Kurs za roletnara

Kurs za roletnara - Audio verzija
Audio verzija teksta

Kratak opis

Polaznici se upoznaju sa: procesom izrade drvenih, PVC ili aluminijumskih roletni i ugradnje; popravkom ili zamenom delova.

Opšte informacije

Cena | Trajanje kursa: 120 radnih sati

Sa čitavim procesom ugradnje roletni, ali njihovom popravkom, te sa svim ostalim šta spada u domen rada roletnara se upoznaje svako koga zanima kurs i obuka za roletnara, a koja se organizuje za sve punoletne polaznike koji su državljani Republike Srbije. Osnovni uslov da bi neko mogao da u okviru Akademije Oxford pohađa ovu obuku jeste najmanje završena osnovna škola.

Prijava je otvorena u toku kalendarske godine, a svi zainteresovani mogu da direktno u jednoj od poslovnica izvrše prijavljivanje, odnosno mogu to da učine i putem telefona ili, pak da na zvaničnu mejl adresu organizatora pošalju svoje podatke (prezime i ime, broj telefona, datum rođenja i grad u kome žele da pohađaju ovaj kurs).

Podrazumeva se da će svaki prijavljeni polaznik upisu da lično prisustvuje, a najpre zato što on tada mora da potpiše i zvaničan ugovor sa organizatorom, pa je zato neophodno i da ponese ličnu kartu, to jest bilo koji drugi validan lični dokument sa fotografijom, poput recimo vozačke dozvole ili pasoša. A ako on ima dokument sa čipom, svakako mora da ga i očitanog ima u tom trenutku. Takođe se tom prilikom zahteva i dostavljanje obavezne dokumentacije, a u nju predstavljaju kopije onih dokumenata čija je svrha dokaz o ispunjavanju osnovnih uslova za pohađanje ovog kursa, odnosno kopije svedočanstva osnovne škole ili diplome srednje škole, kao i izvoda iz matične knjige rođenih i uverenja o državljanstvu (dokument ne sme da bude stariji od 6 meseci).Svi prijavljeni polaznici pohađaju stručnu obuku u 2 segmenta, odnosno prate predavanja, sa jedne strane, te pohađaju ukupno 120 radnih sati prakse, sa druge strane.

Praksu mogu da pohađaju isključivo u kompaniji koja je za to kompetentna, a što primarno podrazumeva da ona zapošljava roletnare, te je isto tako neophodno i da ona ima potpisan ugovor o poslovnoj saradnji sa organizatorom. A samim tim što Akademija Oxford već ostvaruje saradnju sa različitim kompanijama, to ona na listi poslovnih partnera ima i one koje sigurno odgovaraju pomenutim uslovima, te mogu da organizuju praksu za roletnara. Oni polaznici koji odaberu baš tu opciju za pohađanje prakse, će dobiti informacije od strane organizatora o ceni, ali isto tako će da dobiju i garanciju za njen kvalitet. Pored toga, njima se nudi mogućnost i da lično izaberu neku drugu firmu, a sa kojom organizator pomenute obuke sve do tog trenutka nije potpisao ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji. U tim situacijama se najpre mora potpisati taj ugovor, pa tek onda polaznik može da počne da pohađa praksu. A uslove on definiše sa predstavnikom te firme, ali se od njega takođe tada zahteva i da ovlašćenom licu naše poslovnice dostavi podatke potrebne za popunjavanje ugovora o poslovnoj saradnji.

Pored prakse, on treba i da odabere da li će predavanja da prati u paru, to jest u okviru poluindividualne nastave ili želi, ipak da samostalno pristupi njihovom pohađanju, a kada mu u potpunosti odgovara individualna obuka i kurs za roletnara. U zvaničnoj ponudi je i rad u grupama, ali i nastava online, a za koju se zahteva posedovanje računara i stabilne internet konekcije.


Rad u grupama se organizuje tako da se od polaznika zahteva, na prvom mestu da se prijavi i da nakon toga sačeka ispunjenje primarnog uslova za njeno organizovanje, a zatim i da prihvati prethodno određenu dinamiku i termine. A uslov koji se mora ispuniti da bi grupni kurs i obuka za roletnara mogla da počne jeste prijava najmanje četiri osobe u okviru konkretne poslovnice, jer je baš toliko ljudi potrebno da bi se najmanja grupa mogla formirati, dok u njoj može biti maksimalno osmoro njih.

Za sve ostale tipove nastave koje smo prethodno naveli, važi pravilo da se polaznik sa predavačem mora dogovoriti oko termina, dinamike i datuma početka.

Cena ovog kursa je takođe jasno definisana, te podrazumeva razdvojeno plaćanje oba dela obuke, stim da cenu za praktični deo određuje firma koja ga i organizuje. A sa druge strane, svaki polaznik koji u navedenom roku izvrši plaćanje teorijskog dela, osim mogućnosti da pohađa online, grupnu, poluindividualnu ili individualnu nastavu, takođe od organizatora dobije i priručnik, a koji će mu sasvim sigurno biti koristan kada se bude pripremao za polaganje završnog ispita. Pored toga, u tu cenu je uračunato takođe i polaganje ispita za proveru znanja, a nakon njegovog polaganja i izrada sertifikata i dodatka sertifikatu.

Uslov za izlazak na polaganje završnog ispita jeste potvrda o odrađenih 120 radnih sati prakse, a koju izdaje kompanija u kojoj je taj polaznik i pohađao.

Na pomenutom ispitu, koji se sastoji od pismenog i usmenog dela, je prisutno 15 pitanja i to ih je tri na usmenom, a ukupno u pismenom.

Svaki polaznik je dužan da pre nego što izađe na polaganje ovog ispita dostavi obaveznu dokumentaciju, kao i za upis, ali i ugovor koji je sa nama potpisao, te original potvrde da je pohađao stručni kurs i obuku za roletnara, odnosno potvrdu da je odradio praksu. A kada on bude položio ovaj ispit, mi ćemo dodati svoj toj dokumentaciji i test, ali i zapisnik sa njegovog polaganja.

Oni kandidati koje ne zanima da pohađaju pomenuti kurs kod nas, ali su zato zainteresovani za polaganje ovog ispita, kako bi na taj način postali vlasnici validnog sertifikata za roletnara, treba da na prvom mestu izvrše na propisan način prijavu za njegovo polaganje. Takođe, oni moraju da dostave i svu obaveznu dokumentaciju, kao uostalom i naši polaznici, odnosno dokaz da su odradili praksu i pohađali ovu obuku, tim da je samo njima dozvoljeno i da dostave dokaz o stečenom radnom iskustvu na ovom poslu. Isto tako se i kod njih podrazumeva da važi pravilo da će, po završetku polaganja ispita, ovlašćeno lice u jednoj od poslovnica organizatora da doda zapisnik sa polaganja, kao i test.

Kurs i obuka za roletnara, ali i polaganje završnog ispita za one kandidate koji žive u gradovima u kojima ne postoji poslovnica Akademije Oxford se organizuj u onoj poslovnici organizatora koja je ujedno i najbliža konkretnom gradu. Preporuka je da ti kandidati pohađaju praksu u kompaniji koju lično budu izabrali i to u njihovom gradu, a podrazumeva se svakako da su oni u obavezi da ispune sve prethodno navedene zahteve kada je u pitanju praksa koja se na takav način organizuje. Što se tiče praćenja predavanja u ovom slučaju, ovi kandidati imaju pravo da se odluče za online obuku, jer je ona svakako najbolja opcija u toj situaciji. Trebalo bi da naglasimo i to da će svaki pojedinačni polaznik da stekne sertifikat za roletnara, a nakon uspešno položenog završnog ispita, što je zapravo i apsolutno relevantan dokaz da su oni osposobljeni za ovo zanimanje. Međutim, isto tako moraju da znaju i to da je od 01.01.2016. godine postupak vezan za upisivanje tog dokumenta u radni dosije izmenjen, tako da je to prepušteno Nacionalnoj službi za zapošljavanje. A ono što čitam ovaj postupak otežava, jeste činjenica da NSZ upisivanje sertifikata omogućuje samo osobama koje su prijavljene zvanično na njenu evidenciju. Tako da, praktično svako ko je zaposlen, a ko postane i zvanično vlasnik sertifikata za roletnaraneće imati mogućnost da odmah zahteva njegovo upisivanje u radni dosije, već to može da učini tek nakon što bude prijavljen na evidenciju službe koja je jedina i zadužena za upisivanje. A dok ne ispuni taj uslov, on može da ga koristi kao validan dokaz da je osposobljen za ovaj posao i to u apsolutno svakoj prilici.

Šta sve obuhvata kurs za roletnara?

Oblast rada za zanimanje roletnar je sve šira i šira, a budući da je osoba koja je zvanično sertifikovana za pomenuto zanimanje, na prvom mestu zadužena za ugradnju različitih vrsta roletni, ali isto tako i za određene popravke na njima. Pored toga, roletnari se bave i ugradnjom venecijanera, a zatim i trakastih zavesa, pa čak postavljaju i garnišne kada to klijenti zahtevaju, te vrši ugradnju rolo zavesa, komarnika i još mnogo toga.

Baš iz tog razloga, predavanja koja će da pohađa svaki pojedinačni polaznik, a koga zanima specijalizovani kurs i obuka za roletnara će biti usmerena na sve pomenute segmente, tako će se oni upoznati na prvom mestu sa različitim vrstama roletni. Predavači će ih u tom delu kursa naučiti i na koji način se ugrađuju aluminijumske i plastične, ali i drvene roletne.

Uz to će ih upoznati i sa različitim sitnim popravkama, a gde će biti stavljen akcenat na učenje pravilne zamene gurtni, to jest traka, a što je ujedno i najčešća intervencija koju roletnar vrši u praksi.

Obuka i kurs za roletnara podrazumeva da svi zainteresovani polaznici u teorijskom delu da nauče i šta su trakaste zavese i kako se one ugrađuje, a zatim će se upoznati i sa rolo zavesama. Takođe će da nauče i koje su to platnene roletne i venecijaneri, te koje su prednosti i manje njihove ugradnje, ali će se upoznati i sa postupkom njihove ugradnje.

Biće govora i o principu ugradnje komarnika, a što se inače sve češće traži od roletnara. Iako se automat na roletnama ne kvari tako često, činjenica je da i ovo spada u domen njihovog rada, tako da će sasvim sigurno obuka i kurs za roletnara posebnu pažnju da usmeri i na to.

Sasvim logično se očekuje da svako ko bude pohađao predavanja, te kroz praksu primeni znanja koja je u okviru njih stekao, može i vrlo lako da nađe posao u nekoj firmi, a nakon što bude stekao sertifikat za roletnara, te smo isto tako i sasvim uvereni će on biti potpuno osposobljen da vrši samostalno sve poslove roletnara.

Kako se odvija nastava za vreme trajanju kursa za roletnara?

Pored toga što neko koga interesuje obuka i kurs za roletnara pohađa predavanja, on isto tako ima dužnost i da prema odredbama zvaničnog nastavnog plana, pohađao praksu, a za koju je tačno određeno trajanje od 120 radnih sati.

Polaznik praksu pohađa u ma kojoj firmi koja ima otvoreno radno mesto za roletnara, a uz to se zahteva i da Akademija Oxford, koja je organizator ove specijalizovane obuke, sa tom firmom ima zvanično potpisan ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji. A kako već postoje kompanije sa kojima je ona taj ugovor i potpisala, to je svim polaznicima omogućeno da odaberu bilo koju od njih, jer tada prvo dobijaju garancije o kvalitetu, a uz to i informacije o cenu, te im i te, ali i sve ostale podatke obezbeđuje baš organizator.

Naravno, njima je ponuđena i mogućnost da praksu pohađaju u firmi sa kojom organizator pre toga nije imao saradnju, to jest u onoj sa kojom on nije još uvek potpisao navedeni ugovor, ali u tim situacijama se od njega zahteva da ispuni sve obaveze. A one se odnose na to da je, na prvom mestu neophodno da on našem predstavniku pruži sve informacije vezano za firmu koju je izabrao, a pošto mi moramo da potpišemo sa njom navedeni ugovor. Takođe, od tog polaznika se očekuje i da sazna sve što je vezano za pohađanje prakse i to potpuno samostalno, a isključivo od predstavnika te firme. Polaznici moraju da znaju da mi ne možemo da im damo garancije da će nastava u tom slučaju da bude organizovana onako kako bi trebalo, jer ne znamo na koji način ta firma vrši poslovanje.

Sve vrste nastave koje su u ponudi za pohađanje predavanja, zainteresovani polaznici imaju mogućnost da prate u jednoj od naših poslovnica, a osim onda kada odaberu učenje na daljinu, jer u tom slučaju oni nastavu prate preko računara, ali moraju da imaju i stabilnu internet konekciju.

Online obuka i kurs za roletnara, a koja se odvija preko računara, zapravo podrazumeva potpuno isti princip organizovanja, kao i individualna, to jest poluindividualna, a u smislu da polaznici određuju u dogovoru sa profesorom kada će predavanja da se organizuju, to jest kojom tačno dinamikom, a oni zajedno treba da se usaglase i oko tačnog datuma kada treba da počne onaj tip nastave koji su oni izabrali.

Kada je u pitanju grupna nastava, u okviru nje svaki prijavljeni polaznik treba da termine i dinamiku, a koju je ovde jasno odredio organizator, prihvati, ali i da sačeka da se formira jedna grupa u onoj poslovnici u kojoj se i on prijavio. A kako se to smatra osnovnim uslovom da bi grupni kurs i obuka za roletnara uopšte mogla da počne, zapravo se zahteva prijava najmanje četiri osobe u toj poslovnici, a najpre zato što u okviru jedne grupe može da bude minimalno upravo toliko osoba, dok je maksimalan broj polaznika u tom slučaju njih osmoro.

Iako smo pomenuli da su termini u ovom slučaju jasno određeni, koordinator za nastavu ponekad može da omogući polaznicima da se pristupi njihovoj promeni. Međutim, svi oni moraju da znaju da se to može dozvoliti samo kada svi zajedno budu to zahtevali od predavača. A isto tako moraju da znaju i da koordinator za nastavu i pored svega toga, zaista ima apsolutno pravo da im to uopšte ne dozvoli, a posebno ukoliko je siguran da bi eventualna promena ugrozila bilo koju obuku koja se tu sprovodi.

Kome je kurs za roletnara namenjen?

Svakom državljaninu Republike Srbije koji je punoletan je omogućeno da pohađa obuku i kurs za roletnara. A postoji još jedan zahtev koji se stavlja pred svakoga koga interesuje da se sertifikuje za ovo zanimanje, a on je vezan za nivo znanja koje ima prijavljeni polaznik, budući da se zahteva da to bude najmanje osnovno.

Očekuje se da prijavljena osoba poseduje dokaz da je pre toga imao prilike najmanje da završi osnovnu školu. A isto tako se podrazumeva i da onaj polaznik koji je završio određenu srednju školu do tada, u trenutku upisa treba da dostavi fotokopiju diplome te srednje škole, umesto kopije svedočanstva osnovne.

Naravno, potrebno je da dostavi i relevantan dokaz da ispunjava još dva pomenuta uslova, tako da prilikom upisa on mora da dostavi i kopiju izvoda iz matične knjige rođenih i uverenja o državljanstvu, a isključivo se za taj dokument zahteva da ne sme da bude stariji od 6 meseci.

Koliko traje obuka za roletnara?

Tri meseca je zvanični nastavnim programom definisano da traje obuka i kurs za roletnara, za koje vreme polaznik mora da pohađa i 120 radnih sati u okviru praktičnog dela.

Takođe, svako ko je zainteresovan da stekne sertifikat za pomenuto zanimanje, treba da zna i to da Akademija Oxford pruža priliku svakome ko je zainteresovan i da pomenuti kurs završi za svega dva meseca, ali se tada od prijavljenih zahteva da ispoštuju u potpunosti pravilo vezano za dinamiku pohađanja prakse.

Jednostavno rečeno, od polaznika se tada zahteva da 40 radnih sati nedeljno prisustvuje praksi i to u firmi koju će lično da izabere. A budući da radna nedelja podrazumeva dane od ponedeljka do petka, to znači da on treba da pohađa praksu po osam sati svakodnevno.

Koliko košta kurs za roletnara?

Ukupna cena koju predviđa obuka i kurs za roletnara je podeljena na dva dela i to znači da svaki polaznik plaća, sa jedne strane pohađanje predavanja, a sa druge strane nadoknadu za pohađanje praktične nastave.

Ona firma koja je zadužena za sprovođenje prakse će da navede i tačnu cenu, a polaznik koji bude izabrao opciju da samostalno pronađe firmu u kojoj će da je pohađa, treba sa njenim ovlašćenim licem da se dogovori oko toga.

Pogledajte cene u našem cenovniku.

Gde i kada se održava kurs za roletnara?

U okviru ove obuke, svaki polaznik je samim činom potpisivanja ugovora obavezan da pohađa oba dela, a koja obuhvata kurs i obuka za roletnara. Tačnije rečeno, od njega se zahteva da pristupi pohađanju predavanja, to jest teorijskog dela, a potom i da prisustvuje praktičnom delu i to tačno onako kako je definisano aktuelnim nastavnim programom, prema kome se ovaj kurs i sprovodi.

Ipak, on ima i mnogobrojne olakšice, pošto prvo može da odabere da li želi da predavanja prati u formi individualne, poluindividualne ili grupne nastave, te takođe može i da odabere obuku preko interneta. Pored toga, polaznik treba i da izabere firmu u kojoj će da pohađa 120 radnih sati prakse, jer je tako zvanično predviđeno nastavnim programom.

Uslov za pohađanje prakse, odnosno za odabir konkretne firme u kojoj će se ona odvijati, jeste da ona prvo posluje u okviru konkretne oblasti, to jest da u tom trenutku ima otvorenu radnu poziciju za roletnara, a naravno potrebno je da uopšte želi da omogući zainteresovanom polazniku da pohađa praksu.

Ono što jeste značajna olakšica za sve polaznike svakako je činjenica da Akademija Oxford već ima saradnju sa mnogim takvim firmama, tako da oni mogu da odaberu da u nekoj od njih pohađaju praksu. Ukoliko baš to bude njihova odluka, značajno će uštedeti vreme, najpre zato što ćemo ih mi obavestiti o njenoj ceni, na prvom mestu, a zatim i o svemu ostalom što se odnosi na njihove obaveze u tom slučaju. Naravno, mi tada dajemo i garancije visokog kvaliteta prakse, pošto odlično poznajemo način na koji odabrana firma posluje, budući da smo sa njom već imali poslovnu saradnju.

Sa druge strane, svaki polaznik može da se odluči i za drugu ponuđenu varijantu, to jest da on sam izabere firmu u kojoj će praksu da pohađa, ali tada mora biti svestan da ima i mnoge obaveze koje sigurno ne bi imao da odabere prvu ponuđenu opciju. Radi se o tome da mi u toj situaciji zahtevamo da polaznik prvo dostavi nama podatke koji su vezani za konkretnu firmu, prvenstveno zato što je neophodno da pre nego što počne sa pohađanjem prakse, mi sa njom potpišemo ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji. Takođe se od njega zahteva i da sve detalje dogovori sa licem koje je za to zvanično ovlašćeno u okviru odabrane kompanije. A mi ne možemo pružiti garancije tom polazniku vezano za kvalitet nastave, što svakako ne znači da praksa neće biti kvalitetna, ali jednostavno moramo da se ogradimo, pošto nismo upoznati sa načinom njenog poslovanja.

Kurs i obuka za roletnara obuhvata i pohađanje predavanja, tako da svaki prijavljeni polaznik treba da svoju odluku o tome koji tip nastave želi da prati, iznese ovlašćenom licu u onoj poslovnici u kojoj se upisuje. Od mogućnosti, u ponudi je pohađanje grupne nastave, zatim individualni i poluindividualni kurs, ali isto tako postoji i opcija učenja na daljinu.

Jedina situacija kada se nastava ne održava u prostorijama jedne od poslovnica organizatora, jeste kada polaznik želi da je prati preko interneta, ali se u tim situacijama od njega zahteva da obezbedi visok kvalitet nastave, to jest on mora da osim računara, ima i stabilnu internet konekciju. Taj tip obuke se odvija prema potpuno istim principima, kao i individualna, to jest poluindividualna, a u smislu da je prisutan samo jedan polaznik, to jest po želji može ih biti i dvoje, kao i kod poluindividualne obuke, ali zato on sa svojim profesorom ima pravo da se dogovori oko svega. Preciznije rečeno, profesor i polaznik se usaglašavaju kako oko tačnog datuma kada će konkretna obuka i kurs za roletnara da počne, tako isto i oko termina u kojima će predavanja da se održavaju, te oko oko njihove dinamike.

Princip prema kome se organizuje grupna nastava je sasvim drugačiji, jer je zasnovan na tačno definisanim terminima, a koje polaznici svakako prihvataju već prilikom upisivanja. Dinamika je isto u ovom slučaju tačno određena, ali obuka i kurs za roletnara koji se ovako organizuje ne počinje odmah pošto polaznik izvrši prijavu, a što jeste slučaj kod ostalih. Naime, za grupni kurs je važno da svaki polaznik zna da se od njega očekuje da sačeka da se grupa u toj poslovnici formira, a da bi se to dogodilo mora se prijaviti minimum 4 polaznika, dok ih u jednoj grupi može biti najviše osmoro.

Dodatne napomene:

 • zainteresovane osobe su obavezne da se prijave za pohađanje ove obuke, a to mogu da urade preko mejla ili telefona, te im je isto tako dozvoljeno i da lično dođu u poslovnicu i prijave se
 • obaveza polaznika je da bude lično prisutan kada se bude sprovodilo upisivanje i da dostavi obaveznu dokumentaciju, to jest da ponese važeći lični dokument, jer tada on potpisuje ugovor sa organizatorom
 • sve obaveze koje su definisane ugovorom, a vezane su za plaćanje, polaznik mora da obavlja u tačno određenom roku i to u onoj poslovnici u kojoj predavanja pohađa, to jest direktno u onoj u kojoj je izvršen upis
 • obuka i kurs za roletnara podrazumeva pohađanje dva dela i oni se potpuno odvojeno jedan od drugoga i plaćaju
 • kompanija koja praksu organizuje, navodi i cenu za nju, a organizator u tom slučaju nema nikakvog uticaja na visinu nadoknade
 • izrada sertifikata i dodatka sertifikatu, kao i polaganje završnog ispita, odnosno literatura, te pohađanje one vrste nastave koju lično odabere, dobije svaki polaznik koji plati teorijski deo koji sadrži kurs i obuka za roletnara
 • oni kandidati koji su zainteresovani samo za sticanje sertifikata za roletnara, a zadovoljavaju pomenute uslove, moraju da polože završni ispit, to jest prvo da se za njegovo polaganje prijave, a zatim i da dostave svu potrebnu dokumentacijuCena kursa i obuke za roletnara je 18,000 RSD

U cenu su uračunati:

 • Priručnik
 • Polaganje završnog ispita
 • Izrada sertifikata

* NAPOMENA:

U cenu nije uračunato pohađanje praktične nastave

 • Ukoliko se odlučite da praktičnu nastavu pohađate u firmi sa kojom Akademija Oxford ima poslovnu saradnju, cena praktične nastave se kreće od 5000 RSD mesečno.
 • Ako sami pronađete firmu gde ćete pohađati praksu, cena je stvar dogovora između vas i te firme. U tom slučaju Akademija Oxford nije odgovorna za kvalitet prakse.

Spisak gradova za kurs i obuku za roletnare


Literatura za roletnare

Priručnik - Skripta - Knjiga za Roletnare - Akademija Oxford
ISPITNI CENTRI
 • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
 • ICDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje