo da lica kojima bude bila potrebna pomoć tokom postupka instalacije konkretnog programa, imaju pravo da se obrate timu za tehničku podršku, koji funkcioniše u svim poslovnicama navedene institucije.

Na koji način se sprovodi obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za grčki jezik?

Podrazumeva se da će svako ko izvrši prijavu, informacije o načinu na koji se organizuje specijalizovani kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za grčki jezik dobiti na osnovu odluke o tome koju od svih ponuđenih vrsta edukacija želi da pohađa.

Stvar je u tome da je u ponudi kako individualna i grupna nastava, tako isto i ona koja podrazumeva tradicionalni pristup, ali i ona koju polaznik pohađa online.

Najpre da napomenemo da samo jedan kandidat ima pravo da prisustvuje individualnoj edukaciji, a da apsolutno sve detalje vezano za njeno sprovođenje on treba da definiše zajedno sa ovlašćenim licem u konkretnom predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford i sa onim profesorom, koji će i da vodi individualnu nastavu. Tom prilikom je važno da oni definišu kako datum početka, tako i da odrede tačne termine u kojima će predavanja da budu održana, kao i dinamiku.

Kod nastave koju treba da prati više polaznika se primenjuje sasvim drugačiji princip organizacije, jer ovlašćeno lice jedne od poslovnica organizatora donosi odluku o načinu njenog sprovođenja. Da budemo precizniji, prvo moraju najmanje četiri osobe da izvrše prijavljivanje, te da navedu da ih zanima upravo grupna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za grčki jezik. Organizator će posle toga kreirati grupu, a najviše osmoro ljudi u tom slučaju ima pravo da bude prisutno na nastavi. Uzevši u obzir da je kreiranje grupe navedeno kao jedini i osnovni zahtev za početak te vrste edukacije, isključivo nakon zadovoljenja tog uslova organizator određuje kako će se ona odvijati, a u smislu da definiše termine održavanja, datum početka i po kakvoj dinamici će se časovi sprovoditi. Svakako prijavljene o tome u doglednom roku obaveštava, ali i napominje da se promene svih ovih segmenata ne dopuštaju kod grupne nastave.

Za sve one kandidate, kojima odgovara klasičan pristup predavanjima je omogućeno da ih pohađaju u prostorijama one poslovnice koju budu lično odabrali.

A ukoliko je odluka prijavljenog usmerena na edukaciju online, podrazumeva se da će obezbediti lični kompjuter. Međutim, da bi zaista online kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za grčki jezik bila sprovedena prema važećim pravilima, od prijavljenog se zahteva da program koji je precizno određen, na svoj računar instalira pre početka edukacije. Kome god bude bila potrebna pomoć vezano za taj postupak, trebalo bi da kontaktira predstavništvo ove institucije, jer su u njemu zaposleni i brojni IT stručnjaci.

Koliko je predviđeno da specijalizovani kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za grčki jezik traje?

U ponudi Obrazovnog centra Akademije Oxford je kako individualna, tako isto i grupna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za grčki jezik, a oba tipa edukacije podrazumevaju ne samo drugačiji način organizacije već i nastavni fond.

Svaki kandidat koji bude odlučio predavanja potpuno samostalno da pohađa, treba da zna da individualna edukacija traje ukupno 4 meseca. Tačnije, 80 školskih časova, koliko ih se nalazi u nastavnom fondu bi trebalo da budu raspoređeni onako kako odgovara i polazniku i njegovom profesoru, a u navedenom periodu svakako je organizator predložio da se na dnevnom nivou organizuje nastava u trajanju od po dva školska časa (po 90 minuta), ali će naravno kandidati imati mogućnost da sa nadležnim predavačem te detalje definišu.

Ona vrsta edukacije koju treba da prati veći broj polaznika uključuje ukupno 192 školska časa, koliko ih je zastupljeno u aktuelnom programu. Budući da je u pitanju drugačiji način sprovođenja nastave, to je organizator predvideo da grupni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za grčki jezik ukupno traje 8 meseci. A to znači da će polaznici u navedenom periodu nastavu imati dva puta na sedmičnom nivou i to po tri školska časa svakoga od tih dana.

Stručna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za grčki jezik - cena

Najpre moramo naglasiti da se svakako razlikuje visina nadoknade za pohađanje grupne nastave, sa jedne strane, odnosno individualne, sa druge. Prema aktuelnom cenovniku Obrazovnog centra Akademije Oxford, grupni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za grčki jezik košta 800 evra ukupno, s tim što taj iznos svakako treba da bude obračunat u skladu sa kursom evra i to onog dana kada se vrši uplata.

A uzevši u obzir da je ne samo drugačiji način organizacije one edukacije koju polaznik pohađa samostalno, već je i nastavni fond različit, jasno je da i cena ne može biti ista kao i za grupnu, te ona u tom slučaju iznosi 1 300 evra, takođe obračunato u dinarima.

Želeći da prijavljenima maksimalno olakša pohađanje edukacije u finansijskom smislu, ova institucija nudi i mogućnost plaćanja na rate. Tako, na primer cena za grupnu nastavu može biti podeljena na ukupno 8 mesečnih rata, a polaznik tada treba da izdvoji iznos od po 100 evra svakog od tih meseci, naravno obračunato u dinarskoj protivvrednosti.

Važi pravilo da se individualna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za grčki jezik takođe može platiti u ratama, a iznos jedne od njih jeste 325 evra, što se obračunava prema aktuelnom kursu za valutu na dan uplate, te je ukupan iznos podeljen na 4 mesečne rate, koliko i traje edukacija.


Kursevi za sudskog tumača i prevodioca za grčki jezik u ostalim gradovima Srbije:


Kursevi za sudskog tumača i prevodioca | Akademija Oxford
POSLOVI
Poslovi sudski tumač za grčki jezik
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje