Kurs i obuka - Kako da dobijete sredstva za finansiranje kompanije

Sasvim je jasno da tematika ove specijalizovane edukacije na prvom mestu može biti interesantna direktorima sektora finansija, ali i menadžerima koji su u tom odeljenju zaposleni. Takođe, specijalizovana obuka i kurs - kako da dobijete sredstva za finansiranje kompanije će omogućiti vlasnicima kompanija različite veličine i strukture, ali i zaposlenima u bankama da unaprede svoja znanja, te da poslovanje firme na čijem čelu se nalaze, odnosno u kojoj su radno angažovani, podignu na viši nivo. Najbitnije je napomenuti da institucija organizatora ne zahteva da polaznici imaju bilo kakvo predznanje, te iz tog razloga svako ko smatra tematiku ove edukacije zanimljivom, može da se prijavi i pohađa predavanja.

Svakog dana, a u vreme kada je izabrana poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford otvorena, zainteresovani prijavu mogu da izvrše lično ili putem telefona. Od njih se zahteva da tada navedu zaposlenima kako prezime i ime, tako isto i datum svog rođenja, a vrlo je važno i da ostave broj telefona zbog budućeg kontakta. Naravno da je dozvoljeno prijavu izvršiti i elektronski, kada je neophodno da sve pomenute podatke kandidati pošalji na mejl adresu.

U skladu sa pravilima navedene institucije, upis kandidata nakon prijave se vrši isključivo ako su oni lično prisutni, pa će im to naravno biti naglašeno prilikom prijavljivanja. Bitno je i da svu neophodnu dokumentaciju dostave, a podrazumeva se da će zaposleni u konkretnoj poslovnici da im daju sve informacije na vreme i o tome.


Da ne bi bilo zabune, moramo napomenuti da se specijalizovani kurs i obuka - kako da dobijete sredstva za finansiranje kompanije organizuje i online i u svim poslovnicama navedene institucije, a kada se primenjuju pravila koja važe za klasičnu nastavu, te da je pravilnikom pomenute institucije predviđeno da se oba tipa edukacije mogu pohađati ili u paru ili individualno ili u grupi. Baš zato jeste potrebno da se svaki prijavljeni kandidat između dostupnih opcija opredeli, a kako bi bio informisan o detaljima koji se tiču organizacije izabranog tipa nastave.

Potrebno je pomenuti da je klasična edukacija ona koja se organizuje u okviru namenskih prostorija svake od 20 i više poslovnica navedene institucije. A to podrazumeva da će svaki kandidat u dogovorenom terminu biti u obavezi da prisustvuje nastavi na tom mestu.

Međutim, za sve one kojima više odgovara druga opcija je naveden zahtev da obezbede sopstveni kompjuter, ali i da borave u prostoru, u kome je dostupna stabilna internet konekcija, jer je to vrlo važno za kvalitet online edukacije. Inače se taj tip nastave organizuje preko namenskog programa, a njega će morati svaki pojedinačni polaznik na sopstveni kompjuter u skladu sa pravilima prethodno da instalira. Naglašavamo da nije uopšte komplikovan postupak instalacije softvera, te da se očekuje od svakog prijavljenog da bez ikakvih smetnji kroz postupak instalacije prođe samostalno. Ali, za svaki slučaj, organizator obezbeđuje i IT podršku svakom polazniku, kome to bude bilo potrebno. U principu, sasvim je svejedno da li je njemu pomoć tih stručnjaka potrebna u toku postupka instalacije programa ili kada predavanja bude pohađao, jer će oni sasvim sigurno učiniti sve što je u njihovoj moći da klijentima olakšaju, te da im pomognu bilo koji problem koji iskrsne tom prilikom da reše.

TESTOVI


Važno je i da svaki prijavljeni odabere da li će onlajn, odnosno klasičnu edukaciju pohađati u društvu još jednog polaznika ili samostalno, te u grupi, uzevši u obzir da se u ponudi nalazi i poluindividualni seminar - kako da dobijete sredstva za finansiranje kompanije i individualni i grupni, kada nastavu treba minimum četvoro kandidata da prate, s tim da ih najviše sme biti prisutno osmoro u jednoj grupi.

Moramo odmah naglasiti da je najstrožiji princip, koji se praktikuje prilikom organizacije nastave u grupi, a da su mnogo fleksibilnija pravila prema kojima se organizuje i poluindividualna nastava i ona, koju jedna osoba treba da pohađa.

Predviđeno je pravilnikom pomenute institucije da zvanično ovlašćeni predstavnik svake poslovnice, u sklopu koje grupa od četiri osobe bude bila formirana, odlučuje kako o datumu početka nastave tog tipa, tako isto i u dinamici sprovođenja časova za tu grupu polaznika, odnosno o terminima njihovog održavanja. Jednostavnije govoreći, pošto najmanje 4 osobe budu izvršile prijavu u konkretnom predstavništvu navedene institucije, koordinator za nastavu će precizno odrediti kog datuma bi trebalo edukacija da počne, a svakako će tom prilikom definisati i dinamiku održavanja časova, odnosno precizne termine u kojima će članovi te grupe predavanja da prate. Svi koji su pre toga izvršili prijavu će dobiti detaljne informacije o tome, a moraju znati i to da se promene ne dozvoljavaju kod nastave u grupi, pošto to nije u skladu sa pravilima navedene institucije.

A ako nekome više odgovara da potpuno samostalno predavanja pohađa, na raspolaganju mu je individualna edukacija, koja podrazumeva i pravila, koja su mnogo manje stroga nego kada je u pitanju grupni tip edukacije. Naime, svaki kandidat tada ima slobodu da u dogovoru najpre sa nadležnim profesorom, a svakako i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu odluči i u kojim terminima će časovi da budu u tom slučaju organizovani i kada će individualna obuka i kurs - kako da dobijete sredstva za finansiranje kompanije da počne, odnosno u kojim terminima će da budu organizovana predavanja.

Iako poluindividualnu nastavu treba da pohađaju dvoje polaznika u isto vreme, te je iz tog razloga i poznata kao nastava u paru, primenjuju se potpuno ista pravila kao i kada je u pitanju individualna edukacija. Zapravo se jedina razlika ogleda u tome što dvoje polaznika u tom slučaju treba zajedno sa koordinatnom i sa profesorom da definišu na koji način će da budu održana predavanja.

Bitno je da vlasnici preduzeća, kojima je tematika ove obuke iz nekog razloga interesantna, te koji žele da edukuju svoje zaposlene, znaju da je ponudom obuhvaćen i korporativni kurs. A taj tip edukacije se namenski organizuje za radnike konkretne firme, a pravila sprovođenja nastave tog tipa su izuzetno fleksibilna. Naime, potrebno je da koordinator za nastavu bilo kog predstavništva pomenute institucije zajedno sa ovlašćenim licem kompanije, čiji bi radnici trebalo časove da pohađaju, odluči o tome i kako će predavanja biti organizovana i na kom mestu. Moramo posebno naglasiti da se promena lokacije sprovođenja nastave dozvoljava isključivo kod korporativnog kursa, kada časovi bivaju organizovani za zaposlene u okviru njihovog preduzeća. Vrlo je važno i da prostor u kome bi trebalo radnici časove da pohađaju, bude opremljen uz maksimalno poštovanje smernica, koje će ovlašćeno lice konkretnog predstavništva institucije organizatora dati ili direktoru, odnosno vlasniku te firme ili njenom zvanično ovlašćenom predstavniku, a kako bi kvalitet edukacije u potpunosti bio održan. Inače će se predstavnik institucije klijenta i organizatora dogovoriti kako o mestu, na kome će korporativna obuka da bude održana, tako isto i o terminima u kojima bi radnici časove trebalo da pohađaju, odnosno o datumu početka takve vrste kursa, te svakako o trajanju, uzevši u obzir da je njihova obaveza da se usaglase i oko tačne dinamike održavanja časova za zaposlene.

Program i plan stručne obuke - kako da dobijete sredstva za finansiranje kompanije

Poznat je podatak da vlasnici firmi, odnosno zaposleni na čelu sektora finansije uvek nastoje da obezbede dodatna sredstva, ali im često to ne polazi za rukom.

Na samom početku će specijalizovani seminar - kako da dobijete sredstva za finansiranje kompanije omogućiti prisutnima da saznaju i zbog čega je važno imati uvek rezervni plan vezano za finansiranje preduzeća. A da bi sve to bilo mnogo jasnije, predavači će predstaviti i primere iz prakse, na kojima će polaznici videti kako izgleda kada kompanija uspešno finansijski posluje, odnosno kako ona obezbeđuje sredstva.

Postoje dva tipa finansiranja u osnovi, a to je interno i eksterno finansiranje, pa će sa osnovnim karakteristikama i jednog i drugog izvora finansiranja svi polaznici ove edukacije biti detaljno upoznati. A akcenat će biti stavljen na postupak finansiranja kako malih preduzeća, tako i onih koja spadaju u srednju.

U principu, odluku o tome kako će obezbediti finansijska sredstva će doneti nadležno lice na osnovu različitih parametara, pa će upravo i o njima biti reči tokom ove edukacije. Svakako da će specijalizovani kurs i obuka - kako da dobijete sredstva za finansiranje kompanije obezbediti polaznicima i adekvatne primere, tako da će oni saznati i koji su to parametri koji moraju biti uzeti u obzir da bi bio određen adekvatan izvor finansiranja konkretne kompanije.

S obzirom na to da postoji finansiranje putem dodatnog kapitala, kao jedna od alternativnih opcija, to podrazumeva da će predavači detaljno objasniti i koje su osnovne karakteristike takve vrste finansiranja i zbog čega je dobro koristiti je.

Naravno da će na primerima iz prakse polaznici dobiti mogućnost da lakše shvate i kako funkcioniše finansiranje putem dodatnog kapitala i u kojim slučajevima je najbolje primenjivati ga.

A biće govora i o postupku finansiranja kako malih, tako isto i preduzeća srednje veličine i to od strane nadležnih banaka. Profesori će objasniti i zašto takav vid finansiranja i kada treba koristiti, a kada nije baš u potpunosti preporučljivo.

Uzevši u obzir da Obrazovni centar Akademije Oxford nudi mogućnost i radnicima određene kompanije da ovu edukaciju pohađaju, to korporativna obuka i kurs - kako da dobijete sredstva za finansiranje kompanije može ponuditi i primere koji su isključivo vezani za matičnu kompaniju polaznika. Neophodno je naravno da predstavnik te firme iznese zahtev predavačima, a kako bi oni primere iz prakse prilagodili sektoru njihovog poslovanja i tako im omogućili da u praksi lakše primene sve što je predviđeno nastavnim programom ove edukacije.

Samim tim što postoje mnogobrojni izvori finansiranja, to će se predavači pozabaviti svima, te ukratko predstaviti polaznicima osnovne karakteristike svakoga od njih i polje primene. Tom prilikom će im objasniti i koje su dobre strane svakog od prezentovanih izvora finansiranja, a koje su loše i zašto bi trebalo konkretni izvor finansiranja izbegavati u određenom slučaju.

Da bi zaista polaznici mogli da svojoj firmi obezbede dodatna sredstva za finansiranje, oni moraju znati i koja je razlika između njih, te kako mogu da apliciraju da bi ih dobili, pa će svakako i o tome ovaj kurs da posveti značajnu pažnju.

Sva pitanja u vezi sa temama koje su obrađene, prisutni imaju pravo da postave profesorima tokom završnog predavanja, jer je upravo ono osmišljeno kao interaktivno i očekuje se učešće svakoga ko pohađa ovu specijalizovanu edukaciju, a da bi sve nedoumice tom prilikom bile rešene i da bi smernice, koje dobije od predavača, on mogao u svom buduće radu na najbolji mogući način i da samostalno primenjuje.

Na kojoj lokaćiji će stručni kurs i obuka - kako da dobijete sredstva za finansiranje kompanije biti organizovan i u kojim terminima?

Pored mogućnosti da specijalizovani seminar - kako da dobijete sredstva za finansiranje kompanije zainteresovani pohađaju na način, koji se smatra uobičajenim, a kojom prilikom se nastava organizuje u okviru prostorija predstavništva Obrazovnog centra Akademije Oxford u određenom gradu, zainteresovanima se nudi i opcija da nastavu pohađaju online, odnosno da to učine preko sopstvenog kompjutera. Upravo zato što su u ponudi ove specijalizovane institucije pomenute dve opcije, nije moguće unapred reći na kom mestu će edukacija biti organizovana, uzevši u obzir da isključivo od odluke svakog pojedinačnog kandidata to zavisi.

Moramo posebno naglasiti da svaki kandidat koji izabere časove da pohađa online tada svakako mora koristiti sopstveni računar, a neophodno je da taj uređaj ima odgovarajuće performanse. Naravno da će zaposleni u konkretnoj poslovnici pomenute institucije upoznati polaznike sa svim tim detaljima, a njihova obaveza je i da obezbede nesmetanu internet konekciju u prostoru, u okviru koga imaju nameru da borave dok pohađaju predavanja, te da poseban tip programa na svoj uređaj oni instaliraju. Sve smernice o tome će im biti date na vreme, a postoji mogućnost i da kontaktiraju nekoga od članova tima za tehničku podršku, uzevši u obzir da ova institucija u okviru svake svoje poslovnice zapošljava i iskusne IT stručnjake.

Važno je istaći i to da kako online obuka i kurs - kako da dobijete sredstva za finansiranje kompanije, tako isto i klasična nastava, mogu biti organizovane na jedan od tri načina, što posredno znači da svaki prijavljeni kandidat treba da izabere hoće li časove pohađati potpuno samostalno ili u društvu još jednog, odnosno više kandidata. Radi se o tome da je osim individualne nastave, ponudom ove institucije obuhvaćena i poluindividualna i grupna, pa bi zato trebalo da svaki kandidat odluči na koji od dostupnih načina želi časove da prati, posle čega će dobiti i informacije o terminima održavanja nastave, odnosno o svim ostalim neophodnim detaljima.

Zahteva se da sve ono što zvanično ovlašćeni koordinator za nastavu te poslovnice bude definisao, a vezano za princip sprovođenja grupne nastave, svaki polaznik u potpunosti ispoštuje, zato što je pravilnikom pomenute institucije predviđeno da se nikakve promene kod nastave u grupi ne smeju dozvoliti po zahtevu polaznika. Takođe je vrlo važno da znaju i to da grupna obuka ne može da počne odmah, pošto budu izvršili prijavu, uzevši u obzir da se mora pričekati kreiranje grupe od minimalnog broja članova. A to ustvari podrazumeva da ih najmanje četvoro mora biti prijavljeno u konkretnom predstavništvu pomenute institucije, s tim da je takođe pravilnikom određeno da ih osmoro maksimalno može prisustvovati nastavi tog tipa. Pošto bude bila formirana grupa, koordinator za nastavu će odrediti kako tačan datum početka grupne edukacije, tako isto i termine u kojima će predavanja da budu održana i naravno kako će biti raspoređen nastavni fond, odnosno kakvom dinamikom, te u skladu sa tim će definisati i koliko će grupni tip edukacije da traje.

Kod poluindividualne nastave, a koju treba da dvoje kandidata pohađaju u isto vreme, se primenjuju potpuno drugačija pravila, koja su ujedno i mnogo slobodnija, te idu maksimalno na ruku pojedincima. Naime, upravo će se dvoje polaznika tada dogovoriti sa predavačem, odnosno sa zvanično ovlašćenim koordinatorom za nastavu izabranog predstavništva pomenute institucije o tome kako će predavanja da budu organizovana. Jednostavnije govoreći, definisaće njihov raspored i termine u kojima će biti održana predavanja, a svakako će odlučiti i kog datuma će poluindividualni kurs i obuka - kako da dobijete sredstva za finansiranje kompanije da počne.

Sve to isto se primenjuje i kod individualne nastave, a uz osnovnu razliku što tada časovima mora da pristupi samo jedna osoba, pa će samim tim upravo taj kandidat da se sa predavačima i ovlašćenim koordinatorom za nastavu dogovori oko svega što je vezano za sprovođenje časova.

Bitno je da sve zainteresovane informišemo i o tome da ova institucija može i korporativni seminar - kako da dobijete sredstva za finansiranje kompanije da organizuje ako bude bilo potrebno. Tačno određeni broj zaposlenih u tom slučaju treba da pristupi predavanjima, a ona će biti organizovana na način koji je za njih najbolji. Pravila po kojima će časovi u okviru korporativne obuke da budu održani će definisati ovlašćeni predstavnik institucije organizatora zajedno sa vlasnikom, odnosno sa direktorom ili ovlašćenim licem konkretne firme. Zapravo će se oni usaglasiti oko datuma kada će korporativni kurs da počne, a potom će precizno odrediti i u kojim terminima će časovi da budu organizovani i u skladu sa kakvom dinamikom će to biti izvršeno. Svakako je velika prednost nastave tog tipa i to što organizator dopušta izmenu mesta održavanja predavanja, tako da zaposleni mogu i u okviru svoje radne organizacije da pohađaju časove. Potrebno je da nadležno lice zainteresovane kompanije to navede kao zvaničan zahtev, te da se informiše o tome šta sve sam prostor mora sadržati i da ga u skladu sa pravilima opremi, jer jedino tako može biti dozvoljena izmena lokacije sprovođenja nastave za zaposlene.

Koliko bi trebalo da specijalizovani seminar - kako da dobijete sredstva za finansiranje kompanije traje?

U skladu sa pravilnikom Obrazovnog centra Akademije Oxford, nastava za pojedinačne polaznike može trajati različito, uzevši u obzir da se u ponudi nalazi kako grupni kurs i obuka - kako da dobijete sredstva za finansiranje kompanije, tako isto i poluindividualna, odnosno individualna nastava, a sve one se organizuju prema drugačijem principu.

Upravo iz tog razloga moramo naglasiti da će ova edukacija trajati ukupno tri sedmice, a kada je u pitanju nastava u grupi, zato što samo tada organizator ima pravo da unapred definiše trajanje, jer je to usklađeno sa pravilnikom navedene institucije.

Inače, u nastavnom fondu je 12 časova, a s obzirom na to da su takva pravila, članovi konkretne grupe će nakon njenog zvaničnog formiranja, odnosno prijavljivanja minimum četiri osobe u tom predstavništvu institucije organizatora dobiti i dodatne informacije o načinu sprovođenja časova, to jest o datumu početka grupne edukacije, zatim o terminima održavanja časova i svakako o njihovoj dinamici. Sve to ne može da bude promenjeno ako bilo koji polaznik bude zahtevao, jer bi to bilo protivno pravilima ove specijalizovane obrazovne institucije.

Suprotno od toga, kada polaznik odluči da nastavu pohađa ili potpuno samostalno ili u paru, važe drugačija, a ujedno i mnogo slobodnija pravila. Naime, svaki prijavljeni polaznik koji bude želeo ili samostalno ili u paru da pohađa ovu edukaciju će prvo sa koordinatorom za nastavu odabranog predstavništva navedene institucije i sa nadležnim predavačem da se dogovori o tačnom datumu početka bilo individualne nastave, bilo poluindividualne, a nakon toga će definisati i u kojim terminima bi trebalo da budu održana predavanja i u skladu sa kakvom dinamikom, što zapravo znači da će oni da se usaglase oko trajanja obuke tog tipa.

A kako se u zvaničnoj ponudi ove obrazovne institucije nalazi i korporativni kurs i obuka - kako da dobijete sredstva za finansiranje kompanije, kada nadležno lice preduzeća čiji zaposleni bi trebalo časova u tom slučaju da pohađaju definiše kako će nastava biti organizovana, to trajanje isključivo zavisi od njihovog dogovora. Zapravo će oni precizirati i dinamiku koja će biti poštovana prilikom sprovođenja časova i termine njihovog održavanja, ali naravno i datum početka nastave za zaposlene. Kako je u pitanju potpuno drugačiji način organizacije, nego kada se edukacija održava za fizička lica u grupi, to ističemo da korporativni kurs može da traje i kraće i duže nego taj tip obuke, jer isključivo sve zavisi od dogovora pomenutih lica.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako da dobijete sredstva za finansiranje kompanije"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje