Kurs i obuka - Dekupaž - osnovni nivo

Svima koji imaju sklonost ka umetnosti, a koji imaju želju da se upoznaju sa specijalnom tehnikom ukrašavanja je namenjena obuka i kurs dekupaž - osnovni nivo. Ne samo da će kroz teorijski deo edukacije imati prilike da dobiju informacije o nastanku dekupaž tehnike, nego će i kroz praktičan rad naučiti samostalno da koriste sve neophodne alate, te da saznaju i kako se uz korišćenje dekupaž materijala ukrašavaju jednostavni upotrebni predmeti.

Nastava se organizuje tokom cele godine u okviru poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford, a koje se nalaze kako u Novom Sadu, Kragujevcu u Beogradu, tako isto i u Jagodini, Subotici i Valjevu, ali i u Ćupriji, Nišu i Kraljevu, te u mnogim drugim gradovima naše zemlje.

Pravilo je da svaki polaznik bira između mogućnosti da nastavu pohađa ili u sklopu grupne ili putem individualne, odnosno poluindividualne. Princip je takav da je predviđeno da prilikom zvaničnog upisa svaki prijavljeni samostalno odabere na koji način će časove pratiti.


A ono što mora znati, jeste da u grupama sme biti prisutno najviše osmoro ljudi, a da je uslov za početak tog tipa edukacije obavezna prijava najmanja četvoro kandidata. Onog momenta kada u jednoj od poslovnica institucije organizatora prijavu bude izvršilo četvoro ljudi minimum, organizator će definisati kog datuma će početi specijalizovani kurs i obuka dekupaž - osnovni nivo, odnosno u kojim terminima će časovi biti organizovani i u skladu sa kakvim dinamikom će biti sprovedene dekupaž radionice. Sve to će zatim biti pojedinačno saopšteno svakom prijavljenom kandidatu, a posebno će biti naglašeno da ne postoji mogućnost da se bilo šta od definisanog izmeni ukoliko to neki prijavljeni bude zahtevao, jer su pravila izuzetno stroga.

Mnogo jednostavniji način za kandidate se primenjuje prilikom sprovođenja individualnog, odnosno poluindividualnog tipa edukacije. Naime, jedina i osnovna razlika između njih jeste vezana za broj polaznika, budući da dvoje njih treba da pohađaju poluindividualnu, a samo jedan individualnu. Pravilnikom institucije organizatora je predviđeno da se svaki prijavljeni kandidat direktno sa predavačem, koji će edukaciju voditi, kao i sa kordinatorom za nastavu dogovora kako će časovi biti organizovani. A to zapravo znači da bi oni trebalo zajedno da se usaglase kako oko termina održavanja časova, tako isto i oko dinamike njihovog sprovođenja, te naravno oko tačnog datuma početka dekupaž radionice.

U slučaju da postoji potreba, može biti organizovan i korporativni seminar dekupaž - osnovni nivo, a kada nastavu pohađaju zaposleni u okviru određene kompanije. Upravo to i jeste jedini tip edukacije kada je dozvoljeno da nastava bude organizovana i van prostorija pomenute institucije, odnosno u okviru same firme čiji zaposleni bi časove trebalo da pohađaju. Predviđeno je pravilnikom da se nadležni u okviru zainteresovane firme moraju prvo dogovoriti sa zvaničnim predstavnikom institucije organizatora o tome i gde će nastava biti organizovana i da li će to biti prema pravilima individualne, poluindividualne ili grupne.

TESTOVI


Naglašavamo i to da je prijava obavezna, a da se očekuje od svakog zainteresovanog da najpre putem telefona kontaktira odabranu poslovnicu i dostavi zahtevane podatke, to jest ime, prezime i datum rođenja, kao i broj telefona. Naravno da prijava može biti izvršena i elektronski, kada sve navedene informacije kandidat treba da pošalje na mejl, a svakako ima mogućnost i da direktno u samoj poslovnici izvrši prijavu svako ko želi.

Nedugo nakon što bude izvršio prijavu, svaki kandidat će biti u obavezi i da pristupi zvaničnom upisu, a svakako će dobiti neophodne informacije od nadležnih u konkretnom predstavništvu institucije organizatora. Ne samo da je njegova obaveza da svu neophodnu dokumentaciju tom prilikom dostavi, nego je vrlo važno i da lično dođe u samo poslovnicu, jer je to zahtev koji mora biti ispunjen da bi upis bio u skladu sa pravilima organizovan.

Plan i program kursa dekupaž - osnovni nivo

Trebalo bi da profesori na samom početku upute prisutne u to kada je počela da se koristi ova tehnika, te koje su njene osnovne karakteristike. Svakako će stručni seminar dekupaž - osnovni nivo ponuditi polaznicima mogućnost da dobiju informacije o tome i koje sve dekupaž tehnike postoje, a tom prilikom će akcenat biti stavljen na klasičnu tehniku ukrašavanja na taj način. Naravno da će profesori predočiti i koja je razlika između klasičnog dekupaža, takozvanog Scrapbook - a i tehnike koja je poznata kao Mixed media, ali će im predočiti i specifičnosti ostalih tehnika dekorisanja na taj način.

Pre nego što budu počeli sa praktičnim radom, profesori će uputiti prisutne u to na kojim materijalima se može primenjivati dekupaž, kao i koji materijal je neophodno koristiti.

A da bi ove dekupaž radionice mogle da budu sprovedene prema pravilima, svi polaznici moraju saznati i šta im je osim lepka, makaza i šmirgle potrebno. Zato će profesori objasniti i zašto je važno da imaju oštar mali nož, te kakav ukrasni papir je potrebno da koriste tom prilikom.

Nakon toga je predviđeno da specijalizovana obuka i kurs dekupaž - osnovni nivo bude usmerena na praktičan rad. Najpre će profesori pokazati kako se ukrašava drveni predmet jednostavnijeg oblika, a u većini slučajeva će biti korišćena obična kutija ili tanjir.

Pošto predavač bude na primeru pokazao koji sve koraci moraju da budu izvršeni, polaznici će imati priliku da samostalno sve to urade. Naravno da će profesori sve vreme nadzirati kako oni pripremaju predmet, odnosno na koji način pripremaju ukrasni papir, te će se pobrinuti da svaki korak bude maksimalno ispoštovan.

Podrazumeva se da svaki polaznik ima pravo da postavi pitanje predavaču, a ukoliko mu bilo šta ne bude jasno.

Bitno je napomenuti da će profesori nastojati da svakom polazniku objasne zbog čega je važno da poštuje kompoziciju, odnosno na koji način može postići da predmet koji je on ukrašava zaista bude lepo dekorisan.

Kako se nanosi lak, nakon završenog ukrašavanja je isto tema kojom će se baviti dekupaž radionice, budući da je to finalni korak koji mora biti, takođe ispoštovan da bi određeni predmet mogao da bude korišćen.

Da bi svako koga interesuje stručni kurs i obuka dekupaž - osnovni nivo imao određenu satisfakciju, predavači će u toku završnog časa da organizuju izbor za najlepše ukrašen predmet ovom tehnikom, te će tako dodatno motivisati sve polaznike da i nakon završene edukacije nastave ovu interesantnu tehniku dekorisanja da primenjuju.

Gde i u kojim terminima se održava seminar dekupaž - osnovni nivo?

Na više od 20 lokacija, odnosno u svim gradovima u kojima postoji predstavništvo Obrazovnog centra Akademije Oxford se organizuje specijalizovana obuka i kurs dekupaž - osnovni nivo.

A što se tiče termina sprovođenja nastave, oni se definišu isključivo na osnovu odluke svakog pojedinačnog polaznika da li želi nastavu da pohađa u paru, odnosno individualno ili u grupi.

Vrlo su jednostavna pravila prema kojima se organizuju individualne dekupaž radionice, a časove u tom slučaju pohađa samo jedan polaznik i taj tip edukacije je poznat kao jedan na jedan. Potrebno je da se on sam sa predavačem, odnosno sa zvanično ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora dogovori kako o tačnom datumu početka individualne nastave, tako isto i o terminima u kojima će časovi biti organizovani, odnosno o trajanju, uzevši u obzir da oni zajedno definišu i dinamiku prema kojoj će seminar biti sprovedeni. Napominjemo da potpuno isti princip treba da bude primenjena i kada polaznik odluči da nastavu pohađa kroz poluindividualnu, s tim što u tom slučaju dvoje kandidata istovremeno pristupaju časovima.

Drugačiji je princip prema kome se organizuje grupni kurs i obuka dekupaž - osnovni nivo, a tom prilikom se poštuju znatno strožija pravila. Najmanje četvoro kandidata moraju prvo da izvrše prijavu, da bi taj tip edukacije mogao da bude održan, jer je toliko kandidata potrebno da bi jedna grupa bila oformljena. Kada se to u jednoj od poslovnica bude dogodilo, organizator je u obavezi da definiše kog datuma će nastava početi, odnosno u kojim terminima će časovi da budu organizovani i koliko će uopšteno edukacija trajati, to jest kakvom dinamikom će predavanja biti organizovana. Izuzetno su stroga pravila koje se tom prilikom poštuju, tako da sve ono što organizator bude definisao ne može da se menja, čak i ako prijavljeni to budu zvanično zahtevali.

Još moramo napomenuti i to da ova institucija organizuje po zahtevu klijenata i korporativni seminar dekupaž - osnovni nivo, što je specifičan vid edukacije, zato što isključivo određeni broj radnika neke kompanije tada treba da pohađaju dekupaž radionice. Ono što jeste prednost u tom slučaju je mesto održavanja, koje može da bude promenjeno, odnosno nastava može biti održana i u prostorijama njihove firme. Podrazumeva se da klijent mora optimalne uslove za rad u tom slučaju da obezbedi, a prethodno je vrlo važno da se nadležno lice u okviru te kompanije i u okviru jedne od poslovnica institucije organizatora dogovore oko svih detalja. A pod tim se misli na dogovor najpre oko datuma početka korporativne obuke, a zatim i oko termina održavanja časova i trajanja nastave, kao i lokacije na kojoj će zaposleni pratiti predavanja. Svakako je važno naglasiti i da se tom prilikom dekupaž radionice mogu organizovati i kroz grupnu nastavu, ali i u okviru individualne, odnosno poluindividualne, što u principu sve zavisi od zahteva samog klijenata i njegovih potreba.

Koliko traje osnovna obuka i kurs dekupaž?

Predviđeno je pravilnikom Obrazovnog centra Akademije Oxford da grupni kurs i obuka dekupaž - osnovni nivo traje ukupno 3 sata. Sve podatke o tome kakvom dinamikom će nastava biti organizovana, te u kojim tačno terminima, odnosno kog datuma će početi će prijavljeni dobiti vrlo brzo nakon što grupa u jednoj od poslovnica ove institucije zvanično bude oformljena. Zahteva se da četiri osobe najmanje izvrše prijavu za pohađanje grupne edukacije, da bi ona mogla da bude organizovana. Uopšteno rečeno, ukupan nastavni fond će biti raspoređen na 4 dana, a precizne informacije o rasporedu će biti naknadno dostupne prijavljenima.

I kraće i duže od četiri dana može trajati poluindividualna, odnosno individualna edukacija, zato što u tom slučaju dekupaž radionice pohađaju ili prijavljeni pojedinačno ili u paru, te se o svemu dogovaraju sa nadležnima u jednoj od poslovnica institucije organizatora.

Budući da je ponudom obuhvaćen i korporativni seminar dekupaž - osnovni nivo, te da je princip organizacije takav da se klijentu dozvoljava da zajedno sa organizatorom definiše sve detalje, pa i dinamiku održavanja, to će zaposleni u okviru kompanije, koja je zainteresovana za dekupaž radionice dobiti nakon njihovog dogovora sve informacije i o datumu početka i o trajanju, odnosno o tačnom rasporedu časova.

Osnovne tehnike

  • Dekupaž na drvetu
  • Dekupaž na staklu

Trajanje: 3 sata

Cene:

Individualno: 8,000 RSD

Poluindividualno: 5,000 RSD

Grupno: 3,500 RSD

Spisak gradova za kurs i obuku "Dekupaž - osnovni nivo"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje