Prevajanje osebnih dokumentov

Zdelo se je, da se prebivalci Slovenije ne bodo nikoli navadili na izdajanje novih, tako imenovanih biometričnih dokumentov. Toda sčasoma so pod pritiskom Zakona, ki je točno predpisal, v katerem roku morajo zamenjati stare Osebne dokumente z novimi, biometričnimi pa so to morali storiti vsi, želeli ali ne.Novi, biometrični Osebni dokumenti se razlikujejo od starih papirnih, ker poleg vseh potrebnih podatkov o lastniku vsebujejo tudi tako imenovane biometrične podatke, ki vključujejo fotografijo, prstni odtis in elektronski podpis. Osebna izkaznica je javna listina, s katero državljan Republike Slovenije izkazuje svojo istovetnost in državljanstvo in s katero lahko potuje v določene države. Pravico do osebne izkaznice ima vsak državljan Republike Slovenije. Polnoletni državljan s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki nima druge veljavne javne listine, opremljene s fotografijo, mora imeti osebno izkaznico. Za osebno izkaznico lahko zaprosite na kateri koli upravni enoti v Republiki Sloveniji. Slovenski državljan, ki v tujini stalno ali začasno prebiva ali je v tujini, pa se zaradi zdravstvenih ali drugih upravičenih razlogov ne more vrniti v državo, lahko vloži vlogo za izdajo osebne izkaznice tudi na diplomatskih predstavništvih ali konzulatih Republike Slovenije v tujini. V nujnih primerih, kot so zdravljenje, bolezen ali smrt ožjega družinskega člana, nujni službeni opravki, jo lahko dobite tudi na Ministrstvu za notranje zadeve Republike Slovenije. Osebna izkaznica je praviloma izdelana v štirih delovnih dneh od prejema vloge. Ob vlogi lahko zaprosite za prednostno izdelavo osebne izkaznice. Ob tem doplačate višjo upravno takso. Vlogo lahko vložite le osebno. Istovetnost ob vložitvi vloge izkažete s staro osebno izkaznico, lahko pa tudi z drugim identifikacijskim dokumentom (potnim listom, vozniškim dovoljenjem ali drugo javno listino, ki jo je izdal državni organ in je opremljena s fotografijo).

Izraz Osebi dokument pomeni vsak tisti dokument, s katerim lastnik lahko dokaže svojo identiteto, kar pomeni, da je iz tega poleg osebnih podatkov o lastniku, razvidna tudi njegova fotografija. Zato, ko rečemo Osebni dokument, na prvem mestu mislimo na osebno izkaznico kakor tudi na potni list in vozniško dovoljenje.


Prevajanje CV-ja in spremnih pisem

Prevajanje CV-ja in spremnih pisem

Če se od Vas zahteva, da priložite prevod CV - ja in spremnega pisma je zelo pomembno, da ste izjemno pazljivi celo v primeru, ko dobro govorite jezik, v katerega je treba prevesti te dokumente. Razlog za to tiči v dejstvu, da strokovni prevajalci, ki so specializirani za prevajanje CV - ja in spremnega pisma, znajo oblikovati ta dva dokumenta, da bi bila v duhu tega jezika oziroma, da bi s kakovostjo pritegnila pozornost bodočega delodajalca.

Več o prevajanju CV-ja in spremnih pisem >>>

Prevajanje dokumentov, ki jih je treba predložiti pristojnim organom v tujini ali v Sloveniji

Prevajanje dokumentov, ki jih je treba predložiti pristojnim organom v tujini ali v Sloveniji

Večina podjetij, ki pazijo na svoje poslovni ugled ter na to, koga zaposlujejo, bodo pri konkuriranju za določeno delovno mesto, od Vas skoraj zagotovo, poleg ostale dokumentacije, zahtevali tudi to potrdilo, da bi bili prepričani, da oseba, ki konkurira za delo v njihovem podjetju in, ki bo morda delala za njih, ni kazensko preganjana in, da se zoper to osebo ne vodi kazenski postopek pred nekim sodiščem na področju Republike Slovenije.

Več o prevajanju dokumentov, ki jih je treba predložiti pristojnim organom v tujini ali v Sloveniji >>>

Prevajanje dovoljenja za prebivanje

Prevajanje dovoljenja za prebivanje

V primeru, da v določeni državi iz nekega razloga želite ostati dalj časa, je nujno, da od pristojnih organov te države dobite Dovoljenje za prebivanje. Dovoljenje za prebivanje se najpogosteje izdaja na 3, 6 ali 12 mesecev, čas veljavnosti pa je odvisen od številnih pogojev.

Več o prevajanju dovoljenja za prebivanje >>>

Prevajanje izpiska iz matičnega registra

Prevajanje izpiska iz matičnega registra

Samo prevajanje teh dokumentov ekipa sodnih tolmačev in prevajalcev Akademije Oxford lahko opravi v relativno kratkem roku. Glede na to, da gre za samo 1 dokument, se cena ne računa glede na število znakov, kot takrat, ko gre za eno prevajalsko stran, ki predstavlja besedilo dolžine 1 650 znakov skupaj s presledki.

Več o prevajanju izpiskov iz matičnega registra >>>

Prevajanje izjav in soglasij

Prevajanje izjav in soglasij

Odvisno od tega, zakaj dajete določeno Izjavo ali Soglasje, bo odvisno tudi to, ali je potrebno, da je le-ta dostavljena samo v slovenskem jeziku, ali pa mora biti prevedena v določeni jezik. V večini primerov, ko eden od staršev zaproša za britanski, ameriški, nemški ali vizum določene druge države, ne glede na to, ali gre za turistični ali bivalni vizum, se zahteva, da je ta dokument, ki ga prilagate, preveden v določeni jezik in poseduje žig sodnega tolmača za ta jezik, ker edino v tem primeru Izjava o soglasju drugega starša šteje kot veljavni dokument.

Več o prevajanju izjav in soglasij >>>

Prevajanje potnega lista

Prevajanje potnega lista

Če potrebujete prevod potnega lista, to za Vas lahko stori Prevajalski center Akademije Oxford. Glede na to, da so v naši ekipi tako prevajalci kot tudi sodni tolmači za več kot 35 svetovnih jezikov, Vam na enem mestu nudimo tako prevajanje kot tudi overitev tega dokumenta v izjemno kratkem roku in po zelo ugodnih cenah.

Več o prevajanju potnega lista >>>

Prevajanje delovnih dovoljenj

Prevajanje delovnih dovoljenj

Glede na to, da se Delovna dovoljenja dobivajo v uradnem jeziku določene države, je priporočljivo, da imate ob sebi tudi veljaven prevod tega dokumenta in to v jeziku države, v kateri imate prebivališče. Tako, recimo vsak državljan Republike Slovenije, ki dobi delovno dovoljenje v Avstraliji, le-to prejme v angleškem jeziku.

Več o prevajanju delovnih dovoljenj >>>

Prevajanje certifikatov in licenc

Prevajanje certifikatov in licenc

Ko se odločite, da se prijavite za katero koli delovno mesto zunaj meja naše države, je nujno dostaviti, ne samo diplomo in dodatek diplomi, ampak tudi vse certifikate in licence, če jih imate. Seveda pod pogojem, da so prevedeni v jezik države, v kateri se prijavljate. Če ste obiskovali tečaje v tujini in se želite prijaviti na delovno mesto na področju Republike Slovenije, je nujno dostaviti ustrezne dokumente o tem, ki seveda morajo biti prevedeni v slovenski jezik.

Več o prevajanju certifikatov in licenc >>>

Prevajanje vozniškega in prometnega dovoljenja

Prevajanje vozniškega in prometnega dovoljenja

V številnih državah po svetu, če pri njih prebivate več kot 6 mesecev, od Vas najpogosteje zahtevajo, da posedujete Vozniško dovoljenje, ki je uradno v tej državi. Dokler tega ne storite, je nujno, da posedujete Vozniško dovoljenje države, iz katere prihajate, ki je prevedeno s strani sodnega tolmača in poseduje njegov uradni žig in to v jezik države, v kateri prebivate.

Več o prevajanju vozniškega in prometnega dovoljenja >>>

Prevajanje pooblastil in pogodb o zastopanju

Prevajanje pooblastil

V odvisnosti od Vaših ali potreb Vašega podjetja, je odvisno, ali boste sklenili Pogodbo o zastopanju ali pa boste določeni osebi dali Pooblastilo za opravljanje določenega posla. No, ne glede na to, za kateri od obeh dokumentov gre, imata nekaj skupnega: v primeru, da Pooblastilo dajete tujemu državljanu, ali pa z njim podpisujete Pogodbo o zastopanju oziroma Vam tuji državljan daje Pooblastilo, da bi ti dokumenti bili pravno veljavni, morajo poleg overitve s strani ustreznih državnih institucij, biti prevedeni in overjeni z žigom sodnega tolmača za določeni jezik.

Več o prevajanju pooblastil >>>

Ko gre za tuje državljane v naši državi oziroma za naše rojake v tujini, je nujno, da ob izvirnem dokumentu, ki ga v glavnem dajejo samo na vpogled, vedno priložijo tudi prevod določenega Osebnega dokumenta ali več njih. Prevod Osebnih dokumentov mora posedovati tudi žig sodnega tolmača za ta jezik, ker edino tako šteje kot uraden, pravno veljaven dokument. Če enostavno predate samo preveden kateri koli Osebni dokument, bodite prepričani, da ne bo priznan s strani pristojne institucije, ker s samim prevodom Vi pravzaprav ne potrjujete ničesar. Kar je bistveno in kar predstavlja jasen znak, da izvirni dokument ustreza prevedenemu, je žig sodnega tolmača za določeni jezik, seveda pod pogojem, da je oseba, ki dokument overja z žigom, pooblaščena s strani določene države za opravljanje nalog sodnega tolmača.

Da bi našim strankam prihranili čas in tudi denar, Vam nudimo, da na enem mestu prevedete in overite Osebne dokumente po izjemno ugodnih cenah. Akademija Oxford Vam omogoča, da dokumenta prevedete iz in v številne svetovne jezike, saj imamo v tem trenutku v ponudbi prevajalce in sodne tolmače za več kot 35 svetovnih jezikov.

Poleg tega, da so izjemno profesionalni in svoje delo opravljajo na najvišji kakovostni ravni, so vsi zaposleni v Akademiji Oxford tudi zelo učinkoviti, pa lahko pričakujete, da bodo Vaši Osebni dokumenti, prevedeni v najkrajšem možnem času in overjeni z žigom sodnega tolmača. Zavedamo se, da se vedno lahko zgodi, da tudi poleg kratkih rokov, ki jih ponujamo, stranke prevod dokumentov potrebujejo v krajšem roku, pa Vam nudimo možnost, da zahtevate nujno prevajanje, kar bomo v največji možni meri spoštovali. Če pride do tega, se morate zavedeti, da se cena lahko razlikuje od običajne cene prevajanja in overitve.

Vse Osebne dokumente, ki jih je treba prevesti, nam lahko prinesete osebno v poslovalnico v Kopru. Lahko nam jih pošljete tudi po kurirski službi, s priporočeno poštno pošiljko ali pa v elektronski obliki, preko elektronske pošte. Seveda, če nam posredujete kopije dokumentov, ne pozabite, da je nujno dostaviti izvirnike ali overjene kopije na vpogled, glede na to, da je z Zakonom predpisan postopek, ki ga spoštujejo vsi sodni tolmači, zaposleni v Akademiji Oxford. Namreč, razlog za to tiči v dejstvu, da žig sodnega tolmača pravzaprav potrjuje verodostojnost dokumenta, ki je preveden oziroma, da je prevod enak izvirniku. Da bi sodni tolmač to lahko storil, je dolžan primerjati izvirni dokument s prevedenim.

Prevedene Osebne dokumente lahko prevzamete osebno, lahko pa Vam jih pošljemo po zanesljivi kurirski službi, s tem, da stroški pošiljanja niso vračunani v ceno prevajanja in overitve in se posebej zaračunavajo.

Sodni tolmači, ki so pooblaščeni s strani Republike Slovenije, pri prevzemanju te dolžnosti dajo tudi prisego, s katero se zavezujejo, da bodo spoštovali tajnost podatkov svojih strank. Vsi zaposleni v Akademiji Oxford so dolžni, da vse dokumente in podatke, ki so v njih in s katerimi se srečujejo na svojem delovnem mestu, na ustrezen način ščitijo pred kakršno koli zlorabo in spoštujejo Poslovno skrivnost, tako da so vsi Vaši Osebni dokumenti, ki nam jih zaupate na prevajanje in overitev, popolnoma zaščiteni pred morebitno zlorabo.

Cena ene prevajalske strani je v tem primeru enaka ceni ene strani besedilne vsebine, čeprav ta ne šteje skupno 1650 znakov (skupaj s presledki), kot je predvideno.

Akademija Oxford vsem strankam, ki jih zanima prevajanje in overitev Osebnih dokumentov in imajo kakršno koli vprašanje, nudi možnost organiziranja popolnoma brezplačnega posvetovanja, v okviru katerega bo vse razjasnjeno. Vaše je samo, da se obrnete na nas in predstavite svoje zahteve, vse ostalo pa je naša skrb!

Prevajanje

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!