BEC Preliminary - najčešće postavljana pitanja

Da li postoji lista reči za Cambridge English: Business Preliminary?

Da, lista reči za Cambridge English: Preliminary je dostupna.

Da li moram položiti svaku komponentu kako bih položio/la ispit?

Ne. Vaša ocena je bazirana na ukupnom rezultatu ostvarenom na svim komponentama zajedno.

Čitanje i pisanje

Poželjno

Provedite dovoljno vremena pažljivo iščitavajući instrukcije.

Proverite opšte značenje svakog kraćeg teksta u prvom delu oblasti čitanja.

Proverite da li razumete značenje grafikona u trećem delu i pažljivo pročitajte svako pitanje u celosti.

Pažljivo pročitajte i tekst i pitanja u četvrtom delu; posebno proverite pitanja na koja ste odgovorili ‘’ne pominje se’’.

Pažljivo pročitajte tekst u sedmom delu kako biste bili sigurni da jasno razumete situaciju.

Obratite pažnju na vreme kako biste bili sigurni da ćete stići da prođete kroz sva ispitna pitanja.

Ostavite dovoljno vremena kako biste preneli svoje odgovore na list za odgovore.

Pokušajte da ostavite 5-10 minuta za proveru urađenog na samom kraju testiranja ove oblasti.

Pažljivo pročitajte pitanja iz oblasti pisanja i podvucite najvažnije delove.

Napravite plan pre davanja odgovora na pitanja iz oblasti pisanja.

Proverite da li ste u odgovor uključili sve važne aspekte onog što se od Vas traži u prvom i drugom delu pisanja.

Proširite temu u drugom delu relevantnim idejama i informacijama.

Koristite što više odgovarajućih poslovnih reči i izraza tokom odgovaranja na pitanja.

Pišite čitko na listu za odgovore kako bi ispitivač mogao da pročita Vaš odgovor.

Držite se broja reči naznačenog u pitanju.

Nepoželjno

Nemojte žuriti kroz četvrti i peti deo – trebalo bi pažljivo pročitati tekstove.

Nemojte odgovorati na pitanja iz šestog dela pre nego što pročitate tekst u celosti.

Potrudite se da ne prepisujete mnogo iz tekstova u sedmom delu.

Nemojte nagađati odgovor – uvek proverite tekst.

Nemojte dodavati previše informacija u prvom delu pisanja.

Trudite se da ne prepisujete previše reči i izraza sa lista za pitanja.

Trudite se da ne napišete pogrešno ključne reči koje se nalaze na listu za pitanja.

Trudite se da se ne ponavljate – koristite što širi spektar vokabulara.

Nemojte mešati formalni i neformalni jezik prilikom pisanja.


Koji aspekti čitanja testiraju u ovom delu testa?

Testira se Vaša sposobnost da razumete suštinu i detalje, kao i da identifikujete glavne stavke i specifične informacije. Takođe se testira Vaš vokabular, kao i razumevanje strukture i razvoja teksta.

Koliko vremena trebam posvetiti svakom delu?

Vremensko ograničenje ne postoji; neki zadaci iziskuju više vremena i trebalo bi da imate svest o tome koliko Vam je potrebno vremena za različite zadatke. Međutim, važno je imati na umu da neki zadaci imaju više stavki i samim tim nose više poena.

Gde upisujem svoje odgovore za oblast pisanja?

Na listu za odgovore.

U čemu je razlika između prvog i drugog dela u oblasti pisanja?

Prvi deo se odnosi na komunikaciju sa kolegom ili kolegama unutar kompanije. Drugi deo se odnosi na dužu poslovnu prepisku, i to često sa nekim van kompanije.

Kakva je procedura prilikom ocenjivanja produženih odgovora u oblasti pisanja?

Ispitivači ocenjuju zadatke koristeći skale procene direktno povezane sa zajedničkim evropskim referentnim okvirom za jezike (CEFR). Ove skale, koje se koriste pri ocenjivanju oblasti pisanja na svim testovima opšteg i poslovnog engleskog, sastoje se iz 4 subskale: sadržaj, komunikativno postignuće, organizacija i jezik.
  • Sadržaj – fokus je na tome koliko dobro ste ispunili zadatak; da li ste uradili ono što se od Vas tražilo.
  • Komunikativno postignuće – fokus je na tome koliko je Vaše pisanje usklađeno sa onim što se od Vas tražilo i da li ste koristili odgovarajući spektar reči i izraza.
  • Organizacija – odnosi se na organizaciju teksta u celini (drugim rečima, da li je tekst logičan i uređen).
  • Jezik – fokus je na vokabularu i gramatici. Ovo uključuje korišćenje širokog dijapazona jezičkih struktura, kao i preciznost pri upotrebi jezika.
Svaki odgovor se ocenjuje ocenama od 0 do 5, na svakoj od četiri subskale. Ove ocene se zatim sabiraju kako bi se dobila konačna ocena.

Šta se dešava ukoliko napišem manji broj reči od onog koji se traži?

Ukoliko je Vaš odgovor prekratak, može se desiti da ne sadrži sve informacije koje su od Vas tražene.

Šta se dešava ukoliko napišem veći broj reči od onog koji se traži?

Nema potrebe da brinete ukoliko Vaš tekst sadrži neznatno veći broj reči od traženog. Međutim, ukoliko značajno prebacite traženi broj reči, to će uticati na Vašu ocenu, s obzirom na to da ste u tom slučaju verovatno u tekst uključili suvišne informacije ili niste koristili precizan, koncizan poslovni jezik.

Šta se dešava ukoliko napišem dobar tekst ali ne odgovorim na pitanje?

Morate odgovoriti na pitanje kako biste uspešno ispunili zadatak. Ukoliko ne odgovorite na pitanje, ne dobijate bodove za to pitanje.

Na šta se obraća pažnja prilikom ocenjivanja pisanja?

Tokom ocenjivanja, ispitivači obraćaju pažnju na to kako upravljate jezikom, koliko efektivno komunicirate ono što ste zamislili, kako organizujete napisano, kao i sam sadržaj napisanog.

Ukoliko koristim američki engleski, hoću li biti lošije ocenjen?

Ne. Prihvataju se kako britanski, tako i američki engleski.

Slušanje

Poželjno

Pažljivo pročitajte uputstva i zadatak pre samog prvog slušanja. Razmišljajte o tome šta možete čuti, i podvucite ključne reči u uputstvu i pitanjima.

Neka Vam drugo slušanje posluži za proveru odgovora koje ste dali na osnovu prvog slušanja.

Odgovorite na sva pitanja – nema negativnih poena za pogrešne odgovore, i postoji šansa da ćete pogoditi tačno rešenje.

Pažljivo prepišite olovkom Vaše odgovore na list za odgovore tokom poslednjih 10 minuta.

U drugom i trećam delu, napišite isključivo one reči koje čujete na snimku.

U drugom i trećam delu, obratite pažnju na to da reči koje čujete ispravno napišete (na britanskom ili američkom engleskom).

Obratite pažnju na sve što se nalazi iza praznine u tekstu u svim pitanjima u prvom delu.

Skoncentrišite se na dubinsko razumevanje izrečenog u prvom i četvrtom delu.

Imajte na umu da u prvom i četvrtom delu treba izabrati pravi odgovor na pitanje: neka od ponuđena opcija može Vam se činiti ispravnom na osnovu onoga što čujete, ali može se desiti da ne predstavlja pravi odgovor na pitanje.

Nepoželjno

Nemojte propustiti da odgovorite na sva pitanja.

Nemojte trošiti previše vremena na pojedina pitanja: ostavite ih za drugo slušanje.

Nemojte ponavljati informacije ili reči koje se nalaze ispred ili iza praznine u tekstu u drugom i trećem delu. Na primer, ako se reč ‘’dani’’ pojavljuje iza praznine, nemojte pisati ‘’dani’’ u Vašem odgovoru.


Kakvi materijali se koriste prilikom testiranja?

Audio snimci sadrže unapred napisan tekst. Svaki snimak tiče se poslovnih tema i situacija. Skoro svaki snimak uključuje situaciju sa jednim ili dva govornika.

Koliko je priprema ispita korisna u cilju poboljšavanja mojih sposobnosti slušanja?

Veoma korisna. Ispit testira sposobnosti slušanja neophodne u svakodnevnoj komunikaciji (tj. ne samo u poslovnoj komunikaciji).

Hoću li imati dovoljno vremena da prođem kroz sva pitanja?

Da. Pre svakog dela testa slušanja postoji pauza koja Vam daje dovoljno vremena da prođete kroz sva pitanja, a postoje i druge pauze tokom testa koje Vam omogućavaju da razmislite o svojim odgovorima. Na snimku se jasno kaže koliko traje određena pauza.

Mogu li polagati oblast slušanja odvojeno od ostalih ispitnih komponenti?

Ne, Cambridge English: Business Preliminary se sastoji iz tri oblasti, čitanje i pisanje, slušanje, i govor. Kako biste položili test, morate polagati sve tri oblasti u istom ispitnom roku.

Govor

Poželjno

Vežbajte konverzaciju u malim grupama, pre svega u vezi sa temama koje će biti prisutne na ispitu.

Slušajte izvorne govornike engleskog jezika (ili veoma dobre govornike) dok razgovaraju o sličnim temama.

Napravite popis reči i izraza koje možete iskoristiti pri radu na ispitnim zadacima.

Pitajte za razjašnjenje ukoliko imate poteškoća da razumete uputstvo ili zadatak.

Govorite jasno i glasno kako bi Vas ispitivači dobro čuli.

Izbegavajte produženu tišinu i česte pauze.

Slušajte partnera i odgovarajte na pitanja adekvatno.

Vodite računa o tome da smenjivanje govora i slušanja između Vas i Vašeg partnera teče što prirodnije.

Tokom ispita, koristite sve prilike koje imate da govorite, i produžite svoje odgovore kad god je to moguće.

Nepoželjno

Nemojte učiti napamet i vežbati duge odgovore u prvom delu. U ovom delu potrebno je da dajete kratke odgovore.

Nemojte pokušavati da govorite mnogo više od svog partnera ili da prekidate njegovo/njeno izlaganje na nepristojan način.

Ne brinite ukoliko ne znate neku reč ili frazu – objasnite šta ste mislili koristeći druge reči.

Ne brinite previše o pravljenju grešaka – nije potrebno prefektno poznavati sve reči.

Nemojte samo reagovati na ono što je izrečeno – budite spremni da iznesete sopstvene ideje, pitate za mišljenje partnera i dalje razvijete ideje i mišljenja Vašeg partnera.


Koliko moram znati o sferi poslovanja kako bih imao/la uspeha na govornom testu?

Cambridge English: Business Certificates je nastao u cilju testiranja znanja engleskog jezika u poslovnom kontekstu. Iako ispiti nisu usmereni ni na jednu konkretnu oblast poslovanja (npr. bankarstvo ili računarsku industriju), ipak bi trebalo da budete upoznati sa velikim brojem poslovnih situacija i vokabulara potrebnog za snalaženje u njima.

Šta treba raditi ukoliko ne razumem pitanje ili ukoliko mi nije jasno šta ispitavač zahteva od mene?

Možete pitati ispitivača da ponovi uputstva. Ipak, bilo bi poželjno da slušate pažljivo i pokušate da razumete ispitivača u prvom pokušaju.

Da li je moguće da me ispituje isti profesor koji mi i predaje?

Ne. Ispitivači bivaju izabrani i trenirani specijalno za ovu priliku i nije im dozvoljeno da ispituju sopstvene učenike ili osobe koje lično poznaju.

Mogu li sam/a da polažem ispit?

Ne. Ispit se polaže u paru pred dva ispitivača.

Zašto se ispit polaže pred dva ispitivača?

Jedan ispitivač (sagovornik) razgovara sa Vama, a drugi (ocenjivač) ne učestvuje u ispitivanju, već sluša kako govorite i komunicirate sa drugim kandidatom. Oba ispitivača Vam daju ocene, s tim što su ocene koje daje ocenjivač detaljnije.

Šta se dešava ukoliko mi drugi kandidat ne dozvoljava da govorim?

Ispitivači znaju kako da reaguju u takvim situacijama i pruže kandidatima dovoljno prilika da govore. Važno je ne samo govoriti, već i omogućiti drugom kandidatu da govori. Zapamtite – tokom ispita postoji vreme predviđeno samo za Vas.

Šta se dešava ukoliko ostane neparan broj kandidata za kraj usmenog ispita?

U ovom slučaju, poslednja tri kandidata bi sačinjavala ispitnu grupu.

Za više informacija o Cambridge English: Business Preliminary, posetite naš sajt.

Spisak gradova u kojima održavamo Kembridž ispite

Pravila polaganja Kembridž ispiti Uputstva za kandidate - Kembridž ispiti Propisi za kandidate - Kembridž ispiti Na dan ispita - Kembridž ispiti Najčešća pitanja - Kembridž ispiti

 

Popusti na cene Kembridž ispita za državne i privatne škole
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!