Standardni moduli - 2D CAD

2 D CAD - savladavanje programa 2 D Computer Aided Design, upoznavanje sa glavnim operacijama alatima u programu, rad sa naprednim opcijama aplikacije, štampanje i plotovanje crteža

Savladavanje ECDL modula 2 D CAD je namenjeno svima onima čiji zadaci radnog mesta zahtevaju rad sa ovim programom, odnosno svima onima onima koji žele da postanu vlasnici sertifikata o savladanom programu 2 D Computer Aided Design. Obuka je prvenstveno namenjena učenicima srednjih škola i studentima u oblasti arhitekture, inženjerstva i grafičke struke, kao i svima onima kojima je poznavanje 2 D Computer Aided Design neophodno za obavljanje posla.

Šta podrazumeva savladavanje ECDL Modula 2 D CAD

Kada kandidat uspešno savlada ovaj ECDL modul to zapravo znači da je u potpunosti sposoban za rad u programu 2 D CAD. Svi kanidati su u potpunosti osposobljeni da samostalno i sa najvišim stepenom efikasnosti koriste ovu aplikaciju za kreiranje, modifikaciju i čuvanje dvodimenzionalnih crteža, kao i da uvoze, odnosno izvoze takve crteže. Takođe, po završenom kursu svaki kandidat zna da koristi opcije Slojevi i Nivoi u okviru aplikacije, te da samostalno kreira objekte i elemente u dve dimenzije, odnosno da njima manipuliše i to prvenstveno uz pravilno korišćenje alata za selekciju u okviru aplikacije. Potpuno su ovladali i korišćenjem specijalnih komandi za upite, a tu se prvenstveno misli na merenje udaljenosti, odnosno merenje uglova i oblasti u okviru crteža. Poseban segment obuke u okviru ECDL modula 2 D CAD je posvećen upoznavanju kandidata sa korišćenjem svih opcija Podešavanja, te su po uspešno završenoj obuci svi kandidati sposobni, između ostalog i da podešavaju i menjaju vlasništvo ( Properties ), odnosno da kreiraju i menjaju tekst i dimenzije, te da koriste blokove i ćelije. U suštini, to znači da su kandidati koji uspešno savladaju ovaj modul sposobni da samostalno kreiraju, menjaju i koriste određene objekte iz Biblioteke, ta da postavljaju ili linkuju ka određenim objektima, odnosno da objekat izrađen u aplikaciji 2 D CAD pripreme za štampu ili plotovanje.

Ciljevi savladavanja ECDL Modula 2 D CAD

Uspešno savladavanje sve 4 oblasti, odnosno podoblasti od kojih su one sačinjene predstavlja osnovni cilj savladavanja ECDL modula 2 D CAD. A to zapravo znači da svaki kandidat treba da savlada sledeće oblasti : Početak rada, Glavne operacije, Napredne opcije i Izlazni podaci.1. Početak rada

Tri podoblasti koje čine prvu oblast ovog modula su : Početni koraci, Navigacija i Korišćenje slojeva / nivoa. U okviru prve podoblasti svi kandidati se upoznaju sa osnovnim koracima rada u programu 2 D CAD. Na samom početku se upoznaju sa pokretanjem i zatvaranjem same aplikacije, odnosno otvaranjem i zatvaranjem jednog crteža, to jest više njih. Zatim sledi upoznavanje sa procesom kreiranja novog crteža i svih propratnih radnji, a na prvom mestu definisanja radnih jedinica i definisanja granica samog crteža. Svi kandidati koji savladaju ovu podoblast su u potpunosti upoznati sa korišćenjem opcije Snap, koja podrazumeva takozvano skokovito kretanje kursora, te sa adekvatnim podešavanjima i prikazivanjem pomoćne mreže, kao i sa kreiranjem potpuno novog crteža uz pomoć već postojećeg prototipa, a znaju i da kreiraju sam prototip crteža. Uz to, kandidati se upoznaju i sa snimanjem crteža na određenoj lokaciji na računaru, te njegovim imenovanjem i promenom naziva, kao i sa prelascima između otvorenih crteža. Kada kandidati savladaju ovu podoblast znaju i da prikažu, odnosno sakriju postojeće linije alata, te da zatvore crteže i koriste postojeće funkcije Pomoć. Podoblast Navigacija podrazumeva upoznavanje kandidata sa upotrebom različitih alata, a prvenstveno alata za zumiranje, Pan alata i Redraw odnosno Regen alata. Uz to, kandidati savladavaju kreiranje imenovanih, kao i sačuvanih pregleda, te se upoznaju sa podešavanje i opozivom imenovanih i sačuvanih pregleda. Korišćenje slojeva, odnosno nivoa je poslednja podoblast i u okviru nje se kandidati najpre upoznaju sa kreiranjem lejera, te uče kako da im dodele karekteristike i da te karakteristike izmene u skladu sa potrebama. Svi kandidati koji savladaju ovu oblast znaju da proglase aktivni lejer, te da izmene njegov status. Uz sve navedeno, upoznati su i sa upotrebom sledećih opcija : uključivanje i isključivanje, zamrzavanje i odmrzavanje, kao i sa opcijom otključavanje, odnosno zaključavanje. Takođe znaju i da izvezu crtež u drugi format, a tu se prvenstveno misli na : .dxf, .wmf, .dwf i .pdf formate, a ovladali su i uvozom iz .dxf fajlova.2. Glavne operacije

Druga oblast ECDL modula 2 D CAD je ujedno i najobimnija, jer je sačinjena od 6 podoblasti i to : Kreiranje objekata, Alati za selektovanje, Manipulisanje objektima, Ispitivanje crteža, Karakteristike i Označavanje ( tekst i kote ). Podoblast Kreiranje objekata podrazumeva da se svi kandidati obučavaju da rade sa koordinatama, te da znaju da razlikuju apsolutne, relativne i polarne koordinate. Znaju i da crtaju, između ostalog i sledeće oblike : pravougaonike, duži, kružnice, elipse, poligone, kružne lukove, ali i takozvane spline krive. Takođe, kandidati se upoznaju i sa kreiranjem šrafura, te deljenjem objekata i upotrebom specijalnih, Snap alata. Pored toga što se upoznaju sa načinom selektovanja jednog i više objekata, kandidati se u okviru druge podoblasti upoznaju i sa upotrebom specijalnih metoda za selektovanje - Window i Fence, kao i sa upotrebom takozvanih gripova, te sa procesom selektovanja po karakteristikama objekata i lejerima. Manipulisanje objektima je treća podoblast, a u okviru nje se kandidati upoznaju najpre sa kopiranjem određenih objekata unutar samog crteža, ali i sa kopiranjem objekata između nekoliko crteža, stim da su ti objekti i u funkciji objekata i u funkciji korisničkih simbola. Takođe, kandidati znaju i da : pomeraju, brišu, rotiraju objekat, ali i da izmene veličinu određenog objekta pomoću faktora razmere. Znaju i da kopiraju objekat preko ose simetrije, te da ga razvuku. Upoznati su i sa kreiranjem paralelnih kopija, te znaju da višestruko kopiraju po matričnom, odnosno kružnom rasporedu. Kada savladaju ovu podoblast, kandidati znaju i da skrate objekat, a u odnosu na zadatu granicu, te da izvrše prelom objekata i da ih rastave na osnovne entitete. Uz to, znaju i da vrše uopšteno produžavanje objekata i produžavanje do zadate granice, kao i da modifikuju ivice, odnosno da ih obore ili zaoble. Takođe, znaju i da izmene polilinije i konvertuju objekte u polilinije. U okviru podoblasti Ispitivanje crteža kandidati se obučavaju da mere rastojanja i uglove, kao i da mere površinu objekata. Podoblast Karakteristike podrazumeva da su kandidati koji je uspešno savladaju u potpunosti ovladali izmenama lejera i atributa određenog objekta, kao i da znaju da prenose karakteristike sa jednog objekta na drugi. Takođe, znaju i da adekvatno podese i izmene tipove linija, njihovu debljinu, kao i boju objekata. Poslednja podoblast se odnosi na unos i izmenu teksta, odnosno na upoznavanje kandidata sa kreiranjem izborom i podešavanjem stila teksta. Kada kandidati savladaju ovu podoblast, oni između ostalog znaju da : promene stil i font teksta, izvrše kotiranje, kreiraju, odaberu i podese takozvani kotni tekst, te da promene i kotni tekst i kotni stil. Uz sve navedeno, kandidati su u potpunosti ovladali i zadavanjem geometrijskih tolerancija.

3. Napredne opcije

U okviru treće oblasti su 2 podoblasti i to Rad sa blokovima/ćelijama i Korišćenje OLE objekata. Kada kandidati savladaju ovu oblast, znači da su upoznati sa kreiranjem blokova, odnosno ćelija, te da znaju da ih umetnu, kao i da kreiraju wblok komande, odnosno biblioteke. Takođe, znaju i da kreiraju i izmene atribute i umetnu objekte iz biblioteke. U potpunosti su ovladali i procesom izvlačenja atributa iz korisničkog simbola, a znaju i da kreiraju takozvane sastavnice. Uz sve navedeno, kandidati koji uspešno savladaju ovu oblast znaju i da ugrade, odnosno linkuju određeni fajl i prikažu ga kao objekat, te da određenom objektu dodaju hiperlink.

4. Izlazni podaci

Poslednja oblast ECDL modula 2 D CAD se sastoji samo od jedne podoblasti i to Opcije plotovanja /štampanja. Savladavanjem ovog modula kandidati se obučavaju za potpuno samostalan rad u prostoru modela i prostoru papira, te znaju da kreiraju, upotrebe i izmene prostor papira. Takođe znaju i da kreiraju, izmene i promene razmere nevezanih prozora, da dodaju zaglavlje, kao i da odaberu odgovarajući štampač ili ploter, u zavisnosti od toga da li se pristupa procesu štampanja ili plotovanja. Svi kandidati su upoznati i sa stilovima plotovanja, te znaju da ih dodaju i upotrebe u skladu sa potrebama, a upoznati su i sa procesom štampanja, te znaju da odštampaju određeni crtež ili njegove delove u određenoj razmeri, odnosno u proizvoljnoj razmeri u odnosu na veličinu papira.

Spisak gradova za kurs i obuku za STANDARDNE MODULE - 2 D CAD

NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje