Kurs i obuka za copywriter-a

Kratak opis

Polaznik se upoznaje sa: pisanjem, istraživanjem i inervjuisanjem; uređivanjem teksta; upravljanjem projektima; nalaženjem propratnih vizuelnih elemenata; planiranje i koordiniranje marketinške kampanje.

Opšte informacije

Cena | Trajanje kursa: 20 časova

Posao za koji se zadužuje copywriter danas možda nije toliko na ceni kod onih ljudi koji nisu upoznati sa činjenicom koliko je to bitno radno mesto za imidž konkretne kompanije. Naime, on treba da se bavi pisanjem različitih vrsta sadržaja i to prvenstveno u okviru internet sajta konkretne kompanije, a neretko se događa i da bude zadužen za pisanje sadržaja vezanih za reklamiranje određene firme. A to podrazumeva da on mora prvo da ima široko opšte obrazovanje, ali i da zna na koji način treba pisati reklamne tekstove, te je isto tako potrebno da bude spreman i na vršenje istraživanja, a kako bi taj sadržaj bio što kvalitetniji.

Obuka i kurs za copywriter - a se upravo fokusira na samu srž ovog posla, čime se svim polaznicima pruža mogućnost da u relativno kratkom roku nauče osnove kvalitetnog kopirajtinga, koje će svakako moći da nadograde, a kako bi bili što uspešniji u ovom poslu.

U toku cele godine se ova obuka organizuje u svim poslovnicama Akademije Oxford, a koje se nalaze ne samo na teritoriji nekoliko opština grada Beograda, već i u Nišu, Jagodini, Čačku i Novom Sadu, ali i u Kraljevu, Ćupriji, Kragujevcu i drugim gradovima.Za pohađanje kursa mogu da se prijave samo punoletne osobe, a koje ispunjavaju osnovni uslov za upis, to jest koje imaju najmanje stečeno osnovno obrazovanje.

Neophodno je da svi prijavljeni prilože samo ličnu kartu u trenutku upisa ili neki drugi važeći lični dokument sa fotografijom, a svakako je važno napomenuti da oni polaznici čiji dokument je biometrijski i sadrži čip imaju obavezu da ga prilikom upisa svakako dostave očitanog i to prema važećim pravilima za njegovo korišćenje. Podrazumeva se, logično da će polaznik tom prilikom biti lično prisutan, jer se zahteva i da zvanično potpiše ugovor sa organizatorom.

Prijavljivanje može da bude izvršeno direktno u jednoj od poslovnica organizatora, lično, a u njeno radno vreme. Zainteresovane osobe imaju, isto tako mogućnost i prijavljivanja putem telefona, ali i elektronski, to jest preko mejla. U tom slučaju je neophodno da se u mejlu navede i podatak u kom gradu prijavljeni želi da pohađa nastavu, te svakako lični podaci moraju da budu takođe navedeni (prezime i ime, datum rođenja), ali i informacije za kontaktiranje.

Kurs i obuka za copywriter - a može da bude grupna ili individualna, a održava se u poslovnicama institucije koja je i organizuje.

Kada je reč o individualnoj nastavi, ona je namenjena isključivo za po jednog polaznika, a termine će u ovom slučaju da odrede polaznik i predavač zajedno. Uz to, oni će takođe da se usaglase i oko datuma početka tog tipa nastave, kao i oko dinamike, a u skladu sa kojom će individualni kurs da bude organizovan. Grupna nastava, sa druge strane podrazumeva prisustvo od četvoro do osmoro polaznika u isto vreme, a u okviru nje su ne samo termini, već i dinamika održavanja predavanja sasvim precizno definisani i to isključivo od strane organizatora. Naglašavamo i to da se ovaj tip nastave može organizovati samo u onoj poslovnici u kojoj se za to ostvari osnovni uslov, to jest u kojoj se oformi grupa. A budući da u grupama može biti od četvoro do osmoro osoba, to zapravo znači da se zahteva prijavljivanje minimum 4 polaznika, a kako bi ova vrsta kursa mogla da počne.

Kada bude završio sa pohađanjem izabrane vrste nastave, polaznik može da izvrši polaganje završnog ispita, ali se zahteva da ispuni uslov o prisutnosti od 80 procenata za vreme predavanja. Na tom ispitu će se susresti sa dva dela, pošto je on sastavljen kako pismenog, tako i usmenog segmenta.

Da bi neko ko položi ovaj ispit mogao da dobije sertifikat za copywriter - a on će morati da priloži ugovor koji je potpisao sa organizatorom kada se upisao, odnosno lični dokument sa fotografijom koji je validan, a što podrazumeva da mu rok važnosti nije istekao. Ovlašćeno lice u konkretnoj poslovnici će navedenoj dokumentaciji da priloži i završni test, kao i zapisnik sa polaganja tog ispita.

Literaturu u ovom slučaju za sve polaznike obezbeđuje isključivo organizator, tako da će oni imati mogućnost da se iz skripte, odnosno priručnika pripreme na najbolji mogući način za polaganje završnog ispita.

Svi kandidati moraju da znaju da je sertifikat za copywriter - a, a koji izdaje Akademija Oxford apsolutno priznat, što znači da imaju pravo da ga najpre dodaju u svoju radnu biografiju, a zatim i da ga svom trenutnom ili budućem poslodavcu priloži i to kao relevantan dokaz da su za obavljanje ovog posla kvalifikovani.Šta obuhvata kurs za copywriter - a?

U okviru svake kompanije koja naročito vodi računa kako o kvalitetu svog poslovanja, tako i o svom poslovnom imidžu, sasvim sigurno mora da bude zaposlena osoba koja je za to zadužena. A ona je zaposlena na radnom mestu copywriter - a, čija je primarna oblast delovanja vezana za promociju konkretne kompanije, to jest njenog poslovanja ili određenog proizvoda, odnosno usluge.

Kako u opis ovog zanimanja svakako spada marketing, to će i obuka i kurs za copywriter - a najpre da se posvete upoznavanju polaznika sa pravilima takozvanog dobrog marketinga, a kako bi ono što je predmet promocije bilo na što bolji način prezentovano.

Očekuje se da svako ko bude pohađao ovaj kurs, te ko bude želeo da se zaista i bavi ovim poslom, ima visoko razvijene veštine komunikacije i to u oba segmenta, ali fokus definitivno mora biti stavljen na komunikaciju u pisanoj formi. Trebalo bi i da odlično poznaje srpski jezik, te da zna kako treba da se izražava, a uz maksimalno poštovanje stila i pravila našeg jezika. Takođe je poželjno da neko koga interesuje kurs i obuka za copywriter - a ima znanja makar jednog stranog jezika i to primarno engleskog, ali se u svakom slučaju poznavanje još jednog stranog jezika smatra naročitom prednošću.

Podrazumeva se i da će profesori svim prisutnim polaznicima da predstave različite forme marketinških materijala, a koje bi oni trebalo da kreiraju kada se budu zaposlili na ovom radnom mestu.

A biće im predstavljeno i pisanje sadržaja za različite tipove medija, odnosno oblasti, tako da će naučiti na koji način treba da se izražavaju ako određeni tekst pišu, na primer za internet, odnosno web sajt, a na koji ako treba da kreiraju sadržaj za različite reklamne materijale, časopise i druge.

Svakako će da nauče i osnovna pravila vezana za pravilan raspored informacija u jednom članku ili tekstu, a kako bi na najbolji mogući način taj sadržaj privukao pažnju potencijalnih kupaca proizvoda koji se reklamira ili korisnika one usluge koja se na taj način prezentuje.

Napominjemo da obuka i kurs za copywriter - a omogućuju svakome ko je za pohađanje zainteresovan, da stekne sasvim dovoljno znanja da može vrlo brzo po njegovom završetku, odnosno sticanju sertifikata za ovo zanimanje da se zaposli na toj radnoj poziciji. Ali, bez obzira da li će to da učini ili će, ipak pokušati samostalno da se bavi kopirajtingom, svaki polaznik mora da zna da je ovo jedna od najživljih oblasti, te da se zahteva da neprekidno bude u dodiru sa novostima koje su vezane za obavljanje pomenutog posla.

Kako se odvija nastava u okviru kursa za copywriter - a?

U skladu sa odredbama zvaničnog nastavnog programa, a prema kome se organizuje obuka i kurs za copywriter - a određeno je da se nastava odvija u poslovnicama Akademije Oxford i to kako prema pravilima koja određuje grupna, tako i kao individualna nastava.

Način organizovanja ove dve vrste nastave je sasvim različit, budući da se kod grupne nastave pred svakog pojedinačnog polaznika stavlja zahtev da u potpunosti ispoštuje termine, a koje tada određuje organizator, odnosno da se prilagodi jasno određenoj dinamici.

Kada je u pitanju individualni kurs i obuka za copywriter - a naglašavamo da svaki pojedinačni polaznik koji odaberete baš tu vrstu nastave ima apsolutno pravo da konkretnom predavaču, a koji će biti zadužen za obuku, navede u kojim terminima mu odgovara da se predavanja odvijaju, te da sa njim i precizira tačan datum početka, odnosno da definišu i prema kojoj dinamici će se odvijati nastava.

Isto tako je vrlo važno da napomenemo i da neko ko se bude odlučio za grupnu nastavu mora da prihvati i vrlo važan uslov, a koji je vezan za njen početak. Naime, tada se zahteva prijavljivanje najmanje četiri osobe u jednoj poslovnici, jer je to primaran uslov za formiranje jedne grupe. A pošto u grupama može biti od četvoro do osmoro ljudi, upravo iz tog razloga je ovo navedeno kao osnovni uslov, jer će tek nakon oformljenja grupe i to od najmanjeg broja članova, grupni kurs i obuka za copywriter - a moći da počne.

Bitno je naglasiti da organizator ne dozvoljava izmenu termina kod grupnog tipa nastave, osim u izuzetno retkim situacijama, to jest onda kada svaki polaznik koji se nalazi u jednoj grupi zvanično zahteva da se promena izvrši. Ali svi polaznici moraju biti informisani da čak i u toj situaciji koordinator za nastavu ima svako pravo da ne odobri promenu, a ako proceni da bi ona ugrozila bilo koju vrstu nastave koja se u istoj poslovnici organizuje.

Kome je obuka za copywriter - a namenjena?

Bilo ko ko je punoletan, a prema odredbama zvaničnog zakona Republike Srbije ima pravo da pohađa pomenutu obuku.

Isto tako moramo da naglasimo i da kurs i obuka za copywriter - a predviđa da svaki prijavljeni polaznik mora imati najmanje završenu osnovnu školu, a pre nego što pristupi upisivanju.

Koliko traje kurs za copywriter - a?

Kako obuka i kurs za copywriter - a podrazumevaju samo dva tipa nastave, to jest individualnu i grupnu, napominjemo da se njihovo trajanje svakako razlikuje.

Onaj polaznik koji bude odlučio da nastavu pohađa potpuno samostalno, te mu u potpunosti odgovora način organizovanja individualne nastave, treba da prođe kroz program koji obuhvata ukupno 20 školskih časova.

A sa druge strane je grupni kurs i obuka za copywriter - a koja predviđa ukupan nastavni fond od 25 školskih časova.

Naravno, ne samo dinamika, već i termini u kojima će predavanja da se održavaju, isključivo zavise od tipa nastave za koju se polaznik bude odlučio.

Koliko košta obuka za copywriter - a?

Prema zvanično određenom cenovniku Akademije Oxford, koja pomenutu nastavu odrganizuje, cene se razlikuju samo u zavisnosti od toga da li polaznik želi da pohađa grupnu ili individualnu obuku.

Grupni kurs i obuka za copywriter - a se plaća 20,000 RSD RSD, dok cena individualne nastave iznosi 30,000 RSD RSD.

Gde i kada se održava kurs za copywriter - a?

Bez obzira koju vrstu nastave da odabere svaki polaznik, ona se svakako odvija u određenoj poslovnici Akademije Oxford.

Važno je da svi prijavljeni znaju da grupna nastava ne može da bude organizovana baš u svim poslovnicama, nego isključivo u onima u kojima se stekne uslov za to. Tačnije, zahteva se prijava najmanje četiri osobe u okviru te poslovnice, jer je to uslov da se oformi grupa, ali od najmanjeg broja članova, uzevši u obzir da ih može biti najviše osmoro u okviru konkretne grupe. Inače, kod tog tipa nastave su kako termini, tako i dinamika isključivo stvar odluke koju donosi organizator, te je i sasvim jasno da se očekuje da prijavljeni polaznici u potpunosti ispoštuju te uslove.

Kada je u pitanju individualna obuka i kurs za copywriter - a, tu polaznik ima apsolutno pravo da jasno navede ovlašćenom predavaču u kojim terminima želi da pohađa nastavu, kao i prema kojoj dinamici. Takođe se podrazumeva da će kod individualne nastave svaki polaznik da nadležnom profesoru jasno navede kog datuma tačno želi da individualni kurs počne.

Dodatne napomene:

 • u toku cele godine može da bude izvršeno prijavljivanje za pohađanje ovog kursa i to od strane onih osoba koje zadovoljavaju osnovni uslov, to jest koje su prethodno najmanje završile osnovnu školu i koje su punoletne
 • svi zainteresovani mogu da se lično u poslovnici organizatora prijave ili da to učine preko mejla, to jest putem broja telefona jedne od poslovnica
 • obavezuje se da svaki prijavljeni bude lično prisutan u trenutku upisa, kao i dostavi validnu ličnu kartu ili drugi lični dokument u kome se nalazi fotografija
 • literaturu za svakog pojedinačnog polaznika će obezbediti isključivo organizator, a ona uključuje priručnik, odnosno skriptu iz koje će se pripremati za polaganje završnog ispita
 • uslov da bi polaznik mogao da izađe na polaganje završnog ispita jeste da je prisustvovao najmanje na 80 procenata predavanja u okviru ove obuke
 • kurs i obuka za copywriter - a se organizuje cele godine u svim poslovnicama Akademije Oxford i to ili u grupi ili individualno

U cenu su uračunati:

 • Priručnik
 • Polaganje završnog ispita
 • Izrada sertifikata

Trajanje: 25 školskih časova

Cene

Individualno: 30,000 RSD

Poluindividualno: 24,000 RSD po polazniku

Grupno: 20,000 RSD po polazniku

Teme

 1. Osnove pisanja prodajnih tekstova
 2. Alati koji su neophodni za rad
 3. Struktura copywriting tekstova
 4. Kreiranje privlačnih copywriting naslova
 5. Kako započeti tekst
 6. Seo optimizacija za copywritere

Spisak gradova za kurs i obuku za copywriter-e


Literatura za copywriter-e

Priručnik - Skripta - Knjiga za copywriter-e - Akademija Oxford
ISPITNI CENTRI
 • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
 • ICDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje