Kursevi engleskog jezika B2

Engleski B 2 nivo po CEFR - u - viši srednji nivo poznavanja engleskog jezika podrazumeva da se kandidat vrlo lako snalazi u različitim situacijama i da lako može da vodi razgovor o različitim temama

U skladu sa opšteprihvaćenim pravilima Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike, skraćeno CEFR ( The Common European Framework of Reference for Languages) postoji ukupno 6 nivoa poznavanja engleskog, ali i mnogih drugih jezika i to od A 1 do C 2 nivoa. Nivo B 2 spada u red srednjeg poznavanja jezika, odnosno engleski B 2 nivo po CEFRU - podrazumeva takozvani viši srednji nivo poznavanja jezika.Koja znanja podrazumeva engleski B 2 nivo po CEFR-u?

Da bismo mogli da kažemo da kandidat zna engleski B 2 nivo po CEFR - u potrebno je, najpre da on razume osnovne ideje određenog razgovora, bez obzira da li je tema razgovora njemu bliska ili ne, te da li je u pitanju konkretna ili apstraktna tema. U principu, kandidati sa ovim nivoom znanja jezika treba da su u stanju da prilično tečno vode konverzaciju sa osobama kojima je engleski jezik maternji.

Kandidati koji poznaju engleski B 2 nivoa mogu da napišu tekst o brojnim temama, te da u njemu navedu sve neophodne detalje i vrlo jasno objasne svoje mišljenje i razloge za upravo takvo mišljenje.

Kako da sami procenite da li Vaše znanje odgovara ovom nivou?

Ukoliko želite da samostalno procenite da li Vaše znanje engleskog jezika odgovara ovom nivou, to možete vrlo jednostavno učiniti ukoliko razmislite o veštinama koje posedujete. Naime, ukoliko možete da pratite nečije izlaganje, u vidu predavanja recimo ili razgovor koji spada u red kompleksnijih, a čija tema Vam je relativno bliska i to bez potrebe da tražite objašnjenja, onda se može reći da posedujete znanja koja podrazumeva ovaj nivo.

Takođe, trebalo bi da možete da razumete veći deo sadržaja televizijskih informativnih emisija, a možete da pratite i nesmetano filmove na ovom jeziku koji nemaju prevod. Pored toga bi trebalo i da ste sposobni da čitate literaturu na savremenom engleskom jeziku, te da razumete piščeve stavove, ali i da čitate članke u novinama koji se tiču aktuelne situacije i da ih gotovo u potpunosti razumete.

Što se komunikacije tiče, trebalo bi da ste u stanju da potpuno slobodno, bez zadrške komunicirate sa različitim osobama kojima je engleski jezik maternji, te da budete aktivan učesnik diskusija sa čijom ste temom upoznati, kao i da iznesete svoj stav i ako zatreba, uspete da ga adekvatno odbranite. Možete i da pišete pisma, jasno izražavajući svoja osećanja i iskustva, ali i da jasno i obimno opisujete svoja interesovanja ili neke događaje, pa i predmete, koristeći mnoštvo detalja, kako biste što bolje opisali navedeno. Uz pisma, trebalo bi da ste u stanju i da pišete eseje na zadatu temu, kao i poslovne izveštaje, a vrlo jasno možete i da iznesete svoje stavove, te razloge za njih, kao i da komentarišete stavove drugih, po potrebi.

Tek ako ste u stanju da potpuno samostalno koristite sve navedene aspekte engleskog jezika govorimo o poznavanju jezika koje odgovara nivou B 2 po CEFR-u.Aspekti kvaliteta u upotrebi engleskog B 2 nivoa po CEFR-u

Ukupno je 5 aspekata na osnovu kojih se može proceniti da li kandidat poseduje znanja koja odgovaraju ovom nivou, odnosno znanja koja on po završenom B 2 kursu engleskog jezika neosporno usvaja.

Aspekti kvaliteta u upotrebi engleskog B 2 nivoa po CEFR - u su : domet (Range), tačnost, odnosno preciznost (Accuracy), tečnost govora (Fluency), stepen interakcije (Interaction) i povezanost (Coherence).

1. Domet (Range)

Kandidat na ovom nivou znanja jezika ima sasvim dovoljan rečnički fond, koji mu je dovoljan da može da iskaže svoje utiske o nekom događaju, te da izrazi svoje mišljenje o određenoj temi, koja ne mora nužno da mu bude u velikoj meri bliska, a uglavnom ne traga mnogo za rečima koje će upotrebiti.

2. Tačnost, odnosno preciznost (Accuracy)

Tačnost, odnosno preciznost izraza je na prilično visokom nivou, tako da kandidat ne greši često kada je gramatika u pitanju, te gotovo nikada ne pravi greške koje mogu da izazovu zbunjenost kod sagovornika i u većini slučajeva sam vrlo brzo uvidi svoje greške i sam ih ispravi.

3. Tečnost govora (Fluency)

Vrlo retko se događa da kandidat koji zna engleski B 2 nivoa po CEFR - u pravi duže pauze u govoru. U većini slučajeva, i ako se dogodi da ih pravi, u pitanju su kratke pauze kako bi se samo trenutno prisetio određene reči ili izraza.

4. Stepen interakcije (Interaction)

Stepen interakcije kandidata je u većini slučajeva na visokom nivou, te on može nesmetano da se uključi u razgovor i da diskutuje o temama sa kojima je upoznat. Uz to, potpuno je sposoban da sam pokrene razgovor sa osobom kojoj je engleski jezik maternji.

5. Povezanost (Coherence)

Iako mogu postojati određeni nedostaci, kandidat je uglavnom sposoban da u velikoj meri koristi i složenije rečenice, te složenije gramatičke forme.

Šta još uključuje engleski B 2 nivo po CEFR-u?

Pored svega navedenog, postoje i druge karakteristike koje ukazuju na to da li kandidat poseduje znanja koja odgovaraju ovom nivou.

Kandidat može da razume standardni jezik kojim se govori u engleskom govornom području, bez obrira da li je u potpunosti upoznat sa njegovom temom ili ne, a čija tema može biti opšta, društvena ili pak uskostručna. Može da razume glavne ideje čak i onih govora koji su lingvistički i gramatički vrlo složeni, poput recimo razgovora o tehničkim pitanjima ili u segmentu profesionalne specijalizacije. U većini slučajeva, kandidat koji poseduje znanja ovog nivoa može da prati i učestvuje u dosta dugim razgovorima, pod uslovom da je makar malo upoznat sa temom, kao i da potpuno samostalno održava razgovor živim, odnosno da postavlja logična pitanja i odgovara na pitanja koja se direktno njemu postavljaju. Iako uglavnom može da razume izvorne govornike engleskog jezika, ukoliko se nađe u situaciji da razgovara sa više njih u isto vreme, te da oni razgovor vode na uobičajen način, odnosno brzo govreći, a da su pri tom na mestu gde je izražena buka, može se dogoditi da ih kandidat ne razume u potpunosti.

Kandidat sa ovim nivoom znanja može da shvati suštinu određenog stručnog predavanja, izveštaja ili drugi vid profesionalnog, odnosno akademskog prikaza, a može i da slušajući razume najave i poruke o bilo kojoj realnoj ili apstraktnoj temi, pod uslovom da se govori normalnom brzinom. Kako kandidati čije znanje odgovara ovom nivou mogu da slušaju radio reklame i radio emisije na engleskom jeziku sa visokim stepenom razumevanja, podrazumeva se da mogu i da razlikuju informativne elemente u njima, te da jasno ocene kakav je ton govornika, a u skladu sa njim i njegovo raspoloženje. Pored toga, mogu da razumeju i televizijske emisije različite tematike. intervjue koji se prikazuju u realnom vremenu, te većinu filmova bez titla i pozorišnih predstava na standardnom dijalektu engleskog jezika.

Kada je u pitanju čitanje, kandidati sa ovim nivoom znanja mogu potpuno samostalno i relativno tečno da čitaju tekstove različite tematike i dužine, a jedino gde mogu eventualno da pokažu teškoće u čitanju jeste kada u tekstu naiđu na reči i izraze koji su izuzetno retko u upotrebi. Takođe, mogu da čitaju i prepisku ukoliko im je bliska tema, te da prilično brzo i jednosatvno shvate njenu poentu. Takođe, mogu i da prelete pogledom preko nekih složenijih, ali i dužih tekstova i da relativno lako uoče gotovo sve važne detalje. Ukoliko im je poznata tema, mogu koristiti i visokostručne izvore kako bi došli do tražene informacije, a mogu i da relativno lako razumeju uskospecijalizovane članke, iako se može dogoditi da koriste rečnik kao pomoć za određene reči i izraze. Uz to, u većini slučajeva lako razumeju prozna dela pisana na savremenom engleskom jeziku.

Kandidati mogu da razumeju i instrukcije koje se odnose na njima bliske segmente opreme, bez obzira koliko oni bili dugi i složeni, te lako razumeju i različita upozorenja i detalje o korišćenju. Mada se može dogoditi da nekoliko puta pročitaju određene reči ili delove rečenica kako bi u potpunosti razumeli njihov smisao.

Pored toga što može da vodi formalan razgovor u skladu sa okolnostima, kandidat koji zna engleski B 2 nivoa po CEFR - u sasvim slobodno stupa u interakciju sa osobama koji su izvorni govornici jezika, te uglavnom učestvuje u razgovoru koji je vezan za različite teme. U većini slučajeva ne greši mnogo i često u gramatici, a govor mu je mahom tečan i vrlo precizan. Pa čak i ako se nalazi na nekom bučnom mestu, kandidat u većini slučajeva razume sve što mu govori osoba kojoj je engleski maternji jezik, te može da se uključi relativno lako u razgovor vezan za širok spektar tema koje spadaju u domen opštih. Takođe, u stanju je da jasno izrazi svoje emocije i mišljenje o određenoj temi, te da prilično detaljno opiše svoje stavove i iskustva.

U neformalnm diskusijama kandidat može u potpunosti ravnopravno da učestvuje sa osobama koje su izvorni govornici engleskog jezika, te može da razume njihove ideje i jasno izrazi svoje, kao i da komentariše stavove drugih govornika. U formalnim diskusijama takođe može da nesmetano učestvuje, te da sasvim jasno iznese argumente, sasluša drugačije mišljenje sagovornika i jasno izrazi svoje mišljenje na tu temu, to jest sposoban je da aktivno vodi diskusiju koja se tiče njegovog posla, recimo.

Kandidat koji poseduje znanja na ovom nivou može u principu da se lako snađe u svim onim situacijama koje mogu da ga zadese na putovanju, recimo ili u svakodnevnom životu i da ih uspešno reši. Tu se prvenstveno misli na recimo saobraćajni udes, štete u stanu, vožnje bez karte u gradskom prevozu i slično, te može potpuno jasno i precizno da objasni u čemu je problem i da ga uspešno reši.

U profesionalnom smislu, može da koristi i razmenje poslovne informacije, čak i ukoliko su one kompleksne, te može sasvim jasno i precizno drugima objasniti određeni poslovni postupak, kao i da sastavi poslovni izveštaj, koristeći više izvora. Čak može i da daje intervju, te da jasno izrazi svoje ideje.

Što se pisanja tiče, kandidat koji zna engleski B 2 nivoa može nesmetano da piše kako o svojim osećanjima i događajima, tako i o aktuelnim informacijama, te može da daje i detaljne opise čak i kompleksnijih događaja i objekata.

Može da učestvuje i u javnim raspravama ukoliko mu je tema relativno bliska, u kojima može samostalno da izrazi svoje mišljenje, te da navede razloge za takvo mišljenje kao i adekvatne primere kojima će potkrepiti svoje gledište o određenoj temi.

U oblasti pisanja, kandidat može i da piše vrlo jasne i detaljne opise određenih događaja, bilo da su se oni zaista zbili ili su izmišljeni, te da napiše i recenziju neke knjige, filma ili opis igrice. Takođe, može da napiše esej na zadatu temu ili poslovni izveštaj.


 
GRUPNA
četiri i po meseca, 70 časova
MALA GRUPA
MIKRO GRUPA
40 školskih časova
INDIVIDUALNA
40 školskih časova
ONLINE
40 školskih časova
BeogradNovi SadNišKragujevacSuboticaNovi BeogradBanovo BrdoVoždovacZemunMladenovacPožarevacSmederevoPančevoZrenjaninŠabacSomborValjevoUžiceČačakNovi PazarKraljevoKruševacJagodinaĆuprijaParaćinLeskovacVranjeBorZaječarSremska
Mitrovica
RumaInđijaVršacPirotStara PazovaAranđelovacZvezdaraObrenovac
3980
mesečno
3580
mesečno
3180
mesečno
3180
mesečno
4000
mesečno
3980
mesečno
3980
mesečno
3980
mesečno
3980
mesečno
3980
mesečno
3200
mesečno
3200
mesečno
4000
mesečno
2800
mesečno
3200
mesečno
4000
mesečno
3000
mesečno
2500
mesečno
3000
mesečno
2500
mesečno
3500
mesečno
3500
mesečno
3580
mesečno
2500
mesečno
3580
mesečno
3500
mesečno
3500
mesečno
3380
mesečno
3380
mesečno
2980
mesečno
2980
mesečno
2980
mesečno
2980
mesečno
3580
mesečno
2980
mesečno
3980
mesečno
3980
mesečno
3980
mesečno
2890028900289002890023400289002890028900289002890029000290002900029000290002340029000295002590017000204001950028900209002890020400204002890028900259002590025900259002890025900289002890028900
5699044900449004490039900569905699056990569904490041900419004190041900419003990041900399003990039900399003990039900399003990039900399003990039900399003990039900399003990039900449005699044900
4390035900359003590027000439004390043900439004390038000380003800038000380002700038000359003590035900270002700035900300003590027000270003590035900359003590035900359003590035900439004390043900

Kursevi engleskog jezika za decu - Kembridž program
TESOL
ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje