Kurs i obuka - Iskoristite sve prednosti Instagrama za poboljšanje poslovanja kompanije

Iz samog naziva ove edukacije je sasvim jasno da bi fizička lica, odnosno pojedinci koji imaju dodira sa korišćenjem pomenute aplikacije svakako trebalo da pristupe praćenju ove obuke, a ukoliko žele da podignu na viši nivo poslovanje firme u kojoj su zaposleni.

Ipak, bitno je znati i to da specijalizovana obuka i kurs - iskoristite sve prednosti Instagrama za poboljšanje poslovanja kompanije može biti organizovana i za fizička i za pravna lica, to je za zaposlene u okviru firmi, ali da polaznici ne moraju imati nikako predznanje, osim korišćenja osnovnih funkcija pomenute aplikacije.

Očekuje se da svako fizičko lice pristupi zvaničnoj prijavi u skladu sa pravilnikom Obrazovnog centra Akademije Oxford, kao i da se upiše.


U suštini bi svaki kandidat trebalo da odabere lično kako mu odgovara da izvrši prijavu, s obzirom na to da pomenuta institucija nudi mogućnost slanja podataka na mejl, zatim prijavljivanje lično i to u bilo kojoj poslovnici navedene institucije, te je omogućeno i da prijava od strane zainteresovanih bude izvršena putem telefona.

U principu je potpuno svejedno na koji način će prijava da bude izvršena, jer tada svaki kandidat u svakom slučaju ima obavezu da dostavi osnovne informacije o sebi. A u njih izuzev imena i prezimena, spada i datum rođenja svakog polaznika, te njegov broj telefona.

Shodno pravilniku će svaki prijavljeni kandidat biti u obavezi i da izvrši zvaničan upis. Inače se upis vrši isključivo ukoliko je prethodno prijavljeni pojedinac prisutan lično, jer tako navode pravila pomenute obrazovne institucije. Podrazumeva se da će svako od njih dobiti precizne informacije i o svim onim dokumentima, koja bi trebalo prilikom upisa da dostavi.

TESTOVI


Isto tako je važno napomenuti i to da specijalizovani kurs i obuka - iskoristite sve prednosti Instagrama za poboljšanje poslovanja kompanije može biti održan na tri načina, to jest u okviru individualne, poluindividualne i grupne nastave.

A organizator predviđa za svaki od tih tipova edukacija da može biti organizovan kako na klasičan način, tako isto i onlajn, odnosno putem interneta.

Trebalo bi da prilikom prijave, odnosno u trenutku vršenja zvaničnog upisa, svaki polaznik izabere i da li će individualnu, grupnu ili poluindividualnu nastavu pohađati online, odnosno prema klasičnom principu. A onog momenta kada sve to bude naveo organizatoru, sve informacije će i dobiti o detaljima u vezi sa organizacijom časova.

Moraju znati svi zainteresovani da grupni tip edukacije uključuje prisustvo većeg broja polaznika, tačnije od četvoro do osmoro njih u isto vreme treba da pohađaju predavanja. Najbitnije je da svako od njih zna da ono što ovlašćeni koordinator za nastavu u konkretnom slučaju bude definisao, ne sme da bude izmenjeno ukoliko nekome od polaznika ne bude to u potpunosti odgovaralo. Ističemo da će ovlašćeni koordinator za nastavu precizirati apsolutno sve što je vezano za organizaciju nastave u grupi, ali tek nakon što osnovni uslov za njen početak bude bio ostvaren. Svakako se to odnosi na formiranje grupa od minimalnog broja članova, odnosno na obavezno prijavljivanje najmanje četvoro kandidata u okviru konkretnog predstavništva navedene obrazovne institucije. Najbitnije je, dakle da taj uslov bude ostvaren, jer tek posle toga nastava na taj način može da bude organizovana. Podrazumeva se da će svaki kandidat, koji odluči da specijalizovani seminar - iskoristite sve prednosti Instagrama za poboljšanje poslovanja kompanije pohađa u grupi, biti informisan o tome da konkretni zahtev neizostavno prvo mora da bude ispunjen. Pošto grupa od najmanje 4 kandidata bude zvanično bila oformljena, koordinator tog predstavništva će biti u obavezi da definiše kako datum početka edukacije, tako isto i termine u kojima će predavanja da budu organizovana. Uz to je njegova obaveza i da precizno odredi na koji način će biti predviđeni nastavni fonda raspoređen, uzevši u obzir da prethodno nadležni u ovoj obrazovnoj instituciji donose odluku koliko bi ukupno trebalo da traje edukacija u grupi i to važi za apsolutno svako predstavništvo. Naglašavamo još jednom da se izmene kod nastave u grupi ne smeju dozvoliti, a ako pojedinačnim kandidat to eventualno bude i zahtevao.

Znatno su slobodnija pravila koja se primenjuju kada prijavljeni žele časove da pohađaju potpuno samostalno ili u paru. Radi se o tome da individualni tip edukacije, podrazumeva ista pravila kao i poluindividualni, te da je primarna i jedina razlika između njih vezana za broj osoba koje treba da pohađaju časove u konkretnom slučaju. Naročito je važno da svako od zainteresovanih zna da ima apsolutno pravo da iznese sve zahteve u vezi sa načinom organizacije časova nadležnima. Naime, princip organizacije nastave je takav, da se očekuje od svakog pojedinačnog polaznika u tom slučaju da zajedno sa koordinatorom za nastavu najpre, a potom i sa nadležnim predavačem precizira po kom principu će časovi da budu organizovani. U suštini to znači da bi oni trebalo da se usaglase kako oko dinamike održavanja časova, odnosno oko termina, tako isto i oko tačnog datuma početka ne samo individualne, već tako isto i poluindividualne nastave. Bitno je napomenuti i to da oni treba da preciziraju raspored predavanja, što posredno dovodi do toga da zajedno donose odluku i o tome koliko će trajati poluindividualni kurs i obuka - iskoristite sve prednosti Instagrama za poboljšanje poslovanja kompanije, odnosno individualna nastava.

Sledeće o čemu treba da se izjasne prijavljeni jeste lokacija na kojoj će pratiti predavanja. A njima je na raspolaganju edukacija na klasičan način, koja podrazumeva organizaciju nastave u prostorijama izabrane poslovnice navedene institucije i obuka koja može da bude pohađana online, to jest preko računara pojedinačnog polaznika. U svakom slučaju moraju znati prijavljeni da je njihova obaveza prilikom zvaničnog upisa da se izjasne za jednu od tih opcija.

Najvažnije je da budu prisutni u prostorijama izabrane poslovnice u dogovorenim terminima oni polaznici, koji se odluče za opciju da nastavu pohađaju na klasičan način. A podrazumeva se da je prostor u okviru svakog predstavništva navedene institucije adekvatno opremljen, tako da će nastava biti organizovana maksimalno profesionalno.

U slučaju da nekome odgovara više druga ponuđena mogućnost, te odluči da časove pohađa onlajn, trebalo bi da obezbedi računar na prvom mestu. Svakako da konkretni uređaj, a preko koga kandidat odluči časove da prati, mora da ima adekvatne performanse. Isto tako se podrazumeva da će svaki pojedinačni polaznik u tom slučaju prethodno od strane nadležnih da bude informisan o tome koje performanse bi trebalo taj uređaj tačno da ima, a kako bi nastava mogla bez smetnji da bude pohađana preko njega. Posebnu vrstu softvera bi trebalo da u tom slučaju instalira svaki pojedinačni polaznik, jer će upravo uz njegovo korišćenje on i moći predavanja da pohađa prema tom principu. Takođe mora znati svaki zainteresovani za praćenje nastave na taj način da jei njegova obaveza i da obezbedi sve propisane uslove za rad. Naime, neophodno je da kvalitetna veze sa internetom postoji na onom mestu, na kome je taj kandidat odlučio da boravi dok predavanja online bude pohađao. Iako bi trebalo svaki kandidat pojedinačno i potpuno samostalno da izvrši instalaciju namenskog programa na sopstveni kompjuter, ako se bude dogodilo da naiđe na neku poteškoću u toku tog procesa, ne bi trebalo uopšte da bude zabrinut. Na raspolaganju je svakome od njih i tim IT stručnjaka, koji pružaju tehničku podršku, tako da će oni sasvim sigurno da pomognu svakom pojedinačnom polazniku na najbolji mogući način i najbrži, naravno da taj problem reši.

Sve pomenuto se odnosi na nastavu namenjenu fizičkim licima, mada ova obrazovna institucija nudi mogućnost i organizacije korporativne obuke. Prethodno tačno određeni broj radnika, koji su zaposleni u okviru konkretne kompanije bi tada trebalo predavanja da pohađaju. Princip organizacije edukacije tog tipa je prilično jednostavan, zato što se odluka o definisanju svih detalja prepušta nadležnima u okviru zainteresovane kompanije i u okviru institucije organizatora. Najjednostavnije bi bilo reći da će vlasnik, direktor ili zvanično ovlašćeni predstavnik zainteresovane firme, čiji bi zaposleni trebalo časove u tom slučaju da pohađaju, biti u obavezi da direktno sa licem, koje je u instituciji organizatora ovlašćeno za te poslove, definiše prema kom principu će biti organizovan korporativni kurs i obuka - iskoristite sve prednosti Instagrama za poboljšanje poslovanja kompanije. A ne samo da će oni precizirati kog datuma bi trebalo nastava za zaposlene da počne i kakvim tačno tempom će predavanja biti organizovana, odnosno u kojim će to terminima da bude, već je vrlo važno i da se dogovore na kojoj lokaciji će predavanja da budu održana. Naročito je važno naglasiti da jedino kod nastave za zaposlene pomenuta obrazovna institucija dozvoljava vršenje ovakvih izmena, ali samo ukoliko svi uslovi budu ispunjeni. Radi se o tome da određeni prostor u okviru same kompanije mora da bude opremljen u skladu sa pravilima, a da bi bilo dozvoljeno zaposlenima predavanja u okviru njega da pohađaju. Sve te detalje će naravno definisati zajedno nadležni u instituciji organizatora i u okviru samog preduzeća, čiji radnici će predavanja da pohađaju, a posle toga će polaznici u skladu sa pravilima da budu o svemu tome i informisani.

Kojim temama će se sve baviti specijalizovana obuka i kurs - iskoristite sve prednosti Instagrama za poboljšanje poslovanja kompanije?

Osnovne informacije o ovoj aplikaciji će na početku da dobije svako, ko bude odlučio da pohađa specijalizovani seminar - iskoristite sve prednosti Instagrama za poboljšanje poslovanja kompanije. A profesori će tom prilikom govoriti najpre o ciframa, koje ukazuju na broj korisnika aplikacije Instagram na teritoriji kako naše zemlje, tako isto i Evrope i sveta.

S obzirom na to da je aplikacija Instagram prvobitno bila namenjena fizičkim licima za zabavu, niko nije ni slutio da će ona moći tako pozitivno da utiče na kvalitet poslovanja. Međutim, od kada je uveden poslovni ili biznis profil, primećeno je da korišćenje ove društvene mreže, odnosno poslovnog naloga na njoj, itekako ima pozitivan efekat na celokupan poslovni proces.

Kako se pretpostavlja, Instagram je toliko zanimljiv za reklamiranje zato što ljudi imaju sve manje slobodnog vremena, ali nažalost i interesovanja za čitanje tekstova, pa je zato sasvim dovoljno da pogledaju fotografiju i upoznaju se sa određenom uslugom ili proizvodom. Podaci u tom smislu su čak i alarmantni, zato što se smatra da preko 60 procenata ljudi upravo na taj način dolazi do novih saznanja bilo o uslugama, bilo o proizvodima.

Međutim, sve to itekako ide na ruku poslovnim ljudima, koji su shvatili sve prednosti ove društvene mreže.

Podrazumeva se da će profesori, koji budu vodili specijalizovani seminar - iskoristite sve prednosti Instagrama za poboljšanje poslovanja kompanije da se potrude i da pokažu primere polaznicima, a kako bi shvatili na koji način su određeni poslovni profili vremenom postali naročito uspešni.

Različiti alati, ali i marketinške strategije se moraju u tom slučaju primenjivati, te se svakako podrazumeva da će profesori uputiti polaznike ove obuke i u različite reklamne strategije, koje mogu u praksi da primene. Na taj način će polaznici naučiti kako da privuku nove kupce ili korisnike usluga, odnosno kako da uvećaju profit vremenom naravno.

Isto tako će biti govora i o onim alatima, koje je potrebno koristiti da bi određena kompanija nadmudrila svoju konkurenciju.

Vrlo je važno i da marketinški plan bude sa puno pažnje kreiran, tako da će specijalizovana obuka i kurs - iskoristite sve prednosti Instagrama za poboljšanje poslovanja kompanije omogućiti svakom kandidatu da bude upoznat sa onim koracima, koji u tom slučaju moraju da budu preduzeti.

Sa različitim metodama, koje bi trebalo primeniti u praksi, a ako je potrebno povećati broj klijenata ili kupaca određenog proizvoda, će da bude upoznat svaki pojedinačni polaznik.

Vrlo je važno i šta je to takozvani organski domet korisnika, ali šta je i plaćeni domet, te koja je osnovna razlika između njih. Iz tog razloga je nastavnim programom i predviđeno da specijaloizovani kurs i obuka - iskoristite sve prednosti Instagrama za poboljšanje poslovanja kompanije omogući svakom polazniku da se upozna i sa tim odrednicama, te da nauči i na koji način funkcionišu jedni, a na koji način drugi.

Isto tako će dobiti polaznici i informacije o tome koje bi korake trebalo da preduzmu, da bi određeni proizvod, odnosno usluga bio plasiran na najbolji mogući način i da bi zaista njegov plasman ima uticaja na poslovanje celokupne kompanije.

A podrazumeva se da svaki polaznik ove obuke biti u prilici da dobije i informacije uopšteno o ponašanju na društvenim mrežama. Ukratko će se profesori osvrnuti i na osnovnu razliku između društvene mreže Facebook i društvene mreže Instagram, pošto one i imaju najveći broj korisnika u celom svetu.

Sve što ne budu razumeli od gradiva će zainteresovani biti u prilici da pitaju predavače u tačno određenom periodu. Svakako će se profesori potruditi da odgovore na apsolutno svako pitanje polaznika, te da tom prilikom praktično odmah razreše bilo kakvu nedoumicu i pomognu mu na taj način da zaista shvati koje su sve prednosti društvene mreže Instagram i kako korišćenje poslovnog naloga na toj mreži ima uticaj na bolji kvalitet poslovnog procesa u okviru konkretne kompanije.

Na kojoj lokaciji će stručna obuka i kurs - iskoristite sve prednosti Instagrama za poboljšanje poslovanja kompanije i kada biti održana?

Svaki pojedinačni polaznik će odabrati na kom mestu želi da pohađa specijalizovani seminar - iskoristite sve prednosti Instagrama za poboljšanje poslovanja kompanije.

A u zvaničnoj ponudi se nalazi klasičan tip edukacije i nastava koja podrazumeva online organizaciju predavanja.

Praktično sve to isto se odnosi i na termine održavanja časova, zato što Obrazovni centar Akademije Oxford svakom fizičkom licu nudi opciju da nastavu pohađa kako u grupi, tako isto i kroz poluindividualnu, odnosno individualnu.

Upravo u skladu sa odlukom svakog pojedinačnog polaznika će biti i definisano kako mesto održavanja nastave, tako isto i svi ostali detalji u vezi sa načinom organizacije.

Kada izabere najbližu poslovnicu, a odluči se za klasičan vid praćenja nastave, kandidat će u okviru nje predavanja i da pohađa u tom slučaju. Njegova je obaveza da odluči po kom principu želi časove da pohađa, jer će od toga zavisiti i u kojim terminima je neophodno da pristupi predavanjima.

S obzirom na to da postoji mogućnost i praćenja nastave online, to svaki kandidat koji tu opciju odabere ima obavezu i da obezbedi računar sa odgovarajućim karakteristikama. Prethodno će svakog prijavljenog nadležni u konkretnom predstavništvu informisati o tome koje su njegove obaveze. A najbitnije je da na taj uređaj on instalira poseban tip programa, kako bi online kurs i obuka - iskoristite sve prednosti Instagrama za poboljšanje poslovanja kompanije bio održan na propisani način. Podrazumeva se da može lično odabrati mesto sa koga će pohađati predavanja, ali to u svakom slučaju mora biti prostor, u okviru koga je dostupna stabilna veza sa internetom za konkretni računar. O svemu tome će da bude svaki prijavljeni kandidat i informisan na vreme. Inače u svakoj poslovnici navedene institucije postoji i posebno IT odeljenje, u kome su zaposleni stručnjaci čija je obaveza pružanje tehničke podrške polaznicima. Sasvim je svejedno da li polaznik naiđe na problem u toku postupka instalacije programa ili kada već počne nastavu da pohađa po tom principu, jer se tim stručnjacima može obratiti za savet i pomoć, a oni će u najkraćem mogućem roku da se potrude i bilo kakvu poteškoću da otklone.

Klasičan tip edukacije, kao i onaj koji podrazumeva praćenje časova onlajn mogu da budu organizovani kako u formi grupne nastave, tako isto i kroz individualnu, odnosno poluindividualnu. Sve to znači da bi polaznik trebalo u trenutku zvaničnog upisa da se između tih mogućnosti opredeli, a kako bi dobio sve relevantne informacije o detaljima u vezi sa organizacijom predavanja.

S obzirom na to da jedna osoba treba da pohađa individualnu nastavu, a da su pravila organizacije vrlo fleksibilna, to bi taj kandidat trebalo da u dogovoru sa nadležnima konkretne poslovnice pomenute obrazovne institucije definiše po kom principu će da budu sprovedeni časovi. Jednostavno, on će se sa nadležnim profesorom i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu u izabranom predstavništvu usaglasiti na prvom mestu oko toga kog datuma će da počne individualni tip nastave. Zatim bi trebalo da oni preciziraju i u kojim terminima će biti organizovani časovi, ali i prema tačno kakvoj dinamici će tom prilikom definisani nastavni fond da bude sproveden. A to će dovesti do toga da oni zajedno odlučuju i o trajanju individualne edukacije.

Iako bi dvoje polaznika trebalo da pohađaju poluindividualnu nastavu, primenjuju se potpuno ista pravila kao i u prethodnom slučaju. Dakle, dvoje njih će tada sa nadležnima definisati sve pomenute detalje, budući da je tako predviđeno pravilnikom konkretne specijalizovane obrazovne institucije.

Vrlo je važno da naglasimo i to da se stručna obuka i kurs - iskoristite sve prednosti Instagrama za poboljšanje poslovanja kompanije za grupu polaznika organizuje na sasvim drugačiji način. Pravila su striktno definisana u tom slučaju, kao i broj osoba koje treba da pohađaju predavanja, tako da grupu čini od četvoro do osmoro ljudi najviše. A sama činjenica da je vrlo precizno određen broj polaznika za taj tip nastave je naročito važno, jer dok četvoro njih minimum prijavu ne izvrše, nastava tog tipa u konkretnom predstavništvu i ne može da bude organizovana. Zapravo, tek pošto bude formirana grupa, pristupa se definisanju načina održavanja časova. A isključivo koordinator za nastavu ima ne samo pravo, nego i obavezu da tada odluči o svim detaljima, koji su vezani za princip organizacije predavanja. Najpre je važno da odluči o datumu početka nastave te vrste, te da posle toga precizira i u kojim terminima će svi članovi te grupe predavanja da pohađaju. Trajanje grupne edukacije je precizirano ranije i važi za svaku poslovnicu navedene institucije, dok koordinator za nastavu ima obavezu da odluči o tačnom rasporedu predviđenog broja časova. Naravno da će na propisani način sve te informacije biti prosleđene polaznicima, a oni moraju znati da se izmene ne dozvoljavaju kod nastave u grupi ni u kom slučaju. Dakle, čak i ako neko bude izneo zahtev, na primer za promenom termina održavanja časova, treba da zna da organizator tu izmenu ne sme da dozvoli.

Nastava za zaposlene u preduzećima je, isto tako obuhvaćena ponudom pomenute specijalizovane obrazovne institucije. A uzevši u obzir da korporativni kurs i obuka - iskoristite sve prednosti Instagrama za poboljšanje poslovanja kompanije podrazumeva i specifičnu grupu polaznika, to se i predavanja organizuju na prilično fleksibilan način u tom slučaju. Ističemo da isključivo nadležno lice u određenoj firmi odlučuje u dogovoru sa predstavnikom institucije organizatora na koji način će biti časovi za određeni broj radnika organizovani. Da pojednostavimo, oni će se usaglasiti najpre oko toga kada će korporativni seminar da počne, zatim gde će biti organizovan, kao i oko svih ostalih neophodnih detalja. A primarno se misli na termine, u kojima će radnici biti u obavezi časove da pohađaju, kao i na njihov tačan raspored. Budući da imaju obavezu i da se usaglase oko dinamike sprovođenja časova, zajedno će definisati i koliko bi trebalo taj tip nastave da traje. A što se tiče mesta održavanja časova u tom slučaju, može doći do određenih izmena. Naime, ako direktor ili vlasnik zainteresovane kompanije tada navede da bi njegovim radnicima više odgovaralo da predavanja pohađaju u okviru te kompanije, postoji mogućnost da nastava upravo tamo bude i organizovana. Sa tim u vezi je naročito važno naglasiti da je klijent u obavezi sve uslove za rad, koji su propisani od strane institucije organizatora, da u potpunosti obezbedi. A to se zahteva zbog poštovanja kvaliteta edukacije, jer on mora biti na visokom nivou. Zvaničnim pravilnikom pomenute obrazovne institucije je definisano da svaki polaznik u tom slučaju, odnosno radnik zainteresovanog preduzeća treba da bude informisan na način, koji je u tom slučaju propisan.

Koliko bi trebalo specijalizovani seminar - iskoristite sve prednosti Instagrama za poboljšanje poslovanja kompanije da traje?

Najbitnije je da svi zainteresovani za praćenje ovog kursa znaju da je u ponudi mogućnost da časove pohađaju u paru, individualno i u grupi, te da svaki tip edukacije može trajati drugačije. Zapravo sve zavisi od toga na koji način će biti organizovana stručna obuka i kurs - iskoristite sve prednosti Instagrama za poboljšanje poslovanja kompanije, a sa detaljima će svaki pojedinačni polaznik blagovremeno da bude upoznat.

Ističemo da se u programu nastave nalazi ukupno 10 časova. A na koji način će oni biti raspoređeni, te samim tim i koliko ću ukupno edukacija trajati zavisi od izbora svakog pojedinačnog polaznika, odnosno od odluke o tome na koji način od ponuđenih želi predavanja da pohađa.

S obzirom na to da se individualna i nastava u paru organizuju po istom principu, te da svaki polaznik pojedinačno ima obavezu da definiše tačan raspored predavanja sa profesorom i sa zvanično ovlašćenim koordinatorom za nastavu u okviru od prethodno izabrane poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford, to trajanje može biti isključivo onoliko koliko oni zajedno budu definisali.

Međutim, drugačija se pravila primenjuju kada kandidati žele da nastavu pohađaju u formi grupne. U tom slučaju je od strane ovlašćenog organizatora definisano da bi predviđeni broj časova trebalo da bude raspoređen na ukupno 2 sedmice. A sve detalje o rasporedu predavanja u tom slučaju će da dobije na vreme svaki član grupe. Da ne bi bilo zabune, vrlo je važno da naglasimo i to da koordinator za nastavu ima obavezu da donese odluku o terminima u kojima će časovi da budu organizovani, zatim o njihovom tačan rasporedu i naravno o datumu početka nastave, ali tek onda kada grupa od četiri osobe najmanje u toj poslovnici bude oformljena. Zato i jeste istaknuto da grupni kurs i obuka - iskoristite sve prednosti Instagrama za poboljšanje poslovanja kompanije mora biti održan prema pravilima, odnosno smernicama koje će odrediti koordinator za nastavu u predstavništvu institucije organizatora, a u okviru koga pre toga bude bio ostvaren osnovni zahtev, to jest formirana grupa od minimalnog broja članova.

A kada je u pitanju korporativni seminar, primenjuju se slična pravila kao i kada nastavu pohađaju dvoje ili samo jedan polaznik. Da bi zaposleni u konkretnom preduzeću dobile informacije o trajanju edukacije, biće neophodno da se direktor te kompanije, to jest zvanično ovlašćeni predstavnik dogovori sa organizatorom o svim detaljima, a prvenstveno o rasporedu, odnosno o dinamici u skladu sa kojom će predavanja da budu sprovedena u tom slučaju.

Spisak gradova za kurs i obuku "Iskoristite sve prednosti Instagrama za poboljšanje poslovanja kompanije"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje