MTA sertifikat, IT infrastructure, ISPIT broj 365 (98 - 365)

Mogućnost da stekne MTA (Microsoft Technology Associate) sertifikat i tako postane deo tima uspešnih stručnjaka koji su nosioci prestižnih sertifikata, priznatih na svetskom nivou, ima apsolutno svaki kandidat koji to želi, to jest koji poseduje dovoljan nivo znanja rada sa Windows serverom. A čak i ako nema znanje iz ove oblasti, kandidat može da pohađa kurs i obuku za polaganje ispita broj 365 (98 - 365), koji je jedan od mnogih iz ove grupe, po čijem uspešnom polaganju stiče MTA sertifikat. Ovaj ispit spada u oblast IT infrastructure, a uz njega, tu je još 4 ispita, stim da kandidat koji položi bilo koji od ovih ispita ima mogućnost da postane vlasnik navedenog sertifikata.

Kako se ispit broj 365 (98 - 365) održava na engleskom jeziku, osnovni uslov koji kandidat treba da ispuni, uz poznavanje rada na Windows serveru 2008, jeste viši nivo poznavanja ovog jezika.

Majkrosoft ovlašćeni test centar za našu zemlju Akademije Oxford organizuje ispit broj 365 (98 - 365), a u skladu sa smernicama koje dobija.


TESTOVI


Koje se sve oblasti proveravaju u okviru ispita broj 365 (98 - 365)?

Osnov ovog ispita je usmeren na poznavanje Windows servera 2008, a sastoji se od ukupno 6 delova.

Oko 10 do 15% ispita se odnosi na oblast razumevanja i poznavanja instalacija pomenutog servera. Od kandidata se očekuje da odgovori na zahteve koji se odnose na instalaciju servera, njegovo ažuriranje i nadogradnju, ali i onemogućavanje ovog servera. Takođe, kandidati na ispitu broj 365 (98 - 365) odgovaraju i na zahteve koji se odnose na instalaciju dodataka za server, te rešavanje mogućih problema. Tu su i zahtevi koji se tiču pokretanja Windows servera, te njegovo pauziranje i zaustavljanje, ali i oni koji se odnose na formiranje naloga. U ovoj oblasti se od kandidata očekuje da odaberu adekvatnu verziju operativnog sistema, da znaju da koriste F8 opciju, kao i da su upoznati sa načinom interaktivne instalacije i instalacije pod nadzorom. Trebalo bi i da znaju da izvrše automatsku instalaciju ovog servera uz korišćenje WDS - a, kao i da mogu potpuno samostalno da izvrše traženu nadogradnju.

Sledeća oblast provere u okviru ispita broj 365 (98 - 365) je zastupljena sa oko 25 do 30% i podrazumeva da kandidati treba da pokažu znanja u okviru razumevanja uloge samog Windows servera. A to znači da su sposobni da bez ičije pomoći identifikuju različite tipove servera (mail, database, collaboration, monitoring servers), te da mogu da razumeju web servere (IIS, WWW i FTP), kao i da poznaju SSL, portove, sajtove, sertifikate i ostalo. Kandidati koji polažu ovaj ispit treba da razumeju i znaju kako funkcioniše daljinski pristup serverima, to jest da znaju da koriste daljinsku pomoć (Remote assistance), odnosno daljinske alate za administraciju (Remote administration tools), kao i da poznaju pravila o licencama, RD Gateway, VPN i virtuelizaciju aplikacija. Očekuje se i da kandidat zna kako funkcionišu sve usluge vezano za fajlove i štampanje (lokalni i mrežni štampači, štampanje na web - u, menadžment štampanja i ostalo). Poslednji segment u ovoj oblasti se odnosi na znanje kandidata u vezi sa virtuelizacijom servera, odnosno sa pojmovima poput VHDs, virtualna memorija i mreža, modovi virtualizacije i drugi.

Razumevanje aktivnog direktorijuma je rezervisano za oko 20 do 25% ispita broj 365 (98 - 365), a od kandidata se očekuje da su upoznati sa formiranjem naloga i grupa, te sa pojmovima poput naloga za domen (Domain accounts), lokalni nalozi (Local accounts), ali i profili korisnika (User profiles), te AGDLP - om. Trebalo bi da razume organizacione jedinice, ali i samu infrastrukturu aktivnih direktorijuma, te da je savladao sva znanja potrebna za regulaciju Group policy.Između 10 i 15% zahteva je namenjeno oblasti koja se odnosi na razumevanje skladištenja, a isto toliko i za oblast upravljanja i razumevanja performansi servera, dok je za poslednju oblast provere u okviru ispita broj 365 (98 - 365) odvojeno između 15 i 20% zahteva.

Od kandidata se u okviru oblasti razumevanja skladištenja očekuje da razume RAID, odnosno RAID 0, RAID 1, RAID 5 i RAID 10 i njihove kombinacije, kao i hardver i softver RAID, te da je sposoban da sasvim samostalno identifikuje tehnologiju za skladištenje. A to znači da može da oceni koje su prednosti, a koji nedostaci različitih tipova skladištenja, te da je upoznat i sa SATA, SCSI i IDE, odnosno NAS i SAN vrstama skladištenja, ali i mnogim drugim koje su relevantne za rad ovog servera. Trebalo bi i da odgovori na zahteve koji se tiču poznavanja različitih tipova diskova (ATA, optički, virtuelni hard disk, dinamički disk i drugi).

U pretposlednjoj oblasti provere, koja se odnosi na razumevanje performansi servera, od kandidata se očekuje da je spreman i sposoban da identifikuje glavne hardverske komponente servera (memorija, disk, procesor, drajveri, grafička kartica i ostali), te da može da prati učinak (Performance monitoring) i u potpunosti razume dnevnik logovanja i različita upozorenja, kao i da adekvatno na njih odgovori.

Razumevanje performansi i održavanja servera je predmet ispitivanja poslednje oblasti u okviru ispita broj 365 (98 - 365) i podrazumeva da je kandidat u potpunosti savladao sve potrebne korake za njegovo pokretanje (BIOS, bootsector, bootloader, MBR, POST, Safe Mode i drugo). Trebalo bi da adekvatno odgovori na zahteve koji su vezani za opciju kontinuiteta poslovanja (backup i restore, AD restore, redirekcija foldera, UPS i ostalo). Podrazumeva se da kandidat treba i da poseduje adekvatno poznavanje apdejtovanja kako softvera, drajvera i operativnog sistema, tako i aplikacija, ali i da je savladao Windows Update i WSUS (Windows Server Update Service).

Poslednji segment u ovoj oblasti provere tokom pomenutog ispita se odnosi na poznavanje metodologije rešavanja mogućih problema, te podrazumeva da je kandidat upoznat sa procesima i procedurama rešavanja problema u različitim situacija, a posebno onih koji zahtevaju specifičan pristup.

Kako izgleda ispit broj 365 (98 - 365)?

U većini slučajeva ispit broj 365 (98 - 365) ima između 40 i 60 pitanja, odnosno zahteva, stim da kompanija Majkrosoft, te Akademija Oxford kao njen ovlašćeni test centar zadržava pravo da ovaj broj izmeni.

Forma zahteva, odnosno pitanja za ovaj, ali i sve ostale ispite kojima se kandidatima omogućuje da steknu neki od Majkrosoft sertifikata se obično ne iznosi precizno, ali je poznato da postoje uobičajene forme. A pod tim se podrazumeva najpre da kandidat treba da pronađe najbolji odgovor među nekoliko ponuđenih, te da na određeno pitanje pruži kratak odgovor, odnosno da na osnovu zahteva navede listu više tačnih odgovora. Naravno, ovo su samo neki od tipova pitanja i zahteva koji se najčešće pojavljuju u okviru ispita broj 365 (98 - 365), ali kompanija Microsoft zadržava pravo da promeni njihovu formu u svakom trenutku.

Ispit broj 365 (98 - 365) traje ukupno 75 minuta, a podrazumeva da od toga, kandidat na raspolaganju za rešavanje zadataka ima 45 minuta.

Bodovanje u okviru ispita broj 365 (98 - 365)

Najpre da napomenemo da kandidati koji netačno odgovore na određena pitanja, ne dobijaju negativne poene, što je vrlo olakšavajuća okolnost u ovom slučaju.

U roku od par minuta po završetku ispita broj 365 (98 - 365), kandidat dobija informaciju o tome da li je položio ispit ili ne. Uz to, Akademija Oxford, kao ovlašćeni Majkrosoft test centar izdaje kandidatu štampani dokaz o rezultatima ispita, a u skladu sa propisanim rokom.

U slučaju da kandidat iz nekog razloga ne dobije rezultate ispita na naveden način u roku od dve nedelje od dana polaganja, treba da se obrati ovlašćenom test centru, kako bi taj problem bio rešen.

Rezultati ispita su dati i u formi grafikona, na kome se vidi učinak svakog pojedinačnog kandidata u okviru pojedinih oblasti koje se proveravaju. Tu je i ukupan brojčani rezultat, ali i podatak da li je kandidat položio ili ne ispit broj 365 (98 - 365).

Valja napomenuti i to da kandidat nema mogućnost da proveri da li je na konkretno pitanje odgovorio tačno ili ne, a ne postoji brojčana oznaka poena za svaki deo provere, ali se kao alternativno rešenje kandidatima omogućuje da vide pojedinačne rezultate, kako bi im bilo jasnije koji deo provere bolje, a koji slabije poznaju.

Najčešće se od kandidata zahteva da uspešno reše preko 70% ukupnih zahteva da bi se smatralo da su položili ispit broj 365 (98 - 365). Ali, u zavisnosti od njegove forme za taj ispitni rok, odnosno zahteva koje sadrži, ovaj broj može biti i nešto viši.

Što se tiče principa bodovanja, napomninjemo da većina pitanja nosi po jedan poen. Za one, koji se ocenjuju sa više bodova će kandidat dobiti jasnu informaciju na ekranu tokom trajanja ispita. Od izuzetnog značaja za kandidate jeste i podatak da u okviru ispita za sticanje MTA sertifikata najčeše postoje i ona pitanja koja se ne boduju, ali čiji rezultati mogu da uđu u ukupno bodovanje, stim da se kandidati ne obaveštavaju koja su to pitanja.

Dodatne informacije o ispitu broj 365 (98 - 365)

Kandidati koji ne polože ispit broj 365 (98 - 365) imaju mogućnost da u narednom terminu, u okviru test centra Akademije Oxford zakažu ponovno polaganje.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili žalbi na sam tok ispita, kandidati imaju mogućnost da ulože žalbu ovlašćenim licima u test centru.

Ovlašćeni Majkrosoft test centar je u mogućnosti da svim kandidatima koji spadaju u osobe sa invaliditetom, a žele da polažu ispit broj 365 (98 - 365) i steknu MTA sertifikat omogući polaganje. Od njih se zahteva da na vreme prilože svu potrebnu dokumentaciju, kako bi im se omogućilo nesmetano polaganje ovog ispita.

Od kandidata koji se prijave na polaganje pomenutog ispita se očekuje maksimalno poštovanje opštih uslova za polaganje, a kandidat koji pokuša da izvrši bilo kakav vid zloupotrebe tokom trajanja ispita, može biti trenutno udaljen. Na osnovu smernica koje Akademija Oxford dobije od centrale kompanije Majkrosoft, tom kandidatu se može i doživotno zabraniti polaganje bilo kog ispita za sticanje pomenutih sertifikata.

Spisak gradova - Microsoft Technology Associate sertifikat

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje