Kurs za poslastičara

Kratak opis

Polaznik se upoznaje sa: tehnikama i načinima izrade slatkiša i njihovim ukrašavanjem.

Opšte informacije

Cena | Trajanje kursa: 240 radnih sati

Kada se neko kvalifikuje za poslastičara, on zapravo može ne samo da se zaposli u nekoj poslastičarnici, već ima mogućnost i da potpuno samostalno obavlja sve poslove koji su vezani za izradu slatkiša različitih vrsta, kao i za njihovo ukrašavanje, tako da može da otvori i sopstvenu proizvodnju.

Specijalizovani kurs i obuka za poslastičara prema i to svetskim standardima se organizuje cele godine na preko 20 lokacija u našoj zemlji, to jest u apsolutno svakom gradu u kome se nalaze poslovnice Akademije Oxford.

A jedini zahtev koji moraju da ispune polaznici, ako žele da pohađaju navedeni kurs jeste da poseduju minimum stečeno osnovno obrazovanje. Iz tog razloga se od njih zahteva da prilikom upisa dostave ili fotokopiju svedočanstva osnovne ili diplome srednje škole, što isključivo zavisi od toga koji nivo obrazovanja su stekli pre toga. Važno je da svi zainteresovani polaznici budu informisani da prilikom upisivanja moraju biti lično prisutni, jer se tada potpisuje i ugovor između organizatora ove obuke i njih. Uz navedena dokumenta, tada moraju da dostave i uverenje o državljanstvu, to jest njegovu kopiju i to isključivo mora biti onaj dokument koji nije stariji od šest meseci, kao i fotokopiju krštenice, odnosno izvoda iz matične knjige rođenih. Neophodno je da svaki polaznik ima u trenutku upisa uz sebe i validan lični dokument, a koji ima i fotografiju, što se odnosi kako na ličnu kartu, tako i na vozačku dozvolu ili pasoš. Trebalo bi da znate i to da svako ko ima dokument sa čipom, ima dužnosti da ga tada dostavi očitanog, a kako bi prošao kroz proces identifikacije u skladu sa pravilima.Prijavljivanje je omogućeno svim zainteresovanim kandidatima u toku cele kalendarske godine i to na nekoliko načina. Ne samo da to mogu da izvrše lično u bilo kojoj našoj poslovnici, već oni isto tako mogu da se prijave i preko mejla ili telefona.

Moramo da naglasimo i to da kurs i obuka za poslastičara podrazumeva dva segmenta, odnosno teorijski i praktični, koji ne samo da se odvijaju prema različitim principima, već se i odvojeno plaćaju. Pa iz tog razloga polaznici koji budu platili teorijski deo moraju da znaju da je u njega pored praćenja onog tipa nastave koji su odabrali, uračunata i izrada kako sertifikata, tako i dodatka sertifikatu, ali i priručnik koji je neophodan za pripremu polaganja ispita za proveru znanja, te samo polaganje ovog ispita. A na cenu prakse utiče isključivo odluka svakog pojedinačnog polaznika u kojoj kompaniji će da je pohađa.

Inače, sam završni ispit se sastoji od usmenog i pismenog dela, stim da polaznici na pismenom delu imaju 12, a na usmenom ukupno 3 pitanja, na koja treba da pruže odgovor.

Da bi onaj ko je zainteresovan, mogao da izađe na polaganje ovog ispita, on mora da prođe kroz praktični deo ove obuke i to u trajanju koje je određeno od strane organizatora, te podrazumeva 240 radnih sati. Isto tako omogućujemo i svakome ko ne želi da pohađa specijalizovanu obuku i kurs za poslastičara kod nas, a ko ima dokaz da je odradio praksu u trajanju koje je prethodno navedeno, odnosno ko je stekao radno iskustvo u ovoj oblasti i o tome poseduje važeći dokaz, da polaže samo završni ispit i na taj način omogući sebi vlasništvo nad validnim sertifikatom. U tim situacijama, kandidat je dužan da se prijavi za polaganje ovog ispita, ali isto tako i da dostavi svu obaveznu dokumentaciju, te po završetku polaganja se dodaje u njegov dosije i sam test, kao i zapisnik sa polaganja završnog ispita.
Svi polaznici Akademije Oxford treba nakon polaganja ispita, odnosno pre izrade sertifikata da dostave originalnu potvrdu da su uspešno savladali obuku za stručno osposobljavanje, te da prilože i svu obaveznu dokumentaciju, kao i ugovor koji je sa nama potpisan, a tada se prilaže i završni test i zapisnik sa polaganja.

Onaj kandidat koji želi da polaže ovaj ispit, ali u njegovom gradu nema u tom trenutku još uvek naše poslovnice, to može da izvrši u onoj koja mu je najbliža. A on praksu može da odradi u kompaniji koja se nalazi u mestu njegovog stanovanja i to pod predviđenim uslovima, a teorijski deo da pohađa preko interneta.

Naglašavamo da svaki polaznik bira ne samo u kojoj kompaniji će da pohađa praksu, već i koji vid teorijskog dela navedene obuke želi da prati. A to znači da mu je omogućeno da praksu odradi u onim kompanijama sa kojima mi sarađujemo, kada će dobiti sve neophodne garancije za njen kvalitet, ali i sve informacije koje se tiču cene. Uz to, on ima isto tako i mogućnosti da pronađe neku firmu u kojoj će da odradi praksu u predviđenom trajanju, pa čak i ako mi sa njom nismo potpisali ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji pre toga. U tom slučaju, polaznik će nama obezbediti sve potrebne informacije, a koje ćemo iskoristiti za pripremu dokumentacije koja je neophodna za potpisivanje ovog ugovora sa tom kompanijom, uzevši u obzir da oni tek nakon toga imaju mogućnost da u njoj pohađaju praksu. Bitno je i da polaznici koji odaberu ovo varijantu znaju da mi ne možemo navesti koja je cena, to jest da ne znamo koji su uslovi za pohađanje prakse u tim kompanijama, kao što ne možemo ni da damo garancije za njen kvalitet, a oni će se o svim detaljima dogovoriti sa ovlašćenim licem konkretne firme.

Takođe smo u obavezi da naglasimo i to da su naši sertifikati u potpunosti priznati i to od strane relevantnih institucija Republike Srbije, a to znači ne samo da mogu da budu korišćeni u praksi kao i svaki drugi dokument koji je sa pravnog stanovišta validan, već i da ih kandidati mogu upisati u svoje radne knjižice. A jedini uslov koji se stavlja pred one kandidate koji zaista žele da stečeni sertifikat bude upisan u njihovu radni dosije jeste da se nalaze na evidenciji nezaposlenih lica, uzevši u obzir da od 01.01.2016. godine samo Nacionalna služba za zapošljavanje vrši upisivanje sertifikata i to elektronskim putem. Iz tog razloga se svima onima koji su zaposleni, a koji postanu vlasnici ovog sertifikata i preporučuje da ga koriste kao dokaz da su se kvalifikovali za zanimanje poslastičar, a da zahtevaju njegovo upisivanje tek kada se budu ponovo prijavili na evidenciju NSZ - a.

Šta obuhvata kurs za poslastičara?

Osobe koje se bave poslastičarskim zanatom su specijalizovane za izradu različitih vrsta poslastica, ali isto tako i za njihovo ukrašavanje.

Za vreme trajanja teorijskog dela kursa za poslastičara, polaznici će najpre da se upoznaju sa time šta je osnov poslastičarskog zanata i kada je on nastao, a predavači će se zatim fokusirati na radni prostor svakog poslastičara, te će posebnu pažnju posvetiti higijeni i tome kako se ona održava na radnom mestu.

Obuka i kurs za poslastičara omogućuje svim polaznicima da nauče i šta je toplo, odnosno hladno odeljenje u poslastičarskoj radnji, te na koji način oni treba da budu organizovani. A naučiće i koje sve vrste rashladnih uređaja je neophodno imati u jednoj radnji, te da bi oni mogli da odgovore na sve zahteve ovog zanata treba da nauče i koje se posuđe, ali i pribor koriste.

Zatim će da nauče i koje su to osnovne namirnice koje se koriste za izradu poslastica, a vrlo važan deo ove obuke je usmeren i na korišćenje kolačarskih, odnosno prehrambenih boja. Svi polaznici će se upoznati i sa time na koji način se obrađuje, recimo šećer, odnosno alkohol, kao i neki specifični materijali poput, na primer kore od narandže ili lubenice.

Upoznaće se i sa korišćenjem fondan mase, ali i sa izradom glazure i žele preliva, kao i sa načinom izrade preliva od čokolade. Naravno, oni će dobiti i sva potrebna znanja koja su vezana za izradu različitih kremova i testa, odnosno pita od različitih vrsta voća.

Nastavni plan po kome se kurs i obuka za poslastičara odvijaju predviđa i da svi polaznici u teorijskom delu nauče kako se izrađuju različite vrste slatkih testa, a kako bi se pripremile recimo princes krofne i palačinke, zatim korpice od voća, te slatke kiflice i mnoge druge poslastice koje se spravljaju od različitih vrsta testa.

Takođe će naučiti i kako se izrađuju mnogobrojne vrste sladoleda, ali i na koji način se filuje koja vrsta kolača, te kako se oni mogu dekorisati i to bez obzira da li je u pitanju konkretna dekor masa, poput fondana ili se dekoracija vrši šlagom.

A da bi izrađena poslastica bila kvalitetna, neophodno je da polaznici budu upoznati i sa načinom njenog čuvanja, te sa osnovnim odredbama svih onih svetski priznatih standarda za konkretnu oblast, a koje se moraju primenjivati od strane osobe koja je kvalifikovana za radnu poziciju poslastičar.

Kako se sprovodi nastava tokom obuke za poslastičara?

Akademija Oxford koja je zvaničan organizator ovog kursa, nastavu sprovodi prema jasno definisanim pravilima, koja se primenjuju i na svetskom nivou. A to zapravo znači da svako ko odluči da pohađa obuku i kurs za poslastičara treba da pohađa teorijski deo, ali isto tako i da u trajanju od 240 radnih sati pohađa praksu u kompaniji koju samostalno odabere.

Upravo zato što se nastava odvija u dva segmenta, polaznici treba da u trenutku upisivanja jasno navedu ovlašćenom licu u konkretnoj poslovnici koji vid teorijskog dela nastave žele da pohađaju, a kasnije i da nas obaveste o tome gde su zainteresovani da prate praksu.

Da krenemo od teorijskog dela, jer polaznici imaju mogućnost da ovaj deo obuke pohađaju kako u grupama, tako i individualno, a uz to organizujemo i poluindividualnu, te obuku preko interneta. Apsolutno sve navedene vrste nastave se odvijaju u onaj poslovnici organizatora koju polaznik odabere, osim logično obuke online, koju on prati sa ma kog mesta gde mu je omogućen pristup računaru, ali je primaran uslov za pohađanje ovog tipa kursa stabilna internet veza.

Rad u grupama se odvija za četvoro polaznika najmanje, dok ih u jednoj grupi može biti maksimalno osmoro. Važno je da naglasimo da ovaj tip obuke počinje tek kada se u jednoj od poslovnica bude prijavio dovoljno polaznika, to jest njih četvoro. A ovo se zahteva da bi bila oformljena grupa u konkretnoj poslovnici, kako bi nastava mogla da počne. Svako ko je zainteresovan da kurs i obuku za poslastičara pohađa u grupi, treba da zna i da će od strane organizatora dobiti tačno određene termine, te da se ovaj vid kursa odvija u skladu sa jasno definisanom dinamikom. Ali, iako je ovde sve unapred tačno određeno, ne može se osporiti činjenica da Akademija Oxford neprekidno nastoji da izađe u susret i onim polaznicima koji pohađaju grupnu obuku, ali im ipak iz nekog razloga ne odgovaraju ti termini. Zapravo, do promene termina može da dođe samo ako to budu zahtevali baš svi članovi jedne grupe, ali pod uslovom da koordinator te poslovnice bude siguran da promena termina neće ugroziti ostale kurseve koji se u njoj sprovode. Podrazumeva se da ovo nije česta praksa, jer polaznici koji žele da samostalno odlučuju kada će pohađati nastavu, mogu da odaberu poluindividualni, individualni ili online kurs, budući da tu imaju slobodu da se lično sa svojim profesorom dogovore oko termina. A isto tako, oni se dogovaraju i o datumu kada ta obuka i kurs za poslastičara treba da počne, ali definišu i dinamiku njenog održavanja.

Ko može da prati kurs za poslastičara?

Da bi neko ko je zainteresovan da pohađa kurs i obuku za poslastičara zaista imao mogućnost da to učini u okviru Akademije Oxford, on ima obavezu da ispuni samo jedan jedini uslov. A to se odnosi na obrazovanje koje je konkretan polaznik stekao, uzevši u obzir da se od njega zahteva najmanje završena osnovna škola, uz naravno uslov koji se odnosi na njegovu starost, budući da je ova obuka namenjena samo punoletnim licima.

Svaki pojedinačni kandidat koji bude vršio upis za pohađanje ove obuke će morati da dostavi tom prilikom i svu onu dokumentaciju koja je pomenuta kao obavezna, a koja uključuje svakako i dokaz o prethodno stečenom obrazovanju, tako da on tada dostavlja ili kopiju svedočanstva osnovne škole ili fotokopiju diplome one srednje škole koju je imao prilike da završi.

Koliko traje obuka za poslastičara?

Obuka i kurs za poslastičara koji se u svim poslovnicama Akademije Oxford odvijaju tokom godine podrazumevaju ukupno trajanje od 3 meseca.

Svaki polaznik u tom periodu mora da pohađa i praktičan deo obuke, a koji je predviđen zvanično prihvaćenim nastavnim planom i to u tačno definisanom trajanju, to jest treba da prati praksu ukupno 240 radnih sati.

Ako neko, ipak želi da ovu obuku pohađa mesec dana kraće, on ima mogućnost da praktičan deo odradi drugačijom dinamikom, te da se odluči za opciju svakodnevnog pohađanja prakse i to u trajanju od po 8 sati na dnevnoj osnovi, to jest 40 sati tokom jedne radne nedelje (od ponedeljka do petka).

Koja je cena kursa za poslastičara?

Da bismo mogli tačno da navedemo koliko košta obuka i kurs za poslastičara, najpre moramo da obavestimo sve zainteresovane polaznike da se nastava odvija u dva dela, te da se oni plaćaju odvojeno jedan od drugog. A isto tako je bitno i da svaki zainteresovani polaznik poseduje informaciju da cena teorijskog dela ovog kursa ne uključuje samo pohađanje one vrste nastave koju on prilikom upisa odabere, već je u nju uključeno i polaganje završnog ispita, kao i izrađivanje sertifikata, odnosno dodatka sertifikatu, a polaznici će u okviru iste cene da dobiju i svu potrebnu literaturu koju će koristiti kao pripremu za polaganje ispita za proveru znanja.

A polaznik koji odabere drugu ponuđenu varijantu, odnosno ko želi da praksu pohađa u nekoj firmi sa kojom prethodno nije ostvarena poslovna saradnja, će informacije o ceni dobiti od zvanično ovlašćenog lica te kompanije, a sa kojim će se dogovoriti i oko svih potrebnih detalja.

Pogledajte cene u našem cenovniku.

Gde i kada se obuka za poslastičara održava?

Kako obuka i kurs za poslastičara pred sve zainteresovane polaznike stavljen zahtev za pohađanje dva dela nastave (teorijski i praktični), to znači da oni moraju znati i da se nastava u okviru teorijskog dela sprovodi u svim našim poslovnicama širom Srbije, a da praksu pohađaju u onoj firmi koju oni sami budu odabrali.

Zapravo, jedini tip teorijskog dela nastave koji polaznici ne prate u odabranoj poslovnici Akademije Oxford jeste kurs i obuka za poslastičara online, a koja se prati naravno preko interneta, uz uslov da je računar polaznika stabilnom vezom na njega konektovan.

Za bilo koji tip obuke da se polaznik odluči, sem grupne, on će imati priliku da sa profesorom usaglasi termine i dinamiku, a izabrana vrsta kursa (poluindividualni, individualni ili online) počinje u onom trenutku kada to odluče profesor i polaznik, odnosno polaznici.

Ono po čemu se grupna obuka i kurs za poslastičara razlikuje u odnosu na ostale nije samo rad sa više polaznika, već i termini, ali i dinamika, a koji su kod nje prethodno određeni od strane zvaničnog organizatora. Inače, u grupama može biti maksimalno osmoro polaznika, dok ih najmanje može biti četvoro, pa se upravo zato uvek mora sačekati prijavljivanje minimalnog broja polaznika koji su zainteresovani za njeno pohađanje u jednoj od poslovnica, to jest čeka se da se jedna grupa zvanično formira. Tek nakon toga će svi koji su se prethodno prijavili dobiti zvanične informacije kako o datumu početka, tako i o terminima. Ovde smo u obavezi da naglasimo i da termini nisu ni u kom slučaju podložni promeni, osim u vrlo retkim situacijama. Pod tim se misli na one u kojima apsolutno svi polaznici koji čine konkretnu grupu iznesu zvaničan zahtev za promenom termina ovlašćenom licu te poslovnici, a posle čega se donosi zvanična odluka o odobrenju promene, ali samo ukoliko ona neće negativno uticati na sve ostale kurseve koji se tu odvijaju.

Dodatne napomene:

 • oni kandidati koji samo žele da polažu ispit za proveru znanja, pošto im je potrebno da steknu sertifikat za poslastičara treba da izvrše prijavu na propisan način, kao i da dostave svu dokumentaciju koja je navedena, a koja uključuje i potvrdu izdatu od firme u kojoj su pohađali praksu u trajanju od 240 sati ili potvrdu o radnom iskustvu koje su stekli u oblasti provere
 • obuka i kurs za poslastičara se sprovode cele godine prema jasno definisanom planu, a prijavljivanje je moguće u svakom trenutku izvršiti direktno u našim poslovnicama, te preko mejla ili telefona
 • svaki polaznik mora da u trenutku upisa bude lično prisutan i da tada dostavi svu dokumentaciju koja je pomenuta kao obavezna
 • polaznici treba sva plaćanja da izvrše u onoj poslovnici organizatora u kojoj pohađaju teorijski deo nastave, odnosno upravo u onoj u kojoj se upisuju
 • oba dela koja predviđa kurs i obuka za poslastičara se plaćaju odvojeno, a cena praktične nastave zavisi od odabira svakog polaznika u kojoj kompaniji će da je pohađa
 • uz praćenje konkretne vrste nastave polaznici u okviru cene za teorijski deo dobijaju i skriptu od strane organizatora za pripremu polaganja završnog ispita, a uračunato je i njegovo polaganje, kao i izrada sertifikata i dodatka sertifikatu

Primer ispitnih pitanja

Preuzmite primer ispitnih pitanjaIspitna pitanja - Kurs i obuka za pekara - Akademija OxfordIspitna pitanja - Kurs i obuka za pekara - Akademija Oxford

 • Šta je i kada nastaje poslastičarstvo?
 • Objasniti kakve treba da budu poslastičarske prostorije za rad?
 • Kako izgleda toplo odeljenje poslastičarske radnje?
 • Kako izgleda hladno odeljenje poslastičarkse radnje?
 • Koji su rashladni uređaji u poslastičarskoj radnji neophodni?
 • Koji se aparati i mašine koriste u poslastičarstvu?
 • Koji je osnovni inventar u poslastičarstvu?
 • Koje se posuđe upotrebljava u poslastičarstvu?
 • Ko čini osoblje poslastičarnice?
 • Kako se ophodi i ponaša osoblje u poslastičarnici?
 • Koji su osnovni predmeti rada u poslastičarnici?
 • Koje u osnovne životne namirnice koje moraju postojati u poslastičarnici?
 • Kako se i za šta koristi alkohol?
 • Obajsniti kakva je upotreba boja?
 • Kako se sve upotrebljava voće?
 • Koja se sve treminologija koristi u poslastičarstvu?
 • Kako se kuva šećer?
 • Kako se prirprema slab šećer a kako jak šećer?
 • Kako se prerađuje kora od lubenice?
 • Kako se prerađuje kora od pomoranđže?
 • Kako se pravi preliv?
 • Kako se pravi fondan i za šta se koristi?
 • Kako se sprema grilijaš i za šta se koristi?
 • Kako se sprema žele preliv?
 • Na koji način se vrši prelivanje proizvoda čokoladom?
 • Kako se dobijaju doboš prelivi?
 • Kako se dobija i koristi osnovni puter krem?
 • Šta je i kako se pravi linzer testo?
 • Obajniti način pipreme pite od jabuka?
 • Objasniti način prirpem pite o trešanja?
 • Objasniti način pripreme pita od višanja?
 • Šta su to voćne tartalete?
 • Kako se priprema tartaleta sa malinama?
 • Kako se pripemaju korpice?
 • Kako se prave slane linzer štanglice za sirom?
 • Objasniti način pripeme kiflica sa makom?
 • Objasniti način pripeme kiselog testa i objasniti šta se od istog može praviiti?
 • Objaniti načine priprema palačine, i navesti recept neke vrste?
 • Kako se piprema princis masa?
 • Obajsniti način pripeme princes krofne sa šlagom?
 • Objasniti način pripeme krempita?
 • Objasniti način pripeme kremova, navesti recept nekog od navedenih primera iz priučnika?
 • Objasniti kako se piprema sladoled i objasniti kako se dodaje voće i ostali dodaci radi bojanja ukusa?
 • Objasniti kako se pripremaju mase za torte?
 • Navesti i objasniti kako se piprema Jagoda torta?
 • Objasniti kako se priprema rolat?
 • Kako se pravi braon masa za torte, kolače i rolate?
 • Kako se pravi dekoracija od marcipana?
 • Obajsniti postupk kako se uvija torta ?
 • Kako se pravi dekoracija od čokolade?

Cena kursa i obuke za poslastičara je 18,000 RSD

U cenu su uračunati:

 • Priručnik
 • Polaganje završnog ispita
 • Izrada sertifikata

* NAPOMENA:

U cenu nije uračunato pohađanje praktične nastave

 • Ukoliko se odlučite da praktičnu nastavu pohađate u firmi sa kojom Akademija Oxford ima poslovnu saradnju, cena praktične nastave se kreće od 5000 RSD mesečno.
 • Ako sami pronađete firmu gde ćete pohađati praksu, cena je stvar dogovora između vas i te firme. U tom slučaju Akademija Oxford nije odgovorna za kvalitet prakse.

Spisak gradova za kurs i obuku za poslastičare


Literatura za poslastičare

Priručnik - Skripta - Knjiga za poslastičara - Akademija Oxford

Srednje škole

Poslastičar, treći stepen
ISPITNI CENTRI
 • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
 • ICDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje