MTA sertifikat, Developer, ISPIT broj 375 (98 - 375)

Ukoliko neko želi da postane vlasnik čuvenog MTA sertifikata (Microsoft Technology Associate), a ovladao je oblašću razvoja HTML5 aplikacija (HTML5 App Development Fundamentals), onda je najbolji način za to polaganje ispita 375 (98 - 375).

Od kandidata koji odluče da polažu baš ovaj ispit se na prvom mestu očekuje viši nivo znanja engleskog jezika, uzevši u obzir da se on odvija na tom jeziku, a trebalo bi i da ima kako teorijska znanja, kao i praktično iskustvo korišćenja HTML5, CSS3 i JavaScript - a. Pored toga, očekuje se i da kandidat ima iskustva u radu sa Microsoft Visual Studio i MCDN (Microsoft Developer Network).

Sasvim sigurno je najbolji način pripreme za polaganje ovog ispita, pohađanje specijalizovanog kursa i obuke broj 40375 A, koju Akademija Oxford, kao ovlašćeni test centar kompanije Microsoft organizuje prema njenim smernicama.


Kandidati koji su zainteresovani za polaganje ispita koji nosi oznaku 375 (98 - 375) mogu da se prijave u bilo kojoj poslovnici Akademije Oxford tokom cele kalendarske godine. Isto tako, imaju mogućnost i da se prijave preko mejla, odnosno zvaničnog sajta ovlašćenog test centra ili putem broja telefona bilo koje od preko 20 poslovnica.

TESTOVI


Koje se sve oblasti proveravaju u okviru 375 (98 - 375) ispita?

Ispit broj 375 (98 - 375) podrazumeva ukupno 4 oblasti provere, a prva među njima koja se odnosi na poznavanje upravljanja životnog ciklusa aplikacija podrazumeva između 20 i 25% pitanja. Najpre kandidati odgovaraju na pitanja koja su vezana za poznavanje osnove platformi i rad sa njima, a u smislu da treba da poznaje pojmove poput Aplication Package i Aplication Container, te da zna na koji način funkcioniše proces hostovanja (Host Process). U ovom segmentu su i zahtevi vezani za određivanje osobina postojećih HTML5 aplikacija i rad sa određenim alatima. U narednom delu prve oblasti provere tokom ispita 375 (98 - 375), kandidati treba da pokažu znanja iz oblasti upravljanja konkretnim aplikacijama i njihovim statistikama, te se očekuje da kandidat u potpunosti razume i zna da tumači statistiku određene aplikacije, kao i da je upoznat sa razlikom između lokalnog i skladištenja određenih sesija. Posle toga slede zahtevi u vezi sa korišćenjem opcije Debug i testiranjem HTML5 aplikacija na bazi dodira (Touch - Enabled Application). U ovom delu bi kandidati trebalo da odgovore na zahteve koji se tiču poznavanja pokreta dodira, a u smislu da znaju koji pokret treba da bude predmet testiranja na konkretnom uređaju.

Izrada korisničkog interfejsa, odnosno UI (User Interface) je predmet naredne oblasti provere tokom 375 (98 - 375) ispita, a zahtevi u ovoj oblasti su zastupljeni sa 25 do 30%. Kandidati odgovaraju na pitanja u vezi sa svim detaljima izrade korisničkog interfejsa, a tu se primarno misli na pitanja u vezi sa odabirom i konfigurisanjem HTML5 tagova za prikazivanje tekstualnih sadržaja, odnosno grafike (kada, kako i zbog čega se koristi Canvas, odnosno SVG - Scalable Vector Graphics), te odabir i konfigurisanje HTML5 tagova za medija fajlove, to jest odabir video i audio tagova (Video and Audio Tags). U ovoj oblasti se pred kandidata stavljaju i oni zahtevi koji se takođe odnose na pravilno biranje i konfigurisanje HTML5 tagova, ali i za organizovanje sadržaja i forme (liste, tabele, profili, semantički HTML), kao i za ulaz i validaciju (Input and Validation).

Sa 20 do 25% od ukupnog broja zahteva u 375 (98 - 375) ispitu je zastupljena naredna oblast provere koja se odnosi na formatiranje korisničkog interfejsa uz korišćenje CSS - a (Cascading Style Sheets). U ovoj oblasti bi kandidati trebalo da odgovore na sve zahteve koji su vezani najpre za poznavanje Core CSS koncepta (Core CSS Concepts), a odmah zatim i da ispune zahteve koji se tiču provere poznavanja uređivanja korisničkog interfejsa uz korišćenje CSS - a. U ovu oblast provere spadaju i zahtevi koji su vezani za poznavanje uređivanja protoka tekstualnog sadržaja pomoću CSS - a, kao i na uređenje grafičkog interfejsa, takođe pomoću njega.Najzastupljenija oblast u ispitu broj 375 (98 - 375) je ujedno i poslednja, a odnosi se na poznavanje procesa kodiranja uz pomoć JavaScript - a. Zahtevi u ovom delu ispitivanja čine 30 do 35% ukupnog broja ispitnih pitanja. Najpre kandidat odgovora na pitanja koja se tiču poznavanja upravljanjem i održavanjem JavaScript - a, a što podrazumeva da treba da kreira i koristi određene funkcije, odnosno da je upoznat sa jQuery i ostalim takozvanim nezavisnim bibliotekama (Third - part Libraries). Trebalo bi i da zna samostalno da koristi JavaScript za ažuriranje (Update) korisničkog interfejsa (lociranje i pristup određenim elementima, pokazivanje i sakrivanje određenih elemenata, ažuriranje sadržaja konkretnog elementa i dodavanje zahtevanih elementa). U narednom segmentu se proverava poznavanje koriščenja pomenutog programa za kodiranje animacija, a zatim i za pristup podacima uz pomoć njega. Tu bi kandidati trebalo da poznaju kako se koristi animacija, te da znaju kako se radi sa slikama, senkama i ostalim grafičkim elementima, ali i da znaju kako se šalju i primaju podaci, odnosno na koji način se vrši prenos složenih objekata i njihovo raščlanjivanje, kada je to potrebno. Isto tako, u ovoj grupi su i pitanja u vezi sa čuvanjem različitih vrsta fajlova, odnosno ona koja su vezana za App Cache, ali i za razlikovanje vrsta podataka i formi. Naredni delovi provere u ovoj oblasti podrazumevaju pitanja i zahteve koji su vezani za Touch Interface, a u smislu poznavanja funkcionisanja dodira, te načina snimanja i odgovaranja na dodir. Dodatni kodovi HTML5 (Code Additional HTML% APIs) su predmet provere u narednom delu ove oblasti u okviru ispita broj 375 (98 - 375), a zatim slede zahtevi koji se tiču poznavanja pristupa uređaju i poznavanja resursa operativnog sistema, a u smislu da bi kandidat trebalo da zna kako funkcioniše opcija In - memory Resources. Tu se misli najpre na funkcionisanje kalendara i liste kontakata, a u ovoj grupi su i pitanja vezana za poznavanje hardverskih mogućnosti (Hardware Capabilities), a što podrazumeva prvenstveno GPS i kameru.

Kako izgleda ispit broj 375 (98 - 375)?

Ukupno 75 minuta traje ispit broj 375 (98 - 375), ali je od tog vremena 45 minuta određeno za odgovaranje na pitanja, a preostalo vreme je namenjeno za čitanje zahteva i njihovo razumevanje.

Moramo da istaknemo da kompanija Microsoft ne navodi tačno ni koliki je broj pitanja u okviru ovog ispita, niti koja je njihova forma, ali je u većini slučajeva to od 40 do 60 zahteva. Podrazumeva se da kompanija zadržava pravo da broj pitanja poveća ili smanji u svakom ispitnom roku. Isto to se odnosi i na formu pitanja, ali se zna da se najčešće javljaju zahtevi koji podrazumevaju ili da kandidat treba da navede kratak odgovor na pitanje, odnosno da ga dopiše ili da označi jedan, odnosno više tačnih odgovora među ponuđenim.

Princip bodovanja na ispitu broj 375 (98 - 375)

Ono što vrlo često u tumačenjima rezultata ispita broj 375 (98 - 375) izaziva zabunu kod neinformisanih kandidata jeste činjenica da u ovom ispitu postoje i ona pitanja koja ne donose nijedan poen, a o čemu kandidati neće dobiti informaciju tokom ispita.

Za većinu pitanja važi princip bodovanja jedan poen za jedan tačan odgovor, ali postoje i ona pitanja u okviru kojih tačan odgovor donosi i više poena, a o čemu će kandidati tokom trajanja 375 (98 - 375) ispita biti i obavešteni, budući da na ekranu izlazi ova informacija. Isto tako, kandidati moraju da znaju i da negativno bodovanje nije prisutno na ovom ispitu. A to znači da svaki kandidat koji netačno odgovori na neko pitanje neće imati posledica, u smislu da mu to neće umanjiti ukupan broj osvojenih poena.

Već nekoliko minuta nakon što kandidat završi polaganje ovog ispita na ekranu dobija informaciju da li je položio ili ne, te će znati i da li je stekao MTA sertifikat. U propisanom roku nakon polaganja, kandidat od ovlašćenog test centra dobija i rezultat u štampanoj formi, ali je on prikazan grafički. Baš iz tog razloga kandidat ne može da zna da li je na određeno pitanje dao tačan odgovor ili ne, ali ako baš želi da vidi pojedinačne rezultate mora izneti taj zahtev na propisan način osoblju ovlašćenog centra, što će mu i biti omogućeno.

Ako ni 14 dana od dana kada je polagao 375 (98 - 375) ispit kandidat ne dobije štampane rezultate polaganja, treba da kontaktira poslovnicu Akademije Oxford u kojoj je polagao ovaj ispit, kako bi ih obavestio o ovom propustu koji će oni u najkraćem roku ispraviti.

Najčešće je neophodno da kandidat pruži tačan odgovor na preko 70 % zahteva da bi se smatralo da je položio ispit broj 375 (98 - 375), ali isto tako kompanija Majkrosoft u svakom ispitnom roku može ovaj procenat da umanji, ali i da ga ili uveća.

Dodatne informacije o 375 (98 - 375) ispitu

Nakon prijavljivanja kandidati će biti obavešteni o tačnom terminu polaganja ispita broj 375 (98 - 375).

Od njih se očekuje da ispoštuju sva pravila sa kojima će ih ovlašćeno lice Microsoft test centra Akademije Oxford upoznati. U slučaju da se kandidat ogluši o ta pravila i da pokuša bilo koji vid varanje tokom trajanja ispita broj 375 (98 - 375), on će momentalno biti udaljen sa polaganja. Nakon toga je ovlašćeno lice test centra u obavezi da prosledi ovu informaciju centrali kompanije, kako bi oni odlučili da li će kandidatu biti zabranjeno polaganje ovog ili bilo kog drugog Majkrosoft ispita. Napominjemo da je kompanija Microsoft prilično rigorozna, tako da se neretko događa da se kandidatima čak i doživotno zabrani polaganje bilo kog njihovog ispita.

Na dan polaganja kandidat treba minimum 30 minuta pre zakazanog termina da bude u poslovnici Akademije Oxford u kojoj je predviđeno da bude održana 375 (98 - 375) ispit i da obavezno ponese validan lični dokument koji poseduje fotografiju, a to podrazumeva da dokumentu nije istekao rok trajanja. Svi oni kandidati koji poseduju čipovani lični dokument, imaju obavezu da pokažu i očitani dokument kako bi mogla da bude izvršena identifikacija na zakonom propisan način. Svaki kandidat koji ne ispoštuje ovaj zahtev neće biti u prilici da bude identifikovan, pa samim tim neće moći ni da polaže ispit broj 375 (98 - 375).

U slučaju da kandidat ima bilo koju vrstu invaliditeta, a želi da stekne MTA sertifikat, odnosno polaže ovaj ispit, on treba o tome da obavesti ovlašćeni test centar i dostavi validnu medicinsku dokumentaciju, kako bi mu bilo omogućeno da nesmetano polaže ovaj ispit.

Ako kandidat ne položi ispit, prijavljivanje za naredno polaganje može da izvrši već u prvom sledećem terminu.

Bilo kakvu žalbu da kandidat ima, može da o tome obavesti ovlašćeno lice u test centru.

Spisak gradova - Microsoft Technology Associate sertifikat

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje