Kurs i obuka - Kako da efikasnije koristite Excel i tako bolje kontrolišete troškove

Ovoj edukaciji može da pristupi svako ko smatra tematiku, kojom se bavi zanimljivom. Praktično rečeno, jedini uslov jeste da kandidat bude računarski pismen, to jest da poznaje korišćenje programa Microsoft Excel na osnovnom nivou.

Od svakog fizičkog lica se zahteva da ispoštuje aktuelna pravila Obrazovnog centra Akademije Oxford, te da u skladu sa njima izvrši prijavljivanje i upiše se.

Bilo kog radnog dana može da kontaktira zaposlene u konkretnoj poslovnici telefonom i tako se prijavi ili da to učini lično. Sem toga, dostupna je i mogućnost prijavljivanja putem mail adrese.


Ko god bude želeo da pohađa specijalizovani seminar - kako da efikasnije koristite Excel i tako bolje kontrolišete troškove će biti u obavezi da prilikom prijavljivanja navede prezime i ime, datum rođenja i svakako informacije za kontakt.

S obzirom na to da ova obrazovna institucija podrazumeva lično prisustvo svakog prijavljenog kandidata u trenutku zvaničnog upisa, to je njihova obaveza da ispoštuju to pravilo. Predviđena dokumenta će biti u obavezi svako od kandidata tada da dostavi, a dobiće zaposlenih u konkretnoj poslovnici sve neophodne informacije o tome na vreme.

Važno je napomenuti da ova obrazovna institucija fizičkim licima nudi mogućnost izbora, jer se poluindividualna, grupna i individualna nastava mogu organizovati na uobičajeni način i putem računara. Sve to znači da bi oni trebalo da izaberu i gde će da borave dok traju predavanja i prema kom od svih pomenutih principa žele da ih pohađaju.

TESTOVI


Moraju znati da institucija organizatora ima na više od 35 lokacija poslovnice. Upravo u okviru njih se na klasičan način organizuje nastava, pa bi kandidat trebalo da izabere onu koja mu je najbliža.

A isto tako postoji mogućnost i da specijalizovana obuka i kurs - kako da efikasnije koristite Excel i tako bolje kontrolišete troškove bude organizovana online. Važno je da sopstveni računar u tom slučaju kandidat koristi, ali i da na njega u skladu sa pravilima instalira tačno definisani tip programa. Očekuje se da svako od njih to učini potpuno samostalno u skladu sa datim smernicama, a ako mu bude bila potrebna pomoć ili savet, može kontaktirati članove tima za tehničku podršku, koji u okviru apsolutno svakog predstavništvo ove obrazovne institucije postoji. Da bi online nastava mogla da bude organizovana onako kako je predviđeno, kandidat se obavezuje da propisane uslove za rad osigura, što znači da mora odabrati prostor u kome postoji stabilna veza sa internetom.

Važno je da odmah posle toga polaznik odluči da li želi online ili klasičnu nastavu da pohađa samostalno, u grupi ili u paru, jer od toga zavisi i datum početka i sve ostalo što se tiče organizacije nastave.

Moramo napomenuti da su najstrožija pravila koja se poštuju prilikom sprovođenja nastave u grupi, a od četvoro do osmoro ljudi tada treba predavanja da pohađaju. U suštini je obaveza svakog prijavljenog da bude strpljiv, zato što nastava tog tipa ne počinje dok grupa ne bude formirana. A to znači da prvo mora četiri osobe najmanje da budu prijavljene u konkretnoj poslovnici, da bi bio ostvaren glavni i osnovni uslov za organizaciju nastave takve vrste. Potrebno je napomenuti i to da se izmene po zahtevu članova grupe ne prihvataju, već svakoj njih mora u potpunosti da se pridržava onoga što koordinator odredi. On posle formiranja grupe određuje datum početka, raspored predavanja i termine u kojima će časovi da budu organizovani. Trajanje nastave u grupi je određeno ranije i biće saopšteno svakom kandidatu u momentu kada bude vršio zvanično prijavljivanje.

U suštini su izuzetno slobodna pravila prema kojima se organizuje individualna nastava, a ona su potpuno istovetna kao i pravila koja se primenjuju kada je u pitanju poluindividualni kurs i obuka - kako da efikasnije koristite Excel i tako bolje kontrolišete troškove. Najjednostavnije bi bilo reći da je sve u rukama polaznika, uzevši u obzir da se oni direktno sa profesorom i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu tom prilikom dogovaraju o svemu. Definišu kako datum početka poluindividualne ili individualne nastave, tako i termine održavanja časova i trajanje edukacije, budući da se usaglašavaju i o dinamici prema kojoj će oni biti organizovani.

Prilikom sprovođenja takozvane korporativne nastave važe drugačija pravila, a u suštini se taj tip edukacije organizuje po zahtevu klijenata. Dakle, ako određeni broj radnika neke kompanije treba da se upozna sa temom ove edukacije, potrebno je da se nadležno lice te kompanije dogovori o načinu sprovođenja časova direktno sa organizatorom. Tom prilikom će oni da se usaglase i oko mesta održavanja nastave, uzevši u obzir da ona može biti organizovana i u prostorijama kompanije, u kojoj su polaznici zaposleni. Dogovoriće se i oko toga kada bi trebalo da počne korporativna obuka, a usaglasiće se svakako klijent i organizator i oko termina održavanja časova i naravno oko njihovog rasporeda, što znači da će tako odrediti i koliko bi edukacija u tom slučaju trebalo da traje. Biće poštovana pravila institucije organizatora i tom prilikom će biti obavešteni polaznici o svim ovim detaljima.

Plan i program stručne obuke - kako da efikasnije koristite Excel i tako bolje kontrolišete troškove

Vrlo je važno da svako ko odluči da pohađa stručni seminar - kako da efikasnije koristite Excel i tako bolje kontrolišete troškove ima i osnovno znanje rada u programu Excel. Zapravo se očekuje osnovna računarska pismenost od svakog pojedinačnog polaznika, jer bez toga ne može da bude upoznat praktično sa tematikom ove specijalizovane edukacije.

Koja je osnovna svrha programa Microsoft Excel, to jest u kojim slučajevima on može da pomogne zaposlenima je prva tema, koje će biti predstavljena polaznicima. Svakako da će profesor govoriti o tome u kojim slučajevima je najbolje koristiti konkretni program, da bi se izvukao maksimum u tom slučaju.

Odmah zatim je predviđeno da predavač objasni i koje su to napredne funkcije programa Microsoft Excel, koje mogu da pomognu osobama, zaposlenima u sektoru finansija ili onima, koji su zaduženi za kontrolisanje troškova u bilo kom smislu, da poboljšaju kvalitet poslovanja konkretne kompanije.

Ne samo da će biti objašnjeno kako funkcionišu takozvane Pivot tabele i koja je njihova svrha, već će polaznici dobiti informacije i o tome koji se alati koriste za strateško planiranje, a koje nudi pomenuti program.

Sve funkcije koje se smatraju naprednim će biti detaljno predstavljene prvo teoretski.

Nakon što budu bili upoznati sa svim tim funkcijama, polaznici će biti pozvani da izvrše odgovarajuće zadatke.

A upravo zahvaljujući takvom načinu organizacije će specijalizovani kurs i obuka - kako da efikasnije koristite Excel i tako bolje kontrolišete troškove pomoći svakom pojedinačnom kandidatu da nauči i praktično da koristi dodatne funkcije, koje program Microsoft Excel nudi, a kako bi na taj način bolje kontrolisali troškove u okviru preduzeća, u kome su zaposleni.

Ako se bude javila potreba da Obrazovni centar Akademije Oxford omogući pristup ovoj edukaciji određenom broju zaposlenih u nekom preduzeću, profesor može u određenim segmentima da odstupi od aktuelnog nastavnog programa. Međutim, da bi on mogao nastavu da prilagodi zahtevima i potrebama zaposlenih u toj kompaniji, neophodno je da nadležno lice to zahteva. A ne samo da zahteva, nego i da pomogne profesoru da oformi nešto drugačiji nastavni program, prvenstveno sa aspekta praktičnih primera. Naime, na taj način će zaposlenima u konkretnoj kompaniji biti mnogo lakše da razumeju koje sve prednosti nudi program Excel, a koje oni mogu u svom radu koristiti, kako bi na taj način kontrolisali troškove bolje i da bi tako poboljšali kvalitet poslovanja dotične kompanije.

Moramo napomenuti i to da će specijalizovana obuka i kurs - kako da efikasnije koristite Excel i tako bolje kontrolišete troškove fokus staviti na praktičan rad. S obzirom na to da se nastava organizuje i na klasičan način i putem računara, to je vrlo važno napomenuti da ova obrazovna institucija može garantovati za kvalitet samo u prvom slučaju. U okviru svake poslovnice postoje najsavremenija tehnološka sredstva, pa iz tog razloga i postoji mogućnost da budu date sve propisane garancije na kvalitet nastave. Međutim, polaznici koji odluče da časove pohađaju online samim tim ne mogu dobiti predviđene garancije za kvalitet, jer ova obrazovna institucija ne obezbeđuje računare, preko kojih će nastava biti praćena. Iako kandidat u tom slučaju ima obavezu da ispoštuje pravila o karakteristikama računara, svakako neće dobiti garancije kao kada nastavu pohađa na klasičan način.

U kojim terminima i gde će biti organizovan specijalizovani kurs i obuka - kako da efikasnije koristite Excel i tako bolje kontrolišete troškove?

Dostupno je više mogućnosti za organizaciju nastave, pa je upravo to je osnovni razlog zbog čega nije moguće u napred navesti ni na kojoj lokaciji, a ni u kojim terminima će specijalizovana obuka i kurs - kako da efikasnije koristite Excel i tako bolje kontrolišete troškove da bude organizovana.

Da pojasnimo, Obrazovni centar Akademije Oxford pojedinačnim polaznicima nudi priliku da predavanja pohađaju u formi individualne, grupne ili poluindividualne nastave, te da to učine ili online, to jest uz korišćenje sopstvenog računara ili prema klasičnom principu, u kom slučaju predavanja bivaju organizovana u prostorijama te poslovnice.

Trebalo bi da je sada mnogo jasnije zbog čega ova obrazovna institucija nije u mogućnosti da ranije navede kog datuma će tačno početi koji tip nastave i gde će ona biti organizovana. Upravo to i jeste osnovni razlog zbog koga se od svakog prijavljenog kandidata zahteva da se izjasni gde želi nastavu da pohađa i na koji način. Nadležni u konkretnom predstavništvu pomenute obrazovne institucije će posle toga da detaljno i precizno obaveste svakog kandidata o tome koje obaveze ima u tom slučaju, kao i o svim detaljima koji su vezani za sprovođenje časova.

Svakako ćemo se vratiti na ovu temu, ali moramo napomenuti da postoji mogućnost organizacije i nastave, koju će samo određeni broj radnika neke kompanije biti u obavezi da pohađaju. S obzirom na to da je korporativni tip nastave specifičan zbog ciljne grupe, očekuje se od nadležnog lica zainteresovane kompanije najpre da kontaktira predstavnika jedne od poslovnica institucije organizatora. Princip sprovođenja edukacije namenjene zaposlenima je jednostavan, prosto zato što se svi zahteve klijenta u tom slučaju ispunjavaju koliko god to bilo moguće. Dakle, onog momenta kada vlasnik ili direktor, to jest ovlašćeni predstavnik konkretne kompanije donese odluku da pruži mogućnost svojim radnicima sa konkretnom temom da se upoznaju, od njega se očekuje i da prvo kontaktira predstavnika institucije organizatora, odnosno bilo koje poslovnice. A oni će se zajedno dogovoriti ne samo o uobičajenim detaljima, već i o tome na kojoj bi lokaciji trebalo korporativni seminar - kako da efikasnije koristite Excel i tako bolje kontrolišete troškove da bude u tom u slučaju održan. Jednostavno, moramo napomenuti odmah da samo korporativni tip nastave može biti organizovan i na nekoj drugoj lokaciji, s tim što se na prvom mestu misli na prostorije preduzeća, u kome su radno angažovani svi polaznici. U skladu je sa pravilnikom pomenute obrazovne institucije da bi svaki klijent trebalo da u potpunosti obezbedi propisane uslove za rad, odnosno da izabrani prostor u okviru same kompanije opremi i to uz maksimalno pridržavanje svih onih pravila, koja institucija organizatora na vodi i sa kojima će upoznati pojedinačno svakog zainteresovanog klijenta. Nakon što se budu usaglasili o tome na kom mestu će biti održana nastava za predviđeni broj zaposlenih, vrlo je važno da oni preciziraju i sve ostale detalje. A na prvom mestu se misli na donošenje odluke o datumu početka korporativne obuke, pa posle toga i o terminima održavanja časova namenjenih zaposlenima, odnosno o tome kakva će da bude poštovana dinamika njihovog sprovođenja u konkretnom slučaju. Izuzetno je važno ovde da napomenemo i to da zahvaljujući definisanju dinamike sprovođenja predavanja, oni treba zajedno da donesu odluku i o tome koliko će ukupno korporativna obuka da traje. Svi radnici dotične firme, koji bi trebalo predavanja da pohađaju će vrlo brzo posle određivanja svih ovih detalja sa njima i da budu precizno upoznati.

Sada bi trebalo da se vratimo i na organizaciju nastave namenjene fizičkim licima. Dakle, obaveza je prvo svakog polaznika da se prijavi i upiše, odnosno da odluči gde želi nastavu da pohađa i koji mu tačno od svih navedenih principa organizacije najviše odgovara. A o tome bi trebalo da obavesti nadležne u jednoj od poslovnica navedene obrazovne institucije, kako bi dobio sve relevantne informacije.

Najpre da napomenemo da nastava u grupi uključuje prisustvo većeg broja polaznika, a s obzirom na to da Obrazovni centar Akademije Oxford teži visokom kvalitetu edukacija, to su u pitanju manje grupe. Jednostavno, od najmanje četiri osobe, pa do osmoro njih najviše imaju pravo da pristupe časovima, kada je njihov izbor grupni kurs i obuka - kako da efikasnije koristite Excel i tako bolje kontrolišete troškove. Međutim, svi koji žele tako predavanja da pohađaju moraju da budu obavešteni o činjenici da nastava tog tipa ni u jednoj poslovnici pomenute obrazovne institucije ne može da bude organizovana, a ako ne budu ispunjeni svi propisani zahtevi. Formiranje grupe od 4 člana minimum je upravo najbitniji zahtev za nadležne u svakoj poslovnici pomenute obrazovne institucije, jer oni tek posle toga i imaju pravo da sve ostale detalje odrede.

Jednostavnije govoreći, grupa od minimalnog broja članova mora da bude oformljena, kako bi uopšte i individualna i poluindividualna online i nastava koja se organizuje prema klasičnom principu mogle da bude sprovedene. Važno je da svi članovi jedne grupe budu upoznati sa tim da se od njih očekuje u potpunosti da prihvate sve ono, što koordinator bude odredio, jer se promene u tom slučaju ne dozvoljavaju na osnovu iznetih zahteva polaznika. Svakako će vrlo brzo posle formiranja grupe on definisati datum početka, termine održavanja časova i dinamiku njihovog sprovođenja.

Mogu odabrati pojedinačni polaznici i da nastavu pohađaju samostalno, a prema principu jedan na jedan, kojom prilikom se organizuje takozvana individualna obuka. Tada će upravo konkretni polaznik biti u obavezi da direktno sa ovlašćenim koordinator za nastavu u predstavništvu, u kome se prema pravilima prijavio, kao i sa nadležnim profesorom odredi kako će časovi biti organizovani i kog datuma će da počne individualna obuka i kurs - kako da efikasnije koristite Excel i tako bolje kontrolišete troškove. Najvažnije je da se oni usaglase o terminima, u kojima će biti organizovana predavanja i da tom prilikom preciziraju kako će biti predviđeni nastavni fond raspoređen. Zahvaljujući takvom principi organizacije, oni posredno zajedno donose odluku o tome koliko će ukupno individualni tip edukacije da traje.

Iako dvoje polaznika treba da pohađaju poluindividualnu nastavu, biće primenjena potpuno ista pravila organizacije kao i kada je u pitanju nastava jedan na jedan. Praktično govoreći, jedina razlika je u tome što će tom prilikom da se dvoje polaznika sa pomenutim licima o svim detaljima u vezi sa organizacijom nastave dogovaraju.

Svaki pojedinačni kandidat treba da izabere i gde će pohađati ovu stručnu edukaciju, a ima mogućnost da to učini sa bilo koje lokacije ili da to učini na klasičan način, to jest u okviru konkretne poslovnice navedene obrazovne institucije.

Da naglasimo i to da mora imati sopstveni računar i njega koristiti za pristup predavanjima svaki kandidat, koji odluči da časove pohađa na daljinu. Potrebno je da obezbedi stabilnu vezu sa internetom u tom slučaju i naravno da instalira namenski program na sopstveni računar. Dobiće sve potrebne instrukcije od nadležnih, a imaće mogućnost i da koristi usluge tima za tehničku podršku, koje su na raspolaganju u svakom predstavništvu ove obrazovne institucije.

Koliko će da traje stručna obuka i kurs - kako da efikasnije koristite Excel i tako bolje kontrolišete troškove?

Svaki pojedinačni polaznik bira u momentu zvaničnog upisivanja na koji način želi nastavu da pohađa, te shodno tome i dobija neophodne informacije ne samo o njenom trajanju, nego i o svim ostalim detaljima koji su bitni.

Da napomenemo odmah da isključivo kada je u pitanju stručni kurs i obuka - kako da efikasnije koristite Excel i tako bolje kontrolišete troškove za grupu polaznika, postoji mogućnost da kandidati prilikom prijavljivanja dobiju informaciju o tome koliko će ukupno nastava trajati, jer je to definisano od strane nadležnih u Obrazovnom centru Akademije Oxford i primenjuje se za svaku poslovnicu te institucije.

U nastavnom programu se nalazi ukupno 9 časova. A u slučaju organizacije nastave za grupu polaznika je taj broj časova raspoređen na 5 dana.

S obzirom na to da je pravilnikom definisano da se prvo mora oformiti grupa od četiri osobe najmanje, to će informacije o rasporedu predavanja kandidati dobiti kasnije. Zapravo posle formiranja grupe, koordinator konkretnog predstavništva određuje i datum početka i raspored časova i termine njihovog održavanja, a posle toga obaveštava i svakog člana te grupe na predviđeni način. Ništa od onoga što koordinator za nastavu bude odredio ne sme da bude izmenjeno na osnovu zahteva polaznika, se se podrazumeva da će svako od njih o tome biti na vreme obavešten.

Na drugačiji način će biti organizovana i individualna nastava i poluindividualna, a tada jedan ili dvoje kandidata treba predavanja da pohađaju. U principu to jeste apsolutno jedina razlika između njih, jer važe potpuno istovetna pravila organizacije. A ta pravila su vrlo fleksibilna, pa se dozvoljava svakom polazniku da u dogovoru sa koordinatorom za nastavu i sa ovlašćenim predavačem precizira na koji način će biti održani časovi, odnosno kog datuma će nastava u tom slučaju da počne. Zajedno će precizirati i termine održavanja časova, ali i njihov raspored, što će posredno dovesti do toga da će se usaglasiti i oko toga koliko će ukupno da traje nastava u paru ili takozvane individualna.

A u zvaničnoj ponudi ove obrazovne institucije je anvedeno i da postoji mogućnost da bude organizovan takozvani korporativni seminar - kako da efikasnije koristite Excel i tako bolje kontrolišete troškove, to jest nastava namenjena zaposlenima u preduzećima. Isključivo na zahtev nadležnog lica određene kompanije će biti organizovana nastava tog tipa. Informacije o trajanju kursa će dobiti zaposleni tek nakon što to budu definisali klijent i organizator, odnosno ovlašćeno lice zainteresovane kompanije i jedne od poslovnica navedene obrazovne institucije. Tom prilikom je vrlo važno da se oni usaglase i oko datum početka edukacije koju treba određeni broj radnika konkretnog preduzeća da pohađaju, kao i oko termina u kojima će časovi biti organizovani, te oko lokacije i rasporeda časova, a samim tim i oko trajanja korporativnog tipa nastave. Naknadno će dobiti sve potrebne informacije radnici te kompanije, a za koje će i biti organizovan korporativni vid edukacije.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako da efikasnije koristite Excel i tako bolje kontrolišete troškove"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje