Kurs za poslastičara (pravljenje torti)

Kratak opis

Polaznik se upoznaje sa: tehnike pravljenja i dekorisanja torti za razne namene.

Opšte informacije

Cena | Trajanje kursa: 240 radnih sati

Mada većina domaćica poseduje dovoljno znanja da pravi torte u kućnoj upotrebi, činjenica je da svako bez obzira na pol ko želi da se specijalizuje upravo za to, ima i mogućnost da pohađa obuku i kurs za pravljenje torti koju organizujemo u našim mnogobrojnim poslovnicama i to cele kalendarske godine, a prema jasno definisanom planu.

Pored toga što će svi polaznici biti upoznati sa različitim tehnikama pravljenja torti, oni će naučiti i na koji način se izrađuju neke od osnovnih dekoracija.

A upravo zahvaljujući činjenici da polaznici koji budu pohađali ovu obuku i koji budu položili završni ispit imaju prilike da postanu vlasnici zvanično priznatog sertifikata za pravljenje torti, oni će moći da ga prilože svojoj biografiji i na taj način povećaju u velikoj meri i šanse za pronalazak zaposlenja u ovoj struci. Isto tako, neko ko se bude kvalifikovao za ovo zanimanje će imati priliku i da otvori samostalnu proizvodnju torti, jer on za vreme trajanja ovog kursa pohađa i teorijski i praktični deo.Za teorijski deo polaznici imaju mogućnost izbora između četiri različita tipa nastave (individualna, poluindividualna, online i grupna), a praksu treba da pohađaju u onoj firmi koju budu samostalno odabrali.

Teorijski deo obuke se odvija u poslovnicama Akademije Oxford, osim ako polaznika zanima obuka i kurs za pravljenje torti koji se prati preko interneta, a kada je on dužan da obezbedi stabilnu internet vezu i naravno, računar. Termini i dinamika, kao i datum početka za individualnu, online i poluindividualnu nastavu se dogovaraju između polaznika i njegovog profesora, dok je kod grupne nastave sve to tačno određeno od strane organizatora. Što se tiče datuma početka kursa koji se odvija u grupama, a u kojima može da bude prisutno od četvoro do osmoro ljudi, mora da se sačeka da se u toj poslovnici prijavi minimalan broj ljudi koji je potreban da bi se formirala grupa (4 polaznika).

Bez obzira da li polaznik odluči da praksu pohađa u firmi sa kojom mi sarađujemo ili ne, on treba da odradi 240 radnih sati praktičnog dela. A ako se bude odlučio da praksu pohađa kod naših poslovnih partnera, on će dobiti i sve potrebne informacije, a mi garantujemo za njen kvalitet. Dok, ako praksu želi da pohađa u nekoj firmi koju on sam pronađe, treba da se o svemu dogovori sa njima, to je sa predstavnikom odabrane kompanije, a u tom slučaju se ne daju garancije od strane organizatora za kvalitet obuke, ali se zato od polaznika zahteva da pribavi sve potrebne podatke kako bi se omogućila priprema dokumentacije za potpisivanje ugovora o poslovno - tehničkoj saradnji, uzevši u obzir da to jeste osnovni uslov da polazniku bude dozvoljeno pohađanje prakse u kompaniji koju je samostalno odabrao.

Cena se sastoji od dva dela (za teorijski i za praktični deo), tako da polaznici uz pohađanje odabrane vrste teorijske nastave dobijaju i izradu sertifikata, te dodatka sertifikatu, a u nju je uračunato i polaganje završnog ispita i literatura potrebna za pripremu. A kada je reč o praktičnom delu nastave, cena zavisi samo od toga da li polaznik nju pohađa kod naših poslovnih partnera ili u nekoj drugoj kompaniji.
Osnovni uslov da bi nekome bilo omogućeno da pohađa ovaj kurs nije nikakvo predznanje, već minimum završena osnovna škola.

Zainteresovani polaznici se prijavljuju direktno u našim poslovnicama i to cele kalendarske godine, a isto tako imaju mogućnost i da prijavu izvrše telefonskim putem, kao i da na zvaničan mejl naše institucije pošalju bitne podatke (ime, prezime i datum rođenja, poslovnica u kojoj su zainteresovani da pohađaju kurs i obuku za pravljanje torti i ostali detalji).

Obavezna dokumentacija koja je potrebna za upis na stručnu obuku jeste važeća lična karta ili drugi lični dokument sa fotografijom, svedočanstvo osnovne škole ili diploma srednje škole, a zatim i izvod iz matične knjige rođenih, te ne starije od 6 meseci uverenje o državljanstvu. Naglašavamo da polaznici dostavljaju fotokopije navedenih dokumenata i da moraju da tada budu lično prisutni, te da ukoliko njihov lični dokument ima čip imaju obavezu da ga očitanog dostave tom prilikom.

Kada budu završili sa pohađanjem i teorijskog, ali i praktičnog dela koji predviđa kurs i obuka za pravljenje torti, polaznici stiču uslov da izađu na polaganje ispita za proveru znanja. A na njemu se nalazi ukupno tri pitanja u usmenom delu i 12 pitanja na koja kandidati treba da odgovore u pisanoj formi.

Nakon što kandidati budu položili završni ispit, a pre nego što počne izrada sertifikata, oni moraju svakako da prilože svu obaveznu dokumentaciju, kao i ugovor koji su potpisali sa Akademijom Oxford prilikom upisa, te isto tako i da dostave potvrdu da su uspešno savladali obuku za stručno osposobljavanje. Po završetku polaganja, toj dokumentaciji se dodaje još i test sa polaganja završnog ispita, kao i zapisnik.

Uzevši u obzir da omogućujemo i nekome ko ne pohađa ovaj kurs kod nas da samo polaže završni ispit, ta osoba je dužna da izvrši prvo prijavu završnog ispita, te da dostavi obaveznu dokumentaciju, ali isto tako i da ima dokaz da poseduje radno iskustvo u ovoj oblasti, to jest treba i da dostavi potvrdu da je uspešno savladao obuku bez ugovora sa nama. Uz to se, kao i kod naših polaznika prilaže završni test i zapisnik sa polaganja.

Ako neko želi da se kvalifikuje za pravljenje torti, a u gradu u kome stanuje ne postoji naša poslovnica još uvek, on može da preko interneta prati teorijski deo, dok se od njega očekuje da samostalno pronađe kompaniju u kojoj će pohađati praksu u svom gradu. A što se tiče organizovanja polaganja ispita za ove kandidate, to podrazumeva polaganje u onoj poslovnici Akademije Oxford koja se nalazi najbliže mestu stanovanja tog kandidata.

Naglašavamo da je sertifikat koji će kandidati steći nakon polaganja završnog ispita potpuno validan, tako da ako žele imaju mogućnost i da ga upisu u svoju radni dosije, ali uslov za to jeste da su u trenutku sticanja prijavljeni na zvaničnu evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje, jer od 01. januara 2016. godine samo ova služba radi upisivanje sertifikata i to elektronskim putem. A ako neko stekne ovaj sertifikata, ali tada nije na evidenciji navedene službe, ima mogućnost da ga koristi u praksi i to bez ikakvih smetnji, jer je u pitanju potpuno pravno važeći dokument. Ipak, ako taj kandidat želi da izvrši njegovo upisivanje u radni dosije, on će ipak morati da sačeka da se prijavi na evidenciju službe koja je zadužena za upisivanje sertifikata.

Šta obuhvata kurs za pravljenje torti?

Ne samo da će svako ko bude pohađao teorijski deo ove obuke steći znanja vezana za pravljenje torti, već će predavači upoznati polaznike i sa osnovama zanimanja poslastičara, kao i izradom različitih dekoracija. Iz tog razloga se očekuje da po završetku teorijskog, ali i praktičnog dela koji se nalazi u sklopu ovog kursa polaznik može potpuno samostalno i vrlo uspešno da izrađuje torte različitih vrsta.

Predavači će se na prvom mestu fokusirati na upoznavanje polaznika sa namirnicama koje se koriste za spravljanje mase za torte, tako da je prvi segment koji podrazumeva kurs i obuka za pravljenje torti usmeren na upoznavanje sa pravilnim načinom njihovog održavanja i skladištenja, kao i sa pravilnim kombinovanjem različitih namirnica, a kako bi se kreirala idealna masa za torte. Osim što će polaznici naučiti kako se izrađuju klasične mase za torte, poput čokoladnih i voćnih, recimo, upoznaće se i sa izradom torti u kojima se kombinuju ovi, ali i mnogi drugi sastojci.

Od svakoga ko je zainteresovan da pohađa obuku i kurs za pravljenje torti se očekuje da je na prvom mestu pedantan, te da čak i ako nema predznanja, ipak ima želju da savlada umeće izrade ovih poslastica.

Polaznici će se ovde upoznati i sa različitim alatima, odnosno sa poslastičarskim priborom, a koji se koristi prilikom izrade torti, tako da će naučiti i na koji način se koriste specijalni kalupi za njihovu izradu, ali i na koji način mogu da se prave torte različitih oblika, to jest kako se prave torte na sprat.

Podrazumeva se da će ih predavači upoznati i sa postupkom pečenja torte, a zatim i sa načinom zrade različitih filova, te sa finalizacijom ovog procesa, a koji se odnosi na dekorisanje pripremljenih torti.

Kako je reč o izradi proizvoda koji treba da bude korišćen u ljudskoj ishrani, a gde je higijena izuzetno bitna, to kurs i obuka za pravljenje torti jedan svoj deo usmeravaju i na upoznavanje svih polaznika sa pravilnim održavanjem higijene na radnom mestu.

U svakom slučaju se očekuje da znanja koja kroz teorijski deo polaznik stekne, na prvom mestu može da na adekvatan način primeni u okviru praktičnog dela, a koji će pohađati u onoj kompaniji koju izabere, te da će uz to po završetku oba dela on biti u mogućnosti da izrađuje najkvalitetnije torte svih vrsta.

Kako se odvija nastava tokom obuke za pravljenje torti?

Da biste razumeli zbog čega navodimo da obuka i kurs za pravljenje torti podrazumeva dva segmenta, vrlo je važno da znate i da je praksa za obavljanje ovog posla ključna. Tako, svaki polaznik koji pohađa teorijski deo ovog kursa, zatim ima priliku da u okviru praktičnog dela, koji je takođe obavezan, ne samo primeni znanja koja je stekao, već i da ih usavrši.

Inače, Akademija Oxford nudi mnogobrojne olakšice svojim polaznicima, budući najpre da oni imaju veliku mogućnost izbora i to kako za kompaniju u kojoj će da pohađaju praksu, tako i za vrstu nastave koju žele da prate u teorijskom delu. A to znači da će oni, kada se budu upisivali jasno da navedu da li žele da praksu pohađaju kod naših poslovnih partnera ili će, ipak oni sami da pronađu neku firmu u kojoj će da odrade praktični deo u trajanju od 240 radnih sati, kako predviđa nastavni plan po kome se i odvija kurs i obuka za pravljenje torti.

Da bi polaznici mogli da odluče, moramo da ih uputimo u to da mi imamo sklopljen ugovor sa brojnim kompanijama, tako da imaju mogućnost, najpre da praksu odrade u njima, jer tada imaju sigurnost da će ona biti sprovedena u skladu sa prihvaćenim pravilima, a dobiće od nas i sve potrebne informacije vezano za način pohađanja prakse, ali i za plaćanje. Sasvim jasno, to im ne možemo omogućiti ukoliko se odluče da praksu pohađaju u nekoj firmi sa kojom mi nismo imali saradnju, jer se tada od njih očekuje da se sa zvanično ovlašćenim licem odabrane kompanije dogovore ne samo o ceni, nego i svemu što je potrebno za sprovođenje prakse. Isto tako, oni su tada dužni da nama omoguće i pristup svim podacima koji su potrebni za dokumentaciju, jer se mora prvo potpisati ugovor između nas i te kompanije, da bi oni uopšte mogli da pohađaju praksu.

Što se tiče drugog segmenta ove obuke, to jest teorijskog dela, isto tako polaznici imaju mogućnost odabira, jer Akademija Oxford organizuje kako nastavu u grupama, tako i individualnu, a zatim i poluindividualnu, ali u ponudi imamo i obuku preko interneta. Ovde važi isto pravilo kao i za praksu, da polaznik mora prvo da bude upoznat sa načinom organizovanja svih navedenih tipova nastave, kako bi mogao da se odluči koja mu najviše odgovara.

Najpre da krenemo od grupne obuke, budući da se polaznici upravo za nju najčešće odlučuju, jer su tu i termini, kao i dinamika određeni od strane organizatora. Da bi se grupni kurs i obuka za pravljenje torti mogli organizovati u nekoj poslovnici, neophodno je da se prijavi minimalan broj polaznika koji su zainteresovani za pohađanje, to jest u toj poslovnici mora da se oformi jedna grupa, a budući da grupu čini od četvoro do osmoro ljudi, to znači da se čeka prijavljivanje četvoro polaznika najmanje. Ubrzo nakon toga oni dobijaju obaveštenje od strane organizatora o datumu kada obuka počinje, pa iako su ovde svi detalji jasno definisani od strane organizatora, ponekad može da dođe do promene utvrđenih termina, ali isključivo onda kada svaki polaznik u jednoj grupi to zahteva i kada taj zahtev bude iznet profesoru i koordinatoru za nastavu. Tek nakon što ovlašćena lica u konkretnoj poslovnici izvrše procenu, oni će i da odluče da li će promena termina biti dozvoljena ili neće.

Ukoliko nekome više odgovara samostalan rad, to jest rad u paru, on može da se odluči kako za individualnu, tako i za poluindividualnu ili online obuku, te tada treba i da u dogovoru sa profesorom odabere kada će časove pratiti i kojom dinamikom. Takođe, polaznici u tom slučaju treba i da definišu kog datuma će ta obuka i kurs za pravljenje torti da počne.

Uz sve što smo pomenuli do sada, moramo da naglasimo i to da se online obuka organizuje prema svim pravilima koja navodi individualna nastava, a što znači da su pred polaznicima fleksibilni termini i dinamika, ali se za sprovođenje ove vrste kursa zahteva kako posedovanje računara, tako isto i stabilna internet konekcija.

Kome je kurs za pravljenje torti namenjen?

Polaznici kojima je namenjena obuka i kurs za pravljenje torti su punoletni na prvom mestu, a odmah zatim se pred njih stavlja i zahtev da su prethodno minimum završili osnovnu školu.

Što se tiče nekog predznanja u oblasti koja se izučava u toku ove obuke, od zainteresovanih polaznika se apsolutno ništa ne zahteva, osim što se očekuje da budu vešti i to najpre zbog prirode posla koji bi trebalo da obavljaju kada završe ovaj kurs i steknu sertifikat.

Koliko traje obuka za pravljenje torti?

Zvaničnim nastavnim programom po kome se odvija obuka i kurs za pravljenje torti je određeno da on traje ukupno tri meseca. Isto tako se podrazumeva i da svaki polaznik u tom periodu ima obavezu da pohađa praktičan deo ove obuke, a koji mora da traje ukupno 240 radnih sati.

A kako postoje i oni polaznici koji žele da što pre steknu sertifikat i počnu da se bave izradom torti, to Akademija Oxford svakome ko to zaista i želi, može da omogući i da kurs i obuku za pravljenje torti završi u nešto kraćem periodu. Pod tim se misli na drugačiju dinamiku pohađanja prakse, budući da polaznik koji želi da ovu obuku savlada za dva meseca, treba da praksu pohađa svakoga dana za vreme radne nedelje, to jest od ponedeljka do petka i to u trajanju od ukupno 40 radnih sati, a što zapravo podrazumeva da je on obavezan tada da praksu pohađa svakog dana po osam sati.

Koliko košta kurs za pravljenje torti?

Na prvom mestu moramo da naglasimo da teorijski, odnosno praktični deo koji predviđa obuka i kurs za pravljenje torti podrazumevaju i odvojeno plaćanje, ali isto tako polaznici moraju da znaju i da cena za teorijski deo ovog kursa ne uključuje samo pohađanje one vrste nastave koju polaznik odabere, već i izradu sertifikata i dodatka sertifikatu. Pored toga, svaki polaznik od strane organizatora ovog kursa će dobiti i literaturu koja je neophodna za pripremu polaganja ispita za proveru znanja, a u ovu cenu je takođe uračunata i nadoknada za polaganje tog ispita.

Pogledajte cene u našem cenovniku.

Gde i kada se održava obuka za pravljenje torti?

Dva dela koja podrazumeva obuka i kurs za pravljenje torti i to teorijski i praktični se odvijaju ne samo na različitim mestima, nego i u drugim terminima. Svaki polaznik bira, na prvom mestu koji tip teorijskog dela kursa želi da pohađa, a potom i gde će da pohađa praksu.

Što se tiče teorije, nudi im se mogućnost da nastavu prate ili online ili u grupi, ali isto tako postoji i individualni i poluindividualni kurs i obuka za pravljenje torti. A sve pomenute vrste obuka, osim grupne, polaznicima omogućuju da se sa predavačem i koordinatorom za nastavu u poslovnici, dogovore najpre kada će taj kurs da počne, a zatim i u kojim terminima će se časovi odvijati, te prema kojoj dinamici.

Kada se odluče za praćenje teorijskog dela obuke online, potrebno je ne samo da obezbede računar, nego i da imaju stabilnu internet vezu, uzevši u obzir da je to osnovni uslov da se ovaj vid kursa odvija bez ikakvih smetnji.

Grupna nastava je drugačije organizovana, a od ostalih se razlikuje ne samo zato što se radi sa nekoliko polaznika (od četvoro do osmoro ih može biti u grupi), već i zato što svi oni treba da prihvate termine koji su unapred određeni, kao i dinamiku. A početak odvijanja ove vrste kursa je vezan za formiranje grupe u jednoj od poslovnica, to jest tek nakon što se prijavi najmanje četvoro njih može da se napravi grupa i da svi budu obavešteni, nakon toga o datumu kada kurs i obuka za pravljenje torti u grupi počinje.

Kao što smo prethodno pomenuli, praksu polaznici mogu da pohađaju u bilo kojoj firmi koju izaberu. Ipak, ono što im je sigurnije jeste da je prate u kompaniji sa kojom Akademija Oxford kao zvaničan organizator ovog kursa ima saradnju, jer tada najpre dobijaju garancije da će ta praksa da se sprovede u skladu sa pravilima, a isto tako će da dobiju i podatke od ceni.

Naravno, postoji mogućnost i da polaznik pronađe neku kompaniju u kojoj želi da pohađa ovaj deo kursa, ali tada ne samo da će morati da se sa zvaničnim licem u toj firmi dogovori oko cene i svega ostalog što je bitno za održavanje prakse, nego će morati i nama da dostavi relevantne podatke, a kako bi bilo omogućeno potpisivanje ugovora između Akademije Oxford i te firme o saradnji, nakon čega on ima mogućnost da počne da prati praksu i to prema dogovoru koji je postigao sa njenim predstavnikom.

Dodatne napomene:

 • svaki polaznik je obavezan da upisu lično prisustvuje i da dostavi dokumentaciju koja se od njega zahteva
 • u toku cele godine lično u jednoj od poslovnica može da bude izvršena prijava, a zainteresovanim polaznicima se nudi mogućnost i da odabranu poslovnicu kontaktiraju preko telefona, to jest da na zvaničan mejl organizatora pošalju podatke za prijavu
 • ako neko želi samo da stekne sertifikat za pravljenje torti, to jest da polaže završni ispit, on mora da se prijavi i da dostavi svu potrebnu dokumentaciju, a koja pored ostalog uključuje i dokaz o obavljenoj praksi u trajanju od 240 radnih sati ili potvrda o stečenom radnom iskustvu u toj oblasti
 • kada polaznik plati teorijski deo ovog kursa, on dobija i izradu sertifikata, to jest izradu dodatka sertifikatu, a u nju je uračunato i polaganje završnog ispita, kao i literatura koja je potrebna polaznicima za pripremu polaganja
 • praktična nastava se plaća odvojeno od teorijskog dela i njena cena zavisi jedino od toga u kojoj kompaniji taj polaznik želi da je pohađa
 • u poslovnici u kojoj se upisuje, to jest u kojoj polaznik pohađa teorijski deo koji podrazumeva kurs i obuka za pravljenje torti, on prema tada važećem cenovniku vrši sva plaćanja koja su obavezna prema ugovoru

Cena kursa i obuke za pravljenje torti je 18,000 RSD

U cenu su uračunati:

 • Priručnik
 • Polaganje završnog ispita
 • Izrada sertifikata

* NAPOMENA:

U cenu nije uračunato pohađanje praktične nastave

 • Ukoliko se odlučite da praktičnu nastavu pohađate u firmi sa kojom Akademija Oxford ima poslovnu saradnju, cena praktične nastave se kreće od 5000 RSD mesečno.
 • Ako sami pronađete firmu gde ćete pohađati praksu, cena je stvar dogovora između vas i te firme. U tom slučaju Akademija Oxford nije odgovorna za kvalitet prakse.

Spisak gradova za kurs i obuku za poslastičare (pravljenje torti)


Literatura za poslastičare (pravljenje torti)

Priručnik - Skripta - Knjiga za pravljenje torti - Akademija Oxford
ISPITNI CENTRI
 • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
 • ICDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje