MCSA - Microsoft Certified Solutions Associate

Nakon što kandidat stekne MTA (Microsot Technology Associate) sertifikat, koji važi za odličnu polaznu osnovu, ima mogućnost da nastavi dalje da gradi svoju profesionalnu karijeru, te da stiče i ostale sertifikate koje izdaje čuvena kompanija microsoft. Jedan od njih je i MCSA (Microsoft Certified Solutions Associate), koji je vrlo dobar izbor za sve IT stručnjake.

Moramo da naglasimo da se, zahvaljujući činjenici da je Akademija Oxford i zvanično ovlašćeni Majkrosoft test centar za našu zemlju, to ona svim zainteresovanim kandidatima pruža mogućnost da polažu bilo koji ispit iz ove grupe, koji će ih odvesti pravo do ovog sertifikata, jer polaganjem ispita iz ukupno 10 oblasti, koliko ih se ovde nalazi, kandidati upravo to postižu.

Najvažnije što svaki kandidat koji želi da stekne MCSA sertifikat, te je zainteresovan za polaganje ma kog ispita, treba da zna jeste da se ispiti organizuju na engleskom jeziku, pa se iz tog razloga naglašava da svi kandidati, osim neophodnih veština koje se u svakom ispitu ponaosob zahtevaju, moraju da poseduju i viši nivo znanja engleskog jezika, kako bi mogli da na najbolji mogući način odgovore na sve zahteve. Isto tako, Akademija Oxford kao institucija koja je zvanično sertifikovana od strane kompanije Microsoft za testiranje, svim kandidatima koje zanima obuka i kurs za polaganje bilo kog ispita za sticanje MCSA sertifikata nudi i mogućnost njihovog pohađanja na teritoriji cele zemlje, to jest u svakoj od preko 20 poslovnica, a kandidati mogu pripremnu nastavu da pohađaju i putem posebne online platforme iz bilo kog dela sveta.

Microsoft Certified Solutions Associate

Za slučaj da niste upoznati, MCSA sertifikat ne zahteva resertifikaciju, a svi kandidati koji su već postali njegovi vlasnici uglavnom ne moraju da polažu ispite ponovo, jer su oni već imali prilike da pokažu zahtevani nivo znanja rada sa Windows serverom 2003, odnosno Windows serverom 2000, ali u svakom slučaju, ako to žele mogu da polažu i ove novije ispite. A osnovna razlika između nekadašnje i današnje MCSA sertifikacije jeste fokus, budući da su se nekada ovi ispiti fokusirali na određenu, specifičnu oblast, odnosno ulogu koju kandidat treba da odigra u celokupnom procesu, dok su današnji MCSA sertifikati isključivo usmereni na proveru sposobnosti kandidata da projektuje i izrađuje tehnološka rešenja.

Uslov za sticanje MCSE sertifikata (Microsoft Certified Solutions Expert) jeste posedovanje MCSA sertifikata, a što je idealno za osobe koje žele da unaprede svoju poslovnu biografiju, budući da je dobro poznato da su upravo Microsoft sertifikati naročito traženi na globalnom, ali i na lokalnom nivou.

Kada kandidat stekne MCSA sertifikat, a u zavisnosti od ispita koji tom prilikom polaže, odnosno oblasti koju savlada u okviru obuke i kursa, on će poboljšati znanja u oblasti Windows servera (2008, 2012 i 2016), odnosno usavršiće rad u Windows operativnom sistemu, te rad sa SQL serverima, programima iz Office 365 paketa, kao i rad sa Linux - om.



TESTOVI



Šta podrazumeva MCSA sertifikat?

Da bismo lakše objasnili čitav program sertifikacije u ovom slučaju, naglašavamo da je ukupno 10 oblasti provere, a da kandidat koji položi grupu ispita u navedenim oblastima, odnosno onaj ispit koji odaberu od svih navedenih može da stekne MCSA sertifikat.

Najpre je reč o oblastima koje podrazumevaju provere znanja u radu sa Windows serverima (2008, 2012 i 2016), te provere znanja rada u Windows 8 i 10 operativnim sistemima. Zatim sledi provera rada sa SQL serverima i to 2008, 2012/2014 i 2016, te radu u programu Office 365 i posebna oblast vezana za Linux® na Azuru (znak Linux® se koristi u skladu sa podlicencom Linux fondacije (The Linux Foundation), koja je ekskluzivno licencirana od strane Linus Torvalds, vlasnika na globalnom nivou).

1. Windows Server 2016

Windows Server 2016

Ispiti koji su označeni brojevima 740, 741 i 742, a čijim polaganjem se stiče sertifikat MCSA su trenutno u fazi izrade i kompanija Majkrosoft je najavila da bi polovinom septembra trebalo da budu dostupni, tako da se do kraja godine očekuje da zainteresovani kandidati mogu da ih polažu i u okviru Akademije Oxford koja je ovlašćeni test centra ove kompanije za našu zemlju.

Osim ispita, postoji i specijalizovana obuka i kurs za svaki od njih, uz pomoć koje svi oni kandidati koji su zainteresovani za polaganje bilo kod od pomenutih ispita imaju mogućnost da izvrše pripremu. U pitanju je najpre obuka broj 740 (20740 A), koja priprema kandidate za polaganje ispita 740, a program ovog kursa se najpre odnosi na oblast instalacije Windows servera 2016, te skladištenja podataka, ali i tu je i obuka broj 741 (20741 A) koja se tiče umrežavanja Windows servera 2016 (Networking with Windows Server 2016) i poslednja obuka i kurs koja nosi oznaku 742 (20742 A), a osnovna tema se odnosi na Identity with Windows Server 2016.

2. Windows Server 2012

Windows Server 2012

Ukupno je tri ispita koji se tiču provere znanja rada sa Windows serverom 2012 i oni su označeni brojevima 70 - 410, 70 - 411 i 70 - 412. U vezi sa njima su i obuke i kursevi koji su posebno osmišljeni od strane kompanije Majkrosoft kao priprema za polaganje svakog pojedinačnog ispita. Prva obuka nosi oznaku 410 (20410 D) i tiče se poznavanja postupka instalacije i podešavanja Windows servera 2012. Naredna je obuka i kurs broj 411 (20411 D) i odnosi se na proveru znanja u oblasti administracije ovog servera, dok je poslednji kurs u ovoj oblasti označen kao 412 (20412 D) i tema mu je Configuring Advanced Windows Server 2012 Services.

3. Windows Server 2008

Windows Server 2008

U oblasti koja podrazumeva proveru znanja rada na Windows 2008 serveru postoji ukupno 3 ispita, a kandidat koji ih položi će da postane vlasnik MCSA sertifikata. Oni su označeni najpre brojem 640 (70 - 640), zatim 642 (70 - 642) i na kraju je ispit broj 646 (70 - 646). U skladu sa uobičajenom procedurom, Akademija Oxford kao zvanično ovlašćeni microsoft test centar za teritoriju Republike Srbije svim zainteresovanim polaznicima pruža mogućnost da pohađaju specijalizovani kurs koji će im omogućiti da savladaju sve oblasti koje se proveravaju u okviru jednog od pomenutih ispita. Ono što je specifično u ovom slučaju, jeste obuka i kurs namenjen pripremi za polaganje ispita broj 640 (70 - 640), uzevši u obzir da kandidat ima mogućnost da pohađa i kurs broj 6425 (6425 C) i obuku broj 6426 (6426 C), a obe su usmerene na oblast konfigurisanja i rada sa aktivnim direktorijuma na Windows serverima 2008. Kurs koji je označen brojem 6421 (6421 B) je namenjem pripremi za polaganje ispita 642 (70 - 642) i usmeren je na oblast konfiguracije mrežne strukture na Windows serveru 2008, a obuka broj 6433 (6433 A) je za polaganje ispita 646 (70 - 646) i tiče se administracije pomenutih servera.

4. Windows 10

Windows 10

Samo je dva ispita koja su namenjena proveri znanja iz oblasti rada u Windows 10 operativnom sistemu, a oni su označeni kao 698 (70 - 698) i 697 (70 - 697). Naravno, kao i za sve ispite, tako se i ovde svim polaznicima koji su zainteresovani, nudi kurs i obuka za polaganje pomenutih ispita, ali samo za polaganje ispita 697 (70 - 697), budući da obuka za polaganje ispita broj 698 još nije dostupna u okviru kompanije Microsoft. Naglašavamo da svako ko želi da se pripremi za polaganje ispita broj 697 može da pohađa ili kurs 697 - 1 (20697 - 1 B) ili obuku broj 697 - 2 (20697 - 2), a obe se tiču konfigurisanja uređaja sa Windows operativnim sistemom, dok je prethodno navedeni ispit usmeren na proveru znanja konfigurisanja i instalacije ovog operativnog sistema.

5. Windows 8

Windows 8

Ispiti broj 687 (70 - 687) i 688 (70 - 688) koji se odnose na proveru nivoa znanja iz oblasti konfiguracije Windows 8.1. operativnog sistema, odnosno podrške za isti operativni sistem čine ovu oblast. Akademija Oxford, kao zvanični test centar ove kompanije microsoft organizuje i kurs broj 687 (20687 D) i obuku 688 (20688 D), koje kandidatima omogućuju da izvrše adekvatnu pripremu za polaganje ovih ispita.

6. SQL server 2016

SQL server 2016

Najobimnija od svih 10 oblasti koje su predmet provere za sticanje MCSA sertifikata se odnosi na poznavanje rada sa SQL serverom 2016 i čini je ukupno 4 ispita, mada su svi ispiti još uvek u fazi izrade i kompanija microsoft nije zvanično odredila kada bi trebalo da počne sertifikacija, a označeni su brojevima 761, 762, 764 i 765. Njih prati i kurs i obuka koja je namenjena pripremi za polaganje, a najpre je reč o kursu broj 761 (20761 A), zatim je tu obuka broj 762 (20762 A), te kurs 764 (20764 A) i na kraju, obuka i kurs broj 764 (20764 A).

7. SQL server 2012/2014

SQL server 2012/2014

Tri je ispita u okviru ove oblasti, a oni su označeni brojevima 461 (70 - 461), 462 (70 - 462) i 463 (70 - 463). Podrazumeva se da Akademija Oxford, koja je ujedno i ovlašćeni test centar kompanije microsoft na teritoriji naše zemlje, organizuje i kurseve i obuke koji su od ove kompanije specijalno osmišljeni kao priprema za polaganje pomenutih ispita. Najpre, treba pomenuti kurs broj 461 (20461 D), zatim obuku 462 (20462 D) i kurs koji je označen brojem 463 (20463 D).

8. SQL server 2008

SQL server 2008

Ispiti koji su namenjeni proveri znanja iz oblasti rada sa SQL serverom 2008 su, praktično gledano zamenjeni, odnosno podrazumevaju istovetan program kao i ispiti za proveru rada na SQL serveru 2012/2014. Tako da ako kandidati žele da steknu MCSA sertifikat i to polaganjem ispita iz ove oblasti, mogu da se odluče za polaganje jednog od pomenutih ispita iz prethodne oblasti (SQL server 2012/2014).

9. Office 365

Office 365

Dva su ispita koja su namenjena proveri znanja rada u Office 365 programu i nose oznake 346 (70 - 346) i 347 (70 - 347). Kao i za sve prethodno pomenute oblasti, tako i u ovoj postoji mogućnost da zainteresovani kandidati pohađaju kurs i obuku koja je posebno osmišljena kao priprema za polaganje ovih ispita, stim što je obuka objedinjena, te se za polaganje oba pomenuta ispita preporučuje pohađanje kursa broj 347 (20347 A), tako da kandidat može da polaže bilo koji od ova dva ispita po završetku pohađanja kursa, te da na taj način stekne prestižni MCSA sertifikat.

10. Linux® on Azure

Linux® on Azure

Poslednja oblast provere koja svakome ko to želi omogućuje da polaže ispite, te stekne MCSA sertifikat se odnosi na poznavanje Microsoft Azure i administracije Linux - a se sastoji od dva ispita i to onoga koji je označen brojem 533 (70 - 533) i ispita LFCS (Linux Foundation Certified System Administrator). Akademija Oxford, kao ovlašćeni Microsoft centar za testiranje kandidatima pruža mogućnost i da pohađaju kurs i obuku koja je specijalno osmišljen kao pripremna nastava i označen je brojem 533 (20533 C), odnosno 55187 (55187 A) za polaganje LFCS ispita.

Kako se pripremiti za polaganje MCSA ispita?

Najbolji način da se svako ko želi da polaže ma koji od ispita iz ukupno 10 oblasti čijim uspešnim polaganjem kandidat postaje vlasnik MCSA sertifikata pripremi za polaganje jeste da pohađa specijalizovane obuke i kurseve, koji funkcionišu kao svojevrsna pripremna nastava.

Kao zvanično ovlašćena od strane kompanije microsoft za testiranje, Akademija Oxford je u prilici da svakome ko je zainteresovan za polaganje ispita iz ove grupe ponudi i niz specijalizovanih obuka i kurseva. Oni se održavaju u svakoj od mnogobrojnih poslovnica koje se nalaze na vrlo lako dostupnim lokacijama u mnogim gradovima u Srbiji. Osim na nekoliko opština prestonice naše zemlje, poslovnice se nalaze i u svim većim, ali i u brojnim manjim gradovima, tako da ćete ih vrlo lako pronaći, pored ostalog i u Novom Sadu, Jagodini, Čačku i Nišu, ali i u Kragujevcu, Mladenovcu, Ćupriji, te Subotici, Kraljevu i drugim gradovima.

Kursevi i obuke se sprovode prema licenci kompanije Microsoft i, kao i ispiti se odvijaju na engleskom jeziku, pa je zato neophodno da kandidati poseduju viši nivo znanja ovog jezika. Osim grupne, postoji mogućnost pohađanja i individualne, ali i online, te poluindividualne nastave, tako da će svaki kandidat da odabere onaj vid obuke koji mu najviše odgovara.

Ukoliko imate bilo koje pitanje u vezi sa sticanjem MCSA sertifikata ili, pak u vezi sa polaganjem ispita i pohađanjem obuka i kurseva za pripremu, ne oklevajte da nam se obratite, a mi ćemo u najkraćem mogučem roku da odgovorimo na vaše zahteve.

Spisak gradova - Microsoft Certified Solutions Associate sertifikat

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje