Kurs i obuka za sudskog tumača i prevodioca za japanski jezik

Prvo i osnovno što je navedeno u važećem konkursu za sticanje zvanja sudski tumač za japanski jezik, jeste obaveza kandidata da poseduje naročito visok znanja radnog jezika. Ipak, među uslovima konkursa nije naznačeno da to podrazumeva posedovanje diplome Filološkog fakulteta, već će biti dovoljno da kandidat priloži u okviru konkursne dokumentacije i potvrdu, a kao važeći dokaz da zaista japanski odlično poznaje. Bude li se dogodilo da taj dokument, iz bilo kog razloga ne može da obezbedi, njemu će biti predočeno da ima obavezu da pristupi zvaničnom polaganju ispita, te da na taj način dokaže u kojoj meri pomenuti jezik poznaje.

Svakako postoje i drugi zahtevi koji se moraju ostvariti, a ukoliko zainteresovani želi da obezbedi kompletnu dokumentaciju, te da adekvatno odgovori na konkurs, koji u našoj zemlji raspisuje Ministarstvo pravde. Osnovni razlog zbog čega ne može navesti vremenski period, kada se pomenuti konkurs objavljuje, jeste to što je obaveza navedenog ministarstva da to čini kada zaista na terenu postoji potreba, te konkurs i raspisuje za tačno određeni grad u Republici Srbiji.

Ukoliko pojedinac bude uspeo da odgovori na najbolji mogući način na sve te zahteve, biće mu izdato Rešenje o postavljenju za sudskog tumača. U skladu sa pravilima je predviđeno da posle toga on položi i zakletvu, to jest da se zvanično obaveže da će čuvati sve podatke, koji će mu biti na raspolaganju, te da će voditi računa i o zaštiti poslovne tajne.


Kurs i obuka za sudskog tumača i prevodioca za japanski jezik

Kandidat posle toga biva zvanično proglašen i postavljen za sudskog tumača za japanski jezik, a obavezan je da konkretne usluge pruži u bilo kom trenutku sudu, odnosno nadležnim državnim institucijama, s tim da mu je svakako dozvoljeno da ih pruža svim zainteresovanim pravnim ili fizičkim licima, a u skladu sa pravilima.

Napomenuli smo već da postoje i drugi zahtevi, koji se u važećem konkursu navode, a izuzev pohađanja specijalno osmišljene edukacije, potrebno je svakako i da prijavljeni ima visok nivo znanja maternjeg jezika. A pod tim se u ovom slučaju misli da je neophodno odlično da poznaje srpski jezik.

Što se tiče potvrde o pohađanju konkretne edukacije, nju kandidatima izdaje nadležno lice u poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford, u kojoj se sprovodi kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za japanski jezik, posle čega će on svakako upotpuniti dokumentaciju za konkurs.

TESTOVI


Važećim pravilima je predviđeno da svaki pojedinac ima apsolutno pravo da samostalno izabere kako će nastavu da pohađa, budući da je dostupna individualna i grupna edukacija, a da se i online i na klasičan način svaka od njih može pohađati.

Jasno je da jedna osoba treba da pohađa individualnu nastavu, ali se zato mora naglasiti da organizator dozvoljava prisustvo od najviše 8 kandidata u okviru jedne grupe, dok ih četvoro minimalno prvo mora izvršiti prijavu, da bi uopšte mogao da bude ostvaren uslov za početak te vrste edukacija.

Najpre da napomenemo da se po naročito slobodnim principima sprovodi individualna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za japanski jezik. Najjednostavnije govoreći, u tom slučaju se svakom pojedinačnom polazniku dozvoljava da precizira i to sa osobom, koja je direktno ovlašćena za sprovođenje nastave u konkretnom predstavništvu, ali i sa nadležnim profesorom, kako će se časovi odvijati. Neophodno je da oni zajedno definišu, na prvom mestu datum početka, a potom i da odrede dinamiku sprovođenja predavanja, kao i termine.Uz poštovanje potpuno drugačijih principa se organizuje grupna edukacija, a sve što je prethodno navedeno ima obavezu da odredi organizator, to jest ovlašćeni koordinator za nastavu u onom predstavništvu, u okviru koga bude bila kreirana jedna grupa. Neophodno je da se četiri osobe minimalno prijave, odnosno upišu, te da bude ostvaren zahtev za kreiranje jedne grupe, pa da se pristupi definisanju načina organizacije nastave. U principu, grupni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za japanski jezik se organizuje tačno utvrđenom dinamikom, budući da ova institucija na globalnom nivou to definiše, pa predstavnici svake poslovnice imaju obavezu i da konkretne smernice ispoštuju. A pošto se oformi grupa, ovlašćeni koordinator određuje kog datuma tačno predavanja počinju i naravno definiše u kojim terminima će članovi grupe nastavu pratiti. Ako se bude dogodilo da nekome ne odgovara ono što organizator odredi, odmah se mora istaći da se zahtevi za izmenama ne prihvataju kada je u pitanju nastava u grupi.

Kada se pominje klasična edukacija, misli se na princip koji podrazumeva sprovođenje predavanja direktno u predstavništvu institucije organizatora, a u tačno definisanim terminima.

Uslovljen je svako, ko odluči ili grupnu ili individualnu edukaciju da pohađa online, da poseduje kompjuter, ali i da program koji je za to predviđen, na njega prethodno samostalno instalira. A bude li se dogodilo da polaznik, koga interesuje online obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za japanski jezik ne uspe namenski program pravilno da instalira, organizator će mu svakako ponuditi i pomoć informatičkih stručnjaka, što će mu omogućiti da pravilno i relativno brzo konkretni softver na svoj kompjuter instalira.

Bitno je takođe da svaki pojedinac u potpunosti ispoštuje pravila, vezano za upisivanje na konkretnu edukaciju, jer je neophodno da tom činu prisustvuje lično. Podrazumeva se da će odmah nakon zvaničnog prijavljivanja i biti detaljno informisan o svim onim dokumentima, koja u tom slučaju mora da dostavi.

Izuzev mogućnosti da kontaktira najbližu poslovnicu organizatora telefonom i tako se prijavi, polaznik može odabrati i slanje svojih informacija na mejl (prezime i ime, broj telefona i datum rođenja), ali ima i opciju ličnog prijavljivanja.

Stručna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za japanski jezik - program edukacije

Sama činjenica da ne postoji tačno pravilo kada se konkurs za sticanje pomenutog zvanja objavljuje je dovoljna da zainteresovana lica često budu zbunjena, pa je predviđeno da kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za japanski jezik baš krene od te teme.

Naime, prisutni će saznati na koji način se raspisuje konkurs, to jest zbog čega Ministarstvo pravde ne navodi ni tačan datum, a ni period kada će zvanično objaviti konkurs za sudske tumače za japanski jezik ili bilo koji drugi. Isto tako je predviđeno da prisutni vrlo detaljno budu upoznati sa apsolutno svim detaljima, koji se odnose na postupak konkurisanja, to jest na uslove koji moraju tom prilikom da budu ispunjeni.

Podrazumeva se da će da im biti prezentovan i postupak, koji se odnosi na polaganje zakletve, a koji je obavezan pošto se pojedincu dostavi Rešenje o postavljenju za sudskog tumača. Takođe će biti informisani i o činjenici da nakon završetka ove edukacije, nadležno lice konkretne poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford ima obavezu da im izda potvrdu o pohađanju, a što je svakako dokument koji je obavezno da priloži uz ostala dokumenta, a kada bude konkurisao za dobijanje pomenutog zvanja.

Ipak je predviđeno da akcenat ove edukacije bude usmeren na dužnosti i obaveze, koje sudski prevodilac za japanski jezik ima u praksi, a podrazumeva se da će profesori prvenstveno da objasne prisutnima na koji način se pravilno obrađuju brojni pravni termini, sa kojima vrlo često ovaj stručnjak dolazi u dodir.

Isto tako će specijalizovana obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za japanski jezik posvetiti pažnju i postupku obrade bilo kog dokumenta, za koji se radi prevod sa japanskog jezika na engleski ili sa japanskog na francuski i nemački, odnosno bilo koji drugi strani jezik, ali će polaznici imati prilike da nauče i kako funkcioniše obrada dokumenata kada je u pitanju prevođenje sa srpskog jezika na japanski. Nastavnim programom je definisano da polaznicima bude objašnjeno i na koji način se obrađuje dokument, kada je potrebno da se izvrši prevod sa engleskog jezika na japanski ili sa nemačkog, španskog i italijanskog, odnosno nekog drugog stranog jezika na japanski. Takođe će biti reči i o profesionalnoj obradi različitih dokumenata, a kada su u pitanju prevodi sa japanskog na srpski, to jest u apsolutno svakoj kombinaciji koja uključuje i konkretni jezik.

Neophodno je i da svaki pojedinac uzme učešće u okviru vežbi, koje su takođe predviđene programom navedene edukacije. Svakako će tom prilikom akcenat biti stavljen na primenu termina iz oblasti prava, odnosno na adekvatnu obradu najrazličitijih tipova dokumenata.

Takođe će prisutni naučiti i zbog čega svaki klijent mora na uvid da dostavi originale, a predavači će im objasniti i kako funkcioniše prevod uz pomoć šapata, odnosno konsekutivni prevod, nevezano za to koja varijanta jezika da je u pitanju. Podrazumeva se da će predavači posebno istaći informaciju, da se u okviru navedene institucije organizuje i nastava, tokom koje se zainteresovanima omogućuje da detaljno upoznaju upravo način pružanja tih usluga, jer sudski tumači za japanski jezik bivaju ponekad zaduženi i za njihovo izvršenje.

Koje se sve greške u praksi mogu sresti, a kako bi trebalo pristupiti obradi najrazličitijih dokumenata da do njih ne bi dolazilo će, takođe predavači objasniti prisutnima. A nastavnim planom i programom je isto tako predviđeno da kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za japanski jezik posebnu pažnju posvetio overi Apostille pečatom. Prisutni će biti informisani da sudski prevodilac za japanski jezik nije, od strane državnih institucija ovlašćen za izvršenje te vrste overe, ali ipak mora da bude sa njom upoznat, a kako bi klijentima mogao da pruži relevantne informacije. Pored toga što će saznati koje državne institucije su zadužene za overu takozvanim Haškim pečatom, polaznicima će biti omogućeno da saznaju i na koja dokumenta se tačno on mora staviti, ali i da li se stavlja na početku ili na kraju postupka njihove obrade.

Koje informacije mora da sadrži Dnevnik stranaka i poslova, zatim kako se tarifiraju usluge koje ovi stručnjaci pružaju, ali i na koji način se pravilna evidencija mora voditi, su sve teme koje će biti obrađene tokom ove edukacije.

A u toku završnog predavanja će polaznici biti informisani o tome da se i specijalizovana obuka i kurs japanskog jezika, takođe nalazi među edukacijama, koje pomenuta institucija organizuje. Biće im predočeno i koliko je važno da poznaju navedeni jezik na visokom nivou, a što će im svakako pohađanje te edukacije i omogućiti.

Kada se održava kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za japanski jezik i gde?

Nastava se može pohađati na nekoliko načina, tako da se očekuje od svakog pojedinca da u trenutku upisivanja kaže kako će je pratiti. A to znači da ima obavezu da se odluči između individualne i grupne edukacije, sa jedne strane, odnosno klasične ili online nastave sa druge.

Ko se opredeli da nastavu pohađa na tradicionalan način, treba da zna da se specijalizovana obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za japanski jezik tada organizuje direktno u predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford, tako da u predviđenim terminima treba i da prisustvuje nastavi.

Posedovanje kompjutera je uslov za praćenje edukacije online, s tim da u tom slučaju nastavu polaznik pohađa uz korišćenje namenskog softvera. A podrazumeva se da će ga on samostalno instalirati na svoj računar, pa ako to ne bude uspeo, biće mu obezbeđena profesionalna pomoć IT stručnjaka, čija je to specijalnost.

Zahteva se, takođe da polaznik odluči da li mu odgovara princip koji podrazumeva grupni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za japanski jezik ili je rad da nastavu pohađa potpuno samostalno, a kroz individualnu, budući da se i jedna i druga sprovode kako online, tako i na uobičajen način, to jest u poslovnicama navedene institucije.

Od četiri najmanje do osmoro kandidata najviše prisustvuje nastavi u okviru jedne grupe, a njen početak je uslovljen zvaničnim prijavljivanjem dovoljnog broja lica, to jest kreiranjem jedne grupe. Specifičnost ove vrste edukacije jeste što koordinator za nastavu definiše kako će se ona odvijati. Zapravo, tek nakon što se dovoljan broj zainteresovanih, u jednom predstavništvu ove institucije bude zvanično prijavilo, koordinator će napraviti jednu grupu i odrediti termine održavanja časova i datum početka. A svakako je prethodno na nivou celokupne institucije predviđena dinamika, prema kojoj se grupna edukacija sprovodi, pa se toga pridržavaju u svakoj poslovnici. Takođe je važno napomenuti da oni polaznici, koji ovako žele da prate nastavu imaju obavezu da prihvate sve što organizator bude prethodno definisao, uzevši u obzir da prema važećem pravilniku ne mogu da budu ispunjeni zahtevi niti jednog kandidata, a vezano za promenu definisanih pravila.

Dobro bi bilo reći i to da se individualna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za japanski jezik organizuje na potpuno drugačiji način i da je značajan nivo slobode dat svakom pojedincu, koji odluči tako časove da pohađa. Preciznije rečeno, u tom slučaju se nastava organizuje upravo onako kako zajedno odrede polaznik, koordinator za nastavu i nadležni profesor, što znači da će oni da se usaglase oko dinamike sprovođenja časova, zatim oko datuma početka i naravno, oko termina.

Prema kom principu se specijalizovana obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za japanski jezik sprovodi?

S obzirom na to da Obrazovni centar Akademije Oxford uvek nastoji da obezbedi maksimalno kvalitetnu uslugu, to podrazumeva da je svakom zainteresovanom na raspolaganju individualni, odnosno grupni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za japanski jezik, ali i opcija da jednu ili drugu vrstu edukacije pohađa online ili na tradicionalan način.

Podrazumeva se da u trenutku ili prijave ili zvaničnog upisivanja svaki pojedinac treba da kaže gde će pohađati predavanja i na koji način, jer će mu ovlašćeni predstavnik konkretne poslovnice posle toga ponuditi sve neophodne informacije o načinu organizacije.

Onaj tip edukacije koji podrazumeva tradicionalan princip se, svakako sprovodi u predstavništvu navedene institucije, a koje prethodno pojedinac bude izabrao kako za prijavljivanje, tako i za upis. Podrazumeva se da će tom prilikom pohađati predavanja u tačno dogovorenim terminima, a u zavisnosti od toga da li se opredeli za individualnu ili edukaciju u grupi.

Naročito je važno naglasiti da se online obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za japanski jezik može pohađati isključivo uz korišćenje tačno definisane vrste programa. Pojedinac koji želi tako časove da prati će, svakako morati da koristi i svoj računar, a zahteva se da on neposredno pre početka ili grupne ili individualne edukacije, a koju će pohađati online, izvrši pravilnu instalaciju konkretnog softvera, budući da će tek posle toga moći da pohađa predavanja. Kako se u okviru svake poslovnice ove institucije mogu angažovati i stručnjaci, koji su zaduženi za pružanje tehničke podrške, to znači da kandidati koji ne budu uspeli da izvrše instaliranje programa samostalno, treba da im se na propisan način obrate, a kako bi to učinili u propisanom roku i na najbolji mogući način.

Pošto bude tačno definisao na kom mestu će pohađati predavanja, potrebno je i da se svaki polaznik pojedinačno opredeli između mogućnosti da časovima pristupa individualno ili u grupi, a kako bi dobio precizne podatke o načinu sprovođenja te vrste edukacije.

Podrazumeva se da je veći broj polaznika u okviru grupne nastave, jer je organizator definisao da to bude između četvoro i osmoro ljudi, a samo jedno lice pristupa praćenju individualne nastave. Međutim, to nije jedina razlika između njih, već se ona ispoljava i u načinu organizacije.

Pojedinci koji budu izabrali individualni tip edukacije će imati apsolutnu slobodu da je pohađaju u terminima koje izaberu, to jest koje usaglase sa zvanično ovlašćenim predstavnikom izabrane poslovnice, ali i sa profesorom koji je nadležan za samo vođenje nastave. Isto tako je neophodno da se oni usaglase i oko datuma kada će individualna nastava početi, te da zajedno preciziraju i kakvom tačno dinamikom će se sprovoditi časovi.

Potpuno se razlikuje način na koji se sprovodi grupni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za japanski jezik, a primarno zato što o načinu organizacije brine koordinator za nastavu jedne od poslovnica, s tim da taj tip edukacije ne počinje sve do onog trenutka dok se minimum 4 osobe ne prijave za njeno praćenje, jer je upravo toliko ljudi potrebno da bi mogla da bude napravljena jedna grupa. Takođe je naglašeno da najviše 8 ljudi sme uzeti učešće tokom organizacije grupne nastave, ali i da institucija organizatora definiše kako datum početka, tako isto i termine u kojima će polaznici predavanja da prate. Istaknuto je da dinamika važi za apsolutno sve poslovnice, a nakon što pojedinačni polaznici budu dobili obaveštenja o načinu organizacije grupne nastave, biće im naglašeno da njihovi zahtevi za izmenama neće biti prihvaćeni, pošto to pravila ne dozvoljavaju ni u kom slučaju.

Koliko bi trebalo da traje kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za japanski jezik?

Najjednostavnije rečeno, duplo duže će nastavu pohađati onaj prolaznik koji se opredeli da pristupi grupnoj edukaciji budući da se razlikuje i ukupan nastavni fond.

Dakle, četiri meseca traje individualna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za japanski jezik, a grupna edukacija se mora pohađati ukupno osam meseci.

Napominjemo da nastavni fond koji podrazumeva individualna edukacija uključuje 80 školskih časova, a tada se primenjuje posebno slobodan princip organizacije, budući da pojedinačni polaznik određuje ne samo dinamiku održavanja časova, već se sa profesorom, te sa koordinatorom za nastavu dogovara i o terminima u kojima će časovi biti organizovani, kao što precizira i datum početka individualne edukacije. Vrlo je važno naglasiti da se ne preporučuje da polaznik ima više od 2 školska časa na dnevnom nivou, tako da praktično rečeno on treba zajedno sa pomenutim licima da rasporedi na 4 meseca ukupno 40 dvočasa.

A kako nastavni plan i program, po kome se sprovodi grupni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za japanski jezik uključuje 192 školska časa, organizator je odredio da polaznici tu vrstu edukacije pohađaju ukupno 8 meseci. Naime, dobro je poznato da institucija organizatora ima obavezu da odredi kakvom će se dinamikom časovi organizovati, tako da se podrazumeva da tokom osam meseci oni imaju na dnevnom nivou po tri školska časa, što je 135 minuta nastave i to dva puta u toku jedne sedmice.

Obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za japanski jezik - koja je cena?

Kada budu odlučili da li će nastavu pohađati individualno ili sa više polaznika istovremeno, to jest u okviru grupne, prijavljeni će moći da dobiju informacije i o tačnoj ceni.

Neophodno je da ukupno 800 evra izdvoji svaki polaznik koji odluči časove da pohađa u društvu ostalih kandidata, budući da grupni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za japanski jezik ukupno traje 8 meseci, to znači da svaki pojedinac apsolutno ima pravo na mesečnom nivou da plaća po 100 evra za jednu ratu, a ako mu takav način više odgovara.

Svi prijavljeni moraju biti informisani da iznosi koji su istaknuti u stranoj valuti, neizostavno moraju da budu plaćeni u dinarima. Zapravo se prema odredbama Zakona o deviznom poslovanju naše zemlje precizira da organizator konkretni iznos, kako za ratu, tako i za uplatu u celosti, mora obračunati u nacionalnoj valuti. Podrazumeva se da će tom prilikom biti uzet kurs evra, koji je važeći na dan izvršenja uplate, a potpuno je svejedno da li polaznik odluči grupnu, odnosno individualnu nastavu da plaća u ratama ili mu više odgovara da to učini u celosti.

Uzevši u obzir da individualna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za japanski jezik košta ukupno 1.300 evra, te da nastava traje četiri meseca, to znači da 325 eura u dinarskoj protivrednosti treba platiti za jednu ratu.


Kursevi za sudskog tumača i prevodioca za japanski jezik u ostalim gradovima Srbije:


Kursevi za sudskog tumača i prevodioca | Akademija Oxford
POSLOVI
Poslovi sudski tumač za japanski jezik
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje