Napredni moduli - Napredne tabelarne kalkulacije

Napredne tabelarne kalkulacije - upoznavanje sa naprednim opcijama programa Excel i njihovo korišćenje, napredno rukovanje podacima u okviru tabela, sortiranje podataka u skladu sa zahtevima i njihova zaštita, grafikoni, funkcije, korišćenje posebnih alata prilikom izrade tabelarnih kalkulacija

Savladavanjem ECDL modula Napredne tabelarne kalkulacije svi kandidati daju garanciju da poseduju ekspertska znanja iz oblasti programa za tabelarne kalkulacije. Na taj način umnogome utiču na poboljšanje poslovanja na ličnom nivou, a što se odražava i na poboljšanje poslovanja organizacije u kojoj su zaposleni ili za koju obavljaju izradu tabelarnih kalkulacija.

Kada steknu adekvatna znanja u okviru ovog modula, kandidati imaju mogućnost da koriste sve napredne opcije koje nudi pomenuti program, te da izrađuju precizne izveštaje, kao i da obavljaju složene matematičke odnosno statičke proračune u skladu sa zahtevima organizacije. Pored toga, savladavanje ECDL modula Napredne tabelarne kalkulacije omogućava kandidatima da za kraće vreme ispune sve zahteve vezane za tabelarne kalkulacije, bez obzira koliko oni bili složeni.

Da bi kandidati mogli da pohađaju obuku u okviru ovog modula neophodno je najpre da savladaju modul o osnovama rada u programu za tabelarne kalkulacije, kako bi mogli da ih nadograde znanjima i veštinama koje usvoje u okviru ovog kursa.Šta podrazumeva savladavanje ECDL Modula Napredne tabelarne kalkulacije

Kada kandidati savladaju ovaj ECDL modul, to zapravo znači da su upoznati i da znaju da primenjuju sve napredne funkcije koje nudi aplikacija za tabelarne kalkulacije, a pod tim se prvenstveno podrazumeva uslovno odnosno prilagođeno oblikovanje, te rad sa listovima u okviru Excel dokumenata. Pored toga, kandidati su osposobljeni da potpuno samostalno koriste funkcije koje podrazumevaju logičke, statičke, odnosno finansijske i matematičke operacije, te da kreiraju grafikone i primene sve napredne funkcije za formatiranje grafikona koje postoje u pomenutoj aplikaciji. Takođe, znaju i da rade sa tabelama i listama, te da vrše analizu, filtriranje i sortiranje podataka u okviru dokumenata. Uz sve navedeno, svi kandidati koji uspešno savladaju ECDL modul Napredne tabelarne kalkulacije su u potpunosti osposobljeni da potpuno samostalno i sa najvišim stepenom odgovornosti i efikasnosti vrše proces provere i revizije podataka u tabeli, ukoliko za tim postoji potreba, kao i da imenuju opseg ćelija, makronaredbi i šablone, čime umnogome utiču i na povećanje produktivnosti. Svi kandidati znaju i da koriste sve prednosti linkovanja, povezivanja odnosno uvoza, a sa ciljem integrisanja podataka, te da rade sa listovima, pregledaju ih i primenjuju sve funkcije koje omogućavaju bolju bezbednost određenog Excel dokumenta.

Ciljevi savladavanja ECDL Modula Napredne tabelarne kalkulacije

Osnovni ciljevi savladavanja ECDL modula Napredne tabelarne kalkulacije su savladavanje svih 5 oblasti koje ga čine, odnosno podoblasti u okviru njih. Kada kažemo da je kandidat u potpunosti savladao ovaj modul, to znači da je u potpunosti savladao sledeće oblasti : Uređivanje, Rukovanje podacima, Funkcije, Analiza i Posebni alati.1. Uređivanje

Prva oblast ovog modula je sačinjena od 4 podoblasti i to : Podaci, Prikaz, Zaštita i Bezbednost. U okviru prve podoblasti, kandidati se upoznaju sa imenovanjem ćelija, odnosno područja ćelija na jednom radnom listu, te se osposobljavaju za korišćenje opcije uslovnog odnosno automatskog oblikovanja ćelija. Znaju i da kreiraju korisnički oblik broja, te da primene opciju posebnog lepljenja. Pored navedenog, svi kandidati su u potpunosti ovladali procesom uvođenja tekstualne datoteke uz korišćenje tabulara, razmaka i takozvanog razgraničenog zareza. Podoblast Prikaz se odnosi na korišćenje opcije zamrzavanja naslova redova i kolona, te svi kandidati koji je uspešno savladaju znaju da sakriju odnosno otkriju redove, kolone i radne listove. Poseban segment obuke u okviru ove podoblasti se odnosi na savladavanje opcije za korišćenje međuzbira i primenu tabele podataka sa jednom i / ili dve promenljive, odnosno na korišćenje opcije What - if. U okviru sledeće podoblasti se svi kandidati osposobljavaju da potpuno samostalno i efikasno zaštite, odnosno uklone zaštitu lozinkom radnog lista ili označenih ćelija na radnom listu. Savladavanje poslednje podoblasti - Bezbednost podrazumeva da svaki kandidadat zna da doda lozinku radnoj knjizi, to jest da je po potrebi ukloni.

2. Rukovanje podacima

Oblast Rukovanje podacima je sačinjena od 5 podoblasti i to : Sortiranje, Upiti / Filteri, Povezivanje, Šabloni i Grafikoni. Kada savladaju prvu podoblast, kandidati su osposobljeni da razvrstaju podatke u više kolona, a u skladu sa zadatim kriterijumima, te da izvrše sortiranje prema vlastitim podacima. U okviru sledeće podoblasti se upoznaju sa time kako da kreiraju upit sa jednim kriterijumom ili više, a uz pomoć mogućnosti koje su im na raspolaganju u programu za tabelarne kalkulacije, kao i da koriste opciju naprednih upita filtriranja. Podoblast Povezivanje podrazumeva da kandidati koji je savladaju znaju da povezuju podatke, odnosno grafikon unutar jednog radnog lista ili između više radnih listova, te da povezuju podatke ili grafikone između radnih knjiga. Takođe, potpuno su ovladali i opcijom povezivanja podataka, odnosno grafikona sa dokumentom aplikacije za obradu teksta, kao i korišćenjem 3 D sum funkcije, koja im omogućava da konsoliduju podatke u okviru susednih radnih listova određenog tabelarnog dokumenta. Templates ( Šabloni ) su predmet sledeće podoblasti, a svi kandidati koji je uspešno savladaju znaju da ih upotrebe, ali i urede u skladu sa zahtevima. Poslednja podoblast se odnosi na Grafikone, a kada je savladaju kandidati znaju da koriste sve napredne opcije za njihovo uređivanje. Pod tim se prvenstveno podrazumeva da znaju da promene ugao u takozvanm Pie chart - u, te da oblikuju tekstualni odnosno numerički sadržaj na osama određenog grafikona, kao i da promene položaj naslova, legende odnosno oznaka podataka na grafikonu. Uz sve navedeno, kandidati znaju i da razmaknu sve segmente takozvanog pita dijagrama ( Pie chart ), te da obrišu određeni skup podataka iz grafikona. Pored svega navedenog, svi kandidati znaju i da promene tip grafikona u skladu sa zadatim skupom podataka, te da povećaju razmak između stubaca odnosno položenih stubaca u okviru 2 D grafikona, kao i da umetnu odgovarajuću sliku u 2 D grafikon.

3. Funkcije

Ova oblast se sastoji od samo jedne podoblasti i to Upotreba funkcija. Savladavanjem ove podoblasti, odnosno oblasti ECDL modula Napredne tabelarne kalkulacije svi kandidati se osposobljavaju da koriste različite vrtse funkcija u okviru programa za tabelarne kalkulacije. Tu se prvenstveno misli na korišćenje funkcija datuma i vremena ( Today, Day, Month i Year ), matematičkih funkcija ( Sumif, Sumpositive i Round ), statističkih funkcija ( Count, Purecount, Counta i Countif ), kao i tekstualnih funkcija ( Proper, Upper, Lower i Concatenate ). Takođe, znaju i da potpuno samostalno koriste finansijske funkcije ( FV, NVP, PMT, PV i RATE ), te funkcije za referenciranje i pretraživanje ( Hlookup i Vlookup ), kao i logičke funkcije ( IF, AND, OR i ISERROR ). Poseban segment obuke u okviru ove podoblasti je usmeren na upoznavanje kandidata sa korišćenjem takozvanih ugneždenih funkcija i funkcija baze podataka ( DSUM, DMIN, DMAX i DCOUNT ).

4. Analiza

Oblast Analiza se sastoji od 3 podoblasti i to : Izvedene tabele, Scenariji / Verzije i Nadzor formula. U okviru prve podoblasti kandidati se upoznaju sa kreiranjem takozvanih izvedenih tabela, a uz pomoć definisanih naziva polja, kao i sa postupkom izmene izvora podataka i osvežavanja ( Refersh ) zaokretne tablice. Uz to, svi kandidati koji uspešno savladaju ovu podoblast ECDL modula Napredne tabelarne kalkulacije su u potpunosti sposobni da grupišu, odnosno prikažu podatke i u zaokretnoj tablici, a u skladu sa zadatim kriterijumima. Scenariji / Verzije je druga podoblast, a njenim uspešnim savladavanjem svi kandidati su u potpunosti sposobni da potpuno samostalno kreiraju imenovane scenarije, odnosno verzije na osnovu zadatih područja ćelija u okviru tabelarnog dokumenta, te da koriste opciju Scenario summary, pomoću koje kreiraju Sadržaj scenarija, kao i opciju Version report, odnosno Izveštaj verzija. Poslednja podoblast - Auditing, odnosno Nadzor formula podrazumeva da su kandidati upoznati sa postupkom praćenja prethodnih ćelija na radnom listu, kao i sa postupkom praćenja međuzavisnosti ćelija na radnom listu. Takođe, kandidati su u potpunosti osposobljeni da prikažu sve formule i vide lokacije svih formula u okviru radnog lista, a u skladu sa zahtevima. Pored svega navedenog, kandidati koji uspešno savladaju ovu podoblast znaju i da dodaju, odnosno uklone ili urede komentare na rdnom listu.

5. Posebni alati

Poslednja oblast ECDL modula Napredne tabelarne kalkulacije se sastoji od samo jedne podoblasti i to Makronaredbe. Kandidat koji savlada ovu oblast, odnosno njenu podoblast zna da snimi jednostavnu makronaredbu, pokrene je i dodeli je određenom dugmetu u okviru trake sa alatima ( Toolbar ).

Spisak gradova za kurs i obuku za NAPREDNE MODULE - Napredne tabelarne kalkulacije

NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje