Kurs i obuka za sudskog tumača i prevodioca za latinski jezik

Kako je jedan od uslova koji, svakako mora ispuniti lice zainteresovano da zvanično stekne ovo zvanje i da dostavi potvrdu o pohađanju namenske edukacije, to podrazumeva da on treba da kontaktira najbližu poslovnicu Obrazovnog centra Akademije Oxford, a kako bi izvršio zvaničnu prijavu za pohađanje nastave.

Na više od 20 lokacija se sprovodi stručna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za latinski jezik i to po izuzetno pristupačnim uslovima, a u skladu sa pravilima.

Prijavljivanje se može izvršiti na mejl ove institucije i u to u svakom trenutku, a kandidati se mogu opredeliti i za varijantu telefonskog ili ličnog prijavljivanja, te je neophodno da uz svoje ime i prezime, dostave svakako i kontakt podatke, kao i datum rođenja.


Kurs i obuka za sudskog tumača i prevodioca za latinski jezik

Ovlašćeni predstavnik izabrane poslovnice će ih vrlo brzo posle toga kontaktirati, a kako bi ih obavestio o dokumentaciji koju su obavezni da prilože i o postupku upisa, kada je neophodno njihovo lično prisustvo u izabranoj poslovnici.

Takođe će saznati i da se nastava organizuje kako putem individualne i grupne, tako i online, odnosno u predstavništvu ove institucije, a kojom prilikom se sprovodi klasična edukacija. Zato jeste važno da se svaki zainteresovani lično opredeli na koji način će časove pohađati, jer će tek posle toga imati na raspolaganju i podatke o principu organizacije.

Naime, tradicionalni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za latinski jezik uključuje obavezu praćenja nastave u prostorijama one poslovnice, u kojoj se kandidat bude upisao.

TESTOVI


Shodno tome što se online edukacija sprovodi preko računara prijavljenog, on je i može pohađati sa različitih mesta, ali je neophodno da ima adekvatnu internet konekciju tom prilikom. Važno je, takođe da program preko koga će pratiti nastavu, prijavljeni na svoj kompjuter instaliraju, a u skladu sa potrebama im se omogućuje pomoć IT stručnjaka, koji su u okviru ove institucije takođe zaposleni.

Nakon što bude izabrao da li će pohađati klasičnu ili online edukaciju, polaznik mora da odluči i da li ga interesuje individualna ili grupna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za latinski jezik. Jasno je da je osnovna razlika između njih vezana za broj osoba, pa je tako predviđeno da samo jedan kandidat pohađa individualnu, a između 4 i 8 njih da prate nastavu u grupi.

Vrlo je jednostavan način na koji se sprovodi nastava namenjena samo jednoj osobi, jer upravo kandidat tada definiše sa predstavnikom konkretne poslovnice i sa nadležnim predavačem, kako će se ona odvijati, budući da se oni usaglašavaju oko datuma početka, zatim dinamike i termina sprovođenja časova.A sve to kod grupne edukacije ima obavezu da definiše organizator, to jest koordinator za nastavu, koji je nadležan u poslovnici u okviru koje se zvanično bude oformila jedna grupa i to od najmanje 4 kandidata. Svakako se podrazumeva da detalje koje bude definisao taj stručnjak, svaki polaznik mora da prihvati u potpunosti, jer se oni neće menjati po njegovom zahtevu.

Posebno je važno istaći da svako, ko želi da postane sudski prevodilac za latinski jezik mora dokazati da takozvani radni jezik poznaje posebno na visokom nivou, ali je neophodno i da odlično poznaje srpski, odnosno svoj maternji jezik. Izuzev toga, u konkursu koji zvanično objavljuje Ministarstvo pravde u trenutku kada se javi potreba za ovim stručnjacima, su navedeni i ostali uslovi, a sa njima će detaljno biti upoznat svaki polaznik ove edukacije.

Kada bude adekvatno odgovorio na sve uslove, te dobije Rešenje o postavljenju za sudskog tumača za pomenuti jezik, svaki pojedinac će morati i da pristupi polaganju zvanične zakletve, a tokom koje će se pred nadležnim institucijama obavezati na poštovanje i čuvanje podataka, koji će mu tokom rada biti dostupni.

Potrebno je naglasiti da sudski tumač za latinski jezik mora u bilo kom trenutku da odgovori na poziv suda, a ukoliko postoji potreba za tim uslugama, ali mu je naravno dopušteno i da ih pruža svim klijentima, koji za njima imaju potrebe, bez obzira da li se radi o pravnim ili o fizičkim licima.

Kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za latinski jezik - program edukacije

Potrebno je naglasiti da će se ova edukacija primarno fokusirati na radne zadatke ovlašćenog sudskog tumača za ovaj jezik, ali da će prisutni imati prilike da saznaju i kako se, uopšte može steći zvanje sudski prevodilac za latinski jezik.

U početnom delu, specijalizovana obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za latinski jezik će predstaviti prisutnima brojne radne zadatke, koje će morati da izvršavaju ukoliko zvanično budu stekli to zvanje. Isto tako će ih uputiti i u pravilno korišćenje pravne terminologije, a saznaće i kako detaljno funkcioniše postupak overe dokumenata. Inače se sve to odnosi i na dokumenta za koja je urađen prevod sa srpskog jezika na latinski ili sa latinskog na srpski, ali takođe i na ona za koja su direktni prevodi sa latinskog jezika na engleski, nemački, francuski ili neki drugi strani jezik izvršeni, kao i na ona koja su prevedena sa različitih stranih jezika na latinski.

Profesori će fokus staviti na vežbe, tako da će polaznici naučiti pravilno da koriste sve one pravne termine koji su im predstavljeni u toku predavanja, ali će takođe i biti, korak po korak upoznati kroz praksu, odnosno vežbe sa postupkom overe brojnih dokumenata.

Saznaće, svakako i zbog čega se od klijenata zahteva dostavljanje originala, a specijalizovani kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za latinski jezik će omogućiti prisutnima da nauče maksimalno da izbegnu različite propuste u radu. Naime, u tom segmentu je predviđeno da polaznicima budu omogućeni primeri u kojima postoje greške, a kako bi oni zaista shvatili zbog čega je važno maksimalno poštovati pravila i kako se te greške mogu izbeći u radu.

Predavači će prisutne uputiti i u način pružanja usluge vezano kako za konsekutivni prevod sa latinskog jezika na srpski ili u nekoj drugoj varijanti, koja pomenuti jezik uključuje, tako i za šapatni, jer sudski tumač za latinski jezik može od strane nadležnih institucija ponekad da bude angažovan i za pružanje tih usluga. Takođe je potrebno napomenuti da Obrazovni centar Akademije Oxford u svom programu nudi i namensku edukaciju, a koja omogućuje zainteresovanima da nauče upravo kako se pružaju usluge tih vrsta usmenog prevoda i to onda kada je uključen i latinski jezik.

A podrazumeva se da će kandidati naučiti i na koji način se vrši naplata usluga ovih stručnjaka, ali će im biti objašnjeno i kako je potrebno pravilno voditi evidenciju, to jest šta sve mora neizostavno da sadrži Dnevnik stranaka i poslova, te kako se on popunjava.

Budući da ovi stručnjaci nisu od strane relevantnih državnih institucija ovlašćeni za taj tip overe, a da im se relativno često klijenti obraćaju sa zahtevom da dobiju informacije o tome da li je potrebno konkretni dokument overiti Haškim, odnosno takozvanim Apostille pečatom, predviđeno je da stručna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za latinski jezik svakako obradi i tu temu. A tada će prisutni saznati gde se pomenuti pečat stavlja, ali i na koja dokumenta i u skladu sa kojim principom.

U toku završnih časova će se predavači osvrnuti na samo konkurisanje za sticanje ovog zvanja, pa će objasniti polaznicima i kada Ministarstvo pravde konkretni konkurs objavljuje, ali će svakako saznati i koji su to uslovi, koji moraju biti ispunjeni da bi upravo oni bili izabrani na konkretnom konkursu. Takođe će predavači govoriti i o postupku polaganja zakletve, a koju sudski tumači za latinski jezik moraju da polažu posle zvaničnog sticanja Rešenja o postavljenju za sudskog tumača.

Naročito je važno da svako ko pohađa ovo specijalizovanu edukaciju zna da će na taj način ispuniti jedan od brojnih uslova navedenog konkursa, ali je potrebno naglasiti da je kandidatima na raspolaganju i kurs i obuka latinskog jezika, te da se ta edukacija takođe organizuje u okviru pomenute institucije i nudi im mogućnost da poboljšaju znanje koje su prethodno stekli.

U kojim terminima i gde se organizuje obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za latinski jezik?

Da bi pojedinačni kandidat mogao da dobije informacije ne samo o terminima održavanja, već i o mestu na kome se sprovodi specijalizovani kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za latinski jezik, neizostavno je važno da on obavesti zvanično ovlašćenog predstavnika poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford u kojoj vrši prijavu, da li ga interesuje individualna ili grupna edukacija, odnosno da li će nastavu pohađati online ili u skladu sa tradicionalnim principom.

Napominjemo da o terminima u kojima će se časovi odvijati, a kada je u pitanju individualna edukacija, odlučuje kako polaznik, tako i njegov profesor i koordinator za nastavu, a isto tako je predviđeno da se oni usaglase i oko datuma kada će ta vrsta edukacije početi i naravno, da definišu u skladu sa kakvom će to da bude dinamikom.

Osobe kojima više odgovara rad u grupi, moraju apsolutno da ispoštuju sve što tom prilikom bude definisao koordinator za nastavu, budući da izmene nijednog detalja vezano za organizaciju ove vrste nastave nisu pravilnikom dozvoljene. Dakle, grupna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za latinski jezik podrazumeva da će organizator, odmah pošto se 4 osobe najmanje bude prijavilo u tom predstavništvu oformiti grupu, te odrediti termine održavanja, kao i datum početka i svakako će definisati kakvom će dinamikom da se sprovode predavanja, pa će onda i da detaljno obaveste svakog prijavljenog.

U svakoj od preko 20 poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford se sprovodi edukacija, a prema tradicionalnom principu, pa je u tom slučaju obaveza svakog zainteresovanog da bude lično prisutan u dogovoreno vreme, kako bi u namenskim prostorijama i pohađao časove.

A preko interneta, to jest uz korišćenje kompjutera svakog pojedinačnog polaznika, se sprovodi online obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za latinski jezik. Neophodno je da on neposredno, pre nego što počne individualni ili grupna online nastava, pravilno instalira namenski program na svoj računar. Svakako je omogućena i tehnička podrška, od strane IT stručnjaka ove institucije i to svakom pojedincu, ukoliko ne bude sa uspehom taj program instalirao pravilno.

Po kom principu se održava kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za latinski jezik?

Najpre u skladu sa pravilima koja navodi online nastava, može da se pohađa specijalizovana obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za latinski jezik, s tim što zainteresovana lica na raspolaganju imaju i uobičajen način sprovođenja edukacije, a kada joj prisustvuju u prostorijama izabrane poslovnice institucije organizatora.

Što se tiče online nastave, sasvim je jasno da nju polaznik prati preko ličnog kompjutera, ali da bi to mogao nesmetano da učini, obavezuje se da instalira tačno definisanu vrstu programa na njega. A za slučaj da ne uspe samostalno to da učini, Obrazovni centar Akademije Oxford obezbeđuje profesionalnu tehničku podršku svima koji za tim budu imali potrebe.

U skladu sa aktuelnim pravilima se i klasična i online edukacija mogu pohađati na jedan od dva načina, budući da svaki prijavljeni treba da odabere da li mu više odgovara individualni pristup ili rad u grupi, kada je u nastavu uključeno od 4 do 8 ljudi u isto vreme.

Dakle, individualni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za latinski jezik podrazumeva prisustvo samo jedne osobe i upravo tom kandidatu se daje apsolutna sloboda, da u dogovoru sa zvanično ovlašćenim predstavnikom organizatora, to jest poslovnice u kojoj vrši prijavu, kao i sa onim stručnim licem, koji će individualnu nastavu i da sprovodi, definiše kako će se ona organizovati. Prostije rečeno, potrebno je da oni zajedno odrede kog datuma će početi individualna edukacija, odnosno kakvim tempom će predavanja da budu organizovana i da definišu, u kojim će to taćno biti terminima.

Uzevši u obzir da je pomenuta institucija tačno odredila broj lica, koja imaju pravo da uzmu učešće tokom sprovođenja grupne edukacije, to podrazumeva da prvo mora dovoljan broj njih da se prijavi, jer će tek posle toga i biti zvanično ispunjen zahtev, koji je vezan za početak. Nakon formiranja grupe od najmanje četvoro kandidata, organizator definiše kada će početi grupna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za latinski jezik, a zatim određuje i sve ostalo što je važno, to jest termine sprovođenja i tempo, odnosno tačnu dinamiku. Svaki pojedinačni polaznik, koji je pre toga izvršio prijavu, a sa željom da edukaciju prati baš u okviru grupne nastave, će od predstavnika određene poslovnice dobiti sve potrebne podatke o načinu njenog sprovođenja, koje će svakako morati da ispoštuje, budući da pravila nalažu da se zahtevi polaznika za promenama ne uzimaju u obzir.

Obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za latinski jezik - trajanje

Kako je različit nastavni fond koji obuhvata individualna, odnosno grupna edukacija, samim tim se i njihovo ukupno trajanje razlikuje.

Zapravo je stvar u tome da grupni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za latinski jezik traje 8 meseci, a individualna edukacija upola manje.

Tačnije, 192 školska časa uključuje nastavni fond prema kome se edukacija u grupi organizuje, a definisano je pravilima i kakva će biti dinamika, budući da to isključivo određuje ovlašćeno lice zaposleno u okviru Obrazovnog centra Akademije Oxford. Sa tim u vezi je dobro napomenuti da na dnevnom nivou polaznici treba u tom periodu da imaju nastavu, koja će trajati ukupno po tri školska časa, što je po 135 minuta, a predviđeno je da predavanja budu organizovana dva puta u toku jedne sedmice.

Sva ona lica koje žele časove da pohađaju samostalno, treba da znaju da 80 školskih časova podrazumeva program prema kome se organizuje individualna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za latinski jezik. Način sprovođenja je drugačiji od edukacije u grupi, tako da će zainteresovani polaznik u dogovoru sa nadležnim predavačem i sa koordinatorom za nastavu u odabranoj poslovnici, definisati dinamiku sprovođenja časova, ali i sve ostale segmente. Mora se napomenuti da nije preporučljivo duže od 90 minuta u toku jednog dana da polaznik u tom slučaju pohađa predavanja, ali svakako je vrlo važno da ukupan nastavni fond bude raspoređen na četiri meseca.

Koliko košta kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za latinski jezik?

Na osnovu odluke svakog pojedinačnog kandidata on dobija informacije i o tome koliko košta kako individualna obuka i kurs za sudskog tumača, prevodioca za latinski jezik, tako i grupna nastava, budući da se one razlikuju.

Neophodno je ukupno 1.300 evra izdvojiti, ukoliko neko želi časove da pohađa sasvim samostalno, to jest kroz takozvanu individualnu nastavu. Takođe naglašavamo da Obrazovni centar Akademije Oxford dozvoljava mogućnost plaćanja na četiri mesečne rate tog iznosa, pa je jedna od njih ukupno 325 evra.

Svi oni polaznici koji se opredele na časove pohađaju sa više ljudi, treba da znaju da grupni kurs i obuka za sudskog tumača, prevodioca za latinski jezik košta ukupno 800 evra. Svakako i taj iznos može da bude podeljen na osam mesečnih rata, tako da u toku trajanja edukacije, to jest svakog meseca, polaznik treba da plaća po 100 evra.

Vrlo je važno napomenuti da se u dinarskoj protivrednosti jedino sme izvršiti plaćanje, jer tako navodi Zakon o deviznom poslovanju, koji je validan na teritoriji Republike Srbije. Podrazumeva se da će ovlašćeno lice konkretne poslovice obračunati ili iznos rate ili celokupan iznos naveden u evrima u nacionalnoj valuti, to jest prema kursu koji je na dan uplate važeći.


Kursevi za sudskog tumača i prevodioca za latinski jezik u ostalim gradovima Srbije:


KurKursevi za sudskog tumača i prevodioca | Akademija Oxford
POSLOVI
Poslovi sudski tumač za latinski jezik
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje