MTA sertifikat, IT infrastructure, ISPIT broj 369 (98 - 369)

Oblast provere u okviru poslednjeg ispita u oblasti IT infrastructure, koji je označen brojem 369 (98 - 369) se odnosi na poznavanje rada u Klaudu (Cloud Fundamentals). Ako kandidat sa uspehom položi ovaj ispit, on stiče jedan od Majkrosoft sertifikata i to MTA (Microsft Technology Associate).

Organizator ovog ispita je Akademija Oxford koja je zvanično ovlašćeni Microsft centar za teritoriju Republike Srbije. A ispit broj 369 (98 - 369) se organizuje na preko 20 lokacija u zemlji, to jest u svakom gradu u kome se nalazi poslovnica ovlašćenog test centra.

Uzevši u obzir da se 369 (98 - 369) ispit odvija na engleskom jeziku, to se od svih kandidata koji izvrše prijavu za polaganje ovog ispita se očekuje i viši nivo znanja engleskog jezika.

Polaganjem ovog ispita kandidati su na korak bliži sticanju MCSA sertifikata (Microsft Certified Solutions Associate). Od prijavljenih kandidata se očekuje najpre da poseduju iskustvo u radu sa Office 365 i Cloud servisima, te da znaju da koriste Microsft Intune, ali i da, generalno poseduju dovoljan nivo i teorijskih i praktičnih znanja o svim oblastima provere. A najbolji način da se upoznaju sa svim zahtevima jeste da pohađaju specijalizovanu obuku i kurs broj 40369 A koju, isto tako organizuje Akademija Oxford, a prema pravilima kompanije Microsoft.


TESTOVI


Koje se sve oblasti proveravaju u okviru ispita broj 369 (98 - 369)?

Tokom trajanja 369 (98 - 369) ispita kandidati imaju zadatak da odgovore na pitanja i zahteve iz ukupno 5 oblasti koje su predmet provere. Njihova zastupljenost u celokupnom testu izgleda ovako: razumevanje Cloud servisa 20 do 25%, omogućavanje Cloud servisa (Enable Microsft Cloud Services) takođe 20 do 25% zahteva, administracija Office 365 i servisa Microsft intune 15 do 20%, a zatim sledi oblast koja se odnosi na konfigurisanje i korišćenje Cloud servisa koja je u celokupnom ispitu zastupljena sa 20 do 25% zahteva i na kraju Podrška korisnicima Cloud usluge, u okviru koje se nalazi između 15 i 20% pitanja celog testa.

Sve navedeno su opšte informacije, a kompanija Microsft uvek ima pravo da procentualni odnos ovih oblasti, odnosno zahteva u okviru njih izmeni.

U drugoj oblasti ispita 369 (98 - 369) se proverava znanje kandidata iz oblasti koja se tiče praktičnog omogućavanja Cloud usluga (Enable Microsft Cloud Services). A to zapravo znači da kandidati odgovaraju na pitanja koja su vezana za korišćenje Office 365 i Microsft Intune servisa, pa se očekuje da znaju kako funkcioniše umrežavanje domena, te da znaju u potpunosti samostalno da odaberu i pripeme plan za Cloud usluge, odnosno da su upoznati sa različitim tipovima planova i opcija koje su raspoložive kako za Office 365, tako i za servis Microsft Intune. U ovoj oblasti se proveravaju i praktična znanja kandidata prilikom prijavljivanja za korišćenje Klaud servisa, a u smislu da li znaju da podese prvog administratora, te da li su sposobni da izvrše sva potrebna početna podešavanja za konfigurisanje Cloud usluga (registracija i provera domena, biranje svrhe konkretnog domena i ostalo).Administracija Office 365 paketom i Microsft Intune servisom je uvršetna u narednu oblast provere 369 (98 - 369) ispita i sastoji se od ukupno 3 manje oblasti, a koje podrazumevaju najpre kreiranje korisničkih naloga i grupa, te dodelu licenci i usluga, odnosno monitoring takozvane Service Health usluge u okviru Office 365 i Microsoft Intune servisa. Tako bi kandidati trebalo da odgovore na zahteve u vezi sa poznavanjem Cloud identiteta, odnosno Online Identity, Synchronized identities i Federated Indentities, ali i da znaju da kreiraju i upravljaju korisničkim identitetima, kao i da znaju kako da obrišu i ponovo vrate određene korisničke naloge. Takođe treba da znaju da dodele ili ukinu administratore, odnosno da upravljaju politikom lozinki, a u skladu sa pravilima, kao i da omoguće adekvatne licence i prijave, sve u skladu sa zahtevima koji su navedeni u ispitnom testu. U poslednjem segmentu ove oblasti se proverava poznavanje ne samo monitoringa Service Health Dashboard - a, već i poznavanje načina prijavljivanja na RSS feeds, te konfiguracija upozorenja, odnosno monitoring centra za poruke i sve ostalo što je vezano za praćenje Healt Service - a kako u Office 365, tako i u servisu Microsft Intune.

Konfigurisanje i korišćenje Cloud servisa je predmet provere pretposlednje oblasti na ispitu broj 369 (98 - 369). Osim što se očekuje da kandidat zna sve detalje u vezi sa konfigurisanjem razmene podataka online (upravljanje primaocima, antispam i antivirus zaštita), on bi trebalo i da zna da konfiguriše SharePoint Online, uključujući i OneDrive. Tu su zahtevi za formiranjem SharePont sajtova, te za podešavanjem funkcije za društvene mreže, a uz korišćenje opcija Yammer i Newsfeeds. Takođe, kandidat tom prilikom treba da podesi i ograničenja za čuvanje podataka, ako se to od njega zahteva tokom ispita. Zatim se očekuje da kandidat odgovori na zahteve u vezi sa svim detaljima vezanim za konfigurisanje programa Skype za online poslove (Skype for Business Online), a što na prvom mestu znači da kandidat treba da podesi Skype za opcije koje se tiču poslovanja, te da isto tako podesi i opcije eksterne komunikacije, ali i dial - up opcije. Poslednji deo provere u ovoj oblasti se tiče konfigurisanja Microsft Intune servisa, a on bi trebalo da zna kako se instalira Microsft Intune softver, kao i sve detalje koji će da omoguće njegovo nesmetano korišćenje klijentima.

Poslednja oblast provere u ispitu broj 369 (98 - 369) se tiče poznavanja pružanja podrške korisnicima Cloud servisa (Support Cloud Users). Tu će se naći zahtevi koji se odnose na sve one probleme sa kojima se mogu sresti korisnici Klaud servisa, kako one koje se tiču korišćenja samog servisa, tako i na probleme koji su vezani za korišćenje mejla i kalendara, odnosno programa Skype za poslovne korisnike i slične.

Kako izgleda ispit broj 369 (98 - 369)?

Kompanija Microsoft zadržava pravo da izmeni broj pitanja u ispitu broj 369 (98 - 369), ali je najčešće reč o 40 do 60 pitanja, to jest zahteva.

A njihova forma uglavnom podrazumeva da kandidat treba da među nekoliko navedenih odgovora odabere onaj koji je tačan, ali je isto tako prisutna i forma pitanja koja podrazumeva da kandidat ima zadatak da dopiše tačan odgovor, mada je obično reč o kraćim odgovorima. Takođe, neka pitanja nude nekoliko odgovora, stim da je više od jednog tačno, pa kandidat ima zadatak da odabere koji su to odgovori.

Svakako, sve pomenuto je samo nekoliko formi zahteva koji se mogu javiti tokom ispita broj 369 (98 - 369), a podrazumeva se da kompanija Microsoft ima pravo da se odluči za određenu formu u svakom ispitnom roku, te da može da ih izmeni kad god to smatra potrebnim.

Ukupno 75 minuta traje ispit broj 369 (98 - 369), a od toga kandidat za rešavanje svih navedenih pitanja, odnosno zahteva ima ukupno 45 minuta, dok je 30 minuta određeno za njihovo čitanje, to jest razumevanje.

Bodovanje na ispitu broj 369 (98 - 369)

Sistem bodovanja u okviru ispita broj 369 (98 - 369) je isti kao i u ostalim ispitima u ovoj grupi i podrazumeva da jedan zahtev najčešće nosi jedan poen.

Tokom trajanja ispita kandidati će se susresti i sa zahtevima koji nose više poena, a o čemu će svakako dobiti obaveštenje na ekranu. Međutim, ispiti kompanije Microsoft su specifični u tom smislu što postoje i pitanja koja se ne boduju, a o čemu kandidati neće dobiti obaveštenje. Vrlo često, baš iz tog razloga kandidati budu zbunjeni rezultatima, ali će zato dobiti grafički prikaz urađenih zadaka. Međutim, oni tu neće dobiti jasno navedeno da li su na neko pitanje odgovorili tačno ili ne, ali mogu da zahtevaju i ovakav vid prikaza rezultata.

U većini slučajeva od kandidata se zahteva da urade uspešno preko 70% zadataka kako bi se smatralo da su položili ispit broj 369 (98 - 369). Naravno, Microsft kopmanija i ovde zadržava pravo da promeni ovaj postotak, a u zavisnosti od ispitnog roka.

Ako se se desi da kandidat ne dobije grafički prikaz rezultata testa u roku od dve nedelje od dana polaganja, pozvan je da se obrati ovlašćenom test centru Akademije Oxford, kako bi se ovaj problem rešio u najkraćem mogućem roku.

Inače, zvanične rezultate ispita, a u smislu da li su položili ili ne, kandidati će videti već nakon par minuta po završetku polaganja ispita na samom ekranu.

Vrlo je važno da kandidati koji se odluče da polažu ispit broj 369 (98 - 369) znaju da ne postoje takozvani negativni poeni, a što znači da ukoliko se dogodi da netačno odgovore na neko pitanje, to im neće umanjiti ukupan rezultat.

Dodatne informacije o ispitu broj 369 (98 - 369)

Svaki kandidat koji je na propisan način izvršio prijavu za polaganje ispita broj 369 (98 - 369) bi trebalo na dan polaganja da bude u poslovnici Akademije Oxford u kojoj je zakazan ispit najmanje 30 minuta pre navedenog termina. Tom prilikom uz sebe mora imati i lični identifikacioni dokument koji ima fotografiju, kako bi mogla da bude izvršena identifikacija na propisan način. Moramo da naglasimo da klijenti koji poseduju lični identifikacioni dokument sa čipom svakako moraju imati i očitani dokument, poput lične karte i vozačke dozvole. Podrazumeva se da dokument mora biti u roku, jer ukoliko mu je istekao rok trajanja ne može biti izvršena identifikacija na propisan način, pa će klijentu biti onemogućeno polaganje ovog ispita.

Uslučaju da kandidat ne položi ovaj ispit, ima mogućnost da već u narednom zakazanom terminu izvrši prijavu za polaganje, a na za to propisan način.

Svaki onaj kandidat koji tokom trajanja ispita broj 369 (98 - 369) pokuša da izvrši bilo kakvu prevaru ili zloupotrebu će biti od strane ovlašćenih lica odmah udaljen sa ispita. U toj situaciji će ovlašćena lica test centra Akademije Oxford da pošalju izveštaj centrali kompanije Majkrosoft, koja će potom odlučiti da li taj kandidat sme ili ne da polaže ponovo ovaj ili neki drugi ispit. Vrlo je bitno da naglasimo da su kazne za ovakav vid zloupotrebe vrlo ozbiljne, tako da se neretko događa da Microsoft kompanija odluči da se takvom kandidatu doživotno onemogući polaganje ne samo ispita broj 369 (98 - 369), nego i svih ostalih za koje je ovlašćena ova kompanija.

Osobe sa invaliditetom mogu nesmetano da polažu ovaj ispit ukoliko prilikom prijavljivanja ovlašćenom test centru dostave i validnu dokumentaciju, kako bi oni na osnovu toga mogli da im omoguće polaganje ispita u skladu sa njihovim zahtevima.

Bilo koja vrsta žalbe ili nejasnoća u vezi sa polaganjem ispita broj 369 (98 - 369) može biti razrešena, ukoliko je kandidat uputi ovlašćenim licima u test centru Akademije Oxford u kojoj se odvija polaganje.

Spisak gradova - Microsoft Technology Associate sertifikat

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje