MTA sertifikat, Database, ISPIT broj 364 (98 - 364)

Uzevši u obzir da je Akademija Oxford zvanično ovlašćeni test centar kompanije Microsoft za teritoriju Republike Srbije, to ona ima mogućnost da svakom zainteresovanom klijentu ponudi i polaganje ispita broj 364 (98 - 364). A ovaj ispit se odnosi na proveru znanja kandidata u vezi sa bazama podataka i njegovim polaganjem oni mogu da steknu MTA sertifikat (Microsoft Technology Associate).

Očekuje se da kandidati uz dovoljan nivo teorijskih znanja o bazama podataka, imaju i praktično iskustvo u radu sa bazama podataka, te na primer sa Microsoft SQL Serverom, odnosno sa su upoznati sa radom u Microsoft Visual Studio, ali radno iskustvo ipak nije presudno za polaganje ovog ispita. Svakako je preporuka da kandidati pohađaju specijalizovanu obuku i kurs broj 40364 A, koju kao Microsoft ovlašćeni test centar u našoj zemlji, organizuje Akademija Oxford.

Ovaj ispit je, isto tako odličan način da se kandidati na najbolji mogući način pripreme za sticanje još jednog sertifikata koji nosi oznaku MOAC (Microsoft Official Academic Course), a čiji zahtevi su u tesnoj vezi sa zadacima u ovom ispitu.

Ispit broj 364 (98 - 364) se održava na engleskom jeziku, pa se samim tim podrazumeva da svako ko želi da ga polaže mora imati i viši nivo znanja engleskog jezika.


TESTOVI


Koje se sve oblasti proveravaju u okviru ispita broj 364 (98 - 364)?

Zastupljeno je ukupno 5 oblasti koje se proveravaju tokom ovog ispita, a zahtevi u okviru prve oblasti koji se odnose na razumevanje Core Database koncepata su u celokupnom ispitu 364 (98 - 364) zastupljeni sa oko 20 do 25%. Od kandidata se u ovom delu provere zahteva najpre da odgovore na pitanja u vezi sa čuvanjem podataka u tabelama, odnosno na pitanja koja se odnose na RDBMS (Relational Database Management Systems), te da znaju kako se uspostavljaju veze u okviru baza podataka. Očekuje se i da kandidat zna šta je DML (Data Manipulation Language) i kako funkcioniše, odnosno da zna šta je DDL (Data Definition Language), te da je upoznat sa time kako funkcioniše T-SQL, odnosno kako on može da bude primenjen prilikom izrade podataka jedne baze podataka.

U istom procentu kao i prethodna je zastupljena naredna oblast provere na ispitu broj 364 (98 - 364), a ona se odnosi na pojam Database Objects. Kandidat bi trebalo u ovom delu da odgovori na pitanja u vezi sa tipovima podataka (kako različiti tipovi podataka utiču na način skladištenja, zbog čega je bitno razlikovati ih i koje sve vrste podataka postoje). Potom sledi provera znanja rada sa tabelama (Tables), ali i provera znanja o korišćenju opcije View, odnosno različitih funkcija i procedura koje se primenjuju tokom rada sa bazama podataka (Select, Update, Delete, Input i ostale).

Najzastupljenija oblast provere u ispitu broj 364 (98 - 364) se odnosi na rad sa podacima, a pitanja u ovoj grupi su zastupljena sa 25 do 30%. Očekuje se da kandidat zna kako funkcioniše selektovanje, odnosno markiranje podataka (Select Data), a u smislu da može da koristi ovu opciju kako bi konkretne podatke izdvojio iz jedne baze. Očekuje se i da on zna da koristi opciju Union ili Intersect, te da je upoznat i sa načinom korišćenja opcije Insert, odnosno trebalo bi da pokaže razumevanje u oblasti ubacivanja podataka u neku bazu. Ažuriranje podataka je tema sledećeg segmenta provere u ovoj oblasti (Update Data). Poslednji deo provere u ovom delu ispita broj 364 (98 - 364) se odnosi na zahteve u vezi sa brisanjem podataka iz baze podataka, odnosno Delete Data. Ovde kandidat treba da obriše zadati podatak iz jedne i više tabela, te da obezbedi sve postojeće podatke na adekvatan način.Razumevanje skladištenja podataka je predmet provere u narednoj oblasti, a koja je u celokupnom ispitu zastupljena sa 15 do 20% zahteva. Kandidati bi trebalo u ovom delu ispita broj 364 (98 - 364) da odgovore na tri grupe pitanja koje se odnose na sledeće pojmove Normalization, Primary, Foreign and Composite Keys, kao i Indexes.

Administracija baza podataka je ujedno i poslednja oblast koja se proverava tokom 364 (98 - 364) ispita i ova pitanja čine ukupno 10 do 15% od ukupnog broja. U ovom delu ispita bi kandidati trebalo da odgovore na sve zahteve koji se tiču njihovog razumevanja bezbednosnih koncepata, a očekuje se i da su u potpunosti sposobni da samostalno i odgovorno pripreme rezervnu kopiju podataka u konkretnoj bazi, te da ih po potrebi vrate (Database Backups and Restore). Kandidat u ovom delu provere odgovora na pitanja koja se tiču njegovog razumevanja obezbeđivanja kako same baze podataka, tako i korisničkih naloga za pristup. Isto tako, treba da odgovori i na pitanja koja se odnose na sve segmente osiguranja podataka, kao i na sve tipove Backup opcije, sa čijim načinom funkcionisanja bi trebalo da je upoznat. A uz sve to, često se u ovom delu javljaju i zahtevi koji su vezani za obnovu određene baze podataka i povraćaj svih informacija iz nje (Restore a Database), te se vrši provera poznavanja načina za pripremu rezervne kopije, bez obzira da li je u pitanju kompletna ili delimična rezervna kopija (Full and Incremental Backups).

Kako izgleda ispit broj 364 (98 - 364)?

U principu i ispit broj 364 (98 - 364), kao i ostali ispiti za sticanje MTA sertifikata, sadrži najčešće od 40 do 60 zahteva (pitanja), ali moramo naglasiti da kompanija Microsoft navodi da može ovaj broj zahteva i da poveća kada to smatra potrebnim.

A što se tiče forme tih pitanja, ona isto tako može da bude različita, mada je u većini slučajeva prisutna ona koja podrazumeva da kandidat treba između nekoliko ponuđenih odgovora da izabere jedan ili više njih koji su tačni, stim što je u pitanju naglašeno da li je jedan ili više odgovora tačno. Isto tako, postoje i ona u kojima se od kandidata zahteva da napiše kratak odgovor na postavljeno pitanje.

Kao i za broj pitanja, tako i za njihovu formu, Microsoft ima pravo da je promeni u svakom ispitnom roku.

Ukupno trajanje ispita broj 364 (98 - 364) je 75 minuta, to jest 45 minuta je namenjeno rešavanju samih zadataka, a preostalo vreme podrazumeva njihovo čitanje, odnosno razumevanje.

Princip bodovanja u okviru ispita broj 364 (98 - 364)

Princip bodovanja na ispitu broj 364 (98 - 364) je vrlo jednostavan, ali samo na prvi pogled. Zapravo se radi o tome da većina pitanja nosi jedan poen, a sva ona koja kandidatu donose i više poena, moraju da budu na neki način označena, te će kandidat tokom ispitivanja dobiti informaciju ukoliko neko pitanje donosi više poena. Međutim ono o čemu kandidat ne dobija informaciju tokom trajanja ovog ispita su pitanja koja se ne ocenjuju, tako da to vrlo često dovodi do zabune u tumačenju rezultata ispita.

Isto tako je važno da kandidatbude informisan i da ne postoji negativno ocenjivanje, to jest da ako na neko pitanje ne odgovori tačno, to neće umanjiti ukupan broj poena koje osvoji na ovom ispitu.

Nakon što se završi ispit broj 364 (98 - 364), tačnije par minuta posle toga, kandidat će dobiti informaciju o tome da li je položio ili nije ovaj ispit, a ona će se pojaviti na ekranu. Nakon toga, ovlašćeni cMajkrosoft test entar Akademije Oxford izdaje kandidatu dokaz o ispitnim rezultatima u štampanoj formi, a prema pravilima. Ako se, ipak dogodi da kandidat štampane rezultate ne dobije u roku od dve nedelje od dana kada je polagao ovaj ispit, treba da se obrati zaposlenima u poslovnici test centra u kojoj je polagao ispit, kako bi mogli da preduzmu sve potrebne mere da se ovaj propust ispravi u najkraćem mogućem roku.

Na grafičkom prikazu rezultata se ne može videti da li je kandidat na konkretno pitanje dao tačan ili netačan odgovor, već se zapravo vidi ukupan rezultat. A ako klijent želi da dobije i taksativno navedene rezultate, mora to da zahteva od ovlašćenog test centra i to u skladu sa zvanično utvrđenom i procedurom.

Uspešno odgovoreno na preko 70 procenata od svih zahteva je obično dovoljno da bi kandidat mogao da položi ispit broj 364 (98 - 364), ali naglašavamo da i u ovom slučaju kompanija Microsoft ima pravo da ovaj procenat poveća.

Dodatni podaci o ispitu broj 364 (98 - 364)

Ako se dogodi da kandidat ne odgovori tačno na dovoljan broj pitanja, to jest ako ne položi ispit broj 364 (98 - 364) dozvoljeno mu je da izvrši ponovno prijavljivanje na propisan način i to već u narednom ispitnom roku.

Svaki kandidat koji spada u osobe sa invaliditetom, a ima želju da polože ovaj ispit, treba prilikom prijavljivanja da dostavi i relevantnu dokumentaciju o svom zdravstvenom stanju, kako bi mu bilo omogućeno da bez bez ikakvih poteškoća polaže ovaj ispit.

Podrazumeva se da će kandidat da poštuje sve smernice u vezi sa polaganjem ispita broj 364 (98 - 364). A ako ipak pokuša da tokom ispita pribegne bilo kakvoj prevari ili zloupotrebi, ovlašćeno lice test centra će ga najpre udaljiti sa ispita, a zatim i centrali kompanije Microsoft poslati izveštaj o tom incidentu. Stručni tim ove kompanije donosi odluku da li će tom kandidatu biti zabranjeno polaganje ovog ili možda svih ispita, odnosno da li će ta zabrana imati vremensko ograničenje ili će biti doživotna.

Najbitnije je da kandidat onog dana kada je zakazano polaganje ispita broj 364 (98 - 364) dođe u poslovnicu test centra najmanje pola sata pre zakazanog termina, kao i da obavezno tom prilikom ponese i validan lični dokument sa fotografijom, a to podrazumeva da dokumentu rok nije istekao. Ako je kandidat vlasnik čipovanog ličnog dokumenta, on je dužan da tom prilikom ima i očitanu ličnu kartu ili vozačku dozvolu, na primer, kako bi mogla da se izvrši nesmetana identifikacija. U slučaju da prijavljeni kandidat ne ispoštuje ovaj zahtev, odnosno ne ponese validan lični dokument, identifikacija neće moći da bude izvršena i samim tim će mu biti onemogućeno da polaže ovaj ispit.

Svaki kandidat koji bude imao žalbu ili pitanje u vezi sa samim tokom ispita, može da se obrati ovlašćenim licima u test centru Akademije Oxford.

Spisak gradova - Microsoft Technology Associate sertifikat

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje