ECDL Modul 6

Modul 6 - korišćenje baza podataka, rad sa tabelama, Access, šta je baza podataka, pretraga tabele, izveštaji, štampanje baza podataka, obrazaca, upita i izveštaja

Modul 6 u okviru ECDL - a ( European Computer Driving Licence ) je vezan za Korišćenje baza podataka, odnosno prvenstveno rad u programu Access. Kao polazna tačka za savladavanje ovog modula uzima se razumevanje samog pojma baze podataka, te njegovog načina funkcionisanja, kao i upoznavanje kandidata sa korišćenjem brojnih alatki i poznavanje načina povezivanja tabela sa bazama podataka.

Šta podrazumeva savladavanje ECDL Modula 6

U osnovi, kada kažemo da je neki kandidat savladao ECDL Modul 6 time mislimo da je upoznat sa time šta označava sam pojam " baza podataka ", te da zna da koristi baze podataka. To znači da kandidat pored toga što ima teorijsko znanje o značenju samog pojma, zna i kako je baza podataka praktično organizovana i na koji način funkcioniše. Po završenom Modulu 6, svaki kandidat zna da napravi jednostavnu bazu podataka i da pregleda njen sadržaj uz pomoć brojnih alatki, na različite načine, kao i da napravi tabelu i definiše, odnosno modifikuje polja u okviru nje, a u skladu sa zahtevima. Takođe, svaki kandidat zna potpuno samostalno i efikasno da sortira i filtrira određenu tabelu ili obrazac, te da napravi, ali i izmeni ili opozove određeni upit, kako bi što brže došao da traženih podataka iz određene baze podataka.

Pored svega navedenog, svaki kandidat zna šta je to obrazac, a potpuno je ovladao i pripremom obrazaca za unos, izmenu i brisanje, kako podataka u određenim zapisima, tako i čitavih zapisa, kao i pripremom izveštaja i njihovom daljom distribucijom u skladu sa zahtevima.

Ciljevi savladavanja ECDL Modula 6

U okviru ECDL Modula 6 postoji 6 različitih oblasti, a svaka od njih sadrži određene podoblasti, koje predstavljaju osnovne ciljeve savladavanja ovog modula. Reč je o oblastima : Razumevanje baze podataka, Korišćenje aplikacije, Tabele, Dobijanje informacija, Objekti i Izlazi.

1. Razumevanje baze podataka

U okviru prve oblasti postoji 4 podoblasti i to : Osnovni principi, Organizacija baza podataka, Veze i Operativa. Savladavanjem ovih podoblasti svi kandidati se najpre upoznaju sa osnovnim pojmom i svrhom njihovog korišćenja, kao i sa svim onim elementima koji su bitni za što bolje razumevanje funkcionisanja baza podataka. Pored toga što se u okviru prve podoblasti upoznaju sa samim pojmom, svi kandidati uviđaju razliku između baza podataka i informacija, te u osnovi shvataju organizaciju samih baza podataka, odnosno njihovih sastavnih delova : tabela, zapisa i polja. Takođe, svaki kandidat poznaje makar neku od baza podataka koje se često koriste, a tu se pre svega misli na : bankarske sisteme, sisteme za pacijente u bolničkom sektoru ili sisteme za rezervaciju avionskih karata. Savladavanjem druge podoblasti, kandidati razumeju da svaka od tabela u okviru baze treba da sadrži tematske podatke, odnosno podatke koji su vezani samo za jednu oblast, te da svako polje u okviru tabele sadrži samo jedan element podataka, a da je sadržaj svakog pojedinačnog polja povezan sa određenim tipom podataka, pri čemu se prvenstveno misli na : tekst, broj, datum / vreme ili opciju da / ne. Takođe, kandidati znaju da svako polje ima podrazumevanu vrednost, odnosno veličinu i format, što se svrstava u takozvana pridružena svojstva, a poseduju i znanja o terminima " primarni ključ " i " indeks ". Svi kandidati koji savladaju ovu oblast, odnosno njene podoblasti su razumeli i da je osnovna svrha povezivanja tabela minimalna mogućnost ponavljanja određenih podataka, te da se veze grade tako što se spoji jedinstveno polje u jednoj tabeli sa određenim poljem u drugoj tabeli i da je od izuzetnog značaja održavati integritet veza između tabela, kako bi baza podataka dobro funkcionisala. U poslednjoj podoblasti svi kandidati stiču znanja o profesionalnim bazama podataka, odnosno o tome da njih isključivo kreiraju osobe koje su specijalizovane za to, to jest dizajneri baza podataka, koji su zaduženi i za oporavak, odnosno povratak u normalno stanje rada nakon kraha ili većih grašaka u okviru određene baze. Takođe, kandidati su potpuno svesni da su korisnici baza zaduženi za unos, održavanje, ali i pretragu baza sa ciljem pronalaženja željenih podataka. Uz sve navedeno, kandidati znaju i da je administrator baze zadužen za dodeljivanje pristupa određenim podacima za pojedine korisnike baze.2. Korišćenje aplikacije

Koriščenje aplikacija podrazumeva savladavanje dve podoblasti i to : Rad sa bazama podataka i Uobičajeni zadaci. To u osnovi znači da su svi kandidati sposobni da potpuno samostalno pokrenu, odnosno ugase aplikaciju za rad sa bazama podataka, te da otvore i zatvore određenu bazu. Oni znaju i da prikažu, to jest uklone ugrađene palete sa alatkama, odnosno da prikažu ili minimizuju Ribbon ( traku sa alatkama ) i da koriste opcije koje im se nude u segmentu Pomoć, kao i da otvore odnosno zatvore : tabelu, obrazac, upit i izveštaj. Pod uobičajene zadatke se svrstavaju : promena načina prikaza tabele, obrasca, upita i izveštaja, odnosno njihovo brisanje, kretanje kroz njih i sortiranje zapisa u okviru tabele, obrasca i upita prema brojčanom ili abecednom redosledu, koji može biti rastući ili opadajući.

3. Tabele

Zapisi i Dizajn su dve podoblasti koje savladavaju svi kandidati u okviru ove oblasti, a to u osnovi znači da znaju kako da dodaju i obrišu određeni zapis, te da izmene, dodaju i obrišu podatke u zapisu. U okviru podoblasti vezane za dizajn svi kandidati se upoznaju sa dizajniranjem same tabele, odnosno pravljenjem tabele na prvom mestu, te preciziranjem podataka koji će se prikazivati u određenim poljima : tekst, broj, vreme ili datum i opcija da ili ne. Takođe, savladavanjem ove oblasti ECDL Modula 6, svi kandidati znaju kako da naprave pravilo za proveru unetog broja, a prvenstveno broja koji služi za oznaku datuma i vremena ili novca, te razumeju koje su posledice promene tipa podataka, odnosno svojstava polja u okviru tabele. Znaju i da postave primarni ključ i promene šifru određene kolone u tabeli, kao i da dodaju polje u već postojeću tabelu.4. Dobijanje informacija

U okviru podoblasti Osnovne operacije svi kandidati savladavaju osnovna znanja iz oblasti dobijanja informacija, te znaju da pronađu određenu, zadatu reč, broj ili datum, uz pomoć opcija za pretragu. Potpuno su ovladali primenom ili uklanjanjem filtera u okviru određene tabele ili obrasca. Upiti su druga podoblast, čije savladavanje podrazumeva da su kandidati razumeli da se upit ne koristi samo za dobijanje podataka, već i za njihovu analizu, te znaju da naprave upit u okviru određene tabele, a na osnovu korišćenja adekvatnih kriterijuma. Znaju i da potpuno samostalno dodaju kriterijume u upit koristeći neke od sledećih operatora : =, < >, <, <=, >, >=, odnosno logičkih operatora : AND, OR, NOT, bilo da je potrebno dodati jedan ili više njih u kriterijum za pretragu. Pored ovoga, svi kandidati znaju da upotrebe takozvane džoker znake u okviru upita, a tu se prvenstveno misli na sledeće : * ili % odnosno ? ili _. Svi polaznici po savladavanju ove oblasti ECDL Modula 6 znaju da pokrenu upit, odnosno da ga izmene i to tako što dodaju, izmene ili obrišu kriterijum, odnosno tako što dodaju, uklone, premeste, sakriju ili prikažu određena polja.

5. Objekti

Jedina podoblast Obrasci ( Forms ) podrazumeva da kandidati znaju šta je obrazac, te da se on koristi za prikazivanje, odnosno održavanje zapisa. Takođe, znaju da naprave novi obrazac, da ga imenuju, kao i da uz pomoć obrasca ubace novi zapis i da ga, po potrebi obrišu.

6. Izlazi

Izveštaji, Izvoz podataka i Štampanje su dve podoblasti u okviru poslednje oblasti ECDL Modula 6. Savladavanjem ove oblasti svi kandidati znaju da izveštaj služi za štampanje željenih informacija iz određene tabele baze podataka ili upita, te znaju da naprave izveštaj na osnovu upita ili tabele. Uz to, svi kandidati znaju i da izmene izveštaj, u smislu promene rasporeda polja za podatke i zaglavlje izveštaja, te da predstave određena polja u grupnom izveštaju uz pomoć korišćenja : minimuma, maksimuma, zbira, proseka i broja na odgovarajućim tačkama. Takođe, znaju i da dodaju, odnosno izmene tekst, bilo u zaglavlju, bilo u podnožju izveštaja, te da eksportuju ( izvezu ) na određenu lokaciju tabelu odnosno rezultat upita u tabelarni dokument čija je ekstenzija .xls ili u tekstualni dokument sa ekstenzijama .txt i .csv, odnosno XML format. U okviru druge podoblasti svi kandidati se upoznaju sa pripremom dokumenta za štampanje, te potpuno samostalno znaju da promene orjentaciju : tabele, rezultata upita, obrasca ili izveštaja, kao i da promene veličinu papira. Svi kandidati koji savladaju i ovu oblast ECDL Modula 6 znaju da odštampaju i celu tabelu, ali i određenu stranu, te izabran zapisi ili sve zapise u okviru jednog obrasca, kao i rezultat upita i ceo izveštaj ili samu njegovu određenu stranu, odnosno strane.

NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje