MTA sertifikat, IT infrastructure, ISPIT broj 368 (98 - 368)

Svi oni kandidati koji odluče da steknu MTA sertifikat (Microsft Technology Associate) mogu da u okviru zvanično ovlašćenog Microsft test centra za našu zemlju, Akademije Oxford polažu mnogobrojne ispite koji im to omogućuju. Jedan od njih je i ispit koji nosi oznaku broj 368 (98 - 368), a koji pred kanddiate stavlja zahteve iz oblasti poznavanja mobilnosti i uređaja (Mobility and Device Fundamentals).

A u skladu sa pomenutim ispitom i njegovim zahtevima, Akademija Oxford prema smernicama kompanije Microsoft organizuje i kurs i obuku broj 40368 A u toku koje se kandidati pripremaju za polaganje 368 (98 - 368) ispita.

Moramo naglasiti da svaki kandidat koji želi da izvrši prijavljivanje na ovaj ispit, na prvom mestu mora posedovati visok nivo znanja engleskog jezika, budući da se ispit odvija upravo na ovom jeziku.

Isto tako, od prijavljenih kandidata se očekuje da poseduju osnovna znanja vezana za poznavanje Windows uređaja i mobilnosti, a polaganje ovog ispita i sticanje MTA sertifikata im ujedno omogućuje da lako polože MCSA ispit (Microsoft Certified Solutions Associate), budući da su zahtevi u ova dva ispita slični. Prijavljeni kandidati bi trebalo ne samo da su upoznati sa navedenim pojmovima, već bi trebalo i da poseduju iskustvo koje se tiče rada sa uređajima, ali i da imaju iskustva i sa umrežavanjem, te u radu sa aktivnim direktorijumima. Takođe, svaki kandidat koji izvrši prijavljivanje za polaganje ispita koji je označen brojem 368 (98 - 368) bi trebalo da zna kako funkcionišu fajervoli (Firewalls), ali i antivirusna zaštita, te da znaju da rade sa mrežnim portovima (Network Ports).


TESTOVI


Koje se sve oblasti proveravaju u okviru ispita broj 368 (98 - 368)?

Tokom ispita broj 368 (98 - 368), proverava se ukupno 4 oblasti, a svaka od njih je u celokupnom testu zastupljena sa oko 20 do 25% zahteva.

Prva oblast provere se odnosi na pitanja u vezi sa konfigurisanjem različitih uređaja (Device Configurations). To se primarno odnosi na zahteve koji su vezani za konfigurisanje kontrolne table i opcija sistema (Configure Control Panel and System options), a od polaznika se očekuje da je maksimalno upoznat sa principom konfigurisanja Microsoft naloga, te da zna do detalja da opiše sve korake u tom procesu. Zatim sledi segment vezan za konfigurisanje desktopa i njegova podešavanja (Configure Desktop Settings), pa su tu i zahtevi vezano za formiranje Start menija, profila, te za podešavanje ekrana i prečica na njemu. Isto tako, mogu se javiti pitanja u vezi sa mogućnostima grupne konfiguracije. Šifrovanje drajvera (Drive Encryption) se ispituje nakon toga, a u smislu da se od kandidata očekuje da mogu da konfigurišu BitLocker, te da pripreme određeni fajl za šifrovanje. Poslednji segment u prvom delu provere ispita broj 368 (98 - 368) se odnosi na proveru poznavanja ažuriranja (Updates). Tako se od kandidata očekuje da može sasvim samostalno i u detalje da opiše kako funkcioniše Windows Update, te da je upoznat i sa principima ažuriranja aplikacija i samog sistema.

Naredna oblast provere je vezana za poznavanje prisupa podacima i upravljanje njima (Data access and Management) i čini je ukupno 5 grupa pitanja. Prva grupa se odnosi na poznavanje Cloud servisa za skladištenje, zatim slede pitanja u vezi sa lokalnim skladištenjem (Local Storage), te odmah zatim i pitanja koja su vezana za poznavanje sistemskih datoteka (File Systems). Preostale dve grupe pitanja su vezane za File and Print Sharing, odnosno za oblast šifrovanja podataka. Od kandidata se u ovoj oblasti očekuje, pored ostalog da znaju kako funkcioniše OneDrive i OneNote, te Microsoft Azure skladištenje, ali i da su sposobni da objasne šta je lokalno skladište podataka i da ispune zadatke koji se u testu navode, a vezani su za čuvanje fajlova u ovoj oblasti. Zatim bi trebalo da znaju šta je ReFS (Resilient File System Overview), odnosno FAT, FAT32 i NTFS, te da znaju kako funkcioniše HomeGroup, odnosno na koji način se upravlja opcijama štampanja. Očekuje se da kandidat može da objasni i primeni EFS (Encrypting File System), te da objasni kakav uticaj ima primena EFS - a na kopiranje, odnosno premeštaj fajlova. Takođe, bi trebalo da je upoznat i sa funkcionisanjem VPN - a (Virtual Private Network) i različitim uslugama sertifikacije (Certificate Services).

Razumevanje i rad sa takozvanim Cloud servisima je predmet provere u trećoj oblasti ispita broj 368 (98 - 368), a podrazumeva da kandidat zna koje sve vrste ovih usluga postoje. To zapravo znači da može da objasni kako funkcioniše Cloud skladištenje, koliko je produktivan i siguran ovaj način čuvanja podataka, te kakve su komunikacijske i usluge za pretragu dostupne u ovom segmentu. Zatim slede zahtevi vezani za poznavanje Microsoft Intune i Microsoft Azure opcija, a u smislu da se pred kandidata stavljaju različiti zadaci koji su u vezi sa njihovom praktičnom primenom.Razumevanje važnosti mobilnosti za jednu kompaniju se proverava u narednoj oblasti pitanja, a to znači da kandidati moraju da znaju na prvom mestu kako treba pravilno pristupati poslovnim podacima, te kako ih valja zaštititi, odnosno kako na Windows serverima funkcionišu aktivni direktorijumi, a kako Azure aktivni direktorijumi. Trebalo bi i da su upoznati sa načinom funkcionisanja kompanijskih portala (Company Portal), te da znaju kako funkcioniše Azure RemoteApp, odnosno radni folderi (Work Folders). Isto tako, od kandidata se očekuje da pokažu znanja u vezi sa BYOD (Bring Your Own Device), te da znaju kako se vrši virtuelizacija desktopa (Desktop Virtualization), odnosno koja su pravila dinamičke kontrole pristupa (Dynamic Acess Control Policies), ali i da su upoznati sa pojmom Windows Rights Management.

Kako izgleda 368 (98 - 368) ispit?

Kao i za gotovo sve ostale ispite koji kandidatima omogućuju sticanje MTA sertifikata, tako se i u ispitu broj 368 (98 - 368) najčešće nalazi od 40 do 60 zahteva, to jest pitanja, ali Microsoft kompanija je zadržala pravo da ovaj broj pitanja poveća ili smanji, kada to smatra potrebnim.

Što se tiče trajanja samog ispita broj 368 (98 - 368), to je ukupno 75 minuta, stim da je 30 minuta od toga rezervisano za čitanje i razumevanje pročitanih zahteva, a 45 minuta je kandidatima na raspolaganju za njihovo rešavanje

Forma ispitnih pitanja može biti različita, a najčešće su prisutna ona pitanja koja podrazumevaju da kandidat treba od nekoliko ponuđenih odgovora da odabere jedan koji je tačan. Isto tako, neretko su prisutna i ona pitanja koja podrazumevaju da kandidat treba da navede kratak odgovor na postavljeno pitanje ili, pak da između ponuđenih odgovora odabere nekoliko koji su tačni.

Moramo naglasiti da je sve pomenuto samo deo forme pitanje koja može biti prisutna na ispitu broj 368 (98 - 368), ali da kompanija Majkrosoft uvek zadržava pravo da njihovu formu izmeni.

Bodovanje u okviru ispita broj 368 (98 - 368)

Bodovanje u ispitu broj 368 (98 - 368) je slično kao i u ostalim ispitima za sticanje MTA sertifikata i podrazumeva da kandidati za jedan zadatak osvajaju po jedan poen. Takođe, kandidati moraju da znaju da kompanija Microsoft u svojim ispitima uglavnom ima i ona pitanja koja se ne boduju, stim što o tome ne obaveštavaju kandidate, ali zato obaveštavaju ako određeno pitanje nosi više od jednog poena. Upravo iz tog razloga se često događa da kandidatima nije u potpunosti jasno kako su osvojili taj broj poena, ali zato dobijaju grafikon koji im pokazuje njihovu uspešnost. Zapravo, samim tim što dobiju grafikon, kandidati nisu u mogućnosti da saznaju da li su na određeno pitanje dali tačan odgovor ili ne, ali ukoliko zahtevaju mogu da dobiju i ovako očitan rezultat.

U većini slučajeva se zahteva da kandidat uspešno odgovori na 70 % zahteva da bi mogao da dobije ocenu “položio”, ali u svakom ispitnom roku ovaj procenat može biti i veći.

Rezultate ispita kandidat saznaje praktično odmah po završetku polaganja, odnosno nakon par minuta na ekranu dobije potvrdu da li je položio ili ne. Nakon toga ovlašćeni Microsoft test centar Akademije Oxford izdaje dokaz u štampanoj formi o rezultatima ispita. A ukoliko se dogodi da iz bilo kog razloga kandidat ne dobije štampani rezultat, valjalo bi da se obrati ovlašćenom test centru, kako bi se ova greška ispravila.

Takođe, kandidati koji polažu ispit broj 368 (98 - 368) moraju znati da ne postoje takozvani negativni odgovori, odnosno da ako ne da tačan odgovor na određeno pitanje, to mu neće smanjiti ukupan broj poena.

Dodatne informacije o 368 (98 - 368) ispitu

Očekuje se da kandidat koji se prijavi za polaganje ispita broj 368 (98 - 368) u potpunosti poštuje opšte smernice za polaganje koji će dobiti od ovlašćenih lica u onoj poslovnici Akademije Oxford u kojoj se ispit polaže. A u slučaju da pribegne bilo kakvom vidu varanja ili zloupotrebe prilikom polaganja ovog ispita, taj kandidat će biti istog trenutka udaljen sa polaganja. Nakon toga, ovlašćena komisija test centra šalje izveštaj centrali kompanije Microsoft, gde stručna komisija dalje odlučuje o tome da li će tom kandidatu biti zabranjeno polaganje ovog ili ma kog drugog ispita takođe. Moramo naglasiti da ova kompanija u zavisnosti od procene celokupne situacije može čak i doživotno kandidatu da zabrani da polaže ne samo ovaj, nego i bilo koji ispit za sticanje Majkrosoft sertifikata.

Od kandidata koji izvrši prijavu za polaganje ispita broj 368 (98 - 368) se očekuje da na dan ispita bude prisutan u poslovnici Akademije Oxford minimum 30 minuta pre zakazanog termina, te da uz sebe ima i važeći lični dokument sa fotografijom, kako bi mogla da bude izvršena identifikacija. Takođe, neophodno je da kandidat koji poseduje lični dokument sa čipom donese i očitanu ličnu kartu, odnosno vozačku dozvolu. Najvažnije je da je u pitanju lični dokument kome je istekao rok važnosti, jer će u tom slučaju kandidatu biti onemogućeno polaganje ovog ispita.

Ukoliko osoba sa invaliditetom želi da polaže ispit broj 368 (98 - 368), neophodno je da prilikom prijavljivanja priloži relevantnu dokumentaciju o svom zdravstvenom stanju, kako bi Microsoft ovlašćeni test centar Akademije Oxford mogao da tom kandidatu pruži mogućnost za polaganje bez ikakvih poteškoća.

Svaki onaj kandidat koji ne uspe da položi ispit broj 368 (98 - 368) može već u narednom zakazanom terminu da izvrši ponovnu prijavu za polaganje.

Ako tokom trajanja ispita kandidat uoči bilo koju nepravilnosti ili želi da uloži žalbu na tok samog ispita, on o tome može da obavesti ovlašćena lica u test centru Akademije Oxford.

Spisak gradova - Microsoft Technology Associate sertifikat

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje