MTA sertifikat, IT infrastructure, ISPIT broj 366 (98 - 366)

Mada nije uslov za kandidate koji žele da polažu ispit broj 366 (98 - 366) da pohađaju kurs i obuku za polaganje ovog ispita, svakako je preporuka da to učine. Ujedno napominjemo da samo pohađanje ovog vida obuke nije i ne može biti garant da kandidat položi ovaj ispit. Inače, ispit koji je označen brojem 366 (98 - 366) mogu da polažu svi polaznici koji su upoznati sa umrežavanjem (Networking Fundamentals), te žele da postanu nosioci MTA sertifikata (Microsoft Technology Associate).

Svako ko želi da stekne ovaj sertifikat, mora biti upoznat sa činjenicom da mu polaganje samo jednog od ispita koji su podeljeni u tri grupe, pruža tu mogućnost. Takođe, napominjemo i da je polaganje ispita koji je označen brojem 366 (98 - 366) odličan početni korak za sve one kandidate koji žele da nastave sa usavršavanjem svojih znanja, odnosno sticanjem Microsoft sertifikata, te da u određenom vremenskom roku mogu da polažu i specijalizovani ispit kojim mogu da steknu MCTS sertfikat (Microsoft Certified Technology Specialist).


Zvanično ovlašćeni Microsoft test centar u našoj zemlji je Akademija Oxford koja i ispit broj 366 (98 - 366) organizuje u skladu sa važećim pravilima ove kompanije. A svim zainteresovanim kandidatima možemo da ponudimo i pohađanje specijalizovane obuke i kursa broj 40366 A, koja je namenjena svim onim kandidatima koji žele da usavrše, odnosno steknu bolja znanja iz oblasti umrežavanja i tako polože ovaj ispit.

Iako se tokom pripremne obuke i kursa za polaganje ispita broj 366 (98 - 366) kandidati upoznaju sa ukupno 8 modula, grupe pitanja u okviru ovog ispita su podeljene u tri dela, stim da se u njima nalaze zahtevi koji su vezani za svih pomenutih 8 oblasti koje su predmet kursa i obuke za polaganje ovog ispita.

TESTOVI


Koje su oblasti provere u okviru ispita broj 366 (98 - 366)?

Svi zahtevi tokom ispita koji nosi oznaku 366 (98 - 366) su podeljeni u tri grupe i to tako da je od 30 do 35% zahteva usmereno na razumevanje mrežne strukture, između 20 i 25% se odnosi na zadatke koji su vezani za hardvere i njihovo umrežavanje. Poslednja oblast koja se tiče poznavanja protokola i njihovog funkcionisanja, odnosno dodatnih usluga koje su vezane za ovu oblast je prisutna sa čak 45 do 50% procenata u ovom ispitu, pa je jasno da je to, ujedno i najzastupljenija oblast.

U prvoj oblasti provere, koja se odnosi na poznavanje same mrežne strukture, kandidat treba da pokaže najpre znanje u oblasti VPN - a (Virtuelne privatne mreže), ali i da reši zahteve u vezi sa bezbednosnim zonama i fajervolom (Firewall). Tu su i zahtevi u vezi sa LAN - om, odnosno lokalnim mrežama, a u smislu da se zahteva poznavanje određivanja mrežnih parametara, pravilnog adresiranja, te poznavanja žičane i bežične lokalne mreže (Wired LAN i Wireless LAN). Podrazumeva se da kandidat odgovara na sve zahteve u vezi sa VLAN, te da može da reši i ostale zahteve koji se tiču ove oblasti. Sledeći segment u ovom delu provere se odnosi na WAN (Wide area networks), a u smislu podataka o performansama, brzini, dostupnosti, te sve vezano za dial - up, ISDN, ADSL, VPN, T1, T3, E1, E3, kablovsko umrežavanje i slično. U ovom delu ispitivanja se od kandidata očekuje i da pokaže značajan stepen razumevanja bežičnog umrežavanja, a u smislu da je upoznat sa tipovima standarda za bežično umrežavanje i njihovim karakteristikama (802.11a,b,g,n, uključujući i različite GHz opsege), te da poznaje različite vrste mrežne bezbednosti (WPA, WEP, 802.1X i ostala), odnosno P2P bežično umrežavanje (Point - to - point) i slično. Poslednja oblast u ovom delu provere se tiče poznavanja metode pristupa i mrežne topologije (star, mesh, ring).

Druga oblast provere u okviru ispita broj 366 (98 - 366) se odnosi na poznavanje hardvera i principa umrežavanja u ovom segmentu, a što na prvom mestu podrazumeva poznavanje funkcionisanja svičera, rutera i ostalih tipova medija. Očekuje se da kandidat poseduje podatke o svim ovim opcijama, a u smislu brzine prenosa, tipovima, načinima upravljanja i svim ostalim segmentima koji su bitni za umrežavanje, te da je u mogućnosti da samostalno reši zadatke koje pred njega postavlja ispit broj 366 (98 - 366).Poslednja oblast provere u ovom ispitu, koja je ujedno i najzastupljenija se tiče zadataka u vezi sa protokolima i uslugama, a čine je ukupno 6 podoblasti. Međusobno povezivanje otvorenih sistema, OSI (Open Systems Interconnection) je prvi deo zadataka u ovom delu ispita, a podrazumeva da kandidat odgovara na zahteve o OSI i TCP modelu (Transmission Control Protocol), te da može da odredi za navedene aplikacije, uređaje i protokole, kome tipu pripadaju. Takođe, u ovom delu se pred kandidata stavljaju zadaci u vezi sa UDP - om (User Datagram Protocol) i očekuje se da odgovori na zadatke u vezi sa njim. Zatim sledi oblast provere koja se tiče razumevanja IPv4 (Internet Protocol version 4), a odmah zatim i zadaci u vezi sa poznavanje IPv6 (Internet Protocol version 6). Koje je sve korake potrebno preduzeti da bi se odabrao pravi naziv, odnosno zadaci u vezi sa WINS (Windows Internet Name Service) su vezani za narednu oblast provere tokom ispita broj 366 (98 - 366). Pretposlednja oblast se odnosi na poznavanje DHCP - a (Dynamic Host Configuration Protocol), te na poznavanje daljinskog pristupa, a poslednja oblast se odnosi na poznavanje alata koji se primenjuju u TCP - u i IP - u (Telnet, netstat, Ipconfig, pathping, tracert i ostalo).

Kako izgleda ispit broj 366 (98 - 366)?

Ukupno vreme trajanja 366 (98 - 366) ispita je 75 minuta, stim da se za rad predviđa 45 minuta. Reč je o tome da je je ovo dodatno vreme predviđeno za čitanje, odnosno razumevanje zadataka. U većini slučajeva, ovaj ispit podrazumeva između 40 i 60 pitanja, to jest zahteva, ali njihov broj može da varira.

Što se tiče vrsta pitanja, moramo napomenuti da i ona mogu biti različita, a sve u zavisnosti od ispitnog roka, te da je uglavnom reč o odabiru jednog ili više tačnih odgovora između više ponuđenih, odnosno dopisivanja tačnog odgovora u nekoliko reči. Podrazumeva se da su ovo samo neki od tipova zahteva i načina odgovaranja, a Majkrosoft je zadržao pravo da ih izmeni, odnosno da ne obaveštava kandidate precizno o vrsti pitanja.

Bodovanje u okviru ispita broj 366 (98 - 366)

Princip bodovanja u ovom, kao i u mnogim drugim Microsoft ispitima je sličan, a podrazumeva da mahom jedan zahtev nosi po jedan poen. Ali, kompanija Microsoft zadržava pravo da sistem bodovanja i procenat poena koji se zahteva za polaganje ovog ispita izmeni u svakom trenutku, tako da bodovanje u ovom slučaju treba uzeti sa rezervom.

Obično se zahteva da kandidat uradi tačno preko 70% ispita da bi dobio ocenu „položio“, a o čemu dobija obaveštenje na ekranu već nekoliko minuta po završetku samog 366 (98 - 366) ispita. Nakon toga, a u propisanom roku mu ovlašćeni Majkrosoft test centar Akademije Oxford izdaje i grafički prikaz rezultata, stim da moramo napomenuti da se u grafikonu ne može jasno videti da li je kandidat na određeno pitanje odgovorio tačno ili ne, već se ovo može omogućiti kandidatima na zahtev.

Takođe, Microsoft ispiti su specifični u tom smislu što se u njima mogu naći i takozvana pitanja bez poena, a o čemu kandidat ne mora da bude obavešten, pa to neretko stvara zabunu prilikom tumačenja rezultata. Isto tako, postoje i ona pitanja koja nose više od jednog poena, a za koja će najčešće kandidati tokom trajanja samog 366 (98 - 366) ispita dobiti informaciju na ekranu.

Dodatne informacije o 366 (98 - 366) ispitu

Od svih kandidata koji izvrše prijavljivanje za polaganje ispita broj 366 (98 - 366) se očekuje da na dan polaganja dođu u onu poslovnicu Akademije Oxford u kojoj je predviđeno da se održi ispit najmanje 30 minuta pre zakazanog termina. Obavezno je da uz sebe imaju i validan lični dokument, a što podrazumeva dokument kome nije istekao rok važnosti i koji poseduje fotografiju (lična karta, pasoš, vozačka dozvola). Ukoliko kandidat poseduje lični dokument sa čipom, neophodno je da priloži i očitani lični dokument, kako bi mogla da se izvrši identifikacija.

Svi kandidati koji ne budu odgovorili adekvatno na zahteve ispita broj 366 (98 - 366), te ga ne polože, mogu u narednom roku, na predviđen način da izvrše prijavljivanje za ponovno polaganje.

U slučaju da kandidat u roku od dve nedelje od dana polaganja ne dobije od Microsoft ovlašćenog test centra Akademije Oxford grafikon o rezultatima polaganja, neophodno je da o tome obavesti najbližu poslovnicu Akademije Oxford kako bi se ovaj propust u najkraćem roku ispravio.

Osobe sa invaliditetom koje žele da polažu ispit broj 366 (98 - 366) su dužne da obaveste test centar o tome, te da prilikom prijavljivanja za polaganje dostave na propisan način i svu potrebnu dokumentaciju, kako bi im bilo omogućeno da bez smetnji polažu ovaj ispit.

Podrazumeva se da je kandidat u obavezi da ispoštuje sve smernice o polaganju ispita koje će dobiti od dežurnog osoblja, jer u slučaju zloupotrebe ili pokušaja varanja, može da bude udaljen sa ispitima, a ovlašćeni test centar će o tom slučaju da pošalje izveštaj centrali kompanije Majkrosoft. Stručni tim ove kompanije, na osnovu izveštaja donosi odluku o postupanju sa tim kandidatom, te mu se može čak i doživotno zabraniti da polaže bilo koji od mnogobrojnih Microsoft ispita.

Spisak gradova - Microsoft Technology Associate sertifikat

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje