Često postavljana pitanja - ECDL

 1. Šta je ECDL?
 2. Sertifikat kojim se pokazuje nivo poznavanja rada na računaru, odnosno korišćenja različitih programa i aplikacija nosi naziv ECDL. Reč je o skraćenici od engleskih reči European Computer Driving Licence, a ovaj sertifikat je priznat na teritoriji zemalja članica Evropske Unije, tačnije na tlu Evrope. U svim ostalim zemljama se sertifikovanje vrši prema pravilima ICDL - a, odnosno International Computer Driving Licence.

 3. Ko je nosilac ECDL licence na svetskom nivou?
 4. Irska ECDL fondacija (ECDL Foundation Dublin), čije je sedište u Dablinu je glavni nosilac ove licence. Ona je zadužena za vršenje svih radnji koje su vezane za razvoj samog principa sertifikovanja, dodeljivanja licenci različitim kompanija u svetu za klasičnu ili online sertifikaciju, ali i za proveravanje kvaliteta njihovog rada, odnosno proveravanje poštovanja principa ECDL - a. Na taj način se čuva visok kvalitet ove sertifikacije.
  Na teritoriji naše zemlje je zvaničan nosilac ECDL licence Jedinstveni informatički savez Srbije (JISA).

 5. Koliko košta polaganje ECDL ispita?
 6. U zavisnosti od vrste sertifikata koji kandidat želi da stekne, zavisi i visina nadoknade za polaganje ispita za sticanje European Computer Driving Licence.
  Sve informacije o cenama ispita i vrstama sertifikata za koje je licencirana Akademija Oxford možete dobiti ovdeCenovnik ECDL

 7. Da li ECDL sertifikat može da se upiše u radni dosije?
 8. Prema važećim zakonima Republike Srbije, ova vrsta sertifikata spada u red onih koji se ne upisuju u radni dosije, uzevši u obzir da se ne zahteva pohađanje kursa u trajanju od precizno određenog broja sati, jer na ispit za sticanje ovog sertifikata mogu da izađu i oni kandidati koji nisu pohađali nikakvu vrstu obuke.
  Iako mnogi navode da se ECDl sertifikati upisuju u radni dosije, ne bi li time pridobili što veći broj lakovernih kandidata, slovo zakona govori potpuno drugačije.
  Primarno se ova vrsta sertifikata koristi u poslovne svrhe, te će sasvim sigurno podatak da ste vlasnik jednog takvog dokumenta umnogome poboljšati vašu radnu biograju (CV), koju prilažete prilikom apliciranja za određeno radno mesto.

 9. Kako pronaći ovlašćene ECDL test centre u Srbiji?
 10. Listu svih ovlašćenih ECDL test centara na teritoriji Republike Srbije možete pogledati ovde.

 11. Koji ECDL ispit je najbolji za mene?
 12. U zavisnosti od vaših znanja i potreba, zavisiće i izbor ECDL ispita. Da biste mogli da donesete pravu odluku, te odaberete upravo onaj ispit koji će u potpunosti ispuniti vaše zahteve, potrebno je da znate koji sertifikat želite da steknete, odnosno da utvrdite šta sve znate da koristite od računarskih programa i aplikacija. Takođe, trebalo bi i da odlučite da li imate potrebu, odnosno želju da pohađate određeni kurs, kako biste eventualno utvrdili postojeća ili stekli ona znanja koja se zahtevaju za stucanje određenog sertifikata. Uz to, u okviru online test centra bi trebalo da se raspitate koliko često se održava ECDL ispit koji želite da polažete i ostale detalje vezano za njega, da biste mogli na pravi način da se pripremite.

 13. Šta je to ECDL Syllabus?
 14. Najjednostavnije rečeno, pojam ECDL Syllabus označava nastavni program, odnosno prikaz svih onih znanja i veština koje mora da poseduje kandidat ako želi da stekne odrđeni sertifikat.
  U zavisnosti od izbora ECDL modula koji želite da polažete, zavisiće i nastavni program, odnosno ispitna pitanja.
  Za sve dodatne informacije, pogledajte ovde.

 15. Šta je to novi ECDL?
 16. Kako se ECDL sertifikacija neprekidno nadograđuje i menja, to je od 01.01.2014. godine uveden novi koncept polaganja, odnosno kombinacije modula. Svaki od tih modula ima jedinstven nastavni plan i program.
  Sve nastavne programe koji su aktuelni možete pogledati na ovom linku.

 17. Šta je to ECDL indeks?
 18. Zvaničan dokument u koji se upisuju svi podaci o polazniku koji su neophodni za uspešno polaganje odabranog ECDL ispita se naziva ECDL indeks. U njemu se navode sve informacije o položenim ispitima, a kupuje se u onom test centru u kome kandidat polaže prvi ispit.

 19. Šta znači broj mog indeksa i kako ga mogu dobiti?
 20. Pre nego što izađe na polaganje odabranog ECDL ispita, svaki kandidat je dužan da u ovlašćenom test centru u kome ga polaže kupi i indeks, a svaki od ECDL indeksa poseduje i svoj, jedinstveni broj.

 21. Šta treba da radim ako je mom ECDL indeksu istekao rok važenja?
 22. Svi ECDL indeksi koji su izdati pre 01.01.2014. godine kada je uveden nov koncept polaganja, su imali rok važnosti 3 godine od polaganja prvog ispita. Svaki kandidat koji po isteku tog roka želi da polaže ispite koji su mu preostali, dužan je da kupi novi ECDL indeks u odabranom licenciranom test centru.
  Od kada je uveden novi koncept polaganja ispita i sertifikacija za ECDL ima neograničen rok trajanja.

 23. Da li sam u obavezi da pohađam ECDL kurs?
 24. Pohađanje ma koje ECDL obuka nije uslov za izlazak na željeni ispit. Svaki kandidat koji poseduje dovoljno znanja koja podrazumeva određeni modul, može jednostavno da u odabranom test centru prijavi ispit. Po uspešnom polaganju odabranih ECDL modula, dobija važeći indeks, odnosno sertifikat koji je priznat širom Evrope.

 25. Kako i gde mogu da pribavim literaturu za učenje?
 26. Spisak zvanične literature koja je odobrena za pripremu polaganja svih ECDL modula, možete pogledati ovde.

 27. Po kojim principima se vrši testiranje?
 28. U zavisnosti od vašeg izbora, testiranje može da se vrši na klasičan način, a što podrazumeva takozvano manuelno testiranje ili se vrši automatsko.
  Svaki polaznik na osnovu svojih afiniteta odlučuje koji će od navedenih načina testiranja odabrati, kako bi znao da li treba da pronađe zvaničan ovlašćeni ECDL test centar koji ispite održava na klasičan način ili mu je potrebam online test centar.
  Kada se vrši manuelno testiranje, dežurni ispitivač vrši nasumice odabir testa iz baze koja mu je na raspolaganju, a potom kandidati takve testove rade na računaru, na kome i obavljaju zadatke u određenim programima. Automatsko ili skraćeno ATS ispitivanje podrazumeva upotrebu specijalnog softvera. Tada dežurni ispitivač vrši autorizaciju online, a zatim dobija i nasumično odabran test. Specijalno osmišljen namenski softver praktično odmah registruje sve odgovore koje kandidat daje i automatski ih sabira.

 29. Koje metode testiranja može da koristi kandidat?
 30. Svim kandidatima su na raspolaganju obe metode, to jest manuelna i ATS metoda. Samo je važno da kandidat odabere način testiranja, uzevši u obzir da osim klasičnih liceniranih ECDL centara, postoje i specijalizovani online ECDL test centri, tako da nisu svi centri obavezni da poseduju opremu za automatsko testiranje.

 31. Da li moram sve ispite da položim u istom ECDL test centru?
 32. Jedini uslov koji kandidat mora da ispuni podrazumeva da prvi ispit ima obavezu da polaže u onom ovlašćenom test centru u kome je kupio ECDL indeks. Sve naredne ispite može da polaže u ma kom test centru u svojoj zemlji ili u svetu.

 33. Kako mogu da se pripremim za polaganje ECDL ispita?
 34. Kandidati mogu da se pripremaju samostalno za polaganje odabranog ECDL ispita, a mogu i da pohađaju specijalizovane pripremne kurseve.
  Ponudu pripremnih ECDL kurseva u okviru Akademije Oxford možete da vidite ovde.

 35. Koji softver moram da koristim tokom polaganja ECDL ispita?
 36. Svaki test centar ima pravo da koristi onaj softver koji želi, a kandidati mogu odabrati da polažu ispit u onom lineciranom test centru koji koristi upravo onaj softver koji njima odgovora i sa čijim su funkcionisanjem u potpunosti upoznati.
  Kandidati, u principu mogu da rade na bilo kom softveru koji im odgovora, a najčešće su u upotrebi Windows 7, 8 i10, Windows Vista, te Microsoft Office 2007, 2010 i 2013.

 37. Koje savete mi možete dati u vezi sa ispitima?
 38. Prvi i osnovni savet koji možemo da uputimo svim kandidatima jeste da posvete punu pažnju testu i zadacima koji se u njemu nalaze. A pod tim mislimo da posebno vode računa o detaljima, te da pažljivo čitaju šta se od njih zahteva da urade, uzevši u obzir da je to i najbolji mogući način da pokažu pravi nivo znanja i veština koje poseduju.

 39. Koliko je potrebno da osvojim poena da bih položio ECDL ispit?
 40. Samo onaj kandidat koji tačno odgovori na ukupno 75 % zahteva može da smatra da je položio odabrani ECDL ispit.

 41. Ako ne položim ispit, šta mogu da uradim?
 42. Svaki kandidat koji ne položi odabrani ECDL ispit, ima pravo da ga naknadno polaže u najkraćem mogućem roku. Iako zvanične norme daju kandidatima mogućnost da već sutradan polažu isti ispit, u principu se oni najčešće odlučuju da ipak sačekaju naredni zakazan termin za polaganje tog ispita.

 43. Da li postoji vremensko ograničenje za polaganje svih modula osnovnog ECDL programa?
 44. Sa novom koncepcijom ECDL ispita je uvedena i potpuna sloboda po pitanju vremenskog ograničenja za polaganje svih modula osnovnog ECDL programa. U praksi, to znači da kandidati nemaju precizno određen vremenski rok u okviru koga imaju obavezu da polažu preostale ispite.

 45. Kako da znam koliko sam ispita položio sa uspehom?
 46. Precizna evidencija o broju položenih ECDL ispita se upisuje u važeći indeks svakog kandidata ponaosob.

 47. Kakvi su uslovi za polaganje ispita osoba sa invaliditetom?
 48. Licencirani ECDL test centri, u principu pružaju mogućnost i osobama sa invaliditetom da polažu ove ispite, te poseduju adekvatnu opremu koju mogu da koriste osobe sa invaliditetom bilo koje vrste, kako one sa fizičkim oštećenjima, tako i one osobe koje imaju problema sa čulom sluha, vida i govora.
  U slučaju da ECDL ispit polažu osobe sa posebnim potrebama, u obavezi su da ovlašćenom test centru dostave adekvatnu dokumentaciju iz koje se vidi koja vrsta oštećenja je u pitanju, kako bi se donela odluka da li im se dozvoljava eventualno produženje polaganja ispita. U principu, prema trenutno važećim pravilima, zvanično ECDL telo u našoj zemlji, odnosno JISA (Jedinstveni informatički savez Srbije) i glavna organizacija u Dablinu mogu, na zahtev da produže polaganje ispita kandidatima sa posebnim potrebama i to uz adekvatan zahtev koji im šalje ovlašćeni test centar u kome se takav kandidat prijavio za polaganje. Obe ove institucije imaju pravo da produže ispit za po 15 minuta, što je ukupno 30 minuta produžetka.
  Takođe, na osnovu zahteva koji kandidat uputi ovlašćenom test centru, a oni dalje organizaciji JISA, kandidatima sa posebnim potrebama mogu da budu omogućene i druge dodatne olakšice, kao što je na primer upotreba tehnologije koja je prilagođena njihovim potrebama, polaganje ispita u prostoriji u kojoj je kandidat potpuno odvojen od ostalih, te mogućnost korišćenja prevodilaca za znakovni jezik, pa čak i mogućnost da ovakav kandidat polaže ECDL ispit van prostorija ovlašćenog test centra, ukoliko za to postoje adekvatni uslovi.

 49. Kako dobijam sertifikat nakon uspešnog polaganja?
 50. Kada se utvrdi da je kandidat položio određeni ECDL ispit ili više njih, pristupa se izradi sertifikata. Ovlašćeni test centar šalje organizaciji Jedinstvenog informatičkog saveza Srbije, koja je glavni nosilac ECDL licence za našu zemlju, zahtev za izradu sertifikata. Oni, zatim urađen sertifikat šalju u ovlašćeni test centar u koji kandidat dolazi da ga lično preuzme.

 51. Položio sam poslednji ispit pre više od mesec dana, a još uvek nisam dobio sertifikat.
 52. Ukoliko se dogodi ovakva situacija, trebalo bi da direktno kontaktirate ECDL test centar u kome ste polagali ispit, kako biste dobili informaciju o vašem sertifikatu.
  Naravno, možete da se obratite direktno i organizaciji JISA, ali budite sigurni da neće biti potrebe za tim, jer ćete sve potrebne informacije dobiti u licenciranom ECDL test centru u kome ste i polagali taj ispit.

 53. Da li mogu da vidim moju dokumentaciju sa polaganja?
 54. Za sve informacije u vezi sa ovim pitanjem, najbolje je da kontaktirate direktno onaj test centar u kome ste i polagali ECDL ispit.

 55. Da li ima pravo da se žalim na rezultate ili na rad test centra?
 56. Svaki kandidat koji nije zadovoljan rezultatima ispita, te koji smatra da je tom prilikom oštećen ima pravo da se žali test centru u kome je ispit polagao. U slučaju da ne dobije odgovor od test centra ili, pak želi da se žali na njegov rad, kandidat može da kontaktira višu instancu, odnosno nadležnu službu pri Jedinstvenom informatičkom savezu Srbije, koji je ujedno i glavni nosilac ECDL licence za našu zemlju. Krajnju odluku o žalbi kandidata donosi nadležna služba test centra, odnosno JISA i to u roku od 30 dana od dana dospeća žalbe.

 57. Koliko traje priprema za polaganje odabranog ECDL ispita?
 58. U zavisnosti od stepena znanja koje kandidat ima, zavisiće i ukupno vreme pohađanja pripremne nastave za polaganje odabranog ECDL ispita.
  U principu je opšta preporuka da je za pripremnu nastavu za svih 7 ECDL modula neophodno da kandidati pohađaju minimum 120 sati nastave i to tako da niti jednog dana ne pohađaju više od 4 školska časa.
  Osnovna satnica, podrazumeva da od tih 120 sati jedino priprema za rad sa programom za obradu teksta, te tabelarne kalkulacije i baze podataka treba da traje po minimum 24 sata, dok bi nastava za preostala 4 modula trebalo da traje najmanje po 16 sati.

 59. Da li je potrebno vršiti ponovnu sertifikaciju nakon nekog vremena?
 60. Iako svi kandidati koji poseduju ECDL sertifikat, a stekli su ga nakon uvođenja novog koncepta imaju dokument koji nema rok važnosti, budući da je njegovo trajanje neograničeno, opšta je preporuka da se nakon određenog vremenskog perioda izvrši resertifikacija, ukoliko u međuvremenu dođe do promene nastavnog programa. Svaki izdat sertifikat sadrži i datum polaganja i program po kome je polagan ispit.

 61. Da li je uslov za polaganje naprednih modula posedovanje sertifikata osnovnih ECDL modula?
 62. Svaki kandidat koji je u međuvremenu stekao dodatna znanja, a već poseduje sertifikat o osnovnim ECDL modulima ima pravo da polaže ispite vezane za napredne module, uzevši u obzir da je posedovanje sertifikata osnovnih ECDL modula uslov za njihovo polaganje.

 63. Izgubio sam sertifikat. Da li i kako mogu da dobijem njegovu kopiju?
 64. Ukoliko se dogodi da zaista izgubite ECDL sertifikat, najbolje je da se obratite ili direktno Jeidnstvenom informatičkom savezu Srbije ili, pak ovlašćenom test centru u kome ste polagali ispit, kako bi vas uputio u sve detalje vezano za izradu duplikata ovog sertifikata i visinu novčane nadoknade.

 65. Položio sam već ECDL ispite u inostranstvu. Kako mogu da nastavim polaganje u Srbiji?
 66. Ako želite da polažete određene ECDL module u našoj zemlji, odnono one koje niste položili, najbolje je da direktno kontaktirate licencirani test centar u kome ste odlučili da polažete preostale ispite, kako bi vam dali sve potrebne informacije. Ne zaboravite da im dostavite i ECDL indeks.

 67. Gde mogu da dobijem informacije o cenama polaganja ECD ispita?
 68. Sve validne informacije o visini nadoknada za polaganje ispita možete dobiti u odabranom ECDL ovlašćenom test centru.

 69. Šta je to ICDL?
 70. Opšteprihvaćeni sertifikat o nivou poznavanja različitih računarskih programa koji je priznat u celom svetu nodi naziv International Computer Driving Licence ili skraćeno ICDL.


Najčešća pitanja - Akademija Oxford
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje