Kurs za pravljenje figurica za ukrašavanje torti

Kratak opis

Polaznik se upoznaje sa: osnovnim tehnikama izrade figurica od različitih materijala; ukrašavanjem torti.

Opšte informacije

Cena | Trajanje kursa: 120 radnih sati

Obuka i kurs za pravljenje figurica za ukrašavanje torti je namenjena svakoj punoletnoj osobi koja želi da se kvalifikuje za ovo vrlo zanimljivo zanimanje, a koje je na tržištu rada prilično traženo i to najpre zato što postoji vrlo mali broj osoba koje su za njega specijalizovane.

Navedenu obuku, Akademija Oxford organizuje u svim svojim poslovnicama i to u toku cele kalendarske godine, a od svih zainteresovanih polaznika se ne očekuje nikakvo prethodno znanje vezano za ovu oblast, već se jedino zahteva da prijavljeni imaju najmanje završenu osnovnu školu.

Inače, prijava je dozvoljena cele godine u svim poslovnicama i to ili putem telefona ili lično, a svako kome odgovara može i da se elektronskim putem prijavi za pohađanje ove obuke, te da na naš mejl dostavi najpre svoje ime i prezime, kao i datum rođenja, a zatim i informaciju u kojoj poslovnici želi da prati teorijski deo.Važno je da naglasimo da obuka i kurs za pravljenje figurica za ukrašavanje torti ima dva dela, to jest da svaki polaznik osim teorijskog, treba da pohađa i praktični deo. Iz tog razloga se i naplaćivanje vrši u dva segmenta, a polaznici treba da znaju da cena praktičnog dela varira i to samo u zavisnosti od toga u kojoj firmi oni odluče da ga pohađaju. A što se tiče teorijskog dela, on uključuje ne samo pohađanje grupne, individualne ili poluindividualne, odnosno online nastave, već i izrađivanje sertifikata i dodatka sertifikatu, kao i nadoknadu za polaganje završnog ispita, a polaznici će od strane Akademije Oxford tom prilikom da dobiju i svu literaturu koja je potrebna za pripremu polaganja.

Kada je u pitanju sama nastava, ona se odvija u našim poslovnicama, a za njen teorijski deo svaki pojedinačni polaznik treba da u trenutku upisa navede i za koji tip obuke je zainteresovan. Kod rada u grupama je specifično to što su dinamika i termini od strane organizatora jasno definisani i kao takvi nisu podložni promeni. Taj tip nastave se odvija u svim našim poslovnicama, ali on počinje tek onda kada se napravi grupa, to jest kada se u njoj prijavi minimalan broj osoba potrebnih za odvijanje ove vrste nastave, a što je zapravo 4 polaznika, jer se u grupama nalazi od četvoro do osmoro ljudi.

Individualna, kao i obuka online, te poluindividualna, sa druge strane svim zainteresovanim polaznicima pruža priliku da sami biraju kada će se nastava odvijati, te kojom dinamikom, ali isto tako sa svojim profesorom oni preciziraju i kog datuma će odabrana vrsta kursa da počne.

A za praksu važi pravilo da sami polaznici treba da odluče da li će je pohađati u nekoj firmi sa kojom mi sarađujemo, to jest sa kojom smo prethodno potpisali ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji ili će odabrati neku drugu, a sa kojom još uvek nismo sarađivali. Ukoliko on odluči da to bude prva varijanta, onda će dobiti od nas podatke o ceni i o uslovima, a može da bude sasvim siguran da će praksa u tom slučaju da bude sprovedena prema svim pravilima. Polaznik koji, ipak bude odabrao drugu ponuđenu opciju treba da zna da je tada neophodno da mi potpišemo ugovor sa tom kompanijom, tako da on treba najpre da dostavi sve informacije ovlašćenom licu konkretne poslovnice Akademije Oxford, te da se sa predstavnikom te firme dogovori ne samo o ceni, nego i o načinu pohađanja prakse.

Prilikom upisivanja, svaki polaznik dostavlja obaveznu dokumentaciju, a koja podrazumeva fotokopije izvoda iz matične knjige rođenih i uverenja o državljanstvu, ali pod uslovom da nije starije od šest meseci, te je neophodno da dostavi još i fotokopiju diplome srednje škole ili svedočanstva osnovne. Uz pomenutu dokumentaciju, on mora da donese i ličnu kartu, uzevši u obzir da se zahteva njegovo lično prisustvo, a kako bi bila izvršena identifikacija putem tog dokumenta. Isto tako, osim lične karte, identifikacija može da se izvrši i uz pomoć vozačke dozvole ili pasoša, ali ako je u pitanju biometrijski dokument sa čipom, onda svaki polaznik koji ga poseduje mora da ga tada dostavi i zvanično očitanog.

Dokumentacija koja je potrebna za izradu sertifikata, a nakon što polaznik položi ispit za proveru znanja, uz svu navedenu uključuje i potvrdu o uspešno savladanoj obuci za stručno osposobljavanje, kao i ugovor koji je polaznik sa nama prethodno potpisao, te se dodaje završni test i zapisnik sa polaganje tog ispita.

Naglašavamo i to da svaki polaznik koji želi da polaže ovaj ispit ima obavezu da dostavi validan dokaz da je pohađao praksu u trajanju od 120 radnih sati ili da je stekao radno iskustvo u ovom poslu, tako da može da ga polaže svako ko ne pohađa ovaj kurs u našim poslovnicama, a ko poseduje navedena dokumenta. On mora da izvrši i prijavljivanje za polaganje, te da dostavi obaveznu dokumentaciju, a isto tako se pre izrade sertifikata mora priložiti i zapisnik sa polaganja završnog ispita, kao i test.

Na završnom ispitu pred polaznika se stavlja ukupno 15 pitanja, stim što ih je u usmenom delu 3, a u pismenom ima 12 pitanja.

Kandidat će po završetku polaganja ispita za proveru znanja da stekne sertifikat za pravljenje figurica za ukrašavanje torti, to jest da se kvalifikuje za ovo zanimanje, uzevši u obzir da je u pitanju sertifikat koji je priznat od strane nadležnih državnih institucija. Ipak, samo oni kandidati koji se nalaze na zvaničnoj evidenciji nezaposlenih lica pri Nacionalnoj službi za zapošljavanje će imati priliku odmah da upišu navedeni sertifikat u svoj dosije. Osnovni razlog zbog čega se ovo navodi jeste novina koja je zvanično od 01. januara 2016. godine uvedena, a koja podrazumeva da se isključivo elektronskim putem vrši upisivanje sertifikata u dosije i to samo onih osoba koje su zvanično prijavljene na evidenciju NSZ - a, koja je i jedina ovlašćena za obavljanje ovog posla.

Svakako, čak i ako kandidat nije prijavljen na evidenciju ove službe, a stekao je navedeni sertifikat, on ga može upisati u onom trenutku kada se ponovo bude prijavio na njenu evidenciju, a sve dotle ima mogućnost da ga koristi kad god je to potrebno, tako da može ili da ga doda u svoju radnu biografiju ili da ga preda trenutnom poslodavca kod koga je zaposlen, kao relevantan dokaz svoje osposobljenosti za ovu radnu poziciju, te da ga koristi u mnogim drugim situacijama.

Iako Akademija Oxford svoje poslovnice ima u mnogim gradovima Srbije, može se dogoditi da kandidati zainteresovani za sticanje ovog sertifikata žive u nekom gradu u kome ona još nije otvorila svoju poslovnicu, a tada se polaganje završnog ispita odvija upravo u onoj koja je najbliža. Tim kandidatima se preporučuje da teorijski deo prate preko interneta, te da pronađu firmu u svom gradu u kojoj će pohađati praksu, a prema smernicama koje su prethodno navedene.


Šta obuhvata obuka za pravljenje figurica za ukrašavanje torti?

Bez obzira što se mnogi bave ukrašavanjem torti u kućnoj varijanti, činjenica je da je mnogo lakše jednostavno tortu naručiti iz poslastičarnice, jer svakako ljudi koji se bave njenim ukrašavanje to rade profesionalnije nego mnoge domaćice. Baš zato i jeste osmišljena obuka i kurs za pravljenje figurica za ukrašavanje torti, a koji je namenjen svakome ko želi da se za to specijalizuje.

Za vreme teorijskog dela, polaznici će da savladaju mnogobrojne tehnike koje se koriste prilikom izrade figurica i to od najrazličitijih vrsta materijala. Na prvom mestu će se upoznati sa izradom dekoracija od marcipana, te će isto tako da nauče i kako se pripremaju specijalni listići od čokolade, a koji su namenjeni ukrašavanju.

Bez obzira što je fokus ovog kursa usmeren na pravljenje figurica koje se koriste za ukrašavanje torti, neophodno je i da podloga bude kvalitetno ukrašena, pa se iz tog razloga polaznici u ovom delu kursa upoznaju i sa načinom pripremanja takozvane čipke koja se izrađuje od čokolade, ali i sa izradom čokoladnih visokih dekoracija. Uz to će da nauče i na koji način se ratluk masa koristi za dekorisanje i izradu figurica, a predavači će im skrenuti posebno pažnju na specifičan način posluživanja onih torti koje na sebi imaju ovakve dekoracije.

Sem toga, kurs i obuka za pravljenje figurica za ukrašavanje torti podrazumeva i savladavanje znanja potrebnih za izradu različitih dekoracija od marcipana, ali će isto tako polaznici i da steknu sva neophodna znanja koja se odnose na korišćenje fondan mase i mnogih drugih masa koje se u praksi primenjuju sve češće za oblaganje torti.

Da bi bilo ko ko pohađa ovaj specijalizovani kurs mogao da nauči sve što je predviđeno, on svakako mora da zna i koji se to sve alati koriste prilikom izrade ovih dekoracija, ali je isto tako neophodno i da osoba koja je u nekoj poslastičarnici zadužena za njihovu izradu, posebnu pažnju obraća na higijenu, kao i na mere bezbednosti, a koje navodi zvaničan zakon o bezbednosti i zaštiti na radu. Upravo iz tog razloga polaznici će dobiti i ona saznanja koja su vezana za sve navedeno, a što će imati prilike već tokom praktičnog dela da primene.

Kako se odvija nastava za vreme kursa za pravljenje figurica za ukrašavanje torti?

Svako ko želi da pohađa ovu obuku, te da se kroz nju specijalizuje za pravljenje figurica za ukrašavanje torti, svakako je u obavezi da prođe kroz najpre teorijski, deo a zatim i da odradi praksu u odabranoj kompaniji i to u prethodno jasno definisanom trajanju.

Samim tim što Akademija Oxford teorijski deo organizuje prema pravilima individualne i poluindividualne, ali i grupne nastave, te zainteresovanim polaznicima pruža mogućnost isto tako da obuku i kurs za pravljenje figurica za ukrašavanje torti pohađaju iz sopstvenog doma, a preko interneta, jasno je i da oni treba da se odluče koji tip nastave im najviše odgovara.

U slučaju da su zainteresovani da teorijski deo prate u formi individualne ili poluindividualne nastave, odnosno preko interneta, njima će biti omogućeno da se, kako o terminima, tako i o tačnoj dinamici kojom će se predavanja održavati, dogovore sa predavačem. A oni, isto tako treba i da prilikom dogovora preciziraju datum kada će ta vrsta obuke da počne.

Sa druge strane se nalazi grupni kurs i obuka, u okviru koga polaznici dobijaju tačno određene termine, kao i dinamiku, što su svakako dužni da poštuju. Datum početka ove vrste nastave ne zavisi od organizatora pomenutog kursa, već isključivo od zainteresovanosti polaznika. Zapravo je stvar u tome da je neophodno da bude ispunjen uslov za formiranje jedne grupe, a to znači da se u jednoj od naših poslovnica za praćenje ove obuke mora prijaviti najmanje četiri polaznika. Tek kada se to bude ispunilo, svi oni će i dobiti jasne smernice o svemu, odnosno kako o terminima i o dinamici, tako i o tačnom datumu kada će taj kurs početi. Ukoliko se nekada bude dogodilo da baš svim polaznicima koji čine jednu grupu utvrđeni termini ne odgovaraju, oni imaju dozvolu da od ovlašćenog lica poslovnice u kojoj pohađaju nastavu zahtevaju promenu termina. Međutim, to da li će im ovo biti omogućeno ili ne, isključivo zavisi od ostalih obuka koje se tu odvijaju, jer se promena dozvoljava samo onda kada se utvrdi da neće uticati na ostale kurseve.Kome je namenjena obuka za pravljenje figurica za ukrašavanje torti?

Navedeno je kao jedini uslov za one osobe koje zanima obuka i kurs za pravljenje figurica za ukrašavanje torti da oni moraju imati minimalno stečeno osnovno obrazovanje, to jest da u trenutku upisa moraju svakako da dostave validan dokaz o tome, a što se odnosi na kopiju svedočanstva osnovne škole.

Ali, budući da je u pitanju vrlo specifično zanimanje, često se navodi ne kao zahtev, nego kao očekivanje da polaznik bude naročito vešt u modeliranju mase koja se koristi za pravljenje figurica za ukrašavanje torti.

Koliko traju kurs i obuka za pravljenje figurica za ukrašavanje torti?

Predviđeno je, zvaničnim planom i programom po kome se organizuje obuka i kurs za pravljenje figurica za ukrašavanje torti da nastava traje ukupno tri meseca. Uz to, svaki polaznik se obavezuje da za to vreme pohađa praktičan deo, stim da je jasno određeno da praksa mora trajati 120 radnih sati.

Ali, ako neko ima želju da ovaj kurs završi u nešto kraćem roku, to jest za dva meseca, on bi trebalo da praksu pohađa intenzivnije. Pod tim se misli da je potrebno da svakog dana za vreme trajanja radne nedelje, to jest od ponedeljka do petka, on pohađa praksu i to 8 sati dnevno, a to zapravo znači da je polaznik u obavezi da odradi praksu 40 sati nedeljno, ukoliko želi da ovu obuku završi za samo dva meseca.

Koliko košta kurs za pravljenje figurica za ukrašavanje torti?

Cena za ovaj kurs sastoji od dva dela, uzevši u obzir da svaki polaznik plaća praktični deo odvojeno od teorijskog.

U cenu za teorijski deo nastave koji se odvija prema pravilima individualne, online, poluindividualne i grupne nastave uključuje, uz pohađanje određenog tipa obuke i izradu sertifikata i dodatka sertifikatu, kao i nadoknadu za polaganje ispita za proveru znanja, odnosno literaturu koja je potrebna za pripremu tog polaganja.

Pogledajte cene u našem cenovniku.

Gde i kada se održava obuka za pravljenje figurica za ukrašavanje torti?

Kurs i obuka za pravljenje figurica za ukrašavanje torti pred sve zainteresovane polaznike stavlja zahtev za pohađanje i teorijskog i praktičnog dela, što znači da se oni odvijaju i u različito vreme, ali isto tako i na različitim mestima.

U teorijskom delu polaznici biraju koji tip nastave žele da pohađaju, pa samim tim od toga zavisi i gde i kada se održava nastava. Ako se oni budu odlučili za rad u grupama, u kojima se nalazi od četvoro do osmoro polaznika, te izvrše prijavu na propisan način, oni će morati da sačekaju da se u toj poslovnici prijavi dovoljan broj ljudi, a kako bi se grupa formirala, što i jeste primaran i jedini uslov za početak ovog tipa kursa. Takođe je bitno da znate i da su termini kod grupne nastave, ali i dinamika po kojoj se časovi održavaju, već unapred određeni i da se u većini slučajeva ne mogu promeniti.

Kod poluindividualne i individualne, te obuke online je prisutno pravilo da se svaki polaznik o terminima, odnosno o dinamici i datumu početka tog kursa dogovara sa koordinatorom za nastavu u odabranoj poslovnici i profesorom.

A kada je reč o drugom delu ove obuke, svaki polaznik ima mogućnost izbora da praksu pohađa ili u onim firmama sa kojima mi imamo uspostavljenu poslovno - tehničku saradnju ili u onima sa kojima nismo potpisali ugovor o takvoj vrsti saradnje. Uz to, moramo da naglasimo i to da oni polaznici koji odaberu prvu varijantu, od strane organizatora ove obuke dobijaju sve potrebne informacije o sprovođenju prakse, ali mogu biti sigurni i da će od nas dobiti sve neophodne garancije da će ta vrsta prakse biti sprovedena u skladu sa pravilima. A sve to ni u kom slučaju ne možemo reći za drugu opciju i to jednostavno zato što prethodno nismo imali saradnju sa tom kompanijom i samim tim ne znamo na koji način ona dozvoljava da se obavi praksa. Takođe, u tim situacijama polaznici treba sa njenim predstavnikom da se dogovore ne samo o svim potrebnim detaljima, već i oceni, a mi ne možemo da imamo apsolutno nikakvog uticaja na to. Isto tako je bitno da naglasimo da su polaznici koji se budu odlučili za navedenu varijantu obavezni da nam na vreme dostave sve neophodne informacije o konkretnoj kompaniji, a kako bismo mi mogli da pripremimo dokumenta koja su neophodna za potpisivanje ugovora o poslovno - tehničkoj saradnji, jer taj polaznik tek po potpisivanju navedenog ugovora može da počne da pohađa praksu prema napred definisanim uslovima.

Dodatne napomene:

 • prijavljivanje za pohađanje ovog kursa se vrši cele godine ili putem telefona jedne od poslovnica ili lično u njenim prostorijama, a zainteresovanim polaznicima je na raspolaganju i mogućnost prijave preko mejla
 • svako ko ima želju samo da stekne sertifikat za ovo zanimanje, a ne pohađa obuku treba da se u propisanom roku i na tačno definisan način prijavi za polaganje završnog ispita, kao i da tada dostavi svu obavezno dokumentaciju, u kojoj se između ostalog mora naći i dokaz da je stekao relevantno radno iskustvo, to jest da je odradio praksu u trajanju koje je tačno navedeno
 • u cenu koja podrazumeva pohađanje odabranog tipa nastave teorijskog dela obuke je, osim toga uračunat i priručnik za polaganje ispita za proveru znanja, a zatim i nadoknada za polaganje tog ispita, kao i izrada i to ne samo sertifikata, već i dodatka sertifikatu
 • uzevši u obzir da se praktični deo koji predviđa obuka i kurs za pravljenje figurica za ukrašavanje torti plaća odvojeno od teorijskog, na njegovu cenu utiče odluka svakog pojedinačnog polaznika u kojoj kompaniji želi da pohađa praksu
 • polaznici treba da sva plaćanja na koja su se obavezali ugovorom sa Akademijom Oxford izvrše direktno u poslovnici u kojoj taj ugovor potpisuju, to jest u onoj u kojoj odluče da prate teorijski deo kursa, a prema aktuelnom cenovniku
 • obaveza svakog polaznika jeste da u trenutku upisa bude lično prisutan u prostorijama konkretne poslovnice organizatora i da dostavi svu obaveznu dokumentaciju

Primer ispitnih pitanja

Preuzmite ispitna pitanjaIspitna pitanja - Kurs i obuka za poslastičara - Akademija OxfordIspitna pitanja - Kurs i obuka za poslastičara - Akademija Oxford

 • Definijija poslastičarstva?
 • Objsniti poatupak priprema čokoladnih pločica ?
 • Objasniti postupak pripreme čokoladnih listića?
 • Objasniti postupak pripreme čokoladne piljevine kao dekoracije?
 • Objasniti postipak pripreme čipke od čokolade kao dekoracije?
 • Objasniti koji se od čokolade prave visoke dekoracije?
 • Kao se pravi šečena čokolada ?
 • Kako se pravi dersirane dekoracije od čokolade?
 • Kako se priprema Ratluk masa za dekoraciju?
 • Posluživanje poslastice koja na sebi ima dekoraciju od ratluk mase?
 • Navesti recept za pripremu masa za ukrase od ratluka?
 • Navesti recept za priremu masa za ukrase od ratluka i gustina?
 • Objasniti postupak pripreme dekoracija od marcipana?Koji se sastojci koriste za pirpremu dekoracije od marcipana?
 • Koji se sastojci koriste za pirpremu dekoracije od marcipana?
 • Kako se priprema Marcipan voće?
 • Kako se pripremaju Kruška i banana od marcipana?
 • Kako se priremaju Jabuka i jagoda od marcipana?
 • Kako se pripremaju trešnje žute boje od marcipana?
 • Kako se pripremaju breskve i lubenice od marcipana?
 • Kako napraviti Figure od marcipana u obliku goluba i pečurke?
 • Navesti ostale dekoracije od marcipana?
 • Objasniti postupak uvijanje torti u marcipan?
 • Objasniti kako se razvija marcipan za uvijanje torti?
 • Objasniti kako se priprema dekoracija od grilijaša?
 • Kako se prave visoke dekoracije od grilijaša?
 • Kako se prave niske dekoracije od grilijaša?
 • Koje su ostale dekoracije od grilijaša?
 • Fondan recept sa kokos mašću?
 • Kako se pravi Fondan od meda?
 • Kako se priprema masa za ukrase od Octa?
 • Kako se sprema šećerna masa za dekoracije?
 • Objasniti način priprema šećerne mase?
 • Objasniti način priprema Ticino masa za oblaganje torti?
 • Kako se pripema Gum pasta sa tragakantom?
 • Kako se pripema Gum pasta ili fondan masa primer izrade mašne?
 • Postupka pravljenja fondam mase?
 • Navesti alat bez kojeg se ne može napraviti dobra dekoracija na torti?
 • Objasniti koja je uloga mera bezbednosti zaštite zdravlja na radu?
 • Koje su obaveze psolodavaca u primene mera bezbednosti?
 • Koje su obeveze zaposlenog u primeni mera bezbednosti?

Cena kursa i obuke za pravljenje figurica za ukrašavanje je 18,000 RSD

U cenu su uračunati:

 • Priručnik
 • Polaganje završnog ispita
 • Izrada sertifikata

* NAPOMENA:

U cenu nije uračunato pohađanje praktične nastave

 • Ukoliko se odlučite da praktičnu nastavu pohađate u firmi sa kojom Akademija Oxford ima poslovnu saradnju, cena praktične nastave se kreće od 5000 RSD mesečno.
 • Ako sami pronađete firmu gde ćete pohađati praksu, cena je stvar dogovora između vas i te firme. U tom slučaju Akademija Oxford nije odgovorna za kvalitet prakse.

Spisak gradova za kurs i obuku za pravljenje figurica za ukrašavanje torti


Literatura za pravljenje figurica za ukrašavanje torti

Priručnik - Skripta - Knjiga za Pravljenje figurica za ukrašavanje torti - Akademija Oxford
ISPITNI CENTRI
 • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
 • ICDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje