Kurs za stakloduvača

Kratak opis

Polaznici se upoznaju sa: procesom izrade proizvoda od stakla; alatom; popravkom oštećenja na staklu.

Opšte informacije

Cena | Trajanje kursa: 240 radnih sati

Uzevši u obzir da je dobro poznato da osoba koja je kvalifikovana zastaklo duvača ima mogućnost da napravi ono što još uvek nijedna mašina ne može, to ovo zanimanje spada u red ne samo izuzetno cenjenih, već i naročito traženih na globalnom tržištu rada. Ne možemo a da ne primetimo i da su i obuka i kurs za stakloduvača, koji se organizuju u sklopu Akademije Oxford vrlo traženi među polaznicima i to najpre zato što je ovo, takođe i prilično dobro plaćeno zanimanje.

Svako ko želi da pohađa navedeni kurs, odnosno da postane i zvanično kvalifikovan za obavljanje ovog posla, ima obavezu da prvo izvrši prijavljivanje, a što može da učini u sklopu bilo koje poslovnice pomenute institucije.Sem ličnog prijavljivanja, zainteresovanim osobama je na raspolaganju i prijava putem telefona jedne od poslovnica, kao i mogućnost dana zvaničan mejl organizatora obuke pošalju podatke koji su važni za njeno pohađanje. A osim što treba da navedu u tom mejlu svoje prezime i ime, kao i datum rođenja, od njih se očekuje i da u njemu napišu u kojoj od preko 20 poslovnica, a koliko ih u ovom trenutku organizator ima u celoj zemlji, žele da pohađaju teorijski deo nastave, kao i u kojoj im odgovara da se izvrši upisivanje.

Obavezna dokumentacija za upis na obuku podrazumeva dostavljanje fotokopija svih navedenih dokumenata, odnosno izvoda iz matične knjige rođenih i uverenja o državljanstvu (ne sme da bude starije od 6 meseci), kao i svedočanstva osnovne škole ili diplome one srednje škole koju je taj polaznik imao prilike da prethodno završi.

Pored toga što polaznici koji žele da pohađaju ovu obuku moraju biti punoletni, od njih se zahteva samo da imaju minimum stečeno obrazovanje. A kako prijava, tako i obuka i kurs za stakloduvača može biti organizovana cele godine i to u skladu sa potrebama. Naime, ovo se prvenstveno odnosi na rad u grupama, a kada polaznici teorijski deo ove obuke prate sa još nekoliko njih, tačnije u jednoj grupi može biti od četvoro do najviše osmoro ljudi. Međutim, važno je da znate da se grupni kurs ne organizuje u svim poslovnicama, nego samo u onima u kojima se oformi grupa, to jest prijavi najmanje 4 polaznika.

Osim grupne, u teorijskom delu organizujemo i poluindividualnu, kao i individualnu, te obuku preko interneta. A princip njihovog organizovanja je potpuno drugačiji nego kod grupne nastave, tako da u tom slučaju svaki pojedinačni polaznik ima mogućnost izbora kako termina, tako i dinamike, a prema kojoj će nastava da se u tom slučaju odvija, to jest oni dogovaraju i datum kada će ona da počne.

Važno je, takođe da naglasimo i to da polaznik treba da odabere kompaniju u kojoj će da odradi 240 radnih sati, a koliko predviđa obuka i kurs za stakloduvača u praktičnom delu. Mi im preporučujemo da odaberu onu firmu sa kojom je Akademija Oxford sarađivala, to jest sa kojom je i zvanično potpisala ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji i to najpre zato što će biti rasterećeni, budući da mi tada dajemo informacije o uslovima za njeno pohađanje, ali polaznike informišemo i o njenoj ceni, te im pružamo i garancije kvaliteta takve prakse.

Sa druge strane, svaki polaznik može i da odluči samostalno da pronađe firmu i sa njenim predstavnikom se dogovori oko svega što se odnosi na organizovanje prakse, ali ono što taj polaznik mora da zna jeste da mu mi nećemo dati garancije njenog kvaliteta, ali zahtevamo da nam dostavi sve podatke koji će nam biti potrebni za potpisivanje ugovora o poslovno - tehničkoj saradnji sa tom kompanijom, jer on tek nakon toga može i da pohađa praksu.

Osnovni uslov za izlazak na polaganje ispita za proveru znanja se odnosi na odrađenu praksu u trajanju koje jasno navedeno, a kandidati koji ne pohađaju pomenutu obuku, nego samo žele da polažu ovaj ispit, mogu i da umesto toga dostave dokaz o stečenom radnom iskustvu.

Na završnom ispitu je prisutno ukupno 15 pitanja, stim što ih je tri u usmenom, a 12 u pismenom delu.

Napominjemo i to da se oba dela koja obuhvata kurs i obuka za stakloduvača plaćaju odvojeno, a za cenu praktičnog dela je odgovorna kompanija u okviru koje je polaznik pohađa. A što se tiče plaćanja teorijskog dela, svi naši polaznici će da dobiju literaturu (skripta ili priručnik), koja će im sasvim sigurno biti od koristi kada se budu pripremali za polaganje pomenutog ispita, te je u tu cenu uračunato i njegovo polaganje, a svaki polaznik će takođe dobiti i izrađen sertifikat, to jest dodatak sertifikatu.

Inače, taj dokument je sa pravne tačke gledišta potpuno validan, uzevši u obzir da ga sve nadležne institucije na teritoriji naše zemlje priznaju, mada se može koristiti i u nekim zemljama okruženja, stim da neće moći baš svi kandidati koji ga steknu da ga odmah upišu u svoju radni dosije. Ovo, naravno ni u kom slučaju ne zavisi od organizatora obuke, već od odredbi zakona koje su od 01. 01.2016. godine potpuno izmenjene, tako da je upisivanje sertifikata povereno samo Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Ali, ova služba upisuje sertifikate samo za one kandidate koji se nalaze na njenoj zvaničnoj evidenciji, što znači da su nezaposleni, te upisivanje vrši elektronski. Tako da svaki kandidat koji nije prijavljen na NSZ evidenciju mora da sačeka da ispuni ovaj uslov, to jest da bude prijavljen na njenu evidenciju. A on svakako ima dozvolu da stečeni sertifikat bez ikakvih prepreka koristi kad god je to potrebno, te da pomoću njega dokaže da je kvalifikovan za posao stakloduvača.

Svaka osoba koja pohađa obuku i kurs za stakloduvača u Akademiji Oxford ima obavezu da nakon položenog ispita, uz obaveznu dokumentaciju koju dostavlja i u trenutku upisa, svakako priloži i original potvrde o savladanoj stručnoj obuci, to jest dokaz o odrađenoj praksi, kao i ugovor koji smo sa njima potpisali. A pre izrade sertifikata se dostavlja i završni test, odnosno zapisnik sa polaganja pomenutog ispita.

Isto tako, svi oni kandidati koji žele samo da polažu ispit za proveru znanja, ali ne i da pohađaju ovaj kurs, treba da dostave potvrdu o odrađenoj praksi i to u originalu, a koju izdaje kompanija u kojoj su je pohađali ili mogu da dostave i dokaz da su stekli radno iskustvo na tom poslu. Podrazumeva se da će oni izvršiti prijavu u zadatom roku, a takođe je potrebno da dostave i obaveznu dokumentacija, pa nakon što budu položili završni ispit, njihovoj dokumentaciji će biti dodat i taj test, odnosno zvaničan zapisnik sa polaganja.

U slučaju da neko ko ispunjava osnovni zahtev, a želi da stekne validan sertifikat za zanimanje stakloduvač, a pritom živi u nekom gradu u našoj zemlji u kome Akademija Oxford još nije otvorila svoju poslovnicu, on na prvom mestu ima mogućnost da teorijski deo koji predviđa obuka i kurs za stakloduvača prati online, a zatim bi trebalo da se samostalno pobrine za pronalaženje odgovarajuće kompanije u tom gradu u kojoj će da odradi praksu i to prema prethodno opisanim uslovima.


Šta obuhvata kurs za stakloduvača?

Ovo zanimanje se, u principu tretira na prvom mestu kao kreativno, ali se u svakom slučaju od svakoga ko želi da pohađa kurs i obuku za stakloduvača, to jest da se sertifikuje za to zanimanje, zahteva da ima izuzetno zdrava pluća, kao i srce i to najpre zbog prirode ovog posla. Uz to bi trebalo i da prijavljeni polaznici imaju vrlo spretne prste, te naravno ni u kom slučaju oni ne smeju da budu daltonisti.

Za vreme trajanja teorijskog dela ove obuke polaznici će biti upoznati sa samim postupkom rada, ali isto tako i sa pravilnim korišćenjem vatre, odnosno svih alata koji se primenjuju. Budući da osoba koja se zaposli na ovoj radnoj poziciji na prvom mestu izrađuje minimalne serije konkretnih proizvoda, ali i popravlja oštećenja koja su nastala na predmetima od stakla, to će profesori sve polaznike da upoznaju i sa jednim i sa drugim postupkom.

Mada se predmeti na ovaj način mogu izrađivati i ručno i mašinski, fokus tokom teorijskog dela pomenutog kursa će biti najpre usmeren na ručnu izradu predmeta od stakla, ali će polaznici dobiti i jasne smernice vezano za upotrebu mašina u ovom procesu.

Naravno, oni će im tada predočiti i sve one detalje koji mogu da utiču na izradu različitih vrsta predmeta od stakla koji se izrađuju na ovaj način, tako da će im objasniti i na koji način mogu eventualne poteškoće da se izbegnu, a kako bi polaznik koji sa uspehom bude položio završni ispit i kvalifikovao se za ovaj posao mogao zaista da ga obavlja što bolje i kvalitetnije, što uostalom i jeste osnovna svrha pohađanja pomenutog kursa.

Uzevši u obzir da je u pitanju specifično zanimanje, te da je adekvatna zaštita osobe koja ga obavlja vrlo bitan faktor, to znači da će svako ko bude pratio teorijski deo ovog kursa biti u potpunosti upoznat i sa svim onim odredbama zakona o zaštiti na radu, ali i o bezbednosti, a koje mogu biti relevantne za nekoga ko je zaposlen na ovoj radnoj poziciji.

Kako se sprovodi nastava tokom kursa za stakloduvača?

Za vreme trajanja pomenute obuke svaki polaznik ima obavezu da prati i teorijski i praktični deo, a takođe mu se pruža prilika i da bira da li će praksu da pohađa u kompaniji sa kojima organizator ima saradnju ili u onoj sa kojom do tada on nije sarađivao.

Osnovni razlog zbog čega Akademija Oxford svojim polaznicima preporučuje da se odluče, ipak za prvu ponuđenu opciju, te da praksu pohađaju kod njenih poslovnih partnera jeste taj, što u tom slučaju oni dobijaju sve neophodne garancije za njen visok kvalitet, ali i za to što organizator kursa u tom slučaju polaznicima daje informacije o svemu što je potrebno za pohađanje prakse, kao i o ceni. A u drugoj navedenoj situaciji, odnosno kada polaznik praksu pohađa u ma kojoj firmi koju samostalno odabere, ne samo da neće dobiti podatke o ceni od nas, već ne dajemo ni garancije za njen kvalitet, budući da nemamo saznanja o tome kako se praksa u okviru tih kompanija organizuje. Pored toga, taj polaznik ima obavezu prvo da se dogovori o detaljima vezanim za pohađanje prakse sa ovlašćenim licem konkretne kompanije, a potom da nam pruži sve one podatke koji su potrebni za potpisivanje ugovora o poslovno - tehničkoj saradnji, jer on tek posle toga može da počne da pohađa praksu.

Za teorijski deo koji obuhvata kurs i obuka za stakloduvača važi pravilo da svaki polaznik, isto tako ima mogućnost izbora, ali u ovom slučaju vezano za tip obuke koji želi da pohađa. U ponudi su, osim grupne nastave i individualna, te poluindividualna, ali se ovaj može pratiti i preko interneta. U zavisnosti od potreba svakog pojedinačnog polaznika zavisiće i koji tip nastave on bira, a treba naglasiti da je za grupnu karakteristično to što polaznici imaju obavezu da prihvate termine koje definiše organizator. U ovom slučaju, organizator određuje i dinamiku odvijanja nastave, a ova vrsta kursa počinje tek kada se prijavi dovoljan broj osoba u jednoj od poslovnica. Pod tim se misli na minimalno 4 polaznika, jer se tek nakon toga može grupa i formirati. Uz to, ovde termini svakako ne mogu da se menjaju jer su, kao što smo pomenuli, unapred određeni, ali u onoj situaciji kada baš svi polaznici koji čine jednu grupu iznesu zahtev predavaču za promenom termina, koordinator za nastavu možda i može da dozvoli promenu. Uslov za to jeste da on sa sigurnošću utvrdi da promena termina neće imati loš efekat na sve ostale kurseve koji se odvijaju u konkretnoj poslovnici. Ipak, u obavezi smo da naglasimo i to da ovo svakako ne treba razumeti kao ustaljeni običaj, jer mi to ne praktikujemo naročito često.

A sve ostale vrste nastave koje smo pomenuli polaznicima daju mogućnost da sami, naravno u dogovoru sa profesorom koji će i da drži obuku, dogovore ne samo termine, nego i dinamiku, a prema kojoj će se nastava odvijati. Oni isto tako treba da definišu i datum kada će kurs i obuka za stakloduvača početi, a trebalo bi da znate i to da se za pohađanje online nastave zahteva da svaki pojedinačni polaznik ima, naravno sopstveni računar preko koga će je pratiti, ali je uslov da on bude spojen stabilnom vezom sa internetom.

Kome je namenjena obuka za stakloduvača?

Sve one osobe koje su punoletne i koje žele da steknu zvanično priznat sertifikat za stakloduvača, imaju mogućnost da pohađaju nastavu u okviru Akademije Oxford.

Međutim, svako koga zanima kurs i obuka za stakloduvača ima obavezu da ispuni još jedan uslov, a koji je vezan za prethodno školovanje, uzevši u obzir da se od svih zainteresovanih polaznika zahteva da imaju najmanje završenu osnovnu školu. Upravo o tome oni obavezno moraju da dostave relevantan dokaz kada se budu upisivali, a to se odnosi na fotokopiju svedočanstva osnovne škole, to jest na kopiju diplome srednje škole, ako su je zavrpili.

Koliko traje obuka i kurs za stakloduvača?

Kurs i obuka za stakloduvača, prema odredbama zvaničnog nastavnog plana, traju ukupno tri meseca.

Svi oni polaznici koji iz nekog razloga treba da steknu pomenuti sertifikat u kraćem periodu od tog, mogu da se odluče za intenzivniji način pohađanje prakse kako bi navedeni kurs završili za dva meseca. A u tom slučaju se od njih zahteva da svakoga dana za vreme trajanje jedne radne nedelje, to jest u periodu od ponedeljka do petka, pohađaju praksu i to osam sati na dnevnom nivou, to jest ukupno 40 sati za jednu radnu nedelju.

Koliko košta kurs za stakloduvača?

Samim tim što u okviru navedenog kursa postoje dva dela, to automatski znači i da se oni plaćaju odvojeno.

Svaki polaznik koji bude platio teorijski deo će dobiti mogućnost da pohađa tačno određenu vrstu nastave, ali i literaturu iz koje treba da se priprema za završni ispit. Sem toga, u cenu koja je dole navedena se uračunava i polaganje završnog ispita, kao i izrađivanje sertifikata i dodatka sertifikatu.

Polaznik samostalno treba da precizira cenu ukoliko praksu odlučili da pohađa u ma kojoj kompaniji sa kojom mi nismo imali saradnju, a cena tada ne zavisi od nas i mi na nju nemamo nikakav uticaj.

Pogledajte cene u našem cenovniku.

Gde i kada se održava obuka za stakloduvača?

Obuka i kurs za stakloduvača se organizuje u svim poslovnicama Akademije Oxford i to u okviru teorijskog dela, ali svaki prijavljeni polaznik isto tako je obavezan i da u trajanju od 240 radnih sati odradi praktičan deo u kompaniji koja posluje u konkretnoj oblasti. Zapravo, on bira između onih firmi sa kojima organizator ima saradnju i onih sa kojima ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji nije sklopljen.

Polaznik koji se odluči da praksu pohađa kod naših poslovnih partnera će od dobiti na prvom mestu garancije koje se odnose na njen kvalitet, a budući da smo potpuno sigurni u način poslovanja te kompanije, pa iz tog razloga možemo i da tvrdimo da će praksa u tom slučaju biti organizovana prema svim pravilima koja se podrazumevaju. Isto tako, mi ćemo njima pružiti i sve relevantne informacije vezano za cenu prakse u tom slučaju, kao i o svim potrebnim detaljima.

Ali, svaki onaj polaznik koji se, i pored svega navedenog bude odlučio za drugu ponuđenu varijantu, mora da zna da se od njega očekuje na prvom mestu da dogovori sve detalje sa predstavnikom odabrane kompanije, te da se tada informiše i o ceni prakse. Zatim je neophodno da obavesti predstavnika Akademije Oxford o poslovnim podacima kompanije koju je odabrao, a kako bi on bio u mogućnosti da što pre pripremi sva ona dokumenta koja se zahtevaju prilikom potpisivanja ugovora o poslovnoj saradnji, pošto to predstavlja osnovni uslov da taj kandidat počne da pohađa praksu.

Pored prakse, svako ko pohađa obuku i kurs za stakloduvača ima obavezu da pohađa i teorijski deo, a tu se njemu nudi mogućnost da nastavu prati individualno ili u paru (poluindividualna), odnosno u grupi (četvoro do osmoro polaznika), te isto tako mogu i da ovaj kurs prate preko interneta. Takođe i ovde polaznici imaju priliku da sami odaberu koju vrstu nastave će pohađati, a što se tiče principa organizovanja poluindividualne, individualne i online obuke, on je specifičan u tom smislu što svakom pojedinačnom polazniku nudi mogućnost da on sa svojim profesorom samostalno dogovori kada će obuka i kurs za stakloduvača koju odabere da počne. Ali oni treba i da dogovore detalje koji se odnose na termine i dinamiku, a po kojoj će se predavanja odvijati. Naravno sve pomenute vrste nastave se organizuju u našim poslovnicama, sem one koju polaznik može da prati preko interneta, ali tada se od njega zahteva da ima prvo računar preko koga će pratiti nastavu, a drugo da on na internet on bude spojen preko stabilne veze, a kako bi se taj tip nastave odvijao prema predviđenim pravilima i bez ikakvih smetnji.

Ono što grupnu nastavu razlikuje u odnosu na sve navedene jesu termini, to jest dinamika, a koju u ovom slučaju ne određuje polaznik, već organizator obuke. Inače, polaznici koji prihvate da pohađaju ovu vrstu bastave, ne mogu da menjaju termine, sem u izuzetno retkim prilikama, ali i tada pod uslovom da to ne utiče na ostale kurseve koji se u toj poslovnici odvijaju. Trebalo bi da svi polaznici znaju i da grupni kurs i obuka za stakloduvača mogu da budu organizovani samo u okviru poslovnice u kojoj bude prijavljeno najmanje 4 polaznika, uzevši u obzir da je to minimalan broj osoba potrebnih za formiranje grupe.

Dodatne napomene:

  • kandidati koji žele da postanu vlasnici sertifikata za stakloduvača moraju prvo da se prijave za polaganje završnog ispita, a pre nego što pristupe polaganju, dužni su da dostave svu zahtevanu dokumentaciju koja mora da uključuje i potvrdu o radnom iskustvu na ovim poslovima ili dokaz da su odradili praksu u navedenom trajanju, a tu potvrdu izdaje kompanija u kojoj su praksu i pohađali
  • plaćanja koja su obavezna prema potpisanom ugovoru, polaznici vrše u poslovnici Akademije Oxford u kojoj odluče da pohađaju teorijski segment nastave, to jest upravo u onoj u kojoj vrše upis
  • svako je dužan da upisu lično prisustvuje i da ima važeći lični dokument sa fotografijom, to jest da dostavi dokumentaciju koja je obavezna
  • zainteresovani polaznici se prijavljuju za pohađanje ovog kursa cele godine direktno u našim poslovnicama ili preko mejla, to jest na broj telefona jedne od njih
  • kako se teorijski segment plaća odvojeno od praktičnog, to polaznici moraju znati da cena prakse varira samo u zavisnosti od toga gde je pohađaju, jer cenu u ovom slučaju prvenstveno formira kompanija koja će praksu i organizovati
  • cena koja je navedena za teorijski deo koji predviđa kurs i obuka za stakloduvača obuhvata i literaturu koja je ppotrebna za pripremu polaganja završnog ispita, a zatim i nadoknadu za njegovo polaganje, kao i izrađivanje sertifikata i dodatka sertifikatu

Cena kursa i obuke za stakloduvača je 18,000 RSD

U cenu su uračunati:

  • Priručnik
  • Polaganje završnog ispita
  • Izrada sertifikata

* NAPOMENA:

U cenu nije uračunato pohađanje praktične nastave

  • Ukoliko se odlučite da praktičnu nastavu pohađate u firmi sa kojom Akademija Oxford ima poslovnu saradnju, cena praktične nastave se kreće od 5000 RSD mesečno.
  • Ako sami pronađete firmu gde ćete pohađati praksu, cena je stvar dogovora između vas i te firme. U tom slučaju Akademija Oxford nije odgovorna za kvalitet prakse.

Spisak gradova za kurs i obuku za stakloduvače


Literatura za stakloduvače

Priručnik - Skripta - Knjiga za stakloduvače - Akademija Oxford
ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje