Prevajanje člankov s področja politike

Eno od najbolj kočljivih področij življenja in dela zagotovo predstavlja politika, tako da ne preseneča, da se s tem poslom lahko ukvarjajo samo tisti ljudje, ki jim ustreza takšen način vedenja in delovanja, glede na to, da ljudje, ki se ukvarjajo s tem poklicem, pogosto niso ravno dobrodošli

Toda, kot vsak drugi posel, tako tudi ukvarjanje s politiko zahteva ustrezno izobrazbo, s katero se pridobi potrebno znanje. Vsaka oseba, ki se ukvarja se tem poslom pa mora spoštovati kodeks lepega vedenja in oblačenja. Poleg politikov, ki so v neposrednem stiku z volilnim telesom, se s politiko ukvarjajo tudi politični analitiki kot tudi politologi. Večina teh je s strani politikov angažiranih kot svetovalci, saj ti dobro poznajo vse sfere političnega delovanja ne glede na to, ali gre za državno politiko, mednarodne odnose, analize in vsa ostala področja, ki jih obravnava politologija.Kar se tiče njihovega angažiranja, to se nanaša tako na pismeni kot tudi na govorni segment prenašanja znanja iz določenega področja, s katerim so se seznanili v okviru študija na Fakulteti za družbene vede oziroma iz področja, za katerega so specializirali. Zelo pogosto ob stalnem angažmaju številni politologi kot tudi politiki težijo k temu, da svoje znanje, stališča in mnenja delijo s svojimi sodržavljani kot tudi s celim svetom, saj prav to predstavlja enega od načinov, da dobijo še več pristašev za svoje politične stranke oziroma za idejo, ki jo zastopajo, čeprav se od političnih analitikov ne pričakuje, da odkrito izražajo svoja politična stališča. Toda, da bi to storili, oni najpogosteje poleg javnih nastopov, objavljajo tudi članke s področja politike, s katerimi izražajo svoje mnenje o aktualnem političnem položaju ali o mednarodnih odnosih, ali pa komentirajo določen politični dogodek s svojega vidika. Politični članki seveda lahko obravnavajo tudi druge teme in za njih je v glavnem značilen specifičen način izražanja oziroma prisotnost strokovnih izrazov, od katerih nekateri ostajajo v izvorni obliki, kar povečuje kakovost članka.

Pogosto se javlja potreba za tem, da se politični članki objavijo v določenem tujem jeziku, še posebej, če je njihova tema povezana z mednarodno politiko. Najpogosteje lahko naletimo na članke s področja politike, prevedene v angleški jezik, čeprav jih lahko najdemo tudi v mnogih drugih jezikih, najpogosteje v ruskem, nemškem in francoskem jeziku. To seveda nikakor ne pomeni, da politični članki ne morejo biti prevedeni tudi v številne druge svetovne jezike ali pa iz njih.


Prevajanje člankov s področja ekonomske politike

Prevajanje člankov s področja - ekonomske politike

Zelo pomemben segment politike v določeni državi povsem zagotovo predstavlja ekonomska politika, ki jo najenostavneje opredeljujemo, kot vzpostavljanje odnosov med politiko določene države in gospodarstvom. To je hkrati tudi zelo specifični segment politike, ki se nanaša na številne, za obstanek določene države pomembna področja.

Več o prevajanju člankov s področja ekonomske politike >>>

Prevajanje člankov s področja infrastrukturne politike

Prevajanje člankov s področja - infrastrukturne politike

Čeprav ima pojem infrastruktura precej širši pomen, se najpogosteje uporablja v povezavi s prometno kot tudi proizvodno in komunalno infrastrukturo. Sicer se točna opredelitev tega pojma nanaša na dele, ki omogočajo določenemu sistemu, da deluje.

Več o prevajanju člankov s področja infrastrukturne politike >>>

Prevajanje člankov s področja kulturne politike

Prevajanje člankov s področja - kulturne politike

Kot specifično področje politike z vidika znanosti se javlja tudi tako imenovana kulturna politika, in to prav tako na prvem mestu na področju držav članic Evropske unije oziroma vseh tistih držav, ki so se z odločitvijo svojih Vlad odločile, da sledijo smernicam pravnega reda Evropske unije.

Več o prevajanju člankov s področja kulturne politike >>>

Prevajanje člankov s področja politike izobraževanja

Prevajanje člankov s področja - politike izobraževanja

Številni znanstveniki, ki so specializirani za področje politike izobraževanja, ki praktično predstavlja enega od zelo pomembnih podpodročij politike kot vede, so vključeni v oblikovanje različnih predlogov in predpisov z osnovnim ciljem izboljšanja izobraževalnega sistema izboljša, da bi enaka kakovost izobraževanja zagotovili vsem prebivalcem določene države.

Več o prevajanju člankov s področja politike izobraževanja >>>

Prevajanje člankov s področja kmetijske politike

Prevajanje člankov s področja - kmetijske politike

V zgodnjih 60 - tih letih prejšnjega stoletja se je pojavila ideja o oblikovanju tako imenovane Skupne kmetijske politike (engl. Common Agricultural Policy), ki se je od takrat postopno razvijala, da bi svoj vrhunec doživela na začetku 21. stoletja. Osnovni cilj, ki ga ima pred seboj Skupna kmetijska politika, je vključevanja kmetijskega sektorja v globalno tržišče, da bi se ta zelo pomembna veja gospodarstva vključila v moderne tokove Evropske unije.

Več o prevajanju člankov s področja kmetijske politike >>>

Prevajanje člankov s področja verske politike

Prevajanje člankov s področja - verske politike

Zelo pogosto v različnih dnevnih časopisih in specializiranih revijah lahko beremo članke, vezane za vero in državo, toda redko kdo se zaveda, da so prav to članki s področja tako imenovane verske politike. Verska politika je posebno področje v prvi vrsti notranje politike. Ta se ukvarja z urejanjem vseh tistih pravno veljavnih norm in zakonov, ki se nanašajo na versko svobodo njenih prebivalcev.

Več o prevajanju člankov s področja verske politike >>>

Prevajanje člankov s področja sektorske politike

Prevajanje člankov s področja - sektorske politike

Prevajalski center Akademije Oxford med drugim predstavlja odlično izbiro za prevajanje člankov s področja sektorske politike prav zaradi tega, ker so v njegovi ekipi zbrani vsi tisti prevajalci, ki so posebej usmerjeni k prevajanju tovrstnih člankov in imajo za seboj povsem dovolj izkušenj, da lahko strankam ponudijo zelo kakovostno prevajanje strokovnih člankov iz katerega koli sektorja, ki sodi v segment tega področja politike kot znanosti.

Več o prevajanju člankov s področja sektorske politike >>>

Prevajanje člankov s področja socialne politike

Prevajanje člankov s področja - socialne politike

Področje politike kot znanosti, katere osnovni cilj je poboljšanje socialnega stanja vseh njenih prebivalcev, je socialna politika hkrati tudi eno od zelo pomembnih področij javne, notranje politike določene države. Skratka, to področje politike teži k poboljšanju socialnega statusa vseh občutljivih skupin prebivalstva ter k usklajevanju njihovih življenjskih pogojev s tistimi, za katere menimo, da so normalni in zaželeni. Poleg tega poseben segment socialne politike je usmerjen k integraciji socialno ogroženih skupin prebivalstva določene države v normalne življenjske tokove, da bi dosegli stabilno družbeno ureditev na področju cele države. S tem v zvezi je Vlada določene države praktično dolžna, da izvaja tako imenovano socialno pravičnost in članom socialno ogroženih skupin prebivalstva zagotovi enake pogoje za izobraževanje, zdravstveno varstvo in nego, kot tudi vse ostale segmente, ki predstavljajo normalno in kakovostno življenje.

Več o prevajanju člankov s področja socialne politike >>>

Prevajanje člankov s področja zunanje politike

Prevajanje člankov s področja - zunanje politike

Enega od zelo pomembnih segmentov delovanja Vlade vsake države povsem zagotovo predstavlja tudi zunanja politika. Področje zunanje politike na splošno rečeno predstavlja odnos določene države z ostalimi državami sveta in zahteva zelo kompleksno delo vseh, ki so vanjo vključeni. Poleg tega, da zunanja politika ureja diplomatske odnose Vlade določene države z Vladami ostalih držav svet, je v njeno področje delovanja vključeno tudi sodelovanje z različnimi vrstami mednarodnih organizacij.

Več o prevajanju člankov s področja zunanje politike >>>

Prevajanje člankov s področja športne politike

Prevajanje člankov s področja - športne politike

Tudi nekdo, ki danes ne spremlja športnih dogodkov v svetu, ampak samo bere dnevna poročila s številnih tekem, lahko brez dvoma vidi, kako pomembna je športna politika, ki natančno opredeljuje vse segmente delovanja športnih društev in klubov, tako na lokalni kot tudi na globalni ravni. Da bi to področje politike našlo svojo uporabo v praksi, je zelo pomembno, da so strokovnjaki številnih klubov kot tudi zaposleni na ministrstvih, pristojnih za to področje, ustrezno obveščeni, da bi vse pomembne smernice, ki jih s seboj nosi športna politika, lahko implementirali v svoje delovanje in delovanje klubov in športnih združenj, kot tudi ministrstev za delovanje katerih so zadolženi oziroma v delovanje katerih so neposredno vključeni.

Več o prevajanju člankov s področja športne politike >>>

Prevajanje člankov s področja pravosodne politike

Prevajanje člankov s področja - pravosodne politike

Dokaz, da je Prevajalski center Akademije Oxford vedno za korak pred drugimi, leži v dejstvu, da vsem strankam, ki jim je potrebno prevajanje člankov s področja pravosodne politike, ponujamo tudi prevajanje iz enega tujega jezika v drugi, prav tako tuji. Glede na to, da so v naši ekipi prevajalci za skoraj vse svetovne jezike, lahko trdimo, da smo povsem prepričani, da boste našli prevajalca prav za tisti jezik, za katerega vam je tudi potrebno prevajanje tovrstnih člankov.

Več o prevajanju člankov s področja pravosodne politike >>>

Prevajanje člankov s področja notranje politike

Prevajanje člankov s področja - notranje politike

V večini primerov, ko omenimo izraz politika, pravzaprav mislimo na segment notranje politike. Kot že samo ime pove, je notranja politika osredotočena na urejanje odnosov s področja politike na ozemlju določene države. Kakšna bo notranja politika, je na prvem mestu odvisna od Vlade te države in njenega programa. Vendar je treba opozoriti, da so za segment notranje politike, praktično gledano neposredno odgovorni prebivalce določene države, saj oni izberejo določeno politično stranko, ki bo na oblasti oziroma v večini primerov tudi samega predsednika države.

Več o prevajanju člankov s področja notranje politike >>>

Prevajalci Akademije Oxford ob celi vrsti storitev, za katere so specializirani, tudi zelo kakovostno prevajajo članke s področja politike, in sicer iz in v kar 35 različnih jezikov. Ta, ne ravno enostavna naloga, jim daje posebno motivacijo, saj je zelo pomembno biti dobro seznanjen z vsebino in izjemno osredotočen, da bi bil določen članek s področja politike preveden na ustrezen način. Kajti dovolj je, da je samo ena beseda prevedena napačno in članek v celoti izgubi želeni smisel. To se pri naših prevajalcih ne more zgoditi, ker poleg zavidljivih izkušenj, ki jih posedujejo, so v celoti usposobljeni, da vsem zainteresiranim strankam, ponudijo kakovostno prevajanje člankov s področja politike in to po neverjetnih cenah in v optimalno kratkem roku.

Moramo takoj omeniti, da nimate razloga za skrb, če nam zaupate posel prevajanje takšnih člankov, saj so vsi zaposleni v Akademiji Oxford dolžni varovati Poslovno skrivnost oziroma dolžni so, da posebej pazljivo ravnajo z dokumenti, s katerimi se srečujejo na svojem delovnem mestu in jih v celoti ščitijo pred kakršno koli zlorabo.

Cena ene strani prevoda se oblikuje glede na besedilno vsebino, ki skupaj s presledki obsega 1 800 znakov.

Da bi začeli z delom, nam morate posredovati material, kar pa lahko storite na več načinov. Če Vam ne ustreza, da nam ga prinesete osebno v poslovalnico v Kopru, ga lahko pošljete po elektronski pošti, ali pa po kurirski službi oziroma s priporočeno pošiljko po "Pošti Slovenije". Tudi mi Vam prevode člankov s področja politike dostavljamo po kurirski službi, lahko pa pridete osebno, da jih prevzamete. Stroški pošiljanja se neodvisno zaračunavajo in niso vračunani v ceno prevajanja.

Če se zgodi, da Vam ne ustreza rok za izdelavo, ki smo ga ponudili, lahko zahtevate krajši rok. Akademija Oxford je poznana po izpolnjevanju zahtev svojih strank, pa bomo izpolnili tudi Vašo zahtevo. Cena tovrstnega prevajanja se razlikuje od običajne.

Na voljo smo Vam, da razjasnimo vse Vaše dvome in odgovorimo na vprašanja, vezana za prevajanje člankov s področja politike in pozivamo Vas, da se svobodno obrnete na nas!

Prevajanje

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!