Sudski tumač i prevodilac za grčki jezik

Prevodilački centar Akademije Oxford na prvom mestu ima za cilj da svojim klijentima pruži najbolju moguću uslugu, bez obzira koliko kompleksne zahteve oni imali. Upravo zato težimo da u svom timu okupimo najbolje stručnjake koji su specijalizovani za obradu sadržaja svih struktura na mnogim svetskih jezicima. A među njima se posebno izdvajaju prevodioci i sudski tumači za grčki jezik, koji će na vaš zahtev obraditi i dokumenta i sve ostale vrste materijala za koje su vam potrebni prevodi sa grčkog na srpski jezik, odnosno sa našeg na grčki jezik. Međutim, to je tek početak usluga koje nudimo kada je u pitanju prevođenje sa i na ovaj jezik.

Kako su u našem timu i stručnjaci za mnoge druge jezike koji se koriste širom sveta, to spadamo u jednu od retkih institucija koje svim klijentima nude mogućnost direktnog prevoda sa grčkog na preko 40 stranih jezika, te sa bilo kog jezika na grčki. Posebno naglašavamo da su u pitanju direktni prevodi, jer se u većini slučajeva ova usluga vrši po sledećem principu: prvo se sadržaji prevedu sa grčkog na srpski, pa sa našeg na određeni strani jezik, što u velikoj meri produžava čitav proces. A kod nas možete dobiti prevode direktno sa grčkog na drugi strani jezik, i to u prilično kratkom roku, a po vrlo pristupačnim cenama.

Prevođenje sa grčkog, osim na srpski ćemo izvršiti i na: ruski, nemački, francuski, španski, engleski, norveški, portugalski, korejski, mađarski, poljski, slovački, danski, bugarski, kineski, pakistanski, makedonski, finski, slovenački, persijski, holandski, švedski, bosanski, japanski, češki, estonski, ukrajinski, ali i romski, znakovni, pa čak i latinski jezik, te još mnogo drugih jezika kojima se služe ljudi u svetu. Svakako, prevođenje je moguće i u suprotnom smeru, to jest sa bilo kog stranog jezika na grčki.

A uz prevode dokumenata u bilo kojoj kombinaciji jezika, na vaš zahtev vršimo i uslugu overe od strane sudskog tumača. Samim tim će svako kome su potrebni prevodi dokumenata sa grčkog i na grčki jezik u bilo kojoj od preko 20 poslovnica Akademije Oxford u zemlji dobiti kompletnu obradu bilo kog ličnog ili poslovnog dokumenta, to jest svih vrsta dokumentacije.

Jedino što može da produži čitav proces jeste overa haškim Apostille pečatom koju je moguće izvršiti u nadležnom sudu. Reč je o specifičnoj vrsti overe, koja je potrebna samo za određena dokumenta, a budući da sudski tumači i prevodioci za grčki jezik nisu obavezni da klijentima daju podatke o ovoj vrsti overe, jer to ne spada u njihovu nadležnost, uvek naglašavamo da je najbolje da klijenti sami potraže informacije u nadležnim institucijama. Podrazumeva se da će naši stručnjaci pružiti sve informacije koje imaju, te uputiti klijente na institucije koje će dati validne podatke o tome da li je za određeni dokument potrebna overa Apostille pečatom ili ne. Ono što dodatno otežava čitav proces overe ukoliko se zahteva i Apostille jeste što se u pojedinim slučajevima zahteva i prevod samog pečata, te je potrebno na vreme dobiti sve potrebne informacije kako biste izbegli bespotrebno gubljenje vremena. Da ne bi bilo zabune, overa dokumenata od strane sudskog tumača i overa haškim Apostille pečatom su dve potpuno različite vrste overe prevedenih dokumenata i ne isključuju jedna drugu ni u jednom slučaju.

I od ličnih i od poslovnih dokumenata obrađujemo bukvalno sva, a bilo koji prevodilac i sudski tumač za grčki jezik koji je član našeg tima će prevesti i overiti: izvod iz matične knjige rođenih, vozačku dozvolu, ličnu kartu, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige umrlih, radnu dozvolu, pasoš, saobraćajnu dozvolu, izvod iz matične knjige venčanih, dozvolu za boravak, potvrdu o prebivalištu, kao i: različite vrste poslovnih izveštaja, fakture, rešenja o osnivanju pravnih lica, osnivačke akte preduzeća, bilanse stanja i uspeha, revizorske i godišnje izveštaje, statute preduzeća, odnosno sva ostala lična i poslovna dokumenta.
Na vaš zahtev, naši prevodioci i sudski tumači za grčki jezik će obraditi i tekovine Evropske Unije, presude o razvodu braka, kao i sve ostale vrste sudskih presuda i rešenja, punomoćja, licence, sertifikate, te ostala pravna akta, ali i sve vrste dokumenata koja se podnose nadležnim institucijama u mnogim situacijama, poput: potvrde o stalnom zaposlenju, uverenja o nekažnjavanju, potvrde o slobodnom bračnom stanju, saglasnosti za zastupanje, uverenja o neosuđivanosti, potvrde o stanju računa u banci, kao i mnoge druge potvrde, saglasnosti, uverenja i izjave.

Takođe, prevodimo i građevinske projekte, ali i laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, te upustva za rukovanje, lekarske nalaze, specifikacije farmaceutskih proizvoda, kao i: uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, deklaracije proizvoda svih vrsta, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, te sve ostale sadržaje koji se svrstavaju u tendersku, tehničku i medicinsku dokumentaciju.

A sa grčkog i na grčki jezik u svakoj jezičkoj kombinaciji, prevodimo i svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, prepise ocena, uverenja o položenim ispitima, nastavne planove i programe fakulteta, potvrde o redovnom školovanju, te diplome i dodatke diplomi, odnosno sva dokumenta koja se predaju nadležnim službama, a koja se isključivo odnose na obrazovanje.Prevođenje sa grčkog i na grčki jezik

U slučaju da vam je potrebno prevođenje sa grčkog i na grčki jezik, Prevodilački centar Akademije Oxford je tu da ispuni sve vaše zahteve, te vam po najpovoljnijim uslovima, i u smislu cene i u pogledu kvaliteta i brzine izrade dostavi prevedene materijale, ma kako oni bili kompleksni.

Sa grčkog i na grčki jezik, osim dokumenata prevodimo i diplomske i seminarske radove, te naučne patente i radove, kao i rezultate naučnih istraživanja, odnosno sve vrste sadržaja koji su vezani za nauku i obrazovanje.

Takođe, prevodimo i sadržaje web prodavnica i online kataloga, ali i softvere (aplikacije i programe), te web sajtove. Tokom procesa prevođenja ovih sadržaja, naši prevodioci i sudski tumači za grčki jezik sarađuju i sa IT stručnjacima, a sa osnovnim ciljem da klijentima pruže maksimalno kvalitetan i profesionalan prevod. Prevođenje sajtova sa grčkog i na grčki jezik uključuje i primenu svih pravila SEO (Search Engine Optimisation), što znači da će sadržaji samog sajta biti u potpunosti optimizovani u skladu sa važećim pravilima SEO, te će ih internet pretraživači vrlo brzo prepoznati kao originalne, a samim tim će se i taj sajt bolje rangirati u polju pretrage.

A sa grčkog i na grčki jezik prevodimo i udžbenike, ali i književna dela svih žanrova, počev od proze i beletristike, pa do romana i poezije, kao i ilustrovane, stručne i dečije časopise, te članke iz novina. Prevodimo i tekstove iz oblasti turizma, politike, filozofije i marketinga, ali i tekstualne sadržaje čija tema je vezana za oblasti: ekonomije, psihologije, prava, sociologije, medicine, komunikologije, ekologije i zaštite životne sredine, finansija, menadžmenta, građevinske industrije, farmacije, informacionih tehnologija, bankarstva i mnogih drugih grana svih nauka, a posebno društvenih i prirodnih.

Na osnovu vaših zahteva i potreba, sa grčkog i na grčki jezik prevodimo i reklamne materijale, poput plakata, kataloga, flajera, letaka, PR tekstova, brošura i vizit kartica, kao i sve vrste video i audio materijala. Pored prevoda animiranih, dokumentarnih, igranih i crtanih filmova, serija, reklamnih poruka, ali i zabavnih, dečijih, informativnih i obrazovnih emisija, kod nas možete dobiti i uslugu profesionalne sinhronizacije i titlovanja tako prevedenih sadržaja.

U timu Akademije Oxford su i oni stručnjaci čija specijalnost je simultano, konsekutivno i prevođenje uz pomoć šapata sa grčkog i na grčki jezik, a u zavisnosti od vaših potreba, odnosno zahteva određenog događaja za koji vam je potrebna usluga usmenog prevođenja, nudimo vam i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Svaki klijent koji nije zadovoljan dobijenim prevodom koji su vršili neki manje ili više dobri stručnjaci, kod nas mogu dobiti i uslugu redakture takvih materijala, za koju su zaduženi profesionalni korektori i lektori, takođe članovi našeg tima. Možete biti sigurni da nakon što oni izvrše lekturu i korekturu takvih sadržaja, dobijate materijal koji je apsolutno obrađen u skladu sa pravilima prevodilačke struke.

Vrlo je važno da imate na umu da ste u obavezi da dostavite i originale na uvid, u slučaju da su vam potrebni prevodi dokumenata sa grčkog i na grčki jezik, budući da je u tom slučaju neophodno izvršiti i overu prevdenih materijala, za koju je zadužen sudski tumač zvanično ovlašćen od strane Republike Srbije. Naime, zakonom propisana procedura nalaže da on mora prvo da fizički uporedi original sa prevodom, kako bi stavljanjem svog pečata potvrdio da je prevod veran originalu, odnosno kako bi ga overom svrstao među važeća dokumenta, kako sa stanovišta prava, tako i sa stanovišta zakona. Sve materijale nam dostavljate na način koji vam najviše odgovara. A kako Prevodilački centar Akademije Oxford ima preko 20 poslovnica, koje su smeštene na lako dostupnim lokacijama u gotovo svim većim, ali i brojnim manjim gradovima u našoj zemlji, to materijale na prevod možete dostaviti lično u ma koju od njih. Naravno, možete za dostavu angažovati i neku kurirsku službu ili ih poslati preporučenom pošiljkom putem “Pošte Srbije”. A uz sve to, materijale nam možete dostaviti i na meil, ali isključivo onda kada se ne zahteva i njihova overa.

Svaki klijent kome je prevod sa grčkog i na grčki jezik potreban u znatno kraćem roku od onoga koji mu ponudimo, može izneti ovaj zahtev, koji će naši prevodioci i sudski tumači u potpunosti ispoštovati. Ukoliko su u pitanju prevodi dokumenata, da bismo skratili čitav proces, nudimo vam mogućnost da skenirana dokumenta najpre pošaljete elektronskim putem, a naknadno nam dostavite i originale na uvid, kako bismo mogli da izvršimo njihovu overu. Međutim, ne zaboravite da je u ovom slučaju vrlo važno da poštujete rokove, budući da se radi o takozvanom hitnom prevodu.

Nakon što prevodilac i sudski tumač za grčki jezik završi obradu dostavljenih materijala, možemo vam ih poslati na meil, ukoliko nisu u pitanju oni sadržaji za koje se zahteva overa, a možete ih preuzeti i lično u našoj poslovnici koja se nalazi u vašem gradu, to jest u onoj koja vam je najbliža. Ako vam ne odgovara nijedan od ponuđenih načina dostave, možemo vam ih poslati i na željenu adresu, preko kurirske službe. Ova vrsta usluge spada u dodatne i naplaćuje se potpuno nezavisno od osnone usluge i to prema cenovniku kurirske službe koja je zadužena da izvrši dostavu.

Prevod sa srpskog na grčki jezik

Bilo da su vam potrebni prevodi ličnih ili polsovnih dokumenata sa srpskog na grčki ili, pak želite da neki novinski članak, književno delo ili film prevedete sa našeg na grčki jezik na raspolaganju vam je stručan tim prevodilaca i ovlašćenih sudskih tumača koji su stalni članovi našeg tima.

Pored toga što Prevodilački centar Akademije Oxford okuplja vodeće stručnjake za oba jezika, te garantuje tačnost i preciznost prevoda, naši prevodioci i sudski tumači su dobro poznati po svojoj efikasnosti, što znači da ćete prevode i overu željenih materijala dobiti u najkraćem mogućem roku. Uz to, svakako ne treba izgubiti iz vida još i to da se naše poslovnice nalaze na lako dostupnim lokacijama u brojnim, većim i manjim gradovima naše zemlje, te da su cene usluga kod nas među najpovoljnijim na tržištu cele zemlje.

Vrlo je važno da svaki klijent kome su potrebni prevodi bilo koje vrste dokumenata sa srpskog na grčki bude informisan i o važnosti overe prevoda od strane ovlašćenog sudskog tumača, koju takođe može dobiti u jednoj od preko 20 naših poslovnica. Stvar je u tome da dokument koji je samo preveden sa jednog na drugi jezik, u zakonskom i pravnom smislu nema ama baš nikakvu vrednost, te kao takav ne može da se preda nijednoj nadležnoj instituciji. Da bi klijent mogao da koristi dokument koji je prveden sa srpskog na grčki jezik on mora da ima i pečat ovlašćenog sudskog tumača, kojim se potvrđuje da je on jednak originalu. Uz to, u pojedinim slučajevima se zahteva i overa posebnim, takozvanim Apostille pečatom, koja je potpuno nezavisna od overe sudskog tumača i za nju su nadležni sudski organi.

Prevođenje sa srpskog na grčki
Prevođenje sa grčkog na srpski

Neposredno pre nego što overi bilo koji dokument, sudski tumač ima zadatak da ga uporedi sa originalom, pa je zato vrlo bitno da klijenti dostave i originale na uvid.

Sva dokumenta koja želite da prevedemo sa srpskog jezika na grčki nam možete dostaviti lično, odnosno u našu poslovnicu u bilo kom gradu, te ih možete poslati preporučenom poštanskom pošiljkom, odnosno preko kurirske službe. Ako iznesete zahtev da vam prevod bude omogućen u vrlo kratkom roku, možete eventualno da nam prvo dostavite skenirana dokument a na meil, kako bismo ubrzali čitav proces, a originale da nam dostavite naknadno. One materijale za koje se ne zahteva overe možete poslati skenirane na meil, čime ćete dosta ubrzati čitav proces.

A po završetku rada naših stručnjaka, prevode možete preuzeti lično ili vam ih možemo poslati na meil, ali samo onda kada se ne zahteva njihova overa. Ukoliko želite, možete da zatražite da vam prevedene sadržaje pošaljemo kurirskom službom na određenu adresu, što spada u red dodatnih usluga, koje se naplaćuju direktno od klijenata, a prema cenovniku službe zadužene za njeno izvršenje.

Prevođenje sertifikata i licenci sa srpskog na grčki jezik

Bilo da imate potrebu za prevođenjem sertifikata ili licenci sa srpskog na grčki, možete biti sasvim sigurni da će naši prevodioci i sudski tumači ispuniti sve vaše zahteve, te vam vrlo brzo dostaviti ne samo preveden, već i pečatom sudskog tumača overen dokument, tako da praktično, možete odmah da ga koristite.

Osim toga, na vaš zahtev prevodimo i sva lična, ali i poslovna dokumenta. Neka od onih za koje nam klijenti najčešće zahtevaju prevod sa srpskog na grčki su: vozačka dozvola, pasoš, uverenje o državljanstvu, izvod iz matičnih knjiga (venčanih, rođenih i umrlih), saobraćajna dozvola, radna dozvola, potvrda o prebivalištu, dozvola za boravak, a prevodimo i: fakture, osnivačke akte preuzeća, poslovne odluke, rešenja o osnivanju pravnih lica, sve vrste poslovnih izveštaja, statute preduzeća i mnoga druga i lična i poslovna dokumenta za koja su klijentima potrebni prevodi.

A sa srpskog na grčki jezik prevodimo i građevinske projekte, dokumentaciju za tender, ali i medicinsku i tehničku dokumentaciju i uputstva za rukovanje. Uz to, prevodimo i sve vrste dokumenata koja se predaju nadležnim službama, poput različitih uverenja, saglasnosti, potvrda i izjava, kao što su recimo: saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti i ostala dokumenta ove vrste.

Sem dokumentacije o medicinskim proizvodima i lekarskih nalaza, sa srpskog jezika na grčki prevodimo i specifikacije farmaceutskih proizvoda, kao i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, ali i laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka.

Sva sudska i pravna akta, rešenja i presude, ali i ovlašćenja i punomoćja takođe prevodimo na vaš zahtev i overavamo pečatom zvaničnog sudskog tumača.

Prevođenje PR tekstova sa srpskog na grčki jezik

Dobro je poznat podatak da je marketing oblast koja se neprekidno menja i napreduje, pa su tako u savremenom svetu reklamiranja PR tekstovi, čini se preuzeli vodeću ulogu. Iako su u našem timu prevodioci i sudski tumači za grčki jezik koji su naročito specijalizovani za prevode ove vrste reklamnog materijala, mada na vaš zahtev sa srpskog jezika na grčki prevodimo i brošure, letke, flajere, kataloge, pa čak i plakate i vizit kartice, odnosno apsolutno bilo koju vrstu marketinškog materijala.

Posebno naglašavamo i to da su prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford eminentni stručnjaci, tako da garantujemo prevođenje u skladu sa svim pravilima marketinga, te možete biti uvereni da će vrlo lako prevesti svaku marketinšku poruku, koja se nalazi u ovoj vrsti materijala i maksimalno uspešno je prilagoditi ciljanom jeziku, što je u ovom slučaju grčki. Upravo na taj način će omogućiti da reklamiranje određenog proizvoda ili usluge bude uspešno, te da se dopre i do potencijalnih korisnika, odnosno kupaca kojima je grčki jezik maternji.

Uz marketing, u našem timu su i oni stručnjaci koji su primarno usmereni na prevođenje web sajtova, softvera (aplikacija i programa), te sadržajima online prodavnica i kataloga. Svako kome su potrebni prevodi bilo kog segmenta vezano za oblast informacionih tehnologija bi trebalo da zna i to da su u našem timu i IT stručnjaci, koji su zaduženi za podršku i pomoć prevodiocima, kako bi se ne zahetv klijenata svi IT sadržaji preveli maksimalno korektno, a na obostrano zadovoljstvo. Pored svega što smo naveli, ne možemo a da ne objasnimo zbog čega su prevodi web sajtova sa srpskog na grčki jezik koje su radili naši prevodioci i sudski tumači toliko uspešni, pa se svi oni nalaze u samom vrhu pretrage. Stvar je u tome da se prilikom prevođenja ovih sadržaja posebna pažnja obraća na pravila SEO (Search Engine Optimisation), koja naši stručnjaci vrlo uspešno implementiraju u materijale koje prevode, te na taj način u relativno bliskoj budućnosti omogućavaju da sajt bude sve bolje i bolje kotiran na pretraživačima.

Prevod diplomskih i naučnih radova sa srpskog jezika na grčki

Shodno vašim zahtevima i potrebama, nudimo vam i uslugu koja podrazumeva prevod diplomskih, ali i naučnih radova sa srpskog na grčki jezik. Takođe, prevodimo i rezultate naučnih istraživanja i patente, ali i seminarske radove.

Potvrda o redovnom školovanju, uverenje o položenim ispitima, svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, diploma i dodatak diplomi, nastavni planovi i programi fakulteta, prepis ocena, odnosno sva dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, a vezana su za oblast obrazovanja takođe prevodimo sa srpskog na grčki jezik.

Imajte na umu i to da su naši prevodioci i sudski tumači usmereni i na prevođenje književnih dela, te da će na vaš zahtev sa srpskog na grčki jezik prevesti i romane i prozu, ali i beletristiku, pa čak i poeziju. U slučaju potrebe, prevodimo i članke iz novina, ali i časopise, bez obzira da li je reč o stručnim, ilustrovanim, dečijim ili popularnim.

Prevodi dokumentarnih filmova sa srpskog jezika na grčki

Samo prevodi dokumentarnih filmova sa srpskog na grčki jezik, iskreno govoreći i nisu toliko interesantna usluga, ali kako je dobro poznato da Prevodilački centar Akademije Oxford maksimalmo prati vodeće trendove u oblasti prevođenja na svetskom nivou, to smo jedni od retkih, ako ne i jedini koji uz uslugu prevoda nude i uslugu kompletne obrade svih audio i video materijala.

Pod pojmom kompletne obrade podrazumevamo da svaki zainteresovani klijent osim prevoda, kod nas može da dobije i uslugu profesionalne sinhronizacije i titlovanja.

Sem dokumentarnih, sa srpskog na grčki jezik prevodimo i obrađujemo i animirane i crtane filmove, te igrane filmove apsolutno svih žanrova, kao i serije, te obrazovne, naučne, informativne i dečije emisije.

A da Prevodilački centar Akademije Oxford nije fokusiran samo na prevođenje u pisanom obliku dokaz su i prevodioci i sudski tumači čija je specijalnost usmeno prevođenje sa srpskog na grčki jezik. Osim za simultano, oni su specijalizovani i za konsekutivno i prevođenje pomoću šapata. Takođe, svim zainteresovanim klijentima nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje vrhunskog kvaliteta i to po najpristupačnijim cenama u Srbiji.

Što se same usluge tiče, možete biti u potpunosti sigurni da će biti vrhunska, jer su naši stručnjaci dokazano dobri u onome što rade, a iza sebe imaju nebrojeno sati usmenog prevođenja na različitim konferencijama, sastancima, seminarima, treninzima i ostalim vrstama događaja, što je njihova, a i naša najbolja referenca.

Da bismo maksimalno ispoštovali sve vaše zahteve i ispunili očekivanja i kada je u pitanju usluga usmenog prevoda sa srpskog na grčki i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, naglašavamo da je najvažnije da nam dostavite sve potrebne podatke o samom događaju koji organizujete, kako bismo mogli da prilagodimo ponudu i ispunimo sve vaše zahteve i očekivanja.

Prevodi tekstova iz oblasti turizma sa srpskog na grčki jezik

U skladu sa potrebama i zahtevima klijenata, sa srpskog jezika na grčki prevodimo i tekstualne sadržaje čija tema je u vezi sa turizmom, bez obzira da li je reč o stručno napisanim tekstovima ili o onima koji su namenjeni široj javnosti.

Da oblast turizma nije jedina za koju su naši prevodioci i sudski tumači specijalizovani dokaz je i prilično dug spisak tema, odnosno oblasti za koje vam nudimo prevod tekstualnih sadržaja. Tako, pored prevoda tekstova iz oblasti turizma, prevodimo i sve one sadržaje čija je tema vezana za oblast bilo koje grane prirodnih ili društvenih nauka, ali i one koji se odnose na oblast politike, prava, ekonomije, te: marketinga, sociologije, psihologije, finansija, filozofije, medicine, informacionih tehnologija, nauke, bankarstva, menadžmenta, pa čak i ekologije i zaštite životne sredine i komunikologije, kao i mnogih drugih oblasti. Da budemo precizniji: bilo koja da je tema i kompleksnost teksta u pitanju, garantujemo da će naši prevodioci i sudski tumači izvršiti njegov prevod sa srpskog na grčki jezik u najkraćem mogućem roku i po, sigurno najpristupačnijim cenama.

Uz sve navedene usluge koje nude prevodioci, odnosno sudski tumači, zahvaljujući profesionalnim lektorima i korektorima koji su, takođe u našem timu vršimo i uslugu redakture već prevedenih sadržaja. Ova usluga se odnosi na sve one materijale koje je klijent dao na prevod na nekom drugom mestu, a kojima iz nekog razloga nije zadovoljan. Po završetku redakture tako prevedenih sadržaja, uveravamo vas da ne postoji šansa da ne ne budete zadovoljni prevodom.

Prevod sa grčkog na srpski jezik

Uz prevođenjem sa našeg jezika na grčki, jedna od najčešće traženih usluga podrazumeva i prevođenje sa grčkog na srpski jezik, koju takođe vrši svaki prevodilac i sudski tumač koji je u našem timu. Pored svih poslovnih i ličnih dokumenata, prevodimo i različite vrste dokumentacije (tehnička, medicinska, tenderska), kao i naučne patente, građevinske projekte, ali i uputstva za rukovanje, te deklaracije proizvoda svih vrsta.

U skladu sa vašim zahtevima, sa grčkog na srpski jezik prevodimo i pravna akta, odnosno sudske presude i rešenja, kao i tekovine Evropske Unije, sve vrste ugovora, sertifikata, ali i licence, punomoćja i ostala dokumenta iz oblasti prava. Prevodimo i diplome i dodatke diplomi, svedočanstva, nastavne planove i programe fakulteta, prepise ocena i sva druga dokumenta koja se tiču obrazovanja.

A kada su u pitanju prevodi dokumenata napominjemo da kod nas možete dobiti i njihovu overu od strane ovlašćenog lica, odnosno sudskog tumača. Reč je o tome da prevod dokumenta u pravnom, odnosno zakonskom smislu nema težinu, tako da je neophodno izvršiti njegovu overu kako bi bio smatran pravno važećim. Da bi procedura overe bila potpuna, klijenti moraju da dostave originalna dokumenta na uvid, jer nakon što svoj deo posla završe prevodioci, sudski tumači upoređuju prevod sa originalom, kako bi utvrdili njihovu istovetnost, pa tek onda stavljaju svoj pečat na prevod, te ga na taj način overavaju i praktično potvrđuju da je istovetan originalu, odnosno da se može koristiti isto kao i original. Naravno, uslugu overe mogu dobiti i oni klijenti koji već imaju dokumenta koja su prevedena sa grčkog na srpski jezik, samo u slučaju da je ova usluga izvršena uz poštovanje pravila prevodilačke struke. A ako to nije slučaju, mora se najpre izvršiti profesionalna redaktura sadržaja, za koju su zaduženi lektori i korektori koji su, isto u našem timu, pa tek onda i overa.

Dokumenta i druge materijale koje želite da naši stručnjaci prevedu, odnosno overe nam možete poslati na meil, naravno u slučaju da nije potrebna njihova overa, a čak i kada su u pitanju prevodi dokumenata postoji mogućnost njihovog slanja elektronskim putem, ali samo onda kada klijent ima potrebu za prevodom i overom u vrlo kratkom roku. No, iako smo ovo uveli samo zarad ubrzavanja procedure, činjenica je da i dalje ostaje obaveza da nam dostavite originale na uvid, a što možete učiniti naknadno lično ili slanjem na adresu naše poslovnice preko kurirske službe, odnosno “Pošte Srbije” i to preporučeno.

Kada nam dostavite sadržaje na prevod trebalo bi i da precizirate da li želite da ih, nakon obrade naših stručnjaka preuzmete lično ili ste odlučili da vam ih pošaljemo na meil, odnosno na određenu adresu. Podrazumeva se da je slanje elektronskim putem moguće izvršiti samo za one materijale za koje se ne zahteva usluga overe. A što se slanja na adresu tiče, za tu uslugu je zadužena kurirska služba sa kojom Prevodilački centar Akademije Oxford ostvaruje saradnju, stim da se ona smatra dodatnom uslugom, pa se u tom smislu i naplaćuje direktno od naručioca prevoda i to prema važećoj ceni za dostavu u okviru te kurirske službe.

Prevođenje sa grčkog na srpski
Prevođenje sa srpskog na grčki

Pored svega što smo pomenuli, sa grčkog na srpski jezik prevodimo i web sajtove, online kataloge, ali i softvere i web prodavnice, te sve vrste materijala koji su vezani za oblast marketinga (plakati, PR tekstovi, flajeri, brošure i drugi), ali i tekstualne sadržaje različite tematike. Takođe, specijalizovani smo i za uslugu usmenog prevođenja u ovoj kombinaciji jezika, a vršimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje na vaš zahtev.

Kod nas možete dobiti i prevode svih izjava, uverenja, potvrda i saglasnosti, te mnogih drugih dokumenata koja se podnose nadležnim službama u različitim situacijama. Pored toga sa grčkog na srpski jezik pevodimo i ilustrovane, stručne i dečije časopise, ali i udžbenike, te sve vrste knjiga (romani, poezija, beletristika, proza), kao i audio i video materijale. A pored prevoda serija, reklamnih poruka, filmova i emisija, na vaš zahtev vršimo i profesionalno titlovanje i sinhronizaciju.

I ono što je najvažnije: sve što smo naveli je samo mali deo ponude koja se odnosi na prevođenje sadržaja sa grčkog na srpski jezik!

Prevodi ličnih i poslovnih dokumenata sa grčkog jezika na srpski

Prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford na vaš zahtev obrađuju sve vrste ličnih i poslovnih dokumenata sa grčkog na srpski jezik, te uz prevod vrše i uslugu overe prevedenih sadržaja. Na taj način vam omogućuju da maksimalno uštedite svoje vreme, jer u relativno kratkom roku, na jednom mestu dobijate dokument koji je spreman za upotrebu, budući da svojim pečatom koji stavi na prevod dokumenta, sudski tumač potvrđuje da je on u potpunosti veran originalu. Zato se od klijenata i zahteva da dostave originale na uvid, jer sudski tumač mora da ih najpre fizički uporedi, pa tek onda i overi prevod.

Radna dozvola, izvod iz matične knjige rođenih, lična karta, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige venčanih, pasoš, saobraćajna dozvola, potvrda o prebivalištu, izvod iz matične knjige umrlih, dozvola za boravak, vozačka dozvola i mnoga druga lična dokumenta prevodimo sa grčkog na srpski jezik. Takođe, prevodimo i različita dokumenta iz poslovne sfere, poput: statuta preduzeća, bilansa stanja, revizorskih i godišnjih izveštaja, faktura, rešenja o osnivanju pravnih lica, bilansa uspeha, osnivačkih akata preduzeća, svih vrsta ugovora, ali i tekovine Evropske Unije i mnoga druga pravna akta. A na vaš zahtev prevodimo i sertifikate, punomoćja, licence, ali i sva ona dokumenta koja se podnose nadležnim službama u mnogim situacijama, poput potvrde o stanju računa u banci i o stalnom zaposlenju, uverenja o nekažnjavanju i neosuđivanosti, saglasnosti za zastupanje, te potvrde o slobodnom bračnom stanju, ali i drugih potvrda, uverenja, izjava i saglasnosti.

Sa grčkog na srpski jezik prevodimo i dokumentaciju za tendere, te tehničku i medicinsku dokumenatciju, odnosno: uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarske nalaze, te svu dokumentaciju o medicinskim proizvodima, ali i laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka. Takođe, prevodimo i deklaracije proizvoda svih vrsta, ali i građevinske projekte, te uputstva za rukovanje i sve ostale sadržaje koji su vezani za oblast kako građevinske industrije, tako i farmacije i medicine.

Prevod književnih dela sa grčkog jezika na srpski

Bez obzira da li su vam potrebni prevodi romana, poezije, beletristike ili proze sa grčkog na srpski jezik, možeete biti uvereni da će naši prevodioci i sudski tumači ispuniti sve vaše zahteve i u optimalnom roku vam dostaviti profesionalno obrađene materijale, a sve to po izuzetno povoljnoj ceni.

Takođe, prevodimo i dečije, ali i ilustrovane i stručne časopise sa grčkog na srpski jezik, kao i članke iz novina. A u skladu sa vašim zahtevima i potrebama vam nudimo i prevođenje udžbenika, ma kako bili kompleksni njihovi sadržaji.

Pored toga, prevodimo i sve vrste tekstuačnih sadržaja, čija tematika može biti vezana za najrazličitije oblasti, jer su naši stručnjaci edukovani u svim segmentima, tako da će na vaš zahtev prevesti tekstove čija tema je vezana za oblast farmacije, ekonomije i politike, ali i one koji se odnose na menadžment, ekologiju i zaštitu životne sredine, finansija i marketinga. Uz njih, sa grčkog na srpski jezik, prevodimo i tekstove koji obrađuju temu iz neke od navedenih oblasti: filozofije, bankarstva, komunikologije, građevinske industrije, turizma, sociologije, informacionih tehnologija, prava, psihologije, ali i svih ostalih grana prirodnih i društvenih nauka.

Prevođenje naučnih radova sa grčkog jezika na srpski

A sa grčkog na srpski jezik prevodimo ne samo naučne radove, već i rezultate naučnih istraživanja, ali i naučne patente, te seminarske i diplomske radove, kao i sve vrste dokumenata iz oblasti nauke i obrazovanja.

Pored toga, svaki naš prevodilac i sudski tumač za grčki jezik će u skladu sa vašim zahtevima prevesti, pa overiti sva dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama u mnogim trenucima, a vezana su za oblast obrazovanja. Pod tim najpre mislimo na uverenja o položenim ispitima i potvrde o redovnom školovanju, a sa grčkog na srpski jezik prevodimo i: svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, prepise ocena, nastavne planove i programe fakulteta, te diplome i dodatke diplomi i ostala slična dokumenta. Samim tim što je reč o zvaničnim dokumentima, vrlo je važno i da njihovi prevodi budu overeni pečatom zvaničnog sudskog tumača, koji je takođe član tima Akademije Oxford, te ne zaboravite da prilikom dostave dokumenata svakako pošaljete ili lično donesete i originale na uvid sudskom tumaču.

Prevođenje filmskih ostvarenja sa grčkog na srpski jezik

Kada kažemo da Prevodilački centar Akademije Oxford u svom timu ima i one stručnjake koji su specijalizovani za prevođenje filmova svih žanrova, ali i ostalih video i audio materijala sa grčkog jezika na srpski, ne možemo a da ne pomenemo i podatak da su u našem timu i profesionalni titleri, te grupa umetnika čija specijalnost je sinhronizovanje ovako prevedenih sadržaja. Praktično gledano, to znači da uz prevod igranih, crtanih, dokumentarnih i animiranih filmova, te serija, reklamnih poruka, ali i zabavnih, informativnih, dečijih i obrazovnih emisija sa grčkog na srpski jezik dobijate i uslugu njihove sinhronizacije, to jest titlovanja, a u zavisnosti od vašeg zahteva. Samim tim ćete u prilično kratkom roku dobiti materijal koji možete odmah da plasirate na radiju, televiziji, internetu, u bisokopu, odnosno gde god želite.

Osim toga, vršimo i prevođenje svih sadržaja koji su vezani za oblast informacionih tehnologija, kao što su web sajtovi, softveri, odnosno bilo koja aplikacija ili program, te online katalozi, ali i web prodavnice. Svi prevodioci i sudski tumači koji su zaduženi za izvršenje ove usluge posebno obraćaju pažnju na SEO pravila (Search Engine Optimisation), što znači da u tekstualne sadržaje koji se plasiraju na internetu pažljivo implementiraju ova pravila, kako bi se on što bolje kotirao u okviru pretraživača.

Prevođenje reklamnih sadržaja sa grčkog na sprski jezik

Sa grčkog jezika na srpski prevodimo apsolutno sve vrste materijala koji imaju veze sa oblašću marketinga. Sem plakata i vizit kartica, prevodimo i kataloge usluga i proizvoda, ali i reklamne letke i flajere, te PR tekstove i brošure.

A kako Prevodilački centar Akademije Oxford ima za cilj da ispuni sve zahteve svojih klijenata na najbolji mogući način, to možemo da vam ponudimo i uslugu usmenog prevoda sa grčkog na srpski jezik, ali i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje najboljeg kvaliteta i po vrlo povoljnim uslovima. Samim tim što su naši prevodioci i sudski tumači usmereni i na konsekutivno i na simultano, ali i na prevođenje pomoću šapata, a svako od njih je namenjeno posebnom tipu događaja, to pozivamo sve zainteresovane klijente da nam prvo dostave podatke o samom događaju, poput broja učesnika, programa, karakteristika prostora u kome će biti održan i trajanja, kako bismo mogli da pripremimo ponudu koja će u potpunosti zdovoljiti sve zahteve događaja, sa ciljem da budete potpuno mirni barem što se segmenta usmenog prevoda sa grčkog na srpski jezik tiče.

U našem timu su i stručni lektori i korektori koji vrše uslugu redakture svih onih materijala koji su veće prevedeni, ali ne u skladu sa pravilima struke, pa samim tim i ne zadovoljavaju određeni nivo kvaliteta. Pošto naši stručnjaci izvrše redakturu ovakvih materijala, nesumnjivo će svaki klijent biti i više nego zadovoljan dobijenim materijalim.

Prevod sa grčkog na druge jezike


Prevodilac za grčki jezik

Prevodilac za grčki jezik

Ukoliko Vam je isključivo potrebna usluga prevođenja, na našoj Akademiji Vam je dostupan i prevodilac za grčki jezik

Vidi više o prevodiocu za grčki jezik >>>

Kurs grčkog jezika

Škola grčkog jezika

S druge strane, ukoliko želite da naučite grčki jezik, dovoljno je da se prijavite za kurs grčkog jezika koji je dostupan na našoj Akademiji. Kursevi su namenjeni svim uzrastima i može se pohađati grupno, individualno i online.

Vidi više o kursu grčkog jezika >>>


Sudski tumač za grčki jezik - Akademija Oxford
Sudski tumač za grčki jezik
Prevodilac za grčki jezik

Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na engleski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na grčki hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz grčkog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči grčki online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs grčkog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam grčki jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje