Kurs za zanimanje preser

Kratak opis

Polaznik se upoznaje sa: radom na mašinama (presama) za oblikovanje i rezanje materijala, operacijama koje se na njima obavljaju, održavanjem mašina.

Opšte informacije

Cena | Trajanje kursa: 240 radnih sati

U slučaju da imate minimalno diplomu osnovne škole, a kada želite da steknete sertifikat koji će vam pomoći da se bavite poslom presera, nudimo vam mogućnostda po najpovoljnijim uslovima to učinite u svim poslovnicama Akademije Oxford.

Kurs i obuka za zanimanje preser je namenjena svim polaznicima koji žele da se upoznaju sa radom na presama, a koje služe za oblikovanje, odnosno rezanje različitih materijala i svim ostalim detaljima koji se svrstavaju u odgovornost osobe zaposlene na ovoj radnoj poziciji, a koja je prilično zastupljena na tržištu rada, što znači da ćete vrlo brzo po završetku ove obuke biti u prilici i da pronađete zaposlenje u struci.

Imate mogućnost da se za pohađanje ove obuke prijavite direktno u našim poslovnicama, a možete i da nas kontaktirate putem telefona ili mejla i na taj način izvršite prijavu. Kada se budete upisivali, u obavezi ste da dođete lično u prostorije naše poslovnice i da tom prilikom ponesete kopiju izvoda iz matične knjige rođenih, kao i kopiju uverenja o državljanstvu, a koje nije starije od šest meseci, te da dostavite kopiju ili svedočanstvo osnovne škole ili, pak diplome srednje škole, a u zavisnosti od toga koji ste nivo obrazovanje imali prilike da steknete. U obaveznu dokumentaciju za upisivanje se svrstava i validan lični dokument sa fotografijom, a što se odnosi kako na ličnu kartu, tako i na vozačku dozvolu, odnosno pasoš. Naglašavamo i to da svaki polaznik koji poseduje lični dokument sa čipom ima obavezu da prilikom upisivanja ponese i očitan dokument.

Kada bude završena obuka i kurs za zanimanje preser, svi polaznici imaju mogućnost da polažu završni ispit, a tada je neophodno da dostave i dokaz o obavljenoj stručnoj praksi koja je trajala 240 i više sati i svu ostalu obaveznu dokumentaciju, kako bi im bio izrađen sertifikat. Tom prilikom se prilaže i završni test i ugovor koji je sklopljen sa Akademijom Oxford, odnosno zapisnik.

U cenu ove obuke je pored nadoknade za polaganje završnog ispita, uračunata i skripta, kao i izrada sertifikata i dodatka sertifikatu.

Osnovni uslov za izlazak na završni ispit jeste da je kandidat pohađao minimum 80 procenata nastave, a ispit se sastoji od dva dela i to usmenog i pisanog, stim da se u okviru usmenog dela nalazi 3, a okviru pisanog 12 pitanja.

Sertifikat i dodatak sertifikatu koji će steći svaki polaznik koji bude položio završni ispit je moguće upisati u radni dosije odmah, ali isključivo ukoliko je polaznik na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, uzevši u obzir da od 01.01.2016. godine upravo ta služba vrši elektronsko upisivanje sertifikata. A ako polaznik nije na toj evidenciji, to jest ukoliko je zaposlen on će morati da sačeka sa upisivanjem sertifikata, jer se isključivo to vrši za nezaposlena lica, pa dok ne bude ponovo bio na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, polaznik ima mogućnost da stečeni sertifikat preda svom trenutnom nadređenom.

A da bi polaznik stekao uslov da izađe na ovaj ispit, on mora da završi i teorijski deo koji podrazumeva kurs i obuka za zanimanje preser, ali isto tako i odrađen praktičan deo. U svim poslovnicama Akademije Oxford se sprovodi teorijski deo ove obuke i to kako prema pravilima grupne, odnosno individualne i poluindividualne nastave, tako se polaznicima nudi mogućnost i da obuku pohađaju online. U obavezi smo da naglasimo da grupe broje od četvoro do osmoro polaznika, a termini i dinamika održavanja časova kod ovog tipa nastave su sasvim jasno definisani i uglavnom ne mogu da se menjaju. Za sve ostale tipove nastave važi pravilo da se polaznici sa svojim predavačima o svemu dogovaraju, to jest kako o terminima, tako i o tačnom datumu početka nastave, ali i o dinamici po kojoj bi trebalo časovi da se održavaju. Jedino što polaznik koga zanima obuka i kurs za zanimanje preser koja se obavlja preko interneta mora da ispuni, osim što mora da ima računar, jeste da poseduje i stabilnu internet vezu.

Praktičan deo obuke se odvija u firmama sa kojima Akademija Oxford ostvaruje poslovno - tehničku saradnju i tada organizator obuke u potpunosti stoji iza visokog kvaliteta prakse. Isto tako se podrazumeva i da svaki polaznik ponaosob ima mogućnosti da samostalno odabere neku kompaniju u kojoj želi da pohađa praktičan deo kursa, ali tada mi nismo odgovorni ni za kvalitet, a ni za cenu ovakve vrste nastave. Važno je da znaju i to da je neophodno da nam dostave sve podatke o određenoj kompaniji, a kako bismo pripremili dokumenta za potpisivanje ugovora o poslovno - tehničkoj saradnji, uzevši u obzir da se to smatra osnovnim uslovom za pohađanje prakse u toj firmi.

Pored svega toga, pružamo mogućnost i eksternim kandidatima, to jest onima koji ne pohađaju obuku i kurs za zanimanje preser kod nas, da polažu samo završni ispit, a kako bi na taj način stekli validan sertifikat. U tim situacijama se osim obavezne dokumentacije, odnosno validnog ličnog dokumenta, kopije krštenice i uverenja o državljanstvu mlađeg od 6 meseci, te kopije diplome srednje škole ili svedočanstva osnovne škole, očekuje da kandidat dostavi i potvrdu o uspešno savladanoj praktičnoj obuci, ali bez ugovora sa Akademijom Oxford, te da izvrši prijavu na propisan način. Prilaže se i završni test, odnosno zapisnik sa polaganja ispita, a ukoliko kandidat živi u nekom gradu u našoj zemlji u kome ne postoji naša poslovnica, mada se one nalaze na preko 20 lokacija širom Srbije, on takođe može da praktičnu nastavu pohađa onako kako je opisano. A to podrazumeva da sam pronađe firmu u kojoj želi da pohađa praksu, ali i da ispuni sve navedene uslove. Završni ispit za ove polaznike, kao i teorijski deo, ako želi da ga pohađa, se isključivo sprovodi u našim poslovnicama, tako da taj kandidat bira onu poslovnicu koja mu je najbliža.

Nastavni plan za obuku i kurs za zanimanje preser

Osoba koja je zaposlena na radnoj poziciji preser zapravo je fokusirana na rad sa specijalnim mašinama, takozvanim presama koje se koriste za rezanje, to jest oblikovanje različitih vrsta materijala. A uzevši u obzir da postoji nekoliko grupa ovih alatnih mašina i polaznici će od strane predavača tokom obuke biti upoznati sa različitim tipovima presa i načinom njihovog funkcionisanja. Osim sa standardnim presama koje su namenjene uglavnom savijanju i sečenju različitih materijala, polaznici će se upoznati i sa specijalnim presama koje su namenjene spajanju delova u različitim industrijama, tako da možemo slobodno reći da će im obuka i kurs za zanimanje preser omogućiti sva potrebna znanja, te se po njenom završetku i sticanju sertifikata oni mogu snaći u apsolutno svakoj grani industrije, a gde se koriste prese.

U domen rada presera spada i održavanje mašina na kojima rade, a da bi mogli da se njime bave, polaznici moraju podrobno da se upoznaju sa svim delovima koji čine različite tipove prese, tako da će predavači posvetiti posebnu pažnju i ovom delu.

Budući da je reč o vrlo odgovornom zanimanju, a mogli bismo reći čak i rizičnom, vrlo bitan segment nastavnog plana koji predviđa kurs i obuka za zanimanje preser je usmeren na oblast bezbednosti i zaštite na radu, a to znači da će se polaznici upoznati sa svim onim merama koje treba preduzeti da bi se izbegle eventualne povrede. Takođe će naučiti i kako se postupa u situacijama kada do povrede dođe, a sve to će im biti od od izuzetno velike koristi prilikom obavljanja konkretnog zanimanja, što će moći da učine po završetku ove obuke.


Kako se odvija nastava tokom kursa za zanimanje preser?

Nastava u okviru ove obuke se odvija u dva segmenta i to podrazumeva kako teorijski, tako i praktičan deo. A što se tiče teorijskog dela, on se odvija isključivo u poslovnicama Akademije Oxford, a koje se nalaze širom Srbije.

Svaki polaznik ovde ima mogućnost izbora, jer se obuka i kurs za zanimanje preser odvija kao grupna, ali i poluindividualna nastava, a polaznicima je na raspolaganju i izbor između online i individualne nastave. U poslovnici u kojoj se prijavi minimalno 4 polaznika, to jest u onoj u kojoj se formira grupa, se odvija grupna obuka. Termini, to jest dinamika su u ovom slučaju precizno određeni i nisu podložni promeni, a samo u onim slučajevima kada se zahtev za promenom termina u okviru grupne obuke iznese od strane svih polaznika te grupe, te za to postoje realni uslovi u određenoj poslovnici eventualno može da dođe do njihove promene. Ali polaznici moraju znati da to nije uobičajena praksa kada je u pitanju grupna obuka i kurs za zanimanje preser. Kod individualne, to jest poluindividualne i nastave preko interneta, polaznici imaju visok stepen slobode, a što znači da se o datumu početka nastave dogovaraju sa profesorom, ali isto tako i o dinamici i terminima kada časovi treba da se održavaju. Primarni uslov koji se stavlja pred svakog polaznika zainteresovanog za pohađanje ove obuke online jeste posedovanje kako računara, tako i stabilne internet konekcije.

Za praktični deo ove obuke važi pravilo da polaznici sami biraju gde žele da je pohađaju, a od opcija imaju najpre firme sa kojima Akademija Oxford već ima potpisan ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji i firme sa kojima još uvek nismo bili u prilici da potpišemo taj ugovor. A ukoliko polaznik bude odlučio da to bude druga opcija, neophodno je da obavesti ovlašćeno lice konkretne poslovnice, jer se i u tim situacijama mora potpisati ugovor između te firme i nas, a kako bi polaznik mogao da pohađa prasku gde želi. Tada će ovlašćeno lice obezbediti potrebnu dokumentaciju kako bi se potpisao ugovor, te kako bi konkretan polaznik počeo da pohađa praktični deo ove obuke. U obavezi smo da naglasimo i to da za ovaj tip praktične nastave, odnosno za njen kvalitet i cenu organizator obuke ne snosi apsolutno nikakvu odgovornost.

Kome je kurs za zanimanje preser namenjen?

Moramo da naglasimo da je obuka i kurs za zanimanje preser namenjena apsolutno svakome ko želi da se osposobi za obavljanje ovog posla, to jest ko ima želju da stekne priznat sertifikat za zanimanje preser.

Jedini uslov koji zainteresovani polaznici moraju da ispune jeste da poseduju najmanje diplomu osnovne škole, čiju kopiju svakako treba da prilože prilikom upisivanja.

Koliko traje obuka za zanimanje preser?

Predviđeno je da kurs i obuka za zanimanje preser traju ukupno tri meseca, a polaznici za to vreme imaju obavezu i da pohađaju praktičnu nastavu u trajanju od 240 radnih sati.

Ipak, ako žele da ovu obuku završe brže, nudi im se mogućnost da praksu pohađaju svakog dana tokom radne nedelje i to u trajanju od po 8 sati na dnevnoj bazi, a kada će obuka i kurs za zanimanje preser trajati ukupno 2 meseca.

Koliko košta kurs za zanimanje preser?

Cene pogledajte u cenovniku.

Mesto i vreme održavanja obuke za zanimanje preser

Teorijski deo koji predviđa obuka i kurs za zanimanje preser isključivo se odvija u našim poslovnicama, a praktični deo se odvija u okviru odabrane firme.

Što se tiče prakse, polaznik sam bira da li želi da je pohađa u onim firmama sa kojima organizator ovog kursa ostvaruje već saradnju, a kada mi u potpunosti garantujemo za kvalitet prakse. Međutim, polaznicima je na raspolaganju i mogućnost da praktičan deo ovog kursa pohađaju u nekoj drugoj kompaniji, a sa kojom još uvek nismo bili u prilici da ostvarimo saradnju. Ali tada je neophodno da nas informišu o poslovnim podacima te firme, kako bismo u najkraćem mogućem roku pripremili svu potrebnu dokumentaciju za potpisivanje ugovora o poslovno - tehničkoj saradnji sa tom kompanijom, a nakon čega taj polaznik može da pohađa praksu.

Kada je u pitanju teorijski deo nastave, polaznicima je na raspolaganju izbor između različitih vrsta obuke, tako da mogu da pohađaju individualnu, poluindividualnu, online ili grupnu nastavu.

Individualna i poluindividualna nastava se odvijaju u terminima i po dinamici koju definišu profesori i polaznici međusobno. Nastava online podrazumeva obuku preko internet platforme, tako da se od polaznika koji je zainteresovan za ovaj tip kursa zahteva, osim računara i posedovanje stabilne internet veze. Ovaj tip obuke funkcioniše isto kao i individualna, tako da se polaznik tom prilikom o dinamici, odnosno terminima i datumu početka nastave direktno dogovara sa svojim predavačem.

Princip organizovanja grupne nastave je drugačiji i on pred kandidate stavlja tačno utvrđene termine i dinamiku, a po kojoj se nastava odvija, pa se samim tim od njih očekuje da ispoštuju sve te zahteve. Ovaj tip obuke počinje onog trenutka kada se u jednoj od poslovnica prijavi minimalan broj polaznika za formiranje grupe, to jest njih četvoro, a nakon čega svi bivaju obavešteni o datumu kada počinje ovaj tip obuke, odnosno o terminima.

Dodatne napomene:

 • u okviru cene koja je navedena polaznik, osim pohađanja teorijskog dela nastave, dobija i priručnik, odnosno skriptu za polaganje završnog ispita, ali je u nju uračunata i nadoknada za polaganje tog ispita, te izrada sertifikata i dodatka sertifikata
 • pohađanje praktičnog dela obuke nije uračunato u ovu cenu, a ona zavisi isključivo od toga da li polaznik želi da praksu pohađa u firmama sa kojima mi imamo sklopljen ugovoru o poslovno - tehničkoj saradnji ili ipak želi da samostalno pronađe kompaniju u kojoj će pohađati praksu, stim da tada Akademija Oxford ne snosi odgovornost ni za njenu cenu, a ni za njen kvalitet
 • sve obaveze koje ima prema Akademiji Oxford, a u skladu sa odredbama ugovora, polaznik je dužan da izvrši u dogovorenom roku i to direktno u onoj poslovnici u kojoj pohađa nastavu, to jest u kojoj se prijavio, a prema cenovniku koji je u tom trenutku važeći
 • zainteresovani polaznici koji žele da pohađaju obuku i kurs za zanimanje preser mogu da se prijave direktno u našim poslovnicama i to cele godine u njihovo radno vreme, odnosno mogu da nas kontaktiraju putem telefona ili da na zvaničan mejl naše institucije pošalju podatke za prijavu
 • ako kandidat ne želi da pohađa ovu obuku i želi da polaže završni ispit, dužan je da dostavi svu zahtevanu dokumentaciju koja između ostalog uključuje i dokaze o obavljenoj stručnoj praksi od preko 240 sati, to jest dokaz o radnom iskustvu izdat od relevantne kompanije

Cena kursa i obuke za presera je 18,000 RSD

U cenu su uračunati:

 • Priručnik
 • Polaganje završnog ispita
 • Izrada sertifikata

* NAPOMENA:

U cenu nije uračunato pohađanje praktične nastave

 • Ukoliko se odlučite da praktičnu nastavu pohađate u firmi sa kojom Akademija Oxford ima poslovnu saradnju, cena praktične nastave se kreće od 5000 RSD mesečno.
 • Ako sami pronađete firmu gde ćete pohađati praksu, cena je stvar dogovora između vas i te firme. U tom slučaju Akademija Oxford nije odgovorna za kvalitet prakse.

Spisak gradova za kurs i obuku za presere


Literatura za presere

Priručnik - Skripta - Knjiga za presere - Akademija Oxford
ISPITNI CENTRI
 • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
 • ICDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje