Kurs i obuka - Iskoristite prednosti savremenih tehnologija za upravljanje zaposlenima

Kao jedini preduslov, koji je naveden za sve koje interesuje specijalizovana obuka i kurs - iskoristite prednosti savremenih tehnologija za upravljanje zaposlenima jeste poznavanje rada na računaru. Dodatne informacije o tome koje programe polaznik mora da zna da koristi će dobiti prilikom zvaničnog prijavljivanja.

Osim mogućnosti da prijavu izvrši i preko telefona jedne od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford, kandidat ima mogućnost da to učini i elektronski i lično. Zahteva se da ili izdiktira zaposlenima u konkretnoj poslovnici osnovne podatke o sebi ili da ih pošalje na mejl, a izuzev svog prezimena i imena, trebalo bi da navede i datum rođenja, te obavezno da ostavi kontakt informacije.

U skladu sa važećim pravilnikom pomenute institucije, lično prisustvo svakoga ko prethodno izvrši prijavu je obavezno u trenutku zvaničnog upisa. Bitno je, naravno i da kandidat dostavi sva dokumenta u skladu sa pravilima, a dodatne informacije o tome će mu dati nadležni u konkretnom predstavništvu.


Inače ovaj edukacija može biti organizovana i u formi korporativne, a kada nastavu treba da određeni broj zaposlenih u nekom od preduzeća pohađaju. S obzirom na to da se radi o vrlo jasno definisanoj ciljnoj grupi polaznika, to se podrazumeva da će organizator nastojati da zahteve klijenata u tom slučaju u najvećoj mogućoj meri ispoštuje. Baš iz tog razloga se i dozvoljava organizacija nastave u samoj kompaniji, ali isključivo ako je u pitanju adekvatno opremljen prostor. Bitno je napomenuti i to da bi detalje vezano za organizaciju nastave za zaposlene trebalo da definišu sa jedne strane nadležni predstavnik institucije organizatora, a sa druge ovlašćeno lice u okviru zainteresovanog preduzeća. Dakle, oni će prvo definisati na kojoj lokaciji će nastava za određeni broj radnika da bude organizovana, a posle toga će da se usaglase i oko ostalih detalja. U principu to znači da će oni definisati kog datuma korporativna edukacija počinje, te u kojim terminima će zaposleni časove da pohađaju i kako bi trebalo nastavni fond u tom slučaju da bude raspoređen. A posredno to znači da će se oni usaglasiti i oko toga koliko će ukupno korporativni kurs i obuka - iskoristite prednosti savremenih tehnologija za upravljanje zaposlenima da traje.

Istakli bismo i to da nastava za pojedinačne polaznike može biti organizovana na nekoliko načina, pa se iz tog razloga zahteva da svaki kandidat izabere upravo onu opciju koja mu više odgovara. Napominjemo da nastava može biti organizovana na klasičan način, ali i uz pomoć računara, odnosno online. Za oba tipa edukacije važi pravilo da polaznici časove mogu pohađati u grupi, odnosno potpuno samostalno ili u okviru takozvane poluindividualne nastave, a kada dvoje kandidata pohađaju predavanja u isto vreme.

Kako joj sam naziv kaže, klasična nastava je ona, koju polaznik pohađa u okviru prostorija jedne od poslovnica navedene institucije. Svakako se podrazumeva da će on pre toga dobiti sve neophodne informacije i o terminima održavanja časova i o svim ostalim detaljima.

TESTOVI


A kada je u pitanju online nastava, neophodno je da kandidat časove prati preko sopstvenog računara. U skladu sa pravilima pomenute institucije, on bi trebalo da na njega instalira specijalni program. Naravno da će nadležni u konkretnoj poslovnici informisati svakog kandidata o postupku instalacije softvera, a ako bude bilo potrebno, tom prilikom će im i pomoći. Naime, IT sektor funkcioniše u okviru svakog predstavništva pomenute institucije, tako da polaznici mogu biti bez brige. Upravo će im ti stručnjaci pomoći da reše bilo koji problem ili prilikom praćenja nastave ili onaj, koji eventualno iskrsne kada budu vršili instalaciju tog programa.

Očekuje se i da svaki pojedinačni kandidat nakon toga izabere da li će časove pohađati u okviru individualne, poluindividualne ili grupne nastave, a u skladu sa čime će i biti informisan o načinu organizacije.

Obavezni smo da napomenemo i to da grupni kurs i obuka - iskoristite prednosti savremenih tehnologija za upravljanje zaposlenima ne može biti organizovan odmah nakon što pojedinačni polaznik izvrši prijavu, zato što se zahteva prvo formiranje grupe od minimum 4 člana. Naime, od 4 do 8 ljudi prisustvuje nastavi u grupi, pa samim tim prvo mora da bude kreirana grupa da bi koordinator mogao da definiše kada će nastava početi i sve ostale detalje. U suštini, on odlučuje o tome prvo u kojim terminima će časovi biti organizovani, odnosno kojim tempom, to jest kakvom dinamikom će nastava da bude održana. Svakako će odlučiti i o tome kog datuma bi trebalo da edukacija za grupu polaznika zvanično počne. Sve prijavljene će naknadno zaposleni u konkretnoj poslovnici o svim ovim detaljima da informišu. Naročito mora biti istaknuto da se izmene po zahtevu polaznika kod nastave u grupi ne dozvoljavaju.

Moramo pomenuti i to da je mnogo fleksibilniji princip prema kome se organizuju i poluindividualna nastava i individualna. Jedina i osnovna razlika između njih se odnosi na broj polaznika, uzevši u obzir da jedan kandidat pohađa individualnu, a da njih dvoje pristupaju poluindividualnoj edukaciji. U suštini, princip organizacije je vrlo jednostavan, zato što kandidati tada zajedno sa zvanično ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora, to jest sa koordinatorom za nastavu, te sa nadležnim profesorom definišu na koji način će časovi biti organizovani. Prvo odlučuju svi zajedno u datumu početka bilo poluindividualne nastave, bilo individualne, a potom se usaglašavaju i o terminima održavanja časova, odnosno o njihovom rasporedu.

Nastavni program stručne obuke - iskoristite prednosti savremenih tehnologija za upravljanje zaposlenima

Kako se podrazumeva da svaki kandidat, koji odluči da pohađa specijalizovani seminar - iskoristite prednosti savremenih tehnologija za upravljanje zaposlenima ima i osnovno predznanje korišćenja računara, to profesori neće naročitu pažnju da obraćaju na predstavljanje savremenih tehnologija, koje će biti predmet ove obuke. Zapravo će ukratko u toku uvodnog predavanja objasniti zbog čega je važno da savremene tehnologije budu korišćene ne samo u ovoj oblasti, nego i u svim ostalim.

Nakon toga je predviđeno da profesori govore o tome koji se sve programi mogu koristiti u poslovanju, kako bi ono bilo što kvalitetnije.

Pored ostalog, biće objašnjeno i zbog čega je važno da računari budu sastavni deo poslovanja određene kompanije. Saznaće prisutni i zašto svaki zaposleni neizostavno mora da poseduje osnovno znanje rada na računaru.

S obzirom na to da, na primer Microsoft Windows nudi mnogo prednosti, ali i Outlook Express, biće predstavljene i prednosti i mane njihovog korišćenja. Svakako će specijalizovana obuka i kurs - iskoristite prednosti savremenih tehnologija za upravljanje zaposlenima obraditi i temu korišćenja Microsoft programa u poslovanju.

A pre nego što dobiju jasne smernice o tome koje prednost nudi na primer program Microsoft Word ili Microsoft Excel, kandidatima će biti objašnjeno i kako se sve to može implementirati u poslovanje, a zarad poboljšanja i radnog učinka zaposlenih i celokupnog poslovnog procesa.

Imajući u vidu da Obrazovni centar Akademije Oxford nastavu može organizovati i isključivo za radnike neke kompanije, postoji mogućnost da program ove edukacije bude usklađen sa zahtevima nadležnih lica u toj firmi. Naime, ako je na primer u pitanju firma koja posluje u oblasti medicine ili farmacije, onda će profesori akcenat da stave na poboljšanje brzine i kvaliteta fakturisanja, pravljenja porudžbina i slično. Sve to se odnosi i na mnoge druge oblasti, ali je vrlo važno da nadležno lice tog preduzeća navede jasno profesoru da je potrebno da koriguje donekle program.

Dobiće informacije prisutni i o tome kako savremene tehnologije imaju uticaja na kreiranje dokumenata, grafikona i prezentacija. Podrazumeva se da će profesori najpre sve ovo predstaviti teoretski, a posle toga će stručni kurs i obuka - iskoristite prednosti savremenih tehnologija za upravljanje zaposlenima biti usmeren na praktičan rad.

Biće upoznati polaznici i sa time kako bi trebalo da funkcioniše dobra komunikacija među zaposlenima i uopšteno među svim članovima kolektiva, a primarno sa aspekta korišćenja savremenih tehnologija u tu svrhu.

Nakon što sve predviđene teme budu bile obrađene, profesori će zadavati zadatke polaznicima i od njih zahtevati komentar. Na osnovu komentara će videti da li su i u kolikoj meri kandidati shvatili tematiku ove edukacije, pa će kasnije o tome svi zajedno i diskutovati.

Inače je završni deo ove specijalizovane obuke osmišljen kao interaktivan, što znači da svi kandidati tom prilikom imaju pravo da upitaju profesore o onim temama, koje su obrađivanje tokom celokupne obuke. Na taj način će oni biti u prilici da kasnije implementiraju i u svoje preduzeće ono što su tokom ove specijalizovane edukacije nauči me.

Na kom mestu i kada će biti održana stručna obuka i kurs - iskoristite prednosti savremenih tehnologija za upravljanje zaposlenima?

Samim tim što se u ponudi nalazi i individualni i poluindividualni, ali i grupni kurs i obuka - iskoristite prednosti savremenih tehnologija za upravljanje zaposlenima, polaznici nakon donošenja odluke koji tip edukacije će da pohađaju i dobijaju relevantne informacije o vremenu organizacije nastave.

Osnovna razlika između njih je vezana primarno za broj polaznika, koji pohađaju časove. A zapravo je Obrazovni centar Akademije Oxford definisao da od 4 do maksimalno osmoro ljudi pohađaju grupni tip edukacije, dok dvoje kandidata brate poluindividualnu nastavu, a samo jedno lice individualnu.

Svakako da postoji razlika i u načinu organizacije časova. Naime, ovlašćeni koordinator za nastavu jedini ima pravo da odluči kog datuma će početi grupni tip obuke, odnosno u kojim terminima će biti organizovana predavanja i kako će nastavni fond da bude raspoređen. Ipak, vrlo je važno i da bude oformljena grupa prvo u određenoj poslovnici, što znači da četvoro kandidata najmanje prijavu najpre moraju izvršiti. Vrlo brzo posle toga će biti odlučeno o pomenutim detaljima, a zatim će svaki prijavljeni kandidat i da dobije precizna obaveštenja o svim tim detaljima. Takođe će biti naglašeno da se izmene ne smeju vršiti kod nastave tog tipa, što znači da svaki polaznik mora u potpunosti da prihvati ono što ovlašćeno lice tog predstavništva bude odredilo.

Na potpuno drugačiji način se organizuje individualni seminar - iskoristite prednosti savremenih tehnologija za upravljanje zaposlenima, ali i nastava u paru, samo što tada dvoje kandidata predavanjima pristupaju. Upravo će se u tom slučaju koordinator za nastavu sa polaznicima dogovarati o svemu. Naravno da tom dogovoru neizostavno mora da prisustvuje i predavač, koji bi trebalo individualni ili poluindividualni tip edukacije da vodi. Dakle, princip organizacije je u suštini vrlo jednostavan, jer se oni usaglašavaju kako oko termina u kojima će časovi biti održani, tako isto i o njihovom rasporedu, te o datumu početka kako nastave u paru, tako isto i individualne.

Kada je u pitanju mesto održavanja ovog specijalizovanog kursa, tu su takođe dostupne dve opcije, pa svaki prijavljeni bira kako mu više odgovara časove da prati. Jednostavnije govoreći, na raspolaganju ima mogućnost da dolazi u izabranu poslovnicu i na klasičan način pohađa predavanja ili da to učini preko interneta, a sa lokacije koju bude lično odabrao.

Ko god se za drugu opciju opredeli mora koristiti sopstveni računar. A da bi online obuka i kurs - iskoristite prednosti savremenih tehnologija za upravljanje zaposlenima bila održana u skladu sa pravilima, neizostavno je važno da u okviru odabranog prostora postoji adekvatna internet konekcija. Neposredno pred početak izabranog tipa obuke će kandidat da instalira samostalno specijalni softver, što je sve u skladu sa pravilima institucije organizatora. Moramo napomenuti i to da tim stručnjaka, zaposlenih u IT sektoru svakog predstavništva stoji na raspolaganju i svim onim polaznicima, koji ne budu uspešno mogli da instaliraju taj program ili koji budu imali ma kakvu poteškoću dok nastavu onlajn pohađaju.

Podrazumeva se da ova obuka može biti organizovana i isključivo za radnike ma preduzeća, a kojom prilikom se održava korporativni seminar. Direktor zainteresovane kompanije, to jest osoba koja ima adekvatna ovlašćenja u tom slučaju treba da definiše način organizacije časova direktno sa nadležnim licem u jednoj od poslovnica institucije organizatora. Naročito je važno da oni preciziraju ne samo datum početka korporativnog kursa, veći raspored predavanja, odnosno termine njihovog održavanja. Isto tako mora biti istaknuta informacija da je korporativna obuka jedina, kod koje organizator dopušta izmene lokacije održavanja. Naime, ako u okviru konkretnog preduzeća za to postoje uslovi i ako klijent zahteva, časovi mogu i tamo biti organizovani. Svakako će nadležno lice u okviru zainteresovane firme dobiti sve relevantne informacije o karakteristikama samog prostora, odnosno o svim onim zahtevima koji tom prilikom moraju biti ispunjeni.

Koliko bi trebalo da traje specijalizovani seminar - iskoristite prednosti savremenih tehnologija za upravljanje zaposlenima?

Apsolutno svako ko izvrši prijavu mora biti upoznat sa informacijom da je dostupna grupna obuka i kurs - iskoristite prednosti savremenih tehnologija za upravljanje zaposlenima, kao i poluindividualna nastava, te ona koju samo jedan kandidat pohađa.

A uzevši u obzir da se svaka od njih razlikuje prema načinu organizacije, to se u većini slučajeva razlikuje i njihovo trajanje.

Pravilnikom Obrazovnog centra Akademije Oxford, a koji važi za apsolutno sve poslovnice je predviđeno da se kod individualne i poluindividualne nastave kandidat usaglašava sa nadležnima o svemu, pa tako i o dinamici prema kojoj će predavanja da budu sprovedena. Samim tim to podrazumeva da oni preciziraju sa predavačem i sa koordinatorom za nastavu na koji način će biti raspoređeno 12 časova nastavnog fonda. Nakon toga će tačno znati koliko dugo bi trebalo da traje ova edukacija, a što isključivo zavisi od toga da li je u pitanju individualna ili polu individualna nastava, to jest da li se on samostalno dogovara sa nadležnima ili to mora da učini sa još jednim kandidatom i pomenutim stručnjacima.

Zvaničnom ponudom je obuhvaćena i edukacija, koju treba da pohađa grupa kandidata. Uzevši u obzir da je na nivou svakog predstavništva pomenute institucije prethodno navedeno koliko ukupno će trajati kurs i obuka - iskoristite prednosti savremenih tehnologija za upravljanje zaposlenima, to podrazumeva da će ovlašćeni koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici organizatora biti u obavezi da definiše samo raspored časova, te svakako datum početka edukacije koja se na taj način sprovodi i termine u kojima će predavanja tom prilikom da budu organizovana. Zato i ističemo da će ukupno jedan mesec svi članovi konkretne grupe nastavu da pohađaju.

Ako su polaznici ovog specijalizovanog kursa zaposleni u okviru jedne kompanije, biće održan korporativni tip edukacije. Bitno je da se direktor ili zvanično ovlašćeno lice konkretnog preduzeća o dinamici sprovođenja časova za zaposlene, ali i o svim ostalim detaljima koji su neophodni za organizaciju, direktno dogovori sa onim licem, koje je u okviru konkretne poslovnice pomenute institucije ovlašćeno za te poslove. S obzirom na to da će se oni usaglasiti oko dinamike prema kojoj će predavanja da budu organizovana, automatski to znači da će precizirati i trajanje nastave namenjene zaposlenima. Naravno da moraju da se dogovore i oko datuma kada bi trebalo korporativni kurs da počne, te svakako oko toga u kojim će tačno terminima prethodno odabrani broj zaposlenih da pohađaju predavanja.

Spisak gradova za kurs i obuku "Iskoristite prednosti savremenih tehnologija za upravljanje zaposlenima"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje