Kurs i obuka za hostese

Kratak opis

Polaznik se upoznaje sa: načinima promovisanja i predstavljanja proizvoda; načinima komunikacije sa klijentima.

Opšte informacije

Cena | Trajanje kursa: 120 radnih sati

Iako će možda nekome zvučati čudno da postoji obuka i kurs za hostese, svakako se ne može osporiti činjenica da će neko ko bude imao prilike da stekne profesionalna znanja za bavljenje ovim poslom moći kvalitetno da ga obavlja i da očekuje da će imati zaista dosta posla, te da će na taj način povećati i svoju zaradu.

U principu, za vreme trajanja nastave svi polaznici će imati prilike da nauče na koji način se pravilno predstavlja i promoviše određeni proizvod ili usluga, a posebno će biti reči o adekvatnom načinu komunikacije sa klijentima.

Očekuje se da svako ko izvrši prijavu za pohađanje ove obuke bude punoletan i da pre toga ima završenu osnovnu školu, a što je ujedno i minimalan nivo obrazovanja koji se očekuje od svih prijavljenih. Cele kalendarske godine Akademija Oxford vrši organizovanje ovog kursa i to za sve osobe koje ispunjavaju osnovni uslov, a koje su uz to i punoletne.Što se tiče prijavljivanja, moguće je izvršiti ga bilo kog dana, a u radno vreme konkretne poslovnice organizatora i to direktno. A sve zainteresovane osobe, takođe mogu odabranu poslovnicu da kontaktiraju i putem telefona, te imaju priliku i da na mejl organizatora pošalju sve podatke važne za prijavu (ime i prezime, datum rođenja, kontakt informacije i grad u kome žele da pohađaju ovaj kurs).

Naglašavamo da kurs i obuka za hostese mogu da se pohađaju kako u formi grupne, tako i u okviru individualne nastave, te da isključivo od svake pojedinačne polaznice zavisi za koji vid će se odlučiti.

Način organizovanja ova dva tipa nastave je potpuno drugačiji, budući da kod grupne obuke polaznici prihvataju unapred određene termine i dinamiku, a kod individualne se oni dogovaraju sa profesorom oko svega toga, pa čak i oko datuma početka. Isto tako je važno i da naglasimo da sve one polaznice koje budu želele da pohađaju grupnu obuku, svakako moraju biti spremne na činjenicu da se od njih zahteva da sačekaju da se ispuni primaran uslov za organizovanje te vrste nastave. Tačnije rečeno, potrebno je da grupa od najmanje 4 polaznika bude u toj poslovnici formirana, pa će tek posle toga svi i da dobiju od organizatora zvanično obaveštenje kako o datumu početka, tako isto i o ostalim potrebnim detaljima, a prvenstveno onim koji su vezani za termine. A kada je u pitanju individualna obuka i kurs za hostese, način organizovanja ide mnogo više u prilog svakoj polaznici, pošto se njoj tada omogućuje da sa nadležnim predavačem dogovori ne samo datum početka, nego i da sa njim precizira detalje koji su vezani najpre za dinamiku, a potom i za termine u kojima će nastava da se održava.Za svaku pojedinačnu polaznicu će Akademija Oxford da obezbedi skriptu, to jest priručnik iz koga će moći da se priprema za polaganje završnog ispita.

Takođe napominjemo i da svako ko se prijavi ima obavezu da sa našom institucijom potpiše ugovor, te se iz tog razloga i zahteva da prilikom upisa svaka prijavljena polaznica dostavi i ličnu kartu, to jest validni lični dokument sa fotografijom (vozačka dozvola ili pasoš, a kome nije istekao rok važnosti). Naravno, očekuje se da svaka osoba čiji dokument je sa čipom, prilikom upisivanja poseduje i konkretan dokument koji je očitan.

Nakon završetka ove obuke se polaže završni ispit, a kako bi polaznica mogla da stekne sertifikat za hostese. Ali, da bi ona bila u mogućnosti da pristupi polaganju, svakako mora da prisustvuje predavanjima i to minimum 80 %.

Prilikom polaganja ovog ispita obaveza je svake od njih da odgovori na pitanja i okviru usmenog i u okviru pismenog dela, jer se od toga i sastoji završni ispit, a posle čega će da postane vlasnica sertifikata za pomenuto zanimanje.

Međutim, da da bi taj sertifikat mogao uopštee i da bude izrađen, neophodno je da bude priložena zahtevana dokumentacija, a u kojoj mora da se nalazi kako ugovor koji je potpisan sa Akademijom Oxford, tako isto i lična karta svake pojedinačne polaznice, odnosno završni test, kao i zapisnik sa polaganja tog ispita.

Ko god bude imao prilike da ispuni uslove, to jest da stekne sertifikat za hostese će moći taj dokument da koristi kao adekvatan dokaz da je kvalifikovan za ovo zanimanje i u potpunosti osposobljen da ga vrši profesionalno. Ipak, ukoliko je neka polaznica zainteresovana za upisivanje tog sertifikata u svoju radni dosije, ona mora imati na umu da je od 01. januara 2016. godine odredba zakona koja reguliše upisivanje sertifikata izmenjena. Sa tim u vezi, od tog trenutka isključivo Nacionalna služba za zapošljavanje može da pristupi upisivanju sertifikata, ali ona to čini elektronski i samo za one osobe kojoj se nalaze zvanično prijavljene na njenu trenutnu evidenciju. Jednostavnije rečeno, stečeni sertifikat upisuju samo nezaposlena lica, dok ona koja se nalaze u status zaposlenih, mogu da ga prilože u svoju radnu biografiju, to jest da ga predaju svom poslodavcu, a tek kada se budu prijavili na evidenciju NSZ - a će moći i zvanično da zahtevaju upisivanje tog sertifikata u svoj dosije.


Šta obuhvata kurs i obuka za hostese?

Činjenica je da neko ko želi da se sertifikuje za hostesu definitivno mora da poseduje određenu dozu šarma i ženstvenosti, ali se svakako velika pažnja za odabir uspešne hostese fokusira na fizički izgled, iako se to možda nekome ne dopada naročito.

I mada to nije uslov, svakako je neosporna činjenica da se neretko događa da poslodavci hostese biraju isključivo prema pomenutom zahtevu, ali zato uopštee ne obraćaju pažnju na one sposobnosti koje su mnogo važnije za obavljanje ovog posla. Upravo iz tog razloga, obuka i kurs za hostese koju organizujemo će posebnu pažnju obratiti ne na činjenicu da je potrebno da neko ko prezentuje konkretan proizvod ili uslugu lepo izgleda, već i na to kako će izvršiti prezentaciju.

Na prvom mestu se očekuje da svaka prijavljena polaznica poseduje adekvatno umeće komunikacije, odnosno da je sposobna da ljubazno komunicira sa ljudima različitog imovinskog statusa, godina, porekla i ostalih karakteristika. A vrlo je važno takođe i da one znaju na koji način se mora izvršiti prezentacija da bi privukla pažnju potencijalnog korisnika, to jest kupca.

Predavači će polaznice tom prilikom da upute u formiranje teksta, a koji će one prezentovati, mada se neretko događa da poslodavac samostalno odredi šta treba hostesa da govori prilikom prezentacije. Čak i pored toga je vrlo važno da ona u taj tekst ubaci konkretne marketinške trikove sa kojima je kurs i obuka za hostese upoznaje, a kako bi prezentaciju učinila što uspešnijom. Takođe će biti reči i o neverbalnoj komunikaciji, sa čijim osnovama će polaznice isto imati prilike da se upoznaju, te da nauče na koji način treba primenjivati takozvani govor tela prilikom prezentacije.

Ne samo pomenuta, već i mnoga druga znanja koja su značajna za prezentovanje različitih usluga i proizvoda, pa čak i događaja, a što spada sve u domen rada ovih osoba će obuka i kurs za hostese da pruže svakoj prisutnoj polaznici, tako da možemo sa priličnom sigurnošću da tvrdimo da će neko svaka pripadnica lepšeg pola koja bude kod nas stekla sertifikat za navedeno zanimanje biti u mogućnosti da zaista vremenom postane najbolja u svom poslu.

Po kom principu se organizuje kurs za hostese?

Kada su zainteresovane polaznice budu upisivale na ovu obuku, trebalo bi da ovlašćenom licu u konkretnooj poslovnici kažu i za koju vrstu nastave su tačno zainteresovane, je je u ponudi kako grupna obuka i kurs za hostese, tako i individualna nastava.

One se obe odvijaju u skladu sa tačno određenim pravilima, te se grupna nastava organizuje samo u poslovnicama u kojima se ispuni osnovni uslov za to, to jest počinje tek kada se tu prijavi najmanje četiri osobe koje su zainteresovane da je pohađaju. Naime, u jednoj grupi može da bude minimum 4, a maksimum 8 polaznika, te iz tog razloga se zahteva prijava najmanjeg broja njih, kako bi se konkretna grupa formirala. A pošto taj uslov bude bio ispunjen, svako ko se prijavi će da dobije zvanično obaveštenje od strane organizatora i to najpre o tačnom datumu kada će grupni kurs i obuka za hostese da počne, a zatim i u kojim terminima će da se odvija, to jest u skladu sa kojom dinamikom.

Sasvim drugačiji način organizovanja podrazumeva individualna obuka i to ne samo zato što je namenjena za jednog polaznika, već zato što svaki polaznik ima pravo da od nadležnog predavača zahteva da predavanja budu organizovana u onim terminima kada to njemu odgovara. Isto tako ima i potpuno pravo da se sa profesorom dogovori oko dinamike prema kojoj će nastava da bude organizovana, ali i oko tačnog datuma kada će taj tip nastave da počne.

Kome je namenjena obuka za hostese?

Očekuje se da svaka osoba koja bude zainteresovana da pohađa ovaj kurs najpre bude ženskog pola, a budući da je posao hostese uvek namenjen isključivo ženskim osobama određene životne dobi.

Takođe je vrlo važno i da svaka zainteresovana osoba, na prvom mestu bude punoletna, a zatim i da ima minimalno pre toga završenu osnovnu školu.

Koliko traje kurs i obuka za hostese?

Kada se uzme u obzir činjenica da obuka i kurs za hostese podrazumeva i grupnu i individualnu nastavu, to znači i da će se njihovo trajanje razlikovati.

Ona polaznica koja se bude odlučila za rad u grupi, tom prilikom treba da prođe kroz nastavni fond od ukupno 26 školskih časova, stim što je u ovom slučaju dinamika njihovog održavanja jasno određena od strane organizatora, a koji takođe brine i o terminima.

A nastavni program po kome se održava individualni kurs i obuka za hostese, sa druge strane je sačinjen od ukupno 20 časova. U tom slučaju će svaka polaznica imati potpuno pravo da od predavača zahteva da se nastava održava u onim terminima kada to njoj najviše odgovara.

Koliko košta kurs za hostese?

Kako je princip organizovanja nastave drugačiji kada je u pitanju individualna i grupna obuka i kurs za hostese, to znači da se i njihova cena razlikuje.

Pogledajte cene u našem cenovniku.

Mesto i vreme održavanja kursa za hostese

Nastava se odvija u svim poslovnicama Akademije Oxford, a svaka polaznica treba da samostalno izabere koju vrstu nastave želi da pohađa, jer se organizuju i individualna i grupna obuka i kurs za hostese.

Ukoliko se ona odluči za individualnu obuku, potrebno je da to i navede prilikom upisa, a zatim i da sa konkretnim profesorom dogovori u kojim terminima želi da se predavanja održavaju, odnosno kojom tačnom dinamikom će nastava u tom slučaju da bude sprovođena. Ali, isto tako je u ovom slučaju vrlo važno i da se oni usaglase oko tačnog datuma njenog početka.

Kada je u pitanju grupni kurs i obuka za hostese tu se od svake prijavljene polaznice očekuje da prihvati uslov za njeno održavanje, a koji zapravo podrazumeva da se očekuje prvo oformljenje jedne grupe u okviru te poslovnice, pa tek onda ova vrsta nastave može da počne. Da budemo precizni, budući da grupa broji od 4 do 8 polaznika, to se i zahteva prvo prijavljivanje najmanjeg broja njih, kako bi jedna grupa mogla da bude u toj poslovnici formirana, a samim tim i da počne grupni kurs. Inače, termini su kod ovog tipa nastave određeni od strane organizatora i u većini slučajeva ne mogu da budu izmenjeni. Isto tako organizator jasno definiše i dinamiku prema kojoj se nastava održava, te se očekuje da svaka pojedinačna polaznica u potpunosti ispoštuje sve to.

Ali pošto Akademija Oxford uvek nastoji da izađe u susret zahtevima svih polaznika, u pojedinim situacijama može da dođe do izmene termina i kod ovog tipa obuke, ali je tada potrebno da svaka polaznica koja se nalazi u okviru konkretne grupe uputi zvaničan zahtev profesoru za promenom termina. Ipak, one svakako moraju da budu spremne i na to da će promena biti odobrena isključivo onda kada koordinator za nastavu, to jest ovlašćeno lice te poslovnice sa sigurnošću može da tvrdi da ona ne bi ugrozila nijedan drugi kurs koji se tu takođe odvija. Svakako se podrazumeva da ovo treba shvatiti kao izuzetno retku priliku, uzevši u obzir da se promeni termina kod grupnog kursa zaista ne pribegava tako često.

Dodatne napomene:

 • cele godine se organizuje kurs i obuka za hostese, te se takođe i prijava može izvršiti cele godine i to u svim poslovnicama direktno, odnosno svako ko je zainteresovan može da se prijavi i preko mejla, to jest putem broja telefona jedne od poslovnica organizatora
 • primaran uslov za upisivanje na ovu obuku jeste da polaznik bude punoletno lice i da je pre toga minimum završio osnovnu školu
 • za upis na stručni kurs je obavezno priložiti ličnu kartu, te potpisati ugovor sa organizatorom
 • obuka i kurs za hostese se organizuje u svim našim poslovnicama i to kako u formi grupne, tako i prema pravilima koja navodi individualna nastava
 • Akademija Oxford će svakoj polaznici ove obuke da obezbedi skriptu, to jest priručnik, a iz čega će ona moći da se pripremi za polaganje završnog ispita
 • da bi im bilo omogućeno da izađu na polaganje tog ispita, zahteva se i prisutnost od 80 procenata na ovom kursu

Cena kursa i obuke za hostese je 17,000 RSD

U cenu su uračunati:

 • Priručnik
 • Polaganje završnog ispita
 • Izrada sertifikata

* NAPOMENA:

U cenu nije uračunato pohađanje praktične nastave

 • Ukoliko se odlučite da praktičnu nastavu pohađate u firmi sa kojom Akademija Oxford ima poslovnu saradnju, cena praktične nastave se kreće od 5000 RSD mesečno.
 • Ako sami pronađete firmu gde ćete pohađati praksu, cena je stvar dogovora između vas i te firme. U tom slučaju Akademija Oxford nije odgovorna za kvalitet prakse.

Spisak gradova za kurs i obuku za hostese


Literatura za hostese

Priručnik - Skripta - Knjiga za hostese - Akademija Oxford
ISPITNI CENTRI
 • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
 • ECDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje