B1 Preliminary - najčešće postavljana pitanja

Da li postoji lista reči za B1 Preliminary?

Da, lista reči za B1 Preliminary je dostupna.

Da li moram položiti svaku komponentu kako bih položio/la ispit?

Ne. Vaša konačna ocena je bazirana na ukupnom skoru na svim komponentama.

Čitanje i pisanje

Poželjno

Upoznajte se sa testovima za vežbanje da bi Vam svi tipovi zadataka bili poznati.

Vežbajte čitanje opštih tekstova i na času i kod kuće, posebno onakvih kakvi se koriste na B1 Preliminary for Schools ispitu.

Koristite svesku za upisivanje nepoznatih reči i beleški o tome kako se koja reč upotrebljava.

Pročitajte uputstva i pažljivo proučite primere.

Uvežbajte brzo pregledanje teksta (u cilju uočavanja bitnih informacija).

Proverite svoje odgovore i vodite računa o tome da ih prepišete na odgovarajuće mesto na listu za odgovore.

Vodite računa o tome da Vaš rukopis bude jasan i lako čitljiv.

Pažljivo pročitajte svaki tekst pre nego što pokušate da date odgovore na pitanja.

Za prepisivanje odgovora na list za odgovore koristite običnu, a ne hemijsku olovku.

Nepoželjno

Nemojte ostavljati mesta za odgovore nepopunjena, čak i ako niste potpuno sigurni da li je odgovor ispravan ili ne.

Ne brinite ukoliko se pojavi reč čije značenje ne znate – pokušajte da pogodite šta ta reč znači.

Nemojte davati kompletan odgovor tokom planiranja odgovora u drugom i trećem delu pisanja. Napišite kratke beleške kako biste napravili plan za svoj konačni odgovor.

Nemojte previše brinuti o gramatičkim greškama prilikom pisanja odgovora na drugo i treće pitanje u okviru pisanja. Komuniciranje značenja je ono što je važno.


Hoću li dobiti negativne poene ukoliko napišem više od 100 reči u trećem delu pisanja?

Savetuje se da napišete oko 100 reči, kako je i navedeno u instrukciji. Iako nećete biti kažnjeni ukoliko napišete više, može se desiti da uključite informacije koje nisu važne, što može ostaviti negativan utisak na čitaoca, te tako možete izgubiti poene. Ukoliko napišete manje od 100 reči, to može uticati na Vaš rezultat u smislu da je moguće da ne upotrebite dovoljno širok spektar reči i/ili sve informacije koje se od Vas traže.

Mogu li upotrebiti unapred pripremljeni odgovor u trećem delu pisanja?

Ne. Morate napisati ili pismo prijatelju ili priču koja predstavlja odgovor na uputstva i informacije koje su date. Takođe morate voditi računa da Vaš odgovor jasno može da se odredi ili kao pismo ili kao priča, u zavisnosti od toga za koji se odgovor odlučite.

Kakva je procedura prilikom ocenjivanja produženih odgovora u trećem delu oblasti pisanja?

Ispitivači ocenjuju zadatke koristeći skale procene direktno povezane sa zajedničkim evropskim referentnim okvirom za jezike (CEFR). Ove skale, koje se koriste pri ocenjivanju oblasti pisanja na svim testovima opšteg i poslovnog engleskog, sastoje se iz 4 subskale sa fokusom na:

  • Sadržaj – koliko dobro ste ispunili zadatak; da li ste uradili ono što se od Vas tražilo.
  • Komunikativno postignuće – koliko je Vaše pisanje usklađeno sa onim što se od Vas tražilo i da li ste koristili odgovarajući spektar reči i izraza.
  • Organizacija – odnosi se na organizaciju teksta u celini (drugim rečima, da li je tekst logičan i uređen).
  • Jezik – kako raspolažete vokabularom i gramatikom (na primer, da li koristite širok dijapazon jezičkih struktura, i koliko ste precizni pri upotrebi jezika).
Svaki odgovor se ocenjuje ocenama od 0 do 5, na svakoj od četiri subskale. Ove ocene se zatim sabiraju kako bi se dobila konačna ocena na delu pisanja.

Tokom ispita, ukoliko ne razumem neku napisanu reč, mogu li pitati šta znači?

Ne. Tokom ispita možete pitati jedino ukoliko ne razumete šta se od Vas traži u zadatku (ili uputstvu), ili ukoliko ne znate kako da popunite Vaš list za odgovore, i slično. Međutim, ne možete da pitati ništa vezano za to šta znači određena reč u tekstu. Ako ne razumete značenje reči, možete probati da pogodite njeno značenje (na primer, na osnovu konteksta). Imajte na umu da je moguće da nećete morati da znate značenje ove reči kako biste dali odgovor na pitanje.

Hoću li imati dodatno vreme da prepišem svoje odgovore na list za odgovore?

Ne. Svi odgovori moraju biti prepisani pre nego što istekne vreme predviđeno za ovaj deo ispita – 1 sat i 30 minuta.

Poželjno

Pažljivo pročitajte uputstva za svaki deo.

Pogledajte pitanja, tekst i slike i razmislite o tome koje informacije možete čuti.

Slušajte i pogledajte kako izgleda primer pitanje.

Odgovorite na što više pitanja dok slušate snimak po prvi put.

Proverite svoje odgovore i upišite one koji nedostaju dok slušate snimak po drugi put.

Odgovorite na sva pitanja, čak i ako niste sigurni u svoje odgovore – verovatno razumete više nego što mislite da razumete, a čak i pokušaj davanja odgovora može rezultirati tačnim odgovorom (i uvek je bolje tako nego da uopšte ne odgovorite).

Prepišite odgovore na list za odgovore, ali tek onda kada Vam to bude rečeno – na kraju testa.

Vodite računa o tome da budete pažljivi prilikom prepisivanja odgovora na list za odgovore.

Za pisanje po listu za odgovore koristite običnu, a ne hemijsku olovku.

Nepoželjno

Ne brinite ako ne čujete snimak dovoljno jasno nakon prvog slušanja. Snimak se preslušava dva puta.

Nemojte se uspaničiti ukoliko ne razumete sve što se pominje u tekstu – verovatno nećete ni morati.

Nemojte menjati svoje odgovore prilikom prepisivanja na list za odgovore.


Koje veštine slušanja se ispituju na testu slušanja?

Morate demonstrirati da na osnovu slušanja možete prepoznati suštinu (glavnu tačku), obratiti pažnju na specifične informacije i prepoznati stavove i razmišljanja govornika. Slušaćete jednu osobu dok govori (monolozi) i par osoba koje razgovaraju jedna s drugom (dijalozi).

Da li je bitno ukoliko pogrešno napišem neku reč?

Ne, dok god je moguće prepoznati koja je reč u pitanju – osim ukoliko je u pitanju reč koja se često upotrebljava (npr. Monday), ili u situacijama kada se reč diktira slovo po slovo.

Mogu li da upotrebim slušalice prilikom polaganja testa slušanja?

Pitajte Vaš centar da li je upotreba slušalica dozvoljena ili ne – to zavisi od toga kako centar odluči da organizuje ispit.

Govor

Poželjno

Ceo test

Vežbajte engleski, kako u učionici tako i van nje, koliko god možete.

Pažljivo slušajte pitanja ispitivača.

Pitajte ispitivača ukoliko ne razumete šta se od Vas traži.

Govorite jasno kako bi Vas i ispitivači i partner mogli čuti.

Imajte u vidu da Vam oba ispitivača žele uspeh na testu.

Deo 1

Pričajte sa ispitivačem, ne partnerom.

Vodite računa o tome da izgovorite svoje ime slovo po slovo naglas.

Pokušajte da dajete odgovore koji se sastoje od više od jedne reči.

Delovi 2 i 4

Pričajte sa partnerom, ne ispitivačem.

Postavljajte pitanja partneru.

Slušajte odgovore Vašeg partnera i ostvarite vizuelni kontakt kako biste pokazali zainteresovanost za ono što govori.

Dajte partneru prostor da govori.

Deo 3

Govorite o svemu što vidite na fotografiji – na primer, bojama, odeći, vremenu, vremenskim prilikama.

Ukoliko ne znate neku reč, pokušajte da je objasnite koristeći druge reči.

Nepoželjno

Ceo test

Ne brinite previše o gramatičkim greškama.

Ne brinite previše o tome da li znate neku određenu reč.

Ne brinite o tome da li je Vaš partner bolji ili lošiji govornik od Vas. Ispitivači ocenjuju samo Vas.

Nemojte sedeti u tišini tokom testa, čak i ako ste nervozni – ispitivači Vas ne mogu oceniti ukoliko ne govorite.

Delovi 2 i 4

Nemojte dozvoliti da govorite previše i ne uključite Vašeg partnera u razgovor.

Deo 3

Nemojte pokušavati da govorite o stvarima ili idejama koje nemaju veze sa fotografijom.

Nemojte prestajati da govorite ukoliko naiđete na nepoznatu reč, već samo pređite na razgovor o nekom drugom aspektu prikazanom na fotografiji.


Šta je sve uključeno u test govora?

B1 Preliminary for Schools test govora ima četiri dela i polažete ga sa još jednim kandidatom. U prostoriji su i dva ispitivača. Jedan od ispitivača razgovara s Vama (sagovornik), dok drugi sluša i popunjava list za ocene (ocenjivač).

Mogu li da polažem test sam?

Ne. Ispitivanje se vrši u parovima (dva kandidata zajedno), sa dva ispitivača. U centrima koji imaju neparan broj kandidata, poslednja tri kandidata polažu test zajedno. Test je malo duži ukoliko tri kandidata polažu test zajedno. Kandidati ne mogu izabrati da polažu test u grupi od troje.

Zašto su prisutna dva ispitivača?

Jedan ispitivač priča s Vama (sagovornik), a drugi ne učestvuje u razgovoru već Vas sluša kako govorite i razgovarate sa drugim kandidatom (ocenjivač). Oba ispitivača Vas ocenjuju, ali ocenjivač daje detaljnije ocene od sagovornika.

Šta se dešava ukoliko mi drugi kandidat ne dozvoljava da govorim?

Ispitivači znaju šta da rade u ovakvim situacijama i kako da obezbede da oba kandidata imaju dovoljno prilika da govore. Važno je ne samo govoriti, nego i dozvoliti drugom kandidatu da govori. Upamtite, testom je predviđeno i vreme tokom kog samo Vi govorite.

Šta treba da uradim ukoliko ne razumem šta ispitivač traži od mene?

Možete pitati ispitivača da ponovi instrukcije. Međutim, bilo bi dobro da slušate pažljivo i pokušate odmah da razumete šta se od Vas traži. Ne brinite ukoliko ne razumete određenu reč. Možete pitati Vašeg partnera da Vam objasni neku reč u drugom ili četvrtom delu – ali to morate uraditi na engleskom.

Da li moram položiti test govora kako bih položio/la B1 Preliminary ispit?

Ne morate. Ukoliko dobro uradite ostale komponente, možete položiti ispit.

Hoće li moj učinak na testu biti upoređen sa učinkom mog partnera?

Ocenjuje se isključivo Vaš učinak, bez upoređivanja sa učinkom Vašeg partnera

Za više informacija o B1 Preliminary for Schools posetite naš sajt.

Spisak gradova u kojima održavamo Kembridž ispite

Pravila polaganja Kembridž ispiti Uputstva za kandidate - Kembridž ispiti Propisi za kandidate - Kembridž ispiti Na dan ispita - Kembridž ispiti Najčešća pitanja - Kembridž ispiti

 

Popusti na cene Kembridž ispita za državne i privatne škole
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!