MCSE - Microsoft Certified Solutions Expert

Svi iskusni IT stručnjaci koji vode računa o svom obrazovanju i žele da neprekidno razvijaju svoje profesionalne kvalitete i veštine, imaju mogućnost da steknu jedan od, možda i najpoznatijih Microsoft sertifikata u oblasti informacionih tehnologija. U pitanju je MCSE (Microsoft Certified Solutions Expert) koji je, gotovo siguran put za pronalaženje zaposlenja u najboljim IT svetskim kompanijama. Ne samo da će kandidati koji budu postali vlasnici pomenutog sertifikata da u velikoj meri unaprede svoju radnu biografiju, već će oni na svakom konkursu za zaposlenje na koji se budu prijavili biti u znatnoj prednosti u odnosu na sve one kandidate koji ga ne poseduju, jer svaka svetska i domaća kompanija koja vredi na tržištu zapošljava mahom stručnjake koji, pored ostalih kvalifikacija poseduju i MCSE sertifikat.

Osnovni uslov koji svaki kandidat zainteresovan da stekne ovaj sertifikat ima obavezu da ispuni se odnosi na posedovanje MCSA sertifikata (Microsoft Certified Solutions Associate).Uzevši u obzir da je Akademija Oxford u Srbiji, zvanično ovlašćena od strane Microsoft kompanije za sprovođenje testiranja, odnosno sticanja ovog, ali i mnogih drugih sertifikata ove kompanije, to kandidati imaju mogućnost da polažu ispite za sticanje MCSE sertifikata na preko 20 lokacija, to jest u svakom gradu u kome postoji poslovnica ovog centra za testiranje. Isto tako, Akademija Oxford u skladu sa važećim pravilima pomenute kompanije, zainteresovanim kandidatima pruža mogućnost i da pohađaju specijalizovane kurseve i obuke u okviru kojih će se na najbolji način pripremiti za polaganje konkretnih ispita, te tako i dobiti priliku da steknu ovaj sertifikat.

Samim tim što se i ispiti, ali i kurs i obuka za svakoga od njih održavaju na engleskom jeziku, to se od svih kandidata koji su zainteresovani za sticanje MCSE sertifikata očekuje da imaju viši nivo znanja ovog jezika.

Nakon što kandidat položi ispite iz određene oblasti, te postane vlasnik ovog sertifikata, on mora da zna da ima obavezu da nakon tri godine da pristupi procesu resertifikacije. Ovaj postupak za sada pred zainteresovane kandidate stavlja uslov za polaganjem samo jednog, posebno osmišljenog ispita iz konkretne oblasti, ali kompanija Majkrosoft ima pravo, svaki put kada to smatra potrebnim, da ovaj uslov izmeni. Oni kandidati koji ne budu pristupili procesu resertifikacije u navedenom roku, neće više posedovati MCSE sertifikat, jer će njegov status u tom slučaju biti “neaktivan”.

TESTOVISvaki kandidat koji već poseduje sertifikat koji je preteča ovoga, odnosno Microsoft System Engineer sertifikat, može da bude određen kao “Legacy” sertifikat, ali je neophodno da se detaljnije o tome raspita u poslovnici test centra Akademije Oxford koja mu je najbliža. Naglašavamo i da tehnologija koja je bila predmet ispitivanja za sticanje Microsoft Certified Solutions Engineer sertifikata nije više podržana od strane Microsoft's Mainstream Support, pa se iz tog razloga svim kandidatima koji poseduju ovaj sertifikat preporučuje da pokušaju sa sticanjem onih sertifikata koji proveravaju poznavanje naprednijih tehnologija.

Nekadašnji sertifikati su bili isključivo usmereni na proveru znanja iz konkretne uloge u okviru određene oblasti, dok se ispitivanje za sticanje MCSE sertifikata primarno odnosi na proveru znanja kandidata koja se odnose na osmišljavanje i izgradnju tehnoloških rešenja, a u okviru kojih se integriše više različitih tehnologija i njihovih verzija i to kako u uobičajenim tehnologijama, tako i u okviru Cloud-a.

U okviru provere za sticanje MCSE sertifikata se nalazi ukupno 8 oblasti provere, a osim što zainteresovani kandidati mogu da pokažu znanja iz oblasti poznavanja Server Infrastructure, Private Cloud i Enterprise Devices and Apps. Tu je i oblast vezana za znanja iz vezana za Data Platform, Business Intelligence, odnosno Messaging, Communication i SharePoint.

Šta podrazumeva MCSE sertifikat?

Kako se kandidatima stavlja na raspolaganje ukupno 8 oblasti provere, to je neophodno da svi oni budu upoznati najpre sa uslovima za polaganje, uzevši u obzir da je primarni zahtev, uz viši nivo znanja engleskog jezika i polaganje ispita koji kandidatima omogućuju da steknu MCSA sertifikat.

U pitanju je, prvenstveno oblast koja podrazumeva proveru znanja kandidata iz oblasti Server Infrastructure, kao i Private Cloud, a potom su tu i oblasti vezane za poznavanje Enterprise Devices and Apps, te Data Platform, ali i Business Intelligence, kao i ispiti koji kandidatima omogućuju sticanje ovog sertifikata ukoliko pokažu dovoljno znanja koja su vezana za oblast Messaging, Communication i SharePoint.

1. Server Infrastructure

Server Infrastructure

Oni kandidati koji budu položili ispite iz ove grupe zapravo potvrđuju da imaju sasvim dovoljno znanja da se klasifikuju za poslove koji se odnose najpre na IT stručnjake zadužene za pružanje podrške (Computer Support Specialist), odnosno za radnu poziciju Information Security Analyst. Osnovni uslov koji kandidati treba da ispune ukoliko žele da polažu ove ispite jeste da poseduju MCSA sertifikat iz oblasti poznavanja Windows servera 2012. U pitanju su ispiti broj 70 - 410, 70 - 411 i 70 - 412.

Kada kandidat bude ispunio ovaj zahtev, te uz uslov da poznaje engleski jezik na višem nivou, on može da polaže ispite broj 413 (70 - 413) i 414 (70 - 414). Takođe, Akademija Oxford im nudi mogućnost i da pohađaju specijalizovani kurs i obuku za polaganje ovih ispita, koji nose zvaničnu Majkrosoft oznaku 413 (20413 C) i 414 (20414 C).

2. Private Cloud

Private Cloud

Ovaj sertifikat se karakteriše kao standard za IT stručnjake koji je priznat na globalnom nivou i namenjen je svim kandidatima koji žele da rade na poziciji administratora servera (Server Administrator), sistem programera (System Programmer) ili menadžera mreže (Network Manager).

Očekuje se da zainteresovani kandidati već imaju MCSA serifikat i to u oblasti koja je vezana za poznavanje rada sa Windows serverom 2012. A to, zapravo podrazumeva da kandidati moraju da polože ispit broj 70 - 410, odnosno ispite 70 - 411 i 70 - 412.

Ovde je kandidatima na raspolaganju polaganje dva ispita i to 246 (70 - 246) i 247 (70 - 247). Takođe su im na raspolaganju i kursevi i obuke u okviru kojih mogu da se pripreme za polaganje ovih ispita, a u pitanju je obuka broj 246 (20246 D) i kurs broj 247 (20247 D).

3. Enterprise Devices and Apps

Enterprise Devices and Apps

Još jedan vrlo bitan sertifikat, odnosno oblast koja je vrlo tražena na svetskom nivou se tiče provere znanja kandidata u oblasti upravljanja uređajima i aplikacijama, a od zainteresovanih kandidata se zahteva da su stekli MCSA sertifikat iz oblasti poznavanja Windows 10. To prvenstveno podrazumeva da su prošli kroz specijalizovane obuke broj 697 - 1 (20697 - 1 B) i 697 - 2 (20697 - 2), te položili ispite 697 (70 - 697) i 698 (70 - 698).

Ovlašćeni Majkrosoft test centar Akademije Oxford kandidatima nudi mogućnost da pohađaju kurs i obuku broj 695 (20695 C), za polaganje ispita broj 695 (70 - 695), kao i obuku broj 696 (20696 C), za polaganje ispita broj 696 (70 - 696).

4. Data Platform

Data Platform

Jedan od uslova za sticanje MCSE sertifikata u ovoj oblasti jeste posedovanje MCSA serifikata, kojim kandidat potvrđuje da je savladao znanja koja se odnose na oblast rada sa SQL serverom 2012/2014. Zapravo, oni bi trebalo da su položili sva tri ispita iz ove oblasti i to 461 (70 - 461), kao i ispita broj 462 (70 - 462) i 463 (70 - 463).

Nakon toga oni polažu dva ispita iz ove oblasti kojima dobijaju mogućnost da steknu MCSE sertifikat. A reč je o ispitima broj 464 (70 - 464) i 465 (70 - 465). Ukoliko su zainteresovani, oni mogu da pohađaju i specijalizovani kurs i obuku broj 464 (20464 D) i 465 (20465 D).

5. Business Intelligence

Business Intelligence

Kada budu stekli MCSE Business Intelligence sertifikat, kandidati mogu da rade prvenstveno na poziciji BI and Reporting Engineer, tako da će značajno da unaprede svoju karijeru. Osim specifičnih uslova koje treba da ispune, kandidati koji žele da polažu ispite za sticanje ovog sertifikata moraju da poseduju i MCSA sertifikat iz oblasti rada sa SQL serverom 2012/2014. Neposredno pre polaganja ispita iz te oblasti, kandidati mogu da se pripreme kroz pohađanje specifilnih obuka na kojima se pripremaju za polaganje tri ispita za sticanje MCSA sertifikata u ovoj oblasti. Reč je najpre o kursu broj 461 (20461 D), a tu su još dve obuke i to 462 (20462 D) i 463 (20463 D).

Posle toga, mogu da se odluče da pohađaju kurs i obuku broj 466 (20466 D) i 467 (20467 D), kako bi sa uspehom položili ispite broj 466 (70 - 466) i 467 (70 - 467) i tako stekli MCSE sertifikat iz ove oblasti.

6. Messaging

Messaging

Ne samo da će kandidati koji budu položili oba ispita iz ove oblasti unaprediti svoju radnu biografiju, već će oni moći i da se zaposle na radnom mestu u okviru administracije sistema, na prvom mestu, ali i na mnogim drugim.

Kao i za ostale MCSE sertifikate, tako je i ovde bitan uslov za zainteresovane kandidate upravo posedovanje MCSA sertifikata i to u oblasti poznavanja Office 365. A to znači da su kandidati već položili ispite 346 (70 - 346) i 347 (70 - 347), odnosno da su pohađali specijalizovanu, objedinjenu obuku za oba ova ispita koja nosi oznaku 347 (20347 A).

U ovoj oblasti je samo jedan ispit i to 345 (70 - 345), a kandidatima su na raspolaganju dve obuke i to 345 - 1 (20345 - 1A) i 345 - 2 (20345 - 2A).

7. Communication

Communication

Vrlo bitne radne pozicije koje se odnose na administraciju sistema, ali i mreže su otvorene za sve one kandidate koji su vlasnici MCSE sertifikata u ovoj oblasti. A oni će steći ovaj sertifikat ukoliko polože ispit broj 333 (70 - 333) ili, pak ispit koji je označen brojem 334 (70 - 334). Takođe, kandidati u okviru Akademije Oxford, koja je ovlašćeni centar za testiranje Majkrosoft kompanije mogu da pohađaju i kurs i obuku broj 334 (20334 B) za polaganje ispita broj 334, dok je kurs za polaganje ispita 333, još uvek u fazi razvoja.

Svaki kandidat koji želi da polaže ispite iz ove oblasti mora da ispuni različite uslove, a između ostalog i da poseduje MCSA sertifikat Office 365. Zapravo, on treba da položi ispite 346 (70 - 346) i 347 (70 - 347).

8. SharePoint

SharePoint

Svi kandidati koji su upoznati sa radom u Office 365, te poseduju MCSA sertifikat mogu da polažu ispit broj 339 (70 - 339) i tako steknu MCSE sertifikat.

To, ustvari znači da su već položili ispite 346 (70 - 346) i 347 (70 - 347), odnosno da su pohađali zajednički kurs i obuku za polaganje ovih ispita koja je označena brojem 347 (20347 A).

Kako se pripremiti za polaganje MCSE ispita?

Iako kompanija Majkrosoft ne obavezuje kandidate da pohađaju pripremnu nastavu za polaganje pojedinačnih ispita, ne treba izgubiti iz vida činjenicu da kandidati imaju mogućnost da se kroz specijalizovane kurseve i obuke, koje Akademija Oxford sprovodi prema pravilima ove kompanije, zainteresovani kandidati upoznaju sa zahtevima koji mogu da se nađu na ispitima.

Osim toga, oni imaju mogućnost i da odabranu obuku i kurs pohađaju online i to preko specijalne platforme, čime u velikoj meri olakšavaju čitav proces pripreme. A isto tako mogu da odluče i da ih pohađaju u paru, to jest kao poluindividualnu nastavu, odnosno sami (individualna). Podrazumeva se da svako ko želi može da pohađa ove kurseve i u grupama, ali budući da Microsoft ovlašćeni test centar Akademije Oxford naročito vodi računa o visokom kvalitetu nastave po kome ga svi prepoznaju, to je uvek reč o manjim grupama polaznika (3 do 8 kandidata). Termini u okviru ovakve vrste nastave su fiksni i ne menjaju se, osim u posebnim situacijama, dok se za sve ostale vrste kurseva i obuka kandidatima daje prilika da u dogovoru sa profesorom i koordinatorom za nastavu određene poslovnice odluče kada će se održavati nastava, ali i koliko često.

Naglašavamo da uz posedovanje MCSA sertifikata, kandidati koji žele da polažu navedene ispite, odnosno da steknu MCSE sertifikat, moraju da poznaju i engleski jezik na višem nivou, jer se i ispiti i kursevi održavaju upravo na tom jeziku.

Sve nedoumice koje imate u vezi sa sticanjem ovog sertifikata, bez obzira da li se odnose na pohađanje obuka i kurseva ili je reč o polaganju ispita, ćete vrlo lako rešiti kada kontaktirate najbližu poslovnicu Akademije Oxford.

Spisak gradova - Microsoft Certified Solutions Expert sertifikat

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje