B2 First for Schools - najčešće postavljana pitanja

Da li postoji lista reči za B2 First for Schools ispite?

Ne postoji. Ispiti koji su ekvivalentni ili su iznad CEFR nivoa B2 (nezavisni korisnik) – poput B2 First for Schools ispita – ne uključuju posebne jezičke specifikacije ili rečničke liste.

Koja je razlika između B2 First i B2 First for Schools?

B2 First i B2 First for Schools imaju potpuno isti format. Nivo ispita je isti – veštine koje su predmet testiranja su iste. Međutim, sadržaj ispita je nešto drugačiji (‘’for Schools’’ verzije podrazumevaju sadržaj koji je prilagođen interesima i iskustvima kandidata školskog uzrasta).

Da li moram imati određen broj godina kako bih polagao/la B2 First for Schools ispit?

Ne. B2 First for Schools mogu polagati kandidati bilo kog uzrasta. Sadržaj ovih ispita je namenjen deci školskog uzrasta, tako da se može desiti da ne odgovara starijim kandidatima. Oni se mogu odlučiti za B2 First umesto toga.

Šta će pisati na mom sertifikatu ukoliko položim B2 First for Schools ispit?

Kandidati koji polože B2 First for Schools dobijaju isti internacionalno priznati sertifikat kao i kandidati koji polože standardnu verziju ispita.

Da li moram položiti svaku komponentu kako bih položio/la ispit?

Ne. Vaša konačna ocena predstavlja prosek Vašeg postignuća na svakoj od komponenata: čitanju, pisanju, slušanju, govoru i praktičnoj upotrebi engleskog jezika. Upotreba jezika ima podjednaku težinu kao i ostale četiri veštine.

Čitanje i praktična upotreba jezika

Poželjno

Obratite pažnju na izvore, naslove i podnaslove tekstova tamo gde su dati; tu su da Vam daju smernice.

Pročitajte reči koje se nalaze iza praznine u tekstu u prvom i drugom delu, s obzirom na to da one mogu imati uticaja na odgovor.

Imajte na umu da je moguće da će biti potrebno upisati negativne oblike ili množinu reči koje je potrebno napisati u trećem delu.

Napišite od dve do pet reči u sklopu odgovora na pitanje u četvrtom delu.

Pažljivo pročitajte pitanja i proverite svaku opciju pre nego što je odbacite (peti deo).

Pažljivo proverite reči koje se nalaze ispred i iza praznine u tekstu (šesti deo). Nedostajuća reč (reči) može biti deo idioma, fraze ili izraza.

Proverite da li se paragraf koji ste kompletirali uklapa u ostatak teksta (šesti deo). Nedostajuća rečenica se mora uklopiti u širi kontekst.

Imajte na umu način na koji se tekst razvija.

Pre nego što odgovorite na pitanja, pažljivo pročitajte svaki tekst kako biste stekli opšti utisak i razumeli o čemu se u tekstu govori. Ovo se odnosi i na sedmi deo – zadatak višestrukog povezivanja.

Vodite računa o ispravnom pisanju reči tokom celog testa.

Vodite računa o tome da ispravno prepišete odgovore na list za odgovore.

Nepoželjno

Nemojte pokušavati da odgovorite na pitanja bez prethodnog pažljivog pregledanja teksta.

Potrudite se da ne potrošite previše vremena na samo jedan deo testa.

Nemojte zaboraviti da prepišete svoje odgovore na list za odgovore.

Nemojte unapred pretpostaviti da ste pronašli ispravan odgovor ukoliko je reč koja je ponuđena kao opcija istovremeno i reč koja se javlja u tekstu.

Nemojte pisati odgovore na pitanja iz primera na listu za odgovore.

U prvom delu, nemojte izabrati svoj odgovor ukoliko prethodno niste prošli kroz sve opcije.

Nemojte pisati celu rečenicu prilikom Vašeg odgovora na pitanja u četvrtom delu.

U trećem delu, nemojte ostavljati bazu reči nepromenjenu.

U svim delovima testa se potrudite da se ne opredeljujete za odgovor pre nego što pročitate celu rečenicu.

Nemojte davati alternativne odgovore na pitanja.


Hoću li dobiti jednu ili dve ocene na testu čitanja i praktične upotrebe engleskog jezika?

Na Vašoj izjavi o rezultatima biće istaknute dve ocene – jedna za čitanje i jedna za upotrebu jezika. Obe su podjednako važne prilikom izračunavanja ukupnog rezultata na ispitu.

Kako se utvrđuju posebne ocene za čitanje i praktičnu upotrebu engleskog jezika?

Na Vašoj Izjavi o rezultatima i Vašem sertifikatu, dobijate zasebne skorove na Cambridge English skali za čitanje i upotrebu jezika (kao i za pisanje, slušanje i govor). Na testu čitanja i upotrebe jezika, ocena za čitanje se dobija se na osnovu prvog, petog, šestog i sedmog dela, a ocena za upotrebu jezika na osnovu drugog, trećeg i četvrtog dela.

Koji aspekti čitanja se ispituju ovim testom?

Moraćete da pokažete da možete razumeti specifične informacije, zatim osnovnu ideju, organizaciju i strukturu teksta, ton, suštinu, mišljenje, stav, detalje i svrhu. Takođe, moguće je da ćete se u nekom trenutku susresti sa nepoznatim vokabularom i od Vas će se tražiti da se snađete u takvoj situaciji.

Koliko mi je vremena potrebno za svaki deo?

U okviru ovog testa koji traje 75 minuta, nema vremenskih ograničenja za posebne zadatke. Neki zadaci Vam mogu oduzeti više vremena i bilo bi dobro da imate ideju o tome koliko Vam vremena otprilike treba za svaki zadatak. Takođe, imajte na umu i da svaki zadatak približno vredi isti broj poena. Što više probnih testova uradite, to ćete imati bolju predstavu o tome koliko Vam vremena treba za svaki tip zadatka.

Kako beležim svoje odgovore na testu čitanja i praktične upotrebe engleskog jezika?

Svoje odgovore upisujete na list za odgovore tako što popunjavate kućice ili upisujete reči (u četvrtom delu dozvoljeno je upisati između dve i pet reči). Pišite svoje odgovore jasno. Vaš list za odgovore će biti skeniran i tako unešen u računar. Svoje odgovore morate prepisati na list za odgovore tokom vremena predviđenog za rad na testu (75 minuta).

Koji su sve tipovi tekstova prisutni na testu čitanja i praktične upotrebe engleskog jezika?

Moguće je da se na testu jave neki od sledećih tipova tekstova: članci iz novina ili magazina, izveštaji, beletristika, oglasi, pisma, poruke, informativni materijal (brošure, vodiči, priručnici). Upoznajte se sa svim ovim tipovima tekstova, kao i sa zahtevima različitih zadataka i fokusom koji stavljaju na svaki od ovih tipova tekstova.

Kako pravilno da popunim list za odgovore?

Za popunjavanje lista za odgovore koristite običnu, a ne hemijsku olovku. U prvom, petom, šestom i sedmom delu označite JEDNO slovo za svako pitanje. U drugom, trećem i četvrtom delu napišite Vaš odgovor jasno, velikim slovima, a u drugom i trećem delu upišite po jedno slovo u svaku kućicu. Ukoliko slučajno pogrešite, možete upotrebiti gumicu i izbrisati ono što ste napisali.

Hoću li dobiti negativne bodove za pogrešne odgovore?

Ne, pogrešni odgovori ne dovode do oduzimanja bodova. Vaši pogrešni odgovori se tretiraju isto kao kada biste propustili da date odgovor na neko pitanje – jednostavno ne dobijate bodove. Ukoliko niste sigurni da li je odgovor koji želite da date na neko pitanje tačan ili ne, ipak je bolje da pokušate da pogodite nego da ne odgovorite na pitanje.

Koliko je važno pravilno pisati reči?

Na testu čitanja i upotrebe jezika, sve reči moraju biti napisane pravilno. Nećete dobiti poene za odgovore koji nisu pravilno napisani. Američki engleski je dozvoljen ukoliko se koristi dosledno.

Ukoliko smatram da postoje dva moguća odgovora na jedno pitanje, mogu li upisati oba?

Ne, svako pitanje podrazumeva davanje samo jednog odgovora.

Da li se reči poput ‘’doesn’t’’ ili ‘’isn’t’’ računaju kao jedna ili kao dve reči?

Kao dve reči. Prilikom određivanja broja reči, treba uzeti u obzir punu formu reči, na primer didn’t = did not = dve reči.

Šta se dešava ako upotrebim množinu umesto jednine, ili obrnuto, u zadatku građenja reči (treći deo)?

Upotreba jednine u zadatku u kom se traži upotreba množine se označava kao netačan odgovor (i obrnuto). Od Vas se očekuje da na osnovu indikatora u tekstu zaključite da li je potrebno upotrebiti jedninu ili množinu.

Šta se dešava ako napravim sitnu grešku u ključnom zadatku transformacije reči (četvrti deo)? Da li to znači da neću dobiti nijedan poen?

Dva dela rečenice se uvek tretiraju odvojeno, tako da ćete dobiti 1 poen ukoliko tačno uradite jedan deo rečenice, čak iako sitna greška znači da nećete dobiti nijedan poen za drugi deo rečenice.

Primer:

      	The last time Enrico saw Gloria was the day they left school.

      	SEEN

      	Enrico has ............. the day they left school.

      	Answer: not/ n’t seen Gloria ][ since

Pisanje

Poželjno

Pažljivo pročitajte celo pitanje i podvucite bitne delove.

Napravite plan za svaki odgovor, uključujući SVE tačke.

Pokušajte da razradite sve tačke u prvom delu koristeći bitne ideje i informacije.

Podelite tekst na paragrafe.

Koristite širok raspon vokabulara, čak i ako niste sigurni kako se nešto piše.

Proverite upotrebu vremena i množine, kao i red reči u rečenici.

Proverite nepravilne oblike prošlih vremena i građenje pitanja.

Koristite jezik koji je formalan ili neformalan, u zavisnosti od toga šta se od Vas traži u zadatku.

U drugom delu, izaberite pitanje za koje smatrate da ga možete dobro uraditi.

Pišite čitko kako bi ocenjivač mogao da pročita Vaš odgovor.

Nepoželjno

Potrudite se da ne napišete pogrešno ključne reči koje se pojavljuju u pitanju.

Potrudite se da prilikom davanja odgovora ne koristite previše istih reči koje se javljaju u pitanju.

Nemojte mešati formalni i neformalni jezik.

Nemojte koristiti formalne veznike u neformalnom pismu.

Nemojte gubiti vreme pišući adrese prilikom pisanja pisma, jer se to od Vas ne traži.

Nemojte pokušavati da odgovorite na peto pitanje ukoliko niste pročitali jednu od navedenih knjiga.

Nemojte brinuti ukoliko malo premašite dozvoljeni broj reči.


Koliko tekstova moram da napišem?

Dva teksta – jedan u prvom i jedan u drugom delu. U drugom delu imate izbor između više tipova teksta.

Koliko mi vremena treba za svaki deo?

Ovo zavisi od Vas. Imajte na umu da oba zadatka nose isti broj bodova. Poželjno je da odvojite malo vremena za planiranje svakog od zadataka pre samog pisanja, kao i za proveru Vaših odgovora nakon završetka pisanja. Test ukupno traje 1 sat i 20 minuta.

Koja je razlika između prvog i drugog dela?

Prvi deo Drugi deo
 • Jedan obavezan zadatak
 • Pre početka pisanja, morate pročitati tekst dužine do 120 reči
 • Od Vas se traži da napišete esej
 • Izbor između više zadataka
 • Uputstva su kraća
 • Imate izbor između različitih tipova teksta

Gde upisujem svoje odgovore?

U brošuru za odgovore za kandidate. Vaš ispitni centar će Vam takođe obezbediti papir na kome ćete moći da upisujete beleške.

Kako se ocenjuje pisanje?

Vaš test pisanja ocenjuje specijalno obučeni ocenjivač u saradnji sa tim liderom i glavnim ocenjivačem. Svakom ocenjivaču se nasumično dodeljuju testovi za ocenjivanje. Tako, ocenjivači ocenjuju uspeh kandidata koji dolaze iz velikog broja centara iz različitih zemalja.

Kakva je procedura prilikom ocenjivanja produženih odgovora u testu pisanja?

Ispitivači ocenjuju zadatke koristeći skale procene direktno povezane sa zajedničkim evropskim referentnim okvirom za jezike (CEFR). Ove skale, koje se koriste pri ocenjivanju oblasti pisanja na svim testovima opšteg i poslovnog engleskog, sastoje se iz 4 subskale sa fokusom na:

 • Sadržaj – koliko dobro ste ispunili zadatak; da li ste uradili ono što se od Vas tražilo.
 • Komunikativno postignuće – koliko je Vaše pisanje usklađeno sa onim što se od Vas tražilo i da li ste koristili odgovarajući spektar reči i izraza.
 • Organizacija – odnosi se na organizaciju teksta u celini (drugim rečima, da li je tekst logičan i uređen).
 • Jezik – kako raspolažete vokabularom i gramatikom (na primer, da li koristite različite jezičke strukture, i koliko precizno upotrebljavate jezik).
Svaki odgovor se ocenjuje ocenama od 0 do 5, na svakoj od četiri subskale. Ove ocene se zatim sabiraju kako bi se dobila konačna ocena na testu pisanja.

Šta se dešava ukoliko napišem prekratak/predugačak tekst?

Na samom testu, date su Vam smernice u vezi s tim koliko reči je potrebno napisati kako biste mogli isplanirati svoje pisanje. Ukoliko napišete predugačak tekst, nećete dobiti bodove jedino ukoliko u odgovor uključite ono što se od Vas ne traži ili ukoliko tekst ima negativan efekat na čitaoca. Ukoliko napišete kraći tekst od preporučenog, ali upotrebite sve relevantne informacije, nećete izgubiti bodove.

Da li treba pisati adrese prilikom pisanja pisma?

Ukoliko odaberete pisanje pisma, nije potrebno upisati poštansku adresu. Navođenje adrese ne utiče na Vašu ocenu.

Da li moram unapred da se pripremim za pitanje koje se odnosi na pročitanu literaturu?

Ovo pitanje je izborno. Preporučeno štivo za pripremu je Graded Reader koji je prilagođen nivou potrebnom za pripremu kandidata koji se pripremaju za B2 First for Schools ispit.

Slušanje

Poželjno

Slušajte i čitajte uputstva tokom celog testa. Važno je da razumete šta je to što treba da čujete i šta se od Vas traži.

Iskoristite vreme koje imate za pripremu pre puštanja audio snimka da pročitate pitanja i razmislite o kontekstu.

Iskoristite ponuđene informacije kao pomoć pri praćenju teksta.

Obratite pažnju na to šta piše ispred i iza praznine u tekstu u drugom delu i razmišljajte o informacijama na koje bi trebalo da obratite pažnju prilikom slušanja.

Na list za odgovore upišite samo informacije koje nedostaju (drugi deo).

Potrudite se da Vaši odgovori budu čitko napisani.

Proverite svoj odgovor tokom drugog slušanja ukoliko ste nakon prvog slušanja imali ideju o tome koji odgovor je tačan.

Čak i ako niste sigurni u ispravnost odgovora, potrudite se da odgovorite na sva pitanja.

Vodite računa o tome da ispravno prepišete svoje odgovore na list za odgovore.

Nepoželjno

Nemojte reformulisati ono što čujete u drugom delu; upišite baš one reči ili cifre koje čujete na audio snimku.

Nemojte komplikovati svoj odgovor pisanjem dodatnih, nepotrebnih informacija (drugi deo).

Nemojte potrošiti previše vremena kada naiđete na pitanje sa kojim imate poteškoća, pošto se u tom slučaju može desiti da propustite da date odgovor na sledeće pitanje.

Nemojte žuriti sa davanjem odgovora samo zato što čujete određenu reč ili frazu – fokusirajte se na sveukupno značenje (prvi, treći i četvrti deo).


Koje veštine slušanja se ispituju ovim testom?

Ispituju se veštine razumevanja suštine, glavnih tačaka, detalja i specifičnih informacija, i Vaše sposobnosti da dedukujete značenje, mišljenje i stav. Slušaćete monologe i dijaloge između govornika preuzete iz raznih izvora.

Koliko puta ću čuti svaki audio snimak?

Svaki snimak ćete čuti po dva puta.

Na koji način upisujem svoje odgovore?

Sve Vaše odgovore upisujete na poseban list za odgovore. Tokom slušanja, odgovore možete upisivati na list sa pitanjima, ali ih pre isteka vremena potrebnog za rad na testu morate prepisati na list za odgovore. Za prepisivanje odgovora predviđeno je poslednjih 5 minuta testa.

Koliko je važno izbegavati pravopisne greške?

Na B2 First for Schools ispitu, sitnije pravopisne greške se ne uzimaju u obzir ukoliko je jasno ono što ste želeli da kažete. Od Vas neće biti traženo da pišete reči koje se zahtevaju na višim nivoima znanja jezika. Međutim, ukoliko se od Vas traži da napišete reč slovo po slovo, na primer odgovarajuće ime, i gde bi se na taj način proveravala Vaša sposobnost pravilnog pisanja reči, važno je voditi računa o ispravnom pisanju.

Prilikom odgovaranja na pitanja u drugom delu, da li bi trebalo da upisujem reči onako kako ih čujem na audio snimku ili mogu dobiti više bodova ukoliko koristim sopstvene reči?

Trebalo bi da koristite one reči koje čujete na audio snimku. Ne dobijate više bodova ukoliko koristite sopstvene reči.

Da li mogu koristiti slušalice na testu slušanja?

Pitajte Vaš centar da li možete korstiti slušalice ili ne – to zavisi od toga kako centar odluči da organizuje ispit.

Govor

Poželjno

Imajte na umu šta se od Vas traži u svakom delu testa, i koje veštine je potrebno demonstrirati.

Trudite se da iskoristite svaku priliku da govorite engleski, u grupi ili u paru, unutar ili izvan učionice.

Pažljivo slušajte uputstva i pitanja tokom testa i odgovarajte onako kako se od Vas traži.

Govorite jasno kako bi Vas i sagovornik i ocenjivač mogu čuti.

Iskoristite svaku priliku da govorite, i potrudite se da produžite svoje odgovore kad god je to moguće.

Pitajte za pojašnjenje uputstva ili pitanja ukoliko niste sigurni šta se od Vas traži.

Budite spremni za iniciranje diskusije sa partnerom, kao i na reagovanje na ono što Vaš partner govori.

Iskoristite Vaše vreme na najbolji mogući način kako bi se ispitivač što bolje upoznao s tim kako baratate engleskim jezikom.

Slušajte Vašeg partnera kada dođe red na njega/nju da govori.

Nepoželjno

Nemojte unapred pripremati dugačke odgovore ili učiti i uvežbavati pripremljeni govor.

Potrudite se da dozvolite Vašem partneru da govori i nemojte naglo prekidati njegovo/njeno izlaganje tokom testa govora.

Nemojte praviti dugačke ili česte pauze tokom izlaganja.

Ne brinite ukoliko Vas ispitivač prekida. Ovo je znak da je Vaše izlaganje trajalo dovoljno dugo. Testovi moraju imati vremensko ograničenje usled administrativnih razloga.


Mogu li da polažem test sa nekim učenikom iz moje škole?

Ovo zavisi od centra. U nekim centrima, kandidati koji su iz iste škole polažu test zajedno. U drugim centrima, u kojima kandidati iz različitih škola polažu test, može se desiti da imate partnera iz druge škole. Proverite ovo sa Vašim ispitnim centrom.

Da li tokom testa razgovaram i sa partnerom i sa ispitivačem?

Da. U prvom i drugom delu razgovarate sa sagovornikom (ispitivač koji razgovara sa Vama), a u trećem delu diskutujete sa drugim kandidatom.Tokom ovog dela, morate pričati jedan sa drugim, a ne sa ispitivačem-sagovornikom. U četvrtom delu, možete razgovarati ili sa ispitivačem-sagovornikom ili sa partnerom, ili sa oboje.

Da li oba ispitivača govore tokom testa?

Ne. Na testu su prisutna dva ispitivača: sagovornik i ocenjivač. Sagovornik je ispitivač koji razgovara sa Vama i predaje Vam ispitne materijale. Ocenjivač Vas samo pozdravlja pre početka i nakon završetka teksta.

Da li poznanstvo sa partnerom čini test lakšim?

Nema dokaza da poznanstvo sa partnerom olakšava ili otežava polaganje testa govora. Neki kandidati se osećaju opuštenije i imaju veće samopouzdanje ukoliko test polažu sa nekim koga poznaju, dok je za druge takva situacija otežavajuća i neprirodna. U oba slučaja, ispitivači su obučeni da pruže kandidatima podjednako prilika da pokažu šta znaju.

Šta se dešava ukoliko kandidati imaju potpuno različite ličnosti, na primer ako je jedan kandidat stidljiv, a drugi veoma otvoren?

Ispitivači su obučeni da uspešno upravljaju ovakvom situacijom i da obezbede da oba kandidata imaju dovoljno prilika da demonstriraju svoje sposobnosti tokom testa. Ipak, morate pokušati da date sve od sebe i iskoristite vreme koje Vam je na raspolaganju i pokažete ispitivaču Vaše znanje bez onemogućavanja Vašem partneru da govori.

Šta treba da uradim ukoliko ne razumem uputstva?

Pitajte ispitivača da Vam ponovi uputstva.

Šta se dešava u situaciji kada na kraju ispitnog dana ostane samo jedan neispitani kandidat?

Ovakva situacija se izbegava tako što poslednja tri kandidata bivaju ispitana kao grupa.

Za više informacija o B2 First for Schools ispitu, posetite naš sajt.

Spisak gradova u kojima održavamo Kembridž ispite

Pravila polaganja Kembridž ispiti Uputstva za kandidate - Kembridž ispiti Propisi za kandidate - Kembridž ispiti Na dan ispita - Kembridž ispiti Najčešća pitanja - Kembridž ispiti

 

Popusti na cene Kembridž ispita za državne i privatne škole
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!